Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomi Politikaları Haziran 2012 Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomi Politikaları Haziran 2012 Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili."— Sunum transkripti:

1 Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomi Politikaları Haziran 2012 Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili 1

2 Küresel Ekonomide Sıkıntılar Devam Ediyor… • Yunan seçimlerinin yarattığı belirsizlik ve buna bağlı artan gerginlik, • İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinden artan baskılar, • Yakın tehlike Avro Alanında, ancak ABD ekonomisinden de kötü sinyaller gelmeye başladı (Düş kırıklığı yaratan istihdam rakamları) • ABD’de seçimler yaklaşıyor (6 Kasım 2012), • ABD bütçesinde sert uyumu ön gören yasalar seçimlerden hemen sonra yürürlüğe girecek. • Uyumun büyüme üzerindeki maliyeti tartışma konusu (2013’de ABD’nin büyümesini 1,3 puanla 2,6 puan arasında aşağı çekebilir). Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak 2

3 Küresel Ekonomiye İlişkin Riskler • Avro bölgesinin geleceği, Birlikte çözülme olacak mı? Olacaksa düzenli mi, düzensiz mi? • Jeopolitik riskler artıyor. Düşen petrol fiyatları yeniden artabilir. • Gelişmekte olan ülkelerde daha önce şişen kredi balonları patlayabilir. • Güçsüz kamu dengesi, güçsüz bankalar, güçsüz büyüme birbirini destekliyor. • Konvansiyonel politikalarda manevra alanı, kriz öncesine göre daralıyor… • Artan işsizlik Artan sosyal gerginlik, Uyum yükünün adil dağılmadığı ve eşitsizlik algısı artıyor. • Problemlere anlık tepkiler veriliyor, oysa aktif politikalar uygulanmalı, Piyasalara liderlik edilmeli • Güven mutlaka sağlanmalı Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak 3

4 Küresel Ekonomide Neler Yapılmalı? • Özellikle Avrupa’da güven sağlayacak politikalar mutlaka oluşturulmalı • Kamu Maliyesinde Birlik, Banka Birliği: Yükü kim taşıyacak, son sözü kim söyleyecek? • Avrupa ekonomisinde bölgeler arasında uyum (Almanya kısa dönemde daha çok enflasyon ve daha az net ihracata razı olmalı) • Para politikası büyümeyi desteklemeli, • Maliye politikası borç yükünü azaltmalı ancak büyüme de sıkıntı oluşursa otomatik dengeleyicilerin çalışmasına izin verilmeli Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak 4

5 Türkiye, kırılganlıklarını biriktirerek krizin ilk dalgasını savuşturdu… • Küresel krizden çıkışta borçla şişirilen iç talep öncülüğünde büyüme. • Sonuç rekor kıran cari açık • 2011’de 77,2 milyar $ cari açık ile Türkiye Dünya 2.si oldu. Birinci Kim? Dolar matbaasının sahibi… Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak 5

6 Yeniden Artan Küresel Belirsizlikleri Nasıl Karşılıyoruz? • Cari Açık 2012’nin ilk aylarında gerilemeye başladı… • Ancak kısa vadeli dış borçlar rekor kırmaya devam ediyor. • Dış Finansman ihtiyacı halen yüksek. • Reel Kesimin Açık Pozisyonu Kaygı Verici… Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak 6

7 Cari Açık Düşerken, Dış Kırılganlık Halen Yüksek… • Dış Finansman ihtiyacı yüksek kalmaya devam ederken, rezervler yetersiz… • Cari açığın finansmanında sıkıntı var. Sermaye hesabından gelen kaynak cari açığı kapatmıyor. • Kaynağı Belirli Olmayan Para Girişiyle Açık Kapatılıyor. Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak 7

8 Cari Açığın İlerleyen Aylarda Aynı Hızda Gerilemesi Garanti Değil… • Kurdan gelen rekabet gücü zayıflama sinyalleri veriyor. • Avrupa’daki belirsizlikler ihracat performansını aşağı çekiyor, yeni pazarların ikamesi zorlaşabilir… Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak 8

9 Cari Açıktaki Düşüşün Bedeli: Sanayide çarklar yavaşlıyor, büyüme hız kesiyor… • 2011’in Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yıla göre, % 13 artan sanayi üretimi bu yılın aynı döneminde % 2,5 arttı. • İlk üç ayda sanayi üretimindeki artış, GSYH’nın aynı dönemde % 2,5-3 arasında büyüyeceğini gösteriyor. Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak 9

10 Büyüme, resmi hedefin altında kalabilir… • Uluslararası Kuruluşların tahminleri bu yılın resmi büyüme hedefi olan % 4’ün yakalanamayacağını gösteriyor. • Öncü veriler de bunu teyit ediyor. • Büyümedeki sert düşüş küresel yarışta sıralamayı da etkileyecek... Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak Tablo: Büyüme Performansı Büyüme Hızı (%)184 Ülke İçinde 2010912. Sırada 20118.515. Sırada 20122.3123. Sırada Kaynak: IMF, Küresel Ekonomik Görünüm Nisan 2012 10

11 Büyümedeki düşüş işsizliği artırırken, Şirketlerin kazançları reel olarak geriliyor. • Büyümedeki yavaşlamayla işsizlik yeniden artmaya başladı. • Türkiye en önemli sermayesini yani genç işgücünü kullanamıyor, • 2010’da Gençlerin işgücüne katılım oranı OECD’de % 47.4, Türkiye’de % 38,3 • Şirketlerin cirolarındaki reel artış geçen yılın çok gerisinde… Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak 11

12 Büyümedeki zayıflama borçları ödeme kabiliyetini zayıflatıyor Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak • Karşılıksız Çek Sayısı – 2011 ilk 5 Ay: 220,080 – 2012 ilk 5 Ay: 344,196 – Artış: % 56,4 • 2012 ilk 5 Ayında: – Tüketici Kredileri Artışı: % 4, – Takipteki Tüketici Kredileri Artışı: % 13 12

13 Böyle Bir Ortamda Hükümet Ne Yapıyor? Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak • Ekonomide Koordinasyon KHK Bakanlıklarıyla Kayboldu. – BDDK, TMSF Atamaları, – Yap-İşlet –Devret Hazine Garantileri, – Türk Ticaret Kanunu • 5 Nisan 2012’de Yeni Teşvik Paketi Açıklandı, Kararname Ortada Yok. Açıklanan Paketin Sıkıntıları var: – İşletme Dönemine İlişkin Teşvikler Haksız Rekabet Yaratacak, – İl Bazında Üretim Maliyetini Etkileyecek Teşvikler Sanayiyi İller Arasında Gezdirmeye devam edecek. • 4+4+4 Rekabet Gücünü Olumsuz Etkileyecek – Erken yetenek belirleme, erken yönlendirme, erken akademik seçim eğitimde eşitliği bozar, yeteneklerin doğru kullanımını sınırlar • 4+4: 3,5 milyon memura refahtan pay vermeyerek talebi sınırlıyor… – Ortalama memur maaşı 2002’den 2012’nin başına kadar reel olarak % 29 arttı. Aynı dönemde milli gelirdeki reel artış % 58. 13

14 Para Politikası Piyasalara Pusula Olma İşlevini Yitirdi… • Belirsiz Bir Konjonktürde Merkez Bankası Belirsizliği Daha da Artırıyor… • Politika Faizi ile Piyasa Faizi Arasındaki Bağ Koptu.. • Belirsizlikteki Artış Kredi Faizlerini de Artırdı Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak Para Piyasalarındaki Gelişmeler 14

15 Maliye Politikasında Esneklik Zayıf • İlk Dört Ayda Faiz Hariç Harcamalar, Vergi Gelirlerinden Daha Hızlı Artıyor… • Bütçe bir defalık gelirlerle ve sürdürülemez makro dengelerle ayakta duruyor • Borç Stokunun Düzeyi Bize Benzer Ekonomilere Göre Halen Yüksek Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak 15

16 Ekonomide Yeni Bir Stratejiye İhtiyaç Var: Çözüm CHP Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak 16

17 Stratejik Tercihlerimiz, Politika Çerçevemiz Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak •Makro Politika Çerçevemiz •Para, Maliye, Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve •İstihdam ve Sosyal Destek Politikaları Çerçevemiz •Mevcut İstihdamın Korunması, •Yeni İstihdam Yaratılması, •İşgücü Hareketliliğinin ve Verimliliğinin Artırılması, •Sosyal Güvenlik ve Sosyal Destek Politikaları •Sektörel Politikalar •Bilgi Ekonomisine Geçiş, Sanayi, Tarım, Enerji ve Diğer Altyapı •Bölgesel Gelişme •Sosyal Destek Sistemini Ayağa Kaldıracağız -Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduklarında ulaşabileceklerinden emin oldukları evrensel, hak temelli ve yeterli bir sosyal destek sistemini kuracağız -Vatandaşların asgari bir yaşam düzeyini garanti ederek, iç talepteki aşırı dalgalanmaların önüne geçeceğiz. •Ekonominin Uluslararası Rekabet Gücünü Artıracağız. -Kendi iş gücümüzü, rekabetçi üstünlüklerimizi dikkate alan yeni bir büyüme stratejisi -Üretim desenini hızla yenileyecek, yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerde atılım sağlayacak, geleneksel sektörlerde yüksek katma değer yaratacak politikalar uygulanacak •Ekonomide Kalıcı İstikrarı Sağlayacağız. -Ekonominin günlük işleyişine artan hükümet müdahalelerinin ve keyfi uygulamaların önüne geçeceğiz. (Kamu Mali Yönetim Kanunu, Kamu İhale Kanunu), -Sosyal Diyalog Mekanizmalarını Çalıştıracağız (Ekonomik Sosyal Konsey), -Maliye, para, düzenleyici-denetleyici çerçeve, istihdam ve sosyal destek politikaları koordineli uygulanacak 17

18 İleriye Yönelik Riskler ve Atılması Gereken Acil Adımlar • Avrupa borç krizi ve bankacılık sistemindeki sorunlar, likiditenin evde kalmasına neden olabilir. • Türkiye’de reel kesim ve hane halkı borçluluğu yüksek, • Reel kesimin açık pozisyonu rekor düzeyde, • Olası bir şokta toparlanma 2009’a göre daha zor. • Ailelerin gelirlerinin artırılması ve borç yükünün belirli bir seviyede tutulması önemli, • Krediye erişimde ilk sıkıntıya düşecek KOBİ’lerin, bankalar açısından yaratacağı risklerin azaltılması, • TTK’ ya uyum maliyetlerini dikkate alarak belirli bir geçiş sürecinin tanımlanması (10 kişiye kadar elaman çalıştıran şirketlerin sadece yıllık denetim maliyeti 2,5 milyar TL, şirketlerin TTK’ ya toplam uyum maliyeti yıllık 6 milyar TL, GSYH’ ya oran olarak % 0,42) • Bütçede en kırılgan kesimlere yönelik transfer imkanlarının artırılarak iç talebin aniden çöküşünü engelleyecek ve talepte belirli bir istikrarı sağlayacak güvenlik mekanizmalarının oluşturulması, • Vergi yükünün daha adil paylaşımına yönelik politikaların uygulamaya konulması Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomik Politikaları | Haziran 2012 Faik Öztrak 18

19 TEŞEKKÜRLER! Faik Öztrak CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili 19


"Güncel Ekonomik Gelişmeler, CHP’nin Ekonomi Politikaları Haziran 2012 Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları