Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Ercan KURT GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD YENİ PERİFERİK BLOK TEKNİKLERİNİN PRATİĞE KATKISI VAR MI?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Ercan KURT GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD YENİ PERİFERİK BLOK TEKNİKLERİNİN PRATİĞE KATKISI VAR MI?"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Ercan KURT GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD YENİ PERİFERİK BLOK TEKNİKLERİNİN PRATİĞE KATKISI VAR MI?

2 Tarihçe 1884Halsted ve Hall: Kokaini brakial pleksus köklerine enjekte etti 1911 Hirshel: İlk perkütan aksiller brakial pleksus bloğu 1911Kulenkampff: İlk perkütan supraklaviküler brakial pleksus bloğu 1917 Brazy: İlk infraklaviküler bloğu 1925 Etienne: İlk interskalen blok uygulaması 1962Greenblatt: Sinir stimulatörü 1973Raj: Kateter stabilitesi sağlanmış ilk infraklavikuler brakial pleksus bloğu 1979Winnie: Pleksus anestezisi için tek enjeksiyonun yeterli olduğunu tanımladı 1981Rosenblatt ve Cress: Sürekli interskalen blok için Seldinger tekniği 1999Boezqaart: Sürekli interskalen blok için stimule edilebilir kateter kullanımı

3 Periferik Sinir Stimülatörü Rejyonal anestezide ilk sinir stimülatörü kullanımı 1962 yılında Greenblatt ve Denson tarafından gerçekleştirilmiştir Needle nerve stimulator-locator: nerve blocks with a new instrument for location of nerves Greenblatt GM, Denson JS Anesth Analg 1962; 41:599-602

4 Periferik Sinir Bloklarında Temel Hedef   Uygun periferik sinire ya da gangliyona uygun dozdaki lokal anesteziği vermektir

5 Periferik Sinir Bloklarında Kullanılan Teknikler Parezi-parestezi Transarteriyal Sinir stimülasyonu Sinir stimülasyonu+ US Sinir haritalaması + Sinir stimülasyonu Percutaneous electrode guidance (PEG)

6  Moore, ’’parestezi yoksa anestezi yoktur (no paresthesia no anaesthesia )’’ olarak verdiği cümleyi  Gentili ve Wargnier ’’parestezi yoksa disestezi yoktur’’ olarak söylemişler  ’’parestezi yoksa disestezi yoktur, fakat sıklıkla da anestezide başarısızlık vardır’’ Periferik Sinir Bloklarında Yeni Tekniklere İhtiyaç Var Mıdır ?

7 Alon P Winnie  For ultrasound – guided local anaesthesia will become true  ’Sooner or later someone will make a sufficiently close examination of anatomy involved, so that exact techniques will be developed’’  Eninde sonunda birisi ilgili anatominin yeteri kadar yakından muayenesini yapacak ve böylece doğru teknikler geliştirilecektir

8 Periferik Sinir Bloklarında Yeni Tekniklere İhtiyaç Var Mıdır ?  Eğitim  Anatomik işaret noktalarının daha anlaşılır olması, alternatif teknikler gelişebilir  Sinir haritalaması, PEG  Kör teknik olması büyük dezavantaj  US  Birkaç sinirin blokajı için birden fazla enjeksiyon  Komplikasyonların azaltılması

9 ’Anatomik işaret noktalarının hastadan hastaya değiştiği bilinmekte olup, tek başına iğnenin yerleştirilmesinde bu noktalar yeterli midir?’’ Periferik Sinir Bloklarında Yeni Tekniklere İhtiyaç Var Mıdır ? HAYIR

10  Körlemesine yapılan bir işlemdir  Periferik sinir blokları sinire zarar vermemeyi ümit ederek yapılan bir kapalı yaklaşımdır  Modern görüntüleme teknikleri bu blokların daha başarılı yapılmasını sağlamaktadır Periferik Sinir Bloklarında Yeni Tekniklere İhtiyaç Var Mıdır ?

11 Rejyonel Anestezide Kullanılan Görüntüleme Yöntemlerini X-ray Mobil Anjiografi Renkli Doppler ultrasonografi Ultrasonografi (US) Bilgisayarlı tomografi (BT) Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) Percutaneous electrode guidance (PEG)

12 Periferik Sinir Bloklarında Komplikasyonlar İNTRAVASKÜLER ENJEKSİYON PARESTEZİ İNTRANÖRAL ENJEKSİYON

13 ÜST EKSTREMİTE BLOKLARI

14 Brakiyal Pleksus Bloğu

15 Anterior İnterskalen Blok Meiyer Tekniği

16 Posterior İnterskalen Blok

17 Pippa Tekniği

18 İnfraklavikular Vertikal Blok

19 Parestezi - Nerve Stimulator - Transarteriyel Teknik  Interscalene approach to the brachial plexus: Paresthesia versus nerve stimulator McClain DA, Finucane BT Reg Anesth 1987; 12:80-3  Does the transarterial technique of axillary block provide a higher success rate and lower complication rate than a paresthesia technique? Winnie AP Reg Anesth 1995; 20:482-5

20 İnterskalen Blok  Comparison of two approaches to brachial plexus anesthesia for proximal upper extremity surgery: interscalene and intersternocleidomastoid Dewees JL, Schultz CT, Wilkerson FK AANA J 2006, 74(3):201-6

21 İnterskalen Blok Nerve localization techniques for interscalene brachial plexus blockade: a prospective, randomized comparison of mechanical paresthesia versus electrical stimulation G. A. Liguori, V. M. Zayas, J. T. YaDeau, R. L. Kahn, L. Paroli, V. Buschiazzo, and A. Wu Anesth Analg 2006; 103(3): 761 - 767

22 İnfraklavikular Blok  Infraclavicular brachial plexus block a new approach Raj PP, Montgomery SJ, Nettles D, Jenkins MT Anesth Analg 1973,52(6):897-904

23 İnfraklavikular Vertikal Blok Infraclavicular vertical brachial plexus blockade. A new method for anesthesia of the upper extremity. An anatomical and clinical study Kilka HGKilka HG, Geiger P, Mehrkens HHGeiger PMehrkens HH Anaesthesist 1995; 44(5):339-44

24 Aksiller Blok  Comparison between conventional axillary block and a new approach at the midhumeral level Bouaziz H, Narchi P, Mercier FJ, Labaille T, Zerrouk N, Girod J, Benhamou D Anesth Analg 1997, 84(5):1058-62

25 ALT EKSTREMİTE BLOKLARI

26 Lomber Pleksus Bloğu Psoas kompartman bloğu  Winnie tekniği  Capdevila tekniği  Chayen tekniği  Parkinson tekniği Femoral sinir bloğu (3-1 blok)

27 Psoas Kompartman Bloğu L4L4 L4L4 SİPS Vertebral kolon Girişim noktası L5L5 L5L5 L3L3 L3L3 CI Winnie Tekniği

28 Psoas Kompartman Bloğu L4L4 L4L4 SİPS Vertebral kolon Girişim noktası L5L5 L5L5 L3L3 L3L3 CI Capdevila Tekniği

29 Psoas Kompartman Bloğu  We compared the approaches of Winnie and Capdevila for psoas compartment block (PCB) performed by a single operator in terms of contralateral spread, lumbar plexus blockade, and postoperative analgesic efficacy  In with the New, Out with the Old? Comparison of Two Approaches for Psoas Compartment Block Stephen Mannion Anesth Analg 2005;101:259-264

30 Psoas Kompartman Bloğu L4L4 L4L4 SİPS Vertebral kolon Girişim noktası L5L5 L5L5 L3L3 L3L3 3 cm 5 cm CI Chayen Tekniği

31 Psoas Kompartman Bloğu L4L4 L4L4 SİPS Vertebral kolon Girişim noktası L5L5 L5L5 L3L3 L3L3 3-4 cm CI Parkinson Tekniği

32 Siyatik Sinir Bloğu Anterior yaklaşım (Meier tekniği) Posterior yaklaşım (Labat tekniği) Parasakral yaklaşım (Mansour tekniği) Litotomi yaklaşım (Raj tekniği) Anterior yaklaşım (Meier tekniği) Posterior yaklaşım (Labat tekniği) Parasakral yaklaşım (Mansour tekniği) Litotomi yaklaşım (Raj tekniği)

33 Anterior Siyatik Sinir Bloğu Beck/Meier Tekniği Meier Tekniği Beck Tekniği

34 Siyatik Sinir Bloğu Anterior Yaklaşım Girişim noktası 1/3 2/3 MedialLateral İnguinal ligament TM SİAS PT. Meier Tekniği

35 Siyatik Sinir Bloğu Posterior Yaklaşım SİPS 1/2 Girişim noktası TM SH Labat Tekniği

36 Siyatik Sinir Bloğu Litotomi Yaklaşımı Girişim noktası 1/2 Girişim noktası TM TI Raj Tekniği

37 Siyatik Sinir Bloğu Parasakral Yaklaşım SİPS Girişim noktası TI Mansour Tekniği

38 Siyatik Sinir Bloğu  The Effects of Three Different Approaches on the Onset Time of Sciatic Nerve Blocks with 0.75% Ropivacaine Taboada, Manuel MD Anesth Analg 98(1) 2004 pp 242-7

39 Siyatik Sinir Bloğu  A new posterior approach to the sciatic block: a prospective, randomized comparison with the classic posterior approach Di Benedetto P, Bertini L, Casati A, et al Anesth Analg 2001; 93: 1040–4

40 Siyatik Sinir Bloğu  Sciatic nerve block via posterior Labat approach is more efficient than lateral popliteal approach using a double-injection technique: a prospective, randomized comparison Taboada M, Rodríguez J, ALvarez J, Cortés J, Gude F, Atanassoff PG Anesthesiology 2004, 101(1):138-42

41 Siyatik Sinir Bloğu Lateral or Posterior Popliteal Approach Lateral or Posterior Popliteal Approach for Sciatic Nerve Block: Difference is Related to the Anatomy March X, Pineda O, Carames D, Villalonga A, Trueta J Anesth Analg 2007; 105(1): 286 - 287

42 Siyatik Sinir Bloğu  Parasacral sciatic nerve block: does the elicited motor response predict the success rate? Hagon BS, Itani O, Bidgoli JH, Van der Linden PJ Anesth Analg 2007; 105(1):263-6

43 Siyatik Sinir Bloğu  Lateral popliteal sciatic nerve block: a single injection targeting the tibial branch of the sciatic nerve is as effective as a double-injection technique Arcioni R, Palmisani S, Della Rocca M, Romanò S, Mercieri M, De Blasi RA, Ronconi P, Pinto G Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51(1):115-21

44 Siyatik Sinir Bloğu  Infragluteal-parabiceps sciatic nerve block: an evaluation of a novel approach using a single- injection technique Sukhani R, Candido KD, Doty R, et al Anesth Analg 2003; 96: 868–73

45 Siyatik Sinir Bloğu  The lateral approach to the sciatic nerve at the popliteal fossa: one or two injections? Paqueron X, Bouaziz H, Macalou D, Labaille T, Merle M, Laxenaire MC, Benhamou D. Anesth Analg 1999, 89(5):1221-5

46 La Grange P, Foster P, Pretorius L. Application of the Doppler ultrasound blood flow detector in supraclavicular flow detector in supraclavicular brachial plexus block Br J Anaesth 1978; 50: 965–7 Ultrasonografi

47 Ultrasonografi  Avantaj  Düşük maliyet  Cihazın taşınabirlirliği  Uygulama kolaylığı  İncelemenin hiçbir riskinin olmayışı  Doz düşürülebilir  Dağılım gözlenebilir  Eş zamanlı izleme  Dezavantaj  Uygulayıcı kişinin bilgi ve becerisine bağlı olması

48 Ultrasonografi

49 Ultrasonografi

50 Ultrasonografi

51 PEG Percutaneous electrode guidance: A noninvasive technique for prelocation of peripheral nerves to facilitate peripheral plexus or nerve block Urmey WF, Grossi P. Reg Anesth Pain Med 2002; 27:261-267

52 Percutaneous Electrode Guidance

53 1) Brakiyal pleksus bloğu İnterskalen blok Supraklavikular blok Aksiller blok Midhumeral blok El bileği bloğu 2) Femoral sinir bloğu 3) Popliteal fossa bloğu 4) Tibial sinir bloğu

54 Sinir Haritalaması  Haritalama bu yöntemde PEG yöntemine benzer olup cilt üzerinde yüzeyel periferik sinirleri yüksek akımla uyararak en uygun girişim yerini bulma easına dayanmaktadır  Noninvaziv yöntemde uygun akımla genellikle 5-8 mA ile uygun sinirler uyarılabilmekte böylece sinire en yakın yaklaşım noktası bulunabilmektedir  Ancak bu yöntemde hasta bu cilt stimülusunda rahatsız olabilmektedir

55 Sinir Haritalaması

56

57  Surface stimulation to determine needle direction and angle when performing an infraclavicular brachial plexus block Albert DB, Dudarevitch D, Bloom K, Rosenberg AD Pain Pract 2006, (2):104-6 Sinir Haritalaması

58 Sinir Haritalaması ve PEG

59

60 Rejyonel Anestezide Periferik Sinir Blokları Uygularken  Eğitimde başarı için  Kolay gerçekleşebilir  Güvenilir  Başarısız bloklarda alternatif tekniklere sahip olmak için  Hasta konforunu artırmak için  Pozisyon  Parestezi aramamak  Bir çok blok yerine tek bir blok  Komplikasyonları azaltmak için Yeni periferik blok tekniklerine ihtiyaç vardır

61 İlginize teşekkür ederim


"Prof. Dr. Ercan KURT GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD YENİ PERİFERİK BLOK TEKNİKLERİNİN PRATİĞE KATKISI VAR MI?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları