Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Melda Çelik 1, Gülşen Hasçelik 2, Cihangül Bayhan 3, Murat Öcal 2, Yasemin Özsürekci 1, Aslınur Özkaya Parlakay 1, Eda Karadağ Öncel 1, Mehmet Ceyhan 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Melda Çelik 1, Gülşen Hasçelik 2, Cihangül Bayhan 3, Murat Öcal 2, Yasemin Özsürekci 1, Aslınur Özkaya Parlakay 1, Eda Karadağ Öncel 1, Mehmet Ceyhan 1."— Sunum transkripti:

1 Melda Çelik 1, Gülşen Hasçelik 2, Cihangül Bayhan 3, Murat Öcal 2, Yasemin Özsürekci 1, Aslınur Özkaya Parlakay 1, Eda Karadağ Öncel 1, Mehmet Ceyhan 1 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

2 GİRİŞ  Hastane enfeksiyonları önemli morbidite ve mortalite nedenidir ve sağlık çalışanları ve hastalar için başlıca sorunlar arasında yer almaktadır.  Günlük hayatta hastanelerde kullanılan ve nozokomiyal patojenler için kaynak olabilecek kravatlar, yüzükler, beyaz önlükler, steteskoplar, bilgisayar klavyeleri ve hatta kalemler gibi eşyaların hastane enfeksiyonlarının taşınmasındaki rolü araştırma konusu olmuştur.

3  Kravat hastanede erkek doktorlar tarafından kullanılan dekoratif, prestij göstergesi ancak işlevsiz bir giyim eşyasıdır.  Sıklıkla polyester, ipek veya ikisinin karışımından yapılmıştır.  Çoğunlukla serbest şekilde asılı durur, etraftaki çeşitli objelere, insanlara değebilir.  Sahibinin eliyle sıkça temas eder, gömleğin veya beyaz önlüğün içine itilir.  Nadiren yıkanır/kuru temizleme yaptırılır ve sıklıkla hem hastane içinde hem de hastane dışında kullanılır.

4  Bu özelliklerinden dolayı kravat kendisini taşıyan doktor ile onun temas ettiği hastalar arasında organizmalar için bir taşıyıcı görevi görebilir.  Ancak kravatın hastane enfeksiyonları için önemli risk oluşturup oluşturmadığı tartışmalıdır.

5 AMAÇ  Hastanemizdeki çocuk enfeksiyon hastalıkları, yoğun bakım ve yenidoğan servislerinde çalışan pediatristler tarafından takılan kravatların nozokomiyal patojenler için taşıyıcı olup olmadığını,  Hastane enfeksiyonları için önemli bir risk oluşturup oluşturmadığını araştırmak.

6 MATERYAL ve METOD  VAKA GRUBU Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’ndeki çocuk enfeksiyon hastalıkları, yoğun bakım ve yenidoğan servislerinde çalışan 44 pediatrist  KONTROL GRUBU Hastaneyle veya sağlık sektörüyle hiçbir ilişkisi olmayan bir ofiste çalışan 40 kişi Her iki gruba da polyster, yeni ve buharlı otoklavda 134-136°C’de sterilize edilmiş kravatlar verildi.

7  Kravatlar 3 iş günü (P.tesi, Salı, Çarşamba) boyunca sadece hastanede takıldı.  Örnek 1: Kravatlar ilk kez takılmadan önce,  Örnek 2: İlk iş gününün sonunda,  Örnek 3: Üçüncü iş gününün sonunda alındı.  Uygun şekilde kesilmiş ve sterilize edilmiş bir A4 kağıtla sınırları belirlenmiş, 80 cm 2 ‘lik dikdörtgen ve 4 cm 2 ‘lik üçgen alandan steril serum fizyolojikle ıslatılmış bir kültür çubuğuyla örnek alındı (Şekil 1).

8 Şekil 1. Kravattan örnek alma yöntemi

9  Her iş gününün sonunda örnek alındıktan sonra kravatlar ayrı ayrı etiketli steril ambalajlarda hastanede tutuldu.  Alınan örnekler Mikrobiyoloji laboratuvarında çikolatalı kanlı ve Mac Conkey agara ekildi, 48 saat 37°C’de bekletildi.  Kültürlerde KNS, mikrokoklar, streptokok türleri, Gram- negatif basiller ve S.aureus gibi mikroorganizmalar araştırıldı.  Örneklerde kravatın her cm 2 ‘ lik alanına düşen bakteri koloni sayıları (CFU/ cm 2 ) ve kültür pozitiflik oranları belirlendi.

10 SONUÇLAR  Örnek 1: Çok az sayıda koloni mevcuttu, CFU/ cm 2 sayıları ve kx pozitiflik oranları açısından gruplar arasında anlamlı fark yok (p1=0.108, p2=0.204).

11 Tablo 1Örnek 1 Pozitifler n (%) CFU/cm 2 [Median (Min-Max)] p Doktorlar(n=44)P1=0.108 Toplam10 (22.7)0 (0-0.625)P2 =0.204 KNS6 (13.6)0 Micrococcus00 MRSA00 Gram(-)bacil1 (2.3)0 (0-10) Streptococcus00 Kontroller (n=40) Toplam4 (10)0 (0-0.125) KNS4 (10)0 Micrococcus00 MRSA00 Gram (-) bacil00 Streptococcus00

12  Örnek 2:  KNS, mikrokoklar ve streptokokların CFU/cm 2 sayıları(p4=0.019,p5=0.003, p6=0.013) ve pozitiflik oranları (p7=0.003, p8= 0.030, p9=0.009) açısından gruplar arasında anlamlı fark var=KONTROL GRUBUNDA DAHA YÜKSEK  MRSA ve Gram- negatif basillerin pozitiflik oranları açısından gruplar arasında anlamlı fark yok (p 10 <0.05).

13 Örnek 2 Pozitifler n (%) CFU/cm 2 [Median (Min-Max)]P Doktorlar(n=44) Toplam42 (95.5)1.125(0-11.25) KNS35(79.5)0.56 (0-11.25)p 4 =0.019 Micrococcus9 (20.5)0 (0-0.5)p5=0.003 MRSA00p 10 <0.05 Gram(-)bacil011(25)p 10 <0.05 Streptococcus4(9.1)0 (0-2.25)p6=0.013 Kontroller (n=40) Toplam40 (100)2.125 (10.12 -112.5) KNS40 (100)1.37 (0.125-112.5) p 7 =0.013 Micrococcus18 (45)0 (0-10)p 8 =0.030 MRSA3 (7.5)0 (0-1.38)p 10 <0.05 Gram (-) bacil00p 10 <0.05 Streptococcus14 (35)0 (0-2.5)p 9 =0.009

14  Örnek 3: Toplam bakteri ve KNS CFU/cm 2 sayısında ve kx pozitiflik oranında artış, gruplar arasında anlamlı fark var (P<0.05, p=0.013)= KONTROL GRUBUNDA DAHA YÜKSEK.  Her iki grupta da tüm kravatlar kontamine.

15 Örnek 3 Pozitifler n (%) CFU/cm 2 [Median (Min-Max)]P Doktorlar (n=44) Toplam44(100)1.12 (0.125-66.6)P 11 <0.05 KNS37(84.1)0.78 (0-41.6) p 12 =0.013 Micrococcus00 (0-12) MRSA00 Gram(-)bacil11(25)0 Streptococcus5 (11.4)0 (0-0.125) Kontroller (n=40) Toplam40 (100)2 (0.125-76.8)P 11 <0.05 KNS40 (100)1.78 (0.125-51)p 12 =0.013 Micrococcus17 (42.5)0 (0-5.62) MRSA2 (5)0 (0-1.06) Gram (-) bacil00 Streptococcus6 (15)0 (0-0.125)

16  Örnek 1-2-3: Toplam bakteri ve KNS CFU/cm 2 sayısı giderek artıyor, anlamlı fark var.(1-2, 1-3 fark var, 2-3 fark yok)  MRSA, mikrokoklar ve Gram- negatif basillerin CFU/cm 2 sayısı açısından Örnekler ve Gruplar arasında anlamlı fark yok (p=0.70).  Doktorlarda kültür pozitifliği birinci örnekte %22.7, ikinci örnekte %95.5, üçüncü örnekte %100; kontrollerde birinci örnekte %10, ikinci ve üçüncü örneklerde %100, (p<0.05) (1-2, 1-3 fark var, 2-3 fark yok)

17 TARTIŞMA  Çalışmamızda hastanemizin enfeksiyon riski yüksek olan servislerinde çalışan doktorlar tarafından takılan kravatların çalışma günleri boyunca giderek artan oranda kontamine olduğu tespit edilmiştir.  Ancak bu kravatların nozokomiyal enfeksiyon açısından önemli ve dirençli patojenler (örn. MRSA ve Gram-negatif basiller) bulundurmadığı belirlenmiştir.  CFU/cm 2 sayıları değerlendirildiğinde hastanedeki doktorların kravat takmasının, bir ofiste çalışanların kravat takmasından daha düşük kontaminasyon riski oluşturduğu gözlenmiştir.

18  Bu durumun hastanedeki doktorların el hijyeni kurallarına dikkatle uymaları ve hastaya yaklaşma veya girişimsel işlemler sırasında önlüklerinin düğmelerini ilikleme gibi alışkanlıklarının sonucunda ortaya çıktığını düşünmekteyiz.  Ofis çalışanları ellerini hastanede çalışan doktorlar kadar sık yıkamayabilirler ve hiçbir zaman el temizliği için dezenfektan solüsyonlar kullanmazlar. Sonuç olarak, ofis çalışanları kravatlarını doktorlardan daha fazla kontamine edebilirler.

19 HASTANEDE KRAVAT YASAKLANMALI MI?  Günümüzde kravatlardaki bakterilerin hastane enfeksiyonları açısından önemli risk oluşturup oluşturmadığı tartışmalıdır.  Bazı yayınlar çalışmamızda olduğu gibi kravatların hastane enfeksiyonu açısından önemli patojenler taşımadığını, bazıları ise MRSA gibi patojenlerin hastalara bulaşmasında rol oynadıklarını öne sürmektedir. (1-5)  Literatürde kravatların yasaklanması için yeterli kanıt yoktur.  El yıkama hastane enfeksiyonlarını önlemede halen en pratik, ekonomik ve faydalı yoldur. 1)Nurkan S, Urban C, Mangini E, Mariano N,et. al.Is the Clinicians’Necktie a Potential Fomite for Hospital Acquired Infections? In abstracts of the 104th General Meeting of the American Society for Microbiology 2004, New Orleans,Louisiana,2004: p204.2.)Koh KC, Husni S, Tan JE, Tan CW, Kunaseelan S, Nuriah S, Ong KH, Morad Z. High prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) on physicians' neckties. Med J Malaysia. 2009;64: 233-5. 3) Steve N. Dociols neckties: A resewoir for bacteria? In: l04th General Meeting of the Am€rican Society for MicrobioloSyi 2004 May 23-27; New Orleans, Louisiana; 2004.4) Steinlecher C, Wilding G, Cumberland N. Microbes on ties: do they correlate with wound infection? The Royal College of Surgeons of England Bulletin, 2002;84:307-9. 5) Pisipati S, Bassett D, Pearce I. Do neckties and pens act as vectors ofhospital-acquired infections? BJU Int. 2009;103:1604-5.

20 TEŞEKKÜRLER…


"Melda Çelik 1, Gülşen Hasçelik 2, Cihangül Bayhan 3, Murat Öcal 2, Yasemin Özsürekci 1, Aslınur Özkaya Parlakay 1, Eda Karadağ Öncel 1, Mehmet Ceyhan 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları