Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Un Sanayi: Farklı bir bakış

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Un Sanayi: Farklı bir bakış"— Sunum transkripti:

1 Un Sanayi: Farklı bir bakış
Prof. Dr. Hamit KÖKSEL Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2 Hububat işleyen başlıca sanayi dalları
Un, irmik Ekmek vb. ürünler Makarna, bulgur Bisküvi, kraker, kek, gofret vb. Kahvaltılık gevrek, cips, ekstrüzyon ürünleri vb. Nişasta, glukoz şurupları vb.

3 Hububat işleyen sanayi dallarının bazı sorunları
Ortak sorunlar  Bazı alt sektörleri ilgilendiren, hububat işleyen tüm alt dallar için ortak özellik taşımayan sorunlar

4 Hububat işleyen sanayi: bazı ortak sorunlar
Hammadde ve hammadde sağlanması Pazarlama (ithalat, ihracat), finansman Atıl kapasite Teknolojik düzey Teknik eleman ve istihdam Ar-Ge Faaliyetleri Üniversite-Sanayi İşbirliği

5 Hammadde ve hammadde sağlama
Hububat kalitesi (özellikle buğday) Çeşit geliştirme (Tohum Islah İstasyonları 1926 Eskişehir, Adapazarı, Yeşilköy, Ankara, Samsun, Adana, Antalya) Türkiye’de ve Dünyada hububat fiyatları Depolama, depo kapasitesi, depo zararlıları, mikrobiyal faaliyetler, depolamada ürün kayıpları, depo ilaçları ve kalıntıları

6

7 Türkiye Reis-i Cumhuru
KARARNAME T.C. Ziraat Vekaleti Eskişehirde tesisi kararlaştırılan tohum ıslah müessesesine gerekli arazinin istimlaki, adı geçen bölgede inşası için toplam olarak liranın istimlak ve inşaatlar hususlarına sarfedilmesi Ziraat Vekaleti’nin 5/7 Eylül 1341 tarih ve Ziraat Müdüriyeti Umumiyesi’ nin numaralı tezkeresi ile teklifi üzerine icra vekilleri heyetinin 12 Eylül 1341 tarihli içtimaında kabul olunmuştur. Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Kemal Dahiliye Vekili Bahriye Vek Müdafa-i Milliye Vek Adliye Vek M. Cemil İhsan Recep Mahmud Esad Başvekil Ziraat Vekaleti Vek Nafıa Vekaleti Vek Mualif Vek İsmet Ali Hayati Doktor Refik Hamdullah Suphi Maliye Vek Hariciye Vek Sıhhiye ve M. İçtimaiye Vek. Hasan Hüseyin Mahmud Esad Doktor Refik

8 Buğday kalitesi Çeşit Agronomik uygulamalar İklim Hastalıklar
Hasat öncesi böcek zararı (Süne-kımıl) Alım ve sınıflandırma sistemi Depolama

9 } Depolama Depo kapasitesi Depolamada ürün kayıpları
Depo zararlıları (ve üründeki kalıntıları) Mikrobiyal faaliyetler (mikotoksinler) Depo ilaç kalıntıları/metabolitleri İzin verilen kalıntı seviyeleri giderek ↓↓↓ } İhracatta problemler Depo zararlılarından korunma, entegre mücadele, Kontrollü atmosfer altında depolama vb.

10 Ar-Ge Faaliyetleri Hububat işleyen sanayi Ar-Ge faaliyetleri çok düşük seviyede, arttırılması gerek! Ar-Ge faaliyetleri için çeşitli destekler var. Bunların büyük kısmı TÜBİTAK kaynaklı. Ancak bu destekler yeterince kullanılmıyor. TEYDEB Projeleri TTGV Teknoparklar AB çerçeve programları → Horizon 2020

11 Üniversite-Sanayi İşbirliği
Artan rekabetle birlikte, üniversite ile sanayinin ortak çözümler araması gerek, Ar-Ge’ye sağlanan desteklerin üniversite- sanayi işbirliğini özendirecek şekilde kullandırılması önemli.

12 TÜBİTAK- ARDEB 1003 Programı Kapsamında 18 Yeni Çağrı Açıldı
Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından; 1003 Programı kapsamında; Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji, Gıda, Sağlık ve Su Öncelikli Alanlarında 18 yeni çağrı açıldı. Bu çağrılar kapsamında önerilecek proje başvurularında iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. 1. aşama başvuruları için son başvuru tarihi 25 Nisan 2014'tür.

13 1003 Programı Çeşit Islah Teknolojileri ve Enerji Bitkileri Çağrısı
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25. toplantısında alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) kapsamında Gıda alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede Tarla bitkileri çalışmalarının desteklenmesine yönelik bir sonraki slaytta belirtilen başlıklarda yeni çağrı programı açılmıştır.

14 1003 Programı Çeşit Islah Teknolojileri ve Enerji Bitkileri Çağrısı
GD Serin iklim tahıllarında çeşit ıslah programlarının oluşturulması GD Sıcak iklim tahillarinda çeşit ıslah programlarının oluşturulması GD Yemeklik tane baklagillerde çeşit ıslah programları oluşturulması GD Nişasta ve şeker bitkileri çeşit ıslah programlarının oluşturulması GD Yağ bitkilerinde çeşit ıslah programlarının oluşturulması GD Lif bitkilerinde çeşit ıslah programlarının oluşturulması GD Yem bitkilerinde çeşit ıslah programlarının oluşturulması GD Enerji bitkileri

15 1003 Programı Çeşit Islah Teknolojileri ve Enerji Bitkileri Çağrısı
TÜBİTAK 1003 Programı kapsamında “GD Serin iklim tahıllarında çeşit ıslah programlarının oluşturulması” başlıklı çağrı sektör için çok önemlidir. TUSAF geçtiğimiz yıl açıklanan TÜBİTAK 1003 Programı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitüleri ile birlikte buğday ıslahına yönelik bir projeye katılım sağlamıştır. Bu çabaların devam ettirilmesi ve TUSAF veya un fabrikalarının bireysel olarak yeni projelere girmesinde büyük yarar vardır. Ayrıca un sanayi sadece ilan edilen çağrılarla ilgili projelere katılmanın ötesinde de adımlar atmalı, TÜBİTAK ve Horizon 2020 proje çağrılarına girmesi gereken konuları önceden yapılacak lobi çalışmaları ile belirlemeli. Örneğin 1003 Programı kapsamında süne-kımıl ile ilgili bir konu yok.

16 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR Araştırma Enstitüleri

17 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR Ülkemiz genelinde buğday konusunda araştırma yapan 11 araştırma enstitüsü var Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara GAP Uluslararası Tarımsal Arş ve Eğitim Merkezi Müd.-Diyarbakır Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İzmir Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş Enstitüsü Müd.-Konya Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eskişehir Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Antalya Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Adana Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Samsun Trakya Tarımsal araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Edirne GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa

18 Hububat ıslahı ve son ürün kalitesi
Bu kapsamda projeler hazırlarken bazı hususları dikkate almakta yarar var. Hububat ıslahçılar kaliteye giderek daha fazla önem vermeye başladılar, kalitesi yüksek yeni çeşitler geliştirmek ıslahçıların ana amaçları arasında. Büyük ıslah programlarında, özellikle içinde birçok araştırma merkezi veya enstitünün bulunduğu ulusal programlarda hem merkezi hem de yerel laboratuvarlara ihtiyaç var. Köksel, H., Atli, A., Dag, A., and Sivri, D Commercial milling of suni-bug (Eurygaster spp.) damaged wheat. Nahrung/Food 46:25-27.

19 Kalite Laboratuvarı: Merkezi/Yerel
Kapsamlı testler gerektiğinde merkezi laboratuvar devreye girmelidir. Merkezi Hububat Kalite Laboratuvarı 1950 yılında kurulmuştur. Şu anda Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesindedir. Ekmek, makarna, malt gibi son ürünlere işleme kalitesi bu merkezi laboratuvarda yapılmaktadır. Bu imkanların sanayi talepleri dikkate alınarak arttırılması gerekir. Yurt dışından bir örneğe kısaca göz atmakta yarar var.

20 Canadian Grain Commission
Grain Research Laboratory

21 Canadian Grain Commission
Milling Department

22 Dr. Bin X. Fu

23 Canadian Grain Commission
Noodle Processing

24 Canadian Grain Commission
Noodle Processing

25 Canadian Grain Commission
Pasta Processing

26 Canadian Grain Commission
Pasta Processing

27 Canadian Grain Commission
Extrusion cooking

28 Developing Quality Model
Ongoing dialog with customers of Canadian durum wheat Information shared with breeders

29 Gıda alanında bazı yeni eğilimler
Son yıllarda tüm dünyada gıda alanında gözlenen bazı eğilimlerin un sanayii ve un sanayii’nin ilgili olduğu alanları da etkilemesi ve bazı fırsatlar yaratması bekleniyor. Türkiye’den un ithal eden firmalar dünyada gıda alanındaki değişen eğilimleri takip ediyorlar. İhracat yapan firmaların da mevcut konumunu korumak ve geliştirmek için dünyadaki değişen eğilimleri takip etmesinde yarar var.

30 Gıda alanında bazı yeni eğilimler
Gıda alanındaki değişen eğilimler bazen arkadan gelen rüzgar gibi destekleyici etki yapacaktır. Ancak dünyada gıda alanında değişmekte olan önemli eğilimler göz önünde bulundurulmazsa karşıdan gelen rüzgar gibi engelleyici etki yapabilir.

31 Gıda alanında bazı yeni eğilimler
Sağlıklı çerez/atıştırmalık türü gıdalara ilgi artıyor. İnsanlar toplantıda ve bilgisayar başında daha çok zaman geçiriyorlar. Lokanta vb yerlerde yemek için daha az zamanları var. Bu nedenle hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli çerez/atıştırmalık veya pratik gıdalara ihtiyaç var. Bu tür gıdalar paketlenmiş haliyle tüketime hazır olabilir veya hazırlanması çok kolay olmalıdır. Örneğin sadece mikrodalgada kısa bir ısıtma işlemi ile hazır hale gelebilmelidir. Son yıllarda vejeteryanlığa duyulan ilgi sonucu baklagil tüketimi birçok ülkede artmaktadır. Hububat işleyen sanayi beslenme özelliklerini baklagil unları ilavesi ile arttırabilir

32 Gıda alanında bazı yeni eğilimler
Tüm dünyada etnik gıdalara ve ülkelerin geleneksel ürünlerine ilgi artıyor. İsraf tüm dünyada üzerinde durulan bir konu, israfın azaltılması çok önemli Tek seferde tüketilebilecek büyüklükte ambalajlanan gıdalar, geri dönüşümlü ambalajlar giderek önem kazanacak Buğday ve diğer tahılların ürünlerine karşı bazı karalama kampanyaları var. Bu sadece Türkiye’de değil batıda da gözlenen bir durum. Buna karşı bilimsel temelde çalışmalarla cevap vermeye ve gerektiğinde yasal yollardan mücadeleye hazır olunması gerek.

33 En fazla un kullanan sektör: ekmek üreticileri
Ülkemizde ve dünyada en çok un kullanan sektör ekmek üreticileri Bu nedenle bu sektördeki yeni eğilimlere göz atmakta yarar var Fırıncılık ürünlerinin etiketlerinde gözlenen yeni beyanlar Bu beyanları içeren yeni ürünler

34 Fırıncılık ürünlerinin etiketlerinde bileşenlerle ilgili gözlenen beyanlar
Trans yağ içeriği düşük/azaltılmış veya Trans yağ içermez Yağ içeriği düşük/azaltılmış veya yağ içermez Doymuş yağ içeriği düşük/azaltılmış veya doymuş yağ içermez Allerjen içeriği düşük/azaltılmış veya alerjen içermez Kolesterol içeriği düşük/azaltılmış veya kolesterol içermez Tam buğday unundan yapılmıştır Hiçbir katkı/koruyucu madde içermez Organiktir

35 Fırıncılık ürünlerinin etiketlerinde gözlenen diğer bazı beyanlar
Çevre dostu ambalaj malzemesi kullanılmıştır Mikrodalgada tüketime hazır hale getirilebilir 5-12 yaşlarındaki çocukların kullanımı için uygundur Kanada’da yılları arasında piyasaya yeni sürülen fırıncılık ürünleri ile ilgili beyanlar: Yağ içeriği düşük/azaltılmış veya yağ içermez → 1178 yeni ürün Hiçbir katkı/koruyucu madde içermez → 823 yeni ürün

36 SONUÇLAR - I Hububat işleyen sanayi dünya ile rekabet edebilir fiyat ve kalitede hammadde sağlandığı takdirde, atıl kapasitenin de azaltılması ile ekonomiye daha fazla katkı yapabilir. Değişen dünya şartları sektörü belirli konularda uzmanlaşmaya zorlayabilir.

37 SONUÇLAR - II Burada bahsi geçen sorunların giderilmesi için farklı kuruluşların işbirliği gereklidir. Özel sektör, kamu kuruluşları ve üniversiteleri bir araya getiren platformların oluşturulması fayda sağlayacaktır. Hammadde, atıl kapasite, kayıt dışı ekonomik faaliyetler, haksız rekabet, ve farklı düzeylerde eleman ihtiyacı gibi çeşitli ortak sorunlar da bulunduğu için sektör içi ve alt sektörler arası çıkar çelişkilerini bir tarafa bırakarak ortak çözüm arayışları için bir araya gelinmesi gerekmektedir.

38

39

40 Dinlediğiniz için teşekkürler…

41 ICC - International Association for Cereal Science and Technology
ICC Headquarters/General Secretariat Marxergasse 2 A-1030 Vienna Austria Web: Secretary General/CEO: Hosted by 41

42 ICC’s Mission ICC is the pre-eminent international association
in the field of cereal science and technology, committed to international cooperation through the dissemination of knowledge, conducting research, and developing standard methods that contribute to advance innovation, improve food quality, food safety and food security for the health and well-being of all people. 42

43 ICC – since 1955 Founded in 1955 In 86 Countries Independent
Non-profit organisation International In 86 Countries 31 Member Countries NEW! Brazil, India, New Zealand 50 Corporate/Institutional Members >7500 Subscribers 43

44 ICC and Turkey Country Membership: 1961 - 1974 1977 – 1992
Re-integration: 2002 Member Organisation: Hacettepe University, Ankara National Delegate: Hamit KÖKSEL since 2002 International Association for Cereal Science and Technology 44 44

45 ICC and Turkey Corporate Members:
Yucebas Machine and Analytical Instruments – since 2010 Doruk Group Holding A.S. – since 2012 Bastak Gida Makine Medikal Ltd. Sti. – since 2013 International Association for Cereal Science and Technology 45 45


"Un Sanayi: Farklı bir bakış" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları