Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİGA BELEDİYESİ 2023 VİZYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİGA BELEDİYESİ 2023 VİZYONU"— Sunum transkripti:

1 BİGA BELEDİYESİ 2023 VİZYONU

2 Ulaşım ve Otopark Yönetimi Altyapı Yönetimi
Kurumsal Yönetim Ulaşım ve Otopark Yönetimi Altyapı Yönetimi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Yönetimi Sürdürülebilir Kentleşme ve Ekonomik Kalkınma

3 KURUMSAL YÖNETİM 1. STRATEJİK AMAÇ:
Biga Belediyesinin kurumsallaşmasını tamamlaması için etkin bir yol haritası izlemek.

4 Kurumsal Yönetim 1.1. Stratejik Hedef: 2013 yılı sonuna kadar yöneticilerin ihtiyacı olan eğitimleri tespit edecek eğitim ihtiyaç analizini tamamlamak. 1.2. Stratejik Hedef: 2014 yılı sonuna kadar her yıl yöneticilere ve çalışanlara yönelik mevzuat ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek.

5 Kurumsal Yönetim 1.3. Stratejik Hedef: 2013 yılı sonuna kadar kurumsal arşivin oluşturulmasını sağlamak. 1.4. Stratejik Hedef: 2013 yılı sonuna kadar evrak takip ve yönetim sisteminin kurulmasını sağlamak.

6 Kurumsal Yönetim 1.5. Stratejik Hedef: 2013 yılı sonuna kadar yazılım ihtiyaç analizini tamamlamak. 1.6.Stratejik Hedef: 2013 yılı sonuna kadar kurumsal bilişim sistemlerini ve e-belediyecilik hizmetlerini etkin bir şekilde kullanmak için yazılım ve teknik donanım alt yapısını güçlendirmek. 1.7. Stratejik Hedef: 2013 yılı sonuna kadar kurumsal ve bireysel performans yönetim sistemini kurarak etkin bir şekilde kullanmak.

7 Kurumsal Yönetim 2. STRATEJİK AMAÇ:
Biga Belediyesinin tüm paydaşlarını belediye hizmetleri hakkında zamanında ve etkili bir şekilde bilgilendirmek.

8 Kurumsal Yönetim 2.1. Stratejik Hedef: Süregelen uygulamaların yanısıra 2013 yılı ortalarından itibaren, hesap verebilir ve şeffaf yönetim ilkeleri gereğince tüm belediyecilik uygulamalarını yayınlandığı belediye dergi, yıllık bülten ve web sitesini sürekli olarak güncellenmesini sağlamak. 2.2. Stratejik Hedef: 2013 yılı sonuna kadar Biga Belediyesi ile vatandaş diyalogunu daha etkin sağlayacak olan 'Ak masa' uygulamasını aktif hale getirmek.Şehrin muhtelif noktalarında seyyar Ak masa uygulamalarını başlatmak. 2.3. Stratejik Hedef: 2013 yılı 2.yarısından itibaren, dış paydaşlar her yıl en az 2 defa, iç paydaşlar için her yıl en az 1 defa memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları Belediye yönetimine rapor etmek.

9 Kurumsal Yönetim 3. STRATEJİK AMAÇ:
Biga Belediyesi mali yapısını güçlendirmek.

10 Kurumsal Yönetim 3.1. Stratejik Hedef: 2013 ve 2014 yılları sonuna kadar gelir ve gider bütçelerinde gerçekleşme oranı ortalama %90 düzeyinde neticelenmesini sağlamak. 3.2. Stratejik Hedef: 2015 yılı sonuna kadar öz gelirlerin toplam gelirlere oranını %55-60 düzeyine yükseltmek.

11 Kurumsal Yönetim 3.3. Stratejik Hedef: yılı sonuna kadar gelir ve gider bütçesine, ihale ve yatırımlara ilişkin bütün hareket ve gerçekleşmeleri elektronik ortamda takip edecek “yönetim bilgi sistemi” ni kurmak. 3.4. Stratejik Hedef: Belediyenin ihtiyaç fazlası gayr-i menkullerini satarak gelir bütçesine irad kaydetmek.Şehrin gelişimi paralelinde ihtiyaç olması muhtemel menkul ve gayr-i menkul alımlarının gerçekleştirilmesi yöntemiyle belediye hizmetlerinin nitelikli koşullarda sürdürülebilmesinin önünü açmak.

12 Kurumsal Yönetim 4.STRATEJİK AMAÇ:
Biga Belediyesi hizmetlerinin etkin ve verimli olarak sunulabilmesi için hizmet binalarını ve tüm teknik donanımlarını tamamlamak.

13 Kurumsal Yönetim 4.1. Stratejik Hedef: Yeni Belediye hizmet binasını inşa etmek ve donanım ihtiyaçlarını 2014 yılı sonuna kadar kademeli olarak tamamlamak. 4.2. Stratejik Hedef: 2014 yılı sonuna kadar hizmet binalarındaki temizlik,içecek servisi, bakım-onarım ve diğer destek hizmetlerinden,personelin memnuniyet oranını en az, %85 düzeyine çıkarmak.

14 Kurumsal Yönetim 4.3. Stratejik Hedef: 2014 yılı sonuna kadar hizmet araçlarından 20 yaşın üzerindekileri tasfiye etmek ve hizmet araçları yaş ortalamasını kademeli olarak 10 yaş düzeyine çekmek. 4.4. Stratejik Hedef: 2014 yılı sonuna kadar Hal Binası, Kültür Merkezi gibi hizmet binalarını yenilemek. 4.5. Stratejik Hedef: Vatandaşın Belediye hizmet kurumlarının, hizmet sunum kalitesinden memnuniyetini maksimum düzeye çıkarmak.

15 Kurumsal Yönetim 5.STRATEJİK AMAÇ:
Biga Belediyesinde etkin bir belge ve arşiv yönetimi sistemi kurmak.

16 Kurumsal Yönetim 5.1. Stratejik Hedef: 2013 yılı sonuna kadar arşiv evrakı hüviyetinde bulunan belgelerin tasnif işlemlerini tamamlamak. 5.2. Stratejik Hedef: 2013 yılı sonuna kadar mevcut belgeleri kapsayacak ve uzun bir dönem hizmet verebilecek modern bir arşiv sistemini kurmak.

17 Kurumsal Yönetim 5.3. Stratejik Hedef: 2014 yılı sonuna kadar Biga Belediyesi evrak kayıt-takip sistemini kurmak. 5.4. Stratejik Hedef: 2014 yılı sonuna kadar evrak kayıt-takip sistemi ile arşiv yönetim sistemini Web tabanlı hale getirmek

18 ULAŞIM VE OTOPARK YÖNETİMİ
6.STRATEJİK AMAÇ: Biga kent merkezinde trafik sorununu çözmek ve mahalleler arası toplu ulaşım entegrasyonunu sağlamak.

19 Ulaşım ve Otopark Yönetimi
6.1. Stratejik Hedef: yılı sonuna kadar Karayolları Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma ile tüm ana ve ara yolların sıcak karışım ile asfaltlanmasını sağlamak. 6.2. Stratejik Hedef: yılı sonuna kadar modern bir trafik sinyalizasyon sistemini tüm riskli noktalara kurmak. 6.3. Stratejik Hedef: 2011 yılından itibaren trafik sıkışıklığını önleme amaçlı merkezi alan ve caddelerde başlatılan otopark uygulamalarını daha etkin hale getirmek. 6.4.Stratejik Hedef:İnşaat halinde olan mevcut 9000 m2’lik kapalı otopark çalışmasını sonuçlandırmak.Mevcut otoparkın devamında Çınarlık Park seddesine kadar olan kısımda yeni m2’lik kapalı otopark proje çalışmalarını başlatmak.

20 Ulaşım ve Otopark Yönetimi
6.5. Stratejik Hedef: EDS ve Mobese sisteminin (Biga Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi) etkin kullanımı ile şehir içi ulaşımda ve çevre yolu güzergahlarında trafik emniyetini sağlamak. 6.6. Stratejik Hedef: 2014 yılı sonuna kadar çevre yolu üzerinde bulunan yerleşim alanlarını birbirine bağlayan yaya üst geçitlerin tamamlamak.2018 yılı sonuna kadar yolların kesiştiği riskli alanlara taşıt ulaşım güvenliğini sağlayacak uygulamaların ( batçık - viyadüg gibi )gerçekleştirmek.

21 ALTYAPI YÖNETİMİ 7.STRATEJİK AMAÇ: Altyapıya dair tüm ihtiyaç unsurlarını çağdaş şehircilik standartlarında çözüme kavuşturmak.

22 Altyapı Yönetimi 7.1. Stratejik Hedef: 2013 yılı sonuna kadar Biga Belediyesi şebeke suyunun sağlıklı bir şekilde vatandaşa ulaştırılması için tüm eksiklikleri tamamlamak ve bu konudaki vatandaş tereddütlerini tamamen gidermek.2014 yılı sonuna kadar, kaynakların arttırılması ve yeni isale hattı, depoların yenilenme çalışmalarını tamamlamak. 7.2. Stratejik Hedef: İlçe merkezi ve beldelerde içme suyu ihtiyacının D.S.İ. ve Belediyeler işbirliği ile içmesuyu göleti projesiyle uzun yıllara sari, müştereken nihai çözüme kavuşturmak.

23 Altyapı Yönetimi 7.3. Stratejik Hedef: Doğalgaz kullanımın 3 yıllık dönemde şehir merkezinde tamamlanması, doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, üst yapı hatlarının(ulaşım yollarının ve yaya kaldırımlarının)konforlu bir biçimde tanziminin sağlanması, bu zaman dilimi içerisinde üniversite ve organize sanayi bölgesinede doğalgazın ulaştırılması, yılları arasında da tüm beldelerde doğalgaz hat döşemesi çalışmaları tamamlanarak doğalgazı kullanılabilir hale getirmek. 7.4. Stratejik Hedef: 2014 yılı sonuna kadar İlçe merkezin ve Beldelerin atıksu arıtma projelerinin uygulaması tamamlanarak önemli bir çevre sorununu çözüme kavuşturmak.

24 Altyapı Yönetimi 7.5. Stratejik Hedef: yılı sonuna kadar Katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri dönüşüm projelerinin tamamlanarak, İlçe ve Belde Belediyeleri, çevre ilçe-belde ve köylerin en büyük çevre sorununu nihai çözüme kavuşturmak. 7.6. Stratejik Hedef: yılı sonuna kadar D.S.İ.- Belediye işbirliği ile Çan çevre yolu – Çavuş köy altına kadar, Kocabaş Çayı ıslah çalışmaları sonuçlandırılarak, Kocabaş Çayı çevresini daha etkili ve temiz koşullarda sosyal amaçlı değerlendirmeye imkan sağlamak. 7.7. Stratejik Hedef: 2014 yılı sonuna kadar İlçemizdeki telefon, internet, elektrik ve doğalgaz altyapısının tamamlanması ve uzun dönemli planlama yapılması için ilgili kurumlarla birlikte çalışmak.

25 Altyapı Yönetimi 7.8. Stratejik Hedef: Şehir merkezindeki yoğunluk, ticari faaliyet üniteleri (trafik yoğunluğu ), yeni imara açılan, çevre yolu kenarı ve şehrin doğu yakasına kaydırılarak eski şehir merkezindeki yoğunluğun azaltılması sağlamak. 7.9. Stratejik Hedef: Belediye sınırlarını en az 50 yıllık gelişme potansiyelini dikkate alarak şehir merkezine sınır olan alanların(Çavuşköy-Akköprü-Güleçköy-Yeniçiflik- Ağaköy-Göktepe-Doğancı-Savaştepe-Kaldırımbaşı- Akpınar)(Yeniceköy-Kalafat-İdriskoru-Şakirbey ve Gümüşçay) belediye sınırlarına katılarak, yeni imar alanları oluşturmak, yeni imar alanlarının alt yapıları ve kentsel donatı alanlarını bir bir hazırlamak suretiyle, nüfus yönelişini teşvik etmek,mevcut yerleşimleri rehabilite ederek şehir kriterlerinde yaşanılabilir kılmak.

26 Altyapı Yönetimi 7.10.Stratejik Hedef: yılı sonuna kadar Yeni Hal Yasasının vermiş olduğu imkan ile istimlak edilerek mülk edineceğimiz( m2 alan üzerinde ) projelendirilmiş Hal Merkezini ( paketleme-soğutma tesisleri ) inşa ederek önemli bir ticaret merkezi haline getirmek. 7.11. Stratejik Hedef: yılları arasında en az; 3 Fakülte, 1 Yüksekokul ( uygulamalı bilimler ), 1 Meslek Yüksekokuluyla Biga Üniversitesini kurmak. 7.12. Stratejik Hedef: 2015 yılı sonuna kadar şehir merkezinde bilgievi, spor alanları, spor tesisleri, kültürel alanların mahalleler düzeyinde gerçekleştirmek.Kent estetiği kurallarını belirlemek ve etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak.Şehre kimlik kazandıracak, planlanan nitelikli yaşam alanlarını bir an önce faaliyete geçirmek.

27 Altyapı Yönetimi 7.13. Stratejik Hedef: 2015 yılı sonuna kadar Çanakkale ziyaret turizminde Biga'nın giriş kapısı (Minia Çanakkale Projesi ile ilk uğranan nokta) ve dönüş yolu üzeri olması nedeniyle de konaklama turizmi ve gastronomi merkezi olarak Biga'yı planlamak. (Yeni Kültür Merkezi bünyesinde konaklama tesisinin öngörülmesi bu sebepledir.) 7.14. Stratejik Hedef: 2015 yılı sonuna kadar Kırkgeçit Termal Tesisleri ve şehir merkezinde yapılacak termal tesislerle, termal turizmin şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlanacak potansiyele ulaşmasını sağlamak.

28 Altyapı Yönetimi 7.15. Stratejik Hedef: 2018 yılına kadar yeni imara açılan tüm yeşil alanlar, parklar fonksiyonel hale getirilerek yaşam kalitesi arttırmak. 7.16. Stratejik Hedef: 2018 yılına kadar Biga Belediyesi mücavir alanı olan Aksaz – Şahmelek bölgesi, Karabiga sahilleri ile Gümüşçay sahilleri iç turizm açısından talep potansiyelini arttıracak tedbirlerin geliştirilmesine yönelik, ulaşımın iyileştirilmesi ve nitelikli sosyal tesislerin yapılmasını sağlamak.

29 SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER YÖNETİMİ
8. STRATEJİK AMAÇ: Biga'nın kültürel ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlayacak yatırımları yapmak ve kentin sosyal- kültürel gelişmişlik düzeyini yükseltmek adına sosyal ve kültürel aktiviteleri dengeli, toplumun her kesiminde ilgilendiren ve herkes tarafından ulaşılabilir kılmak.

30 Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Yönetimi
8.1. Stratejik Hedef: 2014 yılı sonuna kadar Kültürel etkinlik sayı ve çeşitliliğini her yıl an az %10 nispetinte arttırmak. 8.2. Stratejik Hedef: 2014 yılı sonuna kadar kadar şehrimizin her mahalle ve muhitine vatandaşların kolaylıkla hizmet alabileceği Sosyal Tesisler (düğün salonu, bilgi,kültür ve sanat evleri) inşa etmek. 8.3. Stratejik Hedef: 2014 yılı sonuna kadar orta ve yüksek öğretim gençliğinin sosya-kültürel gelişimine katkı sağlayacak tam teşekküllü bir Kültür-Sanat ve Gençlik Merkezinin Biga'da kurulmasını sağlamak.

31 Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Yönetimi
8.4. Stratejik Hedef: 2013 yılından itibaren kültürel kaynaşma ve yerel demokrasi adına her yıl muhtelif etkinlikler düzenleyerek,kültürel alışverişin sağlanması ve sağlam temellere oturtulması için sivil toplum örgütleri ve ilgili kurumlar arasındaki diyalogun gelişmesini sağlamak. 8.5. Stratejik Hedef: 2014 yılından itibaren her yıl yapılmakta olan Ticaret ve Sanayi Festivalinin yanısıra Biga Kültür ve Sanat Festivali düzenlemek. 8.6. Stratejik Hedef: 2013 yılı sonuna kadar Belediye ve Toki işbirliği ile 320 yoksul vatandaşımızı ev sahibi yapma teşebbüsümüzü sonuçlandırmak.Yaşlı, yoksul ve düşkün kapısı çalınmadık, derdi çözülmedik bir tek vatandaşımız kalmayacak şekilde sürdürülebilir bir yardım programı uygulamak.

32 SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME VE EKONOMİK KALKINMA
9. STRATEJİK AMAÇ: Biga'da sürdürülebilir bir kentsel gelişim için gerekli çalışmalar yapmak.

33 Sürdürülebilir Kentleşme ve Ekonomik Kalkınma
9.1. Stratejik Hedef: Halen devam eden Çevre Düzeni Planı çalışmalarına Yerel Yönetimler olarak şehrimizin potansiyel değerlerinin gelişimine olumlu katkı sağlayacak biçimde yön vermek. 9.2. Stratejik Hedef: 2014 yılına kadar kentsel tasarım ve proje ofisi kurarak, tek merkezli kent gelişimini engellemek için alt merkez potansiyeline sahip alanların altyapı sistemlerini 2015 yılına kadar tamamlamak. 9.3. Stratejik Hedef: 2013 yılından itibaren(öncelikle tabakhane bölgesi olmak üzere) gecekondu alanlarından başlamak üzere kentsel dönüşüm uygulamalarını hayata geçirecek proje ve kurumsal işbirlikleri geliştirmek.

34 Sürdürülebilir Kentleşme ve Ekonomik Kalkınma
9.4. Stratejik Hedef: 2013 yılı sonuna kadar tüm belediye gayr-i menkullerinin otomasyon ortamına taşıyarak etkin bir gayr-i menkul yönetim sistemi oluşturmak. 9.5. Stratejik Hedef: 2018 yılı sonuna kadar depreme karşı riskli olan tüm kamu ve özel yapıların yenilenmesini sağlamak.Bazı yerleşim alanlarında Kentsel Dönüşüm Projesini uygulamak.

35 Sürdürülebilir Kentleşme ve Ekonomik Kalkınma
10. STRATEJİK AMAÇ: Biga'da sürdürülebilir ekonomik kalkınma adına öncü ve önder kurum olmak.

36 Sürdürülebilir Kentleşme ve Ekonomik Kalkınma
10.1. Stratejik Hedef: Biga Belediyesi vizyonu ve stratejik amaçları doğrultusunda yatırım yapabilecek sektörleri teşvik etmek, desteklemek. 10.2. Stratejik Hedef: 2013 yılı içinde Biga kentinin yatırım potansiyelini harekete geçirmek maksadıyla Bölge Kalkınma Ajansı ile kurumsal işbirlikleri geliştirmek ve ulusal-uluslararası fonlardan- işbirliklerinden faydalanmak için bir proje ofisi kurmak.

37 Sürdürülebilir Kentleşme ve Ekonomik Kalkınma
10.3. Stratejik Hedef: Ekonomik kalkınmada önemli bir bileşken olan, kamu-özel sektör işbirliğinin gelişmesini sağlamak ve kente sermaye girişini teşvik etmek için her yıl düzenlenmekte olan Ticaret ve Sanayi Festivali ile Tarım ve Hayvancılık Fuarının etkin biçimde devamını sağlamak. 10.4. Stratejik Hedef: 2018 yılı sonuna kadar Belediye ve özel sektör işbirliği ile Biga etinin işleme ve paketleme tesisleri kurularak markalaştırılıp iç ve dış pazara sunulmasını sağlamak.Bunun için en uygun alan olan İstiklal Cad. üzerinde Biga Belediye mezbahası önünde bulunan D.S.İ,’ ye ait m2’lik arsanın belediyeye tapu tahsisini gerçekleştirmek.

38 Sürdürülebilir Kentleşme ve Ekonomik Kalkınma
10.5. Stratejik Hedef: Balıklıçeşme Beldesi, Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarını arttırmak. Karabiga – Deniz ticaretinin gelişmesini sağlayacak altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak.Yeniçiftlik, Kozçeşme, Gümüşçay Beldelerinde tarım ve hayvancılık uygulamalarında modern teknolojinin imkanlarından en üst seviyede yararlanmak suretiyle ekonomik kalkınmaya hız vermek. 10.6. Stratejik hedef: 2023 yılına kadar Turizm açısından önemli olan (Antik kentler) Parion, Piriapos, Büyük İskender Granikos Savaş alanı, şehir merkezindeki tarihi mekanların turizm potansiyeli açısından değerlendirmek.

39 Sürdürülebilir Kentleşme ve Ekonomik Kalkınma
10.7.Stratejik Hedef: 2023 yılına kadar 1 nolu Küçük sanayi sitesinin şehir merkezinde uzaklaştırmak.Güleçköy – Yeniçiftlik arası küçük ve orta ölçekli sanayi alanı ihtas edilerek, şehir merkezindeki sıkışıklığı ortadan kaldırmak , Yeniçiftlik ve civarının gelişimini sağlamak. 10.8. Stratejik Hedef: 2023 yılına kadar sanayi yatırımları maksimum düzeye ulaşmış, ticari potansiyel açısından çekim merkezi haline gelmiş, eğitim, sağlık, güvenlik hizmetleri ve şehircilik değerleriyle marka şehir olmaya hak etmiş Biga'yı, güleryüzlü, mutlu insanların yaşadığı özel bir yaşam alanı haline getirmek.

40 TEŞEKKÜRLER…


"BİGA BELEDİYESİ 2023 VİZYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları