Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

• “Gelişme potansiyeli geri kalmışlıkla doğru orantılıdır” Alexander Gershenkron: Economic Backwardness in Historical Perspective • Toynbee: “challenge.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "• “Gelişme potansiyeli geri kalmışlıkla doğru orantılıdır” Alexander Gershenkron: Economic Backwardness in Historical Perspective • Toynbee: “challenge."— Sunum transkripti:

1

2 • “Gelişme potansiyeli geri kalmışlıkla doğru orantılıdır” Alexander Gershenkron: Economic Backwardness in Historical Perspective • Toynbee: “challenge and response”

3  Varolan ekonomik düzey ve engeller:  (siyasal, sosyal, kültürel vs.)  Fırsatlar  rekabet, kullanılan, alınan teknoloji = daha az direnç ve maliyet

4  Bullion = külçe  “bulyonizm”  Dış ticaret fazlası  Kendi kendine yeterlilik

5  feodal > ticaret toplumu  tarımsal > endüstriyel ekonomi  merkantilism > ekonomik liberalizm

6  1. Sermaye birikimi  2. Pazar genişliği  3. Hammadde kaynakları  4. “Özgür” ve ucuz emek  5. Olumlu siyasal ve hukuksal yapı

7  KEŞİFLER  Pazar büyümesi  Para artışı  Enflasyon  Tüccar sınıfının gelişmesi  Ticari sermaye birikimi  Pazar için üretim  Serflerin topraktan atılışı  Kente göç  Ucuz işgücü

8

9

10

11  1. Çitleme “Enclosure” “koyunlar insanları yiyor” = özgür emek  2. Coğrafi konum  3. Rekabetçi kültür feodal=burjuva

12  4. Ham maddeler (demir, kömür)  5. Protestan Etiği  (Max Weber:The Pretestant Ethic and the Spirit of Capitalism)  6. Düzenli talep : adi, günlük mallar

13  İngiltere, Hollanda, Danimarka  “İsveç, Norveç, Danimarka Belçika, Felemenk. Hollanda!”  18.yy Osmanlı kullanımından!!!  “O bu işin daniskasını bilir !”  Ama Danimarkalılar da Angora (= Moher) kazaklara bayılırlardı

14  “Devlet” ve “sivil Toplum”  Temsiliyet  Şeçme özgürlüğü  Doğal haklar  “Size yapılmasını istemediğinizi başkasına yapmayın” Voltaire

15  1. Evren çözümlenebilir doğal yasalarla yürür  2. Bilimsel yöntemle ulaşılabilecek bilginin sınırı yoktur  3. Tek otorite deneyimdir ( ne TANRI ne de BİLİNMEZLİK)  4. İnsan ve toplumlar sonsuza kadar geliştirilebilir

16  Devlet ekonomiye müdahale edemez  “Laissez faire”  Doğal yasalar ve doğal haklar  “Pazar” da doğaldır ve yasalara tabidir  Bencil azamileştirme = maximization  “görünmez el”  “THE INVISIBLE HAND”

17

18 “Akşam yemeğimizi kasabın veya fırıncının iyilikseverliğine değil onların kendi çıkarlarını kollamalarına borçluyuz” Adam Smith

19

20  Çalışma koşullarının kötüleşmesi  Çevresel bozulma (kent-kır)  İşçi sınıfı “ghetto” ları  İşbölümü özellikleri  Makinalaşma  İşin bütününden kopuş  “yabancılaşma” (alienation)

21  Kaynaklar: kömür, demir, + insan!  Yeni üretim araçları  1733 Flying Shuttle (hareketli mekik)  1765 Spinning Jenny (iplik eğirme makinası)  1785 Power Loom (mekanik tezgah)  1793 Cotton Gin (çırçır makinası)  1769 Steam Engine (buhar makinası)

22

23  Ulaşım ve iletişimde devrim  1807 Robert Fulton “Buharlı gemi”  1830 George Stephenson “Lokomotif”  1839 Samuel Morse “Telgraf”  1855 İstanbul –Edirne telgraf hattı  1867 İzmir-Aydın demiryolu  1867 Alexandre Graham Bell “Telefon”  1892 Rudolph Diesel “Diesel Motoru”

24

25 “GÜNEŞ BATMAYAN İMPARATORLUK”

26  1850’ler Fransa, Amerika  1870’lerden sonra  Almanya  Italya  Avusturya- Macaristan  Rusya

27  I. Feodal Sınıflar - Burjuvazi Fransız devrimi  II. Burjuvazi – Proletarya Sosyalizm ve İşçi Sınıfı mücadeleleri  III. Merkez - Çevre Emperyalizm ve Anti-Emperyalist mücadeleler

28  KRİZ  Kültürel kimlikler  ekonomik statüler  tepkiler

29

30  Değişim süreçlerinde tüm “tepkiler”  “DÜNYA GÖRÜŞLERİ” ve  “İDEOLOJİ” lere gereksinim duyarlar

31  açıklar  değerlendirir (iyi- kötü)  yönlendirir (biz- öteki)  program sunar

32 Endüstrileşme kimin sırtından ? Fabrika ve madenler   Çocuk emeği  Uzun çalışma saatleri  Sosyal güvence yokluğu  Geçimlik ücret  (Survival wage) palyatif reformlar  Factory Act of 1833 ‑ 13 yaşından küçükler en fazla 9 saat !  Ten Hours Bill (1847) ‑ 13 ‑ 18 yaş arası kadın ve çocuklar 10 saat  1874’ de tekstil işçilerinin, % 14 ü 13 yaş altı idi

33 PİK DEMİR ÜRETİMİ (Ton) YIL MİKTAR , , ,248, ,396, ,215, ,999, ,701,000

34 ALINAN PATENTLER YILpatent , , ,921

35 HAM PAMUK İTHALİ (in l000 lb.) YIL MİKTAR , , , , ,214, ,009, ,874, ,136, ,005,000

36 PAMUKLU DOKUMA İHRACATI (1000 yard) YIL MİKTAR ,396, ,873, ,344, ,970, ,239, ,955,000

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Prof. Erdal Yavuz


"• “Gelişme potansiyeli geri kalmışlıkla doğru orantılıdır” Alexander Gershenkron: Economic Backwardness in Historical Perspective • Toynbee: “challenge." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları