Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3-6 YAŞ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3-6 YAŞ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 3-6 YAŞ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DR.ÖZGÜL POLAT UNUTKAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

2 ETKİNLİKLERİ PLANLAMA
Etkinlikler planlanırken Hedef ve Kazanılması Beklenen Davranışlar göz önüne alınmalıdır. Etkinlikler çocuğun yapabildiklerinden başlayarak geliştirilmelidir. Çocuk etkinliklerin gerçekleştirilmesinde aktif olmalı ve tercihleri dikkate alınmalıdır Etkinlik uygulamalarında bireysel, küçük ve büyük grup çalışmalarına eşit oranda yer verilmelidir. Bir gün içerisinde farklı gelişim alanlarını destekleyecek etkinliklere yer verilmelidir.

3 ETKİNLİKLERİ UYGULAMA
Çocukların anlayabileceği şekilde adım adım açıklanmalıdır. Verilen yönergeler açık ve net olmalıdır. Çocukların yaratıcılıklarını, düşüncelerini ortaya koyabilmeleri için fırsatlar verilmelidir. Uygulamada esneklik (zaman , etkinliğin çerçevesi vb.) sağlanmalıdır. Gerekli durumlarda değişiklikler yapılabilmelidir.

4 ETKİNLİKLERİ DEĞERLENDİRME
Etkinlikle hedeflere ve kazanılması beklenen davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığı tespit edilmelidir. Çocukların eğlenerek katılıp katılmadıkları değerlendirilmelidir. Varsa eksikliklerin kaynağı tespit edilmelidir.

5 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

6 PSİKOMOTOR ALAN HEDEF 4: Denge gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanılması Beklenen Davranışlar 1. Sözel yönergelere göre değişik hızlarda yürüme

7 3-4 Yaş için Etkinlik Öğretmen çocuklarla birlikte minderlere oturur ve şu öykünmeleri yapar; “Sabah uyandım, çok uykum var, Elimi yüzümü yıkamam gerek, kalkıp lavaboya yürümeliyim. Ama canım istemiyor. Haydi isteksizce lavaboya yürüyelim.Yavaş....Yavaş..... “Karnımızı doyurduk, aman ne çok vakit kaybettik acele etmemiz gerekiyor. Çabuk...çabuk giyinelim..Hemen okula gidelim.Hızlı...hızlı

8 4-5 Yaş için Etkinlik Öğretmen çocuklara, onlarla birlikte seçtiği bir müzik parçasını dinletir. Bu sırada sınıfın çeşitli yerlerine bazı oyuncaklar saklar. Çocuklar öğretmenin müziğin yavaşladığı yerlerde “yavaş...yavaş..” yönergesi ve temposu ile yavaş yürüyerek;müziğin hızlandığı yerlerde “hızlı...hızlı” yönergesi ile hızlı yürüyerek oyuncakları bulmaya çalışırlar

9 5-6 Yaş için Etkinlik: Öğretmen çocuklara “Aslan Avı” oyununu oynayacaklarını söyleyerek; “Şimdi ormanda gezintiye çıktık. Ağaçların arasından yavaş yavaş yürüyelim...Bakın orada bir maymun var, şimdi oraya doğru hızla ilerleyelim. Çocuklar bakın ilerde bir aslan uyuyor. Şimdi çok yavaş yaklaşalım aman aslanı uyandırmayalım. Eyvah aslan uyandı, hızla kaçalım...” diyerek çocukları yönlendirir.

10 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN HEDEF 1: Duygularını fark edebilme
Kazanılması Beklenen Davranışlar 1. Duygularını Söyleme 2. Duygularının nedenlerini söyleme 3. Duygularının sonuçlarını söyleme

11 3-4 Yaş İçin Etkinlik: Öğretmen “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” masalını çocuklara okur. Masalı okurken korkma, sevinme, mutlu olma, kızma gibi duyguları içeren bölümlere gelindiğinde “ pamuk prenses çok mutlu olmuş; neden mutlu olmuş? Sen ne zaman mutlu olursun?” gibi sorular sorar.

12 4-5 Yaş İçin Etkinlik: Öğretmen çeşitli olay kartlarını çocuklara gösterir ve kartlardaki olayları anlatmalarını ister. Çocuklar kartta gördükleri olayı ve bu olayın yarattığı duyguları tanımlar. Öğretmen karttaki kişinin “neden üzgün, mutlu, kızgın vb.” olduğunu, sonuçta neler olabileceğini sorar. Çocuklardan ellerindeki kartlardaki duyguların ne olduğunu söylemeleri ve kendilerini ne zaman ve neden böyle hissettiklerini açıklamalarını ister. Daha sonra çocuklarla birlikte her kart ile ilgili bir hikaye oluşturulur.

13 5-6 Yaş İçin Etkinlik: Öğretmen çocuklara daire şeklinde oturmalarını söyler. Öğretmen birinci çocuğa bir ayna verir. Çocuk aynaya bakarak, öğretmenin sözlerine uygun jest ve mimikler yapar. “çok güzel bir hediye aldın ve mutlu oldun,yüzünle mutlu olduğunu göster.”, “sen başka hangi durumlarda mutlu olursun? neden mutlu olursun? söyle”, “çok sevdiğin oyuncağını kaybettin ve üzüldün, yüzünle üzgün olduğunu göster” “sen başka hangi durumlarda üzülürsün?, neden üzülürsün? söyle” Etkinlik diğer çocuklarla sürdürülür. Öğretmen bu çalışmaya müzik ekleyerek çocukların dans yoluyla duygularını ifade etmelerini teşvik eder.

14 ÖRNEK II HEDEF: Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme Kazanılması Beklenen Davranışlar: 1. Gösterilen sembolün anlamını söyleme 2. Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterme (Sayı, şekil, logo,trafik işareti vb.) HEDEF: El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilme 4. Nesneleri uygun şekilde takıp çıkarma 6. Değişik araçlar kullanarak şekiller çizme

15 ETKİNLİK: Sayı Sayalım
Öğretmen sınıf içindeki materyalleri kullanarak çocukların nesneleri saymasını ister. Çalışma öncesi hazırlamış olduğu sayı sembollerini çocuklara göstererek bunların ne olduğunu ve bu sembole uygun sayıda nesne göstermelerini ister. Tüm çocuklar bu çalışmayı tamamladıktan sonra sayı sembolleri ve nesne resimlerinin oluşturduğu boz-yapları çocuklara karışık olarak verir ve bunları doğru bir şekilde tamamlamalarını sağlar. Öğretmen, çocuklara sayıları dağıtır,sayılar adlı bir şarkıyı söyler ve çocuklardan adı geçen sayı kimde ise elindeki sayıyı kaldırmasını ister. Daha sonra çocuklara boş kağıtlar ve boya kalemleri vererek, öğretmen elindeki sayıyı gösterir ve bu sayıda kağıtlara resim çizmelerini ister (Örn; 3 sayısı ve üç tane elma vb.)

16 ÖRNEK : III HEDEF:Dili etkili bir şekilde kullanabilme
Kazanılması Beklenen Davranışlar: 1.Nesne,durum ya da olayı anlaşılır şekilde açıklama. HEDEF2: Duygularını kontrol edebilme 1. Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyma 2. Rahatsız edici duygu ve dürtülerini uygun şekilde ortaya koyma

17 ETKİNLİK: Sessiz Sinema
Öğretmen çeşitli davranış problemlerini içeren kartlar hazırlar (Arkadaşının saçını çeken çocuk, yere tüküren bir kişi vb.). Çocuklar yarım daire şeklinde otururlar. Öğretmen bir televizyon fonu hazırlar. Çocuklara, “elimde bazı kartlar var şimdi her birinizin gelip benim elimdeki karta bakarak burada gördüğü olayı hiç konuşmadan arkadaşlarına anlatmasını istiyorum. Arkadaşlarınız bunu tahmin ettiklerinde bu olay üzerinde konuşacağız” der. Çocuklar canlandırmalarını yaptıktan sonra her durum ve hissettikleri hakkında konuşurlar.

18 HEDEF: Verilen bir problem durumunu çözebilme
Kazanılması Beklenen Davranışlar: 1.Problemin ne olduğunu söyleme 2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerme 3.Çözüm yolları içinden en uygununu seçme HEDEF: Duygularını kontrol edebilme Gerekli durumlarda kararlılık gösterme.

19 ETKİNLİK : Fırtınadaki Kayık
Çocuklar yarım daire şeklinde otururlar, sınıfın bir bölümü deniz olur, diğer çocuklarda kıyıda otururlar. Öğretmen çocuklardan biri denizde kayık ile gezintiye çıkmıştır, derken fırtına çıkar, kayıkta ise kürekler ve küçük bir kap vardır. Küreklerden biri fırtınadan dolayı denize düşer. Sonra kayık delinir su almaya başlar ve sonra diğer kürek düşer. Öğretmen kıyıda oturan çocuklara sürekli olarak, bizim kıyıya çıkmamız için bize yardım eder misiniz? diye sorar. Fırtına giderek artar, çocuklar çeşitli çözüm yolları önerirler ve bunlardan birini kullanarak öğretmen ve arkadaşlarını kıyıya çıkarırlar. Daha sonra da yaşadıkları ve hissettikleri ile ilgili sohbet ederler.

20 Etkinlik adı: Küçük Kurbağa Materyal: Oyuncak kurbağa Uygulama:
Küçük kurbağa, küçük kurbağa Gözlerin nerede? Gözlerim yok, gözlerim yok Yüzerim derede Kuvak vak vak Kuvak kuvak kuvak Şarkının sözleri ezgisiyle birlikte söylenir. Şarkının sözlerinde geçen kurbağanın vücut parçalarında değişikli yapılarak şarkının sözleri zenginleştirilir. Şarkının sözlerinde kurbağanın “yok“ dediği bölümde oyuncak kurbağa incelenerek gerçekten o vücut parçasının var olup olmadığına bakılır.

21 Etkinlik adı: Kulaktan Kulağa
Materyal: --- Uygulama: Çocuklar yan yana otururlar. Öğretmen sıranın en başındaki çocuğun kulağına fısıltıyla bir kelime söyler. çocuklar sırayla yanlarındaki arkadaşlarına bu kelimeyi fısıltıyla iletilirler. Sıranın en sonundaki çocuk kendisine iletilen kelimeyi yüksek sesle söyler. Kelimenin doğru iletilip iletilmediği tartışılır. Kelimenin yanlış iletilmesini sebep olan çocuk sıranın en sonuna geçer.

22 Etkinlik adı: Denizdeki Dalga Uygulama:
Öğretmen , çocuklara şu yönergeyi verir: “Gözlerini kapat ve bir denizde dalga olduğunu düşün.Denizdeki dalgalardan birisin. Aşağı, yukarı hareket ediyorsun. Bir aşağı, bir yukarı inip çıkan bir dalgasın... Tıpkı bir dalga gibi yavaşça aşağı inip sonra yukarı çıkıyorsun... Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı... Şimdi denizin içinde eriyip yok olduğunu düşün. Deniz sakinleşti. Dümdüz ve hareketsiz oldu. Sen de bu denizin bir parçasısın. Ooh rahatladığını hisset. Sakin ve dümdüz, kıpırtısız bir denizsin... Denizle senin aranda hiçbir fark kalmadı... Şimdi yavaş yavaş deniz tekrar dalgalanmaya başladı. Sen tekrar bir dalga oldun. Aşağı yukarı hareket ettiğini düşün... Dalga olarak bir kumsala yaklaştığını düşün. Kumsala doğru diğer dalgalarla birlikte gidiyorsun. Kumsal yaklaştı... Yaklaştı... Yaklaştı ve yaklaştı. Nihayet kumsala vardın. Yavaşça kumların üzerine yayıldın, kumların içine işlediğini düşün. Kumların içinde yavaşça aşağılara doğru indin... İndin...Kumlarla bütün oldun. Öylece kal. Birden ona kadar sayacağım. On deyince gözlerini aç.”

23 Etkinlik adı: Rap Rap (Tekerleme)
Uygulama: Rap rap o da ne? Hiii çimenli bir yol Altından geçemem,Üstünden geçemem Ama üzerinden geçebilirim, Fışır fışır fışır Rap rap o da ne? Hiii taşlı bir yol Altından geçemem, Üstünden geçemem Ama üzerinden geçebilirim, Takur tukur takur tukur (Yol türlerini ve yürürken çıkardıkları sesleri çeşitlendirebilirsiniz.) Rap rap o da ne? Hiii kocaman bir ev Hadi kapısını çalalım, Tak tak tak, Kimse var mı? Pencereyi tıklatalım, Tık tık tık, Kimse var mı? Aaa anahtarı üzerindeymiş, Kapıyı açalım, gıcııııııııır Aman tanrım, Kocaman bir ayı, Kaçalıııııııım

24 Etkinlik adı: Vücut Sesleri
Materyal: Çocukların bedenleri Uygulama: Her çocuk kendi bedenini kullanarak ses çıkarmaya çalışır. Ses çıkardığı beden parçası onun müzik aleti olur ve öğretmenin verdiği ritme uygun olarak ses çıkarmaya devam eder. Ritimler iyice öğrenildikten sonra çocukların beden sesleri kullanılarak bir orkestra oluşturulur.

25 Etkinlik adı: Hayvanlar Uygulama:
Köpeğim hav hav hav hav der Kedicim mırnav mırnav der Köpeğim benden ne ister? Kedicim benden ne ister Hadi gel hadi gel cici köpeğim Hadi gel hadi gel cici kedicim Hadi gel sana ben et vereyim? Hadi gel sana ben süt vereyim Eşeğim ai ai der Tavuğum gıt gıt gıt gıt der Eşeğim benden ne ister Tavuğum benden ne ister Hadi gel hadi gel cici eşeğim Hadi gel hadi gel cici tavuğum Hadi gel sana ben ot vereyim Hadi gel sana ben yem vereyim

26 Etkinlik adı: Gökyüzünde yükselen balonlar.
Materyal: Uygulama: Öğretmen , çocuklara şu yönergeyi verir: şimdi herkes oturduğu yerde içi boş bir balon gibi büzüşsün, küçücük olsun... ben sizi yavaş yavaş şişiriyorum... fıssss, fısss, fısss... iyice şiştiniz. Hafiflediniz ve göğe doğru yükseldiniz. Gözlerinizi kapatın... ovaları evleri dağları görün... daha da yükseldiniz. Gökyüzünün maviliği içinde, yukarı doğru yükselmeye devam ediyoruz. Şimdi herkes, göğe, yükselince neler gördüğünü ve başına neler geldiğini düşünecek ve gruba anlatacak.

27 TARTIŞMA AŞAMALARI Zihinde canlandırma: her çocuk, gökyüzüne yükselişi zihninde tasarlar ve neler gördüğünü zihninde yaratmaya çalışır. Tanımsal düzey: çocuklara, yapılan çalışmayı anlatmaları istenir. Her çocuk kendi yolculuğunu anlatır. Duygusal düzey: gökyüzünün özellikleri üzerine soru- yanıt yöntemi ile çalışılabilir. Ayrıca, faklı yolculuk biçimleri hakkında da sorular sorulabilir. Yaşantısal düzey: çocuklardan, gerçek yaşamlarıyla ilgili bir yolculuğu anlatmaları istenir. Geliştirme düzeyi: çocuklara, “güneşe doğru gitselerdi, ne olurdu?” diye sorulur. aya gidenlerin neler yaşayabilecekleri, uzayda kaybolmanın nasıl bir şey olabileceği sorulur.

28 Etkinlik adı: Yapmaktan Hoşlandıklarım
Materyal: Resim kağıdı, pastel boya Uygulama: Resim kâğıdı dört parçaya ayrılır. Çocuklardan her bir parçaya yapmaktan hoşlandıkları şeyin resmini çizmeleri istenir. Çalışma sonunda her çocuk çizdiği dört resmi de arkadaşlarına göstererek yapmaktan hoşlandığı şeyleri anlatır.


"3-6 YAŞ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları