Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLİN TOPLAM NÜFUSU (2010) İL MERKEZİ NÜFUSU KÖY NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLİN TOPLAM NÜFUSU (2010) İL MERKEZİ NÜFUSU KÖY NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA."— Sunum transkripti:

1

2 İLİN TOPLAM NÜFUSU (2010) İL MERKEZİ NÜFUSU KÖY NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA SAYISI EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLLER SIRALAMASI :74.627,384 :58.448,431 :17.178,953 :85 :8.806 :10 :31 :588 :288 :18

3 Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin'de, farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergahında olup, 5 han ve kervansaray mevcuttur.

4

5

6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bakanlık taşra teşkilatı, Defterdarlıklardan oluşur (178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname/34). Defterdar, bulunduğu İl’de Maliye Bakanlığı’nın en büyük memuru, il ve ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin kanun hükmüne göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruları cevaplandırması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında cezai takibatta bulunulması, atamaları il’e ait merkez ve bağlı ilçe maliye memurlarının sicillerinin tutulması ile görevli ve sorumludur. Gerek görülen yerlerde Defterdar’a yeterli sayıda yardımcı verilir. İl ve ilçe birimlerini Defterdar adına kontrol etmek üzere Defterdar emrine defterdarlık uzmanları verilebilir.

7 B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Merkez Yerleşimi Defterdarlığımız İl Merkezinde bulunan Hükümet Konağı içinde hizmet ifa etmektedir. Hükümet Konağı toplam m2 alana sahip Defterdarlık hizmet binası 5520 m2 kullanım alanı ve 5 kattan oluşmaktadır. Bağlı birimlerimiz aynı binada hizmet ifa etmektedir. Defterdarlığımıza bağlı Personel Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü İl merkezinde bulunan birimlerimizdir. 9 ilçemizde Malmüdürlüğü ve Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerimizde Bağımsız Vergi Dairesi Müdürlüğü bulunmaktadır.

8 NOARACIN MARKASIARACIN MODELİ ARACIN DURU MU ARACIN PLAKA NO'SUARACIN GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM 1Ford Minibüs2000Faal06 NB 312Personel Müdürlüğü 2Ford panelvan2012Faal47 AG 362Personel Müdürlüğü 3 Transit Connect2011Faal47 DF 098Vergi Dairesi Müdürlüğü 4 Hyundai2005Faal47 DD 189Gelir Müdürlüğü 5Ford Minibüs2000Faal47 AV 979Midyat Mal Müdürlüğü 6Ford Kamyonet2011Faal47 NK 251Nusaybin Vergi Dairesi Müdürlüğü 7Tempra1993Faal D.47 KP 189Kızıltepe Mal Müdürlüğü 8Ford Panelvan2011Faal47 KS 189Kızıltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü 3- ARAÇ DURUMU: Defterdarlığımıza ait 4 hizmet aracı bulunmaktadır.

9 4- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Defterdarlığımız birimlerinde kullanılan otomasyon sistemleri aşağıdaki gibidir. 5-SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ Sivil Savunma Hizmetleri Sivil Savunma Uzmanı tarafından yürütülmektedir.

10 P ersonel Müdürlüğünün görev alanına;  İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,  İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,  Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,  Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,  Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak. Defterdarlığımıza bağlı 340 tahsisli kadro bulunmaktadır. Bu kadrolardan 308 dolu, 63 boştur.

11 MARDİN DEFTERDARLIĞI GENEL KADRO DURUMU AY : ARALIK / 2013BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM MERKEZ VE İLÇE BİRİMLER DOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞERKEKKADIN TOPLA M MERKEZ İLÇELER GENEL TOPLAM BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAMMERKEZ BİRİMLER MERKEZDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞERKEKKADIN TOPLA M PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ DEF.UZMANI (MUHASEBE DENETMENi) GELİR MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ DEF.UZMANI(MİLLİ EMLAK DENETMENi) MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KUR.DÖN.SER.SAYMAN TOPLAM BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAMİLÇE BİRİMLERİ İLÇELERDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞERKEKKADIN TOPLA M DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ KIZILTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ KIZILTEPE VER.DAİRESİ MÜD MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ NUSAYBİN MALMÜDÜRLÜĞÜ NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜD ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ ARTUKLU MALMÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GENEL TOPLAM Erkek Sayısı :245 Kadın Sayısı :63 Boş Kadro :63 371

12 MARDİN DEFTERDARLIĞI GİDER KADRO DURUMU AY : ARALIK / 2013BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM MERKEZ VE İLÇE BİRİMLER DOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ ERKEKKADIN TOPLA M MERKEZ İLÇELER GENEL TOPLAM BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM MERKEZ BİRİMLER MERKEZDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ ERKEKKADIN TOPLA M PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ DEF.UZMANI (MUHASEBE DENETMENi) MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ DEF.UZMANI(MİLLİ EMLAK DENETMENi) MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KUR.DÖN.SER.SAYMAN TOPLAM BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM İLÇE BİRİMLERİ İLÇELERDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ ERKEKKADIN TOPLA M DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ KIZILTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ NUSAYBİN MALMÜDÜRLÜĞÜ ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ ARTUKLU MALMÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GENEL TOPLAM Erkek Sayısı :120 Kadın Sayısı :30 Boş Kadro :61 211

13 MARDİN DEFTERDARLIĞI GELİR KADRO DURUMU AY : ARALIK / 2013BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM MERKEZ VE İLÇE BİRİMLER DOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ ERKEKKADIN TOPLA M MERKEZ İLÇELER GENEL TOPLAM BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM MERKEZ BİRİMLER MERKEZDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ ERKEKKADIN TOPLA M GELİR MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ DENETMENLER BÜR TOPLAM BAKANLIĞA AİTVALİLİĞE AİTTOPLAM İLÇE BİRİMLERİ İLÇELERDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ ERKEKKADIN TOPLA M DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ 00 0 KIZILTEPE VER.DAİRESİ MÜD MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ 11 0 NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜD ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GENEL TOPLAM Erkek Sayısı :125 Kadın Sayısı :33 Boş Kadro :2 160

14 CİNSİYETTOPLAM ERKEK245 KADIN63 GENEL TOPLAM308

15 YAŞTOPLAM ÜSTÜ7 TOPLAM308

16 ÖĞRENİM DURUMUTOPLAM İLKÖĞRETİM4 ORTAÖĞRETİM6 LİSE76 YÜKSEKÖĞRETİM46 FAKÜLTE174 YÜKSEK LİSANS2

17 ELEKTRİK HARCANAN KİLOWATT AYLAR YILLAROCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK , ÖDENEN TUTAR AYLAR YILLAROCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10

18 GELİR BİRİMLERİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Maliye Bakanlığınca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini yürütür. Bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak, yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunması, gerektiğinde itiraz ve temyiz edilmesi, izlenmesi ve sonuçları ile ilgili işlemler de vergi dairelerince yerine getirilir. Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan ve çeşitli kanunlarda belirtilen Devlet gelirlerinin de tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri vergi dairelerince yürütülür. GELİR MÜDÜRLÜĞÜ Mükelleflerinin gelir ve kurumlar vergileri ile ilgili vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek. Görev alanı içerisindeki vergi türlerine ait iade ile ilgili işlemleri yürütmek. Görev alanı içerisindeki vergi türlerinin ihtilaflarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak. Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının onayına sunmak. Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

19 Defterdarlığımızın toplam gelirleri yönünden (125 Kalem) 2012 ve 2013 Aralık sonu itibariyle mukayesesini yaptığımızda;  Toplam gelirlerde tahsilat oranımız % 54,99 ‘tür.  İlimiz Belediyelerinin 2013 Aralık sonu itibariyle vergi borç aslı ,07 TL.yi bulmuştur. Bu durum vergi tahsilatımızı olumsuz bir şekilde etkilemektedir.  2013 Aralık ayı sonu itibariyle özel yoklama yetkili memurlarımız aracılığı ile mükellef denetlenmiş olup, denetim neticesinde 370 cezalı tutanak karşılığında mükelleflere TL ceza uygulanmıştır Aralık 2013 Aralık Artış % Tahakkuk , ,12%26,91 Tahsilat , ,17%6,12

20 Defterdarlığımızın 2013 Aralık sonu itibariyle (125 Kalem) Merkezi Yönetim Bütçe Gelir ve Giderlerinin Mukayesesine Göre; 2013 Aralık Genel Bütçe Gelirleri (Tahsilat) ,17 Genel Bütçe Giderleri ,93 Karşılama Oranı % 34,12  Tablodan da anlaşılacağı üzere, 2013 Aralık ayında gelirlerin giderleri karşılama oranı %34,12’tir.

21 AYLAR İTİBARİYLE MÜKELLEF SAYILARI ARALIK-2013 DÖNEMİ VERGİ 2013 YILI OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZ AĞUSTO S EYLÜLEKİMKASIMARALIK DAİRELERİ SONU İTİ. İŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİİŞEİŞİ MÜK.SA Y. BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ. TER K BAŞ.TERKBAŞ. TER K MARDİN V.D KIZILTEPE V.D NUSAYBİN V.D MİDYAT MALMÜD ÖMERLİ MALMÜD SAVUR MALMÜD YEŞİLLİ MALMÜD MAZIDAĞI M.MÜD DERİK MALMÜD DARGEÇİT M.MÜD TOPLAM

22 MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU ARALIK-2013 DÖNEMİ MÜKELLEF SAYILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER SIRAVERGİBASİTGELİRKURUMLAR TOPLAM Ay İçinde İşe Ay İçinde İşi Trk. Ay Sonu İti. NODAİRESİUSULVERGİSİ Baş.Mük.Say. Eden Mük.Say. Mük.Say.Top. 1MARDİN V.D KIZILTEPE V.D NUSAYBİN V.D MİDYAT MALMÜD ÖMERLİ MALMÜD SAVUR MALMÜD YEŞİLLİ MALMÜD MAZIDAĞI MALMÜD DERİK MALMÜD DARGEÇİT MALMÜD TOPLAM

23 GELİR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU ARALIK-2013 DÖNEMİ GERÇEK USULBASİT USUL TİCARİ KAZANÇ SERBEST DAİRE ADI I SINIF BİLANÇOII SINIF İŞL.ZİRAİMESLEK DİĞERLER İTOPLAMHİZMET SER.MESL EK TİCARİ SANATTOPLAMGENEL TOP. ESASINDA KAZANÇKAZANCI ERBABI MARDİN V.D KIZILTEPE V.D NUSAYBİN V.D MİDYAT MALMÜD ÖMERLİ MALMÜD SAVUR MALMÜD YEŞİLLİ MALMÜD MAZIDAĞI MALMÜD DERİK MALMÜD DARGEÇİT MALMÜD TOPLAM

24 KURUMLAR VERGİSİMÜKELLEF SAYILARI TABLOSU ARALIK-2013 DÖNEMİ DAİRE ADI SERMEYE ŞİRKETLERİ KİT'LERDİĞERLERİTOPLAMGENEL TOP. KOOPERA- A.Ş.LİMİTED EHAMLI TOPLAM TİFLER KOMANDİT MARDİN V.D KIZILTEPE V.D NUSAYBİN V.D MİDYAT MALMÜD ÖMERLİ MALMÜD SAVUR MALMÜD YEŞİLLİ MALMÜD MAZIDAĞI MALMÜD DERİK MALMÜD DARGEÇİT MALMÜD TOPLAM

25 MARDİN DEFTERDARLIĞI (Gelir Müdürlüğü) TARİHİ İTİBARİYLE TEL BİLGİSİ HESAP ADITAHAKKUKTAHSİLAT TAHAKKUKUN TAHSİLATA ORANI (%) TAHSİLATIN TOPLAM TAHSİLAT İÇİNDEKİ ORANI (%) Beyana Dayanan Gelir Vergisi , ,1949,07%0,89% Basit Usulde Gelir Vergisi , ,6157,91%0,28% Gelir Vergisi Tevkifatı , ,7084,95%41,70% Gelir Geçici Vergisi , ,1970,12%0,70% GELİR VERGİSİ TOPLAMI , ,6983,17%43,57% Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi , ,6227,57%0,69% Kurumlar Geçici Vergisi , ,6682,88%5,35% KURUMLAR VERGİSİ TOPLAMI , ,9865,32%5,84% Beyana Dayanan KDV , ,3254,05%7,37% Tevkif Suretiyle Kesilen KDV , ,1389,28%0,91% KDV TOPLAMI , ,7156,56%8,30% Petrol ve Doğalgaz Ürünleri ÖTV , ,065,17%1,45% Motorlu Taşıt Araçları ÖTV , ,6099,58%3,72% Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar ÖTV0,00 #SAYI/0!0,00% ÖTV TOPLAM , ,6616,24%5,17% MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ , ,9378,47%7,99% DİĞER VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI , ,1343,04%10,08% VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI , ,6863,60%88,30% DİĞER VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI , ,0211,88%9,20% GENEL TOPLAM , ,1754,99%

26 125 KALEM TAHAKKUK ARTIŞ ORANLARINI GÖSTERİR CETVEL (TL.) 125 KALEM GENEL GELİRLER TOPLAMI Oca.00 TAHSİLAT ORANI Oca.00 TAHSİLAT ORANI S.NO VERGİ DAİRESİ TAHAKKUKTAHSİLATTAHAKKUKTAHSİLAT 10TAHAKKUKTAHSİLAT#DEĞER!TAHAKKUKTAHSİLAT#DEĞER! 2 DEF.MUH. MÜD ,46 1, ,17 1,00 3 MARDİN V.D , ,410, , ,480,49 4 KIZILTEP E V.D , ,990, , ,050,53 5 NUSAYBİ N V.D , ,280, , ,420,35 6 KIZILTEP E M.M ,00 1, ,03 1,00 7 NUSAYBİ N M.M ,23 1, ,84 1,00 8 MİDYAT MALMÜD , ,710, , ,400,66 9 ÖMERLİ MALMÜD , ,740, , ,990,41 10 SAVUR MALMÜD , ,240, , ,840,97 11 YEŞİLLİ MALMÜD , ,500, , ,300,40 12 MAZIDAĞI MALMÜD , ,480, , ,260,91 13 DERİK MALMÜD , ,380, , ,950,44 14 DARGEÇİ T M , ,160, , ,440,84 TOPLAM , ,580, , ,170,55

27 MARDİN DEFTERDARLIĞI DAİREMİZİN 01/01/ /12/2013 DÖNEMİ 125 KALEM TEL BİLGİSİNE GÖRE TÜM GELİRLERİ VE GİDERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR. VERGİ TÜRLERİ YILI TAHAKKUK TOPLAMI TAHSİLAT TOPLAMI TAHAKKUK ARTIŞI% TAHSİLAT ARTIŞI % TAHSİLAT ORANI% TÜM VERGİLER TOPLAMI , , , , , , GELİR VERGİSİ , , , , , , KURUMLAR VERGİSİ , , , , , , KDV , , , , , , DİĞER VERGİLER , , , , , , BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI YILITAHAKKUKTAHSİLAT TAHAKKUK ARTIŞI% TAHSİLAT ARTIŞI % TAHSİLAT ORANI% , , , , , , GELİR GİDER MUKAYESESİ YILIGELİRGİDER GELİRGİDERORAN % ARTIŞI GELİRGİDER 20110, ,00 #SAYI/0! 20130,00 #SAYI/0!

28 İLİMİZDE BAŞLICA VERGİLERİN TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU VE 2013 YILLARI 2013 ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE SAYMANLIKLARIN GELİRLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR. TL. VERGİ TÜRÜYILITAHAKKUK TOPLAMITAHSİLAT TOPLAMITAHAKKUKTAHSİLAT TAHSİLAT ORAN ARTIŞI % , ,99 0,73 TÜM GELİRLER , , , , , , , ,82 0,85 GELİR VERGİSİ , , , , ,88 800, , ,15 0,79 KURUMLAR VERGİSİ , , , , , , , ,11 0,51 K.D.V , , , , , , , ,91 0,66 DİĞER VERGİLER , , , , , ,42

29 EĞİTİME KATKI PAYI ARALIK-2013 DÖNEMİ DAİRESİTAHAKKUK TL.TAHSİLAT TL. MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜD , ,15 KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ MÜD , ,42 NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜD , ,01 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ - - MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ - - SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ - - ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - - YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - - DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ - - MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ - - TOPLAM , ,58

30 ARALIK-2013 DÖNEMİ 100 BİN TL. AŞAN MİKTARDA BORCU BULUNAN MÜKELLEF SAYISI VE BORÇ MİKTARLARI TABLOSU SIRA NOGRUPLAR MÜKELELFBORÇ MİKTARI FER'İTOPLAM SAYISIASIL 1ÖZEL SEKTÖR , , ,90 2KİT VE BAĞLI KURULUŞLAR BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞ , , ,98 4TAHSİL İMKANI BULUNMADIĞI ANLAŞILAN , , ,41 TOPLAM , , ,29

31 ARALIK-2013 DÖNEMİ 100 BİN TL. ÜZERİ BORCU BULUNAN MÜKELLEFLER TABLOSU SIRA NO VERGİ DAİRESİVERGİ NUMARASIADI SOYADI VEYA ÜNVANIBORCUN ASLIBORCUN FER'İTOPLAM 1 MARDİN V.D Mardin Belediye Başkanlığı , , , Ali Bolat , , , Ortaköy Belediye Başk , , , Mardin Boru San.Tic.A.Ş ,23888, , Midyat Patlayıcı San.Tic , , , Şahkim İthalat İhracat ve Tic.Ltd.ŞTİ ,488, , Kabala Belediyesi Hesap İşl , , , Marduy Tarım gıda İnşNak.Pet , , , Dicle Elektrik , , , Kocabey OtomotivNak.tarım , , , Martur Uluslar.Nak.İnş.Turz.San , , , Özdibek İnş.Oto Tur.Tar.İth.İhr.San , , , Cercis Murat Gıda Petrolİnş.Gıda , , ,11 TOPLAM , , ,91 1KIZILTEPE V.D YONCAM PET.TAR.NAK.OTOM.GID.SAN , , , BULVAR OTOMOTİV TAŞ.TURZ.LTD.ŞTİ , , , KIZILTEPE BELEDİYESİ , , , FERHAN ÖNDER , , , DENKTAŞ NAKLİYAT TURZ. İNŞ. SAN , , , ÖZEYÜPOĞLU TEKS.NAK.GID.SAN , , , SARIBOĞA BURHAN ,750, , BAY-RAM PET.ÜR.NAK.İNŞ.SAN , , , ZAD TARIM OTOM.MADEN İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ , , , MUSAOĞLU TEKS.NAK.SAN.LTD.ŞTİ , , , ÇETİN İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , , BEKİROĞLU PET.ULUS.TAŞ.LTD.ŞTİ , SILA PET.ULUS.TAŞ. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , , KAR-TAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ , , , BİLTAŞ PET.SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , , ÖZPET AKAR.NAK.TAR.GIDA SAN.TİC.LTD , , , YÜCEDAĞLI TARIM PET.GIDA SANTİC.LTD.ŞTİ , , , TUANA PET.ÜRÜN.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , , PETROPOL PET.NAK.İNŞ.TARIM LTD.ŞTİ , , , OSMANLI PET.TUR.LTD.ŞTİ ,24286, , BEDRETTİN KARABOĞA ,81442, ,28

32 MER GIDA SAN A.Ş , , , BUDAK NAK. TİC. LTD.ŞTİ , , , ARGAZ LPG DOLUM TEVZİİ İNŞ. SAN. VE TİC , , , HALİM SİGORTA ARA.HİZ.LTD.ŞTİ , , , DURSUN KEMAL , , , TOROPET PET DAĞ.PAZ.NAK.LTD.ŞTİ , , , FİKRET ADIN , , , TARHAN TAR.ÜRÜN.TAŞ.LTD.ŞTİ , , , TÜRKLER HAZIR BETON İNŞ.MADEN NAK , , , MAR-TEK TAR.ULUS.NAK , , , APİŞ İTH.İHR.NAK.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , , METİN NAK.PET.MOT.ARAÇ ,40198, , ŞÜKRÜ DUYAN , DENCAN PET.NAK.İNŞGIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , , GÖKŞAH GIDATAR. SAN. VE TİC. A.Ş , , , FIRAT PET.ULUS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , , EMKA TEKSTİL NAK.TİC.LTD.ŞTİ , , , BELLİSAN UN GIDA TARIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , , RİSSİN PET.OTO.NAK.SANVE TİC.LTD.ŞTİ ,05679, , SARIOĞLU YILMAZ ,2557, , ERSU ELEK.NAK.YAPI MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , , EYYÜPOĞULLARI TAR.ELEK.SAN.LTD.ŞTİ , , , AYDOĞAN ULUS.NAK.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , , CEMGIDA HAY.NAK.İNŞ.LTD.ŞTİ , , , ABDURRAHİM SUN , , , MARTES İNŞAAT PAZARLAMA LTD.ŞTİ , , , IRMAK MELİK , , , İPEKYOL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ , , , SÜMBÜL TARIM ELEK.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , ,57

33 DÜNDAR EKİNCİ TAR.TUR.LTD.ŞTİ , , , MİR OTOMOTİV ENDÜSTRİYEL TİC.LTD.ŞTİ , , , ECEM TARIM TEKSTİL İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ , , , SUZAN KAPLAN , , , ÖZSAKARYA TARIM İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ , , , YENİ KOZA TAR. İNŞ. NAK. SAN. TİC , , , KILINÇASLANLAR UN İMALATI İTH. NAK. TİC ,22686, , KÖKGÜL PETROL ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ , , , YİĞİT BAYKAR OTO PET.ürün.inşnak.ltd.şti , , , SELMAN KOÇHAN , , , MAR BETON HARFİYAT İNŞ. BORU , , , DUYAN UN İRMİK İNŞ. TAR. NAK. VE TİC , , , KURTULUŞ ULUS. NAK. GIDA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ , , , DABAK İNŞ.TAŞ. MÜH. VE DIŞ. TİC , , , ÇEBAY KOLLEKTİF STİ ,56431, , HÜSEYİNOĞLU UN İRMİK GIDASAN. VE TİC LTD , , , ÖZERSANLAR İNŞ. ULUS.ARASI NAK , , , ATA YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş ,20109, , ONUR TAŞ. PET. ÜRÜN. İNŞ. GIDA SAN.TİC , , ,00 TOPLAM , , ,91 1NUSAYBİN V.D GÜLBAHAR KİMYA PETRL ÜRÜ.NAK.İN , , , NUS KİMYA İTH.İHRACA NAKLİYAT S , , , ÇELİK KASIM , , , ZORO İTH.İHR.ÇIRÇIR VE PRESE L , , , MEGA KİMYA PET.VE AK AR.ÜRN.İNŞ , , , HARSİB GIDA TARIM TEKSTİL SA , , , YARAR MEHMET NUR , , , ARBAĞ CEMAL , , , GİRMELİ PAMUK VE ÇIR ÇIR İŞLETM , , , GÜMÜŞSAN İTH.İHR.LTD.ŞTİ , , , KARSAN BOYA VE TEMİZ ÜR.İNŞ.NAK , , , AKYOL ALKİT KİMYE MAD.İTH.İHR , , , İBEN İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE , , , IŞIK AYDIN , , , PAMUKÇUOĞULLARI GÜBRE SAN , , , YUSMA ABDULBAKİ , , ,30

34 GÖZÜ BAKİ , , , KARTEKS TEKSTİL TRZM VE İHR.SAN , , , ERDEM FERHAN , , , NUSAYBİN BELEDİYESI- BAŞKANLIĞI , , , TURGAY NESUH , , , TUNÇEL AYKUT , , , SAFARİ PETROL GIDA. TARIM HAY , , , NUSAYBİN ÇAĞ ÇAĞ SULAMA BİR , , , ÖZ TUNÇ İTHALAT İHARACAT P , , , BARAN HAMZA , , , ERGİN ABDULKERİM , , , KARABOĞA SELAMİ , , , YILMAZ MEHMET ŞERİF , , , RAY TARIM ÜRN.GÜBRE İNŞ.NAK.KU , , , NADİR PAMUK SAN TİC LTD ŞT68.721, , , GÜNEY ÇIRÇIR PERESE , , , OYSAL ABDURRAZZAK , , , SEVİNÇ MEHMET ATA57.469, , , ÖZSOY ABDULSELAM , , , DOĞU TEKSTİL NAK.SAN VE TİC.LDT54.064, , , DİNÇ ABDURRAHİM , , , YALÇIN NAKLİYAT İNŞ. İTHALAT İH37.490, , , UZMAN KİMYA NAK.İNŞ. BOYA TİNER , , , ÖZAKTAY İTHALAT İHRACAT SA , , , UMUTSU GIDA TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , , ACAT HASAN50.448, , , MERTOĞLU SİRAÇ , , , İLHAN TEKSTİL SAN.NA K.VE TİC.L41.298, , , KARTALLAR DERİ SAN İ TH VE İHRA ,650,00 TL , MEDYA GIDA İÇ VE DIŞ TİC.MÜMESS69.106, , , İMGETEKS TEKSTİL NAK SAN.TİC.LT47.294, , , SARUHANOĞULLARI NAK. İNŞ.TEK.GI , , , TURHAN ABDULAZİZ67.680, , , MARKAR İNŞ.TKST.TRZM NAK.KİM.PE , , , GÜNEY TEKSTİL NAK SAN VE TİC40.511, , , AKARSU BELEDİYE BAŞ- KANLIĞI , , , STAR HIRD.KUY.İTH.İHR.LTD.ŞTİ , , , SELAM PET. LTD.ŞTİ , , , ASLAN BENGİN58.384, , , AKTEKS TEKSTİL NAK. SAN.VE TİC19.199, , , ÖZSOY PET.NAK.İTH.LTD.ŞTİ , , , MİNA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE17.955, , , ASLAN NURETTİN38.061, , , NURTEKS ÇIR ÇIR PRES TEKSTİL İN67.509, , , ALPTEKİN MEHMET EMİN16.872, , , NUS TEKSTİL KUY. İTH. İHRC , , , BAYKAM SAĞLIK HİZMETLERİ , , , ÖZ SAMİ61.946, , , ÇAĞ ÇAĞ TİC. SAN. ŞTİ , , ,24 TOPLAM , , ,35

35 1 MİDYAT MALMÜD Midyat Belediyesi , , , Acırlı Belediyesi , , , Çavuşlu Belediyesi , , , Akdeniz Damla Gıda Pet.Ltd.Şti , , , Özler Petro Kimya Madeni YağLtd.Şti , , , Hasan KARA , , , Doğuştel İnş.Turz.Tar.Hay.Ltd.Şti , , , Gündüz Kardeşler İnş.Nak.San.ltd.Şti , , , Gözenoğlu İnş.Ltd.Şti , , , Sultan Pet.San.Tic.Ltd.Şti , , , Selahattih KUTLU , , , Oğuzlar İnş.Ltd.Şti , , , Altunışık Tarım Hay.Teks.Ltd.Şti , , , Zeki DEMİR , , , Abdulkerim ÖZDEMİR , , , Fahri Gökçe Elekronik İth.İhr.Ltd.Şti , , , Sait ALTINIŞIK , , , Akakan Gıda İth.İhr.Ltd.Şti , , , Arnas İnş.Taah.Tic.San.Ltd.Şti , , , Onurtur Hay.Akar.Ltd.Şti , , ,52 TOPLAM , , ,91 1 ÖMERLİ MALMAD Ömerli Belediyesi , , , Hasanoğulları İth.İhr.Ltd.Şti , , , Akbil Hayc.Gıda İnş.Ltd.Şti , , , , , , Güneş İlet.Ltd.Şti , , ,87 TOPLAM , , ,03 1 YEŞİLLİ MALMÜD Yeşilli Belediyesi , , , Şakir YAŞAR , , , Sait SOLHAN , , ,64 TOPLAM , , ,29 1DERİK MALMÜD Derik Belediyesi , , , Hamdullah ŞİMŞEK , , , Mehmet Emin KIRAN , , , Genay Ltd.Şti , , , Siyaser BOYACI , , ,17 TOPLAM , , ,31 1 M.DAĞI MALMÜD Mazıdağı Belediyesi , , ,58 TOPLAM , , ,58 GENEL TOPLAM , , ,29

36 YAYGIN VE YOĞUN VERGİ DENETİM SONUÇLARI ARALIK YILI YOL DENETİM SONUÇLARI2013 YILI ŞEHİR MERKEZİNDE DENETİM SONUÇLARI DEN.KAT ILANFİİLİ DEN. MÜK.TES İS CEZA DÜZ.KES.USUL. DEN.KAT ILAN DENETLE NEN MÜK.TESİ S CEZA DÜZ.KES.USUL.TOPLAM AYLARÖ.Y.Y.B.YAPILAN ETTİRİLE N TUTANA KCEZA TUT.Ö.Y.Y.B. MÜKELLE F ETTİRİLE N TUTANA KCEZA TUT. TUTANA KMİKTAR MEM.SA Y. ARAÇ SAY. MÜK.SA YISISAYISITL. MEM.SA Y.SAYISI MÜK.SAYI SISAYISITL.SAYISITL. OCAK ,00 7 ŞUBAT ,00 2 MART , , ,00 NİSAN , , ,00 MAYIS , , ,00 HAZİRAN , , ,00 TEMMUZ , , ,00 AĞUSTO S , , ,00 EYLÜL , , ,00 EKİM , , ,00 KASIM , , ,00 ARALIK , , ,00 TOPLAM , , ,00

37 HACİZ DOSYA SAYISI ARALIK-2013 DÖNEMİ TL. SIRA NOBİRİMİTAKİBAT DOSYA SAYISITUTARI 1MARDİN V.D ,57 2KIZILTEPE V.D NUSAYBİN V.D. 50 4MİDYAT MALMÜD. 5ÖMERLİ MALMÜD. 6SAVUR MALMÜD. 7YEŞİLLİ MALMÜD. 8MAZIDAĞI MALMÜD. 9DERİK MALMÜD. 10DARGEÇİT MALMÜD. TOPLAM ,57

38 MARDİN DEFTERDARLIĞI EMENET HESABINDAKİ MİKTARLAR TABLOSU ARALIK-2013 DÖNEMİ DAİRESİMİKTAR MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ,44 KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ,02 NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ,96 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ ,61 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ ,79 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ - ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ - DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ ,79 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ - TOPLAM ,61

39 MARDİN DEFTERDARLIĞI TAKDİR KOMİSYONU FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK 2012 YILI OCAK-ARALIK SONU İTİBARİYLE DOSYA SAYISIYAPILAN İŞLEM2012 YILINDA TAKDİR VERGİ TÜRÜDEVRALINANBU AYA KADAR GELENTOPLAMKARAR BAĞLIDEVREDENİADE EDİLENEDİLEN MATRAH DOSYA SAYISI GELİR VERGİSİ ,62 KURUMLAR VER ,58 DİĞERLERİ ,40 TOPLAM ,60 TAKDİR KOMİSYONU FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK 2013 YILI OCAK-ARALIK SONU İTİBARİYLE DOSYA SAYISIYAPILAN İŞLEM2013 YILINDA TAKDİR VERGİ TÜRÜDEVRALINANBU AYA KADAR GELENTOPLAMKARAR BAĞLIDEVREDENİADE EDİLENEDİLEN MATRAH DOSYA SAYISI GELİR VERGİSİ ,83 KURUMLAR VER ,84 DİĞERLERİ ,69 TOPLAM ,36 DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN ÖZELGELER 2012 YILI ARALIK SONU İTİBARİYLE VERİLEN ÖZELGELER2013 YILI ARALIK SONU İTİBARİYLE VERİLEN ÖZELGELER 2531

40 TAKİPLİ BORÇLULAR DURUM LİSTESİ ARALIK-2013 DÖNEMİ TL. TOPLAM BORÇLARINI ZAMAN.100 BİN TL. DÜZENLEN ENONAYLISATIŞ BİRİMİTAKİPLİNORMALTAKİPLİ ÖDEMEYEN MÜK. ÜZERİNDE BORCUHACİZBEKLEYEN AŞAMASIND A TAHSİLAT BORÇAİT TAKİPLİ BULUNANMÜ K.VARAKAHAC.VAR.BULUNAN MİKTARIDOSYA SAYISISAYISI DOSYA ADEDİ MARDİN V.D , , , KIZILTEPE V.D , , , NUSAYBİN V.D , MİDYAT MALMÜD , , , ÖMERLİ MALMÜD , , , SAVUR MALMÜD YEŞİLLİ MALMÜD ,, , , MAZIDAĞI MALMÜD , , , DERİK MALMÜD , , , DARGEÇİT MALMÜD , , , TOPLAM , , ,

41 TAKİBAT DOSYA SAYISI ARALIK-2013 DÖNEMİ TL. SIRA NOBİRİMİTAKİBAT DOSYA SAYISITUTARI 1MARDİN V.D KIZILTEPE V.D ,15 3NUSAYBİN V.D ,23 4MİDYAT MALMÜD. 5ÖMERLİ MALMÜD ,19 6SAVUR MALMÜD. 7YEŞİLLİ MALMÜD. 8MAZIDAĞI MALMÜD. 9DERİK MALMÜD ,14 10DARGEÇİT MALMÜD. TOPLAM ,71

42 TÜM KAMU KURULUŞLARININ BORÇ TOPLAMI ARALIK-2013 DÖNEMİ SIRA NOVERGİ DAİRESİKURUMUN ADIBORCUN ASLI BORCUN GECİKME TOPLAM ZAMMI 1MARDİN VERGİ DAİRESİMardin Belediye Başkanlığı , , ,12 2 Kabala Belediyesi , , ,12 3 Ortaköy Belediyesi , , ,00 4 Yalım Belediyesi62.233, , ,47 TOPLAM , , ,71 5KIZILTEPE VERGİ DAİRESİKIZILTEPE BELEDİYESİ63.427, , ,63 6 ŞENYURT BELEDİYESİ , , ,60 7 YÜCELİ BELEDİYESİ44.323, , ,47 TOPLAM , , ,70 8NUSAYBİN VERGİ DAİRESİNUSAYBİN BELEDİYESİ , , ,49 DURUCA BELEDİYESİ , , ,54 9 AKARSU BELEDİYESİ , , ,75 GİRMELİ BELEDİYESİ , , ,38 TOPLAM , , ,16 10MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜACIRLI BELEDİYESİ , , ,07 11 ÇAVUŞLU BELEDİYESİ , , ,82 12 GELİNKAYA BELEDİYESİ39.566, , ,21 13 MİDYAT BELEDİYESİ , , ,15 14 SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ9.755,24243, ,37 15 ŞENKÖY BELEDİYESİ13.455,40746, ,49 16 YOLBAŞI BELEDİYESİ80.870, , ,09 TOPLAM , , ,20 17ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜÖmerli Belediyesi , , ,02 TOPLAM , , ,02 18SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜSavur Belediyesi ,00 142, ,00 19 Pınardere Belediyesi ,00 800, ,00 20 Sürgücü Belediyesi ,00 645,00 21 Yeşilalan Belediyesi , , ,00 TOPLAM , , ,00 22YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜYeşilli Belediyesi , , ,00 TOPLAM , , ,00 23DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜKlavuz Belediyesi , , ,67 24 Sümer Belediyesi , , ,94 TOPLAM , , ,61 25DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜDerik Belediyesi , , ,09 TOPLAM , , ,09 26 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜMazıdağı Belediyesi , , ,58 TOPLAM , , ,58 GENEL TOPLAM , , ,07

43 2012 YILI OCAK-ARALIK SONU İTİBARİYLE UZLAŞMA BİLGİLERİ UZLAŞMAYA KONUUZLAŞILANKALDIRALAN DOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIDOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARI , , , , , , YILI OCAK-ARALIK SONU İTİBARİYLE UZLAŞMA BİLGİLERİ YTL. UZLAŞMAYA KONUUZLAŞILANKALDIRALAN DOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIDOSYA SAYISIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARIVERGİ MİKTARICEZA MİKTARI , , , , , ,64

44 2013 YILI TALEP EDİLEN KDV İADESİ TALEP EDİLENÖDENEN OCAK , ,79 ŞUBAT , ,40 MART , ,75 NİSAN , ,58 MAYIS , ,60 HAZİRAN , ,07 TEMMUZ , ,47 AĞUSTOS , ,20 EYLÜL , ,59 EKİM , ,67 KASIM , ,87 ARALIK , ,54 TOPLAM , ,53

45 Muhasebe Müdürlüğü Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar. Malmüdürlüğü Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir. Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.

46 MUHAEBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 ARALIK…… SONU BÜTÇE GELİR GİDER DURUMU 2013…ARALIK… SONU BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , ARALIK… SONU BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , ARALIK SONU İTİBARİYLE YEVMİYE SAYISI46.385,00 TEDAVİ GİDERLERİ Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri0,00 Sosyal Güvenliği Bulunmayanların Tedavi ve Sağlık Giderleri ,65 Sosyal Güvenliği Bulunmayanların İlaç Giderleri0,00 YOLLUK GİDERLERİ Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,99 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,59 Tahakkuk Dairesi Sayısı129,00 Maaş Ödenen Personel Sayısı10.218,00 MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ … ARALIK SONU ÇEŞİTLİ İSTATİSTİKLER Bütçe Giderleri Toplamı ,90 Bütçe Gelirleri Toplamı ,08 Yevmiye Sayısı46.385,00 Tahakkuk Dairesi Sayısı129,00 Maaş Ödenen Personel Sayısı10.218,00 Gelen Evrak Sayısı1.355,00 Giden Evrak Sayısı866,00 Yeşilkart Tedavi ve İlaç Giderleri ,65 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,99 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , ARALIK SONU İTİBARİYLE 2022 İSTATİSTİKLERİ 2022 S.K. Göre Başvuru Sayısı0,00 Karara Bağlanmak Üzere İl İdare Kuruluna Gönderilen Dosya Sayısı0,00 İl İdare Kurulunca Reddedilen Dosya Sayısı0,00 Sosyal Güvenlik Kuruluna Gönderilen Dosya Sayısı0,00 Tütün Mamülleri Zararlarının Önlenmesine Dair Al.İd.Para Cezaları0,00 Kabahatlar Kanunu Gereğince Alınan İdari Para Cezaları0, ARALIK….. MUHASEBE BİRİMLERİ DÜZEYİNDE GİDERLER Muh. KoduMuhasebe Birim AdıBütçe Gideri Toplamı 47100Mardin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü , Derik Malmüdürlüğü , Kızıltepe Malmüdürlüğü , Mazıdağı Malmüdürlüğü , Midyat Malmüdürlüğü , Nusaybin Malmüdürlüğü , Ömerli Malmüdürlüğü , Savur Malmüdürlüğü , Dargeçit Malmüdürlüğü , Yeşilli Malmüdürlüğü ,15 TOPLAM ,93

47 SAYMANLIĞIN ADIMEMURİŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ SÖZL. PERS. ASKERİ PERS USTA ÖĞRETİ Cİ KISMİ ZAM. ÇAL. GEÇİCİ KÖY KOR. VEKİL ÖĞRT. VEKİL İMAM TOPLAMYEŞİL KART (TL) MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ ,00 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ ,00 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ ,00 NUSAYBİN MALMÜDÜRLÜĞÜ ,00 YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ ,00 ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ ,00 DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ ,00 KIZILTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ ,00 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ ,00

48 EKONOMİK SINIFLANDIRMA SAYMANLIĞIN ADIPers. Giderleri Sosyal Güv. Kur. Öd. Mal ve Hizmet Alımları Faiz Harc. Cari Trans. Sermaye Giderleri Sermaye Trans. Borç Verme Yedek Öd. TOPLAM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ , , ,9 30, , , ,0 00, ,58 SAVUR MALMÜDÜRLÜĞÜ , , ,360, , ,800, ,31 MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ , , ,800, , ,190, ,60 DARGEÇİT MALMÜDÜRLÜĞÜ , , ,580, ,950, ,68 NUSAYBİN MALMÜDÜRLÜĞÜ , , ,850, , ,040, ,27 YEŞİLLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ , , ,950, , ,590, ,15 ÖMERLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ , , ,800, , ,150, ,09 DERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ , , ,370, , ,820, ,56 KIZILTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ , , ,140, , ,360, ,24 MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ , , ,870, , ,410, ,45 0,00 TOPLAM , , ,650, , , ,150, ,93

49 EKONOMİK SINIFLANDIRMA BİRİMPers. Giderleri Sosyal Güv. Kur. Öd. Mal ve Hizmet Alımları Faiz Harc. Cari Trans. Sermaye Giderleri Sermaye Trans. Borç Verme Yede k Öd. TOPLAM PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ , , ,790, ,00 0, ,35 MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ , , ,280, ,41 MUHASEBE DENETMENLİĞİ0,00 SAĞLIK KUR. DSS MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,40 MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ , , ,400, ,37 MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,49 MİLLİ EMLAK DENETMENLİĞİ33.041, , , ,46 GELİR MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,41 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,07 MİDYAT MAL MÜDÜRLÜĞÜ , , ,530, ,72 KIZILTEPE MAL MÜDÜRLÜĞÜ , , ,290, ,02 DERİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,42 MAZIDAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ , , ,710, ,49 NUSAYBİN MAL MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,06 ÖMERLİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ , , ,150, ,66 SAVUR MAL MÜDÜRLÜĞÜ , , ,820, ,84 YEŞİLLİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,94 DARGEÇİT MAL MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,73 TOPLAM , , ,560, ,000, ,84

50 Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve baş müdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar. Mardin İline bağlı tüm sağlık kurumları saymanlık işlemleri yürütür.

51

52

53

54 İl ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını yürütür. İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürlüğü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir. Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkiler, milli emlak dairesi başkanına, milli emlak müdürüne, emlak müdürüne veya diğer memurlara devredilebilir. İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de malmüdürlüğü memurları arasından seçilir.

55 İLÇE TAŞINMAZ MAL ÇEŞİTLİ GELİRLERTAŞINMAZ MALToplam Satış GeliriKira GeliriEcrimisil Geliri Ön İzin,Kullanma ve İrtifak Hakkı Geliri Merkez , , , , , ,35 Kızıltepe , , , ,36 Nusaybin , , , ,66 Midyat , , , , , ,65 Derik , , ,55 Savur9.089, , , ,33 Ömerli , , ,63 Mazıdağ , , , ,23 Dargeçit , , , ,97 Yeşilli , , ,94 Toplam , , , , , ,67

56 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun 02 Kasım 2011 tarih ve 28/03 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 659 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır. 659 sayılı Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname gereğince; 1)Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili verilmesi ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama bilgilerinin sağlanması hususunda her türlü tedbiri almak, 2)İdarelerin hukuk hizmetlerinin yürütmek ve hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmekle; yükümlüdür.

57 MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG BİLGİLERİ YILI 2013 HAZİNE TARAFINDAN AÇILAN DAVA DOSYASI 138 HAZİNE ALEYHİNE AÇILAN DAVA DOSYASI 18 İPTAL DAVALARI 3 AY İÇİ TEMYİZ EDİLEN DAVA SAYISI 18 NOT : Ekim, Kasım ve Aralık 2013 aylarına ait elde edilen brifing bilgileridir Düzenleyen Onaylayan A.Rahim BAKİHatice SAYGINER BİLGİN V.H.K.İ. Muhakemat Müdür V.

58 DEFTERDARLIK UZMANI(MUHASEBE) Defterdarlık Uzmanı Sayısı: (Muhasebe) 1 Denetlenen Muhasebe Birimi Sayısı: 2 Düzenlenen Ön İnceleme Raporu Sayısı: - Düzenlenen İnceleme Raporu Sayısı: 3 Yapılan Disiplin Soruşturması Sayısı: 1 Düzenlenen Denetim Raporu Sayısı: 10 Düzenlenen Cevaplı Rapor Sayısı :2 Tespit Edilen Hazine Zararının Tutarı: - Not: bilgiler Aralık sonu itibariyle düzenlenmiştir.

59 DEFTERDARLIK UZMANI (M.EMLAK) Milli Emlak Denetmeni Sayısı 2 Denetlenen Birim Sayısı 2 Düzenlenen Cevaplı Rapor Sayısı 2 Düzenlenen Genel Kuruluş Raporu Sayısı 2 Düzenlenen Basit Rapor Sayısı 21 Düzenlenen Bilirkişi Rapor Sayısı -


"İLİN TOPLAM NÜFUSU (2010) İL MERKEZİ NÜFUSU KÖY NÜFUSU NÜFUS YOĞUNLUĞU İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL) BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI MEZRA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları