Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MELEK YILDIRIM 1955 EYLÜL HABERLERİ 201111121196 www.melekyildirim.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MELEK YILDIRIM 1955 EYLÜL HABERLERİ 201111121196 www.melekyildirim.com."— Sunum transkripti:

1 MELEK YILDIRIM 1955 EYLÜL HABERLERİ

2 1 EYLÜL 1955 TELEFON ZAMI BUGÜN BAŞLIYOR
ÜÇLÜ KONFERANSTA TÜRK TEZİ BUGÜN AÇIKLANACAK Yunanlılar müzakereleri sabote ediyor.Dün Yunan görüşünü müdafaa eden Stephanopoulos Kıbrıs’a muhtariyet verilmezse konferansa terk edeceklerini söyledi. 1 EYLÜL 1955 TELEFON ZAMI BUGÜN BAŞLIYOR Memleketimizde 120 bine yakın telefon abonesi vardır.Bunlardan idarenin yılda temin ettiği gelir 35 milyon lira civarındadır.Bakım ücretinin yıllık tutarım ise 11 milyon liradan fazla olacaktır. BİRKAÇ GÜNE KADAR 545 TON KAHVE GETİRİLİYOR Ecnebi bandıralı bir gemi, Akdeniz memleketlerinden limanımıza ayın 5inde 545 ton kahve getirecektir. 100 ton derneğe geri kalanı tüccarın.

3 2 EYLÜL 1955 FIRANSA İLE MISIR’IN ARALARI AÇILIYOR
Cumhuriyetçilerin istişare komitesi Çarşamba günü Fransa Hükümetini Arap Birliğine dahil devletlere bilhassa Mısır’a karşı harekete geçmeye hatta icap ederse siyasi münasebeti kesmeye zorlamıştır.Muhafazakar Sosyal Parti ısrarla Arap birliğine bağlı devletlerin en ziyade Mısırın tevil götürmeyecek hareketlerini tenkit etmiştir. 2 EYLÜL 1955 EYLÜL’ÜN İKİNCİ YARISINDA TORİK AKIMI BEKLENİYOR İstanbul balıkçılarıyla Türkiye Et ve Balık Kurumu İstanbul Şubesi, eylülün ikinci yarısında torik akını hazırlıkları yapılmaktadır.Kurumun bu sene de bir miktar torik alarak bunu yabancı memleketlere ihraç edeceği anlaşılmaktadır.

4 3 EYLÜL 1955 TÜRKİYE’NİN BATI ALMANYA’YA DIŞ TİCARET BORCU 35 MİLYON DOLAR Trakya’dan yapılan son buğday ihracat ile İtalya’ya 25 milyon dolarlık borcun büyük kısmı ödenmiştir. VAN’DA LİNYİT DAMARI BULUNDU Gülpınar ilçesinde şehrimiz köyünde toprak seviyesinden 46metre derinliklerde 365 metre kalınlığında ve 1,5 milyon ton kadar bir linyit damarı bulunduğunu açıklamıştır.Bu damar, ilk tahminlere göre Doğu Anadolu’nun yüz yıllık kömür ihtiyacını karşılayabilecektir.

5 5 EYLÜL 1955 İNGİLTERE’DE ENFLASYON
Bugün yapılacak toplantıda kredi tahdidi ve bazı vergilerin artırılması görüşülecek.Başvekil Anthony Eden, enflasyon tehlikesini önlemek ve yeni iktisadi siyaseti tespit etmek üzere kabineyi yarın toplantıya davet etmiştir.Geçen iki ay içinde İngiltere’nin ihtiyat altın ve dolarında onda bir nispetinde eksilme görülmesi hükümeti endişeye düşürmüştür. İTHAL OLUNAN 545 TON KAHVE BUGÜN GELİYOR Muhtelif Akdeniz memleketlerinde ithal edilen 545 ton kahve,muhtemelen bugün limanımıza gelecektir.bu kahvelerden 100 tonu derneğe geri kalanı da ithalatçıya ait olacaktır.

6 6 EYLÜL 1955 TOPRAK OFİS BREZİLYA’DAN 100 TON KAHVE İTHAL EDİYOR
Memleketin yıllık kahve ihtiyacı 7-8 bin ton civarındadır ve Türkiye normal kur üzerinden bu miktar kahvenin ithali için 10 milyon dolar ödemektedir. 7 Eylül’de Brezilya’dan 100 ton, 15 Eylül’de Cenova’dan 340 ton, 27 Eylül’de Brezilya’dan 150 ton kahve gelmiş olacaktır. 37 TON KALAY GÜMRÜKTEN ÇEKİLİYOR İstanbul gümrüklerinde bekletilen 61 ton kalaydan 24 tonu çıkarılmış ve ihtiyaç sahiplerine tevzi edilmiştir. 37 ton kalayda bugünlerde gümrüklerden çekilerek ihtiyaç sahiplerine tevzi olunacaktır.

7 7 EYLÜL 1955 ATAMIZIN SELANİKTE DOĞDUĞU EVE VE KONSOLOSLUĞUMUZA BOMBA ATILDI 56 yıl önce İstanbul’da yaşayan gayri Müslimler bir yalan haberle hedef haline getirdiler. Selanik’te Atatürk’ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı haberinin yayılması üzerine 6 Eylül 1955 ‘de ellerinde kazma,balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi gayri Müslimlere ait ev ve iş yerini yakıp yıktı.

8 Demokrat Parti yanlısı EKSPRES gazetesi daha olay gerçekleşmeden iki saat önce ‘Atamızın evi bombalandı’ manşetiyle ikinci baskısını yaptı.Tirajı 20 bin civarında olan gazete 290 bin basılmıştır. ‘Kıbrıs Türktür Derneği’ üyeleri basılan yüz binlerce gazeteyi bütün İstanbul’da dağıtıp halkı galeyanı getirmek üzere harekete geçti.

9 Bir kısmı İstanbul dışından gelen gruplar azınlıkların dükkanlarını,evlerini ve hatta kadınların üzerindeki ziynet eşyalarını da yağmalamaktan geri durmadı. Olayların ardından,Türkiye’de yaşayan binlerce Rum Türkiye’den göç etti.Gayri Müslimlerin büyük bir kısmı için yaşananlar, Türk vatandaşı olarak kabul görmediklerinin kanıtı oldu.

10 8 EYLÜL 1955 İSTANBUL VE İZMİR’DE SÜKUNET AVDET ETTİ
Dün toplanan vekiller heyete örfi idarenin İstanbul Ankara ve İzmir’de devamını karar altına aldı. Yeni tayin edilen Örf ve idare kumandanı Korgeneral Nurettin Aknoz dün şehrimize gelerek idareyi fiilen eline aldı. Ankara’da da bazı hadiseler oldu ve 500kişi nezaret altına alındı. Dün geceye kadar 2057 kişi tevkif edildi. Bunlar dükkan ve evleri tahrip etmek ve çapulculuk yapmak suçlarından sanık bulunmaktadırlar. 8 EYLÜL 1955 DÜNYA PARA FONU KONGRESİ PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANIYOR 12 Eylül’de toplanacak olan Milletler Arası Kalkınma Bankası ve Para Fonu Teşkilatı Kongresi hakkında, tertip komitesi tarafından basına geniş izahat verilmiştir. Başvekil Adnan Menderes tarafından açılacak olan kongreye 58 millet delegasyonu katılacaktır.

11 9 EYLÜL 1955 KIBRIS TÜRKTÜR CEMİYETİ KAPATILDI
Dün cemiyetin merkez ve şubeleri mühürlendi, evrak ve paralarına el konuldu.Örfi İdare Komutanlığı saat 23’ten 5’e kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.Dün 76 kişi daha tevkif edildi.Son hadiseler üzerine ‘Kıbrıs Türktür Cemiyetini’ merkez ve bütün şubeleri dün alınan bir karar üzerine kapatılmıştır. MANİSA’NIN KURTULUŞUNUN 33. YIL DÖNÜMÜ Şehrin Düşman işgalinden kurtuluşunun 33. yıl dönümünü bugün büyük bir törenle kutlanmıştır.

12 10 EYLÜL 1955 100 TON KAHVENİN DAĞITIMI PAZARTESİ GÜNÜ YAPILIYOR
Toprak mahsulleri ofisi kahve ithali için Brezilya ile temas halinde bulunuyor KİŞİYE KOK KÖMÜRÜ TEVZİ EDİLDİ Dün akşama kadar kömürünü alanların sayısı dir. TEKEL ŞARAPLIK YAŞ ÜZÜM SATIN ALIYOR Şimdiye kadar 350 bin kilo üzüm satın alınmıştır. Diğer taraftan Tekel, Ege’den anason satın alımına başlamıştır.

13 11 EYLÜL 1955 DAHİLİYE VEKİLİ DÜN İSTİFA ETTİ
Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik, istifa etmiştir. Dahiliye Vekaleti Vekilliğine Milli Müdafaa Vekili Menderes tayin edilmiştir. 11 EYLÜL 1955 ZARAR GÖRENLERE YARDIM İÇİN BİR KOMİTE KURULDU Komite hadisede zarar görmüş olanlara yardım için giriştiği ilk teşebbüs ile Türkiye İş Bankasından ,Yapı ve Kredi Bankasından , İstanbul Ticaret Odasından ve İstanbul Sanayi Odasından lira temin etmiş bulunmaktadır. PİYASA AÇILMADAN TÜTÜN MÜBAYAASI YASAK EDİLDİ Yasağa itaat etmeyenlerin 6 aydan 2 seneye kadar hapis, 1500 ila 30 bin lira para cezasıyla cezalandıracakları bildirildi. İLK KAUÇUK FABRİKASINI TEMELLERİ ATILIYOR 20 milyon dolar değerindeki makinelerle kurulacak fabrika Antalya’da törenle açılacaktır.

14 12 EYLÜL 1955 PARA FONU KONFERANSI BUGÜN TOPLANIYOR
Toplantıya 58 memleket katılıyor.Günlüğü 80 liradan 101 taksi kiralandı.Bu taksilerin saatleri çıkarılmış ve hepsinin ön camlarına etiketler yapıştırılmıştır.Toplantı süresince bu taksilere 100 bin liraya yakın bir meblağ ödenecektir. TÜRK MİGROS’UYLA ALAKALI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Türk Migrosunun bir an evvel faaliyete geçmesini temin maksadıyla girişilen çalışmalar devam etmektedir.Migrosun satış kamyonlarından bir kısma şehire gelmiş bulunmaktadır.

15 13 EYLÜL 1955 ÖRFİ İDARE ALTI AY DEVAM EDECEK
Büyük Millet Meclisini tarihi toplantısında Başvekil ‘Her şey düzelecek, suçlular cezalandırılacaktır.’ dedi. Büyük Millet Meclisi bugün yaptığı fevkalade toplantıda örfi idarenin altı ay daha devamına karar verdi. 100 TON KAHVE BUGÜN GÜMRÜKTEN ÇEKİLİYOR Gümrüklerde bulunan 100 ton kahvenin transfer mualemesi dün TC.Merkez Bankası tarafından yapılmıştır.Piyasada ihtiyacı karşılayacak miktarda kahve bulunmaktadır.

16 14 EYLÜL 1955 PARA FONU KONGRESİNDE MÜHİM KARARLAR ALINIYOR
Fonun Ana faaliyetlerine temas eden Genel Müdür, milli para ve ekonomi mevzularında milletlerarası problemlere intikal meseleleri üzerinde duş, harp sonrası İktisadi kalkınma hamlelerinden bahsetmiş, harpten sonra dünya ticaretinde eskisinden çok daha fazla bir gelişme olduğunu, 1954’de dünya ticareti hacminin harpten önceki devreye nispetle % 65 arttığını söylemiştir. BİR AMELİYAT RENKLİ TELEVİZYONLA YAYINLANDI 64 yaşındaki bir ihtiyara tümör ameliyatında bütün renkler olduğu gibi perdeye aksetti.Tüm doktorlar renkli televizyonla yayınlanan bir ameliyatı takip etmişlerdir. JAPONLAR BİZDEN YAPRAK TÜTÜN ALMAK İSTİYOR İlk defa bir Japon firması, memleketimizden yaprak tütün almak için müracaatta bulunmuştur.Firma,anlaşmaya varıldığı taktirde külliyetli miktarda tütün ithal edecektir.

17 15 EYLÜL 1955 ÇİĞ KAHVE BORSADA TESCİL EDİLECEK
Çiğ kahvenin bundan böyle Ticaret Borsasında tescil edilerek satışa çıkarılması bahis konusudur.Bu hususta borsaca hazırlanan teklif İktisat ve Ticaret Vekaletine gönderilmiştir.Kahve bu suretle Ticaret Borsasında muamele gören mallar arasına girmiş olacaktır.

18 16 EYLÜL 1955 İSTANBULA 2040 TON DEMİR DAHA TAHSİS EDİLDİ
Geçenlerde İstanbul’a 5500 ton demir tahsis edilmiştir.Son defa İstanbul Vilayeti emrine 2040 ton demir daha tahsis edilmiştir.Bu demir İstanbul Demireller Derneğine verilecek ve tevziatı da bu dernek yapacaktır. GÜNDE 1,5 MİLYON KUTU KİBRİT İMAL EDİLİYOR Basın mensupları dün Kibrit Fabrikasını gezmiş ve çocuk yuvasına ilave edilen yeni binanın temel atma töreninde bulunmuşlardır.Fabrika halen günde 1,5 milyon kutu kibrit imal etmekte ve 30 metreküp kavak işlemektedir.

19 17 EYLÜL 1955 DOLAR KAÇAKÇILIĞI YAPANLARIN DURUŞMASINA DÜN BAŞLANDI
Yazıhanelerinde yarım milyon liralık dolar bulunan 5 kişinin duruşmasında şahitler dinlendi.Son yıllarda en büyük döviz kaçakçılığını yapmış olmakla suçlandırılan ve yazıhanesinde 500 bin liralık dolar bulunan kişiler in duruşmasına başlanmıştır. 17 EYLÜL 1955 BOL MİKTARDA İTHAL MALI KAHVE GELİYOR Yarın gelecek olan kahve 345 tondur.Kahvelerin 40 tonu İstanbul’a 60 tonu da diğer vilayetlere tahsis edilmiştir. BELEDİYENİN 1956 YILI BÜTÇESİ HAZIRLANIYOR Belediyede 1956 yılı bütçesinin hazırlıkları başlanmıştır.6349 sayılı kanunla İstanbul Vilayeti Mahalli İdaresiyle Belediye ayrılmış bulunduğundan, her iki teşkilat için ayrı bütçe hazırlanacaktır.Durumla alakalı olarak müdürlüklere birer genelleme gönderilmiştir.Bütün müdürlükler bütçe tekliflerini 15 Ekime kadar hazırlamış olacaklardır.

20 18 EYLÜL 1955 TÜRK-ALMAN TİCARET GÖRÜŞMESİ BAŞLIYOR
Federal Almanya Hükümeti, Türkiye’nin İktisadi sahalarda yaptığı büyük kalkınma hamlelerini derin bir alaka ile takip etmektedir.Geçen senenin aralık ayındaki iktisadi görüşmeleri sırasında Federal Cumhuriyet Hükümeti, verilmiş olan kefalet ve garantilerden başka ayrıca 225 milyonluk bir kredi için garanti üstlenmiş bulunmaktadır. KİŞİYE KOK KÖMÜRÜ DAĞITILDI Kampanya başından dün akşama kadar kişi kok kömürü almıştır.Son altı gün içinde karadan 2000 deniz yoluyla da 1800 ton kömür gelmiştir.

21 19 EYLÜL 1955 CELAL BAYAR UÇAKLA İRANA HAREKET ETTİ
İran şahının davetlisi olan Bayar birlikte bulunduğu heyetle dün akşam Diyarbakır’a vardı, bu sabah Tahran’a gidiyor. GENEL MECLİS SEÇİMİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI Belediye ve İl Genel Meclisleri 1 mart 1956 tarihine kadar müştereken çalışacaklar.Şehrimizde 2 Genel Meclisi seçimlerine katılacak olan Demokrat Parti ve Türkiye Köylü Partisi tespit etmiş oldukları adayları ilçelerdeki seçim kurallarına bildirmişlerdir.

22 20 EYLÜL 1955 CELAL BAYAR TAHRAN’DA TEZAHÜRATLA KARŞILANDI
İran’a resmi ziyaret yapmakta olan Reis Cumhur Celal Bayar, bugün saat ‘de Tahran’a gelmiş.Türk ve İran bayraklarıyla süslenmiş bulunan hava meydanında askeri merasim ve coşkun bir samimiyetle karşılanmıştır.

23 23 EKİM NÜFUS SAYIMIYLA İLGİLİ HAZIRLIKLAR İLERLİYOR
21 EYLÜL 1955 23 EKİM NÜFUS SAYIMIYLA İLGİLİ HAZIRLIKLAR İLERLİYOR Mümkün olduğu kadar fazla memur çalıştırılacak ve her memura kişilik bir bölge tahsis edilecektir. 22 EYLÜL 1955 SEBZE VE MEYVA FİATLARINDA FEVKALADE UCUZLUK BAŞLADI Son günlerde Hale bol miktarda sebze ve meyve gelmesi fiyatların büyük çapta düşmesine etken olmuştur.

24 BURDUR ŞEKER FABRİKASI YARIN İŞLETMEYE AÇILIYOR
23 EYLÜL 1955 BURDUR ŞEKER FABRİKASI YARIN İŞLETMEYE AÇILIYOR Açılış töreninde Başvekil Adnan Menderes, Vekillerle Şeker Şirketi temsilcisi temsilcisi bulunacaktır.Fabrikanın yıllık kapasitesi ton civarında olacaktır.

25 24 EYLÜL 1955 PAKİSTAN BAĞDAT PAKTINA KATILDI
Pakistan,Türkiye-Irak karşılıklı işbirliği anlaşmasına katılmış bulunmaktadır.Bilindiği üzere, Pakistan 5 nisan 1955 tarihinde anlaşmaya katılan İngiltere’den sonra katılan ikinci devlettir.Böylece Bağdat Paktı, Türkiye, Irak ,İngiltere ve Pakistan dörtlü bir pakt haline gelmiş bulunmaktadır. İL GENEL MECLİSİ SEÇİMİ YARIN YAPILIYOR Valilik seçim münasebetiyle bir genelge göndermiştir.Genelge seçim günü için konulan yasaklar belirtilmektedir.Oy verme müddetince umumi eğlence yerlerinde,umumi mahallelerde her türlü içki içilmesi ve satışı yasaktır.

26 YOL KONGRESİ YARIN AÇILIYOR
25 EYLÜL 1955 YOL KONGRESİ YARIN AÇILIYOR Kongreye 500 den fazla delegenin iştirak etmesi beklenmektedir.Türk delegasyonu 100 kişiden olacaktır. DENİZCİLİK BANKASI DIŞ HATLARA ZAM YAPIYOR Zam miktarının % 25 ile % 50 arasında olacağı söylenmektedir.

27 BAYAR BUGÜN YURDA DÖNÜYOR
26 EYLÜL 1955 BAYAR BUGÜN YURDA DÖNÜYOR Gazeteler bir taraftan Türkiye ile İran arasında sıkı münasebetler üzerinde neşriyatlarına devam ederken, öte yandan Türk basınının İran ziyareti, Tahran görüşmeleri Türk-İran kardeşliği ve mukadderat birliği hakkındaki neşriyatının Anadolu Ajansı tarafından dağıtılan geniş özetler de yaymaktadır.

28 27 EYLÜL 1955 BAYAR DÜN UÇAKLA DÖNDÜ
Tahran hava meydanında bir basın konferansı yapan Bayar şunları demiştir:Büyük komşumuz ve dostumuz İran’ı ziyaret ettikten sonra memnuniyet içinde memleketime dönmüş bulunuyorum.Dost ve büyük milletin muhabbetini de memleketime getirdim. İki millet arasındaki dostluğun kuvvetle temelleştiğini ifade etmiştir. BURDUR ŞEKER FABRİKASININ İLK MAHSULÜ Burdur şeker fabrikasının ilk mahsulü dün piyasaya çıkarılmıştır.75 kiloluk çuvallar, 120 liraya satılmaktadır.

29 TÜRK ŞARABINA RAĞBET ÇOK FAZLA
28 EYLÜL 1955 MEMURLARA TAKSİTLE ODUN VE KÖMÜR SATIŞI YAPILACAK Belediye, memur, işçi ve küçük esnafa taksitle yakıt satacaktır.Tanzim depolarında odunun eve teslim çeki 17 lira 90 kuruş, kömürün de 22 kuruştur. TÜRK ŞARABINA RAĞBET ÇOK FAZLA Tekel İdaresi, 1956 yılında ihracatın daha yüksek bir seviyeye çıkarılması için faaliyetine devam etmektedir.Federal Almanya , bir sene içerisinde Türkiye’den litre şarap satın almıştır.

30 29 EYLÜL 1955 VİLAYET UMUMİ MECLİSİ YARIN TOPLUYOR
Yeni teşekkül eden Vilayet Umumi Meclisi ilk toplantısını yarın saat da Vali Gökay’ın başkanlığında akdedilecektir.Meclisin bu toplantısında ikinci Reis ,iki katip ve Vilayet üyeleri seçecektir. YUNANİSTAN’LA DOSTLUĞUMUZ BOZULMAYACAK Sözlerini dış politikaya intikal ettiren Başvekil Adnan Menderes,bundan sonra demiştir ki : Son zamanda bizi üzüntü içinde bırakan üzücü hadiseler baş gösterdi. Bunu da fırsat saydılar. Memleketin dış politikasını gizli gibi göstermeye yeltendiler ve yelteniyorlar. Halbuki dış politikamız ve münasebetlerimiz,bütün kuvvetini muhafaza etmektedir. Diğer taraftan üzücü hadiseler ne olursa olsun Balkan Paktı’nın bir zarara uğramaması ve Yunanlılarla dostluğumuzun ve ittifakımızın tekrar eski samimiyet ve kuvvete icra olunması hususundaki gayretlerimiz bütün barışsever milletlerce takdir edilmektedir.

31 30 EYLÜL 1955 SURİYE DE RUSYADAN SİLAH SATIN ALACAK
Sovyetler Suudi Arabistan’a da silah satma teklifinde bulundu.Silah yülü gemiler Mısır’a hareket ettiler.Kahire’de çıkan El Ehram gazetesine göre; bununla alakalı olarak Sovyet Başvekil Bulganin’in Suudi Arabistan Kralı Suud’a bir mesaj göndermiş olduğunu da ilave etti. Kral Suud geçen sene Amerika’nın teklif ettiği sınırlı askeri yardımı reddetmiş ve Amerika’dan iktisadi yardımın da kesilmesini istemiştir. Diğer taraftan yetkili bir Mısırlı idareci, bugün hükümetinin İsrail tecavüzleri karşısında komünist memleketlerden silah edinmek mecburiyetinde kaldığını söylemiştir. 30 EYLÜL 1955 26.5 MİLYON DOLARLIK KREDİ Amerikan kökeni hammadde ve yedek parçaların kolaylıkla temini için bir Amerikan Kumpanyası da Türkiye İş Bankasına 15 milyon dolarlık kredi açmak kararına varmıştır.Bu şirket, Amerika’dan gelecek malın bugünkü piyasa fiyatından daha ucuza temin edileceğini ileri sürmektedir. Türkiye’ye çeşitli kimyevi maddeler,lastik ve kauçuk mamulleri,tarım makineleri,mamul çelik ve ham jüt mubayaası için Amerika Milletler arası İşbirliği İdaresi de 11 milyon 783 bin dolarlık bir ödenecek ayırmış bulunuyordu.Bu ödenecek de kullanılmaya başlanılmıştır.


"MELEK YILDIRIM 1955 EYLÜL HABERLERİ 201111121196 www.melekyildirim.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları