Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BU SLAYT SUNUMU İLKÖĞRETİM 7

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BU SLAYT SUNUMU İLKÖĞRETİM 7"— Sunum transkripti:

1 BU SLAYT SUNUMU İLKÖĞRETİM 7
BU SLAYT SUNUMU İLKÖĞRETİM 7 . SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAN TÜRKİYE’M ADLI ŞİİRİN İNCELENMESİ AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR.

2 KİTAP TANITIMI KİTAP TANITIMI 2 ŞİİR SÖZCÜK ÇALIŞMASI METİN SORULARI TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ DİLİMİZİ ÖĞRENELİM İMLA VE NOKTALAMA

3 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 7

4 YAZAR SERAP ÖZALTUN HÜSEYİN H. TEKIŞIK TEKIŞIK YAYINCILIK A.Ş.

5 TÜRKİYE’M 1 Edirne’de bayrak bayrak çalkandım.
Ardahan’da göğüslerde kalkandım. Erzincan’da yanardağdım, volkandım. Sevdan ile sarhoş oldum Türkiye’m, Aklım aldın, bir hoş oldum Türkiye’m!

6 TÜRKİYE’M II Erzurum’da dadaşın var,barın var,
Erciyes’te bulut bulut karın var, Silifke’de portakalın, narın var, Sevdan ile sarhoş oldum Türkiye’m, Aklım aldın, bir hoş oldum Türkiye’m!

7 TÜRKİYE’M III Mekik mekik, renk renk halı dokunur,
Ispartalı’m saçına gül sokunur, Sana aşkım, seni benden sakınır. Sevdan ile sarhoş oldum Türkiye’m, Aklım aldın, bir hoş oldum Türkiye’m!

8 TÜRKİYE’M IV Selimiye, Dolmabahçe, Hisarlar,
Bu ülkeye Türk mührünü basarlar, Kal’aların destan destan susarlar. Sevdan ile sarhoş oldum Türkiye’m, Aklım aldın, bir hoş oldum Türkiye’m!

9 TÜRKİYE’M V Antalya’da duygularım çağlaşır,
Anamur’da Kıbrıs diye ağlaşır, Manavgat’ta köpük köpük dağlaşır. Sevdan ile sarhoş oldum Türkiye’m, Aklım aldın, bir hoş oldum Türkiye’m!

10 Çocuk ve Okul Şiirleri Antolojisi
Özbek İNCEBAYRAKTAR Çocuk ve Okul Şiirleri Antolojisi Selâhattin Arıkan

11 SÖZLÜK ÇALIŞMASI 1 ÇALKANMAK:Dalgalanmak.
KAL’A(KALE):Eskiden düşmana karşı koymak için yapılan yüksek, kalın duvarlı yapı. DADAŞ:1)Erkek kardeş. 2)Delikanlı, yiğit kimse. BAR:El ele tutuşarak oynanan oyun.

12 SÖZLÜK ÇALIŞMASI 2 MEKİK:1)El veya otomatik dokuma tezgahlarında atkı veya argaç denilen ve enine olan iplikleri, uzunlamasına olan arışların arasından geçirmeye yarayan masuralı araç. KALKAN:Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalıktır.

13 METİN SORULARI 1 SORU:Şiirde Erzincan hangi özelliği ile anılmıştır?
CEVAP:Volkanik faaliyetlerin görüldüğü belirtilmiştir. SORU:Isparta hangi özelliği ile diğer illerden ayrılmıştır? CEVAP:Isparta ‘da gülün fazla yetiştirilmesi.

14 METİN SORULARI 2 SORU:Manavgat’ın köpükleri şaire nasıl görünüyor?
CEVAP:Dağ gibi görünüyor.

15 TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ SORU:Şiirde duru ve açık bir anlatım var.Şairin bu anlatım özelliği şiire ne kazandırmıştır? CEVAP:Şiirin kolay ve herkes tarafından anlaşılmasını sağlamıştır.

16 TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 2 SORU:Şiirin ölçüsünü inceleyiniz.
CEVAP:Şiir 4+4+3=11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. E dir ne ‘de /bay rak bay rak/ çal kan dım.

17 TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 3 Şiir beşer mısralık kıtalardan oluşmuştur. Şiirin son kıtalarındaki son iki mısra, her bölümde aynen tekrarlandığı için bu mısralar nakarat mısralarıdır. Şiirin kafiye düzeni: aaabb/cccbb/dddbb/eeebb/fffbb şeklindedir.

18 TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 4 _çalkandım _kalkandım _dım: redif
_volkandım _lkan: zengin kafiye _sarhoş oldum Türkiye’m _hoş oldum Türkiye’m _hoş:tunç kafiye -oldum Türkiye’m:redif

19 TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 5 _barın var karın var ın var :redif
_narın var ar :tam kafiye _dokunur _sokunur _ur:redif _sakınır _kun:zengin kafiye

20 TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 6 _hisarlar _basarlar _lar:redif
_susarlar _sar:zengin kafiye _çağlaşır _ır:redif _ağlaşır _ağlaş:zengin kafiye _dağlaşır

21 DİLİMİZİ ÖĞRENELİM 1 SORU:”sarhoş olmak” şiirde hangi anlamda kullanılmıştır? CEVAP:Çok mutluluk duymak anlamında kullanılmıştır. SORU:Şiirde geçen ikilemeleri bulunuz. CEVAP:Bayrak bayrak, bulut bulut, renk renk, destan destan, köpük köpük.

22 DİLİMİZİ ÖĞRENELİM 2 SORU:Aşağıdaki cümlede kelimelere gelen çekim eklerinden hangileri iyelik ekidir? CEVAP:Sevdan ile sarhoş oldum Türkiye’m. Sevdan Türkiye’m -n ve -m eki

23 DİLİMİZİ ÖĞRENELİM 3 SORU:Dolmabahçe, ıspartalı, Erzurum kelimelerini yapı bakımından inceleyiniz. CEVAP:Dolma + bahçe (birleşik) Isparta + lı(türemiş) Erzurum(basit) Dolmabahçe,iki ismin bir araya gelmesiyle; ıspartalım,-lı yapım ekini alarak oluşmuştur.

24 DİLİMİZİ ÖĞRENELİM 4 SORU:Aşağıdaki yüklemlerin zamanlarını ve kiplerini yazınız. CEVAP:Ağlarsın : geniş zaman(2. Tekil) gülsek : istek kipi(1. Çoğul) gidiyorlar : şimdiki zaman(3. Çoğul) gitmezler : geniş zamanın olumsuzu(3.çoğul)

25 DİLİMİZİ ÖĞRENELİM 5 GEREKLİLİK KİPİ
“Yurdumuzu karış karış tanımalısınız.” cümlesinde, “tanıma” eyleminin yapılması gerekli görülüyor. Bu fiil, dilek kiplerinden gereklilik kipiyle çekimlenmiştir. Çünkü dilek kiplerinden gereklilik kipi, eylemin yapılmasının gerektiğini bildirir.

26 DİLİMİZİ ÖĞRENELİM 6 Bir fiil gereklilik kipiyle çekimlenirken
fiil kök veya gövdesine “-malı,-meli” eki getirilir. “Gezmek”fiilinin gereklilik kipiyle çekimini inceleyiniz.

27 DİLİMİZİ ÖĞRENELİM 7 “GEZMEK” 1.tekil şahıs(ben) - gezmeliyim
2.tekil şahıs(sen) - gezmelisin 3. Tekil şahıs(o) - gezmeli 1. Çoğul şahıs(biz) - gezmeliyiz 2. Çoğul şahıs(siz) - gezmelisiniz 3. Çoğul şahıs(onlar) - gezmeliler

28 DİLİMİZİ ÖĞRENELİM 8 EMİR KİPİ “Onlar bu yurdu temiz tutsunlar.”
Yukarıdaki cümlede “tutma” eyleminin gerçekleşmesi kesin bir şekilde isteniyor. Bu fiillerin çekiminde bir emir anlamı hissediliyor. İşte dilek kiplerinden emir kipi, tasarlanan hareketi emir şeklinde ifade eder.

29 DİLİMİZİ ÖĞRENELİM 9 Emir kipi, hareketin emirle yapılmasına işaret
eder. Emir kipinde diğer fiil çekimlerinden farklı olarak, şahısların ayrı ayrı ekleri vardır. Emir kipinde emir ekleri , aynı zamanda şahsı da belirtir. Ayrıca bunun için şahıs eki almazlar.

30 DİLİMİZİ ÖĞRENELİM 10 SORU:Aşağıdaki cümlelerde geçen yüklemlerin kiplerini belirtin. CEVAP: “Yurdunu gezmelisin.”(gereklilik kipi) “İzmit’e gitsen,çok seversin.”(gitsen,şart; seversin,geniş zaman) “Kimseyi incitme”(emir kipi)’dir.

31 İMLA VE NOKTALAMA 1 “Yazar, sözlerine şöyle devam etti:
_Bir İngiliz subayı, Atatürk’e o kadar hayrandı ki, bu hayranlığını belirten bir de kitap yazdı:”Bozkurt”Yazar, kitabında Atatürk’ü gelmiş geçmiş en büyük devlet adamlarıyla karşılaştırıyor:”Şayet Roma devrinde dünyaya gelseydi, Sezar’dan üstün;

32 İMLA VE NOKTALAMA 2 Fransız olsaydı, Napoleon’dan yüce olurdu.
* Çizgi(uzun çizgi), yazıda konuşmaları göstermeye yarar. *Satır sonuna sığmayan kelimelerin heceleri ayrıldığında; kelimenin hecesinin bölündüğünü belli etmek için birleştirme çizgisi(kısa çizgi) kullanılır.(belir-ten gibi)


"BU SLAYT SUNUMU İLKÖĞRETİM 7" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları