Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MODÜL 9 Bilgi Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MODÜL 9 Bilgi Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 MODÜL 9 Bilgi Yönetimi

2 Isınma Sorusu 1 Hangisi bilgi yönetiminin unsurlarından biri değildir?
Hasta tanımlama Numune etiketleme İstem formları Sekreterya Doğru cevap: d

3 Isınma Sorusu 2 Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Bilgi yönetiminin amacı hasta bilgilerinin mahremiyetini (gizliliğini) korumaktır Bilgi yönetimi daima bilgisayarlı sistem gerektirir Elektronik sistemin kullanılması hasta bilgilerinin ve verilerinin yedeklenmesini gerektirir Numunenin uygun olmaması ile ilgili bilgi test raporunda yer almalıdır Doğru cevap: b

4 Isınma Sorusu 3 Evrak-bazlı bilgi yönetim sistemi için aşağıdakilerden hangi ifade doğrudur?  İyi bir düzenleme ile tutulan kayıtlar ve defterlerin kullanımı ve tamamlanması kolaydır Kalite kontrol analizleri kolaydır ve istatistikler otomatik olarak oluşturulur Hasta hakkında daha az bilgi gerektirir Verilerin sık sık yedeklenmesi gerekir Doğru cevap: a

5 Isınma Sorusu 4 Hasta bilgi yönetiminde elektronik sistem, evrak-bazlı sisteme göre daha iyidir, çünkü: Daha doğrudur Zaman ve paradan tasarruf sağlar Hasta hakkında daha az bilgi gerektirir Bilgileri tekrar kullanmak daha kolaydır Doğru cevap: d

6 Isınma Sorusu 5 Hangisi elektronik sistemin dezavantajıdır?
Laboratuvar dışındaki birimlerle de bağlantı kurulur Fiziksel gereksinimler Raporların izlenebilirliği Hataların azalması Doğru cevap: b

7 Öğrenim Hedefleri Bu etkinliğin sonunda:
Bilgi yönetim sisteminin önemli unsurları tanımlanabilecektir Evrak-bazlı sistem geliştirirken göz önüne alınması gereken hususlar açıklanabilecektir Elektronik bilgi yönetim sisteminin avantajları ve dezavantajları ortaya konulabilecektir

8 Senaryo Laboratuvar için kurulacak sistemle ilgili
“300 yataklı bir hastanenin laboratuvar yöneticisisiniz ve idareci size elektronik bilgi sistemi satın alımı için yeterli finansal kaynağın bulunduğunu bildiriyor” Laboratuvar için kurulacak sistemle ilgili neleri değerlendirirsiniz? Beklenen yanıtlar Fiziksel çevre-güvenilir elektrik desteği, nemlilik, havalandırma, laboratuvarda ayrılacak alan; Küçük laboratuvarlar için geliştirilen sistemin maliyeti ve ayrılan finansın (mali kaynağın) satın alma ve sistemi sürdürme açısıdan yeterli olup olamayacağı; Personel için elde edilebilecek eğitim programları; Satıcı ya da başka kaynaklardan içeride ya da dışarıda bilgisayar donanımı için teknik mevcut destek. 8

9 Kalite Yönetim Sistemi
Organizasyon Personel Ekipman Satın alma ve stok yönetimi Süreç Kontrolü Doküman ve Kayıtlar Olay Yönetimi Değerlendirme Sürecin İyileştirilmesi Tesisler ve güvenlik Müşteri Hizmetleri Bilgi yönetimi

10 Kalite Yönetim Sistemindeki Rolü
Test sonuçları laboratuvarın son ürünüdür. Lab. Raporu 10

11 Veri yönetimi için süreç oluşturma
Bilgi Yönetimi Veri yönetimi için süreç oluşturma Lab Raporu Evrak-bazlı ID erişilebilir doğruluk zamanında güvenli gizlilik Hasta bilgileri Elektronik

12 Önemli unsurlar Gizlilik Tanımlanmış numuneler, hastalar Etkili ve
zamanında iletişim Gizlilik Tanımlanmış numuneler, hastalar Standart istem formları Önemli unsurlar Kayıtlar, çalışma kağıtları Etkili raporlama sistemleri Veri kontrol süreçleri Veri koruma

13 Kişiye Özgü Tanımlayıcılar
Hasta tanımlayıcıları Laboratuvarlar numune tanımlayıcılar kullanmalıdır. Kod: YYAAGGXXXX anlamı 47 nolu numunedir 12 Mayıs, 2009 tarihinde alınmıştır 13

14 Kişiye Özgü Tanımlayıcılar
Hasta tanımlayıcıları Kimlik Tanımlayıcı: Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere, yatışı yapılan her hasta da (günü birlik hastalar dâhil) kimlik doğrulaması için kullanılan tanımlayıcıdır. Hastane HKS Tanımlar sayfa:13 14

15 Test istem formu Laboratuvar ISO gereklilikleri ISO 15189
standardize test formu —test istemi ya da test teslimi yapılırken ihtiyaç duyulan bütün bilgileri sağlayarak göstermelidir, bütün bilgileri kaydedecek yeterli boşluğu olmalıdır; (bkz. ISO 15189;5.4.1,5.4.5) istem formunun tamamlanmış olmasını sağlayın —istem formu tam olarak doldurulmazsa, istem yapan kişi ile iletişime geçin ve gerekli bilgiyi sağlayın, test formu tamamlanana kadar acil olmadığı sürece testi incelemeyi reddedin. ISO gereklilikleri 15

16 Kayıt defterleri/işlem kağıtları ve kontrol süreçleri
Laboratuvar 16

17 Veri Koruma Evrak-bazlı sistemler Elektronik sistemler
Kayıtlar için dayanıklı materyaller kullanın Kayıtları uygun olarak saklayın Elektronik sistemler Düzenli aralıklarla verileri yedekleyin 17

18 Gizliliği koruma/güvenlik
Laboratuvar yöneticisi aşağıdakilerle ilgili politikalar ve prosedürler oluşturmakla sorumludur: Hasta mahremiyetinin korunması Laboratuvar verilerinin güvence altına alınması 18

19 Test sonuçları raporlama sistemleri
zamanında doğru okunaklı kolay anlaşılır yeterli bilgi yorum Lab Raporu ID Numune: Test: Doktor: Tarih: Hasta adı soyadı: Doğum tarihi: Adres: Hasta No: telefon ile verilen raporlar hakkında ayrıca açıklama yapılacak 19

20 İletişim İletişim için iyi bir sistem kurulmalı Laboratuvar içinde
Müşterilerle Diğer sağlık hizmeti sunucuları ile Referans laboratuvarları ile Diğer resmi kurumlarla 20

21 Sık karşılaşılan sorunlar Eksik veri Kimlik Bilgisayar bilgilerinin
Yetersiz arşivleme Eksik veri Kimlik bilgilerinin yetersizliği Bilgisayar sistemleri uyumsuzluğu Sık karşılaşılan sorunlar Veri iletilmesindeki hatalar Formların yetersizliği Verilere ulaşılamama

22 Evrak- bazlı sistem Kayıt defterleri iyi tasarlanma gerektirir:
Kullanımı pratik ve doldurması kolay olmalı Veri bulmada kolaylık sağlamalı Verileri özetlemede ve rapor yazmada kolaylık sağlamalı 22

23 Veri girişi Yaş kaydı yok Sonuçlar adres sütununa yazılmış
Katanga, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin güneydoğu kesiminde bölge.

24 Okunamıyor- kalın uçlu kalemle arka yüze yazı yazılmış
Okunaksız yazı

25 Evrak-bazlı sistem Son rapor ana üründür- okunaklı yazılmalı
Basılı raporlar iki nüsha hazırlanmalı ve biri arşivlenmeli Gerektiğinde tekrar ulaşmak için kayıtlar güvenli yerde saklanmalı 25

26 Evrak-bazlı sistemde-saklama
Hedefler: Sonuçlara gerektiğinde ulaşılması Numunelerin izlenmesi Olayların değerlendirilmesi Yararlı kurallar: Saptanmış bir tarihe kadar her şeyi saklayın Kolay erişimi sağlayın Dosyalama için mantıksal bir sistem kullanın Kronolojik bir düzen içinde numaralayın

27

28 Elektronik LBS Yazılım seçenekleri:
Kurum içi kullanım için geliştirilen ticari veri tabanlı yazılımlar Tamamen geliştirilmiş ticari sistemler Seçim kriterleri: Kalıcılık bilgisayar sistemi bakımı, yedeklemeler emniyet erişim gizlilik izlenebilirlik sistem hızı, esneklik 28

29 Avantajları Hataların azaltılması Diğer birimlerle entegre olma KKY
Kontrollü erişim Raporların izlenmesi Hataların azaltılması Diğer birimlerle entegre olma KKY Verilerin yeniden kullanılabilmesi Mali yönetim Ayrıntılı, okunaklı raporlar Kontrollü erişim=Hasta bilgilerine ulaşım+gizliliğin korunması Verilerin izlenmesi ve analizi

30 Dezavantajları Eğitim: zaman ve para Yeni sisteme uyum süreci
Yedekleme gereksinimi Alt yapı gereksinimi Maliyetler: Satın alma ve bakım

31 Özet Bilgi yönetim sistemi gelen ve giden verileri yöneten bir sistemdir. Evrak-bazlı, elektronik ve her ikisi birlikte olabilir. Her iki sistemde de numunelere özgü tanımlayıcılar, formlar, defterler, çalışma kağıtları kullanılır. Elektronik sistem kurulurken iyi planlanmalı, maliyet dikkate alınmalıdır.

32 Anahtar Mesajlar İyi bir bilgi yönetim sistemi:
Bütün verilerin iyi yönetilmesini, Sistem planlanmasında laboratuvar verilerinin tümünün kullanılmasını, Verilerin erişilebilirliğini, doğruluğunu, zamanlamayı ve güvenliğini, Hasta bilgilerinin gizliliğini sağlar.

33 Hastane HKS Sayfa: 52-55 33

34 Sayfa: 52-55 34

35 Sayfa: 52-55 35

36 Kalite Yönetim Sistemi
Organizasyon Personel Ekipman Satın alma ve stok yönetimi Süreç Kontrolü Doküman ve Kayıtlar Olay Yönetimi Değerlendirme Sürecin İyileştirilmesi Tesisler ve güvenlik Müşteri Hizmetleri Bilgi yönetimi Soru? Katkı?


"MODÜL 9 Bilgi Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları