Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Mestan ÖZYER Moderatör (2) Web Koordinatör

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Mestan ÖZYER Moderatör (2) Web Koordinatör"— Sunum transkripti:

1 Dr. Mestan ÖZYER Moderatör (2) Web Koordinatör
Çalışmalar 2009 Dr. Mestan ÖZYER Moderatör (2) Web Koordinatör

2 AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU OLARAK
Veteriner Hekimlerin Hak ettiği değerler ile çağdaş yaşam ve çalışma standartlarına kavuşmak için 15 NİSAN 2006 SABRIMIZ TÜKENDİ ANKARA MİTİNG VE YÜRÜYÜŞÜ AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU OLARAK Yürüyüşümüz sürecek

3 15 NİSAN 2006 SABRIMIZ TÜKENDİ ANKARA MİTİNG VE YÜRÜYÜŞÜ
Bağımsız Veteriner teşkilatının olmaması ve Veteriner hekimlerin hak ve yetkilerinin verilmemesini en büyük sorun olarak görüyoruz. Sağlıklı ve çağdaş bir ülke için Veteriner hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi gerekmektedir. '1985'te kapatılan Veteriner Teşkilatlarımızın tekrar açılmasını istiyoruz.'

4 Son 3 yılda Veteriner hekimler ve ilgili ülke sorunlarında
herhangi bir gelişme olmadı

5 AB KOMİSYONU TÜRKİYE İLERLEME RAPORLARI
(8 Kasım 2006) Sonuç Veterinerlik, bitki sağlığı ve gıda sektörlerinde sınırlı ilerlemeler kaydedilmiştir. Yasal çerçeve ve idari yapı AB müktesebatının uygulanmasına izin vermemektedir. Kontrol sistemi yetersizdir. Veteriner hekimlik alanında esas sorun hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonu ile ilgilidir. (5 Kasım 2008) Sonuç Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı alanlarındaki gelişmeler sınırlı kalmıştır ve pekiştirilmesi gerekmektedir. Bu bölümdeki AB müktesebatına uyum ve yasal aktarımlarla ilgili bir hayli çalışmaya gerek duyulmaktadır. İdari yetkilerin merkezi ve yerel düzeyde arttırılması hayati önem arz etmektedir. İlerleme Raporları Çevirisini yapan Safiye Ergin Kaya’ya teşekkürler

6 Kanun Taslakları 2006 Yılı; 2009 Yılı;
Veteriner Hizmetleri Kanun Taslağı Gıda Kanunu Taslağı Gıda Hijyeni ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrolleri Kanun Taslağı Yem Kanunu Taslağı 2009 Yılı; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı Taslağı Genel Hükümler, Hayvan Sağlığı, Hayvan Refahı ve Zootekni, Veteriner Sağlık Ürünleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem, Hijyen, Resmî Kontroller, Cezaî Hükümler Çeşitli Hükümler

7 1. KOORDİNASYON TOPLANTISI 19 Mayıs 2006 tarihinde Ankara VHO ev sahibi
8 Kurumsal üyeye ait 11 temsilci (3 K. Üye katılamadı) TVHB temsilcisi ve 5 Bireysel üye temsilcisi olmak üzere Toplam 17 kişi katıldı 1. Koordinasyon toplantısı raporu

8 Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği
Ev sahipliğinde Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği "TÜSEDAD " Kurucu Başkanı/Bşk.Yrd. Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu İcra Kurulu üyesi) ET-BİR Başkanı Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı VISAD, Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği Avrupa Catering Birliği "ECA" Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlıklı Gıda Platformu Türkiye Perakendeciler Federasyonu "PERDER" Başkanı İstanbul Milletvekili / Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi "AGİTPA" Başkan Yrd. ve Türk Grubu Başkanı Dr. Nahit Yazıcıoğlu (TVHB 2. Başkanı) TKİB, Dış İlişkiler Ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Uzmanı A.Ü.V.F. ÖTK Başkanı, TVHB ÖTK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İrfan EROL, (Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye Temsilcisi, Recep Köse (Küçükçekmece Belediye Başkanı V.)

9 Kurban Çalışmaları KURBAN HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR KİTABI
İNDİRMEK İÇİN RESME TIKLAYIN İzmir VHO

10 Kurban Çalıştayı 21 Kasım 2007 tarihinde Ankara VHO ve VHD ev sahipliğinde
Katılımcı Kuruluşlar : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Veteriner Hekimler Derneği Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Süt ve Et Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) Anadolu Ajansı Avrupa Birliği Veteriner Hekim Platformu

11 ANTALYA VHO Kurban Afişi

12 İZMİR KURBAN KARİKATÜRLERİ SERGİSİ Sergi Fotoğrafları

13 Kurban Karikatürleri Sergisi Akhisar’da

14 Çizer/Veteriner Hekim İrfan Özüdoğru’ ya teşekkürler

15 AB Platform 2007-2008 Yıllarında İzmir Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarında

16 Bazı çalışmalar… AB Platform Web Sitesi İŞBİRLİĞİ ORTAKLARI
E-POSTA GRUPLARI ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI KÖŞE YAZILARI AFİŞLER Çalışma Grupları ? Gıda Güvenliği ve Hijyen Dosyası

17 UNUTULMAYANLAR… Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN hakkında: ÇABUK MU UNUTUYORUZ?( Erol KABİL) Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN hakkında (Prof. Dr. Tahsin Yeşildere) Prof. Dr. Selahattin Batu ( ) Kral Hoca Prof. Dr. Faruk Akın Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk (Hazırlayan: Prof. Dr. Hazım Gökçen) Mehmet Akif Ersoy ZEKİ RIZA SPOREL ( ), (Gönderen: Prof Dr. Hazım Gökçen) Muzaffer İlhan ERDOST Sahip olduğumuz değerler, kısa bir değerlendirme (Prof.Dr.Hazım Gökçen ) Orhan Duru (Hazırlayan: Prof. Dr. Hazım Gökçen)

18 SEÇİMLERDE MİLLETVEKİLİ ADAYI VETERİNER HEKİMLERE DESTEK
AB Veteriner Hekim Platform'dan Siyasi Partilere Çağrı: VETERİNER HEKİMLERİ SEÇİLMELERİ İÇİN DESTEKLEYİNİZ. Veteriner Hekimlere bu dönemde Mecliste ihtiyacınız olacaktır. Çünkü: Siyasi Partilere Mektup tam metin Kesinleşen Aday Listesi (24 KİŞİ) Veteriner Hekim Aday Adayları (36 KİŞİ)

19 Neler yapıyoruz ? AB Uyum sürecini mesleğimizin hak ve yetkilerini genişletmek için uygun bir fırsat olarak değerlendirmek istiyoruz Bilgiyi, çalışmayı ve sevgiyi paylaşmak, çoğaltmak Farkındalık, duyarlılık yaratmak Mesleki mücadeleye katılımı arttırmak, meslek örgütlerinin ulaşamadığı veteriner hekimleri mesleki çalışmaya kazandırmak Meslek örgütlerini desteklemek, aktive etmek, işbirliği olanaklarını arttırmak Meslek dışı işbirliği ortaklarıyla çalışma olanaklarını geliştirmek Meslek içi bilimsel, etik ve entelektüel değerleri arttırmak Kamuoyu çalışmaları (Basın açıklamaları, raporlar, vb..)

20 AB PLATFORM BASIN AÇIKLAMALARI ve RAPORLARI (1)
Hayvancılığın Gelişmesi İçin Suni Tohumlama Desteklemesi Uygulamasına Yeniden Başlanmalıdır 5 Kasım 2008'de yayınlanan AB İlerleme Raporunun "Tarım,Gıda Güvenliği,Veterinerlik,Balıkçılık“ fasılları hakkında 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ, Dünya nüfusunun %10’u açlık, %30'u ise yetersiz beslenme tehlikesi ile karşı karşıyadır 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Sayın Yetkililer bu yıl 4 Ekim'de hiçbir şey yapmayın AB Veteriner Hekim Platformu: -''Veteriner Teşkilatlarımızın Tekrar Açılmasını İstiyoruz'‘ 2008 yılı Dünya Veteriner Hekimler Günü Açıklaması Küçük Üreticiler Ve Çiftlikler Borç Kıskacında ! “Hayvan sahipleri Veteriner Hekim borcunu ödeyemiyor” Çürük Temel Üzerine Yeni Bina Yükselir mi, Kurumsal Yapıyı Güçlendirmeden Büyük Projeler Yürür mü? Kuş Gribi Tekrar Türkiye’de, Yayılma Olasılığı Var: Hekimlerin “hakim” olması gereklidir.. Yönetemediğimiz teşkilat ile hastalıkları önlememiz beklenemez… 16 Ekim Dünya Gıda Günü TOSAGEM ile ortak basın açıklaması: “Yeterli ve Sağlıklı Gıda En Temel İnsan Hakkıdır” Bu sorunlar halledilmedikçe kuduz bitmez ! 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü dolayısıyla değerli halkımıza çağrı; Kurban Çalıştayı : Sonuç Bildirgesi (KURBAN SAYFASI) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve Diğer Kene Kaynaklı Hastalıklarda Koruyucu Hekimlik, Rapor No: 2007/3 (Haziran 2007) 21 Mayıs Dünya Süt Günü: Süt Araç, Sağlık Amaç

21 AB PLATFORM BASIN AÇIKLAMALARI ve RAPORLARI (2)
16. Dünya Veteriner Hekimler Gününde Türk Veteriner Hekimlerinin Sabrı Taştı ! ( ) 17. Veteriner Hizmetlerinde Avrupa Birliğine Sözde Değil Özde Uyum İstiyoruz ( ) 18. Kurban konusunda "Bayramda Sağlığınızı Kesmeyin" (09 /01/2007) 19. Kuş Gribi gibi salgın hastalıklarla mücadelede, Halk sağlığının korunmasında ve AB Uyum sürecinde 20. Veteriner Hekimlere büyük sorumluluklar veriliyor. Ancak bu şartlarda başarılı olamayız ) 21. Gıda Güvenliği ve Veteriner Hizmetlerinde Sınıfta Kaldık. ( ) 22. Hayvancılıkta Avrupa Birliğine Uyum Gerçekten İsteniyor mu? 23. Hayvanları Böyle mi Koruyacağız? 24. Sahipsiz Köpekler ve Bakımevleri Konusuna Mesleki Yaklaşımımız. Rapor No: 2007/2, ( ) 25. Tarım Alanında Müzakereler Durdurulsa da, Yapısal Uyum Çalışmalarına Kararlılıkla Devam Edilmelidir. ( ) 26. AB Uyum Surecınde Turkıye Hayvancılığının Baslıca Sorunları ve Çozum Önerılerı ( ) 27. Bu Zoonoz Hastalıklarla AB'ne Girmemiz Hayaldir. ( ) 28. Veteriner Hekimler Bir Taraftan Kuş Gribiyle Diğer Taraftan Geçim Sıkıntısıyla Mücadele Ediyor ( ) 29. Hükümetten Veteriner Sağlık Çalışanlarına Sadaka Gibi Zam: 20 YTL

22 AB Veteriner Hekim Platformu Mesleğimize gönül verenlerin emeğiyle devam edecek..
Teşekkür ederim


"Dr. Mestan ÖZYER Moderatör (2) Web Koordinatör" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları