Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk’ün en büyük amacı çağdaş bir Türk toplumu oluşturmaktı. Kurtuluş savaşı bitince M.Kemal yeni bir savaş başlattı. Bu savaş, bilimi kılavuz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk’ün en büyük amacı çağdaş bir Türk toplumu oluşturmaktı. Kurtuluş savaşı bitince M.Kemal yeni bir savaş başlattı. Bu savaş, bilimi kılavuz."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 Atatürk’ün en büyük amacı çağdaş bir Türk toplumu oluşturmaktı. Kurtuluş savaşı bitince M.Kemal yeni bir savaş başlattı. Bu savaş, bilimi kılavuz olarak seçmiş, çağdaş bir Türk Toplumu oluşturma savaşıydı!!!

5 Atatürk sosyal bilimlere önem vermiştir. Hatta bazı öğrencileri yurt dışına okuması için göndermiştir.

6

7

8 Türk Tarih Kurumu 1931 yılında bizzat Atatürk tarafından kurulmuştur.

9 Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU (Türk Tarih Kurumu Başkanı)

10 Atatürk'ün direktifleriyle, 16 üye tarafından, 15 Nisan 1931' de "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" adı altında kurulan Kurum'un adı 3 Ekim 1935'te Türk Tarih Kurumu 'na çevrildi.

11

12 Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nden başlayalım; Atatürk 1931 yılında “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti”ni niçin kurmuştur?

13 * Doğru ve belgelere dayalı tarih anlayışı

14 * Türk milleti ile ilgili haksız iddia ve taleplerin çürütülmesi Örnek;

15 Türklere karşı olan ön yargılı yaklaşımların belgelerle,gerçek ve doğru tarih anlayışı ile aydınlatılması, Tanrı, bizi vebadan, Çekirgeden ve Türklerden korusun! (Ressam Thomas von Villach, 1480)

16 Atatürk, devleti en uygar milletlerin düzeyine çıkarmak için önce tarihini bilmesi ve bunun içinde onu ilk kaynaklardan kendisinin araştırarak öğrenmesi gerektiğine inanıyordu.

17 Türk Tarih Kurumunun İlk Binası 1931

18 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara'da Birinci Türk Tarih Kongresi sırasında kongre delegeleri ile (8 Temmuz 1932)

19 Cumhurbaşkanı Atatürk, İkinci Türk Tarih Kurultayı nedeniyle Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen tarih sergisini gezerken (20 Eylül 1937)

20 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Samsun Lisesinde tarih dersinde. (26 Kasım 1930)

21 Cumhurbaşkanı Atatürk, Adana İsmet Pasa Kız Enstitüsünde tarih dersinde (19 Kasım 1937)

22 Türk Tarih Kurumunun Çıkardığı Yayınlardan

23 TTK’nın yapmış olduğu kazıları anlatan yayını

24 Türk Tarih Kurumunun Çalışmalarından Ermeni Sorunu ile ilgili CD

25 Türk Tarih Kurumunun Çalışmalarından Osmanlı CD İnteraktif CD- ROM Çanakkale 1915 İnteraktif CD

26 Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu'na ve çalışmalarına verdiği önem, 5 Eylül 1938'de düzenlediği vasiyetnamesinde parasal varlığından Kurum için de bir pay ayırmasıyla kanıtlanmıştır. Atatürk’ün Vasiyetinden “Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir.” K. Atatürk

27

28 Atatürk, dil çalışmalarının planlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Türk Dil Kurumu'nu kurdu (12 Temmuz 1932)

29 Türk Dil Kurumunun Amacı •Türkçenin, halk tarafından benimsenmemiş kelime ve kurallardan arındırılması. •Yabancı kelimeler yerine halk arasında kullanılan ya da yazılı kaynaklarda yer alan yeni kelimelerin türetilmesi. •Türkçenin zenginliğini ortaya konması. •Türkçenin bilim dili haline gelmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

30

31 "Dilimiz çok zengindir, güzeldir. Bunu ortaya çıkaracaklar, sizin gibi duygusu derin, yorulmaz Türk gençleridir. Türkçemizi günün en ileri bilgi dili yapmak, değerli araştırmanızdan beklenir. Sizlere uğurlar dilerim.”

32 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İkinci Türk Dil Kurultayında (18 Ağustos 1934)

33 Cumhurbaşkanı Atatürk, Üçüncü Türk Dil Kurultayında bir grup delege ile birlikte (Ağustos 1936)

34

35

36 Türk Dil Kurumunun Çalışmaları

37

38

39

40 Karamanoğlu Mehmet Bey´i arıyorum Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? Bir ferman yayınlamıştı...

41 "Bugünden sonra, dîvanda, dergâhta, bârgâhta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya!" diye, hatırlayanınız var mı? Dolanın yurdun dört bir yanını, çarşıyı, pazarı, köyü, şehri, fermana uyanınız var mı? Nutkum tutuldu, şaşırdım merak ettim, dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan isimlere, gördüklerine, duyduklarına üzüleniniz varmı?

42 Tanıtımın demo, sunucunun spiker, gösteri adamının showmen, radyo sunucusunun diskjokey, hanım ağanın, first lady olduğuna şaşıranınız varmı? Dükkânın store, bakkalın market, torbanın poşet, mağazanın süper, hiper, gross market; ucuzluğun, damping olduğuna kananınız var mı? İlân tahtasının billboard, sayı tablosunun skorboard, bilgi alışının brifing, bildirgenin deklarasyon; merakın, uğraşın hobby olduğuna güleniniz var mı?

43 Bırakın eli, özün bile seyrek uğradığı, beldelerin girişinde welcome, çıkışında good-bye okuyanınız var mı? Korumanın, muhafızın, body guard; sanat ve meslek pirlerinin duayen; itibarın, saygınlığın, prestij olduğunu bileniniz var mı? Sekinin, alanın platform; merkezin center; büyüğün mega, küçüğün mikro, sonun final, özlemin hasretin, nostalji olduğunu öğreneniniz var mı? İş hanımızı plaza, bedestenimizi galeria, sergi yerlerimizi center room, showroom, büyük şehirlerimizi, mega kent diye gezeniniz var mı?

44 Yol üstü lokantamızın adı fast food, yemek çeşitlerimizin menü; hesabını, adisyon diye ödeyeniniz var mı? İki katlı evinizi dupleks, üç katlı komşu evini tripleks, köşklerimizi villa, eşiğimizi antre, bahçe çiçeklerini flora diye koklayanınız var mı? Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik, vurguncunun spekülatör, eşkıyanın mafya, desteğe, bilemediniz koltuk çıkmağa, sponsorluk diyeniniz var mı?

45 Mesireyi, kır gezisini picnic, bilgisayarı computer, hava yastığını air bag, oluru, pekâlâyı, okey diye konuşanınız var mı? Çarpıcı önemli haberler flash haber, Yaşa, varol sevinçleri, oley oley, Yıldızları, star diye seyredeniniz var mı?

46 Vırvırık dağının tepesindeki köyde, cafe show levhasının altında, acının da acısı kahve içeniniz var mı? Toprağımızı, kültürümüzü çaldırmayalım derken, dilimizin çalındığını, talan edildiğini, özün el diline özendiğine içi yananınız var mı? Masallarımızı, tekerlemelerimizi, ata sözlerimizi unuttuk, şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi kaybettik,

47 Türkçemiz elden gidiyor, dizini döveniniz var mı? Karamanoğlu Mehmet Bey´i arıyorum, Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? Bir ferman yayınlamıştı... Hayal meyal hatırlayıp da, sahip çıkanınız var mı?

48 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Üniversitesinde öğrenciler arasında ders dinlerken (15 Aralık 1930 )

49 48 İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim. (1923) Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş Türkiye’nin yapacağı atılımda hem ulusal bilincin gelişmesi, hem de özgür düşünceli bireylerin yetişebilmesi için, Türk dilinin, Türk tarihinin ve Türk kültürünün derinliğine araştırılmasının en başta gelen koşul olduğuna inanıyordu.

50 49 Bu amaçla 1936 yılında D İ l ve Tar İ h-Co ğ rafya Fakültesi kurulmuştur. Bu fakültede ; Arkeoloji,Antropoloji, Hititoloji, Latin Dili ve Edebiyatı,Sümeroloji,Etnoloji gibi bilim dalları kurulmuştur. Bugün bu fakülte Ankara Üniversitesine Bugün bu fakülte Ankara Üniversitesine bağlı bulunmaktadır. bağlı bulunmaktadır.

51 50 Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan inkılâpların halka mâl edilmesi,derinle ş tirilmesi ve halkın e ğ itilmesi için herkesin rahatlıkla çalı ş malara katılabilece ğ i bir te ş kilata ihtiyaç vardı. Bu amaçla Atatürk öncülüğünde 19 Şubat 1932’de resmen açılan HALK EVLERİ kısa zamanda Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı.

52 51 Halk Evleri’ nin Halk Evleri’ nin  Dilin Türkçeleştirilmesi  Tarih bilincinin yerleştirilmesi  Okuma-yazma öğretilmesi bakımından son derece faydası olmuştur.  Milli manevi değerlerin topluma kazandırılması bakımından son derece faydası olmuştur.

53 52 1924’te Etnoğrafya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi açıldı ÖNEMLİ: Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir. ÖNEMLİ: Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir.

54

55 Siz beni hala anlayamadınız Ve anlayamayacaksınız çağlarca da Hep tutturmuş "yıl 1919, Mayıs' ın 19' u"diyorsunuz Ve eskimiş sözlerle beni övüyor,övüyorsunuz Mustafa Kemal i anlamak bu değil! Mustafa Kemal ülküsü,sadece söz değil!

56 Bırakın o altın yaprağı artık Bırakın rahat etsin anılarda şehitler Siz bana,neler yaptınız ondan haberin verin Hakkından gelebildiniz mi yokluğun,sefaletin Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil!

57 Bana muştular getirin bir daha, Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan. Kuru söz değil,iş istiyorum sizden anladınız mı? Uzaya TÜRK adını “ATATÜRK “ kapsülüyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak avunmak değil!

58 Hala o, acıklı ağıtlar dudaklarınızda Hala oturmuş 10 Kasım’larda bana ağlıyorsunuz Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın ! Uluslar, fethine çıkıyor uzak dünyaların Mustafa Kemal ' anlamak göz boyamak değil, Mustafa Kemal ülküsü, sadece söz değil...

59 Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız; Laboratuvarlar da sabahlayın,kahvelerde değil Bilim ağartsın saçlarınızı..Kitaplar.. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil...

60 Demokrasiyi getirmiştim size,özgürlüğü Görüyorum ki, hala aynı yerdesiniz hiç ilerlememiş Birbirinize düşmüşsünüz,halka eğilmek dururken Hani köylerde ışık,hani bolluk,hani kaygısız gülen? Mustafa Kemal'i anlamak itişmek değil!

61 Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla Bilime,sanata varılmaz rezil dalkavuklarla Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister Paydos övünmeye, paydos avunmaya, yeter, yeter!

62 Mustafa Kemal'i anlamak aldatmak değil, Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil....

63 “Konuları unutmamak için, tekrar etmeyi ve soru çözmeyi unutmayalım”

64 I.ÜNİTEMİZ “SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM” BURADA BİTTİİİİİ  ÜNİTEMİZİN SONUNDA NELERİ,NE KADAR ÖĞRENDİĞİMİZİ ANLAMAK İÇİN ÖNCELİKLE KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM. ÖZ DEĞERLENDİRMEMİZİ YAPTIKTAN SONRA HER ÜNİTE SONUNDA ÖĞRENDİKLERİMİZİ İFADE ETMEMİZ İÇİN DERS GÜNLÜĞÜMÜZÜ YAZIP,DÜŞÜNCELERİMİZİ PAYLAŞALIM. HAYDİ KOLAY GELSİN 

65 SIRADA YİNE ÇOK EĞLENCELİ BİR ÜNİTEMİZ VAR  “YERYÜZÜNDE YAŞAM”

66 İ LG İ N İ ZE


"Atatürk’ün en büyük amacı çağdaş bir Türk toplumu oluşturmaktı. Kurtuluş savaşı bitince M.Kemal yeni bir savaş başlattı. Bu savaş, bilimi kılavuz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları