Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BAĞIMLILIĞA MÜDAHALE VE ÖNLEME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BAĞIMLILIĞA MÜDAHALE VE ÖNLEME"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BAĞIMLILIĞA MÜDAHALE VE ÖNLEME

2 Sağlık çalışanları arasında da madde kullanımı görülebilir
Sağlık çalışanlarının madde kullanımı sorumlu oldukları hastaları da etkiler. Sağlık çalışanın bağımlı olması olumsuz bir rol modeldir. Bu durum diğer sağlık çalışanları için oldukça büyük bir zorluk yaratır. Sağlık çalışanlarının görevi topluma yardım etmek kadar diğer sağlık çalışanlarına da yardımcı olmaktır.

3 Bu sunumda yer alan konular
Sağlık personeli neden ve nasıl alkol, ilaç ve madde kullanıyor? Nasıl fark eder veya tanıyabilirsiniz? Fark ettiğinizde nasıl bir yaklaşım uygulamak doğrudur? Nasıl önleriz?

4 Sağlık çalışanlarında sıklıkla tercih edilen maddeler
Meperidin hidroklorid (dolantin, aldolan vb) Morfin, Hidromorfon hidroklorid Fentanil, Sulfentanil Metilfenidat (ritalin, concerta) Alkol Benzodiazepinler (xanax, diazem, dormicum vb) Propofol (diprivan vb)

5 Niye kullanıyorlar? Becerilerini arttırmak Performans arttırmak
Daha çok tıp öğrencilerinde görülmektedir. Performans arttırmak Daha çok çalışmak ve başarılı gözükmek için Kendi kendine tedavi etmek kronik ağrı, stres, uykusuzluk, yorgunluk İlaçlara ulaşımları kolay olması Ailesel bir trajedi sonrası örneğin: : eşin, çocuğun ölümü vb Bağımlı bir eşin olması

6 Sağlık personeli bu konuda yardım aramaz , çünkü…
İşlerini kaybetmekten korkarlar Prestij kaybı endişesi taşırlar Kendi kendilerini tedavi etme eğilimi taşırlar

7 Bir sağlık personelinin bağımlılık problemi varsa, sizce diğer sağlık personeli bu durumda nasıl davranır? Tartışmaya izin verin

8 Genelde meslektaşları yardımdan kaçınır, çünkü…
Yeterli deliller yoksa meslektaşlarını “kurban” etmek istemezler Hem bir yandan bağımlı sağlık çalışanı ile özdeşim kurarlar, hem de duygusal yükten kaçarlar Ne yapacaklarını tam olarak bilemezler

9 Bir sağlık personelinin fazla alkol, narkotik ilaç veya uyuşturucu madde kullandığı nasıl anlaşılır?
Tartışmaya izin verin

10 Özgeçmişe ilişkin belirtiler
Son yıllarda çok sayıda iş değişikliği Sık hastane yatışları ve karmaşık tıbbi öykü Mesleki belirtiler Acil çağrılara cevap vermeme İşe gelmeme ya da geç gelme, sık hastalanma Odada arkadan kapı kilitleme (‘Kilitli kapı’ sendromu) Eczacılara aşırı yakınlık ve özel reçeteli ilaç temini Hastaların, personelle ilgili yakınmalarının başlaması

11 Ailevi sorunlar Davranış değişiklikleri Fiziksel hasarlar (enjeksiyona veya çarpmaya bağlı) Özbakımda azalma (banyo yapmama, aynı kıyafetleri sürekli giyme, traş olmama gibi) Alkol yüzünden trafik cezası Somut belirtiler Alkol kokusu Uykulu olma ya da nöbette uyandırılamama Karaciğer hasarı Enjeksiyon izleri

12 Müdahale

13 Müdahale, polisiye bir operasyon değildir!
Müdahalenin amacı şunlardır: Sağlık çalışanının bağımlılığını fark etmesini sağlamak Çalışanın kendisini korumak Tedaviye yönlendirmek Kurallar çerçevesinde çalışmasını sağlamak Müdahalenin amacının polisiye olmadığını vurgulayın

14 Müdahalenin kuralları
Müdahale için en uygun zaman, madde kullanımına bağlı yaşanan bir sorundan hemen sonradır Örneğin alkollü yakalandığının ertesi günü… Şüphe varsa önce ipuçları toplanmalıdır performans, hasta ilişkileri, bulunduğu yerler, işe geliş saatleri vb Reçeteler, yazdığı raporlar aile ilişkileri, fiziksel sağlık, özbakım vb Müdahale planı önceden yapılmalıdır Bağımlı olan kişiye sunulacak seçenekler ve kabul etmeme durumunda öne sürülecek yaptırımlar, önceden kararlaştırılmalıdır Müdahale en az iki kişi tarafından yapılmalıdır. Müdahalenin en 2 kişi tarafından yapılması gerektiğini vurgulayın

15 Müdahale algoritması Şüphe Kanıt Sorunlu davranış Müdahale Var
Tutanak tutun, tedaviye yönlendirin, sağlık Müdürlüğüne bildirin Yok Tutanak tutun, test önerin, risk azaltıcı önlemler alın Tedaviye yönlendirin, tedaviyi reddediyorsa yakın gözlem, tutanak tutun, tekrarlarsa sağlık müdrülüğüne bildirin Gözlem Her bir durumun üstünden tek tek gidin

16 Tutanak tutun, tedaviye yönlendirin, sağlık Müdürlüğüne bildirin
Risk Azaltıcı Önlem Ameliyathane yoğun bakım, acil servis gibi maddeye ulaşımın kolay olduğu yerlerin dışında ilaçların bulunmadığı bir ortama yönlendirmek. Örneğin ameliyathane yerine poliklinikte çalıştırmak, hemşireyse yoğun bakım yerine dermatolojiye göndermek vb Doktorsa narkotik reçete yazma kısıtlaması getirmek Şüphe Kanıt Sorunlu davranış Müdahale Var Tutanak tutun, tedaviye yönlendirin, sağlık Müdürlüğüne bildirin Yok Tutanak tutun, test önerin, risk azaltıcı önlemler alın Tedaviye yönlendirin, tedaviyi reddediyorsa yakın gözlem, tutanak tutun, tekrarlarsa sağlık müdrülüğüne bildirin Gözlem

17 Tutanak tutun, tedaviye yönlendirin, sağlık Müdürlüğüne bildirin
GÖZLEM Mesai saatlerine uyma ya da iş düzeni gibi davranışsal bir hedef konulması ve bunun aksayıp aksamadığının izlenmesidir. Daha iyi gözlemleyebilmek için iş saatlerinde değişiklik yapılabilir Kişinin kendisi de haberdar edilerek, çalıştığı yerdeki üstü bilgilendirilmelidir. Eğer ilaç kullanımı varsa eczacı ve sorumlu hemşireler de bilgilendirilmelidir Şüphe Kanıt Sorunlu davranış Müdahale Var Tutanak tutun, tedaviye yönlendirin, sağlık Müdürlüğüne bildirin Yok Tutanak tutun, test önerin, risk azaltıcı önlemler alın Tedaviye yönlendirin, tedaviyi reddediyorsa yakın gözlem, tutanak tutun, tekrarlarsa sağlık müdrülüğüne bildirin Gözlem

18 Test yapmak! Kişinin rızası olmadan test yapılamaz…
Alkol kullanımını tespit etmek için alkolmetre veya kan alkol düzeyi ölçülebilir. İlaç ve maddeler ise idrarda test edilmelidir. İdrar testlerinde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: İlaç ve maddeler idrarda farklı sürelerde kalır. Bu nedenle şüphe durumundan hemen sonra idrar alınmalıdır İdrar alınırken başka bir idrarla karışmamasına özen gösterilmeli ve idrar verirken kişi izlenmelidir İdrar takibi yapılıyorsa, idrarın ne zaman alınacağı önceden belli olmamalıdır, rastgele tarihlerde yapılmalıdır Bazı ilaçlar özel laboratuarlarda test edilebilmekte (pethidine) veya test edilememektedir (propofol, fentanil vb) Kişinin rızası olmadan test yapılamayacağını vurgulayın

19 Tedaviye yönlendirmek ve sonrası...
Tedaviye yönlendirirken gerekli bilgileri gizli bir şekilde o kuruma iletin. Tedavi eden kişi ve kurumla görüşün, bilgi alışverişinde bulunun Verilen raporu okuyun ve önerilere uyun (kontrol, denetimli ilaç verme vb) AMATEM

20 GERÇEKLER Psikoaktif madde kullanan sağlık çalışanlarıyla çalışmak ve müdahale etmek zordur, çünkü: Eğitim ve deneyimleri sonucu sorunun fark edilmesini önlemede ustadırlar

21 Müdahale sonrası en az 2 yıl izleme yapılmalıdır
GERÇEKLER Müdahale sonrası en az 2 yıl izleme yapılmalıdır

22 Müdahalede başarılı olmak için
Şefkatle yaklaşılmalıdır Amacın polisiye bir müdahale olmadığı hatırlanmalıdır Net olunmalıdır Kararlar yuvarlak ve belirsiz olmamalıdır. Tutarlı olunmalıdır Bir gün iyi, bir gün kötü davranmamalıdır. Kararlı olunmalıdır Verilen kararların arkasında durulmalı, esneklik gösterilmemelidir. İstikrarlı olunmalıdır Kararlar uzun süreli uygulanmalıdır. Yaklaşımın şefkatle yapılması gerektiğini vurgulayın

23 Görüşme sırasında… Alkol-madde kötüye kullanımına bağlı olarak yaşanmış olan sorunlar, kendisine somut bir dille anlatılmalıdır. Her şeyin gizli olduğu vurgulanmalıdır Kendisinden yine kendisinin sorumlu olduğu hatırlatılmalıdır. Tedavi girişiminde bulunmazsa bunun doğurabileceği sonuçlar hakkında bilgilendirilmelidir.

24 Hangisi doğru? “İş arkadaşların işe sürekli geç geldiğini söylüyor”
“Son bir aydır işe geliş saatlerinin listesi şudur” YANLIŞ DOĞRU “İşini aksatıyorsun” "Son bir haftadır şu saatlerde acil hasta için arandığın halde bulunamadın” YANLIŞ DOĞRU

25 Önleme Narkotik ilaçlar için kullanım protokolü oluşturulmalı ve sıkı takip edilmelidir Soru: Servis ve ameliyathanelerde yarı kullanılmış narkotik ilaçların imhası nasıl yapılıyor?

26 3 vaka tartışması Ahmet Mehmet Ayşe

27 Ahmet, 32 yaşında… Acil tıp uzmanı. Safra kesesi taşı için petidin kullanmaya başlamış. Acilde kayıtsız bir şekilde kullandıktan sonra fark edilmiş. Halen ilaç etkisi altında 1-2 günde bir, 1 ampul yaptığını ve bağımlı olmadığını ağrıları için kullandığını söylüyor. Ne yaparsınız? Tartışılmasını sağlayın

28 Müdahale algoritması Şüphe Kanıt Sorunlu davranış Müdahale Var
Tutanak tutun, tedaviye yönlendirin, Sağlık Müdürlüğüne bildirin Yok Tutanak tutun, test önerin, risk azaltıcı önlemler alın Tedaviye yönlendirin, tedaviyi reddediyorsa yakın gözlem, tutanak tutun, tekrarlarsa Sağlık Müdürlüğüne bildirin Gözlem Algoritmanın hangisine uyduğunu sorun ve algoritmayı hatırlatın

29 Ayşe, 30 yaşında… Hemşire. Yalnız yaşıyor. Hastaneye yeni gelmiş
Sürekli kaybolan veya eksik çıkan propofollerden birisi onun dolabında bulundu. Hastası için oraya koyduğunu söylüyor. Ne yaparsınız? Tartışılmasını sağlayın

30 Müdahale algoritması Şüphe Kanıt Sorunlu davranış Müdahale Var
Tutanak tutun, tedaviye yönlendirin, Sağlık Müdürlüğüne bildirin Yok Tutanak tutun, test önerin, risk azaltıcı önlemler alın Tedaviye yönlendirin, tedaviyi reddediyorsa yakın gözlem, tutanak tutun, tekrarlarsa Sağlık Müdürlüğüne bildirin Gözlem Algoritmanın hangisine uyduğunu sorun ve algoritmayı hatırlatın

31 Mehmet, 36 yaşında… Röntgen teknisyeni
Öğlen saatlerinde yoğun alkollü olduğu saptanmış. Daha önce de birkaç kez alkollü olduğu görülmüş Akşamdan kaldığını söylüyor Ne yaparsınız? Tartışılmasını sağlayın

32 Müdahale algoritması Şüphe Kanıt Sorunlu davranış Müdahale Var
Tutanak tutun, tedaviye yönlendirin, Sağlık Müdürlüğüne bildirin Yok Tutanak tutun, test önerin, risk azaltıcı önlemler alın Tedaviye yönlendirin, tedaviyi reddediyorsa yakın gözlem, tutanak tutun, tekrarlarsa Sağlık Müdürlüğüne bildirin Gözlem Algoritmanın hangisine uyduğunu sorun ve algoritmayı hatırlatın

33 Daha fazla bilgi için www….


"SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BAĞIMLILIĞA MÜDAHALE VE ÖNLEME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları