Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTEMİZE HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTEMİZE HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

2 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

3 ULUSLARARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

4 Kabul Şartları, Değerlendirme ve Kayıt Esasları
Uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme ve/veya üniversiteye giriş sınavından birinden başarılı olmak, Kendi sistemindeki ortaöğretim mezuniyet puanına sahip olmak, Adaylar ilan edilen kontenjanlardan başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği, Üniversite tarafından belirlenen sayıda tercih yapabilir. Öğrenciler tercih sırası esas alınarak Üniversite tarafından belirlenen puan sistemine yerleştirilirler.

5 Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bu programların belirleyecekleri tarihlerde kendi esas ve usulleri gereğince yapılır. Yurtdışından gelen öğrenciler üniversitede her öğretim yılında belirlenecek olan eğitim ve sürdürülebilir yaşam maliyetinin finansal kaynağını uluslararası geçerliği olan resmi bir evrak ile belgelemek zorundadırlar.

6 Kayıt hakkı kazanmış olan öğrencilere istediği takdirde üniversiteye kabul mektubu verebilir. Yapılan değerlendirme sonucuna göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli belgelerle Iğdır Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Öğretim dili Türkçe olan birimlere kabul edilen adayların kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlama zamanları üniversite tarafından yapılacak olan veya eşdeğerliliği kabul edilen Türkçe sınavından aldığı sonuçlara bağlıdır.

7 Bu adaylardan; Türkçesi yeterli olan (A düzey: tam notun %70’i ve üzeri) birimlerinde öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir. Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B düzey: tam notun %70-%50’si) birimlerinde öğrenimlerine devam ederken üniversitede açılacak olan Türkçelerini ilerletmeleriyle ilgili kurslara/derslere devam etmekle yükümlü tutulacaklardır.

8 c) Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (C düzeyi: tam notun %50’sinden az) ise izinli sayılacakları bir yıl sonrasına kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öğrendiklerini kanıtladıktan sonra birimlerinde öğretime devam edeceklerdir. Belirlenen süreler içerisinde Türkçesini en az “B” seviyesine çıkaramayan öğrenciler derslere devam edemezler. Yurtdışından gelen bir öğrencinin geldiği sistemde aldığı notun müracaat ettiği sistemdeki karşılığını belirlemek için Üniversite Rektörü tarafından bir komisyon oluşturulur. NOT: Üniversitemiz; On Dokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ’nin yapacağı YÖS sınavını IÜUÖS sınavı ile eş değer kabul edilecektir.

9 GENEL İLKELER BAŞVURACAK ADAYLAR Başvuracak adayların:
1-) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; Yabancı uyruklu olanların, Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

10 c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T. C
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. Vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların ( Ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil ), e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education - Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

11 2-) Adaylardan; a)T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de ve KKTC’de tamamlayanların, b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olacaklar hariç),

12 NOT: VİZE SORUNU OLAN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI
d) (1) numaralı maddenin (b) bendinin tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), e) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), f) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya (1)numaralı maddenin (b) bendinin tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez. NOT: VİZE SORUNU OLAN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI KESİNLİKLE YAPILAMAYACAKTIR.

13 IÜUÖS İÇERİĞİ Iğdır Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme (IÜUÖS) Sınavında; 100 adet Türkçe Soru sorulmaktadır. Sınav süresi 2 saat’dir.

14 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARINA BAŞVURU YAPARKEN VERİLEN DAVETİYE
İLGİLİ MAKAMA ………………… …………………… isimli adayın, Üniversitemize yapmış olduğu IÜUÖS başvurusu kabul edilmiştir. Adayın öğrencilik hakkı elde edebilmesi için 15/07/2013 tarihinde üniversitemizde yapılacak olan IÜUÖS’na girmesi gerekmektedir. Kesin kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.  Bilgilerinize arz/rica ederim.

15 KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği, Lise diplomasının aslı Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C Büyükelçiliği’nden alınacak denklik belgesi, Not belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği,

16 KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
Sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği, Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği, Adayın maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğrenimini sürdürebilecek düzeyde olduğunun belgelenmesi (Bu amaçla belirlenen maddi güvence miktarı Iğdır Üniversitesi genel ağ sayfasında ilan edilir.)

17 KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu, Ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan alınacak öğrenci vizesi, Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi ve Türkçe yeterlilik belgesinin ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı örneği, T.C vergi dairelerinden alınmış vergi kimlik numarası. 10 adet vesikalık fotoğraf.

18 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARINA IÜUOS’Ü KAZANDIKTAN VE YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA VERİLEN DAVETİYE İLGİLİ MAKAMA …………… ………………. isimli öğrenci adayı, Üniversitemiz ……………….. Fakültesi/Meslek Yüksek Okulu ……………..….. bölümüne kayıt hakkı kazanmıştır. Üniversitemizde kayıt hakkı kazanan adayın en geç 04 /09 / 2013 günü mesai bitimi olan 17.00’a kadar kayıt yaptırması gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar kayıt yaptırmayan öğrenci ‘‘kayıt hakkını’’ kaybedecektir. Bilgilerinize arz/rica ederim.

19 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT TAKVİMİ
15 Mayıs Temmuz 2013 Adayların Başvuruları 30 Temmuz 2013 Türkçe Yeterlilik Sınavı 15 Ağustos 2013 Sınav Sonuçlarının İlanı 04 Eylül 2013 Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtlanması 09 Eylül 2013 Yedek Kontenjanlarının İlanı 10 Eylül 2013 Yedek Kazananların Kaydı 11-13 Eylül 2013 Ders Kaydı 16 Eylül 2013 Derslerin Başlaması DETAYLI BİLGİ İÇİN ZİYARET EDİNİZ

20 KONTENJANLAR

21 FAKÜLTE KONTENJANLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ 10 GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İkinci Öğretim) ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BİTKİ KORUMA TARIM EKONOMİSİ TARLA BİTKİLERİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT İLAHİYAT (İkinci Öğretim)

22 ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ÇEVRE SAĞLIĞI 5 ÇOCUK GELİŞİMİ İLK VE ACİL YARDIM TIBBI DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK TIBBI DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK (İkinci Öğretim) TIBBI LABORATUVAR TEKNİKLERİ TIBBI LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İkinci Öğretim) YAŞLI BAKIMI

23 IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 5 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İkinci Öğretim) 2 İŞLETME YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİ (İkinci Öğretim) LOJİSTİK MAKİNE MUHASEBE VE UYGULAMALARI MUHASEBE VE UYGULAMALARI (İkinci Öğretim) TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DIŞ TİCARET DIŞ TİCARET (İkinci Öğretim) MALİYE MALİYE (İkinci Öğretim) BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) GELENEKSEL EL SANATLARI İKLİMLENDİRME SE SOĞUTMA PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ

24 DEĞERLİ GENÇLER Sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, uluslar arası standartlarda hizmet vermek güler yüzlü bir ifadeyle güvenli ve en kısa zamanda bilgi ve belge hizmeti sunan, kendine özgülüğü, bireyselliğin dokunulmazlığını, bütün yaşam boyunca başkalarının varlık alanına saygı duymayı ve kardeşçe yaşama ilkesini felsefe edinmiş Üniversitemiz;  Sizleri bireyselliğinizi koruyarak toplumsal bir oluşun temel dinamiği olmaya, İnsan varlığı ile özü, dünya ile kendisi, geçmişi ve gelecek ile kesintisiz devam ettirebilmeniz için ışığa karışmaya, Okumaya, bilimin aydınlığında tinsel varlığınızı enerjiye/ışığa dönüştürerek mesafeleri böylesine büyük bir hızla aşmaya DAVET EDİYOR

25

26 BİZİ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


"ÜNİVERSİTEMİZE HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları