Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012"— Sunum transkripti:

1 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
VİZYON: Öz-değerler, öz-niyet ve Büyük İddialı Sonuç (BİS) (sürüm 3.1 tarih: Mart 2003) Bu sunu, aşağıdaki kaynaktan uyarlanarak hazırlanmıştır: “Building Your Company Vision”, James C. Collins & Jerry I. Porras, Harvard Business Review, Sep.-Oct. 1996 Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

2 Öz-niyet (core-purpose) Öz-değer (core-values)
Büyük İddialı Sonuç (Big, Hairy and Audacious Goal-BHAG) Neye yararlar? Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

3 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
Yol Gösterici İlkeler 3 ila 5 adet öz-değer, Genelgeçer bir kümesi yok Zamanın aşındırıcılığına dayanıklı, Özellikle de “mukayeseli dezavantaj” haline gelirlerse terkedilmemeli, 6 adet özel test sorusunu geçebilmeli, Yaratılacak Organizasyonun içine bakılarak ortaya çıkarılacak Büyük -İddialı Sonuç (BİS) 10 ila 30 yıl içinde erisilebilir, Çok açıkça ifade edilmiş, Öz-niyet (misyon) ile BİS farkı: Kutup yıldızı öz-niyet’i temsil eder; BİS ise kutup yıldızı aracılığıyla yön belirlenerek tırmanılacak bir dağdır.. İdeolojik Öz Öz-değerler Öz-niyet (misyon) Düşlenen Gelecek 10-30 yıl BİS Canlandırılmış BİS Varlık nedeni, “Bu işi niçin yapıyoruz?”un yanıtı, Kutup yıldızı gibi yön gösteren, ama asla erişilemeyen, (asla erişilememek) anahtardır, böylece sürekli değişimi tetikler. Zamana dayanıklı.. BİS açıklaması ve gerekçeleri (BIS yolunda neler olur?) Vizyon ve bileşenleri Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

4 Bütün bunların başlıca 2 amacı var
Belirli hedeflere yönel(e)meyip saçılmaya (scattering) engel olurlar, Farklı olabilmeyi sağlarlar. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

5 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
Saçılma nedenleri Herkesin kendi doğruları, iyileri, güzelleri Konjonktürel dayatmalar Pazar / müşteri dayatmaları Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

6 Farklı olabilmeyi sağlar
Kıyasıya yarışılan rekabet dünyasında ayakta kalabilmek –herhangi bir şekilde- farklı olabilmekle mümkündür Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

7 Öz-niyet için ipuçları
Somut sonuçlar olarak ortaya çıkarlar, En derinde, tüm karar ve eylemlere yön veren dürtüdür, Herhangi bir karar ve/ya eylem sırasında “ona da yarasın” şeklinde düşünülür, Yapılan işlerle doğrudan ilgisi yoktur. Örneğin.. “bağımlılık azaltmak” “yapılamayanı yapmak” “sürdürebilecek sanayi tabanı yaratmak” “teknoparkları harekete geçirmek” “iş yaratmak” (job creation anlamında) “transfer edilebilir teknoloji üretmek” Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

8 Öz-değerler için ipuçları
Örneğin.. Her çalışanın kendini bir girişimci olarak hissetmesi Buluşçuluk Kar, fakat insanlığa yararlı işlerden sağlanan kar Sıkı çalışma ve bireysel verimlilik Asla tatmin olmamak Kazanma- dürüst bir dövüşle diğerlerini alt etme Öncü olmak-diğerlerini izlememek; imkansızı yapmak Ayrıntılara fanatik ölçüde dikkat Somut sonuçlar olarak değil, tutumlar olarak ortaya çıkarlar, Yakın, orta ve uzak erimli (BİS) hedeflere ilerlerken nelere dikkat edileceğini gösterirler; bir çeşit “güzergah belirleyici”lerdir. Nelere yararlar? Saçılmayı önlemeye, Farklılık yaratmaya, Kurucularının özel değerlerini kuruma yansıtmaya Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

9 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
BİS için ipuçları Örneğin.. Otomobili demokratikleştirmek! (Ford, 1900lerin başı), Japon ürünlerinin yaygın kötü imajını değiştiren firma olmak! (Sony, 1950ler), Dünyanın en güçlü, en iyi hizmet veren, en geniş alanda hizmet veren finansal kurumu olmak! (Citibank’ın ilk şirketi Citicorp, 1915) Ticari havacılıkta egemen oyuncu olmak ve dünyayı jet çağına getirmek! (Boeing, 1950) Adidas’ı silmek! (Nike, 1960lar) Yamaha wo tsbubu! Yamaha’yı imha edeceğiz! (Honda, 1970ler), Bisiklet endüstrisinin Nike’ı olmak! (Giro Sport Design, 1986), Bu şirketi, bir savunma müteahhidi olmaktan, dünyanın ileri yüksek teknoloji şirketlerinden birisine dönüştürmek! (Rockwell, 1995) Varılmak istenilen uzak – ama erişilebilir- bir hedefi gösterir, Erişilince yenisi tasarımlanır. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

10 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
Ve şu farklara dikkat! Gerçekte var olanlar, Gerçekte var olmayan ama özlem duyulanlar, Zaten var olması gerekenler, Rastlantısal nedenlerle var olan, rastlantı ortadan kalktığında yok olacak olanlar. Kuruluşlar, “dile getirdikleri” öz-niyet, öz-değerler ve BİS’in bunlardan hangi sınıfa girdiğini bilmelidirler. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

11 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
Ve de şunlara! Öz-niyet, değerler ve BİS ifadelerinizi -istediğiniz gibi- yazınız. İçindeki her bir sözcüğü, çıkarıldığında anlamı değişiyorsa koruyunuz aksi halde çıkarınız. İçindeki her bir sözcük üzerinde tüm çalışma grubu üyeleri benzer tanımlara sahipse koruyunuz aksi halde: Ya ortak tanım bulunuz, Ya da çıkarınız. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

12 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
Gerçek büyük kuruluşlar, neyin asla değişmemesi gerektiği ile nelerin değişime açık olması gerektiği arasındaki farkı iyi anlamışlardır. Vizyon, hangi özlerin korunup hangilerinin gelişimi uyarmak üzere değiştirilmesi gerektiğini gösteren bir rehberdir. Vizyon, bir kuruluştaki herkes için, en çetrefil durumlarda nasıl hareket edilmek gerektiğini gösterebilen bir pusuladır.. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

13 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
İlgili bütün taraflarca iyi algılanabilecek bir vizyon 2 bileşenden oluşur: İdeolojik Öz - değişmeyen parça Düşlenen Gelecek - değişebilir parça İdeolojik öz, kuruluşun niçin var olduğunu -varlık nedeni- anlatır. Bu parça değişmez. Düşlenen gelecek ise, gerçekleştirilmesi önemli bir değişim gerektirecek bir şey olmak, bir şey başarmak, bir şey yaratmak istediğimizi anlatır ve durumlara göre değişebilir.. Düşlenen gelecek.. İdeolojik Öz Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

14 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
İDEOLOJİK ÖZ Bir organizasyonun değişmez karakterini tanımlar.. Teknolojik atılımları, yönetim tekniği modalarını, bireysel liderleri aşar.. Vizyoner kuruluş yaratabilmiş olanların en büyük yardımcısı birer ideolojik öz olmuştur.. Bill Hewlett, ömür boyu arkadaşı olan David Packard için, ölümünden bir süre önce sunu diyor: “sirket açısından geride bıraktığı en büyük şey, HP tarzı olarak bilinen ahlak kurallarıdır”.. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

15 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
David Packard’ın, $4.3 milyar dolarlık hisselerini bir hayır kurumuna bağışlamış olması, bu ahlaki koda ne denli içten inandığını göstermektedir. Nereye gidildigi (büyük iddialı sonuç), dünya değistikçe değisecektir. Ama kim olduğunuz (ideolojik öz) asla! Liderler ölür, ürünler geçersizlesir, pazar değisir, yeni teknolojiler ortaya çıkar, yönetim modaları gelir ve geçer, ama ideolojik özler, kuruluşlara ilham kaynağı olmaya ve zamana direnmeye devam ederler. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

16 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
İdeolojik öz öyle bir yapıştırıcı rolü oynar ki, organizasyon genişlese de, dağınık biçimde örgütlense de parçalarını bir arada tutar. Etkili bir ideolojik öz 2 parçadan olusur: Bir ilkeler ve inanç sistemi olan öz-değerler, Organizasyonun en temel varlık nedeni olan öz-niyet ki buna misyon da denilmektedir. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

17 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
ÖZ -DEĞERLER Öz-değerler örgütün en temel ve zamana dayanıklı inançlarıdır. Örneğin, Walt Disney’in “imajinasyon” ve “yararlılık” öz-değerleri pazar talebinden değil, kurucusunun inançlarından kaynaklanmıştır. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

18 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
Johson & Johnson’un CEO’su Ralph S.Larsen bu olguyu şöyle ortaya koymaktadır: “İdeolojimizin içine gömülü olan öz-değerler, rekabet üstünlüğü yaratmak amacına yönelik olabilirdi. Fakat onları benimsememizin nedeni bu değildir. Biz o değerler için var olduğumuz için onları benimsedik; hatta o değerler bazı durumlarda rekabet dezavantajı dahi yaratabilir, o durumlarda dahi biz o değerleri korumaya devam edeceğiz..” Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

19 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
AZ SAYIDA ÖZ-DEĞER Organizasyonunuzun öz-değerlerini belirlemek için, büyük bir dürüstlükle, hangi değerlerin gerçekten “öz” durumda olduğunu sorgulayınız. Eger, 5-6’dan fazla öz-değer belirlediyseniz, değisime tabi olması gereken operasyonel uygulamaların değisimlerine de engel olabilirsiniz. Öz-değerlerin zamana dayanıklı olması gerektiğini unutmayınız. Bir dizi öz-değeri bir ön liste biçiminde sıraladıktan sonra, her biri için şunu sorunuz: Eğer bu değere sahip olmak bizi cezalandırır duruma gelirse onu hala korumaya devam eder miyiz? Bu ve benzeri testlerden geçebilen değerler “öz-değer” olmaya layıktır. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

20 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
Öz-değerleri ifadelendirmekle görevli çalışma grupları şu soruları yanıtlamaya çalışmalıdır: Şahsen hangi öz-değerlerinizi işinize de taşırsınız? Çocuklarınıza söylediğiniz ve onların da sahip olmalarını arzuladığınız öz-degerleriniz hangileridir? Yarın sabah uyandığınızda yeterli bir ücretle emekli olabilseniz, is içindeki hangi öz-değerleri benimsemeye devam edersiniz? Hangi öz-değeriniz bugünden itibaren 100 yıl kadar geçerli olacaktır? Bir öz-değeriniz mukayeseli üstünlük değil de mukayeseli dezavantaj yaratmaya başlasa ona sadık kalmaya devam eder misiniz? Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

21 Öz-değerler, Bir Kuruluşun Tutunduğu Esas Değerlerdir..
Merck Kurumsal sosyal sorumluluk Bilim temelli bulusçuluk Dürüstlük ve tutarlılık Kar, fakat insanlığa yararlı işlerden sağlanan kar Nordstrom Müşterilere hizmet: herşeyden önce ve herşeyin üstünde Sıkı çalısma ve bireysel verimlilik Asla tatmin olmamak Philip Morris Seçme özgürlüğü Kazanma- dürüst bir dövüşle diğerlerini altetme Sony Japon kültürünün, ulusal statünün yükseltilmesi Öncü olmak-diğerlerini izlememek; imkansızı yapmak Bireysel yeteneği ve yaratıcılığı cesaretlendirmek Walt Disney Olumsuzluğa hayır Yaratıcılık, rüyalar ve tahayyül etme Tutarlılık ve ayrıntılara fanatik ölçüde dikkat Ulusal değerlerinin bütünlüğünün korunması Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

22 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
ÖZ-NİYET Ideolojik öz’ün ikinci parçası,“öz-niyet”, varlık nedenidir. Hedef müşterileri ya da kuruluşun ürettigi mal veya hizmetleri açıklamaz, kuruluşun ruhunu yansıtır. David Packard’ın 1969’da çalışanlara yaptığı konuşmadan alınan şu parça ilginçtir: “ …şirket adını verdiğimiz ve teker teker yapamayıp ancak birlikte yapabileceğimiz işleri, toplumumuzun gelişimine katkı olarak sunabilmek için bir aradayız..” Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

23 “Ev sahibi olmayı demokratiklestirerek sosyal dokuyu güçlendirmek”..
DİKKAT! Bazı kuruluşlar öz-niyetin belirlenmesinde ürünlerini ya da müşteri kesimlerini basitçe sıralamak gibi bir yanlışa düşerler.. Örneğin, asağıdaki ifade etkili bir niyeti belirtmez.. “Yatırım fonları ile ev alım taksitlerini paketleyerek yeni bir yatırım pazarı olusturmak..” Bunun yerine, şu çok anlamlıdır: “Ev sahibi olmayı demokratiklestirerek sosyal dokuyu güçlendirmek”.. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

24 İdeolojik öz, öz-değerler ve öz-niyet’den olusur
Öz-Niyet, varlık nedenidir, bir hedef ya da iş stratejisi değildir.. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

25 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
ÖZ-NİYET: ÖRNEKLER... Elk Grove Education Foundation: Toplumun olağanüstü büyüyen eğitsel ihtiyaçlarıyla, kamunun yetersiz desteği arasındaki uçurumun daraltılmasına katkıda bulunmak, 3M : Çözülmemis sorunları bulusçuluk yoluyla çözmek Fannie Mae: Ev sahibi olmayı sürekli olarak demokratiklestirerek sosyal dokuyu güçlendirmek Hewlett-Packard:İnsanlıgın refahının artması için teknik katkıda bulunmak Greater Jonesboro Education Foundation : Yerel devlet okullarının öğretmenlerinin yaratıcı ve buluşçu sınıf içi projelerini desteklemek Walt-Disney : İnsanları mutlu kılmak Merck : İnsan yasamını korumak ve gelistirmek District 39 Educational Foundation: Eğitsel buluşçuluk ve mükemmeliyeti desteklemek Sony : İlerlemenin ve teknolojiyi halkın hizmetine koymanın keyfini deneyimlemek Wall-Mart : Sıradan halka, zenginlerle aynı seyleri satın alma sansını vermek Telecare Corporation : Zihinsel özürlü kisilerin, tam potansiyellerini gerçeklestirebilmelerine yardım etmek Mary Kay Cosmetics : Kadınlara sınırsız fırsatlar sunmak Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

26 SÜS İÇİN DEĞİL, KULLANMAK İÇİN..
Mesele, çok iyi ifade edilmiş süslü öz-değerler ve öz-niyet degil, onlar hakkında sağlam bir anlayısa sahip olmaktır. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

27 Süs gibi değil ama, birkaç tür misyon, öz-değer ve BİS olabilir.
Gerçekte var olan misyon ve öz-değerler, Gerçekte var olmayan ama özlem duyulan misyon ve öz-değerler, Zaten var olması gereken misyon, öz-değer ve BİS’ler, Rastlantısal nedenlerle var olan, rastlantı ortadan kalktığında yok olacak olan misyon, öz-değer ve BİS’ler Kuruluşlar, “dile getirdikleri” misyon, öz-değerler ve BİS’in bunlardan hangi sınıfa girdiğini bilmelidirler. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

28 “Eğer öz’e ait degilse degistirebilirsiniz”!
İdeolojik özünüz hakkında net hale geldiginizde artık, onun bir parçası olmayan herhangi bir şeyi değiştirme özgürlüğüne sahipsiniz. Kural şudur: “Eğer öz’e ait degilse degistirebilirsiniz”! Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

29 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
DÜŞLENEN GELECEK! Bir vizyon çerçevesinin ikinci bileşeni “düşlenen gelecek” (envisioned future) olarak adlandırılır ve şu 2 parçadan oluşur: (1) yıllık BİS (Büyük-İddialı Sonuç), (2) Bu sonuç gerçekleşirken ortaya çıkacak olanların canlandırılması. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

30 BİS, uzun vadeli vizyon oluşturur!
Hedeflenen sonuçlar niteliksel/niceliksel olabilir.. Otomobili demokratikleştirmek! (Ford, 1900lerin başı), Japon ürünlerinin yaygın kötü imajını değiştiren firma olmak! (Sony, 1950ler), Dünyanın en güçlü, en iyi hizmet veren, en geniş alanda hizmet veren finansal kurumu olmak! (Citibank’ın ilk şirketi olan Citicorp, 1915), Ticari havacılıkta egemen oyuncu olmak ve dünyayı jet çağına getirmek! (Boeing, 1950). Hedef, müsterek düşman tanımlamak biçiminde olabilir.. Adidas’ı silmek! (Nike, 1960lar) Yamaha wo tsbubu! Yamaha’yı imha edeceğiz! (Honda, 1970ler), Rol modeli tariflemek biçiminde olabilir.. Bisiklet endüstrisinin Nike’ı olmak! (Giro Sport Design, 1986), İç dönüşüm yoluyla büyümek olabilir.. Bu şirketi, bir savunma müteahhidi olmaktan, dünyanın ileri yüksek teknoloji şirketlerinden birisine dönüştürmek! (Rockwell, 1995) Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

31 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
Canlandırılmış BİS BİS, tek boyutlu sözcüklerden, çok boyutlu bir resme dönüştürülmelidir. BİS, ancak böyle iyi anlaşılır... Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

32 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
ÖRNEK - Ford BİS : Otomobili demokratikleştirmek.. Canlandırılmış BİS : “Çok sayıda otomobil yapacağım… Fiyatı öylesine düşecek ki, iyice bir ücret alan hiç kimse bir araba almazlık edemeyecek ve ailesiyle birlikte boş zamanlarını Tanrı’nın onlara sunduğu güzellikleri görmek için gezerek harcayacaklar….Atlar caddelerimizden yok olacak, arabalar onların yerlerini alacak.. Çok sayıda insan iyi ücretle iş bulabilecek…” Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

33 Yolda karşılasacağınız güzellikler ise “canlandırılmış BİS”dir.
Öz-niyeti, daima yerinde duran bir kutup yıldızı gibi düşünün; BİS ise, bu yıldızla yön belirleyerek tırmanılacak bir dağdır..Tırmanma sırasında uyulacak ilkeler ise öz-değerlerdir. Yolda karşılasacağınız güzellikler ise “canlandırılmış BİS”dir. Dağın tepesine vardığınızda, yeni dağlara doğru ilerlemeye başlayacaksınız..Yani yeni BİS’ler.. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

34 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012
Vizyoner kuruluşların temel dinamiği “öz”ü korumak ve ilerlemeyi tahrik etmektir. Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

35 Gündelik yaşamdan kimi misyon örnekleri
Misyon ve öz-değerler bir kuruluşun tüm elemanlarının ellerine verilmiş birer bireysel pusula gibidir. Her durumda yolu gösterirler. Bütün mesele, bunların böyle anlaşılarak kullanılmasıdır. İşte kimi örnekler: Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

36 “Öz-niyet (misyon)” yol gösterir.
Durum Öz-niyet ifadesi örneği Uzun-karışık bir yer için yol tarifi Daima sağı izle.. Girişimcilikte yeni iş fikirleri için Çevremdeki her sorun bir iş imkânı olabilir. Zayıflamak için Şekeri kana yavaş karışan yiyecekleri seç, Her durum içine hareket ekle. Çevre karşısındaki tutum Bitki, insan, hayvan, taş ve toprak ancak birlikte yaşayabilir. Hepsine saygılı ol Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

37 “Öz-niyet (misyon)” yol gösterir.
Durum Öz-niyet ifadesi örneği Depremden korunmak için Panik deprem kadar tehlikelidir, kendini eğitirsen paniklemezsin. Varsa önce alev kapat, Yaşam üçgenleri yarat, öyle korun. Hayat pahalılığı altında geçim sağlayabilmek için Önceliklerini öğren ve koru, Benzer işi yapanın ucuzunu öğren ve kullan. Görgülü olup da ezilmemek için Zarar verme (ne kendine ne de başkasına) Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

38 “Öz-niyet (misyon)” yol gösterir.
Durum Öz-niyet ifadesi örneği Trafikte kazadan korunma Başkaları acemi, alkollü ve ruh sağlığı bozuk kişiler olabilir. Görgü Başkalarını rahatsız etmemek. İşletmecilikte: Borç-faiz sarmalına karşı, Sabit gider azaltmak için, Rekabet gücünü yükseltmek için Kısa vadeli kredi kullanma. Bordrondakileri azalt, hizmet satın al. İşletmendeki herkes kendine her gün şunu sorsun: işimi daha iyi/ucuz nasıl yaparım? Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

39 “Öz-niyet (misyon)” yol gösterir.
Durum Öz-niyet ifadesi örneği Hükûmetin uluslararası alandaki tutumu Tek yanlı uluslararası bağımlılıkları karşılıklı bağımlılıklara dönüştürmek, Bir sektör örgütünün üye çıkarları karşısındaki tutumu Sadece kendi üyelerinin çıkarları yerine, sektör paydaşlarının birlikte çıkarlarını gözetecek politikaları savunmak. Bir politikacının seçmen karşısındaki tutumu için Kamu çıkarını, seçmeninin onu tekrar seçmesi için yapılmasını istediği şeylerin önünde tutmak Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012

40 Teşekkür ederiz www.tinaztitiz.com
Rev Aug 2012 © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012


"© Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2012" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları