Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI ARDAHAN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI ARDAHAN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI ARDAHAN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Oktay ERCAN Ünsal GENÇ AB İşleri Uzman Yardımcıları Proje Uygulama Başkanlığı 3-5 Ekim 2012

2 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

3 Sunumun İçeriği Proje Uygulama Başkanlığı Bu Sunumda Neler Aktarılacak? Projeler Nasıl Finanse Edilir? Proje Nedir? Proje Döngüsü Yönetimi Aşamaları Proje Aşamaları AB Projesi Hazırlanırken Nasıl Bir Strateji İzlenmeli? Proje Planlama Aşamaları

4 • Proje Finansmanı Nasıl Gerçekleşir?… • Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir? Onsuz olmaz mı? • Bir Fikrim var!!! Nasıl Proje Hazırlamalıyım?... • En Önemli Adım! Analiz ve Planlama… • Sonuç: Proje Kurgusu/Çatısı/Temeli/Yapısı/vb… • Proje Kurgusundan Proje Başvuru Formuna • Proje Başvuru Formunun Hazırlanması Bu Sunumda Neler Aktarılacak? Proje Uygulama Başkanlığı

5 Ulusal veya uluslararası mali yardımlarda istenilen zamanda finansman sağlayan bir destek modeli bulunmamaktadır Proje finansmanı PROGRAMLARA bağlıdır; destek alabilmek için PROGRAMLARIN takip edilmesi gerekir Proje finansmanı destek sağlayan PROGRAM öncelikleri ve kriterleri çerçevesinde sağlanır Proje finansmanı uzun soluklu bir süreçtir; kapsamlı, sabırlı ve planlı çalışma gerektir Proje Döngüsü Yönetimi (PDY-PCM) Proje finansmanında kabul görmüş metodoloji/yöntem Proje Döngüsü Yönetimi (PDY-PCM)’dir Proje Finansmanı Nasıl Gerçekleşir? Proje Uygulama Başkanlığı

6 PROJE NEDİR? «Bir Projemiz Var ! » = Proje Fikri Proje Uygulama Başkanlığı

7 PROJE NEDİR? «Bir Projemiz Var!» = Proje Fikri Proje için proje fikrinin geliştirilmesi gerekir. • Yaklaşım, amaç, içerik, yöntem • Sorumlu/yürütücü • Süre • Plan, faaliyetler • Sonuçlar, ürünler, etkiler, • Kaynaklar, bütçe • Değerlendirme Proje Uygulama Başkanlığı

8 PROJE NEDİR? Belirli bir süre içinde[zaman] Belli hedeflere ulaşmak için[hedef] Planlanmış faaliyetler topluluğu[faaliyet] Proje Uygulama Başkanlığı

9 9 PROJE NEDİR? • İzleme ve değerlendirmeye olanak sağlar • Kaynak bulunmasına yardımcı olur • Hedeflere ulaşmasının önündeki risklere ve engellere ilişkin bilgi sahibi olunmasını ve önlem alınabilmesine olanak sağlar • Fikrin anlatımını ve faaliyetlere katılımcılığı kolaylaştırır • Sonuçların sürdürülebilirliğini artırır • Faaliyetleri belirli bir hedefe yönlendirir • Zaman ve kaynak planlamasına olanak sağlar Proje Uygulama Başkanlığı

10 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) PROJE HAZIRLAMA METADOLOJİSİ Proje Uygulama Başkanlığı

11 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE DÖNGÜSÜ: PROJE DÖNGÜSÜ: Bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanması, analizi, onaylanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine kadar geçen süreç Proje Döngüsü Yönetimi: Proje Döngüsü Yönetimi: Proje Döngüsü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin bütününü kapsayan süreç Proje Uygulama Başkanlığı

12 Proje Döngüsü Yönetimi Tarihsel Arka Plan: 1960’ların sonunda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın proje planlama ve değerlendirme sistemini desteklemek için geliştirilmiştir. AB Boyutu: AB Komisyonu 1992 yılında, proje tasarımı ve yönetiminde kullanılan bir dizi araç içeren “Proje Döngüsü Yönetimi” ni benimsemiştir. Amaç: Projelerin tasarım ve uygulanmasında hedef ve sonuç odaklı bir yaklaşımın geliştirilmesine katkıda bulunmak. Proje Uygulama Başkanlığı

13 Ön Değerlendirme Uygulama Finansman Proje Fikrini Belirleme Proje Fikrinin Analizi Değerlendirme Uluslararası Proje Döngüsü Yönetimi Proje Uygulama Başkanlığı

14 Proje Döngüsünün Aşamaları Proje Fikrini Belirleme Finansman sağlayan kurum ve kuruluşun öncelikleri ve amaçları ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilecek sorun analizi sonucunda proje fikrinin yöneleceği öncelik alanlarının belirlenmesi süreci. Sektörel ya da ulusal strateji dokümanları, planlar, program rehberleri gibi çeşitli dokümanlar programlama aşamasında dikkat edilmesi gereken temel bilgi kaynaklarıdır.

15 Proje Uygulama Başkanlığı Proje Döngüsünün Aşamaları Proje Fikrinin Analizi Temel belgelerdeki öncelikler doğrultusunda olası proje fikirlerinin ön fizibilitelerinin yapıldığı ve uygun görülen fikirler için detaylı projelendirme kararının verildiği süreç

16 Proje Uygulama Başkanlığı Proje Döngüsünün Aşamaları Proje Fikrinin Analizi Temel belgelerdeki öncelikler doğrultusunda olası proje fikirlerinin ön fizibilitelerinin yapıldığı ve uygun görülen fikirler için detaylı projelendirme kararının verildiği süreç

17 Proje Uygulama Başkanlığı Proje Döngüsünün Aşamaları Öndeğerlendirme Onaylanan proje fikirlerinin proje başvuru belgeleri formatına dönüştürüldüğü, detaylı projelendirme çalışmalarının yapıldığı süreç

18 Proje Uygulama Başkanlığı Proje Döngüsünün Aşamaları Finansman Ulusal veya Dış Finansör kuruluşun finans sağlama kararı verdiği, bu çerçevede faydalanıcı ile finansman sağlayan kuruluş arasında gerekli anlaşmanın/sözleşmenin imzalandığı süreç

19 Proje Uygulama Başkanlığı Proje Döngüsünün Aşamaları Uygulama Projede öngörülen metodoloji doğrultusunda kaynakların tahsis edilip fiili gerçekleşmenin yaşandığı süreç

20 Proje Uygulama Başkanlığı Proje Döngüsünün Aşamaları İzleme-Değerlendirme Proje uygulamaları devam ederken (ara değerlendirme), proje tamamlandığında (nihai değerlendirme) ve projenin tamamlanmasından sonra hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının değerlendirildiği süreç. Finansmanı sağlayan kuruluşa sonraki yıllar için programlama aşamalarına geri besleme sağlanır. Finansmandan faydalanan kuruluşa ise yeni proje tanımlanması için imkan yaratır.

21 Proje Uygulama Başkanlığı Finansman Arayanlar Kuruluşlar ve Proje Döngüsü Yönetimi Tanımlama Formülasyon PROJE GELİŞTİRME VE HAZIRLAMA

22 Proje Uygulama Başkanlığı Proje Nasıl Hazırlanır?

23 Proje Uygulama Başkanlığı Başlamadan Önce… Finansman Sağlayan Programın İncelenmesi Finansman desteği sağlayan Programın rehberinin/tebliğinin/yönetmeliğinin/planının incelenmesi çok önemlidir. Program öncelikleri geliştirilmek istenilen proje ile örtüşüyor mu? Proje uygulama takvimi sizin takviminizle uyuşuyor mu? Finansman sağlanacak miktar sizin proje bütçe tahmininize uyuyor mu? Başvuru Dokümanlarının İncelenmesi Proje finansmanı sağlayan Programlarda başvuran tüm projelerin aynı temelde değerlendirilmesi amacıyla, birbirini tamamlayan alt başlıklardan oluşan standart bir proje belgesi kullanılır. Bazıları zorunlu olmak üzere tamamlayıcı belgeler bu standart belgeye eklenir.

24 Mevcut bir problemin, ondan etkilenen paydaşlarla analizi sonucunda ortaya bir PROJE KURGUSU konulması 1. AŞAMA: ANALİZ2. AŞAMA: PLANLAMA PROJE KURGUSUNUN tüm unsurlarıyla birlikte düşünülerek standart mantıksal çerçeve tablosu hazırlanması Proje Kurgusu Nasıl Yapılmalı? Proje Uygulama Başkanlığı

25 1.Sorun Analizi 2. Paydaş Analizi 3. Hedef Analizi 4. Strateji Analizi Analiz Aşaması Proje Uygulama Başkanlığı

26 Neden Proje Yapıyorum? 1. Sorun Analizi Problem Ağacı Mevcut durumun olumsuz yönlerinin tespit edilmesi (tercihen tüm paydaşların katılımıyla) ve bunlar arasındaki “neden-sonuç” ilişkilerinin ortaya konması. Problem Ağacı elde edilir…

27 Proje Uygulama Başkanlığı Projem Kimlerle İlgili? 2. Paydaş Analizi Projeyle ilgisi olan tüm topluluklar (halk, kurumlar, işletmeler) paydaş olarak adlandırılır. Projenin sosyal ve kurumsal etkisini maksimize etmek için analiz aşamasının ilk ayağında projeden kimlerin ne şekilde (olumlu, olumsuz) etkileneceği tespit edilir. Temel Paydaşlar  Hedef Kitle kimlerden oluşmaktadır?  Nihai Faydalanıcılar kimlerdir?  Projede ortak/iştirakçi var mıdır?  Projeden olumsuz etkilenecek kitleler kimlerden oluşmaktadır? Önemli Not: Önemli Not: Sağlıklı bir projelendirme sürecinde tüm paydaşların görüşlerinin – en azından problem analizine – projeye yansıtılması gerekir.

28 Proje Uygulama Başkanlığı Neye Ulaşmak İstiyorum? 3. Hedef Analizi Hedef Ağacı Problem ağacını oluşturan negatif tespitler çözüme dönüştürülür ve olumlu gerçekleşmeler - hedefler - olarak ifade edilir. Hedef Ağacı elde edilir…

29 Ana Amaç Alt Amaç Genel Hedef Proje amacı Beklenen sonuçlar Faaliyetler HEDEFLER HİYERARŞİSİ Proje Uygulama Başkanlığı

30 Hedefime Nasıl Ulaşacağım? 4. Strateji Analizi Ortaya konacak kriterler ışığında hangi hedeflere odaklanılacağı ve hangi hedeflerden vazgeçileceğinin tespit edildiği analizdir. Temel kriterlere örnek:

31 Proje Uygulama Başkanlığı Hedefime Nasıl Ulaşacağım? Strateji Analizi

32 Proje Uygulama Başkanlığı Hedefime Nasıl Ulaşacağım? Strateji Analizi

33 Stratejimiz Ne Olmalı?  İlinizin gereksinimleri ve kurumunuzun faaliyet alanı dahilinde önceliklerin ve stratejilerin doğru tanımlanması  İstediğiniz sonuçlara gitmek için AB fon kaynaklarının ve önceliklerinin iyi incelenmesi  Kendi önceliklerinizle AB’nin fon sağlama önceliklerinin bütünleşebildiği alanlarda çok sayıda proje üretilmesine çalışılması  Proje fikirleri için yönetim, zamanlama ve bütçeleme konusunda gerçekçi olunması  Sonuç odaklı çalışmalar yapılması Proje Uygulama Başkanlığı

34 Planlama Aşaması Uygulama Araçları/Yöntemleri Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile elde edilen sonuçlara bağlı olarak ulaşılması gereken temel amaçtır. Proje ile tam olarak gerçekleştirilemeyen ancak proje amacının hizmet ettiği genel amaçlardır. Gerçekleştirilecek faaliyetler ile elde edilecek çıktılardır. Sonuçlar Proje amacının gerçekleşmesine hizmet eden hedeflerdir. Proje kapsamında sonuçların elde edilmesine ve temel amacın gerçekleşmesine hizmet eden çalışmalardır. Faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli fiziksel ve fiziksel olmayan kaynaklar (ihale, eğitim/seminer, inşaat, mal alımı, danışmanlık, hizmet vb.)

35 Proje Uygulama Başkanlığı Planlama Aşaması FAALİYETLER SONUÇLAR PROJENİN AMACI GENEL HEDEFLER Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmamızın rekabet gücünün artırılması  Üretim süreçlerinde verimliliğin sağlanması  Ürün çeşitliğinin geliştirilmesi  Tasarıma ilişkin maliyetlerin düşürülmesi  Pazarlama altyapısının güçlendirilmesi

36 Proje Uygulama Başkanlığı Planlama Aşaması Uygulama Araçları/Yöntemleri Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile elde edilen sonuçlara bağlı olarak ulaşılması gereken temel amaçtır. Proje ile tam olarak gerçekleştirilemeyen ancak proje amacının hizmet ettiği genel amaçlardır. Gerçekleştirilecek faaliyetler ile elde edilecek çıktılardır. Sonuçlar Proje amacının gerçekleşmesine hizmet eden hedeflerdir. Proje kapsamında sonuçların elde edilmesine ve temel amacın gerçekleşmesine hizmet eden çalışmalardır. Faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli fiziksel ve fiziksel olmayan kaynaklar (ihale, eğitim/seminer, inşaat, mal alımı, danışmanlık, hizmet vb.)

37 Proje Uygulama Başkanlığı Planlama Aşaması FAALİYETLER SONUÇLAR PROJENİN AMACI GENEL HEDEFLER •Üretimde verimlilik ve üretim hacminde artış sağlandı •Etkin pazarlama ile içi ve dış pazarlar için satışlarda artış gerçekleşti •yeni üretim bandı için istihdamda artış oldu •Tasarım ve Ar-Ge bölümü oluşturuldu •Yeni ürün tasarımları ile ürünlerde çeşitlilik sağlandı 1.Hazırlık çalışmaları (proje ekibi kurulması, ön toplantılar vb.) 2.Üretim için gerekli yeni makinelerin temin edilmesi 3.Ar-Ge birimi oluşturuldu ve yeni tasarımlar gerçekleştirildi 4.Yeni istihdamların tamamlanması ve meslek eğitimi kurslarının düzenlenmesi 5.Pazarlama altyapısının güçlendirilmesi 6.İhracat için Pazar araştırmaları 7.Dış fuarlara katılım sağlanması 8.Ulusal medyada reklam ve pazarlama çalışmaları 9.Raporlamalar ve kapanış

38  Mantıksal Çerçeve Matrisinin hazırlanması:  Genel hedef, özel hedefler, sonuçlar ve faaliyetlerin doğrulanabilir göstergeler, doğrulama kaynakları, riskler ve varsayımlarla birlikte matrisin ilgili bölümlerine yerleştirilmesi  Faaliyet planlaması:  Faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi, sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların dağıtılmasıdır. Mantıksal Çerçevenin amaç odaklı olabilmesi ve operasyonel ayrıntıların belirlenmesi için önemlidir.  Bütçeleme:  Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması PLANLAMA AŞAMASI Proje Uygulama Başkanlığı

39 Mantıksal Çerçeve Tablosu Yatay Mantık Düşey Mantık

40 Proje Uygulama Başkanlığı Önkoşullar- Riskler- Varsayımlar Riskler:  Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür. Varsayımlar:  Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir. Önkoşullar:  Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.

41 Proje Uygulama Başkanlığı Başarı Göstergeleri > Projem Bittiğinde Neye Ulaşmış Olacağım? Nedir?  Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir. Ne İşe Yararlar?  Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar  Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar  Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar

42 Proje Uygulama Başkanlığı Proje Döngüsünün Aşamaları Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?  Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.  Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:  Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.),  Bilgiyi kimin sağlayacağı,  Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)

43 Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım? MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Kurgusu Başarı G ö stergeleri Doğrulama KaynaklarıRiskler-Varsayımlar Genel Hedef Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmamızın rekabet gücünün artırılması •İhracat oranı %20 arttı •Firmanın karlılığında %20 artış sağlandı •Firmanın ofis mobilyaları pazarındaki payı %10 arttı •Firmanın satışları %40 arttı •Firma bilançosu •Toplam satışlar ı gösteren tablolar •Firmanın mobilya pazarındaki payı Özel Hedefler • Üretim süreçlerinde verimliliğin sağlanması • Ürün çeşitliğinin geliştirilmesi • Tasarıma ilişkin maliyetlerin düşürülmesi • Pazarlama altyapısının güçlendirilmesi •5 farklı yeni ürün tasarlandı •Üretim kapasitesi %60 arttı •Ar-Ge bölümü kuruldu •Tasarım maliyetleri %80 düşürüldü •Pazarlama departmanı kuruldu ve 4 yeni ülkeye ihracat yapılmaya başlandı •İhracat oranı %20 arttı •İstihdam kayıtları •Makine ve ekipman faturaları •Danışmanlık faturaları •Satış göstergeleri •Fuar katılım raporu •Ar-Ge sonuçları •Yeni tasarlanan ürünler Varsayımlar-Riskler: •Ekonomik istikrarın sürmesi •Müşterilerin ilgisinin/taleplerinin devam etmesi •Yeni tasarımların düşük maliyetler üretilmesi Sonuçlar •Üretimde verimlilik ve üretim hacminde artış sağlandı •Etkin pazarlama ile içi ve dış pazarlar için satışlarda artış gerçekleşti •yeni üretim bandı için istihdamda artış oldu •Tasarım ve Ar-Ge bölümü oluşturuldu •Yeni ürün tasarımları ile ürünlerde çeşitlilik sağlandı •3000 yeni ürün kataloğu hazırlandı ve basıldı •4 ay süreyle iç Pazar için reklam kampanyası başlatıldı •ihracat departmanı kuruldu •4 farklı ülke için Pazar araştırması yapıldı •Kadın kooperatifi kuruldu •4 yurtdışı fuara katılım sağlandı •54 yeni istihdam sağlandı •Ar-Ge departmanı kuruldu •5 farklı yeni ürün tasarlandı •Üretim kapasitesi %60 arttı •İstihdam kayıtları •Makine ve ekipman faturaları •Danışmanlık faturaları •Satış göstergeleri •Fuar katılım raporu •Ar-Ge sonuçları •Yeni tasarlanan ürünler Varsayımlar-Riskler: •Ekonomik istikrarın sürmesi •Müşterilerin ilgisinin/taleplerinin devam etmesi •Yeni tasarımların düşük maliyetler üretilmesi

44 Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım? MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Kurgusu Başarı G ö stergeleri Doğrulama KaynaklarıRiskler-Varsayımlar 1.Hazırlık çalışmaları (proje ekibi kurulması, ön toplantılar vb.) 2.Üretim için gerekli yeni makinelerin temin edilmesi 3.Ar-Ge birimi oluşturuldu ve yeni tasarımlar gerçekleştirildi 4.Yeni istihdamların tamamlanması ve meslek eğitimi kurslarının düzenlenmesi 5.Pazarlama altyapısının güçlendirilmesi 6.İhracat için Pazar araştırmaları 7.Dış fuarlara katılım sağlanması 8.Ulusal medyada reklam ve pazarlama çalışmaları 9.Raporlamalar ve kapanış Araçlar: 1.Ar-Ge ve tasarım çalışması 2.Danışmanlık hizmeti satın alımı 3.Ekipman Satın alma ihalesi 4.Dış fuarlara katılım 5.Pazarlama ve reklam faaliyetleri 6.Yeni istihdam Maliyetler: Faaliyetin maliyetleri nelerdir? Bunlar nasıl sınıflandırılır? İnsan kaynakları Seyahat Ekipman alımı Ofis giderleri Hizmetler Diğer harcamalar Yedek akçe İdari giderler TOPLAM BÜTÇE: 427.572 Avro ön-koşullar: Proje kapsamında herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır.

45 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçet 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre 50005500 12501750 37504250750400 8501100 23003100 Bütçe Faaliyet PLanı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve Planlama Aşaması Proje Uygulama Başkanlığı

46 FAALİYET PLANI 1.Mantıksal çerçevede yer alan faaliyetler, “ana faaliyetler” olarak listelenir. 2.Ana faaliyetler kapsamında yer alan alt faaliyetler (hazırlık aşaması da dahil) tanımlanır. 3.Tüm faaliyetler özet olarak faaliyet zaman planına yerleştirilir. 4.Her bir faaliyete ilişkin sorumlular belirlenir Not: Bu faaliyetler yine başvuru formu kapsamında detaylı olarak anlatılır (ne, ne amaçla, ne zaman, kim tarafından) Proje Uygulama Başkanlığı

47 1. Dönem 2. Dönem FaaliyetAy 12345678910112Sorumlu Kuruluş(lar) Hazırlık Aşaması…. --- Başlangıç Uygulamaları… -- Temel Uygulamalar…. -- ……. -- Faaliyetler  Hazırlık Aşaması  Başlangıç Uygulamaları  Temel Uygulamalar  Sürdürülebilirlik Faaliyetleri  Görünürlük Çalışmaları Faaliyet Planı > Yol Haritası Proje Uygulama Başkanlığı

48 Planlama Aşaması > Bütçe

49 BÜTÇE SAYFALARI 1.BÜTÇE 2. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI 3. MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ Not: Her 3 bölümün de doldurulması gerekmektedir. Proje Uygulama Başkanlığı

50 BÜTÇE HAZIRLAMA PRENSİPLERİ  Faaliyetlerden yola çıkılarak hazırlanmalıdır.  Bütçe formatına kesinlikle sadık kalınmalıdır.  Mantıksal Çerçeve Matrisinde yer alan ana faaliyet gruplarının detaylandırıldığı Faaliyet Planı hazırlanmadan yapılacak bütçenin doğru olması olasılığı neredeyse yoktur. Proje Uygulama Başkanlığı

51 BÜTÇE BAŞLIKLARI 1. İnsan Kaynakları  Bu bütçe başlığı altında bütçelendirilmiş miktarlar, yararlanıcı ve ortaklarının proje kapsamında iş akdi yaptığı personelin maaş ve ücretlerinin ödenmesi için kullanılır.  Alt-yüklenici hizmetleri (yaptığınız ihalelerle satın aldığınız hizmetler için şirketlere yapılan ödemeler) için yapılan ödemeler bu bütçe başlığı altında talep edilemez.  Personel maliyetleri, fiili maaşlar ile sosyal sigorta ödemeleri ve diğer istihkakları içerir. 2. Seyahat  Uluslararası seyahat bütçe alt başlığı kapsamında, proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına çıkması gereken projede görevli kişilerin ulaşım masrafları karşılanır.  Yerel ulaşım bütçe alt başlığı kapsamında, Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat harcamaları karşılanabilir. Proje Uygulama Başkanlığı

52 BÜTÇE BAŞLIKLARI 3. Ekipman ve Malzeme  Ekipman ve malzeme alım maliyetleri, bütçeye dahil edilmeleri ve piyasa oranları ile uyuşmaları durumunda uygun maliyetlerdir.  Yararlanıcı para ve maliyet etkinliğini garanti etmekle ve bu satın alma rehberinde tanımlanan ihale usullerini uygulamakla yükümlüdür. 4. Yerel Ofis /Proje Maliyetleri  Bu maliyetler, yararlanıcının ve ortaklarının ana ofis maliyetleri için kullanılamaz.  Buradaki maliyetler, ancak proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için yeni bir ofis/eğitim merkezi açılmış ise uygun maliyet olur. Proje Uygulama Başkanlığı

53 BÜTÇE BAŞLIKLARI 5-6. Diğer Maliyetler, Hizmetler /Diğer  5. ve 6. başlıklar altında bütçelendirilmiş miktarlar, bütçede daha önce belirlenmiş yayınlar, tercüme vb. taşeronluk hizmetleri için kullanılabilir.  Proje personeline bu bütçe kalemi kapsamında ödeme yapmak uygun değildir. 8. İdari Maliyetler  Doğrudan giderlerin belli bir oranına karşılık gelen, projenin yönetim ve gözetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı giderler “idari gider” olarak kabul edilmiştir. İdari giderlerin kapsam ve tutar olarak aşağıdaki şartıtaşıması gerekmektedir:  Proje bütçesi’nin herhangi bir kalemi altında doğrudan gider olarak bütçelendirilmiş bir gideri kapsamamalıdır. Proje Uygulama Başkanlığı

54 • Birinci Bölüm. Proje Ön TeklifiProje Ön Teklifi • İkinci Bölüm. Tam Başvuru FormuTam Başvuru Formu Temel Prensip: Proje oluşturma ve planlama süreçlerinde elde edilen bilgilerin başvuru formuna doğru ve yeterli olarak yansıtılması Proje Başvuru Formu Nasıl Doldurulur? Proje Uygulama Başkanlığı

55 Proje Başvurularında Sık Yapılan Hatalar ! • Başvuru rehberinin iyi okunmaması (amaç, öncelik, uygunluk kriterleri) • Başvuru formunun ve eklerinin standart formata uygun olmayan bir şekilde ve eksik doldurulması • Faaliyetler için öngörülen tutarların bütçe ile uyumlu olmaması • Zaman planlamasında ihale süreçlerinin dikkate alınmaması • Başvuru Rehberinin ekinde yer alan Kontrol Listesinin dikkatli bir şekilde incelenerek herhangi bir eksiklik olup olmadığının kontrol edilmemesi • Başvurunun son güne bırakılması • İrtibat kurulacak kişilerin projeyle bağlantısının olmaması ya da irtibat bilgilerinin yanlış verilmesi Proje Uygulama Başkanlığı

56 Proje Başvurularında Sık Yapılan Hatalar ! • Bütçeleme esaslarına uyulmaması (min-maks hibe miktarları, yüzde ve eşik değerler) • İngilizce ve Türkçe bütçelerin aynı olmaması • Standart dokümanların İngilizce çevirisinin yapılmaması • Ortaklarla proje aşamasında mutabakata varılmaması • Beyannamelerde imza kaşe mühür eksikleri • Projede çalışacak uzmanlarla mutabakata varılmamış olması • Projeye ilişkin alınması gereken karar ve onayların zamanında alınmaması • Ek belge ve bilgilerin zamanında hazırlanmaması Proje Uygulama Başkanlığı

57 Proje Başvurularında Sık Yapılan Hatalar ! • Proje ekibinin özgeçmişlerinin düzgün ve tam olmaması • Başvuru sahibinin benzer proje tecrübesinin başvuru formuna yansıtılmaması • Proje hazırlık aşamasında problem ve paydaş analizinin yapılmaması • Proje faaliyetlerinin projenin hedef kitlesi, amaçları ve beklenen sonuçlar ile ilişkilendirilmemesi ve detaylı bir şekilde anlatılmaması Proje Uygulama Başkanlığı

58 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İlginiz İçin Teşekkürler… İletişim: Oktay ERCAN Ünsal GENÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcıları Tel: 0 312 218 13 34 E-posta: oercan@ab.gov.tr; ugenc@ab.gov.tr Proje Uygulama Başkanlığı


"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI ARDAHAN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları