Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sahil Güvenlik Komutanlığı"— Sunum transkripti:

1 Sahil Güvenlik Komutanlığı

2 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli er olmak için gerekli başvuru şartları nelerdir? Cevap : En az ortaokulu (ilköğretimi) bitirmiş olmak, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yaşını bitirmemiş olmak, askerlik hizmetini yapıyor olmak veya tezkere tarihinin üzerinden 3 yıl geçmemiş olmak ve başvuru kılavuzunda belirtilen diğer niteliklere sahip olmak gerekmektedir. TASNİF DIŞI HİZMETE ÖZEL

3 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli er temini kapsamında başvurular posta yoluyla, belgegeçer üzerinden veya şahsen yapılabiliyor mu? Cevap : Başvurular Genel Ağ (İnternet) adresi üzerinde yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda belirtilen evrakların/belgelerin eksiksiz olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA (Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü) adresine şahsen (elden) veya posta/kargo yoluyla gönderilmesi şeklinde yapılacaktır. TASNİF DIŞI

4 Sıkça Sorulan Sorular Soru: DZ.K.K.lığı/S.G.K.lığında veya diğer kuvvetlerde yapılan askerlik hizmetinin bitiminde teskere bırakarak sözleşmeli er olunabiliyor mu? Cevap : Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. TASNİF DIŞI

5 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli er temini kapsamında adayların sağlık işlemleri (ön sağlık muayenesi, sağlık raporu) nasıl ve hangi mevzuata göre sonuçlanmaktadır? Cevap : Ön sağlık muayenesinde adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı kontrol edilmektedir. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde öngörülen kriterlere göre adayların ön sağlık muayenesi yapılmaktadır. Adayların seçilmeleri durumunda, göreve başlamadan önce TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre yetkili olan Asker Hastaneleri’nden “TSK’da Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almaları gerekmektedir. TASNİF DIŞI

6 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli er temini kapsamında adayların sağlık raporu işlemlerine ne zaman başlamaları ve sonuçlandırmaları gerekmektedir? Cevap : Sağlık raporu ile ilgili işlemlere Asker Hastaneleri’ne sevk tarihinden itibaren üç gün içerisinde başlanması ve işlemlerin bir ay içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. (Sağlık raporuna itirazlarla birlikte işlemlerin tamamlanma süresi toplam doksan gündür.) TASNİF DIŞI

7 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli er temini kapsamında olumsuz sağlık raporu alan adayların itiraz etme hakkı var mıdır? Cevap: Olumsuz sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 7 (Yedi) gün içerisinde ön bildirim belgesi ve itiraz dilekçesi ile şahsen belirlenecek merkez/merkezlere (Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun) başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar bu merkezler tarafından kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak; olumlu ise aday, belirlenecek merkez/merkezlerden (Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun) tarafından başka bir asker hastanesine (Hakem hastanesine) sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır. (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.) Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların veya “…. sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmeyenlerin/göndermeyenlerin işlemleri sonlandırılacaktır. TASNİF DIŞI

8 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli er adaylarının eğitim tebligatları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır? Cevap : Sınav aşamalarında başarılı olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların dosyaları atamalarının yapılması maksadıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Atama Daire Başkanlığına gönderilmektedir. Personel Atama Daire Başkanlığı tarafından adaylara atama tebligatları gönderilmektedir. TASNİF DIŞI

9 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli erlikten uzman erbaşlığa geçiş şartları nelerdir? Cevap : Sözleşmeli erlikten uzman erbaşlığa geçiş şartları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 4’üncü maddesinde ve Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinin 28’inci maddesinde belirtilmiştir. Başvuru yapacakların, sözleşmeli erbaş ve er olarak en az üç yıl görev yapmış olması, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 29 yaşını bitirmemiş olması ve Kanun ile Yönetmelik’te belirtilen diğer nitelikleri taşıması gerekmektedir. TASNİF DIŞI

10 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli erlikten muvazzaf astsubaylığa geçiş şartları nelerdir? Cevap : Sözleşmeli erlikten muvazzaf astsubaylığa geçiş şartları Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ncı maddeleri ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinin 28’inci maddesinde belirtilmiştir. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin veya astsubaylığa nasbedilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. TASNİF DIŞI

11 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme süreleri ne kadardır? Cevap : Sözleşmeli er adayları Ön Sözleşme yapılarak askerî eğitime alınırlar. Eğitim süresi sonunda başarılı olanlar ile 4 yıldan fazla olmamak şartıyla en az 3 yıllık ilk sözleşme yapılır. Ön sözleşme, eğitim süresi sonuna kadar geçerlidir. TASNİF DIŞI 11 / 36 HİZMETE ÖZEL 11

12 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli er adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır? Cevap : Askerî eğitim süresi sonunda başarılı olan sözleşmeli er adayları ile 4 yıldan fazla olmamak şartıyla en az 3 yıllık ilk sözleşme yapılır. İlk sözleşme, en az 3 yıl en fazla 4 yıl süre ile geçerlidir. TASNİF DIŞI 12 / 36

13 Sıkça Sorulan Sorular Soru: İlk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yapılabilir mi? Cevap : İlk sözleşme süresi bittikten sonra yapılacak müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azamî 7 hizmet yılı sonuna kadar uzatılabilir. Hizmet süresi, azamî yedi (7) hizmet yılıdır. TASNİF DIŞI 13 / 36

14 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli erbaş ve erler yedi (7) hizmet yılından sonra ne olacaklar? Memuriyete geçiş hakları var mıdır? Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yaptıktan sonra kamuda istihdam edilebilecektir. Konuyla ilgili olarak 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nda gerekli düzenleme yapılmıştır. TASNİF DIŞI 14 / 36

15 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli erler Uzman Çavuş olabilirler mi? Cevap : Sözleşmeli erlerin Uzman Çavuşluğa geçiş yapabilmeleri için en az 3 yıl görev yapmaları ve 3 yılın sonunda Uzman Erbaş Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa müracaat yaşı 29’dur. (Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 29 yaşını bitirmemiş olmak) TASNİF DIŞI 15 / 36

16 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Ön sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır? Cevap : Ön sözleşme süresi içinde sözleşmeli er adayları ön sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek isteyebilir ve ayrılabilirler. TASNİF DIŞI 16 / 36

17 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Ön sözleşmesini feshedenler tekrar geri dönebilirler mi? Cevap : Ön sözleşmesini feshederek ayrılanlar tekrar TSK’ya sözleşmeli er olarak geri dönemezler. TASNİF DIŞI 17 / 36

18 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Ön sözleşmesini feshedenler herhangi bir tazminat öderler mi, herhangi bir cezası var mı? Cevap : Ön sözleşme süresi, sözleşmeli er adayları için deneme süresi gibi değerlendirildiğinden, ön sözleşme süresi içinde ayrılanlar hakkında herhangi bir cezaî işlem yapılmaz, tazminat ödemezler. Fakat, sözleşmeli er adaylarının ücretleri her ayın başında peşin olarak ödendiği için çalışmadığı günlere ait yapılan ücret ve ödemeler kendisinden geri alınır. TASNİF DIŞI 18 / 36

19 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır? Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erler, ilk sözleşmelerini imzaladıktan sonra sonra sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler ve kendi istekleriyle ayrılamazlar. Ancak sözleşmenin tek taraflı feshi için iki istisnai durum mevcuttur. TASNİF DIŞI 19 / 36

20 Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi
* İlk sözleşmeyi müteakip yapılacak sözleşmelerin süresi bitmeden, fesih talebine ilişkin sebepleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yönetmelikte belirtilen hizmet gerekleri ve koşullar gözetilerek uygun olduğuna karar verilen sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri idarece feshedilebilir. [Kan.Md.5/Yt.Md.15] * Sözleşmeli erbaş ve erler, istihdam edildiği kuvvetin değiştirilmesi yahut sınıfının kaldırılması sebebiyle kendi istekleri üzerine sözleşmesini feshedebilirler [Kan.Md.8/Yt.Md.29] TASNİF DIŞI 20 / 36

21 Sıkça Sorulan Sorular Soru : Sözleşmeli erler hangi görevleri yaparlar? Cevap : Sözleşmeli erler, lüzum görülen erbaş ve er kadroları ile kritik ve uygun görülen görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilmektedirler. Bu kapsamda sözleşmeli erbaş ve erler; * İstihdam edildikleri kadro görevleri ile, * 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar. [Kan.Md.4/Yt.Md.12] TASNİF DIŞI 21 / 36

22 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli erlerin tabanca alma hakları var mıdır? Kimlik kartları ve kıyafetleri nasıldır? Cevap : Sözleşmeli erlerin silahları kadro silahıdır. Sözleşmeli erlere tabanca verilmez ve tabanca taşıma hakları yoktur. Sözleşmeli erlerin kıyafetleri ve kimlik kartları yükümlü erbaş ve erlerin kıyafet ve kimlik kartları ile aynıdır. TASNİF DIŞI 22 / 36

23 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli erler akşam mesaiden sonra evlerine gidebilirler mi? Sözleşmeli erler evlenebilirler mi? Cevap : Sözleşmeli erler yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada iskân edilirler. Akşam mesaiden sonra evlerine gidemezler. Sözleşmeli erler evlenebilirler. Fakat evli olsalar bile kışlada iskân edildikleri için akşam mesai sonrası evlerine gidemezler. Ayrıca; sözleşmeli erbaş ve erlerin gece yatısı izni (evci izni), günlük izin (çarşı izni) ve yurtdışı izin işlemleri yükümlü erbaş ve erlere uygulanan esaslara göre yürütülür. TASNİF DIŞI 23 / 36

24 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli er adaylarının izin alma hakkı var mıdır? Cevap : Sözleşmeli er adaylarının yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Yıllık izinler sözleşmeli er olduktan sonra verilebilir. TASNİF DIŞI 24 / 36

25 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli erlere ne kadar maaş verilmektedir? Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nda belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir, HİZMET YILI NET AYLIK EK TAZMİNAT İLAVE EK TAZMİNAT ELE GEÇEN AYLIK 1 1.748 - * Tablodaki miktarlar Ocak 2014 tarihi itibarıyla hesaplanmıştır. 25 / 36

26 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alan sözleşmeli erlere ek tazminat ödenecek midir? Cevap: Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlere 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nun 16’ncı maddesinde öngörülen ödeme tutarının %40’ı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Ödenecek bu tutar Ocak 2014 tarihi itibarıyla yaklaşık olarak 292,59 TL olarak hesaplanmıştır. 26 / 36

27 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli erlere sözleşme bitiminde ne kadar ikramiye ödenmektedir? Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erlere 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nda belirtilen hallerde 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre Kanunda belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ikramiye ödemesi yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, mevzuatı uyarınca kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlananlara ödeme yapılmaz. 27 / 36

28 NET TAZMİNAT TUTARI(TL)
Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli erlere sözleşme bitiminde ne kadar ikramiye ödenmektedir? Örnek İkramiye Ödemesi HİZMET YILI ORAN ASGARİ ÜCRET (TL) NET TAZMİNAT TUTARI(TL) 1 6,3 1.071,00 6.696 2 12,6 13.392 3 25,1 26.678 4 31,3 33.268 5 37,5 39.858 6 43,7 46.447 7 ve Üzeri 62,3 66.217 * Tablodaki miktarlar OCAK 2014 tarihi itibarıyla damga vergisi kesintisi yapılarak hesaplanmıştır. 28 / 36

29 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli erlerin ilk sözleşmelerini müteakip birliklerine atandıklarında yıl sonuna kaç gün izin kullanacaklar? Cevap : Sözleşmeli erler ilk göreve başladıklarında sözleşme başlangıç tarihinden yıl sonuna kadar geçen sürenin her ayı için 2,5 (iki buçuk) gün üzerinden hesaplama yapılarak izin verilir. Eğitimden sonra kullanılan dağıtım izni bu süreden düşülür. Kalan süre sözleşmeli erlerin kullanacakları izin süresidir. TASNİF DIŞI 29 / 36

30 Sözleşme Yapılan İlk Yıl Sonuna Kadar Kullanılacak İzin İçin Örnek Hesaplama
İlk Sözleşme Tarihi (12 Temmuz 2013) Dağıtım izni kullanıyor (10 gün) Yıl Sonuna Kadar Hizmet Süresi (12 Temmuz – 31 Aralık 2013) 5 ay, 19 gün Kullanabileceği Yıllık İzin 14 gün Dağıtım izin süresi (10 gün) düşülünce 4 Gün 2,5*5 ay = 12,5 gün 18 gün için 1,5 gün Toplam gün * SÖZLEŞME YAPILAN İLK YIL SONUNA KADAR KULLANILACAK İZİN, SÖZLEŞME TARİHİ İLE YIL SONU ARASINDAKİ SÜREYE ORANTILI OLARAK ATANILAN BİRLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENİR. [Y.S.7-5] TASNİF DIŞI 30 / 36 HİZMETE ÖZEL 30

31 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli er adaylarının asker hastanelerine sevk işlemleri nasıl yapılmaktadır? Cevap: Adayların sağlık kurulu raporu almak üzere asker hastanelerine sevkleri belirlenecek merkez/merkezlerden (Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun) yapılacaktır. Adaylar, hastane sevk talebi dilekçelerinde belirttikleri asker hastanelerine sevk edilecektir. Sevk evraklarını adaylar elden teslim alacaktır. Sevk evrakları posta/kargo vb. yollarla adaylara gönderilmeyecektir. Ayrıca, adayların bağlı oldukları birliklerden veya farklı bir birlikten alacakları sevklere istinaden gönderilecek sağlık kurulu raporları geçersiz sayılacaktır. TASNİF DIŞI 31 / 36

32 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli erlerin orduevi ve askeri kamplardan faydalanma hakları var mıdır? Cevap: Sözleşmeli erbaş ve erlerin birlikleri içerisinde bulunan askerî sosyal tesislerden faydalanabilmektedir. Sözleşmeli erbaş ve erler orduevi ve askeri kamplardan yararlanma hakları yoktur. 32 / 36

33 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Şehit ve gazi yakını olanlara ayrıcalık tanınmakta mıdır? Cevap: Hâlihazırdaki mevzuat hükümler çerçevesinde böyle bir ayrıcalık tanınmamaktadır. 33 / 36

34 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Askerlik hizmetini yapmamış olanlar sözleşmeli er olarak başvuru yapabilirler mi? Cevap: Başvuru şartları arasında askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olmak yer almaktadır. 34 / 36

35 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Sözleşmeli erlerin sigortası yatmakta mıdır? Cevap: Sözleşmeli er adayları; ön sözleşme yapılması ile birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılırlar. 35 / 36

36 Sıkça Sorulan Sorular Soru: Güvenlik soruşturması ne zaman sonuçlanmaktadır? Cevap: İlgili mevzuata göre adayların güvenlik soruşturması, soruşturma isteminin ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip 60 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Bahse konu işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmesini müteakip atama işlemlerine başlanmaktadır. 36 / 36

37 Sahil Güvenlik Komutanlığı


"Sahil Güvenlik Komutanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları