Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslar Arası Fonlar için Proje Hazırlama Esasları T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Şubat 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslar Arası Fonlar için Proje Hazırlama Esasları T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Şubat 2008."— Sunum transkripti:

1 Uluslar Arası Fonlar için Proje Hazırlama Esasları T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Şubat 2008

2 Biz kimiz? AKDAN Danışmanlık Ltd. Şti

3 3 Çalışma Alanlarımız: •KOBI Danışmanlığı; Araştırma – Geliştirme Danışmanlığı Finansman Danışmanlığı Dış Ticaret Danışmanlığı Yönetim Danışmanlığı Satış – Pazarlama Danışmanlığı İş Kurdurma Danışmanlığı

4 4 •Eğitim Hizmetleri Dış Ticaret Eğitimi Satış - Pazarlama Eğitimi Finans Eğitimi Fon kaynakları (Destek, hibe ve krediler) Bilgilendirme Toplantıları Proje Çevrim Yönetimi (PCM) Eğitimi Girişimcilik Eğitimi Çalışma Alanlarımız:

5 5 •Proje Yönetim Hizmetleri AB Teknik Asistanlık AB projeleri (Bölgesel Kalkınma, Aktif işgücü) Dünya Bankası projeleri (Kırsal Kalkınma, Sosyal Riski Azaltma Projesi, Özelleştirme ve Sosyal Destek Projeleri) TÜBİTAK, TTGV Ar-Ge projeleri

6 Eğitimin Amacı

7 7 •Temel amaç, katılımcılara proje fikrinin doğuşu ve kurgulanmasından başlayarak proje ve fizibilite kavramını vermek; AB’nin bakış açısı konusunda farkındalık yaratmak, proje hazırlamak veya yorumlamak konusunda ihtiyaçları olan donanımın neler olduğunu göstermek, özetle AB’nin proje fikrine ve düşünce sistemine yaklaştırmaktır.

8 Bazı yaratıcı insanlar, sadece çok iyi fikirleri olduğu için bazılarının onlara para vereceğini düşünürler

9 9 Kendinizi fon sağlayan kurumun yerine koyun!!! Proje Fikri; •Öncelik alanlarımıza uygun mu?

10 10 Proje Fikri •Taleplerimizi karşılıyor mu?

11 11 •Beklediğimiz etkiyi yaratıyor mu? Proje Fikri

12 12 Proje Fikri •Gerçekçi mi?

13 13 Proje •Fon kaynağı tükendikten sonra devam edebilecek mi?

14 14 •Bu proje mutlaka gerçekleşmeli mi?

15 15 •Öngörülen insan kaynağı bu konuda tecrübe sahibi mi?

16 16 •Başvuran kurum bu projeyi gerçekleştirebilecek kapasitede mi?

17 Projenizi önce siz değerlendirin!!!

18 18 Projeniz Gerçekleştirilebilir mi? •Fonlanabilir ( Uygun fon kaynağı var mı?) • Etkin ( karlı mı, beklenen etkiyi doğuruyor mu?) • Başarılabilir ( proje her anlamda sizin kapasiteniz dahilinde mi?)

19 Proje teklifiniz niçin önemlidir?

20 20 •Profesyonelliğinizin ispatıdır •Problem yada ihtiyacı nasıl anladığınızdır •Bir problem çözücü olarak göstereceğiniz uzmanlığınızdır

21 21 •Bir plan geliştirme ve yürütme yeteneğinizdir •Bir planı yönetme yeteneğinizdir •Yaratıcılığınızdır!!

22 Neden bazı proje teklifleri başarısız olur?

23 23 Teklif reddinin nedenleri: •Son başvuru tarihinden sonra teslim •Kılavuzun tam anlamıyla takip edilmemesi •Teklifte olağandışı, merak uyandıran yada parlak herhangi bir unsur bulunmaması

24 24 •Teklif bu yılki önceliklere uygun değil •Teklif açık ve anlaşılır değil •Teklif tamamlanmamış, eksik kalan unsurlar var Teklif reddinin nedenleri:

25 25 •Yeterli saha araştırması yapılmamış •Daha önce uygulanmış benzer projeler yeterince araştırılmamış •Proje teklifi kurumun uygulama kapasitesinin çok üzerinde •Uygulama için yanlış metodoloji öngörülmüş Teklif reddinin nedenleri:

26 26 •Bütçe gerçekçi değil •Maliyetler öngörülen faydadan daha yüksek •Sürdürülebilir değil •Teklif dili zayıf Teklif reddinin nedenleri:

27 Uluslar Arası Fon Kaynakları Avrupa Birliği

28 28 AB Mali Yardımları •Avrupa Komisyonu tarafından, diğer aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye’ye de tahsis edilen HİBE NİTELİKLİ yardımlardır. •Öte yandan, sözkonusu yardımlar doğrudan nakdi bir yardım niteliğinde olmayıp, Avrupa Komisyonu ve Türkiye’nin birlikte seçtikleri proje ve programlara mali destek sağlamak için kullanılmaktadır.

29 29 •Topluluk Programları ( Kültür 2007, LIFE, 7. ÇP gibi) veya Avrupa Yatırım Bankası kredileri gibi imkanlar mali yardımlarla karıştırılmamalıdır. AB Mali Yardımları

30 30 AB Mali Yardımları •AB katılım öncesi finansmanının temel amacı aday ülkelere AB üyeliğine hazırlanmaları için yardımcı olmaktır. •AB’nin Türkiye’ye mali desteği artan miktarlarda devam etmektedir.

31 31 Neden AB Desteği? •Müktesebat Uyumu •Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi •Ekonomik ve Sosyal Uyum

32 32 Nasıl uygulanır? •AB fonlarının kullanımı standartlaştırılmış kurallara tabidir.  Aday ülke için AB finansman döngüsü aşağıdaki adımları kapsar:  Bütçe kararı  Fonların ulusal programlara dağılımı  İhalelerin Yapılması  Ödemeler  Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ilerleyen bölümde daha detaylı incelenecektir.

33 Uluslar Arası Fon Kaynakları Dünya Bankası

34 34 Proje Döngüsü •Dünya Bankası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin talebiyle bir proje geliştirir ve finansman sağlar. •Projenin fizibilitesi ve kredinin vadesinin kıymetlendirilmesini müzakereler, Yürütme Kurulunun onayı ve imza aşaması takip eder. •Kredi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

35 35 Toplam Finansman •Dünya Bankası, Türkiye'de bugüne kadar 135 programı finanse etmiş ve toplam 15,5 milyar dolar kredi sağlamıştır.

36 36 Ana Konular •Dünya Bankası'nın Türkiye'ye destek sağladığı ana konular: Sosyal güvenlik, kamu sağlığı, su tedariki ve kanalizasyon, çevre, tarım, inşaat, hukuk reformu, kamu sektörü yönetimi ve enerji sektörü reformudur.

37 37 Mevcut Kredi ve Hibeler •Dünya Bankası'nın Türkiye'deki mevcut portfolyosu 23 aktif proje, 4 hibeden oluşmaktadır.

38 38 Hibeler •Gençliğin Gelişimi ve Sosyal Katılım Japon Sosyal Kalkınma Fonu(JSDF) •Etkin bir Kamu Borç Yönetimi için Kurum Oluşturma •Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar Yönetimi GEF Projesi •Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılması Projesi - II. Aşama (PODS-II) •1,93 ( milyon $) •0,32 •8,2 •14 •HİBELER TOPLAMI 24,45

39 Uluslar Arası Fon Kaynakları Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

40 40 Çalışma Alanları •UNDP Türkiye 3 temel alanda ilerleme kaydetmek için çalışır: 1) demokratik yönetişimin sağlanması için kapasite geliştirme; 2) yoksulluğun azaltılması için çaba gösterilmesi; 3) çevre ve sürdürülebilir kalkınma.

41 41 Nasıl Çalışır? •UNDP, bu alanlarda ilerleme kaydedilebilmesi için, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum, üniversiteler ve özel sektörle ortaklıklar kuruyor. Kalkınma projelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bakanlıklarla yakın ilişki içinde çalışıyor.

42 42 Bazı örnek projeler •LA-21 – Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi •Türkiye'deki Yerel Yönetim Reform Programına Destek •Kadınların Politik Yaşama Katılımı •İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin İnsan Hakları Konusunda Eğitimine Destek

43 43 o Mikrofinans Sektör Gelişimi o Gap-GİDEM - Güneydoğu Anadolu'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi o Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi o Gelişmekte olan Ülkeler arası Teknik İşbirliği (TCDC II) Bazı örnek projeler

44 44 •Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF-SGP) •İklim Değişikliği Programı •Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörlere Entegrasyonu Projesi •Bölgesel Su Ortaklığı Girişimi: "Her Damla Değer Katar" Bazı örnek projeler

45 Uluslar Arası Fon Kaynakları Yabancı Vakıflar 1.Küresel Mirası Koruma Vakfı 2.Dünya Anıtlar Fonu 3.REC-Bölgesel Çevre Merkezi

46 1.KÜRESESEL MİRASI KORUMA VAKFI (GLOBAL HERITAGE FUND)

47 47 KÜRESEL MİRASI KORUMA VAKFI (GLOBAL HERITAGE FUND) Amacı Tarihi alanların korunması(Koruma planının hazırlanması ve uygulanması) İçeriği Koruma planı ve kapsamındaki çalışmalar(Restorasyon rekonstrüksiyon,personel eğitimi vb. Kim Başvurabilir?Yerel yönetim ve STK'lar Bilgi İçinwww.globalheritagefund.org

48 48 Örnek Proje 1: Çatalhöyük Projesinden örnek çalışmalar •Ziyaretçi merkezinin yenilenmesi •Kazı alanında ziyaretçilere yönelik materyallerin çoğaltılması

49 49 Örnek Proje 2 Global Heritage Fund “Kars Osmanlı Bölgesi Koruma Planı” projesinden örnek çalışma. 1) Çalışmalardan önce Namık Kemal evi,Mayıs 2005 2) Arkeolojik kazılardan sonra N.Kemal Evi, Ağustos 2005 3) Duvar restorasyonundan sonra N.Kemal Evi, Eylül2005

50 50 2.DÜNYA ANITLAR FONU (WORLD MONUMENTS FUND)

51 51 DÜNYA ANITLAR FONU(WMF) AmacıTarihi eser ve mimari yapıların korunması İçeriği Kültürel miras alanlarındaki koruma çalışmaları ve buna bağlı girişimler; •Keşif ve planlama çalışmaları •Pilot projeler •Proje uygulamaları •Belirli bir bölgenin korunmasına yönelik eğitim aktiviteleri Kim Başvurabilir? Özel kişi veya kuruluşlara ait olmayan bütün alanlar için başvuru yapılabilir Bilgi İçinwww.wmf.org

52 52 Türkiye’de Fon Almış Projeler •Ani Arkeolojik Sit alanı, Ocarlı Köyü, Kars •Çatal Höyük, Küçükköy •İzmir Merkez Sinagogu, İzmir •Efes, İzmir •Aya Sofya, İstanbul •Küçük Aya Sofya •Zeyrek Camii, İstanbul •Nemrut Dağı Arkeolojik Sit Alanı, Kâhta •Patara Arkeolojik Sit Alanı, Kas •Afrodit Tapınağı, Aphrodisias •Augustus Tapınağı, Ankara •Tetrapylon, Aphrodisias

53 3.BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ (REC)

54 54 YEREL YÖNETİMLERE ÇEVRE FİNANSMANI EĞİTİMİ REC-Türkiye Şubat 2006’da Yerel Yönetimlere, çevre alanında AB mali yardımı konusunda çevre finansmanı eğitimi vermiştir.Kuruluşun bu tür etkinlikleri olmaktadır. Kuruluşun etkinlikleriyle ilgili bilgiler web sitesinden takip edilebilir. REC-Bölgesel Çevre Merkezi Küçük HibelerUlusal Hibeler Amacı Yerel STK’ları, kuruluş, teşkilatlanma ve proje geliştirme faaliyetlerinde desteklemek STK’ ların ve yerel idarelerin, halkın bilinçlendirilmesi programları, kampanyalar ve forumlar da dahil olmak üzere ulusal önemdeki alanları konu alan projelerini destelemek Proje Limiti10 000 EUR 10,000 ila 50,000 Euro arasında Bilgi İçin www.rec.org.tr

55 55 (IPA) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

56 56 IPA’nın Kapsamı

57 57 Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım PHARE ISPA SAPARD CARDS

58 58 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı •2007-2013 •2007-2013 döneminde tüm katılım öncesi AB mali yardım programlarını birleştiren mali araç •IPA bütçesi : 11,5 milyar Euro.(Bütün Aday ve Potansiyel Aday ülkeler için )

59 59 Katılım Öncesi Yardım Aracı Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA’nın Kapsadığı Ülkeler: Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Potansiyel Aday Ülkeler Arnavutluk Bosna-Hersek ve Sırbistan-Karadağ

60 60 Katılım Öncesi Yardım Aracı • Çerçeve bir Tüzüktür. • Uygulamasına ilişkin kurallar Komisyon tarafından çıkartılacak ikincil uygulama mevzuatları ile düzenlenecektir. • Komisyon, Yapısal Fonları, Uyum Fonunu ve Kırsal Kalkınma Fonlarını dikkate alarak, her bir bileşen için farklı uygulama mekanizmaları geliştirebilecektir.

61 61 • Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma • Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği • Bölgesel Kalkınma • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi • Kırsal Kalkınma Mali Yardım Bileşenleri Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

62 62 IPA Bileşenleri •Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Kurumsal Yapılanma Müktesebat Uyumuna Yönelik Programlar Topluluk Programlarına Katılıma Yönelik Faaliyetler *Sorumlu Kurum: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği •Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği Kurumsal Yapılanma ve Yatırım Faaliyetleri *Sorumlu Kurum: Henüz belirlenmemiştir.

63 63 IPA Bileşenleri •Bölgesel Gelişme Yapısal Fonlar kapsamındaki Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Uyum Fonu uygulamaları ile uyumlu faaliyetler •İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Yapısal Fonlar kapsamındaki Avrupa Sosyal Fonu uygulamaları ile uyumlu faaliyetler •Kırsal Kalkınma Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Faaliyetler *Sorumlu Kurum: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sektörel Koordinatör: Devlet Planlama Teşkilatı

64 64 Bölgesel Gelişme Bileşeni Altında Yer Alan Operasyonel Programlar (OP) ve Sorumlu Bakanlıklar: OPSorumlu Bakanlık Ulaştırma – Ulaştırma Bakanlığı Çevre– Çevre ve Orman Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik– Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Kalkınma IPA Bileşenleri

65 65 Önemli Not: •Bu dönem itibariyle OP ler tamamlanmıştır ve onay sürecindedir. İlgili Bakanlıkların uygulama kapasiteleri değerlendirilmektedir, akredite olmaları halinde OP başlıklarında proje çağrıları ilan edilecektir. •Akredite olmamaları durumunda ise Bakanlıkların kapasitelerini artırmaya yönelik hizmet satınalmaları gündeme gelecektir.

66 66 Kapsam •Yapısal Fonlar kapsamındaki Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ABKF) ve Uyum Fonu uygulamaları ile uyumlu faaliyetler: •Ulaştırma altyapısı (özellikle TEN-T ağlarıyla bağlantılar) •Çevresel önlemler; atık yönetimi, kentsel atık su yönetimi ve hava kalitesi ile ilgili alanlar •İş ortamının iyileştirilmesi ve girişimciliğin güçlendirilmesi IPA Bileşenleri Bölgesel Kalkınma

67 67 Sorumlu Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kapsam: Özellikle kadınların işgücüne katılma oranı artırılarak istihdama daha fazla insanın çekilmesi ve istihdamda tutulması ve işsizliğin özellikle de genç işsizliğin azaltılması. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi ve eğitimin tüm kademelerinde özellikle kızlar için okullaşma oranının yükseltilmesi amacıyla beşeri sermaye yatırımının artırılması İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi IPA Bileşenleri

68 68 Kapsam: Özellikle yaşam boyu eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve çalışanlar ile işletmelerin insan kaynaklarına yatırım yapmalarının teşvik edilmesi yoluyla işçilerin, işletmelerin ve girişimcilerin uyum kabiliyetlerinin yükseltilmesi. Dezavantajlı kişilerin işgücüne sürekli katılımlarını sağlamaya yönelik kapsayıcı bir işgücü piyasasının teşvik edilmesi ve işgücü piyasasında her çeşit ayrımcılıkla mücadele edilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi IPA Bileşenleri

69 69 IPA Sürecinde Kurumsal Yapılanma

70 70 Sektörel Koordinatör olan DPT koordinasyonunda ilgili kuruluşların katılımıyla hazırlanmaktadır. 2007 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla nihai hale getirilmiştir. Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşenlerini içerir ve bu alanlardaki temel öncelikleri ortaya koyar. Ulusal önceliklerle Avrupa Topluluğu öncelikleri arasında ve iki bileşen altında yer alan 4 operasyonel program arasındaki tutarlılığı ve tamamlayıcılığı sağlar. Stratejik Çerçeve Belgesi

71 71 Operasyonel Programlar •Her bir Operasyonel Program ilgili Bakanlık tarafından hazırlanır ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanır. Stratejik Çerçeve Belgesinde •Operasyonel Programlar, Stratejik Çerçeve Belgesinde yer alan öncelik ve amaçların elde edilebilmesi için uygun önlemler ve eylemleri tanımlar. •Orta dönem hedeflerin ve ihtiyaçların analizini içerir. •3 yıllık perspektifi ortaya koyar. •Amaçları, ulaşılmak istenen sonuçları, müdahale alanlarını, objektif izleme ve değerlendirme göstergelerini içerir.

72 72 Stratejik Çerçeve Belgesi (2007-2013) OP-Ulaştırma OP-Bölgesel Rekabet edebilirlik OP-Çevre Bölgesel Kalkınma Kurumsal Yapılanma Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği İnsan Kaynaklarını Geliştirme Kırsal Kalkınma Planı OP- İnsan Kaynaklarını Gel. 9. Kalkınma Planı (2007-13) Orta Vadeli Program (2006-08) ÖUKP (2004-06) Stratejiler - Kırsal Kalkınma, KOBİler, Sanayi Çevre, Ulaştırma, İstihdam TC AB KEP(2005) IPA Yapılanması IPA Tüzüğü (2007-13) Çok Yıllı İndikatif Planlama Dokümanı Lizbon Stratejisi ve Avrupa İstihdam Stratejisi KOB İlerleme Raporları Kırsal Kalkınma Projeler

73 73 Sağlanacak Finansman Bileşen200720082009Total I- Kurumsal Gelişim 252.2250.2233.2735,6 II. Sınır ötesi İşbirliği 6.68.89.424,8 III. Bölgesel Kalkınma 167.5173.8182.7524 IV. İnsan Kaynaklarını Geliştirme 50.252.955.6158,7 V. Kırsal Kalkınma 20.753.085.5159,2 Toplam497.2538.7566.41602,3

74 74 Yararlanıcılar Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları : AB mevzuatının nasıl uygulanacağına dair kurumsal kapasite destekleri; Yerel Yönetimler: Altyapı yatırım projeleri; katı atık ve atık su arıtma tesisleri gibi. KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini arttırmak üzere destek (*Destek türü ve mekanizmaları henüz belirlenmemiştir.) İşgücü: gençler ve kadınların becerilerinin arttırılması, iş bulabilmeleri için eğitim verilmesi, aktif istihdam ve sosyal içerme önlemleri gibi Sivil Toplum Kuruluşları: Faaliyet alanlarına yönelik destekler Çiftçiler: Çiftçilerin tarımsal üretkenliğinin artırılması

75 75

76 76

77 77 AB Mali Yardımları Kapsamında Başvurulabilecek Hibe Programları •GAP Bölgesinde Sel Riskinin Azaltılması Hibe Programı ( Fiziksel Planlama ve Yatırım – Sosyal Destek) •Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı-2008

78 GAP Bölgesinde Sel Riskinin Azaltılması Hibe Programı Sosyal Destek

79 79 •Hedefi sel nedeniyle oluşan sosyal ve ekonomik zararın giderilmesidir. •Toplam bütçe 2.200.000 Avro •En düşük hibe miktar: 30.000 EUR •En yüksek hibe miktar: 150.000 EUR •Destek oranı %100

80 80 Kimler Başvurabilir? •Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden birinde yerleşik; •Belediye, il veya bölgesel kamu kurumu örneğin: İl Özel İdareleri, İl veya Bölge Müdürlükleri (örn. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İller Bankası İl Müdürlükleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri vb.), Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, birlikler örneğin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

81 81 Projeler aşağıdaki sektörlerle veya konularla ilgili olmalıdır: •Yerel halka yönelik sel önlenmesi / sel riskinin azaltılması ve afetlere karşı genel hazırlık konusunda kapasite ve bilinç oluşturma •Sellerden etkilenen veya etkilenme riski taşıyan gruplar için mesleki eğitimler ve küçük ölçekli kalkınma faaliyetleri •Halk sağlığı hizmetlerinin sağlanmasına yönelik projeler (psikolojik destek, hijyen, çocuk sağlığı vb.) •Kadınlar, gençler ve bedensel engelliler için yetişkin eğitimi vb. •Son Başvuru: 5 Mayıs 2008

82 GAP Bölgesinde Sel Riskinin Azaltılması Hibe Programı Fiziksel Planlama ve Yatırım

83 83 Hedefi sellerin önlenmesi için gerekli altyapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve sel esnasında hızlı bir yanıt oluşturulması için yerel kapasitenin oluşturulması için temel ihtiyaçların karşılanmasıdır. Toplam bütçe: 12.800.000 EUR •En düşük miktar: 90.000 EUR •En yüksek miktar: 1.800.000 EUR •Destek oranı en fazla %90 •Son Başvuru : 6 Mayıs 2008

84 84 Kimler Başvurabilir? •Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden birinde yerleşik; •Belediye, il veya bölgesel kamu kurumu örneğin: İl Özel İdareleri, İl veya Bölge Müdürlükleri (örn. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İller Bankası İl Müdürlükleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlükleri vb.), Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, birlikler örneğin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri •Yasal olarak hizmet veren veya altyapının işletmesini üstlenen bir kurum olmak ve altyapı hizmetlerinin tüm olası kullanıcıların eşit kullanımına sunmak

85 85 Örnek Proje Fikirleri (1/2) •Master plan, imar planları, sel risk değerlendirme ve acil durum/eylem planlarının hazırlanması; •İleride hayata geçirilecek olan projeler (bu hibe kapsamında desteklenmeyen) ancak bu hibenin genel amacına uygun faaliyetler için fizibilite, tasarım ve ÇED ile ilgili çalışmalar; •Nehir yatağı koruma tesislerinin inşası, geliştirilmesi veya rehabilitasyonuna yönelik (Nehir kenarı ve Nehir Yatağı erozyonuyla mücadele edecek) projeler;

86 86 •Menfezlerin, kutu menfezlerin, yolların, köprülerin ve diğer hayati yerel altyapının inşası, geliştirilmesi veya rehabilitasyonuna yönelik projeler; •Selin önlenmesi / sel riskinin azaltılmasına yönelik küçük ölçekli kamu hizmeti tesislerinin (sağlık ocakları, rehabilitasyon merkezleri, ortak sosyal alanların, okulların vb.) inşası, geliştirilmesi veya rehabilitasyonuna yönelik projeler; •2006 yılındaki sel esnasında zarar gören veya gelecekte sel riski taşıyan kültürel miras değerlerinin restorasyonu ve renovasyonuna yönelik projeler. Örnek Proje Fikirleri (2/2)

87 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı-2008

88 88 Hedef: •Programın hedefi, belirlenen illerde kadın ve gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik aktif istihdam tedbirlerinin tasarlanması ve uygulanmasıyla ilgili kapasitenin güçlendirilmesidir.

89 89 Bölgeİller 1İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli 2İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Antalya, Balıkesir 3Ankara, Kayseri, Konya, Zonguldak, Çorum, Samsun, Sivas, Trabzon, Eskişehir, 4Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Malatya

90 90 BölgeÖngörülen asgari tutar 13,000,000 21,500,000 32,000,000 41,500,000 Toplam8,000,000 Kalan 8.000.000 Avro bölgeye bakılmaksızın, en yüksek puanı alan projelere tahsis edilecektir. TOPLAM BÜTÇE: 16.000.000 Avrodur.

91 91 Hibe miktarları •En düşük tutar: 50,000 AVRO •En yüksek tutar: 400,000 AVRO •Hibe tutarı, projenin uygun maliyetler toplamının %90’ından fazla projenin uygun maliyetler toplamının %50’sinden az olamaz

92 92 Kimler Başvurabilir? •Sivil toplum kuruluşu,il özel idareleri, köylere hizmet götürme birlikleri, belediyeler, sanayi ya da ticaret odaları, esnaf ve sanatkar odaları, meslek örgütleri, üniversiteler, mesleki ve teknik eğitim kuruluşları, organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşlar (örneğin; mesleki / teknik dernekler, vakıflar), işçi ve işveren sendikaları, kâr amacı gütmeyen kooperatifler, halk eğitim merkezleri

93 93 Önemli Not: •En az bir “işgücü talep tarafı” temsilcisi •En az bir “işgücü arz tarafı” temsilcisi projede ortak olarak yer almalıdır !!! İşgücü talep tarafıİşgücü arz tarafı  Sanayi ya da ticaret odaları  Organize sanayi bölgeleri  Meslek örgütleri  KOBİ’leri temsil eden kuruluşlar  Üniversiteler  Mesleki ve teknik eğitim kuruluşları  Eğitim ya da danışmanlık hizmeti veren STK’lar  Kadın ve gençlik alanlarında çalışan STK’lar

94 94 Süre •Bir projenin süresi 6 aydan az, 12 aydan çok olamaz.

95 95 Örnek Proje Fikirleri 1/2 •Yerel işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslek alanlarında ve hızlı büyüme potansiyeline sahip sektörlerde yeniden eğitim •İşyerlerinde iş başında eğitim •Katılımcıları ile işverenleri bir araya getirecek arasında eşleştirme hizmetleri •Verimliliği arttırmak amacıyla teknik becerilerin geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi •İşyerlerinde, örneğin staj programlarıyla kısa süreli işe yerleştirme •Çıraklık programlarının geliştirilmesi •İş kulüpleri dahil, mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve geliştirilmesi •İş kurma eğitimleri

96 96 •İş kurma konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri •Mezuniyet sonrası girişimcilik destek projeleri •Kadınları kendi işlerini kurmaya teşvik eden ve ağ oluşturulmasını içerebilen faaliyetler •İş kurma konusunda dış finansman olanaklarının belirlenmesi ve bu kaynaklara yapılacak başvuruların desteklenmesi •Esnek çalışma uygulamalarının geliştirilmesi •Kadınları ve gençleri ara işgücü piyasasına dahil etmeye yönelik projeler; örneğin, motivasyon kursları •İş arayanlara hizmet sunan hizmet sunucularıyla işverenler arasında etkin diyalog sağlanması Örnek Proje Fikirleri 2/2

97 Başvuruların alınması için son tarih 16 Nisan 2008

98 98 Beklenen Hibe Programları

99 99

100 100 AB TOPLULUK PROGRAMLARI

101 101 Topluluk Programları •AB’nin genel hedeflerinin yerine getirilmesi için üye ülkeler arasında işbirliğini ön görmektedir. •Program bütçesi herhangi bir ulusal kota olmaksızın AB seviyesinde belirlenmekte, Topluluğun genel bütçesinden karşılanmaktadır. •Proje teklifleri kuruluşlar tarafından doğrudan Brüksel’deki ilgili birime verilmektedir.

102 102 •Topluluk Programları eğitimden teknolojiye kadar bir çok alanı kapsamaktadır. Bunlar arasında en önem verilen alanların başında çevre ve enerji gelmektedir. •Bu programlar Topluluk üyelerine tam açık olup diğer ülkelerin katılabilmesi için program katılım payı ödemesi gerekmektedir. Katılım aşamasında katılım ülkelerine programlar açılmaktadır. Aday ülkelerin bu programlara katılabilmesindeki ön şart ülkenin ulusal olarak programa katılma konusunda resmi niyet bildirmesidir. Topluluk Programları

103 103 •Çevre Alanında; LIFE III (3. ülkelere açılmış olup Türkiye’nin 2006 da doğrudan yararlanabileceği bir programdır.) •Sivil Toplum Örgütlerine yönelik Çevre Koruma Programı •Araştırma konusunda 7. Çerçeve Programı (2007-2013) •Eğitim Kültür alanında  Comenius (Ulusal Ajans Yoluyla Türkiye’ye açık)  Grundtvig (Ulusal Ajans Yoluyla Türkiye’ye açık)  Leonardo da Vinci (Ulusal Ajans Yoluyla Türkiye’ye açık)  Erasmus Mundus (Ulusal Ajans Yoluyla Türkiye’ye açık)

104 104 Comenius •Comenius Program'ının temel amacı, "Okul Eğitimi" alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi artırmak ve kültürel diyalogu sağlayarak dil öğrenimini teşvik etmektir. •Bu program, Okul Öncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim alanlarını kapsamaktadır.

105 105 Erasmus •Erasmus programı, Avrupalı yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. •Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, •Kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

106 106 Leonardo da Vinci •AB Mesleki Eğitim programıdır. •Tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, •Eğitim kurumları ile •KOBİ, STK ve yerel yönetimler Leonardo da Vinci projesi sunabilmektedir.

107 107 Grundtvig •Yetişkin eğitiminin ülkeden ülkeye değiştiği ve farklı durumlarının olduğu bilinmektedir. Grundtvig eyleminde temel amaç öğrenmeye arzulu her bir bireyin bu talebini gerçekleştirecek yolların geliştirilmesini sağlamaktır. •Daha fazla bilgi için www.ua.gov.tr (Ulusal Ajans) adresini ziyaret edebilirsiniz.www.ua.gov.tr

108 108 TOPLULUK PROGRAMLARI 7. Çerçeve Programı

109 109 AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) •7.ÇP önerisinde büyüme için bilgiye dayalı Avrupa araştırma alanı inşası öngörülmektedir. www.tubitak.gov.tr www.cordis.lu

110 110 AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) Programda bir takım yenilikler göze çarpmaktadır. Bunlar;  Daha uzun program süresi (Dört yıl yerine yedi yıl),  Daha fazla bütçe,  Proje araçlarından çok temalara odaklanma,  Ortak Teknoloji Girişimleri’nin kurulması,  Avrupa Araştırma Konseyi’nin kurulması,  Bilgi Bölgeleri’nin geliştirilmesi,  Uluslararası işbirliğini kolaylaştırıcı eylemlerin hayata geçirilmesi,  Özel sektör yatırımlarını araştırmaya çekmek için risk paylaşımına yönelik önlemlerin alınması,  Güvenlik konusunun Çerçeve Programları kapsamına dahil edilmesi olarak özetlenebilir.

111 111 AB 7.Çerçeve Programı Bütçe Dağılımı 2007 – 2013 Bütçe (Milyon AVRO) İşbirliği Özel Programı 32.365 Sağlık6.050 Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji1.935 Bilgi ve İletişim Teknolojileri ( IT & C)9.110 Nanoteknoloji, Malzemeler, Yeni Üretim Teknolojisi.3.500 Enerji2.300 Çevre (İlkim değişikliği dahil)1.900 Ulaşım (Havacılık dahil)4.180 Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler610 Güvenlik1.350 Uzay1.430

112 112 Kişiyi Destekleme ProgramıMarie Curie Eylemleri4.727 Kapasiteler Özel Programı 4.217 Araştırma Altyapıları1.850 KOBİ Yararına Araştırma1.336 Bilgi Bölgeleri126 Araştırma Potansiyeli370 Toplumda Bilim280 Araştırma Politikaları70 Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri185 Ortak Araştırma Merkezleri1.751 AB 7. Çerçeve Programı Özel Programları Genel Bütçesi50.521 Fikirler Özel ProgramıAvrupa Araştırma Konseyi7.460

113 113 AB ÇP Çağrı Oluşumu Çalışma Programı Araçlar Proje Türleri Bütçe Konu Uygulama Aracı Proje Türü Para Proje Teklif Çağrısı

114 114 AB ÇP Proje Başvuru Süreci

115 KÜLTÜR 2007

116 116 Genel Amacı •Programın Genel Amacı, Avrupa vatandaşlığı oluşumunu teşvik ederek ve programda yer alan ülkelerde ortak kültürel alanı temel alan sanatçılar, kültürel aktörler ve kültür kurumları arasındaki kültürel işbirliğini arttırarak Avrupalılar tarafından paylaşılan kültürel alanın geliştirilmesini sağlamaktır.

117 117 Özel Amacı • Kültür sektöründe çalışanların ve sanatçıların sınır ötesi dolaşımının geliştirilmesi; • Kültür ve sanat ürünlerinin ve sanat çalışmalarının uluslar arası dolaşımının geliştirilmesi ve • Kültürler arası diyalogun artırılması.

118 118 Destek Alanları •Program Avrupa'da çok uluslu kültürel işbirliğini geliştirmek için bağdaşık, küresel ve tamamlayıcı bir araç olarak tasarlanmıştır. Bunu gerçekleştirmek için her seviyede dizinler oluşturulmuştur. Bu dizinler aşağıda belirtilmiştir: 1. Kültürel Eylemler Desteği 2. Kültürel Organizasyonlar Desteği 3. Kültürel Araştırmalar ve Derlemeler Desteği

119 119 •Kültür 2007 Programı eğitimin 3. gününde ayrıntılı olarak incelenecektir.

120 1. Günün Sonu Teşekkür ederiz.

121 PCM – Proje Çevrim Yönetimi

122 122 •İÇERİK •Tanımlar •Proje Çevrim Yönetimi ve Evreleri –Programlama –Tanımlama –Formulasyon –Uygulama –Değerlendirme •Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı –MÇ Hazırlama adımları

123 123 Proje; Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli hususların yani; •ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl (5N) •kim için, kim tarafından ve kaç paraya (3K) yapılacaktır sorularının cevaplarının yer aldığı bir belgedir.

124 124 •Örneğin; •TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı •Ne: Bölgesel Kalkınma •Nerede: TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgelerinde •Ne Zaman: 2006 – 2008 yılları arasında •Niçin: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve merkezi ve yerel düzeyde kapasite geliştirilmesi için •Nasıl: Tarım, KOBİ, Yerel Girişimler, Altyapı ve Kapasite Artırma konularında sağlanacak desteklerle

125 125 •Kim için? Bölge halkı, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve KOBİ’ler •Kim tarafından? Devlet Planlama Teşkilatı •Kaç paraya? Toplam 90.67 Milyon €

126 126 •Proje Yönetim Döngüsü Nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür.

127 127 Neden Proje Yönetim Döngüsü? •Mevcut durumun yetersiz analizi •Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması •Stratejik çerçevenin belirsizliği •Risklerin yeterince dikkate alınmaması •Kısa vadeli bakış açısı •Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması •Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama •Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları •Yetersiz proje dokümanları

128 128 Proje Yönetim Döngüsü

129 129 PCM Evreleri 1 ) Programlama Mevcut durum analizinde fırsatlar ve kısıtlar belirlenir.

130 130 2) Tanımlama •Proje oluşturma aşamasında proje fikirleri belirlenir ve daha fazla çalışma gerektiren fikirler seçilir. Projeden yararlanacak olan kesimlerin sorunları ve potansiyelleri değerlendirilir. •Bu çalışmalar sonrasında gerek hedef kitlenin ihtiyaçları gerekse mantıksal çerçeve dikkate alınarak her bir proje için daha ayrıntılı çalışma yapılmasına gerek olup olmadığına karar verilir.

131 131 3) Formulasyon •Seçilmiş proje fikirleri uygulamaya dönük proje planları haline getirilir. •Projenin yapılabilirliği ve sürdürülebilirliği analiz edilir. •Bu analizler sonucunda projenin dokümana dönüştürülmesi ve finansman aranması konularına karar verilir.

132 132 4) Uygulama •Proje Uygulanır. •Projenin hedef kitlesi ve etkilenen tarafların görüşleri alınarak projenin planlanan hedeflere doğru başarılı ilerleyip ilerlemediği proje ekibince izlenir. •İzleme –değerlendirme sonucunda gerekli görüldüğü taktirde proje gözden geçirilerek hedefler doğrultusunda yönlendirilir.

133 133 5) Değerlendirme •Projenin başarısı değerlendirilir. Sonuçlar gelecekte uygulanacak projeler için veri teşkil eder. •Bütün bu sürecin temel hedefi proje döngüsü ile ilgili tarafların tamamının katılımının sağlanması ve sağlıklı bir karar oluşturmaya temel teşkil edecek bilgi tabanının genişletilmesidir.

134 134 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

135 135 •Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje analiz, planlama ve uygulama aracı: •Farklı seviyelerdeki hedefler arasındaki sebepsel ilişkiyi kurar •Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol eder •Proje kontrolü dışında kalan ve başarıyı etkileyecek riskleri dikkate alır

136 136 5.Mantıksal Çerçeve Matrisi 6.Faaliyet Planı 7.Bütçe PLANLAMA EVRESİ ANALİZ EVRESİ 1.Paydaş Analizi 2.Sorun Analizi / Hedef Analizi / 3.Strateji Analizi

137 137 •ADIM 1:Paydaş Analizi Niçin Yapılır? •Şahısları, grupları ve organizasyonları projeyle ilgilerine göre belirlemek •Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak Paydaşlar Kimlerdir? •Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler. •Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek olanlardır.

138 138 •Birincil Paydaşlar Projeden doğrudan olumlu ya da olumsuz etkilenecek olanlardır. –Projenin temel yararlanıcıları (pastadan pay alanlar); –Hedef gruplar, nihai yararlanıcılar ve potansiyel karşıtlar bu grupta yer alır.

139 139 •İkincil Paydaşlar •Birincil paydaşlara hizmet sağlamada rolü olanlar; •Bunlar, uygulayan, destekleyen ve fon sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlardır.

140 140 Paydaşlar Birincil Paydaşlar Olumlu Olumsuz Hedef Grup Yararlanıcılar İkincil Paydaşlar Uygulayan Destekleyen Fon Sağlayan Karşıtlar Paydaşlar Ağacı

141 141 •ADIM 2: Sorun Analizi Niçin Yapılır? •Proje alanındaki sorunların ve bu sorunların sonuçlarının belirlenmesi amacıyla yapılır Nasıl Yapılır? •Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir. •Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir. •Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur. •Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre resmedilir.

142 142 ANA SORUN ALT SORUN 1 NEDEN SONUÇ ALT SORUN 2 KÖK SORUNLAR Sorun Ağacı ile Sorun Analizi

143 143 Sorun Ağacı – Örnek 1 SONUÇ SEBEP Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek Bebeklerin ve Çocukların yetersiz beslenmesi Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor Salgın Hastalıklar Hijyenik içme suyu yok Annelerin Beslenme Konusundaki Bilgisizliği Belediyenin öncelikleri farklı Altyapı yetersiz Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz Sağlık Hizmetlerine Sınırlı Erişim Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor Gelir düzeyi düşük İşsizlik Eğitim düzeyi düşük

144 144 KOBİ Örneği Kapı Fabrikası Sorunlar Listesi •Standartlara uygun üretim yapılamıyor •Hammadde fiyatları yüksek •Satış rakamları düşük •Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilemiyor •Ürün çeşitliliği yok •Fabrika binası kötü koşullara sahip •Halkın gelir seviyesi düşük •Üretim kapasitesi düşük •İnşaat sektöründe duraklama gözleniyor

145 145 Sorunlar listesi devamı (problems list) •Üretim hattında çok eski teknoloji kullanılıyor •ISO 9001 ve TSE Belgeleri yok •Bölge dışına ve Dış piyasaya satış yapılamıyor •Fabrikada çalışan işçi sayısı yetersiz •Üretim hattına yeni makineler eklenemiyor •Ürün kalitesi ve üretim verimliliği düşük •Malzeme fiyatları hızla yükseliyor •Ürünlerimiz piyasada rekabet edemiyor •Firmanın Pazarlama ve Reklam birimi yok •Kapı fiyatları rakiplere oranla daha yüksek

146 146 Sorun Ağacı – Örnek 2

147 147 •ADIM 3: Hedef Analizi Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır?  Sorun analizindeki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir.  Yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler irdelenir.  Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır.  Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek hedef şeması oluşturulur.

148 148 ANA AMAÇ ALT AMAÇ 1 ARAÇ AMAÇ ALT AMAÇ 2 Hedef Ağacı ile Hedef Analizi

149 149 Hedef Ağacı- Örnek 1 Sorun Hedef Y ü ksek Oranlı Bebek ve Ç ocuk Ö l ü mleri Y ü ksek Oranlı Bebek ve Ç ocuk Ö l ü mleri Bebek ve Ç ocuklarda G ö r ü len Y ü ksek Enfeksiyon Oranı Bebek ve Ç ocuklarda G ö r ü len Y ü ksek Enfeksiyon Oranı Bebek ve Ç ocuklarda G ö r ü len Enfeksiyon Oranının Azaltılması Bebek ve Ç ocuklarda G ö r ü len Enfeksiyon Oranının Azaltılması Bebek ve Ç ocuk Ö l ü m Oranlarının Azaltılması Bebek ve Ç ocuk Ö l ü m Oranlarının Azaltılması Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması Bebek ve ç ocuklarda g ö r ü len enfeksiyon oranlarının azaltılması Bebeklerin ve Ç ocukların Beslenme Durumunun İyileştirilmesi Aşılanmış Bebek ve Ç ocuk Sayısı Arttırılması Salgın Hastalıkların Azaltılması Hijyenik İ ç me Suyu Sağlanması Anneler Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi Sağlık Ocağı İyileştirilmesi Sağlık Hizmetlerine Erişim Arttırılması Lastik Fabrikasının Arıtma Tesisi Devreye Girmesi Kanalizasyon Sisteminin Ç alışır Hale Gelmesi Ailelerin Gelir D ü zeyi Arttırılması

150 150 Hedef Ağacı- Örnek 2

151 151 •ADIM 4:Strateji Analizi Nasıl Yapılır? •Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir •Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur •Bir veya birden fazla strateji seçilir •Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır •Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir •Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir

152 152 Bebek ve Çocuk Ölümleri Azaltıldı Bebek ve Çocuklarda Görülen Yüksek Enfeksiyon Oranı Azaltıldı Salgın Hastalıklar Azaldı Bebeklerin Beslenme Durumu İyileştirildi Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttı İçme Suyu Temizlendi Sağlık Hizmetlerine Erişim Arttı Anneler Beslenme Konusundaki Bilinçlendi Sağlık Kurumları İyileştirildi Kanalizasyon Sistemi Düzeltidi Ailelilerin Gelir Düzeyi Arttı Strateji Ağacı – Ö rnek 1

153 153 Strateji Ağacı – Ö rnek 2

154 154 Strateji Analizi Kriterleri •Aciliyet •Maliyetler •Mevcut Kaynaklar, Potansiyel ve Kapasiteler •Diğer Projeleri Tamamlayıcılık •Farklı Paydaşların Bakış Açıları •Verimlilik ve Etkinlik •Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek) Giderilmesine Katkısı •Politik ve Sosyal Kabul Edilebilirlik / Yapılabilirlik •Faydaların Gerçekleşme Zamanı

155 ADIM 5: Mantıksal Çerçeve Matrisi 4 3 2 1 1213 1011 89 5 6 7 AraçlarMaliyetler 1.Proje Tanımı 2. Doğrulanabilir göstergeler 4.Varsayımlar Genel hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler 3.Doğrulama kaynakları Ön koşullar

156 156 Mantıksal Çerçevede Hedef Seviyeleri Projenin katkıda bulunacağı yüksek seviyedeki hedefler Hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama açısından projenin ana amacı Gerçekleştirilecek faaliyetlerin ürünleri Projenin sonuçlarını üretmek için projenin parçası olarak uygulanacak görevler FAALİYETLER SONUÇLAR PROJENİN AMACI GENEL HEDEF

157 157 •MÇ: Göstergeler Nedir? Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Ne İşe Yararlar? •Genel Hedef, Proje Amacı ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar •Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar •Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar

158 158 Tarafsız Doğrulanabilir Göstergelerin Temel Özellikleri Göstergeler “SMART” olmalıdır;  Specifik (Özel),  Measurable(Ölçülebilir)  Available (Üzerinde uzlaşılabilir)  Relavant(Amaçla ilişkili)  Time Bound & Cost Effective (Belirli bir süreye bağlı ve maliyet etkin)

159 159 •MÇ:Doğrulama Kaynakları Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir.

160 160 •MÇ:Doğrulama Kaynakları Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:  Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.),  Bilginin kimden sağlayacağı,  Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)

161 161 •MÇ: Varsayımlar Varsayımlar nedir? Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir Niçin gereklidir? Projeler gerçek durumu kapsayamazlar. Dışsal faktörler ve projenin başarısı üzerinde önemli etkilere sahip riskler tanımlanarak dikkate alınmalı ve izlenmelidir. Önkoşullar nelerdir? Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken durumlardır.

162 162 Varsayımların MÇM’ne Yerleştirilmesi Proje Amacı Müdahale Mantığı ‘... Genel Hedef Sonuçlar Faaliyetler Önkoşullar AraçlarMaliyet Varsayımlar Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları

163 163 ADIM 6-7: Faaliyet Planı ve Bütçe 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre 50005500 12501750 37504250750400 8501100 23003100 Bütçe Faaliyet PLanı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve

164 164 •ADIM 6: Faaliyet Planı Bir Faaliyet Planı: •Hedefe yönelik mantıksal çerçeve yaklaşımını sürdürür •Faaliyetleri operasyonel detaylara ayırır •Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini netleştirir •Kilometre taşlarını belirler •Yönetim ve uygulama sorumlulukları ile yönetim görevlerini dağıtır

165 165 ActivitiesImplementing UnitWeeks 1234 1Diagnostic StudyKey expert + GİDEM 2Orinetation for SMEKey expert + GİDEM 3Initial TrainingKey expert World Trading System WTO- World Trade Organization and International Trade Regulations GATT – General Agreements on Tariffs and Trade Rules of origin Trade related investment measures GATS – General Agreement on trade in services TRIPS – Trade related aspects of intellectual property rights Electronic Commerce Conformity assessment Harmonized System Nomenclature and Customs Tariffs, Customs law and customs clearance formalities. Import; Export; Re-export; Transit Trade International Trade Documents Foreign Trade Software Training 4Second TrainingKey Expert

166 166 •ADIM 7: Bütçe Hazırlama Bir kaynak planı: •Mantıksal çerçevenin amaç odaklı olmasını sağlar, •Sonuca dayalı bütçelemeyi ve maliyet etkinliğinin izlenmesini kolaylaştırır, •Kaynakların planlı olarak harekete geçirilmesi için temel teşkil eder

167 167 Annex III. Budget for the Action 1 All Years ExpensesUnit# of units Unit rate (in EUR) Costs (in EUR) 3 1. Human Resources 1.1 Salaries (gross amounts, local staff) 4 1.1.1 TechnicalPer month 0 TrainersPer course8450036000 TranslatorPer day2830840 1.1.2 Administrative/ support staffPer month 0 Project coordinatorPer month18100018000 Project assistantPer month185009000 1.2 Salaries (gross amounts, expat/int. staff)Per month 0 short-term trainer for international tradingPer day101001000 1.3 Per diems for missions/travel 5 1.3.1 Abroad (staff assigned to the Action)Per diem 0 Management Committee representsPer diem4133532 ConsultantPer diem281333724 short-term trainer for international tradingPer diem101331330 1.3.2 Local (staff assigned to the Action)Per diem 0 1.3.3 Seminar/conference participantsPer diem 0 Participants of business meetings in TurkeyPer diem8403529400 Subtotal Human Resources 99826

168 BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

169 169 I. PROJE 1. Tanım 1.1. İsim: Projenin başlığı 1.2.Yer (ler): Projenin nerde yapılacağı Ülke (ler), bölge (ler), şehir (ler) yazılacaktır. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

170 170 1.3. İhale kurumundan talep edilen miktar: Projenin toplam maliyeti, AB’ den istenen hibe miktarı ve bunun proje toplam maliyeti içindeki oranı belirtilecek. Eylemin toplam kabul edilebilir maliyeti talep edilen miktar Eylemin toplam maliyetinin % si …….. ……….. % BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

171 171 1.4.Özet En fazla 10 satır ( (a) proje amacı, (b) hedef grup (lar) ve (c) ana faaliyet konusunda bilgiler ihtiva etmelidir.) Projenin özel amacı, Projeden kimlerin yararlanacağı, Projenin kimleri etkileyeceği, proje amacına hangi faaliyetler yapılarak ulaşılacak. (Problem Analizi,Hedef analizi, Paydaş Analizi, Faaliyet Planlaması sonuçlarına göre) Mantıksal Çerçevenin ilk kolonu proje özetini vermektedir. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

172 172 1.5. Amaçlar  En fazla 1 sayfa olmalıdır.  Projenin genel ve özel amaçlarını açıklayınız.  Projenin bölgedeki, yöredeki hangi önemli sorunun çözülmesine, hangi amacı gerçekleştirerek katkıda bulunacak (Hedef ve Strateji Analiz sonuçları proje amaçlarının yazılmasında kullanılmalıdır.) BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

173 173 1.6. Gerekçe En fazla üç sayfa olup, Aşağıdaki bilgileri içermelidir. a)Projenin, programın genel amaçlarıyla ilgisi; Çağrılarda belirtilecek programın genel amaçları dikkate alınarak, projenin bu genel amaçlara nasıl uygunluk gösterdiği yazılır. b)Projenin, programın öncelikleriyle ilgisi; Çağrılarda belirtilecek program öncelikleri, dikkate alınarak, projenin bu önceliklere uyduğunu ve bu önceliklere nasıl hitap ettiği yazılır. c) Hedef Bölgelerde duyulan ihtiyaç ve sıkıntıların saptanması; Problem analizi bilgileri yazılarak, ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesi gerektiği üzerinde durulur. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

174 174 1.6. Gerekçe d)Hedef grupların listesi ve doğrudan yada dolaylı yararlanıcıların tahmini sayısı; Paydaş analizinden elde edilecek bilgilerdir. Hedef grubun (köy halkı, özürlüler, ziraat müh. Gibi belirli bir hedef grup ve projeden uzun vadede yararlanacak gruplar ve sayıları) (Paydaş Analizi) e)Hedef grupların ve faaliyetlerin seçilmesinin nedenleri; Paydaş analizinde belirlenen paydaşların özellikleri itibariyle, proje amacına ulaşılmasındaki seçilme gerekçeleri, neden onlar üzerinde duruluyor, neden projede yer aldıkları, Faaliyetlerin sonuçlara ulaşmadaki yeri, önemi, f) Projenin hedef gruplarla ilgisi; Neden o hedef grupların seçildiği, programın öncelik verdiği gruplardan mı?…… (Paydaş Analizi) Problem Analizi, Paydaş Analizi ve Faaliyetlerin planlanması gerekçelerin yazımında faydalanılacak kaynaklardır) BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

175 175 1.7. Faaliyetlerin ayrıntılı tanımı En fazla 9 sayfa olmalıdır.  Sonuç elde etmek için gerçekleştirilecek her bir faaliyetin isim ve ayrıntılı tanımını kapsamalı ve faaliyetlerde her bir ortağın (veya birlik yada taşeronun ) projede aldığı rolü /görevi açıklanmalıdır. Bu açıdan faaliyetlerin ayrıntılı tanımı eylem planı ile karıştırılmamalıdır.  Sonuçlara ulaşmak için, birbirini mantıksal sırada izleyen faaliyetler dizisidir. Faaliyetin kapsamı, nasıl yapılacağı, hangi sürede, kaç kişiyle yapılacağı, hangi ortağın yapmakla sorumlu olduğu yazılmalıdır. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

176 176 1.8. Metodoloji En fazla 4 sayfa olmalı ve Aşağıdaki maddelerin tanımını içermelidir: i) Uygulama yöntemleri; Projenin ve kullanılacak yöntemlerin uygulanabilir olduğunu ve bu sayede hedef kitle üzerinde somut ve kalıcı etkiler yaratacağı anlatılmalıdır. (strateji analizinde neden ve hangi kriterlere göre projenin seçilip hazırlandığı uygulama yöntemlerinin hazırlanmasında kaynak olur.)  Tercih edilen yöntemlerin, sizi hedeflerinize nasıl ulaştıracağını, projenin konu aldığı sorunlara/ihtiyaçlara nasıl yanıt vereceğini açık bir şekilde ortaya koymalıdır.  Kullanılacak yöntemlerle elde etmeyi planladığınız hedefler arasında çok açık bir bağlantı olmalıdır.  En etkili yöntemlerden biri olan geçmiş dönemlerde başlatılan projeler ile hazırlanan proje arasında işbirliğine önem verilerek, bu işbirliğini nasıl sağladığınızı anlatmalısınız. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

177 177 1.8. Metodoloji iv) İç değerlendirme prosedürleri;  Proje süresince, projenin ilerlemesini görebilmek için gereklidir. İzleme planı olarak adlandırılan bu süreçte, projenin göstergelerine ilişkin verilere, proje faaliyetlerinin ve kalitesinin sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi sürecidir.  Proje içi değerlendirme ise, projenin çıktılarıyla ve etkileriyle ilişkilidir. Bu değerlendirme sürecinde, proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren bilgilerin toplanması gerekir.  Bu kapsamda, bu ihtiyaçları yerine getirebilecek çalışmalar, ara toplantılar, izleme-değerlendirme toplantıları, raporlar, arazi gezileri…olabilir. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

178 178 1.8. Metodoloji v) Diğer organizasyonların (ortak veya diğerlerinin) katılım ve faaliyet düzeyi; Proje ortaklarının ve projeye destek vereceklerin sorumluluk düzeyi, vi) Her bir ortağın rolünün nedenleri; Ortakların hangi faaliyetlerden sorumlu olacakları, Neden bu ortağın seçildiği (Paydaş analizi sonuçlarına göre yazılır.) vii) Eylemin uygulanması için teklif edilen ekip ( kişilerin isimlerini buraya yazmaya gerek yoktur); proje süresince projede görev alacak kişiler (teknik ve idari personel, danışmanlar…) BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

179 179 1.9. Süre ve Eylem planı  Projenin süresi……………..ay olacaktır.  Not: Örnek eylem planı gerçek tarihlerden söz etmemelidir, sadece “ay 1”, “ay 2” şeklinde göstermelidir. Başvuru sahiplerine tedbir olarak eyleme ilişkin zaman çizelgesine belirli bir miktar sapma bırakmaları tavsiye edilir. Eylem planı faaliyetlerin ayrıntılı tanımlarını sadece isimlerini ( bunların 1.7. bölümde listelenen isimlere uygun olduğundan emin olun) ihtiva etmelidir. Faaliyetin olmadığı aylar eylem planına ve eylemin süresine dahil edilmelidir.  Uygulamanın ilk ayına ilişkin eylem planı, her bir faaliyetin hazırlık ve uygulaması konusunda genel bir kanı verecek kadar ayrıntılı olmalıdır.  İlgili tablo doldurulacaktır!!! BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

180 180 2. Beklenen sonuçlar 2.1. Hedef gruplar üzerindeki beklenen etki En fazla 2 sayfa olmalıdır. Projenin; a)Hedef grupların durumunu nasıl geliştireceği; hedef grupların projenin uygulanması sonucunda elde edecekleri fayda ya da faydaların tanımlanmasıdır. Hedef gruplar üzerindeki beklenen etki, kesin ve uygun olan durumlarda ölçülebilir nitelikte olmalı yani, göstergeleri olmalıdır. b) Hedef gruplarla ortakların teknik ve yönetim kapasitelerini nasıl geliştireceği; Proje süresince ve sonunda hedef grupların kazanacağı olumlu etkiler, nasıl gelişim sağlayacakları ve proje ortaklarının kazanacağı teknik ve kurumsal faydaları açık ve net olarak anlatılmalıdır. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

181 181 2. Beklenen sonuçlar 2.2. Yayınlar ve diğer çıktılar  Bu bölümde tüm proje çıktılarını tanımlayınız ve bunları sayısal olarak belirtiniz.  Çıktılar proje faaliyetlerinin ürünleridir.  Bazı çıktılar başka faaliyetler için girdi olarak kullanılabilirler. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

182 182 2.3. Çoğaltan etkiler/Çarpan Etkisi  Eylem sonuçlarının kopyalanması veya başka alanlara uzatılması ihtimallerini açıklayınız.  Çarpan etkisi projenin olumlu etkilerinin uzun vadede devam ettiği hallerde bulunur. Çarpan etkisi aşağıdaki konuları içerebilir:  Proje sonuçlarının başka alanlarda tekrarlanması (özellikle pilot projelerin uygulandığı çalışmalarda). Bu durumda, proje çıktılarınızın diğer çalışmaları etkileyebilmesi için hangi yöntemlerin kullanılacağını açıkça belirtiniz.  Projenin olumlu etki ve sonuçları, diğer sektörlerin gelişimine ve hedef gruplar için daha fazla faydanın elde edilmesine neden olur Çarpan etkisi, projelerin bir katma değeridir. Fakat her projenin çarpan etkisine sahip olması mümkün değildir. Bu gibi durumlarda bu hususu olduğu gibi açıklayınız. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

183 183 2.4. Kısa ve uzun vadeli etki a) Finansal boyut ( hibe sona erdiğinde faaliyetler nasıl finanse edilecektir?)  Burada, hibenin kullanımından sonra faaliyetlerin nasıl finanse edileceği açıklanmalıdır. Finansal sürdürülebilirlik özellikle proje kaynaklarının bir kısmının varolan yapıların mevcut performanslarının iyileştirilmesine ya da yeni alanların yaratılmasına ayrıldığı durumlarda önem kazanır.  Bu bölümde, proje bitiminden sonraki normal faaliyetler için finansman kaynakları ve yeni ya da geliştirilmiş yapıların devamlılığı ile ilgili bilgi verilmelidir. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

184 184 b) Kurumsal düzey (Faaliyetlerin sürmesine imkan veren yapılar eylemin sonunda da var olacak mı? Eylem sonuçlarını sahiplenecek yerel unsurlar olacak mı?)  Bu bölümde, projenin tamamlanmasından sonra faaliyetlerin sürdürülmesini sağlayacak bir yapının olup olmadığını ya da proje sonuçlarının "yerel mülkiyete" devredilip devredilmeyeceğini açıklamalısınız. c) Politik düzey (Eylemin ne gibi kurumsal etkisi olacaktır- yani mevzuatın, davranış kodlarının, yöntemlerin vb. gelişmesine katkıda bulunacak mı?)  Burada, faaliyetinizin yaratacağı yapısal etkileri açıklamalısınız (örneğin; faaliyetiniz bir yasanın geliştirilmesini sağlayacaksa, ya da yeni uygulama biçimleri ya da yöntemleri yaratacaksa, bunların tanımlayın). BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

185 2. Günün Sonu Teşekkür ederiz.

186 CULTURE 2007 Başvuru Esasları

187 187 Destek Alanları - Kültürel Eylemler Desteği - Kültürel Organizasyonlar Desteği - Kültürel Analiz ve Yayma Faaliyetleri Desteği ( Kültürel İrtibat Noktaları için sağlanan destektir)

188 188 1- Kültürel Eylemler Desteği •Gerek birlik içerisinde gerekse de birlik coğrafyası dışında, Avrupa boyutundaki kültürel eylemlerin dinamizmine katkıda bulunacak ve Avrupa vatandaşlarına yönelik eylemleri destekleyecek projeler bu dizin içerisinde yer alacaktır. Projeler üç alt dal içerisinde değerlendirilecektir: •1.1 Çok Seneli İşbirliği Projeleri •1.2.1 İşbirliği Ölçekleri •1.2.2 Edebi Çeviri

189 189 1.1 Çok Seneli İşbirliği Projeleri •Süreklilik arz eden ve yapısal olan kültürel işbirliği projelerini destekleyecektir. •En az 6 farklı ülkeden, en az 6 kültür uygulayıcısının katılımcı olması gerekmektedir. •Proje Süresi: 3-5 yıl süreli projeler •Bu destekte AB katkısı senelik en fazla 500.000 € olacaktır ve toplam proje bütçesinin en fazla %50’si desteklenecektir.

190 190 1.2.1 İşbirliği Ölçekleri •Yaratıcılık ve yeniliği ön plana çıkaran kültürel işbirliği eylemleri bu başlık altında desteklenecektir. •En az 3 farklı ülkeden en az 3 kültür uygulayıcısının katılımcı olması gerekmektedir. •Proje süresi: 24 aya kadar •Bu destekte AB katkısı 50.000 € ile 200.000 € arasında olacaktır ve toplam proje bütçesinin en fazla %50’si desteklenecektir.

191 191 •Bir sonraki proje çağrısının Nisan-Mayıs 2008 tarihinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

192 192 1.2.2 Edebi Çeviri •Programın amaçlarını karşılamak üzere, Programa katılan ülkelerin bağımsız yayıncıları ve yayıncı grupları tarafından sunulan edebi çeviri projelerine nakdi hibe desteği sağlamayı hedefler. •Bir Avrupa dilinden bir diğer Avrupa diline çevirisi ve Avrupa’nın edebi mirası olan eski tarihi metinlerin çevirisi uygun kabul edilecektir. (Tarihi diller örneğin eski Yunanca, Latince vb. dahil olmak üzere)

193 193 •Edebi Çeviriler için başvuru imkanı bulunmaktadır, proje son başvuru tarihi 1 Nisan 2008 dir.

194 194 2- Kültürel Organizasyonlar Desteği •Bu başlık altında kültür kurumlarının ve organizasyonlarının işletme masrafları desteklenecektir. •Kurumların eylemlerinin Avrupa genelini veya en az 7 Avrupa ülkesini etkileyebilmesi gerekmektedir. •Kurum ve Kuruluşların kabul edilen işletme masraflarının en fazla %80’i karşılanacaktır.

195 195 Grup Çalışması •A) İşbirliği Ölçekleri başlığına uygun olarak proje fikri geliştirilmesi •B) Proje paydaşlarının, hedeflerin belirlenmesi •C) Başvuru formunun doldurulması •D) Maliyetlerin belirlenmesi

196 Teşekkür ederiz.


"Uluslar Arası Fonlar için Proje Hazırlama Esasları T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Şubat 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları