Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk
Arabuluculuk Sertifika Programı İletişim Becerileri ve Beden Dili Dersi Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk Psikolog

2 Arabuluculuk İletişim Becerileri ve Beden Dili Dersi - Syllabus
İletişimin Önemi/ İnsanı ve toplumu tanımanın önemi Kişilik ve tutarlı kişilik özellikleri Kişilik özelliklerinin benzerlik ve farklılıkları Kişiliğin gelişimine etki eden faktörler Davranışları anlamak için kendini ve başkalarını tanıma Empati/duygusal zeka 2. Sosyal ilişkiler ve sonuçları Benlik kavramı İzlenim oluşturma süreci Beden dili ve etkili iletişim 3. Stress ve stres yönetimi yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

3 DAVRANIŞLARI ANLAMAK İÇİN KENDİNİ VE BAŞKALARINI TANIMA

4 KİŞİNİN KENDİNİ VE BAŞKALARINI TANIMASININ ÖNEMİ
Kendini Tanıma Kendini Tanıma Yolları Başkalarını Tanıma Başkalarını Tanıma Yöntemleri Kendini Tanımanın Artırılması Doyum Sağlayıcı Sosyal İlişkilerin İletişimin Önemi DAVRANŞ BİLİMLERİ / DİLEK ERTURK

5 KENDİNİ VE BAŞKALARINI TANIMA
Bu bölümün kapsamı içinde, sosyal ilişkilerin kurulmasını belirleyen değişkenler değinilirken, doyum sağlayıcı sosyal ilişkilerin kurulmasında ortaya çıkan bazı olası sonuçlara aktarılmıştır. Her sosyal ilişkinin sonucu belirli bir gereksinimi doyurmaktadır.

6 Kör cehalet çirkefleştirir insanları Suskunluğum asaletimdendir.
Her lafa verecek bir cevabım var Lakin bir lafa bakarım laf mı diye Bir de söyleyene bakarım adam mı diye...                                                               MEVLANA yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

7 Kişinin kendisini tanımasının önemi
foto:tuğrul çakar yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

8 Kendini Tanıma Yolları
Kenidini tanımanın çeşitli yolları vardır. Bunladanönemli olan bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz. İç gözlem Başkalarından izlenim edinmek Eşduyum (empati) Kendini değerlendirme ölçekleri Kendini Tanıma Yolları 5.Başkalarını tanımanın önemi 5.1. Başkalarını tanıma yöntemleri Kişinin kendisini tanımak için kullandığı yöntemler gibi, başkalarını tanımasına yardımcı olan yöntemlerde vardır. 5.2.1.Doğal gözlem (Dış gözlem) : Başka insanların kendi ortamlarında ve doğal durumlarıyla gözlenmesidir. Gözleyen, gözlediği insanların davranışlarına, tepkilerine hiçbir müdahalede bulunmaz. Onların konuşmalarından, davranışlarından ve diğer tepkilerinden bir değerlendirmeye gider. Gözleyen kişi kendi değer yargılarını gözlemine katmaz. Ancak değerlendirmede gözleyenin değer yargıları da işe karışabilir. Özel durumda gözleme: Başka insanların belirli durumlarda nasıl davrandıkları ve nasıl tepki gösterdiklerini anlamaya yönelik bir yöntemdir. İzlenim edinmek: Bir kişişle karşılaştığımzda onun giyinişi, konuşmaları, jest ve mimikleri, beden hareketleri, davranışları bizde belli bir izlenim yaratır. Ancak izlenimler bizim değer yargılarımıza göre oluştuğundan geçerli ve güvenilir olma olasılığı düşüktür. 5.2.4.Görüşme (mülakat): Başka birini tanımak için onunla yüzyüze konuşarak bilgi toplama yöntemidir. Görüşme, günlük yaşamda işe almada ve başka birçok alanda kullanılır. Amacına göre samimi bir sohbet havasında veya resmi bir havada yürütülebilir. Görüşmeyi yapanın özellikleri, karışlıklı güven, ortamın özellikleri, başka izleyen olup olmaması gibi özellikler görüşmenin etkinliğini etkiler. Görüşmeci, görüştüğü kişiyi sadece konuşması ile değil onun anlatım biçimi, beden davranışları, söylediklerinin altında yatan nedenlerle de değerlendirir. 5.2.5.Anketler , kendini değerlendirme ölçütleri, testler: Bu tür ölçme araçları insanların bazı özelliklerini, davranışlarını, kişilk özelliklerini, değişik yönlerini gözleme biçimi olarak onları tanımak ve doğrudan veya dolaylı kişi hakkında bilgi sağlamak amacıyla, kendilerinin doldurdukları yazılı bilgi toplama araçlarıdır. 5.2.6.Eşduyum (empati): Kişinin kısa ve geçici bir süre kendini karşısındakinin yerine koyarak onun neler hissettiğini, içinde bulunduğu durumu, niçin öyle davrandığını anlamasına yönelik bir tekniktir. Eşduyum başkalarını tanımaya yardım ederken, kendimizi tanımamıza da yardım eder. Meslek alanında ise yönetim ve personel ilişkisinin amaca uygun ve verimli olmasını sağlar (bak. kendini tanıma yöntemleri). yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

9 Başkalarını tanıyor musunuz?..........
yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

10 Başkalarını tanımanın önemi
foto:tuğrul çakar yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

11 Başkalarını Tanıma Yolları
Kişinin kendisini tanımak için kullandığı yöntemler gibi, başkalarını tanımasına yardımcı olan yöntemlerde vardır.. Doğal gözlem (Dış gözlem) Özel durumda gözleme İzlenim edinmek Görüşme (mülakat ) Anketler , testler: Eşduyum (empati): Kendini Tanıma Yolları 5.Başkalarını tanımanın önemi 5.1. Başkalarını tanıma yöntemleri Kişinin kendisini tanımak için kullandığı yöntemler gibi, başkalarını tanımasına yardımcı olan yöntemlerde vardır. 5.2.1.Doğal gözlem (Dış gözlem) : Başka insanların kendi ortamlarında ve doğal durumlarıyla gözlenmesidir. Gözleyen, gözlediği insanların davranışlarına, tepkilerine hiçbir müdahalede bulunmaz. Onların konuşmalarından, davranışlarından ve diğer tepkilerinden bir değerlendirmeye gider. Gözleyen kişi kendi değer yargılarını gözlemine katmaz. Ancak değerlendirmede gözleyenin değer yargıları da işe karışabilir. Özel durumda gözleme: Başka insanların belirli durumlarda nasıl davrandıkları ve nasıl tepki gösterdiklerini anlamaya yönelik bir yöntemdir. İzlenim edinmek: Bir kişişle karşılaştığımzda onun giyinişi, konuşmaları, jest ve mimikleri, beden hareketleri, davranışları bizde belli bir izlenim yaratır. Ancak izlenimler bizim değer yargılarımıza göre oluştuğundan geçerli ve güvenilir olma olasılığı düşüktür. 5.2.4.Görüşme (mülakat): Başka birini tanımak için onunla yüzyüze konuşarak bilgi toplama yöntemidir. Görüşme, günlük yaşamda işe almada ve başka birçok alanda kullanılır. Amacına göre samimi bir sohbet havasında veya resmi bir havada yürütülebilir. Görüşmeyi yapanın özellikleri, karışlıklı güven, ortamın özellikleri, başka izleyen olup olmaması gibi özellikler görüşmenin etkinliğini etkiler. Görüşmeci, görüştüğü kişiyi sadece konuşması ile değil onun anlatım biçimi, beden davranışları, söylediklerinin altında yatan nedenlerle de değerlendirir. 5.2.5.Anketler , kendini değerlendirme ölçütleri, testler: Bu tür ölçme araçları insanların bazı özelliklerini, davranışlarını, kişilk özelliklerini, değişik yönlerini gözleme biçimi olarak onları tanımak ve doğrudan veya dolaylı kişi hakkında bilgi sağlamak amacıyla, kendilerinin doldurdukları yazılı bilgi toplama araçlarıdır. 5.2.6.Eşduyum (empati): Kişinin kısa ve geçici bir süre kendini karşısındakinin yerine koyarak onun neler hissettiğini, içinde bulunduğu durumu, niçin öyle davrandığını anlamasına yönelik bir tekniktir. Eşduyum başkalarını tanımaya yardım ederken, kendimizi tanımamıza da yardım eder. Meslek alanında ise yönetim ve personel ilişkisinin amaca uygun ve verimli olmasını sağlar (bak. kendini tanıma yöntemleri). yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

12 Doğal gözlem (Dış gözlem) : Başka insanların kendi ortamlarında ve doğal durumlarıyla gözlenmesidir. Gözleyen, gözlediği insanların davranışlarına, tepkilerine hiçbir müdahalede bulunmaz. Özel durumda gözleme: Başka insanların belirli durumlarda nasıl davrandıkları ve nasıl tepki gösterdiklerini anlamaya yönelik bir yöntemdir

13 İzlenim edinmek: Bir kişiyle karşılaştığımzda onun giyinişi, konuşmaları, jest ve mimikleri, beden hareketleri, davranışları bizde belli bir izlenim yaratır. Ancak izlenimler bizim değer yargılarımıza göre oluştuğundan geçerli ve güvenilir olma olasılığı düşüktür.

14 Başkalarını anlamaya çalışırken kendimiz ile diğerleri arasındaki farkı görebilmeliyiz.
yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

15 Kendinizi Keşfedin Kendilerini tanıma yeteneğine sahip kişiler. Yeteneklerini, güçlü veya güçsüz oldukları alanları bilirler, bu özellikleriyle başkalarını tanımaları da kolaylaşır. ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri Foto:ibrahim göğer

16

17 Kendini Tanımanın Artırılması
johari Penceresi Kendini Tanımanın Artırılması yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

18 Kendini Tanımanın Artırılması
johari Penceresi yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

19 Kişinin kendini tanıma modeli Johari penceresi
Bu modele göre kişinin kendisini tanımasının dereceleri vardır. Kişinin kendisinin ve başkalarının kendisi hakkında bildikleri her şey bu pencerenin genişliğini oluşturur. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

20 Kişinin hem kendisi, hem de başkaları tarafından bilinen yönleri vardır.
Benim bildiklerim bilmediklerim Diğerlerinin benim hakkımda bildikleri hakkımda bilmedikleri yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

21 Johari kendini tanıma penceresi
pencereyi üst üste koyduğumuzda ortaya çıkan dört gözlü pencere bu modelin açıklamasıdır Benim bildiklerim bilmediklerim Diğerlerinin benim hakkımda bildikleri hakkımda bilmedikleri yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

22 Johari kendini tanıma penceresi
1 açık 2 kör 3 gizli 4 bilinmeyen yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

23 Johari kendini tanıma penceresi
1 Açık Alan Johari kendini tanıma penceresi 1 açık: Kişinin hem kendisi, hem de başkaları tarafından bilinen yönleri vardır.; Bilinen ve dışta görülen tüm özellikler burada toplanmıştır (açık pencere) 2 kör 3 gizli 4 bilinmeyen 1 Açık Alan ). Kişinin kendisi tarafından bilinmeyen fakat başkaları tarafından bilinen yönleri vardır; bir anlamda kişi bu özelliklerine kördür (kör pencere). Yalnız kişinin kendisinin bildiği başkaları tarafından bilinmeyen yönleri vardır. Kişinin özel yaşantıları ve sırları gibi (gizli pencere). Kişinin kendisinin de başkalarının da bilmediği yönleri vardır. Bunlar hiç kimse tarafından bilinmediği için neleri içine aldığını söyleyebilmek güçtür. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

24 2 Kör Alan 1 açık 2 Kör: Kişinin kendisi tarafından bilinmeyen fakat başkaları tarafından bilinen yönleri vardır; bir anlamda kişi bu özelliklerine kördür (kör pencere). 3 gizli 4 bilinmeyen ). Yalnız kişinin kendisinin bildiği başkaları tarafından bilinmeyen yönleri vardır. Kişinin özel yaşantıları ve sırları gibi (gizli pencere). Kişinin kendisinin de başkalarının da bilmediği yönleri vardır. Bunlar hiç kimse tarafından bilinmediği için neleri içine aldığını söyleyebilmek güçtür. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

25 3 Gizli 3 Gizli Alan 1 açık 2 kör 3 Gizli: Yalnız kişinin kendisinin bildiği başkaları tarafından bilinmeyen yönleri vardır. Kişinin özel yaşantıları ve sırları gibi (gizli pencere). 4 bilinmeyen ). Kişinin kendisinin de başkalarının da bilmediği yönleri vardır. Bunlar hiç kimse tarafından bilinmediği için neleri içine aldığını söyleyebilmek güçtür. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

26 4 Bilinmeyen Alan 1 açık 2 kör 3 gizli 4 Bilinmeyen:Kişinin kendisinin de başkalarının da bilmediği yönleri vardır. Bunlar hiç kimse tarafından bilinmediği için neleri içine aldığını söyleyebilmek güçtür. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

27 yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

28 Pencerenizi Açın, Kendinizi Aşın
1 Açık 2 kör Kendinizi Açın ). Kişinin kendisi tarafından bilinmeyen fakat başkaları tarafından bilinen yönleri vardır; bir anlamda kişi bu özelliklerine kördür (kör pencere). Yalnız kişinin kendisinin bildiği başkaları tarafından bilinmeyen yönleri vardır. Kişinin özel yaşantıları ve sırları gibi (gizli pencere). Kişinin kendisinin de başkalarının da bilmediği yönleri vardır. Bunlar hiç kimse tarafından bilinmediği için neleri içine aldığını söyleyebilmek güçtür. 3 gizli 4 bilinmeyen yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

29 Kişilerarası iletişime başlarken,
Öğrenmemize neden ihtiyaç var?” . Öğrenilecek ne çok şey var Kişilerarası iletişimi bitirirken, yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

30 Kendinizi Keşfedin Foto:ibrahim göğer
yıldız dilek ertürk/iletişim semineri Foto:ibrahim göğer

31 Eşduyum (empati) : yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

32 EŞDUYUM (EMPATİ) Biran için karşmızdaki “GİBİ” hissedebilmeye çalışma, “O İMİŞ GİBİ ” algılamayı sürdürebilmeyi başarabilmek olan empati sürecidir. Sempati ile karıştırılmamalıdır. Bu süreç içerisinde kişi kendi duygu, düşünce ve davranışlarının da farkına varabilmektedir. Başkalarını anlamaya çalışırken kendisi ile diğerleri arasındaki farkı görebilmektedir. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

33 Eşduyum (empati) bir yansımadır.
foto:ibrahim demirel Eşduyum (empati) bir yansımadır. Tıpkı suyun yüzünden yansıyan ayna gibi senin kısa ve geçici bir süre için kendini onun yerine koyarak anlayabilmeye çalışmandır. Böylece başkalarının yansımasına yardım ederken, kendine ayna tutmuş olursun... yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

34 Empatik olabilmek için
Başkalarının duygularına anlamaya çalışmak Kendimizi karşımızdakı kişinin yerine koyabilmeye çalışmak Karşımızdakini anladığımızı ve dinlediğimizi hissettirebilmek Karşımızdakinin önemli biri olduğunu ona farkettirebilmek yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

35 EQ Duygusal zeka Empati kavramını duygusal zekadan bağımsız düşünemeyiz. Duygusal zeka yükseldikçe iletişim becerilerinde artma ve kişilerarası iletişimde olgunluk beklenir. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

36 Duygusal zeka kavramını ortaya atan amerikalı psikolog Danial Goleman’a göre Duygusal zekası yüksek kişiler; yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

37 Duygularını kontrol edebilir Yaptıklarının sorumluluğunu alabilir
Empatiktir Duygularını kontrol edebilir Yaptıklarının sorumluluğunu alabilir Karşılarındakileri birey olarak kabul edebilir İçgörüsü vardır Sorunu çözebilmek için tartışır foto:tahsin aydoğmuş yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

38 Beynin fizyolojik gelişimini ve kişilik
yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

39 Çevresel uyaranların zenginliği, beynin fizyolojik gelişimini etkiliyor mu?
Geçmiş deneyimler, beynimizdeki sinir ağlarının gelişimine katkıda bulunuyor. Unutulmuş bile olsalar, daha önceden öğrendiklerimiz bugünkü düşünüşümüzü etkileyebiliyor. Peki erken dönem deneyimler, beyne bu damgaları nasıl bırakabiliyor yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

40 Biriyle ilk tanıştığınızda, beyinde milyonlarca nöron aktif hale gelir
Biriyle ilk tanıştığınızda, beyinde milyonlarca nöron aktif hale gelir. Beyin anında uyanır. Önce karşıdaki insanı kategorize etmeye çalışır. Kime benziyor? Bu iyi bir şey mi? Çekici mi? Özelliği nedir? Alışık olduğum yanları neler? Tüm bunlar düşünce yoluyla yapılır. Bu, beynin çalışma prensibidir. Eğer bunların tamamı m bilinç seviyesinde düşünmemiz gerekseydi, bir kişinin nasıl gözüktüğünden başka hiçbir şey düşünmemize vakit kalmazdı. Bunun yerine bilinçdışı harekete geçiyor, tüm bu sorulara yanıt veriyor, gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra yaklaşık dört saniye içinde karşıdaki kişiyle ilgili ilk fıkrini belirliyor. En azından oluşan şeyin pozitif mi, negatif mi olduğuna karar veriyor. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

41 Bir kişiyi ilk kez gördüğünüzde, onu derhal birçok kategoriden birine sokmaya çalışırsınız. Beynin karar vermesini sağlayan öğelerden biri de, kişinin grupta yüksek statüde mi, yoksa düşük statüde mi olduğudur. Bu önemlidir, çünkü insanlar ve hayvanlar grupta daha yüksek statüde olanlara bağlanmak ister. İkinci bir filtre ise, karşı karşıya olduğunuzkişinin çekici mi, itici mi yoksa arada bir yerde mi bul unduğudur. Zihin, karşıdaki kişinin dış görüntüsüne özen gösterip göstermediğini not eder. Bu ilk dört saniyede beyinde, bilgi işlemekten biraz daha fazlası meydana gelir. Kişinin kullanmayı tercih ettiği amblemleri ve sembolleri de (broş, yüzük, küpe, saat, makyaj, dövme, piercing, gözlüğün modeli gibi) dikkate alır. Bunlann tamamı beynin farklı bölümleri tarafından neredeyse anında incelenir, fıltreden geçirilir ve sınıflandmlır. Sonuç olarak meydana çıkan şey; gördüklerinizi kabul edip etmediğiniz, hatta belki beğendiğiniz, ama büyük ihtimalle ilgi duymadığınız ve sevmediğinizi belirten bir yanıt ya da tepki almaktır. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

42 Bir kişiyi ilk kez gördüğünüzde, onu derhal birçok kategoriden birine sokmaya çalışırısınız. Ters olan şey, hemen “evet” ya da “hayır” grubuna soktuğunuz çoğunluğun aksine bu kişilerde bazı uyuşmazlıklar olmasıdır. Belki çekici değiller, ama zevkliler ve bir stilleri var; diğer filtreleri de başarıyla geçiyorlar. Ya da çekiciler, ama vücutlarındaki dövme ya da piercing gibi aksesuarlar emin olmanızı engelliyor. Bu insanlar “belki evet” kategorisine giriyor. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

43 Evrimsel gelişim, insanların yüzlerindeki duygu ifadelerini hangi yönde etkilemiştir?
İnsanların yüzlerindeki ifadelerden nasıl hissettiklerini okuyabilme yetisi hepimizde mevcut. Ancak özellikle de tehlike işaretleri içeren ifadelere karşı daha duyarlı olduğumuzu biliyor musunuz? yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

44 ÖRNEĞİN; Resimdeki yüzlerden önce ilkinin, daha sonraysa ikincisinin ortasına bakalım. Hangisi daha mutlu görünüyor? Pek çok kişi, sağdakinin daha mutlu olduğu görüşünde. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

45 Kızgın yüzü mü, mutlu yüzü mü? İlk önce görüdünüz ?
yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

46 Diğer ifadelerle karşılaştırıldığında, kızgın bir yüzü daha kısa bir zamanda Üstteki uyarana maruz bırakılan kişiler, kızgın ifadeli yüzü, mutlu olana nazaran daha kısa süre içinde fark ediyorlar. Üstelik yüz kalabalığı içinde her iki ifadeden de yalnızca bir adet bulunmasına rağmen. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

47 Duygu Yasası Bunlar arzular ve korkulardır!
Duyguların iki temel yönü vardır! Bunlar arzular ve korkulardır! Yaptığımız veya yapmadığımız şeylerin çoğu, arzularımız veya korkularımız tarafından belirlenir! Yapmaktan kaçındığımız şeyler, arzularımıza baskın çıkan korkularımızın sonuçlarıdır!   Özetle, okullaşma hareketi ile gündeme yerleşen ve günümüzde çürütülmüş olan herkesin aynı şeyi aynı anda öğrenmesi düşüncesinin bireyselleştirilmiş öğretim olanaklarına yaklaşımı nasıl farklılaştırdığını, yaygınlaşan teknolojik olanaklar ve bilgisayarlaştırılmış eğitim olanakları ile nasıl farklı bir konuma oturtulduğunu ele almaktadır. Günümüzde son derece yaygınlaşmış ve etkinleşmiş görünen uzaktan eğitim, e-eğitim gibi uygulamalarla, geleneksel eğitim sistemine karşı çıkışlarla “evde öğretim” hareketine dek uzanan bir çizgide ilerlemektedir. Öğrenme, öğrenen bireyin kendi katılımını gerekli gördüğünden aslında katılımcıların birer sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Bu sözleşmede, hangi konuların, ne kadar zamanda, ne tür etkinliklerle, ne kadar süre içinde gerçekleştirileceği belirtilir ve öğrencinin çalışma planı olarak kabul edilir. Bireylerin öğrenim amaçları, biçimleri ve konuları ile ilgi alanları farklı olabileceğinden genelde kitap kullanılmaz. Bunun yerine bir konu listesi ya da amaçlar listesi ya da kaynakça ile yola çıkılır. Sonuçta “ezbere dayalı” bir öğrenim sisteminden çok, hangi amaçların ne derece gerçekleştirilebildiği sorgulandığından amaç odaklı ya da ürün odaklı, kimi zaman da süreç odaklı bir eğitim söz konusudur. Amaç odaklı dendiğinde, bir amacın gerçekleştirilmesi, örneğin, sözlük kullanma becerilerinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi söz konusu olabilmektedir. Ürün odaklı eğitimde ise, önceden planlanmış bir ürün hedeflenir örneğin, bir kısa film çekimi, bir makale yazımı, bir proje gerçekleştirimi gibi. Süreç odaklı eğitimde ise, ne denli başarılı ya da başarısız olursa olsun, katılımcıların belli süreçlerden geçmeleri hedeflenmektedir. Örneğin, bir sunum gerçekleştirme, bir iletişim sürecine katılma gibi. Bireylerin etkinlikleri ve başarıları ilgili laboratuar ya da etkinlik kartlarına işlenerek belgelenir. Kendisini bağımsız hisseden öğrenci daha çok çalışır ve daha başarılı olur. Kendi becerilerinin ya da eksikliklerinin farkına vararak toplumdaki diğerlerinden soyutlanmadan ya da kendini sürekli onlarla karşılaştırmadan birşeyleri başarmanın keyfine varır. Kendi ilgi duyduğu konularla daha fazla zaman geçirdiğinden kolay öğrendiği şeylere daha az, zor olanlara daha fazla zaman ayırarak kendini dengeler. Bildikleri ile vakit kaybetmez, başkalarının öğrenmesini beklemez, öğretmenin son dakika yönlendirmeleri ile uğraşmaz. Bu yüzden, bireyselleştirilmiş öğretim genellikle daha iyi bir başarı oranını beraberinde getirir. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

48 Değişim... Kendimizle ilgili olan düşüncelerimizi değiştirmek kolay değildir! Bu belki de bizim için en zor, ama aynı zamanda en değerli olan iştir! Kişisel ideallerimize erişmek konusunda ya da bizim için önemli ve değerli bir şeyi yapmak üzere karar verdiğimizde, önce zihin yapımızı değiştirmek için uğraş vermemiz gerekir! yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

49 İnsan ilişkileri deyip geçmeyin, Harry Lorayne’nin de dediği gibi
Foto: İbrahim Göğer Bilmediğin şeyler konusunda üzülme.Senin başını derde sokan, aslında bilmediğin ama bildiğinden emin olduğun şeylerdir.” yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

50 daha kolayca hayatı anlayıp, kabullenebilmemiz mümkündür.
İletişimin yerdeki izleri doğru izlendiğinde, çevremizdeki herhangi bir kişiden daha kolayca hayatı anlayıp, kabullenebilmemiz mümkündür. foto: osman ürper yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

51 sonuç Davranış kuralları yaşamın her alanında vardır. İnsanla ilgili mesleklerde çalışanların, insan ilişkileri becerilerini daha çok geliştirmeleri beklenmelidir. Kendimizi anlayabilseydik, Neden yapıldığımızı, Gerçekten kim olduğmuzu, Neden böyle davrandığımızı, Güçlü yanlarımızı ve onları nasıl kuvvetlendirebileceğimizi, Zayıflıklarımızı ve onların üstesinden gelmeyi bilebilirdik. yıldız dilek ertürk/iletişim semineri

52 DAVRANŞ BİLİMLERİ / DİLEK ERTURK

53 Başkalarını anlamaya çalışırken kendimiz ile diğerleri arasındaki farkı görebilmeliyiz.

54 Tenefüssssss Küçük bir ara.... yıldız dilek ertürk/iletişim semineri


"Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları