Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Koray SOKULLU Gümrük Uzmanı TIR ve Taşıt Dairesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Koray SOKULLU Gümrük Uzmanı TIR ve Taşıt Dairesi."— Sunum transkripti:

1 Koray SOKULLU Gümrük Uzmanı TIR ve Taşıt Dairesi

2 I.Neden YGM Sistemi? II.YGM’nin Sorumlulukları ve Sistemin Yasal Dayanağı III.Dönüm Noktası (2009/100 Sayılı Genelge) IV.TIR İşlemlerinde YGM’nin Sorumluluğu V.Karşılaşılan Sorunlar VI.Tır Karnesi İşlemlerinde Yetkilendirmiş Gümrük Müşavirlerince Yansıtılan Sorunlar 2

3 I. Neden YGM Sistemi? 3

4  İşlemlerin Hızlanması  Maliyet avantajı  İdare açısından İşgücü tasarrufu  Ekonomiye Katkı  Vergi Gelirine katkı 4

5 YGM’ler; tespit işlemleri raporların doğruluğundan yapmış oldukları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların doğruluğundan sorumludur. 5

6 a) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemleri; b) Geçici ithalat rejimine ilişkin tespit işlemleri, c) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespiti, d) Eşyanın nihai kullanımına yönelik tespit işlemleri, e) Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemleri, f) Dâhilde işleme rejimine yönelik tespit işlemleri g) Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin tespit işlemleri Tespit İşlemleri 6

7 a) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında (640 Sayılı) KHK b) 4458 sayılı Gümrük Kanunu c) Gümrük Yönetmeliği 7

8 Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeleri belirlemek amacıyla ortaya konmuştur. 8

9 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (YGM 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (YGM) VE 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (YGM) ile Yürürlükten kaldırılmıştır. 9

10 Antrepolara “Geçici Depolanan Eşya” Statüsünde Eşya Konulamaması 10

11 a. Eşyanın tek alıcıya ait olması halinde yapılacak işlemler b. Parsiyel taşımacılık kapsamı eşya için yapılacak işlemler 11

12 12 Varış gümrük idaresinde TIR Transit Takip programında Volet-2 tescil işlemi yapılırken gümrük memuru tarafından "ambar harici" kutucuğu işaretlenerek özet beyan oluşturulacaktır.

13 13 • Varış gümrük idaresinde TIR Transit Takip programında tescil işlemi yapılırken; gümrük memuru tarafından ambar harici kutucuğu işaretlenmeyecektir. supalan sahası kodu • Oluşturulan özet beyanda geçici depolama yerine alınacak eşya için sistemden ilgili ambar kodu ile ambar girişi yapılacak, antrepoya gidecek eşya için ise supalan sahası kodu seçilerek işlem yapılacaktır.

14 araç mühürlenecek Geçici depolama yerine eşya alınmasını takiben araç mühürlenecek ve eşya boşaltılmak üzere ilgili antrepo sahalarına sırasıyla intikal edecektir. Parsiyel taşımacılık kapsamı eşya için; 14 mühürlenerek Araç her seferinde ilgili antrepoda görevli Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından mühürlenerek bir sonraki antrepoya gönderilecektir.

15 Varış Gümrük İdaresi Tarafından; Karne Bilgileri TIR/Transit Takip Programının Volet-2 Ekranına Girilir TIR İthalat Özet Beyanı Oluşturulur Özet Beyan Tescil Numarası ve Muayene ile Görevli Memurun Sicil Numarası Karneye Yazılır Karne TESCİL Edilir 15

16 TIR Karnesi yalnızca bu antrepo/geçici depolama yerinde görevli memur tarafından sonlandırılabilecektir.  Varış gümrük idaresinde TIR karnesi tescil işlemleri yapılırken Volet- 2 ekranı “Antrepo kodu” alanında bir antrepo kodu seçilmesi halinde sistem tarafından muayene memuru ataması yapılmayacak, TIR Karnesi yalnızca bu antrepo/geçici depolama yerinde görevli memur tarafından sonlandırılabilecektir. 16

17 TIR İşlemleri Tebliğinin 33., 34. ve 35. maddelerinde YGM tarafından, bir antrepoya eşya giriş ve çıkışının tespiti için AN6 ve/veya AN8 kodlu tespit sözleşmesi imzalanmış olması ve bu antrepoda görevli memur bulunmaması halinde TIR İşlemleri Tebliğinin 33., 34. ve 35. maddelerinde yer alan ve... 17

18 BoşaltmaSonlandırmaTeslim tesellüm tutanağının düzenlenmesiSevk İşlemleri 18

19 Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan ve gerekli şartları taşıyan kişilerce yapılır. 19

20 Taşıt Bilgilerinin ve belgelerin kontrolü Mühürlerin ve taşıtın fiziksel kontrolü • Mühürler Sağlam mı? • Branda da sökülme/yırtık var mı? • Römork ve konteynerler de kırılma ya da delinme var mı? • Taşıtta gizli bölme var mı? • Mühürler Sağlam mı? • Branda da sökülme/yırtık var mı? • Römork ve konteynerler de kırılma ya da delinme var mı? • Taşıtta gizli bölme var mı? Eşya; geçici depolama yeri/ antrepo / gümrükçe uygun görülen yere boşaltılır. Eşyanın boşaltılması ve muayenesi; • İlk adım “Temel Kontroller” 20

21 21 Tespit işlemleri sırasında tespit edilen usulsüzlüklerin derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilmesidir.

22  Görevli memur tarafından 4 nüsha “teslim tesellüm tutanağı düzenlenir. Taşıyıcı firma temsilcisi ya da sürücü tarafından da imzalanır.  Volet-2 Yaprağının ilgili bölümlerine, boşaltılan eşyaya ilişkin bilgiler yazılır.  Eşya ile karne bilgileri uygunsa Volet-2 ve dipkoçanın ilgili bölümleri imzalanarak kaşe tatbik edilir. BÖYLECE; karne sonlandırılmış TIR Karnesi muhteviyatı eşya gümrük denetimine alınmış ve karne sonlandırılmış olur. 22

23  Karne – Tutanak bilgileri karşılaştırılır  Volet-2 yaprağı üzerindeki ve Program ekranındaki bilgiler kontrol edilir. UYGUNSA; onaylama işlemi TIR/Transit Programı üzerinden onaylama işlemi tamamlanır. 23

24  TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümleri imzalanıp kaşe ve tatbik edilerek Volet-2 yaprağı koparılır. 24

25 25

26  Tır Karnesi Volet-2 yaprağı Karne üzerinde ve TIR antrepo web programında sonlandırılır.  Boşaltma yapmak üzere yeni bir gümrük idaresine sevk edilecek araç ve eşya için TIR antrepo web programında, “TIR Karnesi Muayene Onay” ekranı açılır. TIR Karne numarası ve boşaltması yapılan Volet-2 sayfa sayısı yazılır; mavi buton tıklanır. “Volet-1 Sevk Bilgileri Ekranı’nda ilgili alanlar doldurulur ve kayıt tamamlanır.  Sevk yaprakları olan Volet-1 ve Volet-2 yaprakları üzerinde, araca tatbik edilen yeni mührün numarasının yazılması ve kaşe tatbikinin yanı sıra aracın sevk tarihi yazılır.  Antrepolardaki bilgisayar bağlantılarında sorun olduğu takdirde Volet-1 sevk işlemleri gümrük idaresinde yapılır. 26

27  Boşaltılacak eşya için gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına gerekli kayıtlar yapılır ve boşaltma meşruhatı düşülür.  Program kaydı yapılır  Teslim tesellüm tutanağının; a. Bir nüshası taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücüye verilir. (Sürücüye nüshası TIR Karnesine eklenir.) b. Diğer nüshası ise koparılan Volet-2 yaprağına eklenir ve alıkonulur. 27

28 28 gümrük müşavir yardımcısı ve antrepo işleticisi ile birlikte  Antrepolara eşya alınması ve çıkarılması sırasında eksiklik ve fazlalık tespit edilmesi halinde durumu gümrük müşavir yardımcısı ve antrepo işleticisi ile birlikte tutanağa bağlamak ve derhal ilgili gümrük idaresine bilgi vermektir.

29 Antrepo beyannamesinin tescilini müteakip, kabul işlemi yapılacak ve beyanname muayene memuruna havale edilecektir. Bunu takiben eşya taşıttan indirilecek ve YGM tarafından sayım tutanağına bağlanarak antrepoya alınacaktır. Sayım tutanağının taşıma belgelerinde ve sistemde kayıtlı bilgilere uygun olması halinde beyanname üzerindeki bloke kaldırılacaktır. YGM tarafından eksiklik ya da fazlalık tespit edilmesi halinde bu durum sayım tutanağında belirtilecek ve muayene memurunca beyanname üzerinde gerekli düzeltme yapılacaktır. Takibat bu tespite göre yürütülecektir. 29

30 Eksiklik / Fazlalık var ise; Volet-2 yaprağına ve dipkoçana eksiklik/fazlalık miktarı yazılır “Şartlı ibra edilmiştir” “Şartlı ibra edilmiştir” şerhi düşülür şartlı ibra edildi TIR/Transit Programının Volet-2 ekranına “şartlı ibra edildi” kaydı girilir. 30

31 üç ay karne hamili  Tutanağının imzalandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde karne hamili “eksiklik/fazlalık” ın nedenini belgelendirmelidir.  Belgelendirilebilirse; takibat sonlandırılır.  Volet-2 ve Program üzerindeki şerhler kaldırılır ve işlem “ibra edilir”.  Mahreçten yüklenmemiş  Yanlış yere boşaltılmış  Kaza / Avarya sonucu kaybolmuş  Çalınmış  Mahreçten yüklenmemiş  Yanlış yere boşaltılmış  Kaza / Avarya sonucu kaybolmuş  Çalınmış 31

32  Gümrük idaresi; eksik çıkan eşyaya isabet eden gümrük vergilerini tahakkuk ettirir ve... TIR Karnesi Hamilinden tahsil yoluna gider. TIR Karnesi Hamilinden tahsil yoluna gider. 32

33  Belge ibraz edilmemesi ya da ibraz edilen belgenin geçersiz bulunması hallerinde ise; Fazla çıkan eşya; I. El konularak müsadere edilir CIF kıymeti II. Eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır 33

34 1) TIR Karnesi, antrepo beyannamesi verilebilmesi için gereken bilgileri içermiyor. ÇÖZÜM 34

35  Bir araç içerisinde birden fazla alıcıya ait eşya olması halinde, bu eşyanın tümü için sahipleri tarafından antrepo beyannamesi verilmeden aracın açılmasına ve eşyanın boşaltılmasına izin verilmemektedir. 35

36 SEMRA BEKTAŞ ŞEF TIR ve TAŞIT DAİRESİ VI. TIR KARNESİ İŞLEMLERİNDE YETKİLENDİRMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNCE YANSITILAN SORUNLAR

37  1. SORUN: TIR Uygulama Tebliğince uygun olan antrepo ve geçici depolama yerlerinde görevli memurlarca yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma ve sevk işlemlerinin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince yapılacağının hükme bağlandığı, ancak mevzuat hükümleri uyarınca işlemler ifa edilirken "TIR karnesi Muayene Onay İşlemleri" ekranında maddi hatalardan kaynaklı, örneğin eşyanın mevzuata tamamen uygun olarak TIR karnesine yazıldığı ve 15 kap olarak antrepoya boşaltıldıktan sonra sehven boşaltılan kap miktarının ekrana 14 kap girilmesi gibi hatalardan dolayı TIR karnelerinin kapatma işleminin yapılamadığı, 37

38  ÇÖZÜM:"TIR karnesi Muayene Onay İşlemleri" ekranında, YGM tarafından girilen yanlış kap miktarı bilgisi Volet-2 kaydı onaylanmış olsa dahi, gümrük idaresine dilekçe ile müracaat edilmesi ve uygun bulunması halinde, gümrük memurunca TIR Transit Takip Programı Volet-2 ekranında bulunan "İşlemler" menüsünde yer alan "Antrepo Bilgileri" seçeneğinden düzeltme imkanı getirilmiştir. 38

39 39

40 40

41 41

42 2.SORUN:Detaylı beyan modülü ve TIR Transit Takip Programına kaydedilen antrepo kodlarının karşılaştırılması sistem tarafından yapılamadığından, her iki programda da birbirinden farklı antrepo kodları seçilerek işlemlerin ikmal edilebildiği, bu sorunun da, hem sınır hem de iç gümrük olarak iki farklı şekilde işlem tesis edilen RO-RO gümrük idarelerinde tescil işleminden sonra herhangi bir düzeltme veya iptale yönelik işlem yapılamadığından karnelerin sonlandırılmasının yapılamadığı, 42

43  ÇÖZÜM:Detaylı Beyan Programı ile TIR Transit Takip Programının entegre hale getirilmesi yönünde çalışmalar devam etmekle birlikte,  RO-RO gümrüklerinde TIR karnesi işlem görürken iç gümrük idaresi olarak programa işaret konulması halinde daha sonra hatalı yazılan antrepo kodunda düzeltmenin yapılabilmesi yönünde programda düzenlemeye gidilmektedir. 43

44  3. SORUN: Bazı gümrük idarelerinde YGM tarafından ikinci bir gümrük idaresine sevk işleminin yapılamaması  Örneğin, İzmir Gümrük Müdürlüğünde tescili yapılan TIR karnelerinin antrepo boşaltma işlemleri bittikten sonra YGM tarafından 2 nci sevk gümrüğüne sevk işlemlerinin (sistemdeki teknik kısıtlamalardan dolayı) yapılamadığı, ancak bu işlemlerin İzmir TIR Gümrük Müdürlüğünce yapılabildiği, 44

45  Halihazırda 46 gümrük idaresinde teknik sebeplerden dolayı YGM tarafından ikinci bir gümrük idaresine sevk işlemi yapılamamaktadır. 45

46 46

47  ÇÖZÜM:Teknik Boyutta olan sorunun giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 47

48  31.12.2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliğinin (TIR İşlemleri Seri No:1) 42 nci maddesi ile giriş veya hareket gümrük idarelerince yapılacak olan TIR karnesi takip işlemleri ayrıntılı olarak hükme bağlanmış, 45 inci maddesinde de, "TIR/Transit Takip Programında ve Gümrük Veri Ambarı Sisteminde (GÜVAS) kayıtları açık görünen TIR karneleri sorgulanarak bu TIR karneleri ile ilgili takip işlemlerinin bağlantıları gümrük idareleri tarafından yerine getirilip getirilmediği gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri tarafından düzenli olarak kontrol edilir." hükmü gereğince başmüdürlüklere kontrol ve takip görevi verilmiştir. 48

49  Bu bağlamda, GÜVAS ta yapılan sorgulamalarda çok sayıda artan giriş (Volet-2 olmayan Volet-1 kayıtları) ve artan çıkış (Volet-1 olmayan Volet-2 kayıtları) veren TIR karnesinin bulunduğu tespit edilmiş ve bunların çoğunun da onaysız durumda bekletilen TIR karnelerinden kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. 49

50 50

51 TEŞEKKÜRLER… ksokullu@gumruk.gov.tr sbektas@gumruk.gov.tr 51


"Koray SOKULLU Gümrük Uzmanı TIR ve Taşıt Dairesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları