Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ MÜNASEBETLERİNDE ŞU ESASLARA DİKKAT EDİLMELİDİR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ MÜNASEBETLERİNDE ŞU ESASLARA DİKKAT EDİLMELİDİR"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ MÜNASEBETLERİNDE ŞU ESASLARA DİKKAT EDİLMELİDİR

2 1-İlk tanışmada öğrenciye karşı samimi olun
1-İlk tanışmada öğrenciye karşı samimi olun.(Laubalilikle karıştırılmamalı)

3 2-  Verilecek olanları hemen vereyim, öğretilecek olanları hemen, çarçabuk öğreteyim düşüncesine kapılmayın. En son öğretilmesi gerekeni en başta anlatmayın.

4 3- Anlatacaklarınızı belli bir plan ve programa göre anlatın
3- Anlatacaklarınızı belli bir plan ve programa göre anlatın. Bu sizi dağınıklıktan kurtaracak ve öğrenciye ders anlatma kolaylığı sağlayacaktır.

5 4- Öğrencinizin sizin bütün sırlarınızı bilmesine müsaade etmeyin
4-      Öğrencinizin sizin bütün sırlarınızı bilmesine müsaade etmeyin. Onun nazarında arkadaştan ziyade öğretmen olun. Çok resmi olmadan aranızdaki mesafeyi muhafaza edin.

6 5- Kötü alışkanlıkları bütün ağırlığıyla dile getirmeyin
5-      Kötü alışkanlıkları bütün ağırlığıyla dile getirmeyin. Önce zararlı alışkanlıkara karşı onu hazırlayın, daha sonra öyle davranmamasını isteyin. Almak için önce verin. Kötü ve yasak şeyler hususunda teferruata inmeyin. İndiğiniz anda kafasında yaşanmaz bir hayat sistemi teşkil etmiş olursunuz.

7 6-Belli bir döneme kadar büyük zatları nazara vermeyin
6-Belli bir döneme kadar büyük zatları nazara vermeyin. Bir müddet sonra isim vermeden bahsedebilir, uygunca onları tanıtabilirsiniz

8 7- Anlatacağınız mevzuya merak uyandırın
7-      Anlatacağınız mevzuya merak uyandırın. İcabında ders yaptığınız kitabın ve yazarının ismini söylemeyerek meraklandırabilirsiniz.  

9 8- Öğrenciler hakkında mutlaka dereceler tayin edin ve onları tanıma, değerlendirme ve ilerlettirmede bu derecelerden yararlanın

10 9- Öğretmen olarak derste, evhama meydan vermeyerek konuları işlemeli, talebeyi yersiz not korkusuyla tedirgin etmemelidir.Onu menfaat pereslikten ziyade faziletli kılın.

11 10- Öğrencinin ailesini yakından tanıyın
10- Öğrencinin ailesini yakından tanıyın. Ona müsbet veya menfi tesir eden amillerini tespit ederek, mutlaka menfi tesirleri izale edin. Onu daima iyiye sevk edin.

12 11- Öğrencinin ne tür kitaplar okuduğunu, okuma ile arasının iyi olup olmadığını öğrenin. Onun zararlı neşriyatı okumasına mani olun ve onun seviyesine uygun faydalı kitaplar tavsiye edin. UNUTMAYIN Kİ, gelişmemiş ülkelerde en çok gazete, az gelişmiş ülkelerde dergi, gelişmiş ülkelerde ise en çok kitap okunur.

13 12-      İlk zamanlar aşırı ve yersiz iltifat ve lüzumundan fazla alaka göstermeyin. Vasat (orta) yollu hareket edin. Aksi halde çok fazla alaka küçüklerde suistimale sebep olabilir.

14 13-   Anlattıklarınızı iyi bilin, derslerde bilmediğiniz mevzulara girmeyin. Yanlış anlaşılmalara sebep olmayın.

15 14-  Bilhassa ilk karşılaştığınız talebe veya talebe kitlesine, ders anlatmaya başlamadan önce dersi, zihninizde programlayın, ne ile başlayıp ne ile bitireceğinizi iyi hesaplayıp mükemmel bir ders anlatarak, onlar üzerinde iyi bir intiba bırakın.

16 15- Derslerde hep aynı metod ve aynı örneklemeleri kullanmayın
15-   Derslerde hep aynı metod ve aynı örneklemeleri kullanmayın. Her defasında değişiklik ve orjinallik anlamayı kolaylaştırır.  

17 16-  Ders işlerken sıkıcı olmayın, talebelern sıkıldığını sezerseniz, mevzu değişikliği yapın. Alaka çeken bahisler açarak, sıkıntı ve ilgisizliği giderin. Küçük esprilerle de dikkatleri tekrar üzerinize toplayabilirsiniz. Herkesin normal bir dikkatlilik müddeti olduğunu, daha sonar dikkatin dağılacağını gözönünde tutarak, konuşmanızı, meseleyi anlatabilecek kadar uzun, sıkmıyacak kadar da kısa tutun.

18 17-   Umumi hava anlatılanları anlamayacak kadar elektrikli ve sıkıntı verici ise, birşeyler anlatmayı kesip, yüce gerçekleri ucuza kaptırmamalısınız.  

19 18- Nerede olursanız olunuz, düzenli bir hayat yaşayınız
18-  Nerede olursanız olunuz, düzenli bir hayat yaşayınız. Programsız bir hayattan kaçının ve vaktinizi çarçur etmeyin. Her fırsatta kendinizi sahanızda yetiştirmeye gayret edin.  

20 19-   Her türlü mevzuda telaş ve telaşlandırmadan uzak kalıp, umumiyetle meseleleri sakin kafayla düşünün. İsabetli karar vermek için ehliyle istişare edin. İstişareyle verdiğiniz karardan dönmeyin.

21 20- Öğretmen, öğrencisine ve anlattıklarına karşı alakalı olmalı
20-      Öğretmen, öğrencisine ve anlattıklarına karşı alakalı olmalı. Öğretmendeki lakaytlık aynen öğrenciye de aksedecektir.  

22 21Belli günlerde öğrenciye hediyeler alınabilir
21Belli günlerde öğrenciye hediyeler alınabilir. Unutulmamalıdır ki hediye insanı yumuşatır. İnsanlık çizgisinde derin bir sevgi oluşturmalı, bu sevgi hediyeyle pekiştirilmelidir.(El insane abidül ihsan)

23 22-  Öğretmenin, öğrenci nazarında ayrı bir yeri olmalı, ona yakınlarından daha yakın olmalı.  

24 23-  Öğretmen ders anlatırken, lafazanlık ve celbeze (gevezelik ve demogoji) ile ilgisizliğini örtmeye çalışmamalıdır. (Deveyi mendille örtmeye çalışmak gibi)

25 24-      Mevzuları anlatırken,devrin ravisleri gözönünde bulundurularak anlatılmalı, meselelerin ehemmiyetini arttırmak içinefsanevi bir şekle sokmamalı, sadeliken uzaklaşılmamalıdır. Bu hem anlaşılmayı kolaylaştırır, hem de mesele aslından uzaklaştırılmamış olur. Anlaşılmaz, akılalmaz bir şekilde takdim büyük hatadır.

26 25- Öğretmen maddi manevi cömert olmalıdır.

27 26- Öğrencinin kalbini kazanmanın en emin yolu yumuşak olmak, fakat aynı zamanda otoriter olmak ve de aşırı sertlikten uzak olmaktır.

28 27- Öğretmen her zaman konulara merak uyandırmalı, alaka görünce, öğreteceklerini öğretip, bu mevzuları başkalarına da öğretmeye teşvik etmelidir.

29 28-  Suallere ulu orta cevap vermeden, once bildiklerini cevaplamalı, bilmedikleri varsa, mutlaka their edip öğrendikten sonar cevaplamalı  

30 29-Öğretmen vazife yaparken hücumat-I sitteye dikkat etmeli
29-Öğretmen vazife yaparken hücumat-I sitteye dikkat etmeli. Bunlar: a)Makam Sevgisi b)Korku c)Tama d)Irkçılık e)Tarafgirlik ve enaniyet e)Tembellik ve tenperverlik

31 30-  Öğrenciye inkıyad, bağlılık, disiplin, itaat gibi yüce duygular aşılanmalıdır ki daha sonar vazifelendirildiğinde zorluk çekilmesin.  

32 31-      Belli bir eğitim öğretimden sonra, muayyen seviyeye ulaşmış bir öğrencinin, değer kaybetmesi ve seviyesinin düşmesine meydan verilmemeli. Bu meselede şunlara dikkat edilmelidir.          - Tekrar tekrar aynı şeyi değişik usluplarla anlatma       - Devamlı irtibat halinde olma      -Okutma ve bant dinlettirme    -En mühimi vazife hizmet verip takip etme  

33 32-    Derslere karşı devamlı gerilim hasıl etmeve onlara ödev verme… Hatırından çıkmaz, yüreğini hoplatacak, hislendirecek şeyler anlatılmalıdır.

34   33-Öğretmen öğrencisini, sefil arzu ve kötü arkadaşlardan yazılı sözlü ve görüntülü zararlı yayınlardan uzak tutmalıdır. Bu tür arkadaşları varsa, onlarla irtibatını sadece selamlaşma seviyesinde tutmalı veya onu da kesmeli, eski kötü çevresiyle olan yakınlığı ortadan kaldırılmalıdır

35 34- Şerrin, gerektiği zaman hayra kullanılması ve duyguların kanalize edilmesi sağlanmalı. Öfkenin hakikat düşmanlarına, inadın da doğru yolda sebat için kullanılması gibi .  

36 35- Herkesin maksimum bir kapasitesi olduğunu unutmayın
35-    Herkesin maksimum bir kapasitesi olduğunu unutmayın. Gümüş fıtratların çıkabileceği son nokta gümüşün, son kalitesi; Altın fıtratların, altının en yüksek ayarı; Elmas yaradılışlıların da elmasın en halisi olduğu unutulmamalıdır.Herkes olduğu gibi kabul edilerek azami kalite sınırına çıkarmak hedef alınmalıdır. Gümüşü altına, altını da elmasa çevirmeye imkan yoktur. Herkes fıtratının en üst ayarına çıkarılmaya çalışılmalıdır.

37      36 -   Öğretmenin anlattıkları boşa gidiyorsa, kendini gözden geçirecek, oto kontrol yapacak, anlattıklarının tesirini kıran unsurlar tespit edilecek, eksiklikler giderilecek(Öğretmen sigara içiyorsa, öğrencilere içmeyin demesi tesir etmeyecektir.)

38 37-Her anlatılanın karşılığını görmeyi istemek uygun olmadığı gibi, beklediğini alamayınca da sukut-u hayal etmek akıl karı değildir.

39 38-  Eğer imkanlarınızın mahdut olması yüzünden, eğitime tabi tutacağınız talebe sayısı az, fakat,eğitim hizmeti götürülmesi gereken öğrenci sayısı çok ise mecburen bir seçime gitmek gerekecektir. En kaliteli ve sürükleyici öğrenciler tespit edilmelidir. Her zaman için kitleleri harekete geçirmedeve hızı arttırmada lokomotif tipli, liderlik kabiliyeti olan öğrencilere ihtiyaç vardır.

40 39-   Muhatap nekadar konuşma fırsatı bulursa, söylenenleri o kadar ilgiyle dinler. Muhatabın dikkatini konuşmadaki önemli konulara çekebilmek için, önemli cümleleri söylemeden önce bir an duraklamak, söyledikten sonra da yine bir an beklemek mühim kaidelerdendir. Meşruların sözlerini kullanmak, bir iki mısra şiir okumak etkileyici bir unsurdur.Konuşurken sempatik ve samimi olmak gerekir. Güleryüzlü, huzur ve itimat telkin edici olunmalıdır. Başkalarının bize nasıl davranmalarını istiyorsak, muhatabımıza öyle davranmalıyız. İnsanlara ismiyle hitab etmek gerekir. Aradan uzun bir zaman geçse de ismiyle hitap etmek, muhatabın hatırlandığının göstergesidir.


"ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ MÜNASEBETLERİNDE ŞU ESASLARA DİKKAT EDİLMELİDİR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları