Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Batı Uygarlığının temelleri GELİŞMİŞ ÜLKELERDE EĞİTİM Prof.Dr. Mustafa Ergün.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Batı Uygarlığının temelleri GELİŞMİŞ ÜLKELERDE EĞİTİM Prof.Dr. Mustafa Ergün."— Sunum transkripti:

1 Batı Uygarlığının temelleri GELİŞMİŞ ÜLKELERDE EĞİTİM Prof.Dr. Mustafa Ergün

2 Tarihöncesi toplumlar • Eski taş devri (Paleolithic) M.Ö. 40.000- 10.000 – Avcı- toplayıcı toplumlar – Ticaret – Teknoloji • Ateş yakma • Kemik ve taş âletler, takılar – Mağara resimleri www.egonomic.com

3 • Yeni taş devri (Neolithic) yaklaşık 10.000-4.000 – Yerleşik düzene geçiş – Tarım devrimi – Hayvanların evcilleştirilmesi İlk tarım kentleri

4 – Cinsiyete dayalı işbölümü – Maden işleme ve dokuma meslekleri – Sosyal hiyerarşinin ve devlet düzeninin doğuşu – Tarımda sulamanın başlaması (Mısır ve Filistinden Mezopotamyaya)

5 Bronz çağı 4000-1000 Mezopotamya • Fırat ve Dicle – Taşkın kontrolü ve sulama – Ticaret – Büyük kentler ortaya çıkıyor, yetiştirilen ürün çeşidi artıyor, meslekler doğuyor, merkezi devletler ordular kuruyor. – Yazı etkin olarak kullanılıyor

6 • Dinler ve tanrıların ortaya çıkışı – Çatışmayı ve hatta savaşı seven «tanrılar» insan hayatını kontrole başlıyor. Törenler, ibadethaneler, kurbanlar… Din adamları ortaya çıkıyor ve güç kazanıyor. Crystallinks.com

7 – Gılgamış Destanı • Ur kıralı Gılgamış, arkadaşı Enkidu’nun ölümünden sonra ölümsüzlük arayışına giriyor. • Daha sonra sadece tanrıların ölümsüz olabileceğini, insanın ise iyi bir ad bırakarak ölümsüz olabileceğini farkediyor. • Destanda Nuh tufanından da bahsedimektedir.

8 • Sümerler – İlk şehirler – Tarım ve Hindistan’la ticaret – Tekerleğin bulunması – Yazının bulunması – Matematik ve astronomi sistemlerinin gelişmesi

9 • Akkad İmparatorluğu (2350-2200) – Dünyanın ilk büyük devleti – Büyük Sargon, Basra’dan Akdeniz’e kadar tüm toprakları fethedip madenleri topluyor. Atbtarih.net

10 • Asur Krallığı (1900) – Anadolu ile Mezopotamya arasındaki ticareti kontrol eden bir şehir devletinden imparatorluğa – Devlet tekelinden ziyade özel teşebbüs destekleniyor tr.wikipedia.org

11 • Babil Krallığı ve Hammurabi Kanunları (MÖ 18.yüzyıl) – İlk yazılı kanunlar – Kıral düzen ve adaleti sağlıyor – Uluslararası ticaret yasaları (sözleşme, faiz, ipotekli satış vs) – Öldürmeye sert cezalar, sosyal hiyerarşi vs. www.clayrooftiles.com

12 Mısır (3050-1000) • Mısır medeniyeti – Coğrafyanın kader olduğu yer • Nil nehri – Doğudan ve batıdan çöllerle korunmuş bir alan – Yıllık düzenli su taşkınları • Birlik refah ve istikrar

13 Resim yazısı (hiyeroglif) Papirüs kağıt gibi kullanıldı Güneş yılı esaslı takvim Geometri, astronomi ve tıpta gelişme Firavunlar tanrı gibi hüküm sürüyor

14 – Din ve yönetim – Mısır panteonunda yaklaşık 2000 tanrı var. – Krallar kendilerini tanrının insan görünümü olarak sunuyorlar ve adaleti kendilerinin dağıtacağını söylüyorlar. (Kanun benim!)

15 – Ölümden sonra • Ölümden sonra doğru yaşayanlara ödül ve sonsuz hayat var • Mumyalama • Piramitlere ve mezarlara öte dünya ihtiyaç araç-gereçleri konuyor

16 – Piramitler • Kralların gücüne göre görkemli piramit mezarlar yapılıyore – Sakkara’da basamaklı piramit (yaklaşık 2650) – Giza’da Kral Şeop piramidi (yaklaşık 2575)

17 • Orta Krallık (2061-1665) – Taşkınların azalması ve kıtlık- açlık sonucu 2350’de sivil isyanlar artıyor, krallık otoritesi kayboluyor – 2190-2061 arasında bölgesel güçler âdeta bir Beylikler Dönemi yaşatıyor – Kral II. Mentuhotep Mısır’ı tekrar birleştirip Orta Krallık dönemini başlatıyor – Toprakları genişletip ticareti artırıyor.

18 • Yeni Krallık (1569-1081) – 1664-1570 arasında açlık ve Hiksos saldırıları bir ara dönem yaşatıyor. – Yukarı Mısır halklarından Tebler, Mısır’ı birleştirerek Yeni Krallığı kuruyor – Savaşçı Firavunlar Mısır topraklarını genişletip ticareti geliştiriyorlar

19 – Yeni Krallıkta kadınlar da yönetime katılıyor. – Kraliçe Hatşepsut 1502- 1482 arasında Firavun olarak Mısır’ı yönetiyor – Akhenaten ve karısı Nefertiti 1372-1355 arasında yönetimdeler. Aten’i tek ana tanrı kabul ediyor, başkenti Amarna’ya taşıyor. – 1355-1346 arasında Tutankamen eski tanrılara ibadet sistemini yeniden kuruyor.

20 Diğer Bronz çağı uygarlıkları • LEVANTENLER – Kenanlılar: Akdeniz ticaretini ellerinde tutuyorlar. MÖ 1600’lerde ilk alfabeyi geliştiriyorlar. – Yahudiler: Yaklaşık 1900’lerde Ur’dan Filistin’e göçen İbrahim’in torunları. 12 kabile. Yahova adlı tanrı ile Yahudileri örgütlüyor.

21 • Çıkış (Exodus). Hz.Yusuf zamanında Yahudiler Mısır’a göçtü. 13.yüzyıla kadar Firavun’un kölesi olarak büyük inşaatlarda çalıştılar. Hz.Musa Yahudileri Mısır’dan çıkardı ve Yahova’nın yönlendirmesiyle Sina’ya yerleştirdi (MÖ 1250).

22 – Yahudi inancı • On Emir (The Ten Commandments) • Tevrat: İncil’in ilk beş kitabı • Tek tanrılı din – Mısır’dan çıkıştan sonra tek tanrı inancı gelişti. – Hristiyanlık ve müslümanlık Yahudiliğe dayanır; Yahudi yasaları Batı ahlâk geleneğinin temelini oluşturur.

23 Yunanistan ve Anadolu’da Bronz çağı (2200-1000)

24 • Girit’te Minos uygarlığı (2200- 1400) – Dini, ekonomik ve politik hayatı kontrol eden Saray toplumu ortaya çıkıyor. – Akdeniz çok kültürlülüğü. Üzüm, zeytin ve buğday yetiştirme – Gelişmiş el sanatları, güzel sanatlar, spor gelişiyor

25 • Miken uygarlığı ( 1800- 1000) – Girit kültürünü kaldırıyor. Antik Yunan kültürünün temeli – Girit’teki Minos uygarlığından etkileniyor – Anadolu’dan giden Akalar çiftçiler üzerinde feodal- askeri egemenlik kuruyor. Savaşa dayalı bir düzen kuruyorlar

26 • Hitit Krallığı (1750-1200) – Ticaret yollarını ve maden ticaretini kontrol ediyor – Büyük bir askeri güç • 1595’te Babil’i ele geçiriyor. • 1274’te Kadeş Savaşı ile II.Ramses komutasındaki Mısır ilerlemesini durduruyor.


"Batı Uygarlığının temelleri GELİŞMİŞ ÜLKELERDE EĞİTİM Prof.Dr. Mustafa Ergün." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları