Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BÖLÜMLER/ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN BEKLENENLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BÖLÜMLER/ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN BEKLENENLER"— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BÖLÜMLER/ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN BEKLENENLER
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 30 MART 2010, ATAKÖY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 12 OCAK 2010, AVCILAR OKAN ÜNİVERSİTESİ 17 ARALIK 2010, PENDİK 25 ŞUBAT 2011, PENDİK Güncellenme 6:Mart 2011 Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

2 BOLOGNA KAPSAMINDA BÖLÜMLERDEN BEKLENEN İKİ TEMEL ÇALIŞMA
Bologna Kurumsal Raporu Her yıl Mayıs ayında YÖK’e gönderiliyor BEK çalışması ADEK Değerlendirme Raporu Her yılın başında hazırlanıp YÖK’e gönderiliyor Stratejik Planlama çalışması NEDEN ÖNEMLİ? Türkiyedeki ve Avrupadaki (Dünyadaki) üniversiteler karşılaştılabilir olacak Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

3 BOLOGNA KURUMSAL RAPORU İÇERİĞİ
Öğrenci ve Öğretim Üyeleri sayısı(7*) Araştırma(3*) İstihdam edilebilirlik(5*) Kalite Güvencesi(10*) Diploma Eki ve Kredi sistemleri(21*) Yaşam Boyu Öğrenme(8*) Ortak Dereceler(5*) Hareketliliğin Özendirilmesi(25*) Öğrenci ve sosyal boyut(6*) * İstenen Ölçülebilir veri sayısı:sayı; E/H; seviye gibi Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

4 BOLOGNA KURUMSAL RAPORU: KALİTE GÜVENCESİ
D. KALİTE GÜVENCESİ D.1. Kurumunuzda son bir yılda herhangi bir ''Sürekli Kalite Geliştirme Stratejisi'' hazırlandı rnı? D.2. Kurumunuzda Bologna Süreciyle uyumlu kalite iyileştirme/geliştirme çalışmaları başlatıldı mı? D.3. Kalite iyileştirme çalışması başlatılmış bölümleri belirtiniz. D.4. Kalite iyileştirme çalışması başlatmayı planladığınız bölümleri belirtiniz. D.5. Kurumunuzda İç Kalite Güvence mekanizmaları mevcut mudur? D.6. İç Kalite Güvence mekanizmalarının örgütlenme yapısı, çalışması ve ne zamandan beri faal olduğu hakkında kısaca bilgi verinİz D. 7 .Kurumunuz dış kalite değerlendirme ve/veya akreditasyon süreçlerinden geçti mi? D.8. Kurumunuzun ne tür dış kalite değerlendirme ve/veya akreditasyon süreçlerinden geçtiğini, süreçlerin başladığı yılı ve kurum isimlerini de belirtinİz. Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

5 BOLOGNA KURUMSAL RAPORU HAZIRLANMA MEKANİZMASI
Üniversitlerde Bologna EşgüdümKomisyonu (BEK) kuruldu Çalışma İlkeleri yayımlandı Yıllık planlar/stratejiler hazırlanacak İyileştirme mekanizmaları kurulacak 4 Temel Alanı var Diploma ve derecelerin tanınması Kalite Güvencesi Yeterlikler Çerçevesi Öğrenci katılımı ve sosyal boyut YÖK’te Bologna promotorları izliyor Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

6 ADEK RAPORU:EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ
Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; Herbir maddenin performans göstergeleri aracılığıyla sayısallaştırılması gerekiyor. Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

7 BOLOGNA SÜRECİYLE İLİŞKİ
Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir dereceler; Temel olarak üç seviye:lisans, y.lisans, doktora Ortak Kredi sistemi: ECTS, Diploma Eki DS Öğrenci/Öğretim üyesi hareketliliği (ERASMUS) Kalite güvencesi konusunda işbirliği Kalite güvenceli yönetim (ayrı bir bilgilendirme toplantısı) AB yeterlilikler çerçevesi(Bu toplantı) Akreditasyon mekanizmalarının kurulması ‘Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’(EHEA) Yaşam boyu öğrenim (LLL) Öğrencilerin sürece aktif katılımını sağlamak, ‘Avrupa Araştırma Alanı’ (ERA) ile ’(EHEA) arasında sinerji: Doktora çalışmaları. Sosyal boyut Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

8 BOLOGNA SÜRECİNDEN AB SEVİYESİNDE ETKİLENME
AB SEVİYESİNDE İZLENMELER Mekanizmalar BFUG (Bologna Follow Up Group) Bologna Promotorluğu Çıktılar Yıllık ulusal raporlar Trend raporları: Ülkelerin karşılaştırılması Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

9 BOLOGNA SÜRECİNDEN ULUSAL SEVİYEDE ETKİLENME
Mekanizmalar Yök tarafından Üniversitelerde Kurulan Bologna Eşgüdüm Komisyonu(BEK) Çıktılar Yıllık Bologna Raporları Üniversitelerin karşılaştırılması Yayımlanmadı Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

10 YÖK’ÜN YAPTIKLARI/YAPACAKLARI
Bologna Promotorları ile tanıtım (2005) Üniversitelerde BEK’ler kuruldu(2008) Çalışma ilkeleri var Yeterlilikler çerçeveleri yayımlandı (2010) Önlisans, Lisans, Yükseklisans, doktora İzleyip, karşılaştırıyor Bologna Kurumsal Rapor Akademik Kurumsal Değerlendirme Raporu Alan yeterlikleri yayımlandı( ) Ulusal Akreditasyon birimi oluşturulacak Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

11 ÜST YÖNTİMLERDEN BEKLENTİLER
Destekleme, alt yapı (Veri, toplama, işleme→otomasyon) Hedef verme(Takvim) İzleme BEK aracılığıyla Eylem Planı hazırlama Eğitim seminerleriyle bilgilendirme Çalışmaları değerlendirme, strateji geliştirme Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

12 BÖLÜMLERDEN BEKLENTİLER
Öğrenim programlarının yeterlilikler çerçevesine uygun olarak yeniden tasarlanması Ulusal/uluslararası akredite edilmesi Heryıl Mayıs ayında, yaptıklarına ilişkin bilgileri raporlama Bir öğrenim programı hazırlanması bu toplantıda özetlenecek Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

13 KAYNAKLAR BOLOGNA PROCESS EUA ENQA EURASHE ESIB UNESCO-CEPES YÖK Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

14 ÖĞRENİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI
PROGRAM ÇIKTILARI ÖĞRENİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI ?ÖĞRENİM PROGRAMI? öğ anket Öğ. Ders öğ. Öğrenci Profili BÖLÜM, PROGRAM ÖĞRENCİ YENİ ÖĞRENCİ İyileştirme araçları DIŞ PAYDAŞLAR Öğ. elem Yönetim, idare İç Paydaşlar ÖĞRENCİ, ÜRÜN DEVLET, ÖZEL SEKTÖR MEZUNLAR, AİLELER MESLEK OD, NGO SONUÇ: ULUSAL/ULUSLARARASI AKREDİTASYON AB/VE ULUSAL YETERLİKLER AB/ULUASAL M E Z U N Ö Ğ R C İ Çıktılar için veri top ve değerlendirme ALAN YETERLİLİKLERİ BİLGİ Knowledge BECERİ Skills KİŞİSEL/ MESLEKİ YETKİN LİKLER Competences DIŞ PAYDAŞ GEREKSİNİMLERİ ORYANTASYON P O G A Ç I K T L ALAN yETERLİKLERİ

15 YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ
YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ (QUALIFICATION FRAMEWORKS) QF-EHEA ve EQF-LLL Çıktı AVRUPA YETERLİLİK Ç AB Tanınma aracı, Recognition, “hazır” ULUSAL YETERLİLİK Ç YÖK müh – tıp –mim ABET(müh:a-k) QAA (UK), MÜDEK ALAN YETERLİLİĞİ YÖK Dış paydaş, AB Toplum beklentisi PROGRAM ÇIKTILARI BÖLÜM Bloom taxonomy ölçülebilirlilik DERS/ MODÜL ÖĞRENİM ÇIKTILARI BÖLÜM Instructional Corporative PBL ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNT. ECTS BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME Oryantasyon,anketler BÖLÜM KALİTEYİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Uluslararası/Ulusal Akreditasyon BÖLÜM Şubat 2011 Ertuğrul Eriş 15

16 PROGRAM ÇIKTILARI ÜÇ KAYNAKTAN GELİYOR GLOBAL/AB/ULUSAL YETERLİLİKLER
Lisans seviyesinde ortak yeterlikler Sanat tasarım, Hukuk, mühendislik AB/YÖK tarafından belirlendi ALAN YETERLİLİKLERİ Belli bir mesleğe özğü, mühendislik, mimarlık gibi YÖK, Alan yeterliliklerini ulusal yeterliliklerin içine yedirilmiş görünüyor sanki ABET ulusal yeterliliklerin içine yedirilmiş BÖLÜMCE SEÇİLEN DIŞ PAYDAŞLARIN YETERLİKLERİ Bölümler tarafından belirlenmesi gerekiyor Programları farklı kılan faktör olarak değerlendirilebilir Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

17 ULUSAL LİSANS YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey Ortaöğretimde kazanılan yeterliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç –gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. BLOOMS TAXONOMY

18 ALAN YETERLİLİĞİ-1 YÖK Tarafından Alternatifler Temel Alanyeterlikler
yeni yayımlandı, Alternatifler ABET (ABD, Mühendislik için; TR,MÜDEK) QAA (UK, Hemen hemen bütün dallar) Tuning(AB, bazı dallar) Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

19 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI
ALAN YETERLİLİĞİ-2 ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALANLAR ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI 1 Eğitim 14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2 Beşeri Bilimler ve Sanat 21 Sanat 22 Beşeri Bilimler 3 Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 31 Sosyal ve Davranış Bilimleri 32 Gazetecilik ve Enformasyon 34 İşletme ve Yönetim Bilimleri 38 Hukuk 4 Bilim 42 Yaşam Bilimleri 44 Doğa Bilimleri 46 Matematik ve İstatistik 48 Bilgisayar 5 Mühendislik, Üretim ve İnşaat 52 Mühendislik 54 Üretim ve İşleme 58 Mimarlık ve Yapı 6 Tarım 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 64 Veterinerlik 7 Sağlık ve Refah 72 Sağlık 76 Sosyal Hizmetler 8 Hizmetler 81 Kişisel Hizmetler 84 Ulaştırma Hizmetleri 85 Çevre Koruma 86 Güvenlik Hizmetleri Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

20 ULUSAL LİSANS YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
BİLGİ -Kuramsal -Olgusal BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendisli k konularınd a yeterli altyapıya sahiptir. 1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. 5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. 7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. 3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. 1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. 3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. ALAN YETERLİLİĞİ-3!!!

21 ABET’İN MÜHENDİSLİK ALAN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
ABET’İN MÜHENDİSLİK ALAN ÖĞRENİM ÇIKTILARI ULUSAL’I ÇIKTI AMA Apply knowledge of mathematics, science, and engineering Design and conduct experiments, analyze and interpret data Design a system, component, or process Function on multidisciplinary teams Identfy, formulate and solve engineering problem Communicate effectively Understand professional and ethical responsibility Understand impact of engineering solutions in a global/societal context Recognize need for and be able to engage in lifelong learning Know contemporary issues Use modern engineering techniques, skills, and tools Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

22 AB/ABET KARŞILAŞTIRMASI
AB/ULUSAL YETERLİLİKLER ISCED ALAN YETERLİLİKLERİ AB/ULUSAL İÇİNE GENEL OLARAK ‘ABET OUTCOME’ LAR YERLEŞTİRİLMİŞ DIŞ PAYDAŞ DERS HEDEFLERİ YOK ABET PROGRAM OUTCOMES+PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES COURSE LEARNING OBJECTIVES Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

23 TERMİNOLOJİYİ BERRAKLAŞTIRMA REFERANS
Richard M. Felder, Rebecca Brent, ‘Designing and Teaching Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria’Journal of Engineering Educaion, 92(1), Micheal Carter, Rebecca Brent, Sarah Rajala,‘EC2000 Criteron 2: A procedure for Creating, Assesing, and Documenting Program Educational Objectives’Proceedings of the 2001 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, 2001 Stephen Adams ‘Learning outcomes based higher education:The Scottish experience’, Bologna seminar: Feb., 2008 Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

24 BLOOM’S TAXONOMY Anderson and Krathwohl (2001) Bloom, 1956
Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

25 Bloom’s / Anderson and Krathwohl TAXONOMY: NOUNS/VERBS
Knowledge and understanding Intellectual skills Creating Evaluating Making critical judgments based on a sound knowledge base judge appraise evaluate rate compare revise assess estimate Analysing Creating ‘unique’ answers to problems compose plan propose design formulate arrange assemble collect construct create set up organize manage prepare Applying Solving open-ended problems distinguish analyse differentiate calculate experiment test contrast criticize diagram inspect debate question relate solve examine categorize Understanding Solving closed-ended problems interpret apply employ use demonstrate dramatize practise illustrate operate schedule sketch Remembiring Explaining important information translate restate discuss describe recognize explain express identify locate report review tell Recalling important information define repeat record list recall name underline Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

26 BİR DERS İLE ÖĞRENİM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ:COURSE ASSESMENT MATRIX
BİR DERS İLE ÖĞRENİM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ:COURSE ASSESMENT MATRIX CHE 205 Öğrenim çıktıları 1 2 3 4 5 6 7 Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

27 PROGRAMIN DERSLERİYLE ÖĞRENİM ÇIKTILARI
PROGRAMIN DERSLERİYLE ÖĞRENİM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ:PROGRAM ASSESMENT MATRIX Öğrenim çıktıları 1 2 3 4 5 6 7 Reference: Richard M. Felder, Rebecca Brent, ‘Designing and Teaching Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria’ Journal of Engineering Educaion, 92(1), Micheal Carter, Rebecca Brent, Sarah Rajala, ‘EC2000 Criteron 2: A procedure for Creating, Assesing, and Documenting Program Educational Objectives’ Proceedings of the 2001 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, 2001 Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

28 ÖĞRENİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI
PROGRAM ÇIKTILARI ?ÖĞRENİM PROGRAMI? öğ anket Öğ. Ders öğ. Öğrenci Profili BÖLÜM, PROGRAM ÖĞRENCİ YENİ ÖĞRENCİ İyileştirme araçları DIŞ PAYDAŞLAR Öğ. elem Yönetim, idare İç Paydaşlar ÖĞRENCİ, ÜRÜN DEVLET, ÖZEL SEKTÖR MEZUNLAR, AİLELER MESLEK OD, NGO SONUÇ: ULUSAL/ULUSLARARASI AKREDİTASYON AB/VE ULUSAL YETERLİKLER AB/ULUASAL M E Z U N Ö Ğ R C İ Çıktılar için veri top ve değerlendirme ALAN YETERLİLİKLERİ BİLGİ Knowledge BECERİ Skills KİŞİSEL/ MESLEKİ YETKİN LİKLER Competences DIŞ PAYDAŞ GEREKSİNİMLERİ ORYANTASYON P O G A Ç I K T L ALAN yETERLİKLERİ

29 PROGRAMIN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLME MEKANİZMASI
Öğrenciye verilen notlar Öğrenci anketleri (heryarıyıl) Her ders için Ders öğrenim çıktıları(learning objectives) Öğretim üyesi Alan yeterlikleri İdari işler Lisans yeterlilikler Öğrenci mezun olurken Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

30 KAYNAKLAR http://bologna.yok.gov.tr/index.php http://www.yodek.org.tr/
Yeterlilikler Alan yeterlilikleri, assesment Alan yeterlilikleri Alan yeterlilikleri , assesment Bologna süreci Teknoloji ile ilgili programlar için dış paydaş olabilecek teknoloji platformları Konuyla ilgili makaleler: Richard M. Felder, Rebecca Brent, ‘Designing and Teaching Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria’Journal of Engineering Educaion, 92(1), Micheal Carter, Rebecca Brent, Sarah Rajala,‘EC2000 Criteron 2: A procedure for Creating, Assesing, and Documenting Program Educational Objectives’Proceedings of the 2001 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, 2001 Stephen Adams ‘Learning outcomes based higher education:The Scottish experience’, Bologna seminar: Feb., 2008 D.Kennedy, A.Hyland, N. Ryan Writing and Using Learning outcomes: A practical guide. Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

31 YAYGIN BOLOGNA SÜRECİ ELEŞTİRİLERİ-1
Avrupaya eğitilmiş adam yetiştirme projesi midir? Standartlaşmış aynı kalıpta insan yetiştirme midir? Sanayinin istediği ticari anlayışta insan yetiştirme midir? Türkiye koşullarının hesaba katılmadığı programların tasarımı mıdır? Öğretim üyeleri bu işleri yapıyor zaten, ne gerek var? Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

32 YAYGIN BOLOGNA SÜRECİ ELEŞTİRİLERİ-2
Öğrenci öğretim üyesini değerlendirebilir mi, Türkiye koşullarında gerçekçi mi? Yapılmasa ne değişir/Yapılsa ne değişir? Ağırlıklı olarak kimi etkiler/Bizden önce yapılacaklar yapılmış mı? Kazanan/Kaybeden kim? Neden acele ediyoruz? Zaman içinde gelişir Tepeden inme, demokratik değil tabandan gelmeli Tehdit mi? Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

33 TORBA YASA VAKIF VE DEVLET ÜNÜVERSİTELERİNİ ETKİLEYECEK ÖNEMLİ KONULAR İÇERİYOR ÜNİVERSİTE ÇEŞİTLİLİĞİ SENATOLARA YETKİ/SORUMLULUK BU İŞLERİ YAPMAMAK SORUN OLABİLİR Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

34 KİM NE YAPABİLİR? EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN İKİ TEMEL AKTÖRÜ
ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI BU SÜREÇTE ODAK ÖĞRENCİ Gelen öğrencinin profilinin gözönünde tutulması gerekiyor vakıf üniversiteleri için daha da önemli Onlara mutlaka anlatılmalıdır: Oryantasyon Ders öğrenim çıktıları (learning objectives) Program Öğrenim çıktıları ÖĞRETİM ELEMANLARI Kendi derslerini bu anlayışla yeniden düzenleyebilirler kendilerini sürekli yenileyebilirler Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

35 BİREYSEL /KURUMSAL/TOPLUMSAL
SONUÇ ‘mış’ GİBİ YAPMAMALIYIZ KİŞİ/BİRİMLERİN YAPABİLECEKLERİNİ GECİKTİRMELERİ, BİREYSEL /KURUMSAL/TOPLUMSAL KAYBIMIZA DÖNÜŞECEKTİR. Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

36 TEŞEKKÜR EDERİM Şubat 2011 Ertuğrul Eriş


"BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BÖLÜMLER/ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN BEKLENENLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları