Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLİN TOPLAM NÜFUSU (2010) İL MERKEZİ NÜFUSU KÖY NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLİN TOPLAM NÜFUSU (2010) İL MERKEZİ NÜFUSU KÖY NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA."— Sunum transkripti:

1

2 İLİN TOPLAM NÜFUSU (2010) İL MERKEZİ NÜFUSU KÖY NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLLER SIRALAMASI :74.627,384 :58.448,431 :17.178,953 :85 :8.806 :10 :31 :588 :288 :18

3 Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin'de, farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergahında olup, 5 han ve kervansaray mevcuttur.

4

5

6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bakanlık taşra teşkilatı, Defterdarlıklardan oluşur (178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname/34). Defterdar, bulunduğu İl’de Maliye Bakanlığı’nın en büyük memuru, il ve ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin kanun hükmüne göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruları cevaplandırması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında cezai takibatta bulunulması, atamaları il’e ait merkez ve bağlı ilçe maliye memurlarının sicillerinin tutulması ile görevli ve sorumludur. Gerek görülen yerlerde Defterdar’a yeterli sayıda yardımcı verilir. İl ve ilçe birimlerini Defterdar adına kontrol etmek üzere Defterdar emrine defterdarlık uzmanları verilebilir.

7 B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Merkez Yerleşimi Defterdarlığımız İl Merkezinde bulunan Hükümet Konağı içinde hizmet ifa etmektedir. Hükümet Konağı toplam 25.889 m2 alana sahip Defterdarlık hizmet binası 5520 m2 kullanım alanı ve 5 kattan oluşmaktadır. Bağlı birimlerimiz aynı binada hizmet ifa etmektedir. Defterdarlığımıza bağlı Personel Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü İl merkezinde bulunan birimlerimizdir. 9 ilçemizde Malmüdürlüğü ve Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerimizde Bağımsız Vergi Dairesi Müdürlüğü bulunmaktadır.

8 NOARACIN MARKASIARACIN MODELİ ARACIN DURU MU ARACIN PLAKA NO'SUARACIN GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM 1Ford Minibüs2000Faal06 NB 312Personel Müdürlüğü 2Ford panelvan2012Faal47 AG 362Personel Müdürlüğü 3 Transit Connect2011Faal47 DF 098Vergi Dairesi Müdürlüğü 4 Hyundai2005Faal47 DD 189Gelir Müdürlüğü 5Ford Minibüs2000Faal47 AV 979Midyat Mal Müdürlüğü 6Ford Kamyonet2011Faal47 NK 251Nusaybin Vergi Dairesi Müdürlüğü 7Tempra1993Faal D.47 KP 189Kızıltepe Mal Müdürlüğü 8Ford Panelvan2011Faal47 KS 189Kızıltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü 3- ARAÇ DURUMU: Defterdarlığımıza ait 4 hizmet aracı bulunmaktadır.

9 4- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Defterdarlığımız birimlerinde kullanılan otomasyon sistemleri aşağıdaki gibidir. 5-SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ Sivil Savunma Hizmetleri Sivil Savunma Uzmanı tarafından yürütülmektedir.

10 P ersonel Müdürlüğünün görev alanına;  İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,  İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,  Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,  Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,  Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak. Defterdarlığımıza bağlı 340 tahsisli kadro bulunmaktadır. Bu kadrolardan 308 dolu, 63 boştur.

11 MARDİN DEFTERDARLIĞI GENEL KADRO DURUMU AY : ARALIK / 2013BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM MERKEZ VE İLÇE BİRİMLER DOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞERKEKKADIN TOPLA M MERKEZ24510231126368937126 İLÇELER147168201822715626182 GENEL TOPLAM3812270513086324563308 BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAMMERKEZ BİRİMLER MERKEZDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞERKEKKADIN TOPLA M PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ4 20924920424 MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ421220162211516 DEF.UZMANI (MUHASEBE DENETMENi)1 101 1 GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 16 61426 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ2149 511361551 MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ4 7 11083 DEF.UZMANI(MİLLİ EMLAK DENETMENi)1 101 1 MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ412 61336 SAĞLIK KUR.DÖN.SER.SAYMAN.4 6210255 00 0 TOPLAM24510231126368937126 BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAMİLÇE BİRİMLERİ İLÇELERDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞERKEKKADIN TOPLA M DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ1 81919 9 DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ 15152415 KIZILTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ2 14216214216 KIZILTEPE VER.DAİRESİ MÜD.2 48 50042850 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ 19192729 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ4123327425227 NUSAYBİN MALMÜDÜRLÜĞÜ2 11113111213 NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜD.2 29 31024731 ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 19192819 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ115162516 YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 171727 7 ARTUKLU MALMÜDÜRLÜĞÜ 1 8 9 TOPLAM147168201822715626182 GENEL TOPLAM3812270513086324563308 Erkek Sayısı :245 Kadın Sayısı :63 Boş Kadro :63 371

12 MARDİN DEFTERDARLIĞI GİDER KADRO DURUMU AY : ARALIK / 2013BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM MERKEZ VE İLÇE BİRİMLER DOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ ERKEKKADIN TOPLA M MERKEZ22347316934 492069 İLÇELER10771208127 711081 GENEL TOPLAM32101185115061 12030150 BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM MERKEZ BİRİMLER MERKEZDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ ERKEKKADIN TOPLA M PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ4 209249 20424 MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ4212201622 11516 DEF.UZMANI (MUHASEBE DENETMENi)1 10 1 1 MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ4 7 110 83 DEF.UZMANI(MİLLİ EMLAK DENETMENi)1 10 1 1 MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ412 61 336 SAĞLIK KUR.DÖN.SER.SAYMAN.4 62102 55 TOPLAM22347316934 492069 BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM İLÇE BİRİMLERİ İLÇELERDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ ERKEKKADIN TOPLA M DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ1 7181 8 8 DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ 15152 415 KIZILTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ2 142162 14216 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ 16162 516 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ41123164 14216 NUSAYBİN MALMÜDÜRLÜĞÜ2 111131 11213 ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 17172 617 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ114152 415 YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 15152 5 5 ARTUKLU MALMÜDÜRLÜĞÜ 1 809 TOPLAM10771208127 711081 GENEL TOPLAM32101185115061 12030150 Erkek Sayısı :120 Kadın Sayısı :30 Boş Kadro :61 211

13 MARDİN DEFTERDARLIĞI GELİR KADRO DURUMU AY : ARALIK / 2013BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM MERKEZ VE İLÇE BİRİMLER DOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ ERKEKKADIN TOPLA M MERKEZ22550572 401757 İLÇELER409701010 8516101 GENEL TOPLAM6215201582 12533158 BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM MERKEZ BİRİMLER MERKEZDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ ERKEKKADIN TOPLA M GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 16 61 426 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ2149 511 361551 VERGİ DENETMENLER BÜR. 00 0 TOPLAM22550572 401757 BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM İLÇE BİRİMLERİ İLÇELERDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ ERKEKKADIN TOPLA M DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ 1 10 1 1 DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ 00 0 KIZILTEPE VER.DAİRESİ MÜD.2 48 500 42850 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ 3 30 213 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ 11 0 NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜD.2 29 310 24731 ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 2 20 2 2 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ 1 10 1 1 YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 2 20 2 2 TOPLAM409701010 8516101 GENEL TOPLAM6215201582 12533158 Erkek Sayısı :125 Kadın Sayısı :33 Boş Kadro :2 160

14 CİNSİYETTOPLAM ERKEK245 KADIN63 GENEL TOPLAM308

15 YAŞTOPLAM 18-2321 24-2953 30-3556 36-4150 42-4753 48-5341 54-5925 60-ÜSTÜ7 TOPLAM308

16 ÖĞRENİM DURUMUTOPLAM İLKÖĞRETİM4 ORTAÖĞRETİM6 LİSE76 YÜKSEKÖĞRETİM46 FAKÜLTE174 YÜKSEK LİSANS2

17 ELEKTRİK HARCANAN KİLOWATT AYLAR YILLAROCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK 201299.54090.72054.36145.96653.71250.19986.820104.890 76.42057.67170.265 2013161.68288,13683.91265.82061.12882.211106.384126.56378.33843.73061.98416.858 ÖDENEN TUTAR AYLAR YILLAROCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK 201231.728,2028.920,4017.331,8014.655,8017.865,9016.697,9028.875,3034.881,75 25.492,9020.728,7025.254,20 201358.10434.240,1032.360,0024.410,2022.351,7029.990,3038.860,1045.664,2228.268,5815.973,9023.272,307.070,10

18 GELİR BİRİMLERİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Maliye Bakanlığınca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini yürütür. Bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak, yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunması, gerektiğinde itiraz ve temyiz edilmesi, izlenmesi ve sonuçları ile ilgili işlemler de vergi dairelerince yerine getirilir. Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan ve çeşitli kanunlarda belirtilen Devlet gelirlerinin de tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri vergi dairelerince yürütülür. GELİR MÜDÜRLÜĞÜ Mükelleflerinin gelir ve kurumlar vergileri ile ilgili vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek. Görev alanı içerisindeki vergi türlerine ait iade ile ilgili işlemleri yürütmek. Görev alanı içerisindeki vergi türlerinin ihtilaflarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak. Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının onayına sunmak. Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

19 Defterdarlığımızın toplam gelirleri yönünden (125 Kalem) 2012 ve 2013 Aralık sonu itibariyle mukayesesini yaptığımızda;  Toplam gelirlerde tahsilat oranımız % 54,99 ‘tür.  İlimiz Belediyelerinin 2013 Aralık sonu itibariyle vergi borç aslı 18.405.752,07 TL.yi bulmuştur. Bu durum vergi tahsilatımızı olumsuz bir şekilde etkilemektedir.  2013 Aralık ayı sonu itibariyle özel yoklama yetkili memurlarımız aracılığı ile 3.785 mükellef denetlenmiş olup, denetim neticesinde 370 cezalı tutanak karşılığında mükelleflere 145.150.00 TL ceza uygulanmıştır. 2012 Aralık 2013 Aralık Artış % Tahakkuk 684.379.567,93868.606.655,12%26,91 Tahsilat 450.071.892,58477.624.953,17%6,12

20 Defterdarlığımızın 2013 Aralık sonu itibariyle (125 Kalem) Merkezi Yönetim Bütçe Gelir ve Giderlerinin Mukayesesine Göre; 2013 Aralık Genel Bütçe Gelirleri (Tahsilat) 477.624.953,17 Genel Bütçe Giderleri 1.399.452.192,93 Karşılama Oranı % 34,12  Tablodan da anlaşılacağı üzere, 2013 Aralık ayında gelirlerin giderleri karşılama oranı %34,12’tir.

21 AYLAR İTİBARİYLE MÜKELLEF SAYILARI ARALIK-2013 DÖNEMİ VERGİ 2013 YILI OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZ AĞUSTO S EYLÜLEKİMKASIMARALIK DAİRELERİ SONU İTİ. İŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİ MÜK.SA Y. BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ.TERKBAŞ. TER K MARDİN V.D. 4.993 310103 15310479737450 60807520823014463 KIZILTEPE V.D. 6.998 12093 17534185130370336 256243270212235214130119 NUSAYBİN V.D. 2.648 5039 536824482065 35315425431900 MİDYAT MALMÜD. 2660 143140 6136204762634 2463392527 28 ÖMERLİ MALMÜD. 419 011 51416040 24002204 SAVUR MALMÜD. 414 209 90041 118105 374 YEŞİLLİ MALMÜD. 370 539 38812417 2112 57716 MAZIDAĞI M.MÜD. 608 104 264484 275669688 DERİK MALMÜD. 1.070 6159 22379035 238000000 DARGEÇİT M.MÜD. 375 90 404002 90603010 TOPLAM 20.555 - - - - 728 497 - - 498 316 533 343 545 544 - - 459 414 486 318 414 308 324 242

22 MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU ARALIK-2013 DÖNEMİ MÜKELLEF SAYILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER SIRAVERGİBASİTGELİRKURUMLAR TOPLAM Ay İçinde İşe Ay İçinde İşi Trk. Ay Sonu İti. NODAİRESİUSULVERGİSİ Baş.Mük.Say. Eden Mük.Say. Mük.Say.Top. 1MARDİN V.D. 1.709 2.141 1.106 4.956 144 63 5.037 2KIZILTEPE V.D. 1.940 3.404 1.844 7.188 130 119 7.199 3NUSAYBİN V.D. 1.164 1.019 496 2.679 - - 4MİDYAT MALMÜD. 1.230 1.194 397 2.821 27 28 2.820 5ÖMERLİ MALMÜD. 196 206 41 443 - 4 439 6SAVUR MALMÜD. 306 57 24 387 7 4 390 7YEŞİLLİ MALMÜD. 172 150 22 344 7 16 335 8 MAZIDAĞI MALMÜD. 346 241 40 627 8 8 9DERİK MALMÜD. 498 449 103 1.050 - - 10 DARGEÇİT MALMÜD. 224 124 37 385 1 - 386 TOPLAM 7.785 8.985 4.110 20.880 324 242 20.962

23 GELİR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU ARALIK-2013 DÖNEMİ GERÇEK USULBASİT USUL TİCARİ KAZANÇ SERBEST DAİRE ADI I SINIF BİLANÇOII SINIF İŞL.ZİRAİMESLEK DİĞERLER İTOPLAMHİZMET SER.MESL EK TİCARİ SANATTOPLAMGENEL TOP. ESASINDA KAZANÇKAZANCI ERBABI MARDİN V.D. 45 1.975 2 102 17 2.141 1.709 3.850 KIZILTEPE V.D. 90 3.132 26 156 3.404 1.956 1.940 5.344 NUSAYBİN V.D. 125 675 117 102 1.019 42 125 997 1.164 2.183 MİDYAT MALMÜD. 63 839 42 250 1.194 46 1.184 1.230 2.424 ÖMERLİ MALMÜD. 10 196 206 196 402 SAVUR MALMÜD. 2 53 2 57 22 2 282 306 363 YEŞİLLİ MALMÜD. 9 138 3 150 172 322 MAZIDAĞI MALMÜD. 12 170 2 57 241 346 587 DERİK MALMÜD. 85 316 21 15 12 449 36 25 437 498 947 DARGEÇİT MALMÜD. 7 117 124 224 348 TOPLAM 448 7.611 49 439 438 8.985 146 152 7.503 7.785 16.770

24 KURUMLAR VERGİSİMÜKELLEF SAYILARI TABLOSU ARALIK-2013 DÖNEMİ DAİRE ADI SERMEYE ŞİRKETLERİ KİT'LERDİĞERLERİTOPLAMGENEL TOP. KOOPERA- A.Ş.LİMİTED EHAMLI TOPLAM TİFLER KOMANDİT MARDİN V.D.102766 86892 1462381106 KIZILTEPE V.D.1061591 169750 971471844 NUSAYBİN V.D.19445 464257 32496 MİDYAT MALMÜD.15312 32719 5170397 ÖMERLİ MALMÜD.237 392 241 SAVUR MALMÜD.116 177 724 YEŞİLLİ MALMÜD.113 1462 822 MAZIDAĞI MALMÜD.125 26113 1440 DERİK MALMÜD.585 90121 13103 DARGEÇİT MALMÜD.128 298 837 TOPLAM 253 3.318 - 3.571 232 13 294 539 4.110

25 MARDİN DEFTERDARLIĞI (Gelir Müdürlüğü) 01.01.2013-31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE TEL BİLGİSİ HESAP ADITAHAKKUKTAHSİLAT TAHAKKUKUN TAHSİLATA ORANI (%) TAHSİLATIN TOPLAM TAHSİLAT İÇİNDEKİ ORANI (%) Beyana Dayanan Gelir Vergisi8.687.391,684.263.330,1949,07%0,89% Basit Usulde Gelir Vergisi2.315.285,951.340.708,6157,91%0,28% Gelir Vergisi Tevkifatı234.427.785,61199.151.200,7084,95%41,70% Gelir Geçici Vergisi4.749.994,783.330.543,1970,12%0,70% GELİR VERGİSİ TOPLAMI250.180.458,02208.085.782,6983,17%43,57% Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi11.930.679,963.289.110,6227,57%0,69% Kurumlar Geçici Vergisi30.806.225,8925.531.733,6682,88%5,35% KURUMLAR VERGİSİ TOPLAMI42.736.905,8527.915.773,9865,32%5,84% Beyana Dayanan KDV65.099.561,8435.184.964,3254,05%7,37% Tevkif Suretiyle Kesilen KDV4.887.990,674.364.048,1389,28%0,91% KDV TOPLAMI70.077.361,7739.638.821,7156,56%8,30% Petrol ve Doğalgaz Ürünleri ÖTV134.279.070,206.939.199,065,17%1,45% Motorlu Taşıt Araçları ÖTV17.837.718,8717.763.311,6099,58%3,72% Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar ÖTV0,00 #SAYI/0!0,00% ÖTV TOPLAM152.116.749,0724.702.510,6616,24%5,17% MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ48.658.560,9938.182.481,9378,47%7,99% DİĞER VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI111.895.846,6648.156.107,1343,04%10,08% VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI663.173.593,57421.757.385,6863,60%88,30% DİĞER VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI369.830.064,1043.926.414,0211,88%9,20% GENEL TOPLAM868.606.655,12477.624.953,1754,99%

26 125 KALEM TAHAKKUK ARTIŞ ORANLARINI GÖSTERİR CETVEL (TL.) 125 KALEM GENEL GELİRLER TOPLAMI Oca.00 TAHSİLAT ORANI Oca.00 TAHSİLAT ORANI S.NO VERGİ DAİRESİ TAHAKKUKTAHSİLATTAHAKKUKTAHSİLAT 10TAHAKKUKTAHSİLAT#DEĞER!TAHAKKUKTAHSİLAT#DEĞER! 2 DEF.MUH. MÜD. 55.653.471,46 1,0058.126.703,17 1,00 3 MARDİN V.D. 222.307.381,20170.223.488,410,77365.064.205,69178.246.657,480,49 4 KIZILTEP E V.D. 183.120.943,48108.021.075,990,59210.630.749,35112.428.870,050,53 5 NUSAYBİ N V.D. 82.660.256,0729.824.448,280,3692.427.684,5032.755.065,420,35 6 KIZILTEP E M.M. 11.674.021,00 1,0012.778.804,03 1,00 7 NUSAYBİ N M.M. 7.544.800,23 1,008.446.868,84 1,00 8 MİDYAT MALMÜD. 62.475.612,4342.743.569,710,6863.886.366,2342.388.361,400,66 9 ÖMERLİ MALMÜD. 4.148.476,712.499.560,740,605.812.458,892.405.218,990,41 10 SAVUR MALMÜD. 3.927.660,043.588.671,240,913.935.692,643.808.205,840,97 11 YEŞİLLİ MALMÜD. 6.875.651,422.429.453,500,357.217.254,362.905.896,300,40 12 MAZIDAĞI MALMÜD. 5.390.251,884.802.300,480,896.448.688,015.841.296,260,91 13 DERİK MALMÜD. 35.089.378,558.517.176,380,2427.593.115,3712.259.080,950,44 14 DARGEÇİ T M. 3.511.663,462.549.855,160,736.238.064,045.230.924,440,84 TOPLAM 684.379.567,93 450.071.892,580,66 868.606.655,12 477.621.953,170,55

27 MARDİN DEFTERDARLIĞI DAİREMİZİN 01/01/2013 - 31/12/2013 DÖNEMİ 125 KALEM TEL BİLGİSİNE GÖRE TÜM GELİRLERİ VE GİDERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR. VERGİ TÜRLERİ YILI TAHAKKUK TOPLAMI TAHSİLAT TOPLAMI TAHAKKUK ARTIŞI% TAHSİLAT ARTIŞI % TAHSİLAT ORANI% TÜM VERGİLER TOPLAMI 2011558.539.123,85405.189.341,99 73 2012684.379.567,93450.071.892,58231166 2013868.606.655,12477.621.953,1727655 GELİR VERGİSİ 2011190.499.315,27162.521.814,82 85 2012236.053.020,54198.779.000,26242284 2013254.209.680,83199.704.080,888079 KURUMLAR VERGİSİ 201141.855.776,1233.192.963,15 79 201248.896.417,9226.578.940,7217-2054 201342.360.464,9528.440.232,80-13767 KDV 201143.162.016,5622.170.825,11 51 201255.266.561,0929.209.105,72283253 201369.512.259,5838.387.767,51263155 DİĞER VERGİLER 2011283.022.015,90187.303.738,91 66 2012344.163.568,38195.504.845,8822457 2013502.524.249,76211.089.871,9846842 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI YILITAHAKKUKTAHSİLAT TAHAKKUK ARTIŞI% TAHSİLAT ARTIŞI % TAHSİLAT ORANI% 2011558.539.123,85405.189.341,99 73 2012684.379.567,93450.071.892,58231166 2013868.606.655,12477.621.953,1727655 GELİR GİDER MUKAYESESİ YILIGELİRGİDER GELİRGİDERORAN % ARTIŞI GELİRGİDER 20110,00 20120,00 #SAYI/0! 20130,00 #SAYI/0!

28 İLİMİZDE BAŞLICA VERGİLERİN TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU 2011-2012 VE 2013 YILLARI 2013 ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE SAYMANLIKLARIN GELİRLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR. TL. VERGİ TÜRÜYILITAHAKKUK TOPLAMITAHSİLAT TOPLAMITAHAKKUKTAHSİLAT TAHSİLAT ORAN ARTIŞI % 2011 558.539.123,85405.189.341,99 0,73 TÜM GELİRLER2012 684.379.567,93450.071.892,58 23110,66 2013 868.606.655,12477.621.953,17 2760,55 2011 190.499.315,27162.521.814,82 0,85 GELİR VERGİSİ2012 236.053.020,54198.779.000,26 24220,84 2013 254.209.680,83199.704.080,88 800,79 2011 41.855.776,1233.192.963,15 0,79 KURUMLAR VERGİSİ2012 48.896.417,9226.578.940,72 17-200,54 2013 42.360.464,9528.440.232,80 -1370,67 2011 43.162.016,5622.170.825,11 0,51 K.D.V.2012 55.266.561,0929.209.105,72 28320,53 2013 69.512.259,5838.387.767,51 26310,55 2011 283.022.015,90187.303.738,91 0,66 DİĞER VERGİLER2012 344.163.568,38195.504.845,88 2240,57 2013 502.524.249,76211.089.871,98 4680,42

29 EĞİTİME KATKI PAYI ARALIK-2013 DÖNEMİ DAİRESİTAHAKKUK TL.TAHSİLAT TL. MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜD. 2.212.448,67 1.326.228,15 KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ MÜD. 4.683.420,97 2.015.297,42 NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜD. 1.263.238,56 839.306,01 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ - - MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ - - SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ - - ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - - YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - - DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ - - MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ - - TOPLAM 8.159.108,20 4.180.831,58

30 ARALIK-2013 DÖNEMİ 100 BİN TL. AŞAN MİKTARDA BORCU BULUNAN MÜKELLEF SAYISI VE BORÇ MİKTARLARI TABLOSU SIRA NOGRUPLAR MÜKELELFBORÇ MİKTARI FER'İTOPLAM SAYISIASIL 1ÖZEL SEKTÖR 111 41.056.161,87 12.376.416,03 53.432.577,90 2KİT VE BAĞLI KURULUŞLAR0 - - - 3BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞ 13 14.083.662,05 3.719.067,93 17.802.729,98 4TAHSİL İMKANI BULUNMADIĞI ANLAŞILAN 56 46.803.558,04 45.762.495,37 92.566.053,41 TOPLAM 180 101.943.381,96 61.857.979,33 163.801.361,29

31 ARALIK-2013 DÖNEMİ 100 BİN TL. ÜZERİ BORCU BULUNAN MÜKELLEFLER TABLOSU SIRA NO VERGİ DAİRESİVERGİ NUMARASIADI SOYADI VEYA ÜNVANIBORCUN ASLIBORCUN FER'İTOPLAM 1 MARDİN V.D.6120462864Mardin Belediye Başkanlığı 4.381.596,30562.897,824.944.494,12 2 7690455662Ali Bolat 693.925,502.047.865,922.741.791,42 3 6900048813Ortaköy Belediye Başk. 348.954,82183.207,48532.162,30 4 3960573485Mardin Boru San.Tic.A.Ş 475.106,23888,45 475.994,68 5 6120050920Midyat Patlayıcı San.Tic 316.627,715.722,95322.350,66 6 7470423755Şahkim İthalat İhracat ve Tic.Ltd.ŞTİ 317.150,488,00317.158,48 7 0210554352Kabala Belediyesi Hesap İşl. 179.249,1347.359,99226.609,12 8 1790023052Marduy Tarım gıda İnşNak.Pet 141.628,241.968,55143.596,79 9 2710542734Dicle Elektrik 135.329,825.171,85140.501,67 10 6120511033Kocabey OtomotivNak.tarım 127.781,635.163,75132.945,38 11 5430065173Martur Uluslar.Nak.İnş.Turz.San. 105.478,929.819,54115.298,46 12 4580472828Özdibek İnş.Oto Tur.Tar.İth.İhr.San. 102.879,485.855,24108.734,72 13 5240035054Cercis Murat Gıda Petrolİnş.Gıda 93.151,1710.837,94103.989,11 TOPLAM7.418.859,432.886.767,4810.305.626,91 1KIZILTEPE V.D.9820407554YONCAM PET.TAR.NAK.OTOM.GID.SAN2.197.555,85525.492,152.723.048,00 2 1900080603BULVAR OTOMOTİV TAŞ.TURZ.LTD.ŞTİ1.206.648,40953.410,852.160.059,25 3 5620009764KIZILTEPE BELEDİYESİ2.008.702,8475.819,762.084.522,60 4 6570314940FERHAN ÖNDER1.765.172,3991.874,471.857.046,86 5 2920077412DENKTAŞ NAKLİYAT TURZ. İNŞ. SAN.1.072.866,20753.349,721.826.215,92 6 6900241685ÖZEYÜPOĞLU TEKS.NAK.GID.SAN490.035,751.135.812,591.625.848,34 7 7500016450SARIBOĞA BURHAN1.162.188,750,001.162.188,75 8 1500536391BAY-RAM PET.ÜR.NAK.İNŞ.SAN1.000.558,1920.082,351.020.640,54 9 9960361281 ZAD TARIM OTOM.MADEN İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ 825.901,70102.470,40 928.372,10 10 6240303250MUSAOĞLU TEKS.NAK.SAN.LTD.ŞTİ296.606,84484.419,66781.026,50 11 2440087949ÇETİN İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ 700.853,6810.167,14 711.020,82 12 1610375902BEKİROĞLU PET.ULUS.TAŞ.LTD.ŞTİ 703.514,00 13 7690493595 SILA PET.ULUS.TAŞ. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 614.596,18 78.925,07693.521,25 14 4990368818KAR-TAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ537.744,0076.970,89614.714,89 15 1750122214BİLTAŞ PET.SAN.TİC.LTD.ŞTİ475.550,4797.800,94573.351,41 16 7040352290 ÖZPET AKAR.NAK.TAR.GIDA SAN.TİC.LTD 500.004,8419.222,83 519.227,67 17 9890278988 YÜCEDAĞLI TARIM PET.GIDA SANTİC.LTD.ŞTİ 229.346,44 281.755,36511.101,80 18 8590522184TUANA PET.ÜRÜN.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 498.595,234.708,04 503.303,27 19 7290510795PETROPOL PET.NAK.İNŞ.TARIM LTD.ŞTİ 460.110,241.421,03 461.531,27 20 6480575287OSMANLI PET.TUR.LTD.ŞTİ460.333,24286,50460.619,74 21 5040000601BEDRETTİN KARABOĞA 443.940,81442,47 444.383,28

32 22 6150042542MER GIDA SAN A.Ş.363.465,7576.861,54440.327,29 23 4790032764BUDAK NAK. TİC. LTD.ŞTİ. 333.246,53102.518,34 435.764,87 24 0740010113ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞ. SAN. VE TİC. 389.541,0439.020,31 428.561,35 25 4550298461HALİM SİGORTA ARA.HİZ.LTD.ŞTİ 174.987,35234.839,87 409.827,22 26 3180351025DURSUN KEMAL 304.489,6520.551,53 325.041,18 27 8560357347TOROPET PET DAĞ.PAZ.NAK.LTD.ŞTİ 308.484,744.259,64 312.744,38 28 0080193849FİKRET ADIN 279.556,3732.373,42 311.929,79 29 8240282245TARHAN TAR.ÜRÜN.TAŞ.LTD.ŞTİ 217.875,3088.040,20 305.915,50 30 8790623575TÜRKLER HAZIR BETON İNŞ.MADEN NAK. 255.182,1825.930,24 281.112,42 31 6120574309MAR-TEK TAR.ULUS.NAK 213.764,6230.762,38 244.527,00 32 0710106204APİŞ İTH.İHR.NAK.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 239.617,371.912,24 241.529,61 33 6200378351METİN NAK.PET.MOT.ARAÇ. 231.072,40198,83 231.271,23 34 3200244303ŞÜKRÜ DUYAN 219.600,00 35 2910737325DENCAN PET.NAK.İNŞGIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ 201.227,6012.654,94 213.882,54 36 6120210791GÖKŞAH GIDATAR. SAN. VE TİC. A.Ş. 211.048,601.383,03 212.431,63 37 3860439206FIRAT PET.ULUS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 207.472,441.566,18 209.038,62 38 3340442511EMKA TEKSTİL NAK.TİC.LTD.ŞTİ 148.040,4740.510,55 188.551,02 39 1630057696BELLİSAN UN GIDA TARIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ 129.926,0553.110,31 183.036,36 40 7350520331RİSSİN PET.OTO.NAK.SANVE TİC.LTD.ŞTİ 179.526,05679,42 180.205,47 41 7500478760SARIOĞLU YILMAZ 176.980,2557,90 177.038,15 42 3700042080ERSU ELEK.NAK.YAPI MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 120.614,4948.570,27 169.184,76 43 3840289960EYYÜPOĞULLARI TAR.ELEK.SAN.LTD.ŞTİ 152.547,8716.144,30 168.692,17 44 1180026237AYDOĞAN ULUS.NAK.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ 116.035,1648.093,06 164.128,22 45 2050125482CEMGIDA HAY.NAK.İNŞ.LTD.ŞTİ 131.787,3516.666,69 148.454,04 46 7820054418ABDURRAHİM SUN 129.372,0027.069,89 156.441,89 47 6120096702MARTES İNŞAAT PAZARLAMA LTD.ŞTİ 110.341,6843.622,04 153.963,72 48 4660452165IRMAK MELİK 115.320,2530.101,70 145.421,95 49 4790291378İPEKYOL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ 128.248,028.199,77 136.447,79 50 7850276273SÜMBÜL TARIM ELEK.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ 121.328,8413.531,73 134.860,57

33 51 3220456524DÜNDAR EKİNCİ TAR.TUR.LTD.ŞTİ 119.460,7814.434,35 133.895,13 52 6210365994 MİR OTOMOTİV ENDÜSTRİYEL TİC.LTD.ŞTİ 65.254,1867.456,17 132.710,35 53 3240062109ECEM TARIM TEKSTİL İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ 52.617,8778.679,36 131.297,23 54 4980172381SUZAN KAPLAN 40.634,1288.160,16 128.794,28 55 7040324818ÖZSAKARYA TARIM İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ 115.091,1610.128,09 125.219,25 56 9480389764YENİ KOZA TAR. İNŞ. NAK. SAN. TİC. 94.957,8528.590,84 123.548,69 57 5550092619 KILINÇASLANLAR UN İMALATI İTH. NAK. TİC. 119.909,22686,04 120.595,26 58 4560064572KÖKGÜL PETROL ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ 44.731,2575.164,52 119.895,77 59 9800163377 YİĞİT BAYKAR OTO PET.ürün.inşnak.ltd.şti 104.657,3913.246,14 117.903,53 60 5730111532SELMAN KOÇHAN 59.849,5356.877,79 116.727,32 61 6120561722MAR BETON HARFİYAT İNŞ. BORU 69.295,7041.978,65 111.274,35 62 3200024409 DUYAN UN İRMİK İNŞ. TAR. NAK. VE TİC. 89.830,3019.630,11 109.460,41 63 5960072664 KURTULUŞ ULUS. NAK. GIDA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 54.663,7854.443,42 109.107,20 64 2650066522DABAK İNŞ.TAŞ. MÜH. VE DIŞ. TİC. 102.286,613.083,24 105.369,85 65 2330013924ÇEBAY KOLLEKTİF STİ. 103.968,56431,68 104.400,24 66 4640526648 HÜSEYİNOĞLU UN İRMİK GIDASAN. VE TİC LTD 69.656,9632.446,16 102.103,12 67 6900268186ÖZERSANLAR İNŞ. ULUS.ARASI NAK. 93.582,357.886,61 101.468,96 68 6120097357ATA YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. 100.278,20109,77 100.387,97 69 6430297825 ONUR TAŞ. PET. ÜRÜN. İNŞ. GIDA SAN.TİC. 81.690,9718.315,03 100.006,00 TOPLAM25.143.943,246.345.410,6731.489.353,91 1NUSAYBİN V.D. 4150174078GÜLBAHAR KİMYA PETRL ÜRÜ.NAK.İN12.928.024,843.168.924,38 16.096.949,22 2 6320329188NUS KİMYA İTH.İHRACA NAKLİYAT S6.072.733,321.020.836,91 7.093.570,23 3 2370048386ÇELİK KASIM553.808,805.370.996,49 5.924.805,29 4 9990056367ZORO İTH.İHR.ÇIRÇIR VE PRESE L2.222.688,853.395.687,24 5.618.376,09 5 6130691312MEGA KİMYA PET.VE AK AR.ÜRN.İNŞ3.614.913,411.055.653,89 4.670.567,30 6 4580074847HARSİB GIDA TARIM TEKSTİL SA1.390.947,783.228.004,53 4.618.952,31 7 9370091299YARAR MEHMET NUR556.212,653.066.244,96 3.622.457,61 8 0730091513ARBAĞ CEMAL587.406,052.974.491,48 3.561.897,53 9 3960080727GİRMELİ PAMUK VE ÇIR ÇIR İŞLETM935.866,712.573.012,93 3.508.879,64 10 4250027679GÜMÜŞSAN İTH.İHR.LTD.ŞTİ.789.112,002.686.001,75 3.475.113,75 11 5250144049KARSAN BOYA VE TEMİZ ÜR.İNŞ.NAK3.006.488,11464.477,76 3.470.965,87 12 450289702AKYOL ALKİT KİMYE MAD.İTH.İHR3.068.919,34336.412,02 3.405.331,36 13 4690348877İBEN İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE2.509.131,13817.733,59 3.326.864,72 14 4660135143IŞIK AYDIN803.474,502.059.431,97 2.862.906,47 15 7210055257PAMUKÇUOĞULLARI GÜBRE SAN.266.595,581.269.017,50 1.535.613,08 16 9880061262YUSMA ABDULBAKİ372.460,56979.061,74 1.351.522,30

34 17 4110043242GÖZÜ BAKİ352.408,30841.205,61 1.193.613,91 18 5260075483KARTEKS TEKSTİL TRZM VE İHR.SAN715.224,43468.204,04 1.183.428,47 19 3440064513ERDEM FERHAN253.673,70900.491,84 1.154.165,54 20 1620050762NUSAYBİN BELEDİYESI- BAŞKANLIĞI969.605,3680.152,13 1.049.757,49 21 8690140277TURGAY NESUH245.734,15673.212,00 918.946,15 22 8670007694TUNÇEL AYKUT190.974,81544.250,13 735.224,94 23 6940048849SAFARİ PETROL GIDA. TARIM HAY.484.374,22249.501,27 733.875,49 24 6320059133NUSAYBİN ÇAĞ ÇAĞ SULAMA BİR305.155,25380.795,31 685.950,56 25 6620103771ÖZ TUNÇ İTHALAT İHARACAT P470.898,95165.650,71 636.549,66 26 1410032140BARAN HAMZA117.983,59498.025,20 616.008,79 27 3550037397ERGİN ABDULKERİM104.906,90500.272,10 605.179,00 28 5040106522KARABOĞA SELAMİ157.713,20404.053,91 561.767,11 29 9720104770YILMAZ MEHMET ŞERİF117.783,32430.962,45 548.745,77 30 6200074781RAY TARIM ÜRN.GÜBRE İNŞ.NAK.KU374.540,79169.448,34 543.989,13 31 6270036613NADİR PAMUK SAN TİC LTD ŞT68.721,55417.758,84 486.480,39 32 4350039818GÜNEY ÇIRÇIR PERESE118.631,50308.366,92 426.998,42 33 6490481201OYSAL ABDURRAZZAK197.065,59203.489,64 400.555,23 34 7660014905SEVİNÇ MEHMET ATA57.469,65258.972,34 316.441,99 35 7050092513ÖZSOY ABDULSELAM268.629,7317.968,56 286.598,29 36 3090057575DOĞU TEKSTİL NAK.SAN VE TİC.LDT54.064,25239.865,86 293.930,11 37 2980000531DİNÇ ABDURRAHİM214.493,5270.503,90 284.997,42 38 9310052357YALÇIN NAKLİYAT İNŞ. İTHALAT İH37.490,85230.050,47 267.541,32 39 9010157903UZMAN KİMYA NAK.İNŞ. BOYA TİNER199.920,7764.089,94 264.010,71 40 6900000451ÖZAKTAY İTHALAT İHRACAT SA103.105,30152.699,01 255.804,31 41 6440050994 UMUTSU GIDA TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ228.553,1124.484,21 253.037,32 42 0040106510ACAT HASAN50.448,35195.681,89 246.130,24 43 6190387978MERTOĞLU SİRAÇ107.508,36118.240,00 225.748,36 44 4720041689İLHAN TEKSTİL SAN.NA K.VE TİC.L41.298,85155.935,70 197.234,55 45 5260049311KARTALLAR DERİ SAN İ TH VE İHRA188.930,650,00 TL 188.930,65 46 6130081916MEDYA GIDA İÇ VE DIŞ TİC.MÜMESS69.106,90108.052,51 177.159,41 47 4740061574İMGETEKS TEKSTİL NAK SAN.TİC.LT47.294,85125.273,83 172.568,68 48 7520172021 SARUHANOĞULLARI NAK. İNŞ.TEK.GI135.266,0331.742,48 167.008,51 49 8710061307TURHAN ABDULAZİZ67.680,7095.618,21 163.298,91 50 6120234137 MARKAR İNŞ.TKST.TRZM NAK.KİM.PE110.736,7465.473,65 176.210,39 51 4350067876GÜNEY TEKSTİL NAK SAN VE TİC40.511,40120.655,54 161.166,94 52 1620049028AKARSU BELEDİYE BAŞ- KANLIĞI147.689,385.406,96 153.096,34 53 7810405714STAR HIRD.KUY.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.132.881,2116.318,58 149.199,79 54 7590281846SELAM PET. LTD.ŞTİ136.561,6511.154,51 147.716,16 55 0870197966ASLAN BENGİN58.384,6582.144,20 140.528,85 56 0420045635AKTEKS TEKSTİL NAK. SAN.VE TİC19.199,80117.731,37 136.931,17 57 7050044913ÖZSOY PET.NAK.İTH.LTD.ŞTİ.89.539,9141.711,44 131.251,35 58 6210144449MİNA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE17.955,30106.603,67 124.558,97 59 0880057260ASLAN NURETTİN38.061,2585.099,13 123.160,38 60 6320124918NURTEKS ÇIR ÇIR PRES TEKSTİL İN67.509,3449.794,86 117.304,20 61 0580011114ALPTEKİN MEHMET EMİN16.872,45100.174,61 117.047,06 62 6320378619NUS TEKSTİL KUY. İTH. İHRC.72.069,3740.447,73 112.517,10 63 1540231971BAYKAM SAĞLIK HİZMETLERİ101.834,574.874,39 106.708,96 64 6620134860ÖZ SAMİ61.946,3042.856,55 104.802,85 65 2160048631ÇAĞ ÇAĞ TİC. SAN. ŞTİ.12.972,6089.968,64 102.941,24 TOPLAM47.920.167,0344.571.424,3292.491.591,35

35 1 MİDYAT MALMÜD.6210074482Midyat Belediyesi2.136.457,88412.053,27 2.548.511,15 2 0050046994Acırlı Belediyesi213.000,2887.256,79 300.257,07 3 2320017225Çavuşlu Belediyesi287.450,89194.492,93 481.943,82 4 0210554352Akdeniz Damla Gıda Pet.Ltd.Şti.5.071.472,021.243.195,01 6.314.667,03 5 70204006041Özler Petro Kimya Madeni YağLtd.Şti.1.810.572,23490.520,98 2.301.093,21 6 5000110800Hasan KARA1.213.764,3347.564,16 1.261.328,49 7 3090319235Doğuştel İnş.Turz.Tar.Hay.Ltd.Şti.1.023.008,82106.940,60 1.129.949,42 8 4300168539Gündüz Kardeşler İnş.Nak.San.ltd.Şti.853.979,5628.085,91 882.065,47 9 4100074676Gözenoğlu İnş.Ltd.Şti.359.816,61138.907,64 498.724,25 10 7820044917Sultan Pet.San.Tic.Ltd.Şti.234.975,50123.069,93 358.045,43 11 5990037239Selahattih KUTLU212.635,6892.011,27 304.646,95 12 6360047792Oğuzlar İnş.Ltd.Şti.55.628,60217.594,86 273.223,46 13 0671131491Altunışık Tarım Hay.Teks.Ltd.Şti.237.326,6440.675,76 278.002,40 14 2780169470Zeki DEMİR225.569,1116.857,12 242.426,23 15 6750113865Abdulkerim ÖZDEMİR134.373,7482.999,10 217.372,84 16 3840044863Fahri Gökçe Elekronik İth.İhr.Ltd.Şti.149.664,7569.178,15 218.842,90 17 0611142652Sait ALTINIŞIK191.330,505.831,96 197.162,46 18 0110423858Akakan Gıda İth.İhr.Ltd.Şti.116.288,0857.447,97 173.736,05 19 0800013537Arnas İnş.Taah.Tic.San.Ltd.Şti.50.057,8294.818,94 144.876,76 20 6440329462Onurtur Hay.Akar.Ltd.Şti.103.639,1212.451,40 116.090,52 TOPLAM 14.681.012,16 3.561.953,75 18.242.965,91 1 ÖMERLİ MALMAD.655 000 4743Ömerli Belediyesi 637.685,10 327.799,92 965.485,02 2 458 006 5845Hasanoğulları İth.İhr.Ltd.Şti. 421.674,15 2.551,49 424.225,64 3 016 049 3134 Akbil Hayc.Gıda İnş.Ltd.Şti. 345.363,00 235.979,27 581.342,27 154.740,41 22.961,82 177.702,23 4 434 061 8243Güneş İlet.Ltd.Şti. 129.083,44 41.531,43 170.614,87 TOPLAM 1.688.546,10 630.823,93 2.319.370,03 1 YEŞİLLİ MALMÜD.951 003 4766Yeşilli Belediyesi 1.274.510,00 919.476,00 2.193.986,00 2 939 009 6919Şakir YAŞAR 666.301,65 746.817,00 1.413.118,65 3 773 004 5903Sait SOLHAN 679.608,15 776.972,49 1.456.580,64 TOPLAM 2.620.419,80 2.443.265,49 5.063.685,29 1DERİK MALMÜD.162 005 2601Derik Belediyesi 1.218.321,44 737.427,32 1.955.748,76 2 812 037 7382Hamdullah ŞİMŞEK 386.099,53 177.864,83 563.964,36 3 556 055 4697Mehmet Emin KIRAN 242.587,53 237.037,15 479.624,68 4 391 029 0324Genay Ltd.Şti. 137.118,06 197.476,28 334.594,34 5 181 026 5295Siyaser BOYACI 205.869,01 21.969,16 227.838,17 TOPLAM 2.189.995,57 1.371.774,74 3.561.770,31 1 M.DAĞI MALMÜD.613 009 8116Mazıdağı Belediyesi 280.438,63 46.558,95 326.997,58 TOPLAM 280.438,63 46.558,95 326.997,58 GENEL TOPLAM 101.943.381,96 61.857.979,33 163.801.361,29

36 YAYGIN VE YOĞUN VERGİ DENETİM SONUÇLARI ARALIK-2013 2013 YILI YOL DENETİM SONUÇLARI2013 YILI ŞEHİR MERKEZİNDE DENETİM SONUÇLARI DEN.KAT ILANFİİLİ DEN. MÜK.TES İS CEZA DÜZ.KES.USUL. DEN.KAT ILAN DENETLE NEN MÜK.TESİ S CEZA DÜZ.KES.USUL.TOPLAM AYLARÖ.Y.Y.B.YAPILAN ETTİRİLE N TUTANA KCEZA TUT.Ö.Y.Y.B. MÜKELLE F ETTİRİLE N TUTANA KCEZA TUT. TUTANA KMİKTAR MEM.SA Y. ARAÇ SAY. MÜK.SA YISISAYISITL. MEM.SA Y.SAYISI MÜK.SAYI SISAYISITL.SAYISITL. OCAK - - - - - 25 190 17 7 1.330,00 7 ŞUBAT - - - - - 11101162 360,00 2 MART 1 63 - 13 2.470,00 26184 63 4 760,00 17 3.230,00 NİSAN 3 368 - 31 5.950,00 21 213 15 17 3.230,00 48 9.180,00 MAYIS 3 928 - 50 9.630,00 2324017 5 950,00 55 10.580,00 HAZİRAN5 687 - 53 10.070,00 302393010 1.900,00 63 11.970,00 TEMMUZ 34 501 - 51 8.360,00 34 501 51 8.360,00 51 8.360,00 AĞUSTO S 4 565 - 49 9.310,00 21275211 190,00 50 9.500,00 EYLÜL 6 841 - 115 22.200,00 53633 40 9 1.710,00 124 23.910,00 EKİM 3 904 - 121 22.940,00 53 443 42 9 1.710,00 130 24.650,00 KASIM 6 1.423 - 146 27.690,00 4356344 9 1.710,00 155 29.400,00 ARALIK6 488 - 52 9.890,00 2320326 15 2.790,00 67 12.680,00 TOPLAM 6.768 - 681 128.510,00 3.785 331 139 25.000,00 768 145.150,00

37 HACİZ DOSYA SAYISI ARALIK-2013 DÖNEMİ TL. SIRA NOBİRİMİTAKİBAT DOSYA SAYISITUTARI 1MARDİN V.D. 568 17.834.304,57 2KIZILTEPE V.D. 4.250 - 3NUSAYBİN V.D. 50 4MİDYAT MALMÜD. 5ÖMERLİ MALMÜD. 6SAVUR MALMÜD. 7YEŞİLLİ MALMÜD. 8MAZIDAĞI MALMÜD. 9DERİK MALMÜD. 10DARGEÇİT MALMÜD. TOPLAM 4.868 17.834.304,57

38 MARDİN DEFTERDARLIĞI EMENET HESABINDAKİ MİKTARLAR TABLOSU ARALIK-2013 DÖNEMİ DAİRESİMİKTAR MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.072.739,44 KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.477.073,02 NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 181.448,96 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ 837.786,61 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ 40.924,79 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ - ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ 107.919,79 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ - TOPLAM 4.717.892,61

39 MARDİN DEFTERDARLIĞI TAKDİR KOMİSYONU FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK 2012 YILI OCAK-ARALIK SONU İTİBARİYLE DOSYA SAYISIYAPILAN İŞLEM2012 YILINDA TAKDİR VERGİ TÜRÜDEVRALINANBU AYA KADAR GELENTOPLAMKARAR BAĞLIDEVREDENİADE EDİLENEDİLEN MATRAH DOSYA SAYISI GELİR VERGİSİ 763 856 1.619 1.213 406 - 940.164,62 KURUMLAR VER. 289 266 555 346 209 - 1.500.501,58 DİĞERLERİ 4.613 3.433 8.046 4.633 3.413 - 224.362.086,40 TOPLAM 5.665 4.555 10.220 6.192 4.028 - 226.802.752,60 TAKDİR KOMİSYONU FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK 2013 YILI OCAK-ARALIK SONU İTİBARİYLE DOSYA SAYISIYAPILAN İŞLEM2013 YILINDA TAKDİR VERGİ TÜRÜDEVRALINANBU AYA KADAR GELENTOPLAMKARAR BAĞLIDEVREDENİADE EDİLENEDİLEN MATRAH DOSYA SAYISI GELİR VERGİSİ 1.369 1.540 2.909 1.979 930 1 6.615.561,83 KURUMLAR VER. 110 849 959 226 733 - 299.845,84 DİĞERLERİ 6.218 3.937 10.155 6.386 3.769 16 18.858.528,69 TOPLAM 7.697 6.326 14.023 8.591 5.432 17 25.773.936,36 DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN ÖZELGELER 2012 YILI ARALIK SONU İTİBARİYLE VERİLEN ÖZELGELER2013 YILI ARALIK SONU İTİBARİYLE VERİLEN ÖZELGELER 2531

40 TAKİPLİ BORÇLULAR DURUM LİSTESİ ARALIK-2013 DÖNEMİ TL. TOPLAM BORÇLARINI ZAMAN.100 BİN TL. DÜZENLEN ENONAYLISATIŞ BİRİMİTAKİPLİNORMALTAKİPLİ ÖDEMEYEN MÜK. ÜZERİNDE BORCUHACİZBEKLEYEN AŞAMASIND A TAHSİLAT BORÇAİT TAKİPLİ BULUNANMÜ K.VARAKAHAC.VAR.BULUNAN MİKTARIDOSYA SAYISISAYISI DOSYA ADEDİ MARDİN V.D. 22.483.353,31 271.238.111,23 57.537.701,57 - 26 568 - 1 KIZILTEPE V.D. 19.246.044,34 112.429.555,40 81.037.909,87 1.032 123 - - 2 NUSAYBİN V.D. - - 53.323.041,23 50.500 65 50 - - MİDYAT MALMÜD. 4.140.425,02 24.855.716,23 16.040.775,88 16.158 29 - 5.398 - ÖMERLİ MALMÜD. 35.168,64 90.712,74 2.231.485,25 4.455 5 - - - SAVUR MALMÜD. - - - - - - - - YEŞİLLİ MALMÜD. 52346,,67 109.267,72 2.648.226,01 - 4 - - - MAZIDAĞI MALMÜD. 99.128,35 396.635,55 386.128,25 370 1 - - - DERİK MALMÜD. 178.584,36 6.789.857,12 3.569.567,56 86 14 - - - DARGEÇİT MALMÜD. 39.354,29 2.719.332,93 112.801,01 - - - - - TOPLAM 46.222.058,31 418.629.188,92 216.887.636,63 72.601 267 618 5.398 3

41 TAKİBAT DOSYA SAYISI ARALIK-2013 DÖNEMİ TL. SIRA NOBİRİMİTAKİBAT DOSYA SAYISITUTARI 1MARDİN V.D. - - 2KIZILTEPE V.D. 4.250 74.240.209,15 3NUSAYBİN V.D. 52.500 53.323.041,23 4MİDYAT MALMÜD. 5ÖMERLİ MALMÜD. 4.894 2.238.075,19 6SAVUR MALMÜD. 7YEŞİLLİ MALMÜD. 8MAZIDAĞI MALMÜD. 9DERİK MALMÜD. 87 2.138.962,14 10DARGEÇİT MALMÜD. TOPLAM 61.731 131.940.287,71

42 TÜM KAMU KURULUŞLARININ BORÇ TOPLAMI ARALIK-2013 DÖNEMİ SIRA NOVERGİ DAİRESİKURUMUN ADIBORCUN ASLI BORCUN GECİKME TOPLAM ZAMMI 1MARDİN VERGİ DAİRESİMardin Belediye Başkanlığı 4.381.596,30562.897,82 4.944.494,12 2 Kabala Belediyesi179.249,1347.359,99 226.609,12 3 Ortaköy Belediyesi348.954,52183.207,48 532.162,00 4 Yalım Belediyesi62.233,164.501,31 66.734,47 TOPLAM 4.972.033,11 797.966,60 5.769.999,71 5KIZILTEPE VERGİ DAİRESİKIZILTEPE BELEDİYESİ63.427,7631.009,87 94.437,63 6 ŞENYURT BELEDİYESİ 2.008.702,8475.819,76 2.084.522,60 7 YÜCELİ BELEDİYESİ44.323,894.819,58 49.143,47 TOPLAM 2.116.454,49 111.649,21 2.228.103,70 8NUSAYBİN VERGİ DAİRESİNUSAYBİN BELEDİYESİ 969.605,36 80.152,13 1.049.757,49 DURUCA BELEDİYESİ 31.289,90 3.419,64 34.709,54 9 AKARSU BELEDİYESİ 147.689,38 38.455,37 186.144,75 GİRMELİ BELEDİYESİ 10.329,18 4.026,20 14.355,38 TOPLAM 1.158.913,82 126.053,34 1.284.967,16 10MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜACIRLI BELEDİYESİ213.000,2887.256,79 300.257,07 11 ÇAVUŞLU BELEDİYESİ287.450,89194.492,93 481.943,82 12 GELİNKAYA BELEDİYESİ39.566,064.421,15 43.987,21 13 MİDYAT BELEDİYESİ2.136.457,88412.053,27 2.548.511,15 14 SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ9.755,24243,13 9.998,37 15 ŞENKÖY BELEDİYESİ13.455,40746,09 14.201,49 16 YOLBAŞI BELEDİYESİ80.870,4612.346,63 93.217,09 TOPLAM 2.780.556,21 711.559,99 3.492.116,20 17ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜÖmerli Belediyesi 637.685,10 327.799,92 965.485,02 TOPLAM 637.685,10 327.799,92 965.485,02 18SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜSavur Belediyesi 10.142,00 142,00 10.284,00 19 Pınardere Belediyesi 15.707,00 800,00 16.507,00 20 Sürgücü Belediyesi 10.494,00 645,00 21 Yeşilalan Belediyesi 23.480,00 2.200,00 25.680,00 TOPLAM 49.681,00 3.645,00 42.187,00 22YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜYeşilli Belediyesi 1.274.510,00 919.476,00 2.193.986,00 TOPLAM 1.274.510,00 919.476,00 2.193.986,00 23DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜKlavuz Belediyesi 56.630,91 9.778,76 66.409,67 24 Sümer Belediyesi 66.834,27 6.132,67 72.966,94 TOPLAM 123.465,18 15.911,43 139.376,61 25DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜDerik Belediyesi 1.218.995,57 743.537,52 1.962.533,09 TOPLAM 1.218.995,57 743.537,52 1.962.533,09 26 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜMazıdağı Belediyesi 280.438,63 46.558,95 326.997,58 TOPLAM 280.438,63 46.558,95 326.997,58 GENEL TOPLAM 14.612.733,11 3.804.157,96 18.405.752,07

43 2012 YILI OCAK-ARALIK SONU İTİBARİYLE UZLAŞMA BİLGİLERİ UZLAŞMAYA KONUUZLAŞILANKALDIRALAN DOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIDOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARI 158 192.076,63 345.869,63158 173.482,32 23.642,36 18.594,31 322.227,27 2013 YILI OCAK-ARALIK SONU İTİBARİYLE UZLAŞMA BİLGİLERİ YTL. UZLAŞMAYA KONUUZLAŞILANKALDIRALAN DOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIDOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARI 589 533.106,17 725.712,44589 515.147,39 37.558,80 17.958,78 688.153,64

44 2013 YILI TALEP EDİLEN KDV İADESİ TALEP EDİLENÖDENEN OCAK 8.882.129,79 8.098.061,79 ŞUBAT 5.567.378,01 4.832.344,40 MART 10.268.280,96 8.133.471,75 NİSAN 7.885.427,25 5.179.312,58 MAYIS 11.072.877,20 10.539.731,60 HAZİRAN 9.288.537,12 8.156.189,07 TEMMUZ 11.867.905,47 10.735.557,47 AĞUSTOS 10.184.460,96 9.606.688,20 EYLÜL 13.203.255,71 9.316.356,59 EKİM 12.831.329,79 8.966.606,67 KASIM 13.601.104,50 10.714.572,87 ARALIK 9.925.220,17 7.943.010,54 TOPLAM 124.577.906,93 102.221.903,53

45 Muhasebe Müdürlüğü Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar. Malmüdürlüğü Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir. Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.

46 MUHAEBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 ARALIK…… SONU BÜTÇE GELİR GİDER DURUMU 2013…ARALIK… SONU BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI778.989.031,90 2013 ARALIK… SONU BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI54.258.198,08 2013 ARALIK SONU İTİBARİYLE YEVMİYE SAYISI46.385,00 TEDAVİ GİDERLERİ Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri0,00 Sosyal Güvenliği Bulunmayanların Tedavi ve Sağlık Giderleri600.440,65 Sosyal Güvenliği Bulunmayanların İlaç Giderleri0,00 YOLLUK GİDERLERİ Yurtiçi Geçici Görev Yollukları2.846.710,99 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları4.657.031,59 Tahakkuk Dairesi Sayısı129,00 Maaş Ödenen Personel Sayısı10.218,00 MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ….. 2013 ARALIK SONU ÇEŞİTLİ İSTATİSTİKLER Bütçe Giderleri Toplamı778.989.031,90 Bütçe Gelirleri Toplamı54.258.198,08 Yevmiye Sayısı46.385,00 Tahakkuk Dairesi Sayısı129,00 Maaş Ödenen Personel Sayısı10.218,00 Gelen Evrak Sayısı1.355,00 Giden Evrak Sayısı866,00 Yeşilkart Tedavi ve İlaç Giderleri600.440,65 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları2.846.710,99 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları4.657.031,59 2013 ARALIK SONU İTİBARİYLE 2022 İSTATİSTİKLERİ 2022 S.K. Göre Başvuru Sayısı0,00 Karara Bağlanmak Üzere İl İdare Kuruluna Gönderilen Dosya Sayısı0,00 İl İdare Kurulunca Reddedilen Dosya Sayısı0,00 Sosyal Güvenlik Kuruluna Gönderilen Dosya Sayısı0,00 Tütün Mamülleri Zararlarının Önlenmesine Dair Al.İd.Para Cezaları0,00 Kabahatlar Kanunu Gereğince Alınan İdari Para Cezaları0,00 2013 ARALIK….. MUHASEBE BİRİMLERİ DÜZEYİNDE GİDERLER Muh. KoduMuhasebe Birim AdıBütçe Gideri Toplamı 47100Mardin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü789.421.513,58 47102Derik Malmüdürlüğü46.924.472,56 47105Kızıltepe Malmüdürlüğü183.096.973,24 47106Mazıdağı Malmüdürlüğü34.493.638,45 47107Midyat Malmüdürlüğü144.829.007,60 47108Nusaybin Malmüdürlüğü98.122.671,27 47109Ömerli Malmüdürlüğü22.481.296,09 47110Savur Malmüdürlüğü29.605.764,31 47112Dargeçit Malmüdürlüğü32.590.433,68 47113Yeşilli Malmüdürlüğü17.886.422,15 TOPLAM1.399.452.192,93

47 SAYMANLIĞIN ADIMEMURİŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ SÖZL. PERS. ASKERİ PERS USTA ÖĞRETİ Cİ KISMİ ZAM. ÇAL. GEÇİCİ KÖY KOR. VEKİL ÖĞRT. VEKİL İMAM TOPLAMYEŞİL KART (TL) MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ6826531 45920072166172 1102180,00 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ545 1106703820 10140,00 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ24601603813689 6782039140,00 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ550 600800384 10740,00 NUSAYBİN MALMÜDÜRLÜĞÜ210140021293251260026870,00 YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ3834 00211819 4450,00 ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ38312201203880 7880,00 DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ8282125320117252 12480,00 KIZILTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ39562203948301340046070,00 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ707014 11 1597809600,00

48 EKONOMİK SINIFLANDIRMA SAYMANLIĞIN ADIPers. Giderleri Sosyal Güv. Kur. Öd. Mal ve Hizmet Alımları Faiz Harc. Cari Trans. Sermaye Giderleri Sermaye Trans. Borç Verme Yedek Öd. TOPLAM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ401.852.247,2657.528.983,35 141.752.469,9 30,00 80.892.988,8 2 71.396.641,2 2 35.998.183,0 00,00 789.421.513,58 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ24.695.527,032.733.279,642.042.659,360,0023.292,48111.005,800,00 29.605.764,31 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ113.937.948,5315.765.192,2212.197.555,800,001.768.985,861.159.325,190,00 144.829.007,60 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ26.247.136,922.950.990,232.341.368,580,001.050.937,950,00 32.590.433,68 NUSAYBİN MALMÜDÜRLÜĞÜ77.654.156,9010.942.740,637.237.691,850,00916.146,851.371.935,040,00 98.122.671,27 YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ14.079.356,931.922.942,04683.141,950,00829.219,64371.761,590,00 17.886.422,15 ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ18.446.926,352.013.394,381.132.899,800,00 685.495,41202.580,150,00 22.481.296,09 DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ36.659.454,764.658.276,084.592.460,370,00542.641,53471.639,820,00 46.924.472,56 KIZILTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ143.694.061,2520.569.189,1315.123.593,140,002.183.590,361.526.539,360,00 183.096.973,24 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ27.801.564,623.612.717,662.595.749,870,00261.890,89221.715,410,00 34.493.638,45 0,00 TOPLAM 885.068.380,55122.697.705,36 189.699.590,650,0088.469.694,3877.316.058,8436.200.763,150,00 1.399.452.192,93

49 EKONOMİK SINIFLANDIRMA BİRİMPers. Giderleri Sosyal Güv. Kur. Öd. Mal ve Hizmet Alımları Faiz Harc. Cari Trans. Sermaye Giderleri Sermaye Trans. Borç Verme Yede k Öd. TOPLAM PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ989.028,74168.317,82696.366,790,0024.399,00 0,00 1.878.112,35 MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ448.988,9486.571,1911.880,280,00 547.440,41 MUHASEBE DENETMENLİĞİ0,00 SAĞLIK KUR. DSS MÜDÜRLÜĞÜ224.668,7937.460,9612.181,65 274.311,40 MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ251.509,4438.386,53894.236,400,00 1.184.132,37 MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ281.446,7245.487,5980.019,18 406.953,49 MİLLİ EMLAK DENETMENLİĞİ33.041,764.874,451.121,25 39.037,46 GELİR MÜDÜRLÜĞÜ196.210,3730.988,20132.266,84 359.465,41 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ1.761.650,59286.517,21217.462,27 2.265.630,07 MİDYAT MAL MÜDÜRLÜĞÜ942.934,36151.232,83582.791,530,00 1.676.958,72 KIZILTEPE MAL MÜDÜRLÜĞÜ492.743,7991.921,94120.777,290,00 705.443,02 DERİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ193.541,2530.097,3896.697,79 320.336,42 MAZIDAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ282.510,1747.458,61222.130,710,00 552.099,49 NUSAYBİN MAL MÜDÜRLÜĞÜ1.394.478,90200.750,73342.936,43 1.938.166,06 ÖMERLİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 259.030,2839.542,2372.154,150,00 370.726,66 SAVUR MAL MÜDÜRLÜĞÜ 174.835,4224.682,60112.887,820,00 312.405,84 YEŞİLLİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 262.908,9147.429,9061.553,13 371.891,94 DARGEÇİT MAL MÜDÜRLÜĞÜ 243.574,4344.172,2579.599,05 367.345,73 TOPLAM 8.433.102,861.375.892,42 3.737.062,560,0024.399,000,00 13.570.456,84

50 Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve baş müdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar. Mardin İline bağlı tüm sağlık kurumları saymanlık işlemleri yürütür.

51

52

53

54 İl ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını yürütür. İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürlüğü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir. Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkiler, milli emlak dairesi başkanına, milli emlak müdürüne, emlak müdürüne veya diğer memurlara devredilebilir. İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de malmüdürlüğü memurları arasından seçilir.

55 İLÇE TAŞINMAZ MAL ÇEŞİTLİ GELİRLERTAŞINMAZ MALToplam Satış GeliriKira GeliriEcrimisil Geliri Ön İzin,Kullanma ve İrtifak Hakkı Geliri Merkez8.641.154,992.903.315,53138.938,6735.416,165.648,0011.924.473,35 Kızıltepe408.173,94569.213,47153.979,95 1.131.367,36 Nusaybin 226.586,858.466,1133.854,70 268.907,66 Midyat1.523.664,57462.765,9010.919,2877.839,982.331,922.077.521,65 Derik 171.670,9970.279,56 241.950,55 Savur9.089,42138.702,6510.819,26 158.611,33 Ömerli 136.493,30 1.997,33 138.490,63 Mazıdağ 110.329,661.356,4510.774,12 122.460,23 Dargeçit 81.697,179.756,483.207,32 94.660,97 Yeşilli 59.473,152.155,79 61.628,94 Toplam10.782.082,924.860.248,67406.671,55163.089,617.979,9216.220.072,67

56 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun 02 Kasım 2011 tarih ve 28/03 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 659 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır. 659 sayılı Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname gereğince; 1)Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili verilmesi ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama bilgilerinin sağlanması hususunda her türlü tedbiri almak, 2)İdarelerin hukuk hizmetlerinin yürütmek ve hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmekle; yükümlüdür.

57 MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG BİLGİLERİ YILI 2013 HAZİNE TARAFINDAN AÇILAN DAVA DOSYASI 138 HAZİNE ALEYHİNE AÇILAN DAVA DOSYASI 18 İPTAL DAVALARI 3 AY İÇİ TEMYİZ EDİLEN DAVA SAYISI 18 NOT : Ekim, Kasım ve Aralık 2013 aylarına ait elde edilen brifing bilgileridir. 20.01.2014 Düzenleyen Onaylayan A.Rahim BAKİHatice SAYGINER BİLGİN V.H.K.İ. Muhakemat Müdür V.

58 DEFTERDARLIK UZMANI(MUHASEBE) Defterdarlık Uzmanı Sayısı: (Muhasebe) 1 Denetlenen Muhasebe Birimi Sayısı: 2 Düzenlenen Ön İnceleme Raporu Sayısı: - Düzenlenen İnceleme Raporu Sayısı: 3 Yapılan Disiplin Soruşturması Sayısı: 1 Düzenlenen Denetim Raporu Sayısı: 10 Düzenlenen Cevaplı Rapor Sayısı :2 Tespit Edilen Hazine Zararının Tutarı: - Not: bilgiler Aralık sonu itibariyle düzenlenmiştir.

59 DEFTERDARLIK UZMANI (M.EMLAK) Milli Emlak Denetmeni Sayısı 2 Denetlenen Birim Sayısı 2 Düzenlenen Cevaplı Rapor Sayısı 2 Düzenlenen Genel Kuruluş Raporu Sayısı 2 Düzenlenen Basit Rapor Sayısı 21 Düzenlenen Bilirkişi Rapor Sayısı -


"İLİN TOPLAM NÜFUSU (2010) İL MERKEZİ NÜFUSU KÖY NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları