Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Leonardo Socrates - Erasmus - Grundtvig - Comenius - Lingua.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Leonardo Socrates - Erasmus - Grundtvig - Comenius - Lingua."— Sunum transkripti:

1 Leonardo Socrates - Erasmus - Grundtvig - Comenius - Lingua

2 ERASMUS PROGRAMI NEDİR?
Avrupa Birliği Komisyonu'nun, üye ve aday ülkelerle AB'ye üye ya da aday olmayan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) arasında eğitimle ilgili konularda kurumsal işbirliklerini teşvik etmek suretiyle, ülkeler arasında karşılıklı tanımayı, mevcut eğitim potansiyellerini daha iyi kullanmayı ve geliştirmeyi amaçlayan AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim) Programı bünyesinde yer alan Erasmus, Socrates programlarından yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini  düzenleyen programdır.

3 Avrupa Birliği ülkelerinde 1987'den beri uygulanmakta olup 1995'te Socrates programları kapsamına alınmıştır yılı itibariyle 1 milyon 100 bin civarında öğrenci değişimi yapılmış olması bakımından da AB Eğitim ve Gençlik Programlarının en cazibeli programı olduğu söylenebilir. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus'tan ( ) almıştır.

4 AMAÇLARI NELERDİR? ERASMUS programının en temel amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programının başarısı, yurtdışında eğitim almanın diğer ülkelerin dil ve kültürleri hakkında bilgi sağlamanın yanında, akademik ve profesyonel gelişime katkıda bulunmaktır. Belirtilen amaçlar, *Üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini özendirmek ve desteklemek, *Öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlamak, *Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasını sağlamak ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmaktır.

5 AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS)
ECTS, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir.  Ülkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, değişim öğrencilerinin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldığı notların transferinde bir çeşit ortak dil kullanılması zorunludur. Bu amaçla her ders için ECTS kredisi (ECTS credit) belirlenir, alınan notlar ise ECTS notlandırma sistemi (ECTS grading scale) yardımıyla harf notuna dönüştürülür. 

6 ECTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) ifade eden bir birimdir. Laboratuvar çalışmaları derslerle eşit tutulamayacağından laboratuvar saatleri ders saatlerinin dörtte biri, ya da yarısı kadar ECTS kredisi alabilirler. ECTS’de bir akademik yıllık eğitime 60 ECTS kredisi, bir yarıyıllık eğitime ise 30 ECTS kredisi verilir. Ancak yüksek öğretim kurumlarının kendi kredilendirme ve notlandırma sistemlerine müdahale söz konusu değildir. Kurumlar kendi sistemlerini korurlarken değişim öğrencileri için kendi sistemlerinin ECTS karşılıklarını da belirlerler. Kimi kurumlar ise kendi iç kredi biriktirme sistemi olarak da ECTS’yi kullanmaktadırlar. Atanan ECTS kredileri öğrenciye verilen ders saatini değiştirmediği için, ECTS kredileri ile öğretim elemanlarının ders ücretleri arasında bir ilişki kurulamaz.

7 Bazı durumlarda akademik yıldaki sömestriler arasındaki kredi dağılımı eşit olmayabilir. Toplamda bir akademik yılda alınan kredi sayısı 60 olmak koşuluyla eşitsizlik sorun olmayacaktır. Böyle bir durumda, bilgi paketinde konuyla ilgili bilgi verilmesi çalışmalarını yurtdışında devam ettiren öğrenciler için yararlı olacaktır. ECTS’nin genel felsefesi, krediler vasıtasıyla esnekliği sağlamaktır. Benzer çalışma alanları arasındaki kredilerin uyumluluğu kurumların inisiyatifindedir.

8 ECTS KREDİLERİNİN DÜZENLENMESİ
ECTS kredileri yukarıdan aşağı doğru düzenlenmelidir. Başlangıç noktası programın genel yapısı olmalı ve öğrencilerin bir akademik yılda tamamlamaları gereken iş yükü çalışma saatleri temel alınmalıdır. Kredilerin aşağıdan yukarı doğru düzenlenmesi oldukça karışıktır. Bu durumda yıllık ECTS kredileri toplamı 60 krediyi aşabilir ve kredi transferi daha zor bir hale gelebilir.

9 Notun başarılı öğrenciler arasındaki yüzdesi
ECTS NOT ÇİZELGESİ               Mükemmel notu başarılı öğrenciler arasında ilk %10’a giren öğrencilere verilir. ECTS Notu Notun başarılı öğrenciler arasındaki yüzdesi Tanım A 10 Mükemmel - En az hata performansı B 25 Çok İyi - Ortalamanın üzerinde ancak bazı hatalar var. C 30 İyi – Genelde iyi ancak bazı önemli hatalar var. D Yeterli – Yeterli ancak bazı önemli eksiklikleri var. E Geçer – Minimum standartlar karşılanıyor. FX - Kalır – Kredinin verilmesinden önce bazı çalışmalar yapılması gerekiyor. F Kalır – Ciddi çalışma gerekiyor.

10 Çevresel Analitik Kimya Bitki Fizyolojisi Çek Dili ve Kültürü 1
Enstitümüz Toprak Anabilim Dalı doktora öğrencisi Songül RAKICIOĞLU’nun Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Çek Tarım Üniversitesinden almış olduğu dersler : Dersin Adı ECTS Kredisi ECTS Notu Bölüm Ders Kredisi Bölüm Ders Notu Toprak Muhafaza 6 B 3 AB Çevresel Analitik Kimya Bitki Fizyolojisi Çek Dili ve Kültürü 1 Akademik İngilizce 5 C 2 BB

11 Kanatlı Hayvan Besleme 6 B 3 AB Yeşil Alan Düzenleme C BB
Enstitümüz Zootekni Anabilim Dalı doktora öğrencisi Alev TURAN’ın Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Çek Tarım Üniversitesinden almış olduğu dersler : Dersin Adı ECTS Kredisi ECTS Notu Bölüm Ders Kredisi Bölüm Ders Notu Kanatlı Hayvan Besleme 6 B 3 AB Yeşil Alan Düzenleme C BB Çevresel Analitik Kimya A AA Toprak Muhafaza Çek Dili ve Kültürü 1 Akademik İngilizce 5 2

12 Uygulamalı İstatistik 5 B 3 AB Çevresel Analitik Kimya 6
Enstitümüz Zootekni Anabilim Dalı doktora öğrencisi Levent MERCAN’ın Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Çek Tarım Üniversitesinden almış olduğu dersler : Dersin Adı ECTS Kredisi ECTS Notu Bölüm Ders Kredisi Bölüm Ders Notu Uygulamalı İstatistik 5 B 3 AB Çevresel Analitik Kimya 6 Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Çek Dili ve Kültürü 1 Akademik İngilizce A 2 AA

13 Uygulamalı İstatistik 5 B 3 AB Yeşil Alan ve Oyun Sahalarının Yönetimi
Enstitümüz Tarla Bitkileri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Uğur BAŞARAN’ın Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Çek Tarım Üniversitesinden almış olduğu dersler : Dersin Adı ECTS Kredisi ECTS Notu Bölüm Ders Kredisi Bölüm Ders Notu Uygulamalı İstatistik 5 B 3 AB Yeşil Alan ve Oyun Sahalarının Yönetimi 6 Çevresel Analitik Kimya Bitki Fizyolojisi Çek Dili ve Kültürü 1 Akademik İngilizce 2

14 Çevresel Analitik Kimya B AB Bitki Fizyolojisi Çek Dili ve Kültürü 1
Enstitümüz Toprak Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Elif ÖZTÜRK’ün Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Çek Tarım Üniversitesinden almış olduğu dersler. Dersin Adı ECTS Kredisi ECTS Notu Bölüm Ders Kredisi Bölüm Ders Notu Toprak Muhafaza 6 C 3 BB Çevresel Analitik Kimya B AB Bitki Fizyolojisi Çek Dili ve Kültürü 1 Akademik İngilizce 5 A 2 AA

15 Çevresel Analitik Kimya 6 B 3 AB Toprak Muhafaza C BB
Enstitümüz Zootekni Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ertuğrul KUL’un Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Çek Tarım Üniversitesinden almış olduğu dersler. Dersin Adı ECTS Kredisi ECTS Notu Bölüm Ders Kredisi Bölüm Ders Notu Çevresel Analitik Kimya 6 B 3 AB Toprak Muhafaza C BB Çek Dili ve Kültürü 1 Akademik İngilizce 5 2

16 Toprak ve Su İlişkileri D BC Malzeme Bilimi A AA
Enstitümüz Tarım Makinaları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Bahadır DEMİREL’in Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Çek Tarım Üniversitesinden almış olduğu dersler. Dersin Adı ECTS Kredisi Notu Bölüm Ders Kredisi Bölüm Ders Notu Tarım Ürünleri 6 B 3 BA Toprak ve Su İlişkileri D BC Malzeme Bilimi A AA Enerji Temini ve Elektrikli Sürücüler Çek Dili ve Kültürü 1 Akademik İngilizce 5 2

17 Otomobiller ve Traktörler 6 B 3 AB
Enstitümüz Tarım Makinaları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Mehtap BAŞ’ın Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Çek Tarım Üniversitesinden almış olduğu dersler. Dersin Adı ECTS Kredisi ECTS Notu Bölüm Ders Kredisi Bölüm Ders Notu Otomobiller ve Traktörler 6 B 3 AB Bitkisel Üretim Teknolojisi ve Tekniği BA Hayvansal Üretim Binalarının Teknik Ekipmanları A AA Peyzaj Akademik İngilizce 5 2 Çek Dili ve Kültürü 1

18 Koyunculukta İleri Yetiştirme Teknikleri 5 ZOT 611
YURT DIŞINDAN EĞİTİM AMAÇLI GELEN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Enstitümüz Zootekni Anabilim Dalına 2005/2006 Güz yarıyılında ders almak üzere Çek Cumhuriyetinden gelen Vladimir REHOUNEK’in aldığı dersler. DERSİN KODU DERSİN ADI ECTS KREDİSİ ZOT 602 Koyunculukta İleri Yetiştirme Teknikleri 5 ZOT 611 Hayvan Beslemede Su ve Su Metabolizması ZOT 622 Ana Arı Yetiştirme Teknikleri ZOT 636 Hindi Yetiştiriciliği ZOT 651 Populasyon Genetiği 6 ZOT 662 Buzağı Yetiştirme Teknikleri 4

19 Bahçe Tarımı Mekanizasyonu TMB 610 Tarımda Güneş Enerjisi Uygulamaları
Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Enstitümüz Tarım Makinaları Anabilim Dalına 2005/2006 Güz yarıyılında ders almak üzere Çek Cumhuriyetinden gelen Aneta DALIBOROVA’nın aldığı dersler. DERSİN KODU DERSİN ADI ECTS KREDİSİ TMB 604 İleri Hasat Harman 6 TMB 606 Bahçe Tarımı Mekanizasyonu TMB 610 Tarımda Güneş Enerjisi Uygulamaları TMB 616 Bilgisayar Programcılığı ve Tarımda Uygulamaları 5 ERS 101 Yeni Başlayanlar İçin Türk Dili 3 ERS 103 Akademik İngilizce

20 Bahçe Tarımı Mekanizasyonu TMB 610 Tarımda Güneş Enerjisi Uygulamaları
Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Enstitümüz Tarım Makinaları Anabilim Dalına 2005/2006 Güz yarıyılında ders almak üzere Çek Cumhuriyetinden gelen Eduard JANCA’nın aldığı dersler. DERSİN KODU DERSİN ADI ECTS KREDİSİ TMB 604 İleri Hasat Harman 6 TMB 606 Bahçe Tarımı Mekanizasyonu TMB 610 Tarımda Güneş Enerjisi Uygulamaları TMB 616 Bilgisayar Programcılığı ve Tarımda Uygulamaları 5 ERS 101 Yeni Başlayanlar İçin Türk Dili 3 ERS 103 Akademik İngilizce

21 Gübre ve çevre ilişkileri 4 TOP 612 İşletme gübre ve Atık Değ. TOP 614
Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Enstitümüz Toprak Anabilim Dalına 2005/2006 Güz yarıyılında ders almak üzere Çek Cumhuriyetinden gelen Jan BARTOS’nın aldığı dersler. DERSİN KODU DERSİN ADI ECTS KREDİSİ TOP 606 Gübre ve çevre ilişkileri 4 TOP 612 İşletme gübre ve Atık Değ. TOP 614 Çevre Sor.Kir.Kontr.Mik.Etk. TOP 616 Top.ve Su Koruma Tekn. 6 TOP 617 Erozyon ve Sediment Kir.Kontr. 5 TOP 619 Toprak kirlenmesi Alması gereken fakat ders kaydını yaptırmadığı dersler ERS 101 Yeni Başlayanlar İçin Türk Dili ERS 103 Akademik İngilizce


"Leonardo Socrates - Erasmus - Grundtvig - Comenius - Lingua." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları