Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fortis Turkey | YASED - Şubat 2007 | 1 Getting you there. Fırsatlar Ülkesi Türkiye: Banka yatırımlarına artan ilgi Tayfun BAYAZIT Yönetim Kurulu Başkanı,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fortis Turkey | YASED - Şubat 2007 | 1 Getting you there. Fırsatlar Ülkesi Türkiye: Banka yatırımlarına artan ilgi Tayfun BAYAZIT Yönetim Kurulu Başkanı,"— Sunum transkripti:

1 Fortis Turkey | YASED - Şubat 2007 | 1 Getting you there. Fırsatlar Ülkesi Türkiye: Banka yatırımlarına artan ilgi Tayfun BAYAZIT Yönetim Kurulu Başkanı, Fortis Bank A.Ş. 21 Şubat 2007 İstanbul

2 Fortis Turkey | YASED Şubat 2007 | 2 Küresel trendler ve Türkiye: –Finans sektörü küresel devler yaratıyor, –Örnek: Japonya finans devleri Mitsubishi ve UFJ: Toplam Aktifler $1.7 trilyon, –Satın almalar, birleşmeler –Gelişmekte olan ülkeler: Bu konsolidasyonun laboratuarı? –Yabancı yatırımcıların önü açıldı: –Türkiye’de önemli adımlar atıldı, –Doğrudan yabancı yatırımlar kanunu, –Yabancıların çalışmasına yönelik düzenlemeler, –Kurumlar vergisinde 10 puanlık düşüş, –Enflasyon muhasebesi uygulaması.

3 Fortis Turkey | YASED Şubat 2007 | 3 Küresel finans kurumları neden gelişmekte olan ülkelerde var olma gereksinimi içindeler? –Ülkelerin büyüme potansiyeli: –Koşulların uygunluğu, –Büyümenin reel ekonomiye yansıması, zincirleme etki, –Türkiye’de AB uyum süreci: –Küresel finans gruplarının özellikle ilgi duyduğu ülkeler –BRIC ve bu çerçevede Türkiye, –Uluslararası derecelendirme kuruluşları ve yatırım bankalarının en hızlı büyüyen 15 ülke sıralaması, –Sadece Çin ve Hindistan’daki potansiyel işgücü gelişmiş ülkelerin 2.5 misli, –AB yeni ülkeleri ve aday ülkeler, –Türkiye’ye müzakere süreci sonrası 1 yılda son 10 yıldan fazla sermeye girişi.

4 Fortis Turkey | YASED Şubat 2007 | 4 Gelişme ve büyüme potansiyeli: 72 milyon nüfus; “kişi başına milli gelir” gelişmekte olan ekonomilere göreceli olarak düşük Kaynak: World Bank, Eurostat * Türkiye Eylül 2006 itibarıyla 307 58 43 11 10 38 73 142 181 22 1.307 9.476 1.678 1.072 175 118 289 388 764 794 94 2.229 30.865 28.946 24.944 15.871 11.814 7.599 5.335 5.378 4.387 4.271 1.705 Gelişmekteolanpiyasalar AB 11 16 83 365 595 2781 34.733 36.491 33.720

5 Fortis Turkey | YASED Şubat 2007 | 5 Mortgage ve kredilerde büyüme potansiyeli: Hane halkının yaklaşık 68%’i evlerinin sahibi (2004: EU-15 ağırlıklı ortalama: 80%). Mortgage kanununun 2007’de geçmesi bekleniyor Enflasyon düştükçe özellikle tüketici kredilerinde önemli artışlar bekleniyor Gönüllü emeklilik sistemi 2003 yılında devreye girdi. Şu anda $2.1 milyar büyüklüğünde **, piyasanın 2010 yılında $7.6 milyara, 2015 yılında da $20.1 milyara ulaşması bekleniyor. * Konut kredileri ve kredi kartı alacakları hariç ** 22.01.2007 itibarıyla Kaynak: TBB, Eurostat, European Central Bank Mortgage kredileri/GSYİH (2005) Perakende krediler*/GSYİH (2005) Özel Emeklilik Fonları /GSYİH (2005)........................

6 Fortis Turkey | YASED Şubat 2007 | 6 Gelişmeye hazır bir piyasa Mevduat penetrasyonu Mevduat/GSYİH (%) 2005 Kredi penetrasyonu Krediler/GSYİH (%) 2005 Perakende Bankacılığın momentum kazanımı / yakınsama (convergence) hikayesi Kaynak. World Bank, Eurostat * Türkiye için rakamlar Eylül 2006 itibarıyla

7 Fortis Turkey | YASED Şubat 2007 | 7 Elimizdeki yerli kaynak nedir? –İnsan Kaynakları: –Başarma ve büyüme azmi yüksek, –Girişimci ruha sahip, –Yüksek iyi eğitimli bir güç –Finans kurumlarının teknoloji üstünlüğü: –Teknoloji derinliği düşük finansal piyasalarda rekabet unsurlarından biri, –Altyapı o kadar iyi ki, pek çok küresel banka, uluslararası operasyonların teknik altyapısı için Türkiye’deki merkezlerini kullanmaya başladı (Smartsourcing).

8 Fortis Turkey | YASED Şubat 2007 | 8 Kredi ve sermaye piyasaları açısından bakış: –Know-how ve güçlü sermayeye sahip kurumların avantajı: –Katalizör rolü, getirdikleri: –Dünyaya açılma yeteneği, –Büyümenin finansmanı, –Sorunlu noktalar: –Uluslararası ya da büyük yerli oyuncularla iş yapma eğilimi, –Risk Yönetimi, –Denetim, –Küresel ilişkiler. –Satın alınan bankanın reel sektördeki yerli oyuncularla ilişkileri satın alma sonrasında zayıflayabiliyor, –Bu sorunu aşma açısından kritik nokta: Basel II, –Yerli oyuncular da küresel standartlara ulaşacaklar, –Ölçek ekonomisi gelişecek, –Küresel finans gücü büyümenin finansmanına yönelebilecek.

9 Fortis Turkey | YASED Şubat 2007 | 9 Küresel büyük oyuncular hangi ekstra avantajları sunabiliyor? –Sektör içi gelişim: –Riskin çeşitlendirmesi ve dağılımı (diversification), ölçek, denetim, –Risk yönetimi alanında iyi bir teknoloji, –Politik baskıya dayanıklılık, –Rekabetin artışı, –Finansal sistemin güçlenmesi ve derinleşmesi: –Güvenilirlik açısından daha iyi bir algılama (özellikle ekonomideki daralma dönemlerinde), –Finansal sistemin liberalizasyonu, sermaye piyasalarının küresel oyunculara açılması (büyümede % 1 artış katkısı), –Düşük gelir gruplarının refah seviyesinde hızlı yükseliş (sosyal boyut), –Ekonomi aktörlerinin küresel entegrasyonunu kolaylaştırma.

10 Fortis Turkey | YASED Şubat 2007 | 10 Özetle: –Küresel bankalar know-how getiriyor, –Ama daha önemlisi, yerel aktörlerin küresel ekonomiye entegrasyonunu sağlıyorlar, –Örnek: Fortis geçen yıl Avrupa’da 118 merkez ile on-line bağlantısı olan 12 “Ticari Bankacılık Merkezi” açtı.

11 Fortis Turkey | YASED Şubat 2007 | 11 Sektörde yabancı payını nasıl yorumlanmalı? –Bağımlılık veya zayıflama algısı, –Birleşme ve satın alma oranları küresel oranlara paralel (%70’i M & A), –Türkiye ekonomisinin gelişimine oynuyorlar, –Türk ekonomisine yatırım yapıyorlar. Neden? –Türk girişimcilerine finans birikimini sunarak para kazanmayı amaçlıyorlar, –Hedef KOBİ’ler, –Sonuç: –Türkiye ekonomisinin risk primini azaltıyorlar, –Küresel ekonomi ile bütünleşmeyi sağlıyorlar, –Bu rol önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir.

12 Fortis Turkey | YASED - Şubat 2007 | 12 Getting you there. Teşekkürler


"Fortis Turkey | YASED - Şubat 2007 | 1 Getting you there. Fırsatlar Ülkesi Türkiye: Banka yatırımlarına artan ilgi Tayfun BAYAZIT Yönetim Kurulu Başkanı," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları