Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve Hedefleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve Hedefleri"— Sunum transkripti:

1 Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve Hedefleri
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi Mayıs 2014 Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve Hedefleri Prof. Dr. Sevim ROLLAS ECZAK Başkanı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu 16 Mayıs 2014

2 Sunum Planı ECZAK: Kuruluşu ve Örgüt Yapısı
Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları ECZAK: Akreditasyon Süreci ECZAK: Hedefleri Sonuç

3 ECZAK: Kuruluşu ve Örgüt Yapısı
Bölüm İki Bölüm Bir

4 22 Haziran 2009 tarihinde dönemin dekanları tarafından;
ECZAK: Kuruluş Tarihçesi Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK) eczacılık fakülteleri arasındaki iletişimi sağlamak, eczacılık eğitimi ve eczacılık mesleği ile ilgili sorunları ve gelişmeleri değerlendirmek, eczacılık eğitiminin kalitesini yükseltmek amaçlı çalışmalar yapmak üzere Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK) kuruldu. 22 Haziran 2009 tarihinde dönemin dekanları tarafından;

5 ECZAK: Kuruluş Tarihçesi
Eylül 2011 ECZAK, ECZDEK tarafından eczacılık eğitim programlarının ulusal standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi için bağımsız bir kurul olarak oluşturuldu. Ocak 2012 İlk toplantı: ECZAK Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sekreteri seçildi.

6 ECZAK: Kuruluş Tarihçesi
Nisan 2012 Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK) ve Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK) kuruldu. Mart 2013 Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu (DİZK) oluşturuldu.

7 ECZAK: Kuruluş Tarihçesi
Ocak 2014 ECZAK tüzel kişilik kazanmak amacıyla, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, ECZAKDER’i kurdu.

8 ECZDEK ECZAK DEK SBGK DİZK ÖDRE DİZE
ECZAK: Örgüt Yapısı ECZDEK ECZAK Çalışma Grupları DEK SBGK DİZK Çalışma Grupla ÖDRE DİZE

9 ECZAK: Üyeler Prof. Dr. Sevim Rollas, Başkan ECZDEK Temsilcisi Prof. Dr. Levent Üstünes, Başkan Yardımcısı Ege Üniv. Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel, Genel Sekreter Hacettepe Üniv. Prof. Dr. Seçkin Özden Ankara Üniv. Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu Gazi Üniv. Prof. Dr. Afife Mat İstanbul Üniv. Prof. Dr. Gülhan Turan Anadolu Üniv. Doç. Dr. Şule Apikoğlu Rabuş Marmara Üniv. Dr. Ecz. M. Vedat Eğilmez İlaç End. İşver.Sen. Dr. Ecz. Evren Yapar Sağlık Bakanlığı Ecz. F. Bahar Derinsu TEB Dr. Ecz. Alper A. Şahin Hastane Eczacısı Avk. Bilge Aydın Toplum Temsilcisi Öğr. Muhammet Sait Ertuğrul Atatürk Üniv.

10 Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK)
Prof. Dr. Seçkin Özden, Başkan Prof. Dr. Sedef Kır, Sekreter Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu Prof. Dr. Özgen Özer Prof. Dr. Fikriye Uras Doç. Dr. Bülent Ergun Yrd. Doç. Dr. Sedef Erdal Ecz. Nihal Esin Gürsoy Uzm. Ecz. Şule İmer Ecz. Oktay Aslantaş Öğr. Hakan Can

11 Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK)
Prof. Dr. Ahmet Başaran, Başkan Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel, Sekreter Prof. Dr. Levent Üstünes Prof. Dr. Nevin Çelebi Prof. Dr. Serpil Nebioğlu Prof. Dr. Hande Gürer-Orhan Prof. Dr. Emine Akalın Doç. Dr. Asiye Meriç Yard. Doç. Dr. Nazlı Şencan

12 Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Ekibi (ÖDRE)
Fakülteden gelen başvuru dosyalarının ön değerlendirmesini yapar. Ön değerlendirme sonucunu raportör üyesi tarafından hazırlanan bir raporla ECZAK’a sunar. ECZAK (ÖDRE raportörü) 1 üye Diğer komisyonlar (biri DİZK üyesi) 2 üye

13 Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi (DİZE)
ECZAK üye Temel Eczacılık Bilimleri üye Eczacılık Meslek Bilimleri üye Eczacılık Teknolojisi Bölümü üye

14 DİZE: Görevleri Kurum ziyaretine uygun bir şekilde hazırlanmak için ÖDR’yi ayrıntılı ve eleştirel gözle okumak. Standartların yeterliliğini değerlendirmek için, akreditasyon başvurusu yapan fakülteyi yerinde ziyaret etmek. Ziyaretin devamında, kaliteyi sağlamak ve iyileştirmek için önerilerde bulunmak. DİZE raporunun yazılmasına katkıda bulunmak.

15 DİZE: İzleme Ziyareti İzleme Ziyareti Akreditasyon belgesi verilen Eczacılık Fakültelerine 3. yılda DİZE tarafından ara değerlendirme ziyareti yapılır. İzleme ziyareti yapılacak fakülte, Öz Değerlendirme Ara Raporu (ÖDAR) hazırlar.

16 Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları Temmuz Aralık 2013 v1 Bölüm Üç Bölüm İki

17 Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları
Ulusal Akreditasyon Standartları, Eczacılık alanında ülkemiz için en uygun olan Kanada Eczacılık Programları Akreditasyon Kurulu’nun Standartları örnek alınarak hazırlandı.

18 Standartlar Hazırlanırken Görüşü Alınan paydaşlar
Eczacılık Fakülteleri Eczacılık Dekanları Konseyi (ECZDEK) Türk Eczacıları Birliği (TEB) Sağlık Bakanlığı İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS) Üniversite Rektörleri

19 7 Standart 23 Alanı Standart 83 Kılavuz
Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları 7 Standart Alanı 23 Standart 50 Kılavuz 83 Kılavuz

20 1. Misyon, Planlama ve Değerlendirme 2. Örgütlenme ve Yönetim
Standart Alanları 1. Misyon, Planlama ve Değerlendirme 2. Örgütlenme ve Yönetim 3. Akademik Program 4. Öğrenci 5. Öğretim Kadrosu ve Yönetici 6. Tesisler ve Öğrenme Kaynakları 7. Mali Kaynaklar

21 Eczacılık Lisans Eğitimi Programı
Standart Alanları Standart Alanı 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Program Çıktıları Program Çıktıları Standart Alanı 1

22 Akreditasyon Standartları
MİSYON, PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart 1: Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve Hedefleri Standart 2: Stratejik Planlama Standart 3: Performans Değerlendirmesi

23 Akreditasyon Standartları
ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM STANDARTLARI Standart 4: Eczacılık Fakültesi ve Üniversite Arasındaki İlişkiler Standart 5: Üniversite ve Bağlı Sağlık Hizmet Kuruluşları Arasındaki İlişkiler Standart 6: Eczacılık Fakültesinin Örgütlenmesi ve Yönetimi Standart 7: Fakülte Yönetiminin Sorumlulukları

24 Akreditasyon Standartları
AKADEMİK PROGRAM STANDARTLARI Standart 8: Eczacılıkta Akademik Program Standart 9: Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik – Bilgi ve Beceriler Standart 10: Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik – Stajlar ve mezuniyet projesi Standart 11: Öğretim ve Öğrenim Süreçleri Standart 12: Öğrencinin Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi Standart 13: Akademik Programın Değerlendirilmesi

25 Standart 8: Eczacılıkta Akademik Program
Fakültenin eğitim ve staj komisyonları var mı? Eğitim programı, eczacılık mesleğinin uygulanması açısından gerekli yeterlilikleri kapsıyor mu? Program, öğrenciye ilacın ürün odaklı ve hasta odaklı gerekli bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandırıyor mu? Mezunlara yönelik eğitim ve gelişim programları yapılıyor mu?

26 Akreditasyon Standartları
ÖĞRENCİ STANDARTLARI Standart 14: Kabul Ölçütleri, Politikalar ve Yöntemler Standart 15: Öğrenci Hizmetleri Standart 16: Öğrenci Temsili Standart 17: Öğrenci/Öğretim Kadrosu İlişkileri

27 Akreditasyon Standartları
ÖĞRETİM KADROSU VE YÖNETİCİ STANDARTLARI Standart 18: Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nicel Etmenler Standart 19: Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nitel Etmenler Standart 20: Öğretim Kadrosunun Değerlendirilmesi

28 Akreditasyon Standartları
TESİSLER VE ÖĞRENME KAYNAKLARIYLA İLGİLİ STANDARTLAR Standart 21: Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Standart 22: Fiziksel Tesis ve Olanaklar MALİ KAYNAKLARLA İLGİLİ STANDARTLAR Standart 23: Mali kaynaklar

29 ECZAK: Akreditasyon Süreci
Bölüm Üç

30 Akreditasyon Süreci Başvuru ve Fakülte Bilgilendirme
Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kurum Ziyareti Akreditasyon ve Sonrası

31 Kurum Bilgilendirme Ziyareti
için. Kurum Bilgilendirme Ziyareti 2014 Başvuru döneminde 10 eczacılık fakültesi akreditasyon için ECZAK’a başvuruda bulundu. Kurum Bilgilendirme Ziyareti isteyen 9 fakülte ziyaret edildi.

32 FÖDEK: Fakülte Öz Değerlendirme Komitesi
Dekan/Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri Öz Değerlendirme Koordinatörü Öğretim Üyeleri Çalışma Grupları Araştırma Görevlisi Mezun Öğrenci

33 FÖDEK Koordinatörü ve Üyelerinin Görevleri
Öz değerlendirme konusunda gereken yönlendirmeleri yapmak ve koordinasyona destek vermek. Öz değerlendirme alt komisyonları oluşturmak ve bunların oryantasyonlarını sağlamak. Paydaşlar arası iletişimi ve ÖDR’nin geliştirilmesini sağlamak. Alt komitelerin programları ve öz değerlendirme çalışmaları için taslak bir zamanlama tablosu geliştirmek.

34 FÖDEK Koordinatörü ve Üyelerinin Görevleri
Oluşturulan takvim dahil tüm yönetim süreçlerini yönetmek Alt komitelerin raporlarını koordine ederek ve üzerinden geçerek çakışmaları, tutarsızlıkları, karşıtlıkları önlemek Alt komitelerin objektif bilgi ve öz değerlendirme yaptığından emin olmak Öz Değerlendirme Raporu’nu birleştirme, özetleme, düzenleme ve yeterli olmasını sağlamak

35 Akreditasyon Kararı DİZK DİZE ECZAK Akreditasyon Kararı ÖDRE Fakülte
Kurum Ziyareti ÖDRE DİZE Fakülte Kurum Ziyareti

36 Kurum ziyaret sürecine katılım
1. DİZE 2. Üniversite yönetimi (Rektör ve yardımcıları) Rektör ve yardımcıları 3. Fakülte yönetimi (Dekan ve yardımcıları) 4. Fakülte öğretim kadrosu 5. İdari personel 6. Öğrenciler

37 ECZAK: Akreditasyon Kararı
Tam Akreditasyon Akreditasyon Adaylığı 50 Kılavuz Akreditasyon Vermeme

38 Eczacılık Lisans Eğitimi Programı
Standart Alanları Standart Alan 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eczacılık Lisans Eğitimi Programı İyileşme ve Gelişim Sürekli İyileşme ve Gelişim Program Çıktıları Standart Alanı 1

39 ECZAK: Hedefleri Bölüm Dört

40 ECZAK:Hedefleri Standartların gözden geçirilmesi Kalite tescil belgesi
Öğrencilerin gözlemci olarak DİZE’de yer alması ECZAK program çıktılarının hazırlanması ECZDEK ile toplantı İngilizce web sayfası Kongre, Sempozyum, Çalıştay Düzenleme

41 ECZAK: Etkinlikleri 19-20 Nisan 2012: Sağlık Bilimleri Eğitiminde Temel Standartlar ve Akreditasyon Süreci Sertifika Programı 03 Mayıs 2013: ECZAK Eğitim Çalıştayı 15 Mayıs 2013: Eczacılık Eğitiminde Yeni Hedef: Akreditasyon 31 Ekim 2013: ECZAK Eğitim Çalıştayı 04 Şubat 2014: Kurum Bilgilendirme Ziyareti Çalıştayı 25 Nisan 2014: ECZAK Değerlendirme ve Eğitim Çalıştayı

42 Sonuç Bölüm Beş

43 Sonuç Akreditasyon; kalite güvencesi sağlar,
kamu ve özel sektörde görev alacak insan gücü seçimini kolaylaştırır, fakültenin kalite standartlarını karşıladığının tüm paydaşlar tarafından bilinmesini sağlar

44 İ. Ü. Eczacılık Fakültesi II
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi Mayıs 2014 Teşekkür Ederim. Prof. Dr. Sevim ROLLAS Sunum tasarımı Prof. Dr. Levent ÜSTÜNES


"Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve Hedefleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları