Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ.Ü. Eczacılık Fakültesi II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi 16-18 Mayıs 2014 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu 16 Mayıs 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ.Ü. Eczacılık Fakültesi II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi 16-18 Mayıs 2014 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu 16 Mayıs 2014."— Sunum transkripti:

1 İ.Ü. Eczacılık Fakültesi II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi 16-18 Mayıs 2014 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu 16 Mayıs 2014 Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve Hedefleri Prof. Dr. Sevim ROLLAS ECZAK Başkanı Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve Hedefleri Prof. Dr. Sevim ROLLAS ECZAK Başkanı

2 Sunum Planı  ECZAK: Kuruluşu ve Örgüt Yapısı  Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları  ECZAK: Akreditasyon Süreci  ECZAK: Hedefleri  Sonuç

3 ECZAK: Kuruluşu ve Örgüt Yapısı Bölüm Bir

4 ECZAK: Kuruluş Tarihçesi Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK) •eczacılık fakülteleri arasındaki iletişimi sağlamak, •eczacılık eğitimi ve eczacılık mesleği ile ilgili sorunları ve gelişmeleri değerlendirmek, •eczacılık eğitiminin kalitesini yükseltmek amaçlı çalışmalar yapmak üzere Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK) kuruldu. 22 Haziran 2009 tarihinde dönemin dekanları tarafından;

5 ECZAK: Kuruluş Tarihçesi Eylül 2011 •ECZAK, ECZDEK tarafından eczacılık eğitim programlarının ulusal standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi için bağımsız bir kurul olarak oluşturuldu. Ocak 2012 •İlk toplantı: ECZAK Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sekreteri seçildi.

6 ECZAK: Kuruluş Tarihçesi Nisan 2012 •Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK) ve Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK) kuruldu. Mart 2013 •Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu (DİZK) oluşturuldu.

7 7 ECZAK: Kuruluş Tarihçesi Ocak 2014 •ECZAK tüzel kişilik kazanmak amacıyla, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, ECZAKDER’i kurdu.

8 ECZAK: Örgüt Yapısı ECZDEK ECZAK SBGK DEK DİZK ÖDREDİZE Çalışma Grupları

9 ECZAK: Üyeler Prof. Dr. Sevim Rollas, Başkan ECZDEK Temsilcisi Prof. Dr. Levent Üstünes, Başkan Yardımcısı Ege Üniv. Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel, Genel SekreterHacettepe Üniv. Prof. Dr. Seçkin ÖzdenAnkara Üniv. Prof. Dr. Nurettin AbacıoğluGazi Üniv. Prof. Dr. Afife Matİstanbul Üniv. Prof. Dr. Gülhan TuranAnadolu Üniv. Doç. Dr. Şule Apikoğlu RabuşMarmara Üniv. Dr. Ecz. M. Vedat Eğilmezİlaç End. İşver.Sen. Dr. Ecz. Evren YaparSağlık Bakanlığı Ecz. F. Bahar DerinsuTEB Dr. Ecz. Alper A. ŞahinHastane Eczacısı Avk. Bilge AydınToplum Temsilcisi Öğr. Muhammet Sait ErtuğrulAtatürk Üniv.

10 Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK) Prof. Dr. Seçkin Özden, Başkan Prof. Dr. Sedef Kır, Sekreter Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu Prof. Dr. Özgen Özer Prof. Dr. Fikriye Uras Doç. Dr. Bülent Ergun Yrd. Doç. Dr. Sedef Erdal Ecz. Nihal Esin Gürsoy Uzm. Ecz. Şule İmer Ecz. Oktay Aslantaş Öğr. Hakan Can

11 Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK) Prof. Dr. Ahmet Başaran, Başkan Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel, Sekreter Prof. Dr. Levent Üstünes Prof. Dr. Nevin Çelebi Prof. Dr. Serpil Nebioğlu Prof. Dr. Hande Gürer-Orhan Prof. Dr. Emine Akalın Doç. Dr. Asiye Meriç Yard. Doç. Dr. Nazlı Şencan

12 Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Ekibi (ÖDRE)  Fakülteden gelen başvuru dosyalarının ön değerlendirmesini yapar.  Ön değerlendirme sonucunu raportör üyesi tarafından hazırlanan bir raporla ECZAK’a sunar. ECZAK (ÖDRE raportörü)1 üye Diğer komisyonlar (biri DİZK üyesi)2 üye

13 Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi (DİZE) ECZAK 1 üyeTemel Eczacılık Bilimleri 1 üyeEczacılık Meslek Bilimleri 1 üyeEczacılık Teknolojisi Bölümü 1 üye

14 DİZE: Görevleri •Kurum ziyaretine uygun bir şekilde hazırlanmak için ÖDR’yi ayrıntılı ve eleştirel gözle okumak. •Standartların yeterliliğini değerlendirmek için, akreditasyon başvurusu yapan fakülteyi yerinde ziyaret etmek. •Ziyaretin devamında, kaliteyi sağlamak ve iyileştirmek için önerilerde bulunmak. •DİZE raporunun yazılmasına katkıda bulunmak.

15 15 DİZE: İzleme Ziyareti İzleme Ziyareti Akreditasyon belgesi verilen Eczacılık Fakültelerine 3. yılda DİZE tarafından ara değerlendirme ziyareti yapılır. İzleme ziyareti yapılacak fakülte, Öz Değerlendirme Ara Raporu (ÖDAR) hazırlar.

16 Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları 12 Temmuz 2013 05 Aralık 2013 v1 Bölüm İki

17 Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları Ulusal Akreditasyon Standartları, Eczacılık alanında ülkemiz için en uygun olan Kanada Eczacılık Programları Akreditasyon Kurulu’nun Standartları örnek alınarak hazırlandı.

18 Standartlar Hazırlanırken Görüşü Alınan paydaşlar •Eczacılık Fakülteleri •Eczacılık Dekanları Konseyi (ECZDEK) •Türk Eczacıları Birliği (TEB) •Sağlık Bakanlığı •İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS) •Üniversite Rektörleri

19 Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları 7 Standart Alanı 23 Standart 83 Kılavuz

20 Standart Alanları 1. Misyon, Planlama ve Değerlendirme 2. Örgütlenme ve Yönetim 3. Akademik Program 4. Öğrenci 5. Öğretim Kadrosu ve Yönetici 6. Tesisler ve Öğrenme Kaynakları 7. Mali Kaynaklar

21 Standart Alanları Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Standart Alanı 2, 3, 4, 5, 6, 7 Program Çıktıları Standart Alanı 1

22 Akreditasyon Standartları 1.MİSYON, PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME STANDARTLARI •Standart 1: Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve Hedefleri •Standart 2: Stratejik Planlama •Standart 3: Performans Değerlendirmesi

23 Akreditasyon Standartları 2.ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM STANDARTLARI • Standart 4: Eczacılık Fakültesi ve Üniversite Arasındaki İlişkiler • Standart 5: Üniversite ve Bağlı Sağlık Hizmet Kuruluşları Arasındaki İlişkiler • Standart 6: Eczacılık Fakültesinin Örgütlenmesi ve Yönetimi • Standart 7: Fakülte Yönetiminin Sorumlulukları

24 Akreditasyon Standartları 3.AKADEMİK PROGRAM STANDARTLARI •Standart 8: Eczacılıkta Akademik Program •Standart 9: Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik – Bilgi ve Beceriler •Standart 10: Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik – Stajlar ve mezuniyet projesi •Standart 11: Öğretim ve Öğrenim Süreçleri •Standart 12: Öğrencinin Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi •Standart 13: Akademik Programın Değerlendirilmesi

25 25 Standart 8: Eczacılıkta Akademik Program •Fakültenin eğitim ve staj komisyonları var mı? •Eğitim programı, eczacılık mesleğinin uygulanması açısından gerekli yeterlilikleri kapsıyor mu? •Program, öğrenciye ilacın ürün odaklı ve hasta odaklı gerekli bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandırıyor mu? •Mezunlara yönelik eğitim ve gelişim programları yapılıyor mu?

26 Akreditasyon Standartları 4.ÖĞRENCİ STANDARTLARI •Standart 14: Kabul Ölçütleri, Politikalar ve Yöntemler •Standart 15: Öğrenci Hizmetleri •Standart 16: Öğrenci Temsili •Standart 17: Öğrenci/Öğretim Kadrosu İlişkileri

27 Akreditasyon Standartları 5.ÖĞRETİM KADROSU VE YÖNETİCİ STANDARTLARI • Standart 18: Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nicel Etmenler • Standart 19: Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nitel Etmenler • Standart 20: Öğretim Kadrosunun Değerlendirilmesi

28 Akreditasyon Standartları 6.TESİSLER VE ÖĞRENME KAYNAKLARIYLA İLGİLİ STANDARTLAR • Standart 21: Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları • Standart 22: Fiziksel Tesis ve Olanaklar 7.MALİ KAYNAKLARLA İLGİLİ STANDARTLAR •Standart 23: Mali kaynaklar

29 ECZAK: Akreditasyon Süreci Bölüm Üç

30 Akreditasyon Süreci 1.Başvuru ve Fakülte Bilgilendirme 2.Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama 3.Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme 4.Kurum Ziyareti 5.Akreditasyon ve Sonrası

31 Kurum Bilgilendirme Ziyareti • 2014 Başvuru döneminde 10 eczacılık fakültesi akreditasyon için ECZAK’a başvuruda bulundu. • Kurum Bilgilendirme Ziyareti isteyen 9 fakülte ziyaret edildi. i ç in.

32 FÖDEK: Fakülte Öz Değerlendirme Komitesi Dekan/Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri Öz Değerlendirme Koordinatörü Araştırma Görevlisi Öğretim Üyeleri Mezun Öğrenci

33 33 FÖDEK Koordinatörü ve Üyelerinin Görevleri 1.Öz değerlendirme konusunda gereken yönlendirmeleri yapmak ve koordinasyona destek vermek. 2.Öz değerlendirme alt komisyonları oluşturmak ve bunların oryantasyonlarını sağlamak. 3.Paydaşlar arası iletişimi ve ÖDR’nin geliştirilmesini sağlamak. 4.Alt komitelerin programları ve öz değerlendirme çalışmaları için taslak bir zamanlama tablosu geliştirmek.

34 34 FÖDEK Koordinatörü ve Üyelerinin Görevleri 5.Oluşturulan takvim dahil tüm yönetim süreçlerini yönetmek 6.Alt komitelerin raporlarını koordine ederek ve üzerinden geçerek çakışmaları, tutarsızlıkları, karşıtlıkları önlemek 7.Alt komitelerin objektif bilgi ve öz değerlendirme yaptığından emin olmak 8.Öz Değerlendirme Raporu’nu birleştirme, özetleme, düzenleme ve yeterli olmasını sağlamak

35 Akreditasyon Kararı ECZAK DİZK ÖDRE DİZE Akreditasyon Kararı Fakülte Kurum Ziyareti

36 36 Kurum ziyaret sürecine katılım 1. DİZE2. Üniversite yönetimi (Rektör ve yardımcıları) •Rektör ve yardımcıları 3. Fakülte yönetimi (Dekan ve yardımcıları)4. Fakülte öğretim kadrosu5. İdari personel6. Öğrenciler

37 ECZAK : Akreditasyon Kararı Tam Akreditasyon Akreditasyon Adaylığı Akreditasyon Vermeme

38 Standart Alanları Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Standart Alan 2, 3, 4, 5, 6, 7 Program Çıktıları Standart Alanı 1 İyileşme ve Gelişim

39 ECZAK: Hedefleri Bölüm Dört

40 ECZAK:Hedefleri  Standartların gözden geçirilmesi  Kalite tescil belgesi  Öğrencilerin gözlemci olarak DİZE’de yer alması  ECZAK program çıktılarının hazırlanması  ECZDEK ile toplantı  İngilizce web sayfası  Kongre, Sempozyum, Çalıştay Düzenleme

41 ECZAK: Etkinlikleri 19-20 Nisan 2012 : Sağlık Bilimleri Eğitiminde Temel Standartlar ve Akreditasyon Süreci Sertifika Programı 03 Mayıs 2013: ECZAK Eğitim Çalıştayı 15 Mayıs 2013: Eczacılık Eğitiminde Yeni Hedef: Akreditasyon 31 Ekim 2013: ECZAK Eğitim Çalıştayı 04 Şubat 2014: Kurum Bilgilendirme Ziyareti Çalıştayı 25 Nisan 2014: ECZAK Değerlendirme ve Eğitim Çalıştayı

42 Sonuç Bölüm Beş

43 Sonuç Akreditasyon;  kalite güvencesi sağlar,  kamu ve özel sektörde görev alacak insan gücü seçimini kolaylaştırır,  fakültenin kalite standartlarını karşıladığının tüm paydaşlar tarafından bilinmesini sağlar

44 Prof. Dr. Sevim ROLLAS www.eczak.org Sunum tasarımı Prof. Dr. Levent ÜSTÜNES İ.Ü. Eczacılık Fakültesi II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi 16-18 Mayıs 2014


"İ.Ü. Eczacılık Fakültesi II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi 16-18 Mayıs 2014 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu 16 Mayıs 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları