Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mayıs 2011 1 İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek Sonuçları Mayıs 2011 Ocak-Mart Gerçekleşmeleri Nisan-Haziran Beklentileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mayıs 2011 1 İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek Sonuçları Mayıs 2011 Ocak-Mart Gerçekleşmeleri Nisan-Haziran Beklentileri."— Sunum transkripti:

1 Mayıs 2011 1 İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek Sonuçları Mayıs 2011 Ocak-Mart Gerçekleşmeleri Nisan-Haziran Beklentileri

2 Mayıs 2011 2 İçindekiler İçindekiler2 Genel bilgiler3-11 Yönetici Özeti12-18 Temel bulgular19-78

3 Mayıs 2011 3 Genel Bilgiler

4 Mayıs 2011 4 Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı iç ve dış pazarlardaki ekonomik gelişmelerin ihracatçı sektörler ve firmaların üretim, ithal girdi, ihracat, iç satış, stok, enerji tüketimi, istihdam, kârlılık, girdi maliyetleri ve finansman talebi gibi alanlardaki etkisinin tespit edilmesidir. Bu çalışma üçer aylık aralıklarla yürütülmekte ve gelişmeler izlenmektedir. Böylelikle ihracatçı sektörlerin göstermiş oldukları performans ve gelecek dönem beklentileri sürekli takip edilmektedir. Bu kapsamda, 2009 ve 2010 yılı verilerine göre İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeleri ile en çok ihracat yapan ilk 1.000 firmaya ulaşılması hedeflenmiştir.

5 Mayıs 2011 5 Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın 1. dönemi kapsamında aşağıdaki temel konu başlıkları irdelenmiştir: • Ocak-Mart döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi gerçekleşmeleri, • Nisan-Haziran döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi beklentileri, • Kullanılan enerji türlerinde Ocak-Mart dönemi gerçekleşmeleri, • Ocak-Mart döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin orijinleri, • Ocak-Mart döneminde ihracatta yeni pazarlara girebilme durumu / Nisan-Haziran döneminde ilk kez girilmesi planlanan pazarlar/ülkeler, • Kuzey Afrika ve/veya Ortadoğu ülkelerine ihracat durumu, • Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki gerginlikler ve krizin söz konusu ülkelere olan ihracata etkisi, • Ocak-Mart döneminde ihracatta mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabilme / müşteri kaybedilen pazar olup olmadığı / tamamen kaybedilen pazar olup olmadığı,

6 Mayıs 2011 6 Araştırmanın Kapsamı (devam) • Ocak-Mart cirosunun ihracat ve iç piyasa satışlarına dağılımı, • Ocak-Mart döneminde ihracat pazarlamasında karşılaşılan sorunlar, • Ocak-Mart döneminde dış finansman talebi / dış finansman ihtiyacının hangi kaynaklardan karşılandığı, • Nisan-Haziran döneminde dış finansman talebi, • Halihazırda kullanılan kredilerin kamu ve özel bankalar kırılımında dağılımı, • Döviz kuru riskinden korunmak için kullanılan araçlar, • Döviz kuru riskinden korunmak herhangi bir araç kullanmama nedenleri, • Ocak-Mart döneminde yararlanılan devlet destekleri / Nisan-Haziran döneminde yararlanılması planlanan devlet destekleri, • Nisan-Haziran döneminde kapatılması / yenilenmesi gereken kredilerin toplam krediler içerisindeki payı,

7 Mayıs 2011 7 Araştırmanın Kapsamı (devam) • Ocak-Mart döneminde toplam çalışan sayısı / yeni istihdam edilen çalışan sayısı / emeklilik, iş akdinin feshi ya da maluliyet gibi nedenlerle işten ayrılan çalışan sayısı / çalışan sayısının geçen yılın aynı dönemine göre nasıl değiştiği, • Nisan-Haziran döneminde yeni çalışan istihdam etme durumu • 2011 yılı sonuna kadar istihdam edilmesi planlanan çalışan sayısı / emeklilik, iş akdinin feshi ya da maluliyet gibi nedenlerle işten ayrılması öngörülen çalışan sayısı • Ocak-Mart döneminde yapılan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri, • Nisan-Haziran döneminde yapılması planlanan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri, • Nisan-Haziran döneminde yurt içi / yurt dışı yatırım yapmama kararına etki eden unsurlar, • Nisan-Haziran dönemi ve 2011 yıl sonuna ilişkin piyasa tahminleri, • 2011 yılı sonu itibarıyla Sektör - Türkiye - Avrupa - Dünya ekonomisinin genel durumuna ilişkin tahminler, • Dünya geneli emtia fiyatlarının sanayi ve tarımda Mart’a göre, Mayıs ve 2011 sonu itibarıyla nasıl bir seyir izleyeceği,

8 Mayıs 2011 8 Araştırmanın Kapsamı (devam) • Sektörlerin ihracatta karşılaştıkları öncelikli sorunların / en acil ve güncel sorunun tespiti, • Ocak-Mart döneminde ihracat prosedürlerinde hizmet alınan kurumlardan duyulan memnuniyet, • TİM’in “2023 İhracat Stratejisi” tanıtım kampanyasının bilinirliği, • TİM’in yenilenen logo ve web sitesinin bilinirliği / logo ve web sitesine ilişkin beğeni düzeyi, • TİM yönetiminden yeni dönemde beklentilerin tespiti,

9 Mayıs 2011 9 Metodolojik Bilgiler Araştırma, CAWI (bilgisayar destekli internet görüşmesi) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bilgi toplama süreci öncesinde TİM yetkililerinden İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi ve sektörün lider firmalarından oluşan liste temin edilmiştir. Araştırmanın anakütlesini 2009 ve 2010’da İhracatçı Birlikleri yönetimlerinde ve ihracatta ilk 1.000’de yer alan firmaların yöneticileri oluşturmaktadır. Çift (mükerrer) kayıtların sistemde giderilmesinden ardından 1.985 firmanın kayıtlı olduğu bir veritabanı elde edilmiştir. Analize temel oluşturmak üzere firmalar 2010 yılı ihracat rakamlarına göre ilk 500, ikinci 500 ve diğer olmak üzere tasnif edilmiştir. Soru formu programlanarak 1 Nisan tarihinde çalışmanın bilgi toplama süreci başlatılmıştır. Çalışma kapsamında tüm firmalara davet gönderilmiş, 531 firma daveti kabul ederek projeye katılmıştır. Söz konusu 500 firmanın 150’si ilk 500, 120’si ise ikinci 500’de yer almaktadır. Dolayısıyla %95 güven düzeyinde örnekleme hatası ± 0,036 olarak hesaplanmaktadır. Projenin bilgi toplama süreci 28 Nisan Perşembe günü tamamlanmış, ardından veri temizliği ile son aşama olan veri analizi ve raporlama süreci ise 29 Nisan- 4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

10 Mayıs 2011 10 Metodolojik Bilgiler Internet tabanlı görüşmeler için tasarlanan elektronik form N Katılım Oranı Ortalama Cevaplanma Süresi 1. Dönem (Ocak-Mart 2010)313%24,020,52 dk. 2. Dönem (Nisan-Haziran 2010)525%27,419,40 dk. 3. Dönem (Temmuz-Eylül 2010)500%26,121,34 dk. 4. Dönem (Ekim-Aralık 2010)527%27,519,20 dk. 1. Dönem (Ocak-Mart 2011)531%26,822,55 dk.

11 Mayıs 2011 11 Görüşülen Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı SektörToplamOran Tekstil, Hazır giyim, Deri ve Halı14226,7% Bitkisel Ürünler7413,9% Demirçelik ve Demirdışı Metaller5810,9% Hububat- Bakliyat448,3% Otomotiv Sanayi448,3% Toprak Ürünleri ve Madencilik397,3% Makine, Elektrik-Elektronik ve Bilişim377,0% Ağaç Orman Ürünleri346,4% Kimyevi Maddeler ve Mamulleri336,2% Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller152,8% Dış Ticaret Sermaye Şirketi112,1% Toplam 531100,0% Firmalardan en yüksek ciro elde ettikleri sektörü belirtmeleri istenmiştir.

12 Mayıs 2011 12 Yönetici Özeti

13 Mayıs 2011 13 Yönetici Özeti 2011 yılının ilk çeyrek değerlendirmelerinin yer aldığı İhracatçı Eğilim Araştırması Nisan ayı içerisinde 531 ihracatçı firmanın orta ve üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 2011 yılının ilk çeyrek çalışması 2010 yılı içerisindeki diğer 4 çalışma ile karşılaştırıldığında en yüksek sayıda katılımın (örneklem büyüklüğü) görüldüğü dönemdir. Dönemsel katılım oranı da %26,8 olarak hesaplanmaktadır. 2011 yılının ilk çeyreği bir önceki dönemle kıyaslandığında, istatistiki açıdan anlamlı değişimler girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatları, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatlarında gözlemlenmektedir. Ekim-Aralık 2010 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre üretimin arttığını beyan eden firmaların oranı %56,2 iken, 2011 yılının ilk çeyreği karşılaştırmasında bu oran %54,2’ye düşmektedir. Kapasite kullanım oranı da 2010 yılının son çeyreğine göre %50,1’den %48,8’e düşmektedir. İhracatın da %0,6 oranında azaldığı gözlemlenmektedir. Bununla birlikte maliyet kalemleri olarak düşünülebilecek girdi maliyetleri bir önceki döneme kıyasla %74,6’dan, %81,3’e, hammadde birim ithalat fiyatı ise %57,5’ten, %63,3’e yükselmektedir. Ayrıca ihracatçıların 2011 yılının ilk çeyreğinde ithal girdi kullanım oranlarında da artış gözlemlenmektedir. Bu bulgularla paralel olarak, 2010 yılının son çeyreğinde cironun %60,3’ü ihracattan elde edilirken, 2011 yılının ilk çeyreğinde cironun %59,9’u ihracattan, %40,1’i ise iç piyasa satışlarından elde edilmektedir.

14 Mayıs 2011 14 2010 yılının son çeyreği ile karşılaştırıldığında enerji tüketimi üretimle doğru orantılı biçimde azalmaktadır. Bu bağlamda elektrik %59,9’dan %56,0’ya, LPG ise %21,1’den %17,1’e düşmektedir. Doğalgaz, fuel oil ve su kullanımında ise artış olduğu gözlemlenmektedir. İhracatçı firmaların %30,9’u 2011 yılının ilk çeyreğinde yeni pazarlara girebildiklerini söylemektedir. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %41,9 iken, 2010 yılının son çeyreğinde %31,5 olarak gözlemlenmişti. 2011’in 2. çeyreğinde ilk kez girilmesi hedeflenen ülkeler sıralamasının ilk 3 ülkesi, ilk çeyrekte girilmesi hedeflenen ülkeler ile aynıdır. Türkiye’nin sınır komşuları olan Rusya, Irak, İran’dır. İlk çeyrekte 3. ve 4. sırada bulunan Suriye ve Almanya, 2. çeyrekte yerini Brezilya ve Çin’e bırakmaktadır. Ortadoğu-Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı olduğunu belirten firmaların oranı %56,9 olarak gözlemlenmektedir. Ancak söz konusu ülkelerdeki gerginlik ve krizlerden dolayı, bu firmaların %63,6’sı ihracatlarının azaldığını, %26,5’i ihracatlarının sabit kaldığını %19,5’i ise müşteri kaybettiklerini ifade etmektedir. İhracatçı firmaların %55,9’u 2011 yılının ilk çeyreğinde mevcut pazarlardan yeni sipariş alabildiklerini beyan etmektedir. Bu oran ihracatta ilk 500 firma kırılımında incelendiğinde %64’e yükselmektedir. Öte yandan, yılın aynı döneminde mevcut pazarlarda müşteri kaybeden firmaların oranı ise %40,1’dir. Bu oran ilk 500 firma nezdinde %35,3’e düşerken, ikinci 500 tasnifinde %43,3’e yükselmektedir. Yönetici Özeti

15 Mayıs 2011 15 2011 yılının ilk çeyreğinde dış finansman talebi olan firmaların oranı %32,2’dir. Dış finansman ihtiyaçları büyük ölçüde özel bankalarca karşılanmaktadır. (%84,2) Kamu bankalarının dış finansman ihtiyacını karşılama oranı ise %33,9 iken, Eximbank desteğini ise ihracatçıların %35,1’i tercih etmektedir. Yılın 2. çeyreğinde finansman ihtiyacı olacak firmaların oranı ise %38,0 olarak tespit edilmektedir. 2011 yılının ilk çeyreğinde firmaların %57,6’sı döviz riskinden korunmak için herhangi bir araç kullanmadığını belirtirken, bu firmaların %31,4’ü ithalarının da olması, %21,6’sı ise dövizde artış beklentisinden dolayı herhangi bir araç kullanmadığını belirtmektedir. Araştırmaya katılan ihracatçı firmaların ortalama çalışan sayıları 174 olarak hesaplanmaktadır. İhracatçı firma çalışanları mavi yakalılar (140), beyaz yakalılar (30) ve ar-ge çalışanları (4) kırılımında dağılmaktadır. Geçen yılın aynı döneminde sektörde ortalama çalışan sayısı 160 iken, bu sayı 2010 yılının son çeyreğinde 139 olarak gerçekleşmişti. Yönetici Özeti

16 Mayıs 2011 16 2011 yılının ilk çeyreğine ilişkin istihdam verileri değerlendirildiğinde, firmaların %49’unda dönemdeki istihdam hareketleri sonucunda çalışan sayısında artış olduğu tespit edilmektedir. İhracatta ilk 1000 firma nezdinde değerlendirildiğinde ise bu oran %54’e yükselmektedir. Çalışan sayısı azalan firmaların oranı %19,4 olarak hesaplanmaktadır. Yılın ilk çeyreğinde istihdam edilen ortalama yeni çalışan sayısı 19 olup, yeni çalışanların büyük bir çoğunluğunu mavi yakalılar oluşturmaktadır. Dönemde istihdam edilen ortalama çalışan sayısı firmaların ihracat büyüklükleri nezdinde değerlendirildiğinde; ilk 500’ün ortalama 26, ikinci 500’ün 27 ve diğer ihracatçı firmaların ise 11 yeni kişi işe aldıkları görülmektedir. Nisan-Haziran döneminde %27,5 beyaz yakalı, %32,4 mavi yakalı, %12,4 Ar-Ge personeli istihdam edileceği tespit edilmektedir. 2011 yılında istihdam edilmesi planlanan ortalama yeni çalışan sayısı 11 olarak gözlemlenmektedir. Yönetici Özeti

17 Mayıs 2011 17 İhracatçı firmalar 2011 yılının ilk çeyreğindeki yatırım hamleleri açısından da değerlendirilmiştir. Bu dönem içerisinde yurt dışında yatırım yaptığını beyan eden ihracatçı firmaların oranı %20,2, yurt içinde yatırım yapan firmaların oranı ise %52,7’dir. Bu zaman zarfında yurt içinde yatırım yaptığını söyleyen firmaların modernizasyon (%34,1), kapasite arttırımına (%28,4) öncelik verdikleri görülmektedir. 2011 yılının 2.çeyreğinde yurt dışında yatırım yapacağını beyan eden ihracatçı firmaların oranı %21,1, yurt içinde yatırım yapacağını belirten firmaların oranı ise %51,0’e düşmektedir. Yurt içinde yatırım planı yapmama nedeni olarak piyasada yetersiz talep (%39,6), kurulu fazla kapasite (39,2), dünya ekonomisindeki istikrarsızlık belirtilirken, yurt dışında yatırım planı yapmama nedeni olarak da ilk 3 sırada aynı nedenler bulunmaktadır. İhracatçı firmaların piyasa beklentileri incelendiğinde, 2011 yılı sonu itibarıyla USD / TL kuru 1,60, Euro / TL kuru ise 2,22 olarak tahmin edilmektedir. İhracatçıların 2011 yılı enflasyon beklentisi %7,73, büyüme beklentisi ise %8,29’dur. 2010 yılının son dönemine göre enflasyon beklentisi artarken, büyüme beklentisinin düştüğü gözlemlenmektedir. Bu eğilim, çalışmanın genel ekonomik beklentiler bölümündeki bulgularla da desteklenmektedir. Faaliyet gösterilen sektörün ve Türkiye ekonomisinin 2011 yılı sonu itibarıyla bugünden daha iyi olacağını tahmin eden firmaların oranı 2010 yılının son çeyreğinde yapılan çalışmanın bulgularına göre azalış göstermektedir. 2010 yılının son çeyreğindeki çalışmada 2011 yılı sonu itibarıyla sektörün daha iyi olacağını düşünen firmaların oranı %57,9 iken, 2011 yılının ilk çeyreğinde %52,4 olarak gözlemlenmektedir. Aynı şekilde Türkiye ekonomisinin durumunun daha iyi olacağını belirten firmaların oranı %56,7’den %49,9’a düşmektedir. Yönetici Özeti

18 Mayıs 2011 18 TİM’in “2023 İhracat Stratejisi” tanıtım kampanyasının %73,3 oranında bilindiği tespit edilmektedir. Buna karşılık, TİM’in logosunun yenilenmesinin bilinirliği %62,0 iken, web sitesinin yenilenmesinin bilinirliği %51,6’dır. Televizyon reklamlarının kampanya ve logonun bilinirliğinde etkili olduğu görülmektedir. Ancak bununla beraber yenilenen web sitesinin logoya göre daha fazla beğenildiği gözlemlenmektedir. Firmalar tarafından sektörün öncelikli sorunları olarak ilk üç sırada; döviz kurları (%68,2), hammadde ve aramal fiyatları (%58,8) ve enerji maliyetleri (%58,6) görülmektedir. 2011 yılının ilk çeyreğinde firmalar, rekabetçi fiyat sunamama (%63,8), hedef ülkedeki ekonomik koşullar (%47,6) ve finansman (%34,3) gibi sorunlarla en fazla karşılaştıklarını beyan etmektedir. Ayrıca, bu firmalar, yeni dönemde TİM’den, destek teşviklerinin arttırılması, anti damping, vergi ve yükümlülük maliyetlerinin uygun hale getirilerek rekabet gücünün arttırılması ve 2023 hedefleri doğrultusunda gerekli alt yapının oluşturularak, 2023 stratejisi kapsamında sürekli bir bilgi akışı sağlanmasını beklemektedir. Yönetici Özeti

19 Mayıs 2011 19 Temel Bulgular

20 Mayıs 2011 20 Baz: 531 S S Geçen yılın aynı dönemine göre, Ocak-Mart 2011 dönemindeki gelişmeyi belirtiniz. Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 520 ’ di r. Yılın İlk Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”

21 Mayıs 2011 21 Yukarıdaki tabloda; Ocak-Mart döneminde söz konusu gerçekleşmelerde geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 520’di r. Genelİlk 500İkinci 500Diğer Üretim 54,2%66,0%55,1%47,5% İhracat 56,3%71,3%60,8%45,6% Kapasite kullanım oranı 48,8%60,3%47,5%43,3% Stok durumu 30,0%33,3%33,1%26,8% Girdi maliyetleri 81,3%80,9%86,4%79,3% Birim ihraç fiyatı 48,8%57,3%45,8%45,2% İthal girdi kullanım oranı 25,0%21,3%29,7%24,9% Hammadde birim ithalat fiyatı 63,3%70,2%69,5%56,7% Genel kârlılık düzeyi 19,4%30,7%21,7%11,9% İhracatta kârlılık düzeyi 19,4%30,7%21,7%11,9% BAZ531150120261 Yılın İlk Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”

22 Mayıs 2011 22 S S Geçen yılın aynı dönemine göre, Nisan-Haziran 2011 dönemi için beklentinizi belirtiniz. Baz: 531 Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 520 ’ di r. Yılın 2. Çeyreğinden “Beklentiler”

23 Mayıs 2011 23 Yukarıdaki tabloda; Nisan-Haziran döneminde söz konusu gerçekleşmelerde geçen yılın aynı dönemine göre artış beklentisinde olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 520’di r. Genelİlk 500İkinci 500Diğer Üretim 47,7%53,2%57,6%40,2% İhracat 51,2%59,3%62,5%41,4% Kapasite kullanım oranı 41,9%47,5%48,3%36,0% Stok durumu 21,9%24,8%25,4%18,8% Girdi maliyetleri 57,3%55,3%61,9%56,3% Birim ihraç fiyatı 31,5%39,3%33,3%26,1% İthal girdi kullanım oranı 21,2%19,1%26,3%19,9% Hammadde birim ithalat fiyatı 44,4%41,8%50,8%42,9% Genel kârlılık düzeyi 19,6%27,3%22,5%13,8% İhracatta kârlılık düzeyi 20,5%29,3%22,5%14,6% BAZ531150120261 Yılın 2. Çeyreğinden “Beklentiler”

24 Mayıs 2011 24 Yılın İlk Çeyreğinde Kullanılan Enerji Türlerinde Değişim S S Kullandığınız enerji türlerinde 2011 yılı Ocak-Mart gerçekleşmelerini geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırınız. Baz: 520 Soru; dış ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.

25 Mayıs 2011 25 Yukarıdaki grafikte; Ocak-Mart döneminde kullanılan enerji türlerinde geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir. Baz: 520 Yılın İlk Çeyreğinde Kullanılan Enerji Türlerinde Değişim

26 Mayıs 2011 26 S S Üretimde kullanılan hammaddelerin ne kadarının yurt içinden, ne kadarının yurt dışından temin edildiğini (orijinlerini) oransal olarak belirtir misiniz? Baz: 520 Yılın İlk Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri Yukarıdaki grafikte; Ocak-Mart döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme oranları firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. İlk 500 büyük firmada yerli girdi kullanım oranı %58,4 iken ilk 1000 firma içinde yer almayan diğer firmalar grubunda bu oran yaklaşık 13 puan daha yüksektir. Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.

27 Mayıs 2011 27 S S Ocak-Mart döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi? Baz: 531 Yılın İlk Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar

28 Mayıs 2011 28 S S Nisan-Haziran döneminde ilk kez girmeyi planladığınız 5 hedef ülkeyi yazınız. (Çok Cevap) Baz: 531 Yılın 2. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler 4%’ün altındaki ülkelere tabloda yer almamaktadır.

29 Mayıs 2011 29 Baz: 531 Yılın 2.Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler

30 Mayıs 2011 30 Yılın 2. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan İlk 5 Ülke Genelİlk 500İkinci 500Diğer Rusya [18,3%]Rusya [18,0%]Rusya [17,5%]Rusya [18,8%] Irak [13,6%]Irak [15,3%]Irak [14,2%]İran [13,0%] İran [12,2%]İran [14,0%]Brezilya [12,5%]Irak [12,3%] Brezilya [10,0%] Çin [9,2%]Çin [9,6%] Çin [10,0%]ABD [9,2%]ABD [9,6%] Baz Genel : 531; Baz İlk 500 :150; Baz İkinci 500 :120; Baz Diğer :261

31 Mayıs 2011 31 S S Kuzey Afrika ve/veya Ortadoğu ülkelerine ihracatınız var mı? Baz: 531 Ortadoğu- Kuzey Afrika Ülkelerine İhracat Yukarıdaki grafikte; Ortadoğu ve/ veya Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

32 Mayıs 2011 32 Baz: 302 S S Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki gerginlikler / kriz söz konusu ülkelere olan ihracatınızı nasıl etkiledi? Ortadoğu- Kuzey Afrika Ülkelerine İhracat Soru; söz konusu ülkelere ihracatı olduğunu belirten firmalar yöneltilmiştir.

33 Mayıs 2011 33 Yılın İlk Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi S S Ocak-Mart döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiniz mi? Baz: 531 Yukarıdaki grafikte; Ocak-Mart döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

34 Mayıs 2011 34 S S Ocak-Mart döneminde ihracatta; müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu? Baz: 531 Yukarıdaki grafikte; Ocak-Mart döneminde ihracatta; müşteri kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Yılın İlk Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi

35 Mayıs 2011 35 S S Ocak-Mart döneminde ihracatta; tamamen kaybettiğiniz pazar oldu mu? Baz: 531 Yukarıdaki grafikte; Ocak-Mart döneminde ihracatta; tamamen kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Yılın İlk Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi

36 Mayıs 2011 36 İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki Değişim Mevcut Pazarlarda Yeni Müşterilerden Sipariş Alma Oranlarındaki Değişim Mevcut Kaybedilen Pazar Oranlarındaki Değişim

37 Mayıs 2011 37 S S Ocak-Mart 2011 cirosunun ne kadarı ihracat ne kadarı ise iç piyasa satışlarından elde edilmiştir? Baz: 531 Yılın İlk Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı Yukarıdaki grafikte; Ocak-Mart döneminde elde edilen cironun ihracat ve iç piyasadan elde edilme oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

38 Mayıs 2011 38 Yılın İlk Çeyreğinde İhracat Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar S S Ocak-Mart döneminde, ihracat pazarlamasında aşağıdaki sorunlardan hangileri karşılaştınız? (Çok Cevap) Baz: 531

39 Mayıs 2011 39 Yılın İlk Çeyreğinde Dış Finansman Talebi S S Ocak-Mart döneminde, dış finansman talebiniz oldu mu? Baz: 531 Yukarıdaki grafikte; Ocak-Mart döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

40 Mayıs 2011 40 Yılın İlk Çeyreğinde Dış Finansman Kaynakları Soru, Ocak-Mart döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir. Baz Genel : 171; Baz İlk 500 :47; Baz İkinci 500 :37; Baz Diğer :87 S S Dış finansman ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşıladınız? (Çok Cevap )

41 Mayıs 2011 41 S S Nisan-Haziran döneminde, dış finansman talebiniz olacak mı? Yılın 2. Çeyreğinde Finansman Talebi Baz: 531 Yukarıdaki grafikte; Nisan-Haziran döneminde dış finansman talebi olacağını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

42 Mayıs 2011 42 S S Halihazırda kredi kullanıyor musunuz? Baz: 531 Yukarıdaki grafikte; halihazırda kredi kullandığını belirten firmaların oranı, firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Kredi Kullanımı

43 Mayıs 2011 43 S S Halihazırda kullanmakta olduğunuz kredileri oransal olarak kamu/özel bankalar kırılımında dağıtır mısınız? Kullanılan Kredilerin Banka Türüne Göre Dağılımı Yukarıdaki grafikte; halihazırda kullanılmakta olan kredilerin banka türüne göre dağılımı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Soru, halihazırda kredi kullandığını belirten firmalara yöneltilmiştir. Baz Genel : 391; Baz İlk 500 :104; Baz İkinci 500 :93; Baz Diğer :194

44 Mayıs 2011 44 Döviz Kuru Riskinden Korunmak İçin Kullanılan Araçlar Döviz kuru riskinden korunmak için aşağıdaki araçlardan hangilerini kullanıyorsunuz? (Çok Cevap) Baz: 531 S S

45 Mayıs 2011 45 S S Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç kullanmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap) Soru, döviz kuru riskinden korunmak için hiçbir araç kullanmadığını belirten firmalara yöneltilmiştir. Döviz Kuru Riskine Karşı Araç Kullanmama Nedenleri Baz: 287

46 Mayıs 2011 46 Devlet Desteklerinden Yararlanma Durumu Destekler Ocak-Mart Döneminde Yararlanılan Kaynaklar Nisan-Haziran Döneminde Yararlanılması Planlanan Kaynaklar Dahilde İşleme Rejimi 49,2%50,1% Fuar Teşvikleri 36,2%44,1% Yatırım Teşvikleri 24,5%31,6% İstihdam Destekleri 15,3%20,7% Ar-Ge destekleri 13,0%21,7% KOSGEB destekleri 11,5%18,5% Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 5,3%11,1% Diğer 4,0%6,8% Hiçbiri 24,9%16,2% BAZ531

47 Mayıs 2011 47 Yılın İlk Çeyreğinde Yararlanılan Devlet Destekleri Destekler Genelİlk 500İkinci 500Diğer Dahilde İşleme Rejimi 49,2%64,7%50,8%39,5% Fuar Teşvikleri 36,2%34,7%49,2%31,0% Yatırım Teşvikleri 24,5%34,7%25,0%18,4% İstihdam Destekleri 15,3%18,0%20,0%11,5% Ar-Ge Destekleri 13,0%23,3%9,2%8,8% KOSGEB Destekleri 11,5%1,3%5,8%19,9% Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 5,3% 8,3%3,8% Diğer 4,0%4,7%3,3%3,8% Hiçbiri 24,9%16,7%24,2%29,9% BAZ531150120261 Yukarıdaki tabloda; Ocak-Mart döneminde yararlanılan devlet desteklerinin oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

48 Mayıs 2011 48 Yılın 2. Çeyreğinde Yararlanılması Planlanan Devlet Destekleri Destekler Genelİlk 500İkinci 500Diğer Dahilde İşleme Rejimi 50,1%64,7%51,7%41,0% Fuar Teşvikleri 44,1%40,0%51,7%42,9% Yatırım Teşvikleri 31,6%42,7%26,7%27,6% İstihdam Destekleri 20,7%19,3%25,8%19,2% Ar-Ge Destekleri 21,7%32,7%18,3%16,9% KOSGEB Destekleri 18,5%2,0%9,2%32,2% Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 11,1%12,0%15,0%8,8% Diğer 6,8%9,3%6,7%5,4% Hiçbiri 16,2%11,3%16,7%18,8% BAZ531150120261 Yukarıdaki tabloda; Nisan-Haziran döneminde yararlanılması planlanan devlet desteklerinin oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

49 Mayıs 2011 49 Yılın 2. Çeyreğinde Kapatılması/Yenilenmesi Gereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı Nisan-Haziran Döneminde Kapatılması Gereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı Nisan-Haziran Döneminde Yenilenmesi Gereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı 0 33,0%38,6% 1-10 18,6%18,5% 11-20 16,2%13,7% 21-30 12,6%13,4% 31-40 7,5%6,8% 41-50 3,8%4,0% 51-60 2,3% 61-70 0,9%0,4% 71-80 1,5%0,9% 81-90 0,8%0,6% 91-100 2,8%0,9% BAZ531 Ortalama Pay 17,2%14,0%

50 Mayıs 2011 50 Yılın 2. Çeyreğinde Kapatılması Gereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı Kredilerin Oranı (%) Genelİlk 500İkinci 500Diğer 0 33,0%35,3%27,5%34,1% 1-10 18,6%24,7%14,2%17,2% 11-20 16,2%12,0%24,2%14,9% 21-30 12,6%13,3%11,7%12,6% 31-40 7,5%4,0%6,7%10,0% 41-50 3,8%4,0%6,7%2,3% 51-60 2,3%2,0%2,5%2,3% 61-70 0,9%-3,3%0,4% 71-80 1,5%0,7%3,3%1,1% 81-90 0,8%0,7%-1,1% 91-100 2,8%3,3%-3,8% Ortalama Kredi Kullanımı 17,2%14,9%18,6%17,8% Baz 531150120261

51 Mayıs 2011 51 Yılın 2. Çeyreğinde Yenilenmesi Gereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı Kredilerin Oranı (%) Genelİlk 500İkinci 500Diğer 0 38,6%43,3%34,2%37,9% 1-10 18,5%22,7%13,3%18,4% 11-20 13,7%13,3%14,2%13,8% 21-30 13,4%11,3%15,0%13,8% 31-40 6,8%2,7%9,2%8,0% 41-50 4,0%2,0%7,5%3,4% 51-60 2,3%2,0%4,2%1,5% 61-70 0,4%-0,8%0,4% 71-80 0,9%0,7%1,7%0,8% 81-90 0,6%0,7%-0,8% 91-100 0,9%1,3%-1,1% Ortalama Kredi Kullanımı 14,0%11,2%17,2%14,2% Baz 531150120261

52 Mayıs 2011 52 Yılın İlk Çeyreğinden İstihdam Verileri S S Ocak-Mart döneminde, firmanızda toplam kaç çalışan istihdam ettiniz? Genelİlk 500İkinci 500Diğer Beyaz Yakalı 30 (n:531) 70 (n: 150) 44,5 (n: 120) 15 (n: 261) Mavi Yakalı 140 (n: 486) 350 (n: 131) 175 (n: 113) 50 (n: 242) Ar-Ge Personeli 4 (n: 308) 6,5 (n: 92) 5 (n: 77) 2 (n: 139) Firma büyüklüğüne bağlı olarak çalışan sayısındaki değişkenlik nedeniyle ortalama olarak medyan kullanılmıştır. 2011 yılı 1. çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 174 olarak hesaplanmaktadır. Yandaki grafikte dönemlere göre ortalama çalışan sayısındaki değişim incelenmektedir. Dönemlere Göre Ortalama Personel Sayısındaki Değişim

53 Mayıs 2011 53 Yılın İlk Çeyreğinden İstihdam Verileri S S 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında kaç yeni çalışan istihdam ettiniz? Aynı dönemde; emeklilik, iş akdinin feshi ya da maluliyet gibi nedenlerle kaç kişi işten ayrıldı? Baz: 531 Yukarıdaki grafikte; Ocak-Mart döneminde firmaların yeni istihdam ve işten ayrılmalar sonucunda çalışan sayılarındaki artış ya da azalış yönünde değişimleri firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir. Dönemde İstihdam Edilen Ortalama Yeni Çalışan Sayısı +19

54 Mayıs 2011 54 Yılın İlk Çeyreğinden İstihdam Verileri S S 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında kaç yeni çalışan istihdam ettiniz? Aynı dönemde; emeklilik, iş akdinin feshi ya da maluliyet gibi nedenlerle kaç kişi işten ayrıldı? DeğişimBeyaz YakalıMavi YakalıAr-Ge GENEL +8,624,81,3 -3,711,70,3 Net4,913,11,0 İLK 500 +13,331,43,2 -5,915,20,8 Net7,416,22,4 İKİNCİ 500 +9,646,50,5 -4,724,60,1 Net4,921,90,4 DİĞER +5,411,00,5 -2,03,80,1 Net3,57,20,4 19 26 27 11 NOT: Bu slaytta yer alan istihdam verileri sorgulama ve hesaplama yöntemindeki değişiklikler nedeniyle önceki dönem sonuçları ile karşılaştırılamamaktadır. Bulguları değerlendirirken bu hususu dikkate almanızı önemle rica ederiz.

55 Mayıs 2011 55 Yılın İlk Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi 2011 yılının ilk çeyreğine ilişkin istihdam verileri değerlendirildiğinde, firmaların yaklaşık olarak yarısının (%49) dönemdeki istihdam hareketleri sonucunda çalışan sayısında artış olduğu tespit edilmektedir. İhracatta ilk 1000 firma nezdinde değerlendirildiğinde ise bu oran %54’e yükselmektedir. Çalışan sayısı azalan firmaların oranı %19,4 olarak hesaplanmaktadır. Yılın ilk çeyreğinde istihdam edilen ortalama yeni çalışan sayısı 19 olup, yeni çalışanların büyük bir çoğunluğunu mavi yakalılar oluşturmaktadır. Dönemde istihdam edilen ortalama çalışan sayısı firmaların ihracat büyüklükleri nezdinde değerlendirildiğinde; ilk 500’ün ortalama 26, ikinci 500’ün 27 ve diğer ihracatçı firmaların ise 11 yeni kişi işe aldıkları görülmektedir. Ancak ilk 500’de yer alan firmaların istihdam gibi indikatörler açısından kendi içindeki değişkenliğinin diğer segmentlere kıyasla fazla olduğu varsayımından hareketle elde edilen istihdam bulgularının eğilim yönünde değerlendirilmesi ve bu rakamlardan hareketle bir tümevarım yöntemi işletilmemesi gereği önemle vurgulanmaktadır. Raporun ilerleyen bölümlerinde görüleceği üzere ihracatçı firmaların dönemdeki istihdam eğilimi 2011 yılı sonu istihdam öngörüleri ile de paralellik göstermektedir. İhracatçı firmalar 2011 yılı içerisinde ortalama 11 yeni çalışan istihdam etmeyi planlamaktadır (İlk 500-12,6; İkinci 500-21,1; Diğer- 5,3). İkinci 500’de yer alan firmaların diğerlerine kıyasla görece yüksek istihdam eğilimi büyüme planlarının bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Ortalama rakamlar; yeni işe alım ve işten ayrılmalar sonucu gerçekleşen mutlak çalışan sayısını göstermektedir.

56 Mayıs 2011 56 Yılın İlk Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi S S Ocak-Mart döneminde çalışan sayınız, geçen yıla göre nasıl değişti? Baz: 531

57 Mayıs 2011 57 Yılın İlk Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi Genelİlk 500İkinci 500Diğer Beyaz Yakalı 37,1%44,0%42,5%30,7% Mavi Yakalı 41,2%42,0%43,3%39,8% Ar-Ge Personeli 16,9%19,3%19,2%14,6% BAZ531150120261 Yukarıdaki tabloda; Ocak-Mart döneminde çalışan sayısının geçen yılın aynı döneminde göre arttığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

58 Mayıs 2011 58 Yılın 2. Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi S S Nisan-Haziran döneminde, yeni çalışan istihdam edecek misiniz? Baz: 531

59 Mayıs 2011 59 Yılın 2. Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi Genelİlk 500İkinci 500Diğer Beyaz Yakalı 27,5%32,7%33,3%21,8% Mavi Yakalı 32,4%34,0%36,7%29,5% Ar-Ge Personeli 12,4%16,0%12,5%10,3% BAZ531150120261 Yukarıdaki tabloda; Nisan-Haziran döneminde yeni çalışan istihdam edeceğini belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

60 Mayıs 2011 60 Yılın 2. Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi S S 2011 yılı sonuna kadar kaç yeni çalışan istihdam etmeyi planlıyorsunuz? yılı sonuna kadar emeklilik, iş akdinin feshi ya da maluliyet gibi nedenlerle kaç kişinin işten ayrılacağını öngörüyorsunuz? Baz: 531 Yukarıdaki grafikte; firmaların 2011 yılı sonuna kadar yeni istihdam ve işten ayrılmalar sonucunda çalışan sayılarındaki artış ya da azalış yönünde değişim öngörüleri firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir. Yaklaşık olarak her 10 firmadan 4’ü 2011 yıl sonunda oluşacak istihdam hareketleri sonucunda çalışan sayısında artış olacağını öngörmektedir. Diğer taraftan yıl sonunda çalışan sayısının azalacağını belirten firmaların oranı %16,2’dir. 2011 Yılında İstihdam Edilmesi Planlanan Ortalama Yeni Çalışan Sayısı +11

61 Mayıs 2011 61 Yılın 2. Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi S S 2011 yılı sonuna kadar kaç yeni çalışan istihdam etmeyi planlıyorsunuz? yılı sonuna kadar emeklilik, iş akdinin feshi ya da maluliyet gibi nedenlerle kaç kişinin işten ayrılacağını öngörüyorsunuz? Değişim Genelİlk 500İkinci 500Diğer + 22,535,632,710,2 - 11,523,011,64,9 NET 10,912,621,15,3 Yukarıdaki tabloda; firmaların 2011 yıl sonuna kadarki istihdam öngördükleri firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir. Tablodaki veriler 2011 sonuna kadar yeni istihdam edilmesi planlanan (+) ya da işten ayrılacağı öngörülen (-) ortalama kişi sayısını göstermektedir. NOT: Bu slaytta yer alan istihdam verilerinin sorgulama ve hesaplama yöntemindeki değişiklikler nedeniyle önceki dönem sonuçları ile karşılaştırılamamaktadır. Bulguları değerlendirirken bu hususu dikkate almanızı önemle rica ederiz.

62 Mayıs 2011 62 S S Ocak-Mart döneminde yaptığınız yurt içi ve yurt dışı yatırımın türlerini belirtiniz (Çok Cevap) Yılın İlk Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar Baz: 531

63 Mayıs 2011 63 Yılın İlk Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar Yurt İçiYurt Dışı Genelİlk 500İkinci 500DiğerGenelİlk 500İkinci 500Diğer Modernizasyon34,1%40,0%34,2%30,7%9,8%13,3%16,7%4,6% Kapasite artırımı28,4%32,7%30,8%24,9%9,6%16,0%10,0%5,7% Ar-Ge/ inovasyon yatırımı17,7%23,3%20,8%13,0%4,9%5,3%7,5%3,4% Yeni tesis kurma/ Satın alma14,9%16,0%13,3%14,9%4,9%2,7%5,8%5,7% Şirket satınalma1,1%0,7%0,8%1,5%1,1%2,0%0,8% Hiçbir yatırım yapılmadı47,3%41,3%45,8%51,3%79,8%75,3%75,0%84,7% BAZ531150120261531150120261 Yukarıdaki tabloda; Ocak-Mart döneminde söz konusu yurt içi/ yurt dışı yatırımları gerçekleştiren firmaların oranı ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

64 Mayıs 2011 64 S S Nisan-Haziran döneminde, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarınız hangi alanlarda olacak? (Çok Cevap) Yılın 2. Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar Baz: 531

65 Mayıs 2011 65 Yurt İçiYurt Dışı Genelİlk 500İkinci 500DiğerGenelİlk 500İkinci 500Diğer Modernizasyon29,9%36,7%30,8%25,7%8,7%9,3%14,2%5,7% Kapasite artırımı25,8%30,0%26,7%23,0%9,0%14,0%9,2%6,1% Ar-Ge/ inovasyon yatırımı14,5%17,3%16,7%11,9%6,0%6,7%10,0%3,8% Yeni tesis kurma/ Satın alma13,2%16,0%10,0%13,0%4,9%1,3%7,5%5,7% Şirket satınalma1,1%1,3%-1,5%0,9%-0,8%1,5% Hiçbir yatırım yapılmadı49,0%41,3%49,2%53,3%78,9%77,3%70,8%83,5% BAZ531150120261531150120261 Yukarıdaki tabloda; Nisan-Haziran döneminde söz konusu yurt içi/ yurt dışı yatırım planlayan firmaların oranı ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir. Yılın 2. Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar

66 Mayıs 2011 66 S S Nisan-Haziran döneminde, yurt içinde herhangi bir yatırım planı yapmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap) Yılın 2. Çeyreğinde Yurt İçinde Yatırım Planı Yapmama Nedenleri Baz: 260 Soru; Nisan-Haziran döneminde yurt içinde herhangi bir yatırım planlamadığını belirten firmalar yöneltilmiştir.

67 Mayıs 2011 67 S S Nisan-Haziran döneminde, yurt dışında herhangi bir yatırım planı yapmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap) Yılın 2. Çeyreğinde Yurt Dışında Yatırım Planı Yapmama Nedenleri Baz: 419 Soru; Nisan-Haziran döneminde yurt dışında herhangi bir yatırım planlamadığını belirten firmalar yöneltilmiştir.

68 Mayıs 2011 68 Piyasa Beklentileri 2011 Nisan Haziran Dönemi Beklentileri Nisan-Haziran Dönemi2011 Yılı Sonu USD/TL kur tahmini 1,55 n: 531 1,60 n:531 Euro/TL kur tahmini 2,18 n: 531 2,22 n:531 Euro/USD parite tahmini 1,42 n: 513 1,40 n:514 Enflasyon oranı tahmini (%)- 7,73 n:510 MB politika faiz tahmini (%)- 7,37 n:492 Büyüme Beklentisi (%) 5,70 n: 466 8,29 n:483 MB politika faizlerinin ideal seviyesi6,19 ( n: 488) Rekabetçi ideal USD/TL kur seviyesi1,63 ( n: 514) Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi2,22 ( n: 512)

69 Mayıs 2011 69 S S 2011 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir? 2011 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri Baz: 531

70 Mayıs 2011 70 S S 2011 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir? 2011 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri Baz: 531 Yukarıdaki grafikte; sektör, Türkiye, Avrupa ve Dünya ekonomisine ilişkin olumlu beklenti içerisinde olan firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

71 Mayıs 2011 71 S S Dünya geneli emtia fiyatları Mart ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım olmak üzere belirtiniz. 2011 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi Baz: 531 SANAYİTARIM

72 Mayıs 2011 72 2011 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi SanayiTarım Genelİlk 500İkinci 500DiğerGenelİlk 500İkinci 500Diğer Mayıs Sonu İtibariyle Artar 54,2%59,3%61,7%47,9%56,1%60,0%60,8%51,7% Aynı kalır 39,0%30,7%35,8%45,2%35,6%30,7%33,3%39,5% Azalır 6,8%10,0%2,5%6,9%8,3%9,3%5,8%8,8% 2011 Sonu İtibariyle Artar 63,1%68,7%64,2%59,4%63,8%70,7%61,7%60,9% Aynı kalır 25,8%21,3%25,8%28,4%26,6%20,7%29,2%28,7% Azalır 11,1%10,0% 12,3%9,6%8,7%9,2%10,3% BAZ531150120261531150120261 S S Dünya geneli emtia fiyatları Mart ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım olmak üzere belirtiniz.

73 Mayıs 2011 73 S S Aşağıdakilerden hangileri sektörünüzün öncelikli sorunlarıdır? (Çok Cevap) İhracat Sektörünün Öncelikli Sorunları Baz: 531

74 Mayıs 2011 74 Yılın İlk Çeyreğinde Hizmet Alınan Kurum ve Kuruluşlardan Duyulan Memnuniyet Baz: 531 Ortalama Memnuniyet 3,6 KURUMLAR İhracatçı Birlikleri 4,0 Dış Ticaret Müsteşarlığı 3,8 KOSGEB 3,7 Hazine Müsteşarlığı 3,7 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 3,7 Ticari Bankalar 3,7 Ticaret ve Sanayi Odaları/ Ticaret Borsaları 3,7 Merkez Bankası 3,7 ORTALAMA 3,6 Maliye Bakanlığı3,6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı3,6 Eximbank3,6 KURUMLAR Gümrük İdareleri3,5 Ulaştırma Bakanlığı3,5 TÜBİTAK3,5 Kamu Bankaları3,5 Türk Patent Enstitüsü3,4 TSE3,4 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı3,4 Çevre ve Orman Bakanlığı3,3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı3,3

75 Mayıs 2011 75 S S TİM’in “2023 İhracat Stratejisi” tanıtım kampanyasını biliyor musunuz? Baz: 531 «2023 İhracat Stratejisi» Kampanyası Bilinirlik

76 Mayıs 2011 76 S S TİM’in logosunu yenilediğini biliyor musunuz? Yenilenen logoya ilişkin beğeni düzeyinizi 5’li ölçek üzerinde değerlendiriniz. Bilinirlik TİM Yeni Logo Bilinirlik ve Beğeni Düzeyi Beğeni Ortalaması 3,8 Baz: 531 TİM’in logosunu yenilediğini bilmeyen firma yetkililerine yenilenen logo gösterilmiş, takiben logoya ilişkin beğeni düzeylerini belirtmeleri beklenmiştir. Çok beğendim Hiç beğenmedim 5,5%75,3%

77 Mayıs 2011 77 S S TİM Yeni Websitesi Bilinirlik ve Beğeni Düzeyi TİM’in websitesini yenilediğini biliyor musunuz? Yenilenen siteye ilişkin beğeni düzeyinizi 5’li ölçek üzerinde değerlendiriniz. Bilinirlik Beğeni Ortalaması 3,9 Baz: 531 TİM’in sitesini yenilediğini bilmeyen firma yetkilileri yenilenen siteye yönlendirilmiş, takiben siteye ilişkin beğeni düzeylerini belirtmeleri beklenmiştir. Çok beğendim Hiç beğenmedim 1,3%80,2%

78 Mayıs 2011 78 TİM Yönetiminden Yeni Dönemde Beklentiler TİM yönetiminden yeni dönemde beklentileriniz nelerdir? Kısaca belirtiniz. Oran Destek teşviklerinin arttırılması, anti damping, vergi ve yükümlülük maliyetlerinin uygun hale getirilerek rekabet gücünün arttırılması 8,3% 2023 stratejisi kapsamında sürekli bilgi akışı sağlamak (forum vb.) 4,7% 2023 hedefleri doğrultusunda gerekli altyapıyı oluşturmak 4,9% Hükümet nezdinde sorunlara çözüm bularak çalışmaların hızlandırmak 4,1% Rekabetçi döviz kuru 4,0% Bürokratik ve siyasi engellerin azaltılması 4,1% Üretimin önündeki engellerin aşılması (yüksek hammadde fiyatı, yüksek vergiler, enerji maliyetleri vb.) 3,2% İhracatçı firmaların sorunlarının sektörel bazda belirlenerek çözüm odaklı yaklaşım geliştirilmesi 3,2% Hedef ülkeler/yeni alternatif pazarlar ilgili güncel ve detaylı bilgi paylaşımı 2,4% Pazar araştırmaları/sektörel analiz sonuçlarını ilgili firmalarla zamanında paylaşmak 1,3% Gümrüklerdeki sorunların çözümü ve modernize edilmesi 1,3% Yurtdışı ticari heyet seyahatlerinin daha efektif olması 1,3% Diğer 4,5% Memnunum, başarılar dileriz 6,8% Cevap yok 58,4% BAZ 531 S S


"Mayıs 2011 1 İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek Sonuçları Mayıs 2011 Ocak-Mart Gerçekleşmeleri Nisan-Haziran Beklentileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları