Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BÖLÜMLER/ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN BEKLENENLER İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 30 MART 2010, ATAKÖY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BÖLÜMLER/ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN BEKLENENLER İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 30 MART 2010, ATAKÖY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK."— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BÖLÜMLER/ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN BEKLENENLER İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 30 MART 2010, ATAKÖY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 12 OCAK 2010, AVCILAR OKAN ÜNİVERSİTESİ 17 ARALIK 2010, PENDİK OKAN ÜNİVERSİTESİ 25 ŞUBAT 2011, PENDİK Ertuğrul ErişŞubat 20111 Güncellenme 6:Mart 2011

2 BOLOGNA KAPSAMINDA BÖLÜMLERDEN BEKLENEN İKİ TEMEL ÇALIŞMA  Bologna Kurumsal Raporu  Her yıl Mayıs ayında YÖK’e gönderiliyor  BEK çalışması  ADEK Değerlendirme Raporu  Her yılın başında hazırlanıp YÖK’e gönderiliyor  Stratejik Planlama çalışması  NEDEN ÖNEMLİ?  Türkiyedeki ve Avrupadaki (Dünyadaki) üniversiteler karşılaştılabilir olacak Şubat 2011Ertuğrul Eriş2

3 BOLOGNA KURUMSAL RAPORU İÇERİĞİ  Öğrenci ve Öğretim Üyeleri sayısı(7*)  Araştırma(3*)  İstihdam edilebilirlik(5*)  Kalite Güvencesi(10*)  Diploma Eki ve Kredi sistemleri(21*)  Yaşam Boyu Öğrenme(8*)  Ortak Dereceler(5*)  Hareketliliğin Özendirilmesi(25*)  Öğrenci ve sosyal boyut(6*) Şubat 2011Ertuğrul Eriş3 * İstenen Ölçülebilir veri sayısı:sayı; E/H; seviye gibi

4 BOLOGNA KURUMSAL RAPORU: KALİTE GÜVENCESİ  D. KALİTE GÜVENCESİ  D.1. Kurumunuzda son bir yılda herhangi bir ''Sürekli Kalite Geliştirme Stratejisi'' hazırlandı rnı?  D.2. Kurumunuzda Bologna Süreciyle uyumlu kalite iyileştirme/geliştirme çalışmaları başlatıldı mı?  D.3. Kalite iyileştirme çalışması başlatılmış bölümleri belirtiniz.  D.4. Kalite iyileştirme çalışması başlatmayı planladığınız bölümleri belirtiniz.  D.5. Kurumunuzda İç Kalite Güvence mekanizmaları mevcut mudur?  D.6. İç Kalite Güvence mekanizmalarının örgütlenme yapısı, çalışması ve ne zamandan beri faal olduğu hakkında kısaca bilgi verinİz  D. 7.Kurumunuz dış kalite değerlendirme ve/veya akreditasyon süreçlerinden geçti mi?  D.8. Kurumunuzun ne tür dış kalite değerlendirme ve/veya akreditasyon süreçlerinden geçtiğini, süreçlerin başladığı yılı ve kurum isimlerini de belirtinİz. Şubat 2011Ertuğrul Eriş4

5  Üniversitlerde Bologna EşgüdümKomisyonu (BEK) kuruldu  Çalışma İlkeleri yayımlandı  Yıllık planlar/stratejiler hazırlanacak  İyileştirme mekanizmaları kurulacak  4 Temel Alanı var  Diploma ve derecelerin tanınması  Kalite Güvencesi  Yeterlikler Çerçevesi  Öğrenci katılımı ve sosyal boyut  YÖK’te Bologna promotorları izliyor Şubat 2011Ertuğrul Eriş5 BOLOGNA KURUMSAL RAPORU HAZIRLANMA MEKANİZMASI

6 ADEK RAPORU:EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ  Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;  Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği;  Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği;  Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı;  Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği;  Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği;  Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği;  Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği;  Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği;  Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği;  Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği;  Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği;  Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği;  Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği;  Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; Şubat 2011Ertuğrul Eriş6 Herbir maddenin performans göstergeleri aracılığıyla sayısallaştırılması gerekiyor.

7 BOLOGNA SÜRECİYLE İLİŞKİ  Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir dereceler;  Temel olarak üç seviye:lisans, y.lisans, doktora  Ortak Kredi sistemi: ECTS, Diploma Eki DS  Öğrenci/Öğretim üyesi hareketliliği (ERASMUS)  Kalite güvencesi konusunda işbirliği  Kalite güvenceli yönetim (ayrı bir bilgilendirme toplantısı)  AB yeterlilikler çerçevesi(Bu toplantı)  Akreditasyon mekanizmalarının kurulması  ‘Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’(EHEA)  Yaşam boyu öğrenim (LLL)  Öğrencilerin sürece aktif katılımını sağlamak,  ‘Avrupa Araştırma Alanı’ (ERA) ile ’(EHEA) arasında sinerji: Doktora çalışmaları.  Sosyal boyut Şubat 2011Ertuğrul Eriş7

8  AB SEVİYESİNDE İZLENMELER  Mekanizmalar  BFUG (Bologna Follow Up Group)  Bologna Promotorluğu  Çıktılar  Yıllık ulusal raporlar  Trend raporları: Ülkelerin karşılaştırılması  http://bologna.yok.gov.tr/index.php http://bologna.yok.gov.tr/index.php Şubat 2011Ertuğrul Eriş8 BOLOGNA SÜRECİNDEN AB SEVİYESİNDE ETKİLENME

9  Mekanizmalar  Yök tarafından Üniversitelerde Kurulan Bologna Eşgüdüm Komisyonu(BEK)  Çıktılar  Yıllık Bologna Raporları  Üniversitelerin karşılaştırılması  Yayımlanmadı Şubat 2011Ertuğrul Eriş9 BOLOGNA SÜRECİNDEN ULUSAL SEVİYEDE ETKİLENME

10 YÖK’ÜN YAPTIKLARI/YAPACAKLARI  Bologna Promotorları ile tanıtım (2005)  Üniversitelerde BEK’ler kuruldu(2008)  Çalışma ilkeleri var  Yeterlilikler çerçeveleri yayımlandı (2010)  Önlisans, Lisans, Yükseklisans, doktora  İzleyip, karşılaştırıyor  Bologna Kurumsal Rapor  Akademik Kurumsal Değerlendirme Raporu  Alan yeterlikleri yayımlandı(13.01.2011)  Ulusal Akreditasyon birimi oluşturulacak Şubat 2011Ertuğrul Eriş10

11 ÜST YÖNTİMLERDEN BEKLENTİLER  Destekleme,  alt yapı (Veri, toplama, işleme →otomasyon )  Hedef verme(Takvim)  İzleme  BEK aracılığıyla  Eylem Planı hazırlama  Eğitim seminerleriyle bilgilendirme  Çalışmaları değerlendirme,  strateji geliştirme Şubat 2011Ertuğrul Eriş11

12 BÖLÜMLERDEN BEKLENTİLER  Öğrenim programlarının  yeterlilikler çerçevesine uygun olarak yeniden tasarlanması  Ulusal/uluslararası akredite edilmesi  Heryıl Mayıs ayında, yaptıklarına ilişkin bilgileri raporlama  Bir öğrenim programı hazırlanması bu toplantıda özetlenecek Şubat 2011Ertuğrul Eriş12

13 13 KAYNAKLAR  BOLOGNA PROCESS http://www.ond.vlaanderen.be/hogeron derwijs/Bologna /  EUA http://www.eua.be/  ENQA http://www.enqa.  EURASHE http://www.eurashe.euhttp://www.eurashe.eu  ESIB http://www.esib.orghttp://www.esib.org  UNESCO-CEPES http://www.cepes.ro http://www.cepes.ro  YÖK http://bologna.yok.gov.tr Şubat 2011Ertuğrul Eriş

14 PROGRAM ÇIKTILARI ÖĞRENİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI ?ÖĞRENİM PROGRAMI ? öğ anket Öğ. anket Ders öğ. anket Öğrenci Profili BÖLÜM, PROGRAM ÖĞRENCİ YENİ ÖĞRENCİ İyileştirme araçları DIŞ PAYDAŞLAR Öğ. elem Yönetim, idare İç Paydaşlar ÖĞRENCİ, ÜRÜN DEVLET, ÖZEL SEKTÖR MEZUNLAR, AİLELER MESLEK OD, NGO SONUÇ: ULUSAL/ULUSLARARASI AKREDİTASYON AB/VE ULUSAL YETERLİKLER AB/ULUASAL MEZUN ÖĞRENCİMEZUN ÖĞRENCİ Çıktılar için veri top ve değerlendirme ALAN YETERLİLİKLERİ BİLGİ Knowledge BECERİ Skills KİŞİSEL/ MESLEKİ YETKİN LİKLER Competences DIŞ PAYDAŞ GEREKSİNİMLERİ ORYANTASYON PROGRAM ÇIKTILARI PROGRAMÇIKTILARIPROGRAMÇIKTILARI PROGRAMÇIKTILARIPROGRAMÇIKTILARI

15 15 PROGRAM ÇIKTILARI ALAN YETERLİLİĞİ ULUSAL YETERLİLİK Ç AVRUPA YETERLİLİK Ç DERS/ MODÜL ÖĞRENİM ÇIKTILARI ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNT. ECTS ÖLÇME DEĞERLENDİRME Instructional Corporative PBL Oryantasyon,anketler Bloom taxonomy ölçülebilirlilik Dış paydaş, AB Toplum beklentisi müh – tıp –mim ABET(müh:a-k) QAA (UK), MÜDEK Tanınma aracı, Recognition, “ hazır” QF-EHEA ve EQF-LLL Çıktı AB YÖK BÖLÜM YÖK YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ (QUALIFICATION FRAMEWORKS) BÖLÜM Uluslararası/Ulusal Akreditasyon KALİTEYİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Şubat 2011Ertuğrul Eriş

16  ÜÇ KAYNAKTAN GELİYOR  GLOBAL/AB/ULUSAL YETERLİLİKLER  Lisans seviyesinde ortak yeterlikler  Sanat tasarım, Hukuk, mühendislik  AB/YÖK tarafından belirlendi  ALAN YETERLİLİKLERİ  Belli bir mesleğe özğü, mühendislik, mimarlık gibi  YÖK, Alan yeterliliklerini ulusal yeterliliklerin içine yedirilmiş görünüyor  sanki ABET ulusal yeterliliklerin içine yedirilmiş  BÖLÜMCE SEÇİLEN DIŞ PAYDAŞLARIN YETERLİKLERİ  Bölümler tarafından belirlenmesi gerekiyor  Programları farklı kılan faktör olarak değerlendirilebilir Şubat 2011Ertuğrul Eriş16 PROGRAM ÇIKTILARI

17 17 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey -Ortaöğretimd e kazanılan yeterliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak -Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. -Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebil mek, öğrenme gereksinimlerin i belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilm ek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. ULUSAL LİSANS YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ BLOOMS TAXONOMY

18 ALAN YETERLİLİĞİ-1  YÖK Tarafından  Temel Alanyeterlikler yeni yayımlandı,  Alternatifler  ABET (ABD, Mühendislik için; TR,MÜDEK)  QAA (UK, Hemen hemen bütün dallar)  Tuning(AB, bazı dallar) Şubat 2011Ertuğrul Eriş18

19 ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALANLARISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI 1Eğitim14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2 Beşeri Bilimler ve Sanat 21 Sanat 22Beşeri Bilimler 3 Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 31Sosyal ve Davranış Bilimleri 32Gazetecilik ve Enformasyon 34İşletme ve Yönetim Bilimleri 38Hukuk 4Bilim 42Yaşam Bilimleri 44Doğa Bilimleri 46Matematik ve İstatistik 48Bilgisayar 5 Mühendislik, Üretim ve İnşaat 52Mühendislik 54Üretim ve İşleme 58Mimarlık ve Yapı 6Tarım 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 64Veterinerlik 7Sağlık ve Refah 72Sağlık 76Sosyal Hizmetler 8Hizmetler 81Kişisel Hizmetler 84Ulaştırma Hizmetleri 85Çevre Koruma 86Güvenlik Hizmetleri Şubat 2011Ertuğrul Eriş19 ALAN YETERLİLİĞİ-2  http://bologna.yok.gov.tr/index.php?page=news&read=42 http://bologna.yok.gov.tr/index.php?page=news&read=42

20 BİLGİ -Kuramsal -Olgusal BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendisli k konularınd a yeterli altyapıya sahiptir. 1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. 5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. 7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. 3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. 1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. 3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48 ALAN YETERLİLİĞİ-3!!! ULUSAL LİSANS YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

21 21 ABET’İN MÜHENDİSLİK ALAN ÖĞRENİM ÇIKTILARI ULUSAL’I ÇIKTI AMA  Apply knowledge of mathematics, science, and engineering  Design and conduct experiments, analyze and interpret data  Design a system, component, or process  Function on multidisciplinary teams  Identfy, formulate and solve engineering problem  Communicate effectively  Understand professional and ethical responsibility  Understand impact of engineering solutions in a global/societal context  Recognize need for and be able to engage in lifelong learning  Know contemporary issues  Use modern engineering techniques, skills, and tools Şubat 2011Ertuğrul Eriş

22 AB/ABET KARŞILAŞTIRMASI  AB/ULUSAL YETERLİLİKLER  ISCED ALAN YETERLİLİKLERİ  AB/ULUSAL İÇİNE GENEL OLARAK ‘ABET OUTCOME’ LAR YERLEŞTİRİLMİŞ  DIŞ PAYDAŞ  DERS HEDEFLERİ Şubat 2011Ertuğrul Eriş22  YOK  ABET PROGRAM OUTCOMES+ PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES  COURSE LEARNING OBJECTIVES

23 TERMİNOLOJİYİ BERRAKLAŞTIRMA REFERANS  Richard M. Felder, Rebecca Brent, ‘Designing and Teaching Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria’Journal of Engineering Educaion, 92(1), 7-25 2003  Micheal Carter, Rebecca Brent, Sarah Rajala,‘EC2000 Criteron 2: A procedure for Creating, Assesing, and Documenting Program Educational Objectives’Proceedings of the 2001 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, 2001  Stephen Adams ‘Learning outcomes based higher education:The Scottish experience’, Bologna seminar: 21-22 Feb., 2008 Şubat 2011Ertuğrul Eriş23

24 BLOOM’S TAXONOMY Bloom, 1956 Anderson and Krathwohl (2001) Şubat 2011Ertuğrul Eriş24 http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm

25 Bloom’s / Anderson and Krathwohl Bloom’s / Anderson and Krathwohl TAXONOMY: NOUNS/VERBS Şubat 2011Ertuğrul Eriş25 Knowledge and understanding Intellectual skills Creating EvaluatingMaking critical judgments based on a sound knowledge base judge appraise evaluate rate compare revise assess estimate Analysing Creating ‘unique’ answers to problems compose plan propose design formulate arrange assemble collect construct create set up organize manage prepare Applying Solving open- ended problems distinguish analyse differentiate appraise calculate experiment test compare contrast criticize diagram inspect debate question relate solve examine categorize Understanding Solving closed- ended problems interpret apply employ use demonstrate dramatize practise illustrate operate schedule sketch Remembiring Explaining important information translate restate discuss describe recognize explain express identify locate report review tell Recalling important information define repeat record list recall name relate underline

26 26 BİR DERS İLE ÖĞRENİM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ:COURSE ASSESMENT MATRIX 1234567 Öğrenim çıktıları CHE 205 Şubat 2011Ertuğrul Eriş

27 27 PROGRAMIN DERSLERİYLE ÖĞRENİM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ:PROGRAM ASSESMENT MATRIX Reference: Richard M. Felder, Rebecca Brent, ‘Designing and Teaching Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria’ Journal of Engineering Educaion, 92(1), 7-25 2003 Micheal Carter, Rebecca Brent, Sarah Rajala, ‘EC2000 Criteron 2: A procedure for Creating, Assesing, and Documenting Program Educational Objectives’ Proceedings of the 2001 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, 2001 1234567 Öğrenim çıktıları Şubat 2011Ertuğrul Eriş

28 ÖĞRENİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI PROGRAM ÇIKTILARI ?ÖĞRENİM PROGRAMI ? öğ anket Öğ. anket Ders öğ. anket Öğrenci Profili BÖLÜM, PROGRAM ÖĞRENCİ YENİ ÖĞRENCİ İyileştirme araçları DIŞ PAYDAŞLAR Öğ. elem Yönetim, idare İç Paydaşlar ÖĞRENCİ, ÜRÜN DEVLET, ÖZEL SEKTÖR MEZUNLAR, AİLELER MESLEK OD, NGO SONUÇ: ULUSAL/ULUSLARARASI AKREDİTASYON AB/VE ULUSAL YETERLİKLER AB/ULUASAL MEZUN ÖĞRENCİMEZUN ÖĞRENCİ Çıktılar için veri top ve değerlendirme ALAN YETERLİLİKLERİ BİLGİ Knowledge BECERİ Skills KİŞİSEL/ MESLEKİ YETKİN LİKLER Competences DIŞ PAYDAŞ GEREKSİNİMLERİ ORYANTASYON PROGRAM ÇIKTILARI PROGRAMÇIKTILARIPROGRAMÇIKTILARI PROGRAMÇIKTILARIPROGRAMÇIKTILARI

29 PROGRAMIN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLME MEKANİZMASI  Öğrenciye verilen notlar  Öğrenci anketleri (heryarıyıl)  Her ders için Ders öğrenim çıktıları (learning objectives)  Öğretim üyesi  Alan yeterlikleri  İdari işler  Lisans yeterlilikler  Öğrenci mezun olurken Şubat 2011Ertuğrul Eriş29

30 KAYNAKLAR  http://bologna.yok.gov.tr/index.php http://bologna.yok.gov.tr/index.php  Yeterlilikler  http://www.yodek.org.tr/ http://www.yodek.org.tr/  http://www.abet.org/ http://www.abet.org/  Alan yeterlilikleri, assesment  http://www.qaa.ac.uk/ http://www.qaa.ac.uk/  Alan yeterlilikleri  http://www.tuning.unideusto.org http://www.tuning.unideusto.org  Alan yeterlilikleri, assesment  http://ertugruleris.blogspot.com http://ertugruleris.blogspot.com  Bologna süreci  http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=468 http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=468  Teknoloji ile ilgili programlar için dış paydaş olabilecek teknoloji platformları  Konuyla ilgili makaleler:  Richard M. Felder, Rebecca Brent, ‘Designing and Teaching Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria’Journal of Engineering Educaion, 92(1), 7-25 2003  Micheal Carter, Rebecca Brent, Sarah Rajala,‘EC2000 Criteron 2: A procedure for Creating, Assesing, and Documenting Program Educational Objectives’Proceedings of the 2001 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, 2001  Stephen Adams ‘Learning outcomes based higher education:The Scottish experience’, Bologna seminar: 21-22 Feb., 2008  D.Kennedy, A.Hyland, N. Ryan Writing and Using Learning outcomes: A practical guide. Şubat 2011Ertuğrul Eriş30

31 YAYGIN BOLOGNA SÜRECİ ELEŞTİRİLERİ-1  Avrupaya eğitilmiş adam yetiştirme projesi midir?  Standartlaşmış aynı kalıpta insan yetiştirme midir?  Sanayinin istediği ticari anlayışta insan yetiştirme midir?  Türkiye koşullarının hesaba katılmadığı programların tasarımı mıdır?  Öğretim üyeleri bu işleri yapıyor zaten, ne gerek var? 31Şubat 2011Ertuğrul Eriş

32 YAYGIN BOLOGNA SÜRECİ ELEŞTİRİLERİ-2  Öğrenci öğretim üyesini değerlendirebilir mi, Türkiye koşullarında gerçekçi mi?  Yapılmasa ne değişir/Yapılsa ne değişir?  Ağırlıklı olarak kimi etkiler/Bizden önce yapılacaklar yapılmış mı?  Kazanan/Kaybeden kim?  Neden acele ediyoruz? Zaman içinde gelişir  Tepeden inme, demokratik değil tabandan gelmeli  Tehdit mi? 32Şubat 2011Ertuğrul Eriş

33 TORBA YASA  VAKIF VE DEVLET ÜNÜVERSİTELERİNİ ETKİLEYECEK ÖNEMLİ KONULAR İÇERİYOR  ÜNİVERSİTE ÇEŞİTLİLİĞİ  SENATOLARA YETKİ/SORUMLULUK  BU İŞLERİ YAPMAMAK SORUN OLABİLİR Şubat 2011Ertuğrul Eriş33

34 KİM NE YAPABİLİR?  EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN İKİ TEMEL AKTÖRÜ  ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI  BU SÜREÇTE ODAK ÖĞRENCİ  Gelen öğrencinin profilinin gözönünde tutulması gerekiyor  vakıf üniversiteleri için daha da önemli  Onlara mutlaka anlatılmalıdır: Oryantasyon  Ders öğrenim çıktıları (learning objectives)  Program Öğrenim çıktıları  ÖĞRETİM ELEMANLARI  Kendi derslerini bu anlayışla yeniden düzenleyebilirler  kendilerini sürekli yenileyebilirler Şubat 2011Ertuğrul Eriş34

35 SONUÇ  ‘mış’ GİBİ YAPMAMALIYIZ  KİŞİ/BİRİMLERİN YAPABİLECEKLERİNİ GECİKTİRMELERİ, BİREYSEL /KURUMSAL/TOPLUMSAL KAYBIMIZA DÖNÜŞECEKTİR. Şubat 2011Ertuğrul Eriş35

36 36 TEŞEKKÜR EDERİM Şubat 2011Ertuğrul Eriş


"BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BÖLÜMLER/ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN BEKLENENLER İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 30 MART 2010, ATAKÖY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları