Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PRİM BORÇLARININ AFTAN YARARLANMASI VE SOSYAL GÜVENLİK İLE İŞ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hazırlayan: EKREM SARISU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PRİM BORÇLARININ AFTAN YARARLANMASI VE SOSYAL GÜVENLİK İLE İŞ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hazırlayan: EKREM SARISU."— Sunum transkripti:

1 PRİM BORÇLARININ AFTAN YARARLANMASI VE SOSYAL GÜVENLİK İLE İŞ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hazırlayan: EKREM SARISU

2 AF KANUNU KAPSAYAN PRİM BORÇLARI  4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) sigorta primi  Emekli keseneği ve kurum karşılığı  İsteğe Bağlı Sigorta primi  Topluluk sigorta primi  Sosyal güvenlik destek primi,  İşsizlik sigortası primi,  Prim borçlarına ilişkin gecikme cezası ve zammı  Özel inşaatlar ve ihaleli işlere ait eksik işçilik primleri,  Damga vergisi, ÖİV ve eğitime katkı payı borçları  İdari para cezaları  İşverenin rücu borçları  Yersiz ve fazladan ödenen gelir ve aylıklar

3 AVUKAT VE STAJYER AVUKATLARIN BAROYA OLAN AİDAT VE STAJ KREDİ BORÇLARI   Af Yasası, avukatların ve stajyer avukatların baroya olan borçlarına ve stajyer avukatların staj kredi borçlarına da ödeme kolaylığı getiriliyor. Af Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan Baro kesenekleri ve staj kredi borçlarını, af kapsamımda ödemek için;   Af kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ay sonuna kadar yazılı olarak başvuruda bulunmak,   Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamını,   Af Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere “altı ay” içinde ödemeleri halinde,   Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek.

4 AVUKAT VE STAJYER AVUKATLARIN BAROYA OLAN AİDAT VE STAJ KREDİ BORÇLARI-II   Borç asıllarının Af Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek.   Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile, yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan itibaren altı ay süreyle durdurulur.

5 AVUKAT VE STAJYER AVUKATLARIN BAROYA OLAN AİDAT VE STAJ KREDİ BORÇLARI ÖDENECEKKALKACAK Baro Keseneklerinin (Aidatının) Tamamı Borca İşletilen; Faiz, Gecikme Faizi ve Gecikme Zammını Tamamı Staj Kredi Borcunun Tamamı

6 KESİNLEŞMİŞ PRİM BORÇLARININ AFTAN YARARLANMASI  30 Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayınlandığı tarihten önce tahakkuk edip ödenmemiş olan,  Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar başvuru;  Peşin veya taksitle ödeme imkanı  Kanunun yayımın tarihini izleyen 4. ay sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor  Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek  Dava açılmama, kanuni yollara başvurulmaması şartıyla;

7 KESİNLEŞMİŞ PRİM BORÇLARINDA ÖDENECEKKALKACAK Prim Borcunun AslıPrim aslına ait yüksek oranlı gecikme cezası ve zammı TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar İdari para cezası aslının % 50’si İdari para cezası, gecikme cezası ve zammı gibi fer’i alacaklar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15, tutarı

8 İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASI PRİM BORÇLARI  30 Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayınlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan ve başvuru tarihine kadar ödeme imkanı ortadan kalkmamış olan,  Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar başvuru;  Peşin veya taksitle ödeme imkanı,  Kanunun yayımın tarihini izleyen 4. ay sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor,  Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek,  Dava açılmama, kanuni yollara başvurulmaması şartıyla,

9 İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASI PRİM BORÇLARINDA ÖDENECEKKALKACAK Prim Borcunun AslıPrim aslına ait yüksek oranlı gecikme cezası ve zammı TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar İdari para cezası aslının % 50’si İdari para cezası, gecikme cezası ve zammı gibi fer’i alacaklar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15, tutarı

10 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORÇLARI  Af Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar tescil edilmiş olmak  30 Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayınlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan,  Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar başvuru;  Peşin veya taksitle ödeme imkanı,  Kanunun yayımın tarihini izleyen 4. ay sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor,  Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek,  Dava açmama, kanuni yollara başvurmaması şartıyla,

11 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNDE ÖDENECEKKALKACAK Destek prim borcu aslıGecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutarve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 tutarı

12 ÖZEL İNŞAATLAR İLE İHALE KONUSU İŞLERDE FARK İŞÇİLİĞE İLİŞKİN İŞVERENE TEBLİĞ EDİLEN PRİM BORÇLARI  30 Kasım 2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin, re’sen tahakkuk ettirilip tebliğ edildiği halde Af Kanununun yayınlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan,  Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar başvuru;  Peşin veya taksitle ödeme imkanı  Kanunun yayımın tarihini izleyen 4. ay sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor  Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek  Dava açılmaması ve kanuni yollara başvurulmaması şartıyla

13 ÖZEL İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE FARK İŞÇİLİK PRİMİ ÖDENECEKKALKACAK Eksik İşçilik prim borcu aslı Gecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar Ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

14 ASGARİ İŞÇİLİK BORCU YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN ÖRNEK   30.01.2003 tarihinde biten ve 10.000 TL EKSİK İŞÇİLİK bildirdiği için 3.550 TL FARK PRİM BORCU tahakkuk ettirilen bina inşaatı sahibi, FARK PRİM BORCUNU bu gün ödemek isterse 3.550 TL borç aslı 21.743,04 TL Gecikme Zammı olmak üzere toplam 25.293,04 TL ödemesi gerekecektir.   Özel Bina yaptıran bu kişi borcunu yapılandırdığı takdirde;   Borç Aslı: 3.550 TL   TEFE/UFE Güncellemesi: 2.773,62 TL olmak üzere borç Toplamı 6.323,62 TL olacaktır.

15 ÖRNEĞİN DEVAMI   Borç 12 ayda 6 taksit yaptığı takdirde borca 316,18 TL faiz ilave edilecek, toplam borç 6.639,80 TL’ye yükselecek ve aylık taksit ödemesi:1.106,63 TL olacaktır.   Borç 18 ayda 9 taksit yaptığı takdirde, borca 442,65 TL faiz ilave edilecek, toplam borç 6.766,27 TL’ye yükselecek ve aylık taksit ödemesi: 751,81 TL olacaktır.   Borç 24 ayda 12 taksit yaptığı takdirde, borca 632,36 TL faiz ilave edilecek, toplam borç 6.955,98 TL’ye yükselecek ve aylık taksit ödemesi: 579,66 TL olacaktır.   Borç 36 ayda 18 taksit yaptığı takdirde, borca 948,54 TL faiz ilave edilecek, toplam borç 7.272,16 TL’ye yükselecek ve aylık taksit ödemesi: 404,01 TL olacaktır.

16 ÖZEL İNŞAATLAR İLE İHALE KONUSU İŞLERDE EKSİK İŞÇİLİĞE İLİŞKİN İŞVERENE TEBLİĞ EDİLMEYEN PRİM BORÇLARI  30 Kasım 2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin, Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar başvurulmasına rağmen Kurumca bu sürenin sonuna kadar re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilmeyen eksik işçilik primi;  Peşin veya 36 ayda 18 eşit taksitle ödeme imkanı,  Tebligatın yapıldığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, 36 aya kadar taksitle ödenebiliyor.  Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek  Dava açılmaması ve kanuni yollara başvurulmaması şartıyla,

17 ÖZEL İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE İŞVERENE TEBLİĞ EDİLMEYEN FARK İŞÇİLİK PRİMİ ÖDENECEKKALKACAK Eksik İşçilik prim borcu aslıGecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutarVe Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

18 ÖZEL İNŞAATLAR İLE İHALE KONUSU İŞLERDE EKSİK İŞÇİLİĞE İLİŞKİN OLUP, AF KANUNUN YAYINLANDIĞI TARİHİ İZLEYEN 2. AY SONUNA KADAR İŞVERENE TEBLİĞ EDİLEN PRİM BORÇLARI  30 Kasım 2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin olup, Af Kanununun yayımlandığı tarihi takip eden 2 ay sonuna kadar işverene tebliğ edilen eksik işçilik primi,  Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen 2.ayın sonuna kadar başvuruda bulunmak,  Peşin veya taksitle ödeme imkanı,  Kanunun yayımın tarihini izleyen 4. ay sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor,  Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek,  Dava açılmaması ve, kanuni yollara başvurulmaması şartıyla,

19 ÖZEL İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE ÖDENECEKKALKACAK Eksik işçiliğe ait prim aslı Gecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

20 KESİNLEŞMİŞ İDARİ PARA CEZALARI  31 Aralık 2010 tarihine kadar işlenen fiillerle ilişkin olup, kesinleştiği halde Af Kanununu yayınlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan  Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonuna kadar başvuru  Peşin veya taksitle ödeme imkanı  Kanunun yayımın tarihini izleyen 4. ay sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor  Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek  Dava açılmama, kanuni yollara başvurulmaması şartıyla

21 KESİNLEŞMİŞ İDARİ PARA CEZASI ÖDENECEKKALKACAK İdari para cezası aslının % 50’si TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar Gecikme Cezası 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

22 KESİNLEŞMİŞ İDARİ PARA CEZASININ AFTAN YARARLANMASINA ÖRNEK   İdari Para Cezası Aslı: 20.000 TL   İdari Para Cezasına Tahakkuk Eden Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Tutarı: 29.090   Tebliğ Tarihi: 15.04.2005   Bu borçlunun Af Kanunundan yararlanmak için Af Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ay sonuna kadar başvuru yaptığını varsayarsak: İdari Para Cezasının % 50’si olan 10.000 TL ve 10.000 TL’ye TEFE/ÜFE uygulanarak hesaplanan 5.490 TL gecikme bedelinin toplamı olan 15.490 TL’nin (10.000 + 5.490) Af Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 4. ay sonuna kadar ödenmesi halinde, İdari Para Cezasının aslının 10.000 TL’si ile Gecikme zammı ve gecikme cezası olan 29.090 TL silinir. Af Kanunu uygulamasından borçlunun 33.600 TL avantajı olur.   Toplam Ödenmesi gereken: 49.090 TL,   Yapılandırma durumunda ödenecek: 15.490 TL   Borçluya sağlanan avantaj: 33,600 TL

23 ASILLARI ÖDENEN FER’İ BORÇLAR (GECİKME ZAMMI VB.)  Af Kanunu yayımı tarihinden önce, kapsamda olan prim asılları ödenen fer’i borçlar,  Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonuna kadar başvuru,  Peşin veya taksitle ödeme imkanı,  Kanunun yayımın tarihini izleyen 4. ay sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor,  Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek,  Dava açılmaması ve kanuni yollara başvurulmaması şartıyla,

24 ASLI ÖDENEN GECİKME ZAMMI VE FER’İ BORÇLAR ÖDENECEKKALKACAK Gecikme zammı ve fer’i borcun % 40’ı Gecikme zammı ve fer’i borcun % 60’ı 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

25 İHTİLAFLI OLAN VEYA DAVA AÇMA SÜRESİ SONA ERMEMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARI  31 Aralık 2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup Af Kanunu’nun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar tahakkuk eden ve dava açılmış olan veya dava açma süresi geçmemiş olan;  Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonuna kadar başvuru,  Peşin veya taksitle ödeme imkanı,  Kanunun yayımın tarihini izleyen 4. ay sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor,  Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek,  Dava açılmaması, açılmış davadan vazgeçilmesi ve kanuni yollara başvurulmaması şartıyla,

26 DAVA AÇILAN VEYA DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZASI ÖDENECEKKALKACAK İdari para cezası aslının % 25’iİdari para cezası aslının % 75’i TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutarGecikme Cezası 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5,ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

27 2008’DE YAPILANDIRILAN ANCAK YAPILANDIRMASI BOZULAN PRİM BORÇLARI  2008’de prim borcunu 12 taksite bağlatanlardan ödenmemiş taksit sayısı 4’ten fazla olmayanlar,  2008’de prim borcunu 24 taksite bağlatanlardan ödenmemiş taksit sayısı 8’ten fazla olmayanlar,  Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonuna kadar başvuru,  Başvuru tarihini izleyen 3. ay sonuna kadar eksik taksitleri ödeme,  Dava açılmama, kanuni yollara başvurulmaması şartıyla,  2008’deki taksitlendirmeleri geçerli sayılacak,

28 2008’DE YAPILANDIRILAN ANCAK BOZULAN PRİM BORÇLARI ÖDENECEKKALKACAK Eksik taksit tutarlarının tamamıBorcunu 12 taksitte ödeyenlerde gecikme zammının % 55’i Taksit süresi sonundan ödeme tarihine kadar hesaplanan faiz Borcunu 24 taksitte ödeyenlerde gecikme zammının % 30’u

29 PRİM BORÇLARINDAN DOLAYI SİGORTALILIKLARI DURULANLARIN AFTAN YARARLANMASI  30 Nisan 2008 itibariyle 60 aydan fazla prim borcu olduğundan sigortalılığı durdurulanlar,  Af Kanunu’nun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonuna kadar prim borçlarının hesaplanmasını talep etmek,  Hesaplanan prim borcunu Af Kanunu’nun yayınlandığı tarihi takip eden 5. ay sonuna kadar ödemek SİGORTALILIĞI DURDURULANLARIN PRİM BORÇLARI ÖDENECEKKALKACAK Prim borcu aslının tamamıGecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutarve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar

30 İŞVERENİN RÜCU BORÇLARI   İşverenlerin ve üçüncü şahısların, Sosyal Güvenlik mevzuatınca, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları;   Af Kanunun yayımlandığın tarihi takip eden 2. ay sonuna kadar başvuru,   Peşin ve taksitle ödeme imkanı,   Af Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen tarih takip eden 4. ay sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor,   Dava Açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi, Kanuni yollara başvurulmaması   2’den fazla taksit ihlal edilmemesi,

31 İŞVEREN VE ÜÇÜNCÜ ŞAHSA RÜCU EDİLEN BORÇ ÖDENECEK OLANKALKACAK OLAN Rücu edilen borç aslıKanuni faizin tamamı TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5 faiz 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7 faiz 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10 faiz 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

32 FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN GELİR VE AYLIKLAR   Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve ilgilerinden tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklar:   Af Kanunun yayımlandığın tarihi takip eden 2. ay sonuna kadar başvuru,   Peşin ve taksitle ödeme imkanı,   Af Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen tarih takip eden 4. ay sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor,   Dava Açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi, Kanuni yollara başvurulmaması   2’den fazla taksit ihlal edilmemesi,

33 FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN GELİR VE AYLIKLAR ÖDENECEK OLANKALKACAK OLAN Fazla ve Yersiz ödenen gelir ve aylıkKanuni faizin tamamı TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5 faiz 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7 faiz 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10 faiz 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

34 GECİKME CEZASI VE GECİKME ZAMMI YERİNE ENFLASYON ORANINDA HESAPLANAN GECİKME ZAMMI VE KAZANDIRIYOR

35 AF KANUNU’NDAN YARARLANMADA ÖZELLİKLİ DURUMLAR  Son ödeme günü tatile rastgelen taksit takip eden ilk işgünü ödenebilecek  2’den fazla taksit, ihlal edilmeyecek  Kesinleşmiş prim borçları ve ihtilaflı İPC için aftan yararlananlar cari yıl primlerini de bir takvim yılında ikiden fazla ihlal etmeyecek  İhlal edilen taksitler son taksiti izleyen ay sonuna kadar GZ birlikte ödenebilecek  5 TL’ye kadar eksik ödeme ihlal sayılmayacak  Konan hacizler ödeme nispetinde kaldırılacak  Kredi Kartıyla Ödeme Geliyor  Taksitlendirilen borçlarda Af Kanunu Tercih Edilebilecek  Prim Borcunu Taksite Bağlatan 4/b Sigortalısının Sağlık Yardımı Alması

36  Stajyer avukatlar genel sağlık sigortası kapsamına alındı  Kız çocuklarına ana ve babadan sağlık yardımı tekrar geldi  Erken doğum yapan kadın sigortalı kullanamadığı iznini doğum sonrasında kullanabilecek  Genç İşsi İstihdamında Teşvik Süresi Uzatılıyor  Birden fazla teşvikten yararlanılabilecek  Trafik Kazalarında SGK Sağlık Yardımı Verecek SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

37  Çırak ve Stajyerler Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alındı  İŞKUR Kursiyerleri Genel Sağlık Sigortası Kapsamında  Tarım İşçileri ve Hak Sahipleri Sağlık Yardımı Alacak  Esnek Çalışma Daha Da Esnekleşiyor, Evden Çalışma ve Uzaktan Çalışma  Kısa Çalışma Ödeneğinde İyileştiriliyor   10 ve daha fazla işçi çalıştırana stajyer zorunluluğu

38   Ücretsiz izin sürelerinde sağlık yardımı alınabilecek  Geçimi Genel Sağlık Sigortasınca Karşılanan ana ve babaya sağlık yardımı  Deneme Süresi 4 aya çıkıyor  Usta Öğreticilere Geçmişe Yönelik Borçlanma Hakkı Getiriliyor  Taksi Şoförleri Nasıl Sigortalı Olacak  Tahsilinden Vazgeçilen İdari Para Cezaları  Yersiz Ödenen 65 Yaş ve Özürlü Aylığının Geri İstenmesinde Yüzde 50 Fazlanın Tahsilinden Vazgeçilecek

39  5510 Sayılı Kanun Kapsamından Çıkartılan İşyerinin Silinecek Borçları  Af Kanunu Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Getiriyor  Çırak ve Zorunlu Staja Tabi Tutulan Örgencilerin Prim Oranı  Kursiyerlerin Prim Oranı Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı  Aramızda Sosyal Güvenlik Anlaşması Olmayan Ülkelere Götürülen Türk İşçilerinin İsteğe Bağlı Prim Ödemeleri 4/a Sigortasında Dikkate Alınacak

40  Tarımsal Faaliyette Bulunanlardan 65 Yaşını Dolduranda Sigorta Zorunluluğu Kalkıyor  Sigortalı Çalışma Tarım Bağ-Kur’unu Kesintiye Uğratacak  Vergi Dairesinin SGK’ya Bildirim Süresi 15 Günden İki Aya Çıkıyor  Artık Mülki İdare Amirleri Muhtar Seçilenleri Mazbata Aldıkları Tarihten İtibaren Bildirecek

41  Jokey ve Antrenörlerden Lisans Yenilemeyenlerin Sigortalılığı Sonlandırılacak  Kısmi Süreli Çalışanlara Borçlanma Hakkı  Kısmi Süreli Çalışan İsteğe Bağlıya Ödediği Primler 4/a Sigortasına Sayılacak  Kısmi Süreli Çalışanlara İşsizlik Sigortası İmkanı  Çakışan Sigortalılık Sürelerine Af Kanunu’ndan Kalıcı Çözüm

42  İşsiz Kalanların Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı  Gelir Testi Sonuçlanana Kadar Asgari Ücret Üstünden Prim Ödenecek  Ücretsiz İzin Süresinde Sağlık Yardımı Alınacak  5 Puanlık Prim Teşvikinden Yararlanamayacak Olanlar  Eksik Gün Bildirim Formu Verme Zorunluluğu Esnetiliyor  Gönüllü Stajyerlik Dönemi  SGK’ca Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeler 24 Ayda Ödenebilecek Faiz 24 Aydan Sonra Başlatılacak

43  Prim ve Hizmet Belgesini İşyerine Asmayana İdari Para Cezası Kesilmeyecek  Çalışmazlık Belgesi Vermeme ve Geç Vermede Ceza Yasal Hale Getiriliyor ve Ceza Tutarı Düşürülüyor  Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışanlar ve Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışanlar 1 Ocak 2012’ye Kadar Eksik Günleri İçin Prim Ödemden Sağlık Yardımı Alacaklar  Vergiden Muaf İş Yapan Kadın Sigortalılar 18 Günlük Kazanç Üstünden Prim Ödeyerek 30 Gün Kazanacak

44  Tarımda Süreksiz Çalışanlara Sigortalılık Hakkı Tekrar Geliyor  Bağ-Kurlunun 10 Yıllık Sağlık Primi Hesabına SSK ve Emekli Sandığı’na Ödediği Primlerde Dikkate Alınacak  Emekli Aylıklarına 60 TL Zam  4/b Sigortalılarının İşe Başlama ve Terk Bildirimlerine İlişkin İdari Para Cezalarına Af  On ve Daha Fazla İşçi Çalıştıranlar Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Beceri Eğitimi Yaptıracak

45  Af Kanunu’ndan Sonra Sigortalı Çalışma Yeşil Kartı İptal Etmeyecek  Kot Taşlama İşinde Çalışıp Silikozis Hastası Olanlara Aylık Bağlanacak  Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanlar ve Taksi Şoförleri de İşsizlik Ödeneği Alacak  Özürlülere Pozitif Korumacılık  Turizm İşletmelerinde Denkleştirme Süresi 4 Aya Çıkıyor  Bölge Çalışma Müdürlüğü Memurlarına Denetim Yetkisi

46 İLGİNİZ VE DİNLEME SABRINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDER, BİR BAŞKA TOPLANTIDA YİNE HEP BİRLİKTE OLMAK DİLEĞİYLE SAYGI VE SEVGİLER SUNARIM Ekrem SARISU


"PRİM BORÇLARININ AFTAN YARARLANMASI VE SOSYAL GÜVENLİK İLE İŞ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hazırlayan: EKREM SARISU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları