Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4. SINIF 2. KURUL ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI ve DOĞUM BİLGİSİ 06.11.2013 1/ 69 İLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4. SINIF 2. KURUL ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI ve DOĞUM BİLGİSİ 06.11.2013 1/ 69 İLERİ."— Sunum transkripti:

1 4. SINIF 2. KURUL ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI ve DOĞUM BİLGİSİ 06.11.2013 1/ 69 İLERİ

2 OLGU 1 2/ 69 İLERİ

3 Yirmi yıllık Tip 1 diabetik 48 yaşında bir erkek hasta nefes darlığı şikayeti ile başvuruyor. Hangi patolojileri düşünürsünüz? 1 Diabetik ketoasidoz koması9Pankreatit 2 Akut akciğer ödemi10Hipovolemi 3 Hipertansiyon 4 Koraner arter hastalığı 5 Hipervolemi 6 Diyabetik ayak 7 Konstipasyon 8 Pnömoni İLERİ GERİ 3/ 69

4 Öykü ve fizik incelemede başka neleri öğrenmek istesiniz? 11 Hipertansiyon hikayesi var mı?19Ateş var mı? 12 Nefes darlığının süresi ne kadar ?20Karın ağrısı var mı? 13 Tek yastıkta yatabiliyor mu?21Kusma var mı? 14 Koraner arter hastalığı hikayesi var mı ? 22Bilinç bozukluğu var mı ? 15 İdrar çıkımında azalma var mı ?23Hemoroidi var mı? 16 Kullandığı ilaçlar nelerdir ?24Göğüs tüpü var mı? 17 İlaçların kullanımında problem var mı ? 25Görme kaybı varm mı? 18 Ağız içinde aftöz lezyon varmı ?26Konjenital anomali var mı? İLERİ GERİ 4/ 69

5 Hastanın bilinç durumunda problem olmadığı için kendisine sorularak anamnez genişletiliyor. 5 yıldır hipertansif olduğu, 1 aydır hafif olan nefes darlığının son 1 haftadır arttığı, geceleri düz yatmakta zorlandığı, ateşinin olmadığı, kusmalarının olmadığı, insülin ve 1 adet antihipertansif ilaç kullandığı öğrenildi. Ön tanılarınız nedir? 27 Kalp yetersizliği 28 Diyabetik nefropatiye bağlı akciğer ödemi 29 Akut hipertansif atak 30 Peptik ülser aktivasyonu 31 Hiatal herni 32 Diyabetik nefropati İLERİ GERİ 5/ 69

6 Fizik muayene bulgularından başka neleri öğrenmek istesiniz? 33 Boyu? 34 Kilo artışı? 35 Pretibial ödem 36 Akciğer seslerinin ayrımı; ral, ronküs vb? 37 Görme kusuru ? 38 Splenomegali 39 Safra kesesi bögesinde hassasiyet var mı? 40 Karında barsak hareketleri izlenebiliyor mu? İLERİ GERİ 6/ 69

7 Diğer sistem bulguları normal olarak değerlendiriliyor. Hangi kan ve idrar incelemelerini istersiniz? 41 Ekokardiyografi49Abdominal BT 42 Elektrokardiyografi50Abdominal MR 43 Akciğer grafisi 44 Arterial kan gazı 45 Ayakta direk karın grafisi 46 Abdominal ultrasonografi 47 Özofagus pasaj grafisi 48Akciğer tomografisi İLERİ GERİ 7/ 69

8 Diyabetik nefropatiye bağlıgelişen hiper volemi sonrasında akciğer ödemi tanısı alan hastada bundan sonraki aşamada tedavi planınızı nasıl yaparsınız? 51 Oksijen desteği59 Antibiyotik başlanır 52 Sıvı alımı 1 litre ile kısıtlanır 53 Günlük kilo takibi ve aldığı- çıkardığı sıvı takibi yapılır. 54 Damar yolu açılır. 55 Damar yolundan % 5 Dextroz, % 0.45 NaCl solusyonu başlanır. 56 Damar yolu ile furosemid uygulanır 57 Anjiokonverting enzim inhibitörü verilir 58 Alfa bloker verilir İLERİ GERİ 8/ 69

9 OLGU 2 9/ 69 İLERİ

10 Yetmişiki yaşında erkek hasta 4-5 gündür devam eden bulantı kusma ve ishal şikayetiyle başvuruyor. Hastanın 2 gündür idrar çıkışının azaldığı öğreniliyor ve sonda takılması sonrasında da idrar gelmiyor. Hangi patolojileri düşünürsünüz? 60 Akut böbrek yetmezliği68 Diyabetik Ketoasidoz 61 Kronik böbrek yetmezliği 62 Gastroenterit 63 Prostat CA 64 Mesane CA 65 Jejunal atrezi 66 İleal atrezi 67 Konstipasyon İLERİ GERİ 10/ 69

11 Öykü ve fizik muayenede başka neleri öğrenmek istesiniz? 69 Gayta rengi ve sayısı 77 Burnu akıyor mu? Hapşırma, öksürük var mı? 70 Daha önceye ait İdrar alışkanlığındaki değişiklikler 78 Turgor tonusu ve mukozaların görünümü 71 Arteryel Tansiyon değeri 79 Daha önce böbrek hastalığı geçirip geçirmediği 72 Kalp krizi geçirmiş mi? 80 Kullandığı diğer ilaçlar 73 By pass öyküsü var mı? 81 Ailede kanser öyküsü var mı? 74 Psikiyatrik bozukluğu var mı? 82 Yürümekte zorlanıyor mu? 75 Aşırı beslenme söz konusu mu? 76 Yalnız yaşayıp yaşamadığı İLERİ GERİ 11/ 69

12 Dahiliye servisine yatırılan hastanın 24 saatlik idrar takibinde 125 cc/gün idrar çıkışı olduğu görülüyor. İdrarın renginin koyu sarı olduğu gözleniyor Hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi mevcuttur? 83 Poliüri 84 Pollaküri 85 Oligüri 86 Anüri İLERİ GERİ 12/ 69

13 Hastada ilk etapta hangi laboratuvar incelemelerini istersiniz 87 BUN, kreatinin 95 Tam idrar tetkiki 88 Tiroid fonksiyon testleri 96 Gayta mikroskobisi ve kültürü 89 Hb, Htc 97 İdrar potasyumu 90 Ferritin 98 Kan kortizol ve ACTH 91 Parathormon 92 Haptoglobulin 93 Na, K, Cl 94 Kan gazı İLERİ GERİ 13/ 69

14 Hastadan hangi radyolojik incelemelerin yapılmasını istersiniz 99 PAAC 100 USG 101 Kontrastlı abdomen BT 102 Kontrastsız abdomen BT 103 Abdomen MR 104 Ayakta direkt batın grafisi İLERİ GERİ 14/ 69

15 Yapılan laboratuar incelemelerinde Hb: 14.7 g/dl, Ht:: 42, BKH: 9700; Serum Na: 127 meq/l, K: 2.0 meq/L, Cl: 85 meq/l; İdrar Dansite: 1025 olarak bulunuyor. BUN: 67 mg/dl, Kreatinin: 2.4 mg/dl, Gayta incelemesinde bol lökosit saptanıyor ve kültürde Salmonella ürüyor. Bundan sonraki aşamada tedavi şekliniz nasıl olmalıdır? 105 Acil Hemodiyazliz yaparım 106 Acil periton diyalizi yaparım 107 Hastanın sıvısını kısıtlayıp diüretik tedavisi başlarım 108 Akut gastroenterit tedavisi için uygun antibiyotik veririm 109 Hastaya çıkardığı idrar ve günlük ishal miktarına göre IV sıvı veririm 110 Hastanın mayi tedavisine uygun dozda potasyum solüsyonu eklerim 111 Sıvısını kısmayıp idrar çıkartması için diüretik tedavisi veririm İLERİ GERİ 15/ 69

16 OLGU 3 16/ 69 İLERİ

17 Otuz altı yaşında gravida 7 para 6 yaşayan 4 olan 40 hafta gebeliği olan olgu doğum ağrıları ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Doğum Salonuna başvuruyor. Yapılan pelvik muayenesinde 7 cm açıklık yüzde 80 silinme, verteks seviyesi 0 olarak tespit ediliyor. Başvuru sırasındaki kan basıncı değerleri sistolik 120 mmHg diastolik 90 mmHg, nabız 86 atım7dk. Olgunun doğum öncesi son ultrasonografisinde polihidramniyos hali mevcut. Olgu başvurusu takiben 2 saat içinde spontan vajinal yolla 7-8 Apgarlı 4100 gram erkek bebek doğuruyor. Doğum sonu 6. saatte olguyu takip eden hemşire hanım hasta başı muayenede normalden fazla kanama olduğunu ve kan basıncı değerleri sistolik 90, diyastolik 50 mmHg, nabız 100/dk, solunum sayısı dakikada 22 olarak tespit ediyor. Bu hasta için öncelikle ve ilk anda yapılması gereken temel klinik ve laboratuar yaklaşımı maddeler halinde belirtiniz ? 112 Damar yolunu açma veya açılmış ise daha geniş bir damardan admar yolu açma (geniş çaplı kateter ile) 113 Fundus masajına devam etme 114 İdrar sondası takma 115 Olgunun obstetrik anamnezini alma 116 Vücüt kitle indeksi hesaplama 117 Olguya dopaminli mayi hazırlama ve drip infüzyon şeklinde başlama 118 Kıdemli bir başka doktordan yardım isteme 119 Tam kan sayımı ve cross match için kan örneği alma 120 Hastanın petini değiştirme ve yakın takibe devam edilmesi İLERİ GERİ 17/ 69

18 Hastanın diğer bulguları şöyledir: Olgu hafif soluk ve ajite görünümde. Yapılan pelvik muayenesinde vulvo-vajinal veya servikal bir laserasyon bulgusu yok. Uterin fundusun umbilikusun üstünde ve gevşek. Serviks ağzından bol miktarda kan sızıntısı mevcut. Doğum notunda plasentanın tam olarak çıkartıldığına dair bir bilgiye rastlanılmıyor. Olgu bir süre sonra laparotomiye alınıyor, Tanı koyabilmek için size yardımcı olabilecek bulgular hangisi/hangileridir ? 121 Olgunun yaşı ve paritesi 122 Kanamanın ağrısız ve pıhtılı oluşu 123 Doğum sonu ilk 24 saat içinde başlayan kanama 124 Perine laserasyonu olmaması 125 Pelvik muayenede uterusun gevşek ve yumuşak kıvamda olması 126 Makrozomik ve polihidramniyoslu bebek doğumu 127 Olgunun doğum eylem süresinin kısa olması 128 Bebeğin Apgar skoru İLERİ GERİ 18/ 69

19 Operasyonda uterus içine bol miktarda pıhtılı kan görülüyor. Plasentanın tam olarak çıkarıldığı tespit ediliyor. Uterus duvarlarında rüptüre rastlanılmıyor. Bu olguda ayırıcı tanıda düşünebileceğiniz diğer nedenler ne olabilir? 129 Uterin rüptür 130 Uterin atoni 131 Sepsis 132 Ablasyo plasenta 133 Annede Van Willebrand hastalığı olması 134 Uterin atoni İLERİ GERİ 19/ 69

20 Hangi laboratuvar incelemelerini istersiniz? 135 Trombosit 143 Kan şekeri 136 Beyaz küre 144 Kan gazı 137 Hematokrit 145 Kan kültürü 138 D-dimer seviyesi 139 Alkalen fosfataz 140 Bilurubin 141 Kanama-pıhtılaşma testleri 142 Hepatit belirteçleri İLERİ GERİ 20/ 69

21 Bu olguda oluşabilecek neonatal ve maternal kompliasyonlar hangileri olabilir ? 146 Neonatal hiperbilirübinemi 154 Annede uzun dönemde kronik hipertansiyon 147 Neonatal hipoglisemi ve hipokalsemi 155 DIC 148 Hipovolemik şok 156 Trombofili 149 Hipertiroidi 150 Akut böbrek yetmezliği 151 Sepsis 152 Epilepsi 153 Anne ölümü İLERİ GERİ 21/ 69

22 Bu olguda düşüneceğiniz ilk tanı ne olmalıdır ? 157 Uterus rüptürü vardır. 158 Plasenta akreta mevcuttur 159 Uterin atoni vardır 160 Koagülasyon bozukluğu olabilir İLERİ GERİ 22/ 69

23 Bu olguda nasıl bir tedavi uygularsınız? 161 Fundus masajı 193 Nazogastrik dekompresyon 162 Plasentanın halas edilmesi için ile uterin dilatasyon ve küretaj 194 Geniş spektrumlu antibiyotik 163 Ringer Laktat ile sıvı resüsitasyonu 195 Uterusun Foley sonda ile şişirilmesi 164 Glukokortikoid tedavisi 196 Oooferektomi ve salpenjektomi 165 Faktör 7 infüzyonu 197 Hipogastrik arter ligasyonu 166 Kan replasmanı 167 Saatlik idrar çıkışı izlemi 168 Oksitosin veya prostaglandin E1 tedavisi başlama İLERİ GERİ 23/ 69

24 OLGU 4 / 6924 İLERİ

25 Kadın Hastalıkları polikliniğine 65 yaşında kadın hasta, 15 gün süren aşırı vajiinal kanama, kilo kaybı, halsizlik, dermansızlık, çarpıntı yakınmaları ile başvuruyor. Hastada hangi patolojik yakınmalar olduğunu düşünürsünüz ? 198 Polimenore 199 Oligomenore 200 Aritmi 201 Menoraji 202 Hipermenore 203 Hipomenore İLERİ GERİ 25/ 69

26 Hastanın öyküsünde ilave olarak neler sorarsınız ? 204 Son normal adet tarihini 205 Çocuk sayısı 206 kilo kaybı miktarı ve süresi 207 doğumları şekli 208 idrar kaçırması olup olmadığı İLERİ GERİ 26/ 69

27 Hasta son normal adetini 10 yıl önce gördüğünü, menopozda olduğunu, hiç çocuk sahibi olamadığını, son iki aya kadar ileri derecede şişman olduğunu belirtiyor Bu öyküye göre hastada hangi anormal semptomlar vardır ? 209 Polimenore 210 Oligomenore 211 Hipermenore 212 Postmenopozal kanama 213 İnfertilite İLERİ GERİ 27/ 69

28 Hastanın pelvik muayenesinde özellikle nerelere dikkat edersiniz ? 214 Pelvik organ prolapsusu olup olmadığına 215 Vulvada hiperemi ve ödem olup olmamasına 216 Kanamanın vajen duvarı, servik yada uterusdan gelip gelmediğine 217 Stres testinin pozitif olup olmadığı 218 Uterusun büyüklüğü ve kıvamına İLERİ GERİ 28/ 69

29 İLERİ GERİ 29/ 69 Pelvik muayenede uterusdan kaynaklanan kanamanın olduğu, uterusun normalden iri ve sert olduğu, overlerin tam değerlendirilemediği gözleniyor Bu hastada laboratuar tetkiki olarak neler istersiniz ? 219 Hormon düzeyleri 220 Fibrinojen düzeyi 221 Tam Kan Sayımı 222 Pelvik Ulrasonografi 223 Pelvik tomografi

30 Tetkiklerden Hemoglobin seviyesi 10.5 gr/dl, USG’de endometrium 14 mm kalınlığında ve uterusda en büyüğü 40 mm2-3 adet kalsifiye leiomyoma nodülü olduğu belirleniyor. Bu hastada hangi patolojilerin tanısını koyarsınız 224 Over Kisti 225 Leiomyoma Uteri 226 Anemi 227 Genital Atrofi İLERİ GERİ 30/ 69

31 Bu hastanın yönetiminde bundan sonraki adım ne olmalıdır ? 228 İzlem 229 Pelvik MRI 230 Fraksiyone Dilatasyon ve Küretaj 231 Karman Aspirasyon küretajı 232 Pipelle endometrial biopsi İLERİ GERİ 31/ 69

32 Bu hastada hasta sağlığını olumsuz yönde en fazla etkileyebilecek ve olasılığı en yüksek olan hastalık hangisidir ? 233 Obesite 234 İnfertilite 335 Leiomyoma uteri 336 Uterin sarkom 337 Endometrial karsinom 338 Anemi İLERİ GERİ 32/ 69

33 33 OLGU 5 İLERİ

34 Yirmibeş yaşında kadın hasta acil servise karın ağrısı ve lekelenme şeklinde vajinal kanama şikayeti ile başvuruyor. Ağrısının ve kanamanın son 12 saat içerisinde oluştuğu ve arttığı öğreniliyor. Hangi patolojileri düşünürsünüz? 339 Akut apandisit 340 Over kist rüptürü 341 Abortus imminens 342 Ektopik gebelik 343 İdrar yolu enfeksiyonu 344 Vajinit 345 Hemoroid 346 Preeklempsi İLERİ GERİ 34/ 69

35 Öyküde başka neleri öğrenmek istersiniz? 347 Ağrının ne zaman başladığı ve şiddetlendiği 348 Son adet tarihi ve adet düzeni 349 Hastanın önceki gebelik ve doğum sayısı 350 Eşlik eden bulantı kusmanın olup olmadığı 351 Özgeçmişte diabetes mellitus öyküsü 352 İlaç kullanım öyküsü 353 Özgeçmişte hipertansiyon hikayesi 354 Özgeçmişte tiroid hastalığı hikayesi İLERİ GERİ 35/ 69

36 Alınan ayrıntılı anamnezde hastanın önceden geçirilmiş bir gebeliği olmadığı, son adet tarihini kesin hatırlamakla beraber yaklaşık iki ay kadar önce olduğu ve ağrısının iki gündür hafif olmakla beraber bu sabahtan itibaren çok şiddetlendiği bilgisi alınıyor. Tansiyon 110-60 mmHg ve nabzı 110 atım/dakika olan hastada vajinal kanamasının yaklaşık dört pet kadar ve menstrüasyon kanaması vasfında olduğu saptanıyor. Ön tanınız nedir? 355 Abortus imminens 356 Akut apandisit 357 Over kist rüptürü 358 Ektopik gebelik 359 Plasenta previa 360 Idrar yolu enfeksiyonu 361 Preeklempsi 362 Kronik pelvik ağrı İLERİ 36/ 69

37 Fizik muayene bulgularından başka neleri öğrenmek istersiniz? 363 Karın muayenesini 364 Jinekolojik muayenesi 365 Deri ve mukozaların muayenesi 366 İşitme muayenesi 367 Görme alanı muayenesi İLERİ GERİ 37/ 69

38 Genel sistemik fizik muayenesinde sağ alt kadranda defans ve rebound tespit edilen hastaya öncelikli olarak hangi tetkikleri istersiniz? 368 Tam kan sayımı 376 Pelvik tomografi 369 Pelvi abdominal ultrasonografi 370 Kanda beta hCG 371 Progesteron 372 Tam idrar tetkiki 373 Biyokimya tetkiki 374 Tiroid fonksiyon testleri 375 İdrar kültürü İLERİ GERİ 38/ 69

39 Yapılan tam kan sayımında hemoglobin 9,5 gr/dl saptanıyor. Ultrasonografik değerlendirmede douglasta, perihepatik ve perisplenik alanda alanda sıvı tespit ediliyor. Uterusda endometriyum kalınlığı 10 mm olarak tespit ediliyor. Kavitede gestasyonel kese saptanmıyor, sol over normal boyutlarda izlenirken, sağ over loju heterojen ve 8cm x 6 cm boyutlarında gözleniyor. Kandan yapılan beta hCG testi sonucu ise 1650 IU/ml olarak geliyor. Bundan sonraki tedavi planınız nedir? 377 Spontan takip 378 Laparatomi 379 Analjezik tedavisi İLERİ 39/ 69

40 Hasta laparotomiye alındı. Eksplorasyonunda karın içinde yaklaşık 1000 cc defibrine kan tespit edildi ve boşaltıldı. Ayrıca sağ tuba istmik bölgeden aktif kanamalı ve rüptüre olarak tespit edildi. Takiben sağ salpingostomi yapılan hasta 2 gün sonunda hasta taburcu edilidi. Hastada hangi tanı düşünülür? 380 Over kist rüptürü 381 Ektopik gebelik 382 Abortus 383 Gebelik İLERİ GERİ 40/ 69

41 Ektopik gebelik etiyolojisi açısından bu hastada neler düşünülebilir 384 Geçirilmiş pelvik inflamatuar hastalık öyküsü 385 Geçirilmiş tubal cerrahi öyküsü 386 Geçirilmiş ektopik gebelik hikayesi 387 Hipertansiyon hikayesi 388 Doğum kontrol hapı kullanım hikayesi İLERİ GERİ 41/ 69

42 42 OLGU 6 İLERİ

43 Onyedi hafta gebeliği olan hasta acil servise sancılarının olması ve vajinal kanama şikayeti ile başvuruyor. Sancıların ve kanamanın son 12 saat içerisinde oluştuğu ve arttığı öğreniliyor. Hangi patolojileri düşünürsünüz? 389 Abortus imminens 390 Missed abortus 391 Erken doğum tehdidi 392 Erken merman rüptürü 393 Plasenta previa 394 Idrar yolu enfeksiyonu 395 Preeklempsi İLERİ GERİ 43/ 69

44 Öyküde başka neleri öğrenmek istersiniz? 396 Kaçıncı gebelik olduğu 404 Ailede hipertansiyon öyküsü 397 Önceki gebeliklerin sonucu 398 Önceki gebeliklerde doğum şekli 399 Konvülziyon nöbetleri olup olmadığı 400 Ailede diabet öyküsü var olup olmadığı 401 İlaç kullanım öyküsü 402 Kanamanın paterni (renk, miktar) 403 Travma öyküsünün olup olmadığı İLERİ GERİ 44/ 69

45 Alınan ayrıntılı anamnezde hastanın 4. gebeliğinin olduğu, daha önceki gebeliklerinin hepsininde 14-18. Haftalar arasında kanama ve sancı artışı ile kaybedildiği ve ayrıca gebeliklerin hepsindede fetal kalp hareketlerinin saptandıktan sonar kayıp olduğu öğreniliyor.Tansiyon 120-70 mmHg olan ve taşikardisi olmayan hastada kanamanın taze kanama ile uyumlu olduğu ve3-4 pet/12 saat kadar olduğu saptanıyor. Ön tanınız nedir? 405 Abortus imminens 406 Missed abortus 407 Erken doğum tehdidi 408 Erken merman rüptürü 409 Plasenta previa 410 Idrar yolu enfeksiyonu 411 Preeklempsi 412 Tekrarlayan gebelik kaybı İLERİ GERİ 45/ 69

46 Fizik muayene bulgularından başka neleri öğrenmek istersiniz? 413 Spekulum muayenesini 414 Akciğer sesleri 415 Batın muayenesi 416 Extremite muayenesi İLERİ GERİ 46/ 69

47 Genel sistemik fizik muayenesi normal olan hastada ek olarak hangi tetkikleri istersiniz? 417 Tam kan sayımı 425 Vajen Ph ölçümü 418 Ultrasonografi’de fetal biyometri ve kalp hareketleri 419 Ultrasonda plasenta lokalizasyonu 420 Ultrasonda retrochorionik alan görünümü 421 Ultrasonda servikal uzunluk 422 Dopler ölçümü 423 Biyokimya tetkiki 424 Tam idrar tetkiki İLERİ GERİ 47/ 69

48 Yapılan ultrasonografik değerlendirmede 16 hafta ile uyumlu fetus saptanmış olup kalp hareketleri izlenememiştir. Plasenta fundal anterior yerleşimli olup retrochorionik alanda belirgin kanama saptanmamıştır. Fetusun internal servikal osu geçtiği ve servikal uzunluğun <1cm olduğu saptanmıştır. Ultrason muayenesi sonrası yapılan speculum muayenesinde ise servixin 3 cm dilate olup membranların intakt olduğu saptanmıştır. Bundan sonraki tedavi planınız nedir? 426 Spontan takip 427 Membranların açılarak fetusun doğurtulması 428 Servikal serklaj 429 Sezeryan 430 İndüksiyon başlanarak fetusun doğurtulması İLERİ GERİ 48/ 69

49 Membranlar açılarak fetus doğurtuldu. Takiben ultrasonografi eşliğinde kavite bum küret ile kontrol edildi. 1 gün sonunda hasta taburcu edilidi. Hastada genel olarak tekrarlayan gebelik kayıpları açısından hangi tanı düşünülür? 431 Genetik nedenler 432 Anatomic nedenler 433 Immünolojik nedenler 434 Trombofililer 435 Endokrin hastalıklar 436 Çevresel faktörler 437 Geçirilmiş travma 438 Gebelik esnasındaki seksüel ilişki İLERİ GERİ 49/ 69

50 Tekrarlayan gebelik kayıpları etiolojisi açısından bu hastada abort sonrası 6. Haftada ne tetkikler planlanmalıdır? 439 Abort materyalinde genetic inceleme 447 Tüm batın ultrasonografisi 440 Parental kromozom inceleme 441 TV-USG veya HSG ile uterus incelemesi 442 Trombofili taraması için FV-Leiden, Protrombin gen mutasyonu, MTFR gen mutasyonu, AT-III incelemesi 443 Antifosfolipid sendromu için Lupus antikoagulanı, Antikardiolipin incelemesi 444 Karaciğer fonksiyon testleri 445 TİT 446 Tam kan sayımı İLERİ GERİ 50/ 69

51 51 OLGU 7 İLERİ

52 25 yaşında erkek hasta sağ lomber bölgede hissedilen çok şiddetli kıvrandırıcı ağrı tarifliyor. Hangi patolojileri düşünürsünüz, ön tanınız nedir? 448 Böbrek taşı 449 Üreter taşı 450 Orşit 451 Mesane taşı 452 Appendisit 453 Kolelitiazis 454 Pankreatit 455 Renal kitle İLERİ GERİ 52/ 69

53 Hasta sağ testise yansıyan ağrısı, idrarda renk değişikliği ve ailede üriner sistem taş hastalığı tarifliyor. Tanınız ne olabilir? 456 Böbrek taşı 457 Sağ üreter üst uç taşı 458 Sağ üreter alt uç taşı 459 Orşit 460 Epididimit 461 Mesane taşı 462 Testis torsiyonu 463 Mesane tümörü İLERİ GERİ 53/ 69

54 FM'de neler saptarsınız? 464 Sağ KVAH pozitifliği 465 Sol KVAH pozitifliği 466 Sağ böbrek trasesinde hassasiyet 467 Sağ alt kadranda hassasiyet 468 Suprapubik dolgunluk 469 Sağ testiste hassasiyet İLERİ GERİ 54/ 69

55 Hastada bulantı, kusma, karın ağrısı, meteorizm varsa, bu semptomların nedeni neler olabilir? 470 Akut pyelonefrit 471 Akut appendisit 472 Sağ orşit 473 Akut obstrüksiyon 474 Ürolitiazis İLERİ GERİ 55/ 69

56 Tanı için hangi labarotuar parametrelerini ve radyolojik incelemeleri istersiniz? 475 Tam idrar tahlili 485 Test., PSA, sPSA 476 Hemogram 486 Abdomen MRG 477 Biyokimya 487 DÜSG 478 Na 488 Üriner USG 479 K 489 Tüm Abd. USG 480 Cl 490 Skrotal doppler USG 481 Üre, BUN 491 IVP 482 Kre 492 Kontrastsız BT 483 AST,ALT 493 Kontrastlı BT 484 Diğer biyokimyasal parametreler İLERİ GERİ 56/ 69

57 Hastanın idrar tahlilinde bol eritrosit, BFT:N, DÜSG:L2 vertebra sağ transvers proçes komşuluğunda 4mm çapında opasite(+), Abd USG'de batın içi organlar doğal, Sağ böbrek toplayıcı sistemi dilate, parenkim kalınlığı azalmış, üreter gaz nedeniyle değerlendirilemedi. Sol böbrek ve üreter doğal. Mesane konturları doğal. Kesin tanınız ne olabilir? 494 Sağ üreter üst uç taşı 495 Sağ üreter alt uç taşı 496 Renal kitle 497 Böbrek taşı 498 Mesane tümörü İLERİ GERİ 57/ 69

58 Tanıyı kesinleştirmek için ne yaparsınız? 499 Kontrastsız Abd. BT 505 Sintigrafi 500 IVP 501 Kontrastlı Abd. BT 502 Abd. MRG 503 Renal doppler USG 504 MR Ürografi İLERİ GERİ 58/ 69

59 Kontrastsız BT'de sağ üreter üst ucunda 4mm taş olduğunu görüyorsunuz. Sağ böbrek toplayıcı sistemi taşın proksimalinde dilate ve parenkim kalınlığı azalmış. Tedavide neler yaparsınız? 506 Takip 512 ESWL 507 Bol hidrasyon 508 Bilgilendirme 509 Sağ üreteroskopi 510 Sağ pyelolitotomi 511 Sağ üreterolitotomi İLERİ GERİ 59/ 69

60 Sağ böbreğin fonksiyon görüp görmediğini nasıl anlarsınız? 513 IVP 514 Dinamik renal sintigrafi 515 Renal doppler USG 516 Kontrastlı BT 517 DÜSG İLERİ GERİ 60/ 69

61 Böbrekte hiç fonksiyon izlenmiyorsa tedavi planınız nedir? 518 Takip 524 Sağ basit nefrektomi, nefrektomi 519 Üreteroskopi 525 Perkütan nefrostomi 520 Perkütan nefrolitotripsi 526 ESWL 521 Pyelolitotomi 522 Üreterolitotomi 523 Sağ radikal nefrektomi İLERİ GERİ 61/ 69

62 62 OLGU 8 İLERİ

63 18 yaşında erkek hasta sağ skrotal bölgede hissedilen çok şiddetli kıvrandırıcı ağrı tarifliyor. Hangi patolojileri düşünürsünüz, ön tanınız nedir? 527 Testis torsiyonu 533 Epididimit 528 Epididimoorşit 534 İnguinal herni 529 Testis tümörü 530 Epididimoorşit 531 Varikosel 532 Hidrosel İLERİ GERİ 63/ 69

64 Ağrının ani başladığını ve beraberinde bulantı kusma da olduğunu tarifliyor. Tanınız ne olabilir? 535 Testis torsiyonu 541 İnguinal herni 536 Epididimoorşit 537 Testis tümörü 538 Varikosel 539 Hidrosel 540 Epididimit İLERİ GERİ 64/ 69

65 FM'de neler saptarsınız? 542 Testiste hassasiyet 543 Kızarıklık 544 Testis boyutu artışı 545 Skrotumda ödem 546 Palpasyonda dilate ven İLERİ GERİ 65/ 69

66 Tanı için hangi labarotuar parametrelerini ve radyolojik incelemeleri istersiniz? 547 Tam idrar tahlili 553 Tüm Abd. USG 548 Hemogram 554 IVP 549 AFP,bHcG 550 DÜSG 551 Skrotal doppler USG 552 Üriner USG İLERİ GERİ 66/ 69

67 Hastanın idrar tahlilinde 2-3 eritrosit, Skrotal doppler USG'de sağ testiste kanlanmanın görülmediği, epididimin ödemli olduğu gözlenmiştir. Kesin tanınız ne olabilir? 555 Testis torsiyonu 561 İnguina herni 556 Epididimoorşit 557 Testis tümörü 558 Varikosel 559 Hidrosel 560 Epididimit İLERİ GERİ 67/ 69

68 Tedavide neler yaparsınız? 562 Takip 563 Antibiyoterapi 564 Detorsiyon 565 Orşiektomi İLERİ GERİ 68/ 69

69 69 SINAV BİTTİ…


"4. SINIF 2. KURUL ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI ve DOĞUM BİLGİSİ 06.11.2013 1/ 69 İLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları