Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kasım 2012 1 İhracatçı Eğilim Araştırması 3. Çeyrek Sonuçları Kasım 2012 Temmuz - Eylül Gerçekleşmeleri Ekim - Aralık Beklentileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kasım 2012 1 İhracatçı Eğilim Araştırması 3. Çeyrek Sonuçları Kasım 2012 Temmuz - Eylül Gerçekleşmeleri Ekim - Aralık Beklentileri."— Sunum transkripti:

1 Kasım 2012 1 İhracatçı Eğilim Araştırması 3. Çeyrek Sonuçları Kasım 2012 Temmuz - Eylül Gerçekleşmeleri Ekim - Aralık Beklentileri

2 Kasım 2012 2 Metodolojik Bilgiler Araştırma, CAWI (bilgisayar destekli internet görüşmesi) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bilgi toplama süreci öncesinde TİM yetkililerinden İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi ve sektörün lider firmalarından oluşan liste temin edilmiştir. Araştırmanın anakütlesini 2010 ve 2011’de İhracatçı Birlikleri yönetimlerinde ve ihracatta ilk 1.000’de yer alan firmaların yöneticileri oluşturmaktadır. Çift (mükerrer) kayıtların sistemde giderilmesinden ardından 2.000 firmanın kayıtlı olduğu bir veritabanı elde edilmiştir. Analize temel oluşturmak üzere firmalar 2011 yılı ihracat rakamlarına göre ilk 500, ikinci 500 ve diğer olmak üzere tasnif edilmiştir. Soru formu programlanarak 9 Ekim tarihinde çalışmanın bilgi toplama süreci başlatılmıştır. Çalışma kapsamında tüm firmalara davet gönderilmiş, 505 firma daveti kabul ederek projeye katılmıştır. Söz konusu 505 firmanın 183’ü ilk 500, 129’u ise ikinci 500’de yer almaktadır. Dolayısıyla %95 güven düzeyinde örnekleme hatası ± 0,036 olarak hesaplanmaktadır. Projenin bilgi toplama süreci 12 Kasım Pazartesi günü tamamlanmış, ardından veri temizliği ile son aşama olan veri analizi ve raporlama süreci ise 13 - 16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

3 Kasım 2012 3 NKatılım OranıOrtalama Cevaplanma Süresi 1. Dönem (Ocak-Mart 2010)313%24,020,52 dk. 2. Dönem (Nisan-Haziran 2010)525%27,419,40 dk. 3. Dönem (Temmuz-Eylül 2010)500%26,121,34 dk. 4. Dönem (Ekim-Aralık 2010)527%27,519,20 dk. 1. Dönem (Ocak-Mart 2011)531%26,822,55 dk. 2. Dönem (Nisan-Haziran 2011)546%27,620,18 dk. 3. Dönem (Temmuz-Eylül 2011)509%26,027,44 dk. 4. Dönem (Ekim-Aralık 2011)520%26,525,43 dk. 1. Dönem (Ocak-Mart 2012)507%25,528,55 dk. 2. Dönem (Nisan-Haziran 2012)508%25,526,15 dk. 3. Dönem (Temmuz-Eylül 2012)505%25,525,81 dk. Metodolojik Bilgiler Internet tabanlı görüşmeler için tasarlanan elektronik form

4 Kasım 2012 4 Görüşülen Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı SektörToplamOran Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Halı12925,5% Demirçelik ve Demirdışı Metaller6512,9% Bitkisel Ürünler6412,7% Otomotiv Sanayi438,5% Makine, Elektrik- Elektronik ve Bilişim418,1% Hububat- Bakliyat387,5% Toprak Ürünleri ve Madencilik346,7% Kimyevi Maddeler ve Mamulleri336,5% Ağaç Orman Ürünleri234,6% Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller132,6% Dış Ticaret Sermaye Şirketi224,4% Toplam 505100,0% Firmalardan en yüksek ciro elde ettikleri sektörü belirtmeleri istenmiştir.

5 Kasım 2012 5 Temel Bulgular

6 Kasım 2012 6 S S Geçen yılın aynı dönemine göre, geçtiğimiz 3 aylık dönemdeki (Temmuz-Eylül 2012) gelişmeyi belirtiniz. Yılın 3. Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”

7 Kasım 2012 7 S S Geçen yılın aynı dönemine göre, önümüzdeki 3 aylık dönem (Ekim-Aralık 2012) için beklentinizi belirtiniz. Yılın 4. Çeyreğinden “Beklentiler”

8 Kasım 2012 8 S S Üretimde kullanılan hammaddelerin ne kadarının yurt içinden, ne kadarının yurt dışından temin edildiğini (orijinlerini) oransal olarak belirtir misiniz? Yılın 3. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri

9 Kasım 2012 9 Yurtiçi YoğunYurtdışı Yoğun Yılın 3. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri

10 Kasım 2012 10 S S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi? Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar 2010 - 35,9% 2011- 30,5%

11 Kasım 2012 11 5%’in altındaki ülkeler tabloda yer almamaktadır. S S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık) ilk kez girmeyi planladığınız 5 hedef ülkeyi yazınız. Yılın 4. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler

12 Kasım 2012 12 S S Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiniz mi?

13 Kasım 2012 13 S S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) döneminde ihracatta; müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu? Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi

14 Kasım 2012 14 S S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) döneminde ihracatta; tamamen kaybettiğiniz pazar oldu mu? Yılın 3. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi

15 Kasım 2012 15 Mevcut Pazarlarda Yeni Müşterilerden Sipariş Alma Oranlarındaki Değişim İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki Değişim

16 Kasım 2012 16 S S Geçtiğimiz 3 aylık dönem (Temmuz-Eylül) cirosunun ne kadarı ihracat ne kadarı ise iç piyasa satışlarından elde edilmiştir? Yılın 3. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı

17 Kasım 2012 17 Yılın 3. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı

18 Kasım 2012 18 S S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül), ihracat pazarlamasında aşağıdaki sorunlardan hangileri ile karşılaştınız? (Çok Cevap) Yılın 3. Çeyreğinde İhracat Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar

19 Kasım 2012 19 S S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül), dış finansman talebiniz oldu mu? Yılın 3. Çeyreğinde Dış Finansman Talebi 2010 – 30,0% 2011 – 36,6%

20 Kasım 2012 20 S S Dış finansman ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşıladınız? (Çok Cevap) Yılın 3. Çeyreğinde Dış Finansman Kaynakları

21 Kasım 2012 21 S S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık), dış finansman talebiniz olacak mı? Yılın 4. Çeyreğinde Finansman Talebi

22 Kasım 2012 22 S S Döviz kuru riskinden korunmak için aşağıdaki araçlardan hangilerini kullanıyorsunuz? (Çok Cevap) Döviz Kuru Riskinden Korunmak İçin Kullanılan Araçlar

23 Kasım 2012 23 S S Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç kullanmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap) Döviz Kuru Riskine Karşı Araç Kullanmama Nedenleri

24 Kasım 2012 24 Destekler Temmuz - Eylül Döneminde Yararlanılan Kaynaklar Ekim - Aralık Döneminde Yararlanılması Planlanan Kaynaklar Dahilde İşleme Rejimi 52,5% Fuar Teşvikleri 36,6%38,0% Yatırım Teşvikleri 27,7%31,7% İstihdam Destekleri 20,6%23,8% Ar-Ge destekleri 15,0%19,0% KOSGEB destekleri 7,7%10,1% Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 6,9%10,3% Diğer 7,1%7,5% Hiçbiri 23,0%17,8% BAZ505 Devlet Desteklerinden Yararlanma Durumu

25 Kasım 2012 25 Destekler Genelİlk 500İkinci 500Diğer Dahilde İşleme Rejimi 52,5%62,8%56,6%39,9% Fuar Teşvikleri 36,6%40,4%34,9%34,2% Yatırım Teşvikleri 27,7%39,3%23,3%19,7% İstihdam Destekleri 20,6%28,4%14,0%17,6% Ar-Ge Destekleri 15,0%24,0%14,0%7,3% KOSGEB Destekleri 7,7%3,8%5,4%13,0% Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 6,9%8,7%5,4%6,2% Diğer 7,1%8,2%7,8%5,7% Hiçbiri 23,0%16,9%24,0%28,0% Yılın 3. Çeyreğinde Yararlanılan Devlet Destekleri

26 Kasım 2012 26 Destekler Genelİlk 500İkinci 500Diğer Dahilde İşleme Rejimi 52,5%62,3%56,6%40,4% Fuar Teşvikleri 38,0%39,9%37,2%36,8% Yatırım Teşvikleri 31,7%45,4%26,4%22,3% İstihdam Destekleri 23,8%31,1%18,6%20,2% Ar-Ge Destekleri 19,0%30,6%17,8%8,8% KOSGEB Destekleri 10,1%3,8%7,8%17,6% Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 10,3%10,4%12,4%8,8% Diğer 7,5%8,7%7,8%6,2% Hiçbiri 17,8%15,3%18,6%19,7% Yılın 4. Çeyreğinde Yararlanılması Planlanan Devlet Destekleri

27 Kasım 2012 27 Baz: 505 Ticari Bankalardan Kullanılan Kredilerin Ortalama Vadesi Kısa vadeli (1 yıla kadar) Orta vadeli (1-5 yıl arası) Uzun vadeli (5 yıl ve daha fazla) Ticari bankalardan kredi kullanmıyorum GENEL47,1%28,1%2,8%22,0% Bitkisel Ürünler67,2%12,5%1,6%18,8% Hububat Bakliyat ve Mamulleri65,8%21,1%2,6%10,5% Tekstil51,9%29,5%0,8%17,8% Kimyevi Maddeler ve Mamulleri48,5%24,2% 27,3% Otomotiv Sanayi41,9%25,6% 32,6% Demirçelik ve Demirdışı Metaller36,9%24,6%6,2%32,3% Toprak Ürünleri ve Madencilik32,4%35,3%8,8%23,5% Makine Elektrik Elektronik ve Bilişim31,7%39,0%2,4%26,8% Ağaç Orman Ürünleri30,4%47,8%8,7%13,0%

28 Kasım 2012 28 Yılın 3. Çeyreğinden İstihdam Verileri S S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) firmanızda toplam kaç çalışan istihdam ettiniz? Genelİlk 500İkinci 500Diğer Beyaz Yakalı 35694016 Mavi Yakalı 12923317560 Ar-Ge Personeli 5852 Firma büyüklüğüne bağlı olarak çalışan sayısındaki değişkenlik nedeniyle ortalama olarak medyan kullanılmıştır. 2012 yılı 3. çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 169 olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemde mavi yakalılardaki hareketlilikten kaynaklanan çalışan sayısındaki azalış dikkat çekmektedir. Yandaki grafikte dönemlere göre ortalama çalışan sayısındaki değişim incelenmektedir. Dönemlere Göre Ortalama Personel Sayısındaki Değişim

29 Kasım 2012 29 Genelİlk 500İkinci 500Diğer Beyaz Yakalı 36,0%44,3%31,8%31,1% Mavi Yakalı 39,2%39,9%45,7%34,2% Ar-Ge 14,5%18,6%14,7%10,4% S S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) çalışan sayınız, geçen yıla göre nasıl değişti? Yılın 3. Çeyreğinde İstihdam Değerlendirmesi

30 Kasım 2012 30 Genelİlk 500İkinci 500Diğer Beyaz Yakalı 25,3%29,0%23,3% Mavi Yakalı 32,3%30,6%34,9%32,1% Ar-Ge 9,7%10,9%8,5%9,3% S S Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ekim-Aralık) yeni çalışan istihdam edecek misiniz? Yılın 4. Çeyreğine İlişkin İstihdam Beklentisi

31 Kasım 2012 31 Yukarıdaki grafikte; firmaların 2012 yılı sonuna kadar yeni istihdam ve işten ayrılmalar sonucunda çalışan sayılarındaki artış ya da azalış yönünde değişim öngörüleri firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir. Yaklaşık olarak her 10 firmadan 3’ü 2012 yıl sonunda oluşacak istihdam hareketleri sonucunda çalışan sayısında artış olacağını öngörmektedir. Diğer taraftan yıl sonunda çalışan sayısının azalacağını belirten firmaların oranı %16,2’dir. 2012 Yılında İstihdam Edilmesi Planlanan Ortalama Yeni Çalışan Sayısı +5 S S 2012 yılı sonuna kadar kaç yeni çalışan istihdam etmeyi planlıyorsunuz? yılı sonuna kadar emeklilik, iş akdinin feshi ya da maluliyet gibi nedenlerle kaç kişinin işten ayrılacağını öngörüyorsunuz? Yılın 4. Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi

32 Kasım 2012 32 S S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) yaptığınız yurt içi yatırımın türlerini belirtiniz. (Çok Cevap) Yılın 3. Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar

33 Kasım 2012 33 S S Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Temmuz-Eylül) yaptığınız yurt dışı yatırımın türlerini belirtiniz. (Çok Cevap) Yılın 4. Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar

34 Kasım 2012 34 2012 Ekim - Aralık Dönemi Beklentileri Ekim - Aralık Dönemi2012 Yılı Sonu USD/TL kur tahmini1,811,82 Euro/TL kur tahmini 2,32 2,34 Euro/USD parite tahmini1,29 Enflasyon oranı tahmini (%)-8,79 MB politika faiz tahmini (%)-7,16 Büyüme Beklentisi (%)3,855,62 MB politika faizlerinin ideal seviyesi6,25 Rekabetçi ideal USD/TL kur seviyesi1,83 Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi2,34 Piyasa Beklentileri

35 Kasım 2012 35 S S 2012 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir? 2012 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri

36 Kasım 2012 36 S S 2012 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir? 2012 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri

37 Kasım 2012 37 SANAYİTARIM S S Dünya geneli emtia fiyatları Eylül ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım olmak üzere belirtiniz. 2012 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi

38 Kasım 2012 38 S S Aşağıdakilerden hangileri sektörünüzün öncelikli sorunlarıdır? (Çok Cevap) İhracat Sektörünün Öncelikli Sorunları

39 Kasım 2012 39 Ortalama Memnuniyet 3,6 KURUMLAR İhracatçı Birlikleri 3,9 Eximbank 3,8 Hazine Müsteşarlığı 3,8 Ekonomi Bakanlığı 3,7 Ticaret ve Sanayi Odaları / Ticaret Borsaları 3,7 Gümrük İdareleri 3,7 ORTALAMA 3,6 Merkez Bankası 3,6 Ticari Bankalar 3,6 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı3,6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı3,6 KURUMLAR Maliye Bakanlığı 3,5 Kamu Bankaları 3,5 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3,5 TÜBİTAK 3,5 KOSGEB 3,5 TSE 3,5 Türk Patent Enstitüsü 3,4 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 3,4 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3,4 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3,3 Yılın 3. Çeyreğinde Hizmet Alınan Kurum ve Kuruluşlardan Duyulan Memnuniyet

40 Kasım 2012 40 Cirodan Ar-ge İçin Ayrılan Pay S S Toplam cironuzun % kaçını AR-GE için ayırıyorsunuz? Yukarıdaki grafikte; firmaların cirolarından ar-ge için ayırdıkları pay firma büyüklüğü kırılımında sunulmaktadır. Ar-ge yatırımı yapan firmaların oranı ilk 500 nezdinde %51,4’e yükselmektedir. Ar-ge yatırımı yapan firmaların cirodan ayırdıkları payın oranı ise ortalama 3,13 olarak hesaplanmaktadır. SegmentCiro Payı (%) Genel 3,13 İlk 500 3,03 İkinci 500 3,34 Diğer 3,12

41 Kasım 2012 41 Cirodan Ar-ge İçin Ayrılan Pay S S Toplam cironuzun % kaçını AR-GE için ayırıyorsunuz? Yukarıdaki grafikte; firmaların cirolarından ar-ge için ayırdıkları pay sektör kırılımında sunulmaktadır. Ar-ge yatırımı yoğun sektörler olarak makine-elektrik-elektronik-bilişim, otomotiv ile kimyevi maddeler sektörleri ön plana çıkmaktadır. Ciro Payı (%) 3,982,153,553,863,472,83,131,943,222,16

42 Kasım 2012 42 Tasarım Ofisinde // Ar-ge Merkezi Firma bünyenizde tasarım ofisi var mı ? Baz: 505 Tasarım Ofisinde Ortalama Çalışan Sayısı 4 Firma bünyenizde ar-ge merkezi var mı ? Ar-Ge Merkezinde Ortalama Çalışan Sayısı 6

43 Kasım 2012 43 S S Firma bünyenizde tasarım ofisi var mı? Firma bünyenizde ar-ge merkezi var mı ? Yukarıdaki grafikte; firmaların bünyesinde tasarım ofisi ve ar-ge merkezi bulundurma oranları firma büyüklükleri kırılımda incelenmektedir. Tasarım Ofisinde // Ar-ge Merkezi Evet, var

44 Kasım 2012 44 Ödüllü Tasarımcı İstihdamı S S İhracatçı birlikleri tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarından ödül alan tasarımcı istihdam ediyor musunuz? Soru, bünyesinde tasarım ofisi ya da ar-ge merkezi bulunduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir.

45 Kasım 2012 45 İhracat Factoring Bilinirliği S S İhracat Factoring’i duydunuz mu? Evet, duydum Yukarıdaki grafikte; ihracat factoring’i duyduğunu belirten firmaların oranı ihracat büyüklükleri kırılımda incelenmektedir.

46 Kasım 2012 46 İhracat Factoring Kullanımı S S İhracat faktöring; yurtdışına yapılan mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak olan alacakların aracı bir finansal kuruluşa temlik edilmesi karşılığı garanti, alacağın takibi, yönetimi ve tahsili yolu ile sağlanan bir finansman ve sigorta yöntemidir. Peki, İhracat Factoring’i kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum

47 Kasım 2012 47 İhracat Factoring’i Kullanmama Nedenleri S S Az önce ihracat faktöring’i kullanmadığınızı belirttiniz. Nedenlerini yazar mısınız? Yüzde İhtiyaç duymadığımızdan29,2% Yüksek maliyetler nedeniyle13,7% Yurtdışındaki firmalara güvenimden dolayı7,3% Satışlarımız peşin olduğundan dolayı7,3% Eximbank yeterli3,9% Ticari faaliyetimize uygun bulmadığımız için3,4% Hep aynı müşterilerle çalıştığımızdan dolayı3,0% Müşterilerimizin grup şirketi olmasından2,1% Sistem iyi işlemediği için2,1% Yüzde Sigorta şirketleri daha cazip2,1% Müşterilere verilen limitlerin yetersizliğinden dolayı 1,7% İlgilenemediğimizden1,3% Tahsilatlarımızı takip edebildiğimizden1,3% Mal karşılığı çalışıldığı için1,3% İhracat yaptığımız ülkelerdeki şartlar uygun olmadığı için 1,3% Diğer8,2% Özel bir nedeni yok1,3% Cevap yok20,6%


"Kasım 2012 1 İhracatçı Eğilim Araştırması 3. Çeyrek Sonuçları Kasım 2012 Temmuz - Eylül Gerçekleşmeleri Ekim - Aralık Beklentileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları