Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi Yönetimi MODÜL 9. Isınma Sorusu 1 Hangisi bilgi yönetiminin unsurlarından biri değildir? a)Hasta tanımlama b)Numune etiketleme c)İstem formları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi Yönetimi MODÜL 9. Isınma Sorusu 1 Hangisi bilgi yönetiminin unsurlarından biri değildir? a)Hasta tanımlama b)Numune etiketleme c)İstem formları."— Sunum transkripti:

1 Bilgi Yönetimi MODÜL 9

2 Isınma Sorusu 1 Hangisi bilgi yönetiminin unsurlarından biri değildir? a)Hasta tanımlama b)Numune etiketleme c)İstem formları d)Sekreterya

3 Isınma Sorusu 2 Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a)Bilgi yönetiminin amacı hasta bilgilerinin mahremiyetini (gizliliğini) korumaktır b)Bilgi yönetimi daima bilgisayarlı sistem gerektirir c)Elektronik sistemin kullanılması hasta bilgilerinin ve verilerinin yedeklenmesini gerektirir d)Numunenin uygun olmaması ile ilgili bilgi test raporunda yer almalıdır

4 Isınma Sorusu 3 Evrak-bazlı bilgi yönetim sistemi için aşağıdakilerden hangi ifade doğrudur? a)İyi bir düzenleme ile tutulan kayıtlar ve defterlerin kullanımı ve tamamlanması kolaydır b)Kalite kontrol analizleri kolaydır ve istatistikler otomatik olarak oluşturulur c)Hasta hakkında daha az bilgi gerektirir d)Verilerin sık sık yedeklenmesi gerekir

5 Isınma Sorusu 4 Hasta bilgi yönetiminde elektronik sistem, evrak-bazlı sisteme göre daha iyidir, çünkü: a)Daha doğrudur b)Zaman ve paradan tasarruf sağlar c)Hasta hakkında daha az bilgi gerektirir d)Bilgileri tekrar kullanmak daha kolaydır

6 Isınma Sorusu 5 Hangisi elektronik sistemin dezavantajıdır? a)Laboratuvar dışındaki birimlerle de bağlantı kurulur b)Fiziksel gereksinimler c)Raporların izlenebilirliği d)Hataların azalması

7 Bu etkinliğin sonunda:  Bilgi yönetim sisteminin önemli unsurları tanımlanabilecektir  Evrak-bazlı sistem geliştirirken göz önüne alınması gereken hususlar açıklanabilecektir  Elektronik bilgi yönetim sisteminin avantajları ve dezavantajları ortaya konulabilecektir Öğrenim Hedefleri

8 Senaryo “300 yataklı bir hastanenin laboratuvar yöneticisisiniz ve idareci size elektronik bilgi sistemi satın alımı için yeterli finansal kaynağın bulunduğunu bildiriyor”  Laboratuvar için kurulacak sistemle ilgili neleri değerlendirirsiniz?

9 Kalite Yönetim Sistemi OrganizasyonPersonel Ekipman Satın alma ve stok yönetimi Süreç Kontrolü Doküman ve Kayıtlar Olay Yönetimi Değerlendirme Sürecin İyileştirilmesi Tesisler ve güvenlik Müşteri Hizmetleri Bilgi yönetimi

10 Kalite Yönetim Sistemindeki Rolü  Test sonuçları laboratuvarın son ürünüdür. Lab. R aporu

11 Bilgi Yönetimi Evrak- bazlı Elektronik Veri yönetimi için süreç oluşturma Hasta bilgileri  erişilebilir  doğruluk  zamanında  güvenli  gizlilik Lab Raporu ID 0905120047

12 Etkili ve zamanında iletişim Etkili ve zamanında iletişim Gizlilik Tanımlanmış numuneler, hastalar Tanımlanmış numuneler, hastalar Önemli unsurlar Etkili raporlama sistemleri Veri koruma Veri kontrol süreçleri Kayıtlar, çalışma kağıtları Standart istem formları

13 Kişiye Özgü Tanımlayıcılar • Laboratuvarlar numune tanımlayıcılar kullanmalıdır. • Kod: YYAAGGXXXX - 0905120047 anlamı 47 nolu numunedir 12 Mayıs, 2009 tarihinde alınmıştır Hasta tanımlayıcıları

14 Kişiye Özgü Tanımlayıcılar Kimlik Tanımlayıcı: Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere, yatışı yapılan her hasta da (günü birlik hastalar dâhil) kimlik doğrulaması için kullanılan tanımlayıcıdır. Hastane HKS Tanımlar sayfa:13 Hasta tanımlayıcıları

15 15 Test istem formu ISO 15189  ISO gereklilikleri Laboratuvar

16 Kayıt defterleri/işlem kağıtları ve kontrol süreçleri Laboratuvar

17 Veri Koruma Evrak-bazlı sistemler  Kayıtlar için dayanıklı materyaller kullanın  Kayıtları uygun olarak saklayın Elektronik sistemler • Düzenli aralıklarla verileri yedekleyin

18 18 Gizliliği koruma/güvenlik • Laboratuvar yöneticisi aşağıdakilerle ilgili politikalar ve prosedürler oluşturmakla sorumludur:  Hasta mahremiyetinin korunması  Laboratuvar verilerinin güvence altına alınması

19 Test sonuçları raporlama sistemleri zamanında doğru okunaklı kolay anlaşılır yeterli bilgi yorum Lab Raporu ID 0905120047 Numune: Test: Doktor: Tarih: Hasta adı soyadı: Doğum tarihi: Adres: Hasta No:

20 İletişim İletişim için iyi bir sistem kurulmalı  Laboratuvar içinde  Müşterilerle  Diğer sağlık hizmeti sunucuları ile  Referans laboratuvarları ile  Diğer resmi kurumlarla

21 Yetersiz arşivleme Yetersiz arşivleme Sık karşılaşılan sorunlar Eksik veri Bilgisayar sistemleri uyumsuzluğu Veri iletilmesindeki hatalar Verilere ulaşılamama Formların yetersizliği Kimlik bilgilerinin yetersizliği

22 Evrak- bazlı sistem Kayıt defterleri iyi tasarlanma gerektirir:  Kullanımı pratik ve doldurması kolay olmalı  Veri bulmada kolaylık sağlamalı  Verileri özetlemede ve rapor yazmada kolaylık sağlamalı

23 Yaş kaydı yok Sonuçlar adres sütununa yazılmış Veri girişi

24 Okunamıyor- kalın uçlu kalemle arka yüze yazı yazılmış Okunaksız yazı

25 Evrak-bazlı sistem  Son rapor ana üründür- okunaklı yazılmalı  Basılı raporlar iki nüsha hazırlanmalı ve biri arşivlenmeli  Gerektiğinde tekrar ulaşmak için kayıtlar güvenli yerde saklanmalı

26 Hedefler: • Sonuçlara gerektiğinde ulaşılması • Numunelerin izlenmesi • Olayların değerlendirilmesi Yararlı kurallar: • Saptanmış bir tarihe kadar her şeyi saklayın • Kolay erişimi sağlayın • Dosyalama için mantıksal bir sistem kullanın • Kronolojik bir düzen içinde numaralayın Evrak-bazlı sistemde-saklama 01-04-2009 30-04-2009

27

28 Elektronik LBS Yazılım seçenekleri: • Kurum içi kullanım için geliştirilen ticari veri tabanlı yazılımlar • Tamamen geliştirilmiş ticari sistemler Seçim kriterleri: • Kalıcılık – bilgisayar sistemi bakımı, yedeklemeler • emniyet – erişim – gizlilik • izlenebilirlik • sistem hızı, esneklik

29 Kontrollü erişim Kontrollü erişim Raporların izlenmesi Raporların izlenmesi Hataların azaltılması Hataların azaltılması Diğer birimlerle entegre olma Mali yönetim Verilerin izlenmesi ve analizi Ayrıntılı, okunaklı raporlar Verilerin yeniden kullanılabilmesi KKY Avantajları

30 Eğitim: zaman ve para Eğitim: zaman ve para Yedekleme gereksinimi Yeni sisteme uyum süreci Maliyetler: Satın alma ve bakım Dezavantajları Alt yapı gereksinimi Alt yapı gereksinimi

31 Özet • Bilgi yönetim sistemi gelen ve giden verileri yöneten bir sistemdir. • Evrak-bazlı, elektronik ve her ikisi birlikte olabilir. • Her iki sistemde de numunelere özgü tanımlayıcılar, formlar, defterler, çalışma kağıtları kullanılır. • Elektronik sistem kurulurken iyi planlanmalı, maliyet dikkate alınmalıdır.

32 Anahtar Mesajlar İyi bir bilgi yönetim sistemi: • Bütün verilerin iyi yönetilmesini, • Sistem planlanmasında laboratuvar verilerinin tümünün kullanılmasını, • Verilerin erişilebilirliğini, doğruluğunu, zamanlamayı ve güvenliğini, • Hasta bilgilerinin gizliliğini sağlar.

33 Hastane HKS Sayfa: 52-55

34

35

36 Kalite Yönetim Sistemi OrganizasyonPersonel Ekipman Satın alma ve stok yönetimi Süreç Kontrolü Doküman ve Kayıtlar Olay Yönetimi Değerlendirme Sürecin İyileştirilmesi Tesisler ve güvenlik Müşteri Hizmetleri Bilgi yönetimi Soru? Katkı?


"Bilgi Yönetimi MODÜL 9. Isınma Sorusu 1 Hangisi bilgi yönetiminin unsurlarından biri değildir? a)Hasta tanımlama b)Numune etiketleme c)İstem formları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları