Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Celal Bayar Üniversitesi  Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA  Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR  Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ  Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER  Yrd. Doç. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Celal Bayar Üniversitesi  Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA  Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR  Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ  Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER  Yrd. Doç. Dr."— Sunum transkripti:

1 Celal Bayar Üniversitesi  Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA  Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR  Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ  Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER  Yrd. Doç. Dr. Murat ORTANCA MANİSA – 2011

2 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 1998 yılında ilk defa Sorbon’ da dört ülke’nin katılımı ile başlayarak ilk adımları atılan ve 1999 yılında “Bologna Bildirgesi” ile resmiyet kazanan “Bologna Süreci”nin amacı, kapsamlı bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) oluşturmaktır.

3 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 Bologna Süreci;  Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin uygulanmasını,  Lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 3 dereceli bir sistemin uygulanmasını,  Üniversiteler arasında ortak bir kredi sistemi oluşturulmasını (ECTS),  Üniversiteler arasındaki öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin sağlanması,  Yükseköğretimde ortak diploma vermenin özendirilmesini, kalite güvence sisteminde oluşturulması  Program çıktılarının, yüksek öğretim ulusal yeterlilikleri çerçevesi ve temel alan yeterliliklerine bağlı olarak tanımlanması amaçlanmaktadır

4 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye YÖ Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikler Çerçevesi Program Öğrenme Çıktıları Dış Paydaşlar İç Paydaşlar Ders Öğrenme Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları PÇ1 PÇ2PÇ3 D1 X XXD2 XD3 D4X HazırÜniversitelerde Bölüm / Program Bazında Hazırlanacak D: Ders PÇ: Program Çıktısı

5 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011

6 Celal Bayar Üniversitesi Bologna Süreci – Önkoşullar •Mevcut durum analizi •Öğrenci işlerinin yeniden yapılandırılması •Mevzuat dönüşümü •Güçlü bir veritabanı •Program Çıktıları, Ders kataloğu ve müfredat çalışmaları •Çalışkan, azimli ve iş bitirici ekipler 6

7 Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Tarafından Yürütülen Faaliyetler • Önlisans,Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri Yenilendi • Merkezi ve Esnek bir öğrenci bilgi ve otomasyon sistemi kuruldu • Çiftanadal ve Yandal Yönergeleri Hazırlandı • Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesi Hazırlandı • Üniversite genelinde derslerde Ortak Kod kullanıma geçildi • Öğrenci Geri Bildirimlerini almak amacıyla Anket Sistemi oluşturuldu • Birimlerin sürece hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Ders Planı uygulamasına geçildi

8 Celal Bayar Üniversitesi Bologna Sürecinde C.B.Ü. Aralık 2010’da başlatılan süreç Güncel Müfredatın Hazırlanması Birimlerle Detay Toplantılar Akademik Birimlerin Sisteme Girecekleri Bilgileri Hazırlamaları ve Verilerin Sisteme Girilmesi Verilerin Sisteme Girilmesi. Ders Kataloglarının Hazırlanması Ders Planı’nın Oluşturulması Ders Amaç ve Hedefleri Ders Öğrenme Çıktıları AKTS Kredilerinin Belirlenmesi Program-Ders Matrisi Eğitim-Öğretim Mevzuatının Yenilenmesi CBUBIS Celal Bayar Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi – Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması Diploma Eki ve AKTS Etiketleri Başvurusu için Son Aşama 15.04.2012 Hedef tarih 8

9 Celal Bayar Üniversitesi Program (Disiplin) Bazında Yapılacaklar 1. Program Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi 2. Program İçeriği ve Çıktılarının Belirlenmesi 3. Ders Kataloglarının Hazırlanması Ders Planı’nın Oluşturulması Ders Amaç ve Hedefleri Ders Öğrenme Çıktıları AKTS Kredilerinin Belirlenmesi Program-Ders Matrisi 4. Anketler 5. Sürdürülebilir Gelişme ve Kalite Mekanizmasının Kurulması 9

10 Celal Bayar Üniversitesi Program (Disiplin) Bazında Yapılacaklar

11 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 PROGRAM ÇIKTILARI HAZIRLAMA Programın Amacı : Programın amacı, programın nasıl bir mezun profili istediğini ortaya koyan genel bir ifadedir. Programın amacı, tek bir cümle ile ifade edilmelidir. Program çıktıları, mezun olacağı program sonunda öğrencinin hangi niteliklerle/yeterliliklerle donanmış olacağını tanımlar. Diğer bir deyişle, program çıktıları nasıl bir mühendis, nasıl bir öğretmen, nasıl bir maliyeci, nasıl bir hemşire … istediğimizin göstergeleridir.

12 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 Program Çıktısı Yazma Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri): Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir. Program çıktıları tipik ya da ortalama bir öğrenci için yazılır. Program çıktıları mümkün olduğunca gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. Programın öğrenme çıktıları yazılırken, “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” dikkate alınmalı ve belirtilen yeterliliklere göre çıktılar iç ve dış paydaşlarla birlikte oluşturulmalıdır. TYYÇ :( http://www.tyyc.yok.gov.tr/?pid=48 )

13 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011

14 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 7. Çalışmalarına ait verileri tasarlama ve yorumlama becerisi. 8. Çalışma alanlarında takım çalışması yapabilme. 9. Daha ilerideki çalışmaları bağımsız olarak yapmaya devam edebilmek için gerekli öğrenme becerilerini geliştirebilme ve yaratıcılık becerisi. 10. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme. 11. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme. 12. Bir yabancı dili eğitim-öğretim düzeyine göre, Avrupa Dil Portföyü kriteri açısından Önlisans için en az A2; Lisans için en az B1; Yükseklisans en az B2 ve Doktora için en az C1 Genel Düzeyi’nde kullanabilme. 13.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyi (Önlisans) ya da İleri düzeyi (Lisans ve Önlisans)’nde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

15 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 14. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme. 15. Uzman ya da uzman olmayan dinleyicilere bilgi, düşünce, problem ve çözümleri sunabilme. 16. Alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme, 17. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme. 18. Sosyal adalet bilinci, çevre ve kalite konularında duyarlı olabilme. Kısacası program çıktıları “Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve ilgili mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri (Temel Alan Yeterlilikleri) karşılamalıdır.

16 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 Program Amacı ve Çıktısına Bir Örnek: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programının Amacı: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programının amacı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mesleği alanında hizmet verebilecek düzeyde bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş öğretmenler yetiştirmektir.

17 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011

18 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 8. Sosyal Bilgiler eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi, 9. Eğitim uygulamalarını bağımsız olarak yapabilme, gerekli öğrenme becerilerini geliştirebilme ve yaratıcılık becerisi, 10. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında uslusal ve uluslararası sorunları izleyebilme, 11. Düşüncelerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme. 12. Sosyal Bilgiler Eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili güncel bilgileri izleyip yeterli düzeyde kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), 13. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme (European Computer Driving Licence, Advanced Level), 14. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme, 15. Sosyal adalet bilinci, çevre ve kalite konularında duyarlı olabilme.

19 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011

20 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 Ders Öğrenme Çıktısı Yazma Dersin Amacı: Dersin öğrenme çıktıları yazılmadan önce dersin amacı belirlenmelidir. Dersin amacı program çıktılarıyla uyumlu olmalıdır; ancak aynı anlama gelemeyecek biçimde yazılmalıdır. Siyaset Bilimine Giriş: Bu dersin amacı, öğrencilerin siyaset bilimine ait temel kavramları tanımasını, ulusal ve uluslararası düşünce akımlarını kavramasını, düşünce akımları arasında karşılaştırma yapabilmesini sağlamaktır.

21 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 Ders Öğrenme Çıktısı Yazma Kuralları - Yazmaya başlamadan önce; “Öğrencim, dersin sonunda hangi bilgi, beceri ya da tutumlara sahip olmalıdır?” sorusu sorulmalıdır. - Öğrenme çıktılarını yazarken ifadelerin açık ve seçik olmasına dikkate edilmeli, yanlış anlaşılmalara neden olmamak için dil ve anlatıma özen gösterilmeli ve dersin öğrenme çıktısı “…-ebilme” ifadesi ile sonlandırılmalıdır. - Her bir öğrenme çıktısına, dersin içeriğini belirten bir ifade ile başlanılıp eylemin amacını bildirdikten sonra cümle, bir eylem fiili ile bitirilmelidir.

22 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 -Gözlenebilir ve ölçülebilir fiiller belirlemeliyiz, - “…çizebilme, …gösterebilme, …problem çözebilme, …açıklayabilme, …örnek verebilme, …hatırlayabilme, …tasarlayabilme, …uygulayabilme, …eleştirebilme, …karşılaştırabilme, …çalıştırabilme, listeleyebilme, …kullanabilme” gibi. - Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmak gibi belirsiz terimlerden kaçınılmalıdır.

23 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 “belirleyebilme” fiilini seçtiğimizi düşünelim. Siyaset Bilimi dersinde “siyasal ideolojiler” konusunda herhangi bir siyaset bilimci yazarın düşüne akımının irdelendiğini, göz önüne alırsak, şöyle bir öğrenme çıktısı yazabiliriz: “Yazarın siyasi düşüncelerine dayanarak bir makalesindeki görüşlerini belirleyebilme” “analiz edebilme” fiilini seçip, iktisat dersine ait “Talep” konusunda da şöyle bir ders çıktısı yazılabilir: “Talebin serbest piyasada fiyat oluşumuna etkisini analiz edebilme”. Öğrenme çıktılarını yazarken öğretim elemanının yapacakları değil, öğrencilerin ders sonunda neler kazandığı yazılmalıdır. Öğrencilerin ders sonunda hangi yeterliliklere sahip olacağı belirtilmeli, ürünün ne olacağı tanımlanmalıdır. Hedefler öğreticinin yapacaklarını değil, öğrenenlerin süreç sonunda kazanacaklarını ifade etmelidir.

24 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 Örnek 1: Osmanlı Devleti’ nde 18. yüzyılda yaşanan önemli olayların nedenlerini öğretebilme. (yanlış) Osmanlı Devleti’ nde 18. yüzyılda yaşanan önemli olayların nedenlerini açıklayabilme. (doğru) Yazılım-donanım ve işletim sistemleri ile ilgili temel konular hakkında eğitim verilmesi.(yanlış) Yazılım-donanım ve işletim sistemleri ile ilgili temel konuları kavrayabilme. (doğru) Örnek 2: Öğrencilerin sindirim sistemi hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olma (Yanlış) Sindirim sisteminin nasıl çalıştığını kendi ifadeleriyle açıklama (Doğru)

25 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 -Herhangi bir derse ait konu başlıkları öğrenme çıktısı olarak ifade edilemez. Örnek 1: Bilişim teknolojileri. (yanlış) Bilişim teknolojilerini kendi alanında kullanabilme. (doğru) Birbirine bağlı öğrenme çıktıları yazmaktan kaçınılmalıdır; çünkü öğrencilerin bu çıktıları kazanıp kazanmadıklarını ölçmek ve değerlendirmek zordur. Örnek 2: Hukukun temel kaynaklarını birbirleri ile ilişkilendirerek içtihatların hukuksal yapıdaki konumunu belirleyebilme. (Yanlış) Hukukun temel kaynaklarını birbirleri ile ilişkilendirebilme.(Doğru) İçtihatların hukuksal yapıdaki konumunu belirleyebilme. (Doğru)

26 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 İyi yazılmış öğrenme çıktıları süreç içinde yapılacakları değil, süreç sonunda kazanılacakları ifade ederler. Örnek:  Sınıfta hücre bölünmesini gösteren bir film izleme (Yanlış)  Hücrelerin insan vücudundaki işlevlerini açıklama (Doğru) Öğrenme çıktıları ölçülebilir (gözlenebilir) olmalıdır. Aksi halde, davranışın oluşup oluşmadığını belirlemek mümkün olmayacaktır. Örnek:  Yaratıcı düşünme (Yanlış)  Orijinal bir endüstriyel ürün tasarlama (Doğru)

27 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 Farklı öğrenme alanlarına ait örnekler:  Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli olayların tarihlerini söyleyebilme.  Resim sanatındaki çeşitli stillere ilişkin örnekler verebilme.  Yabancı dil öğrenirken örneklerden gramatik ilkeleri belirtebilme.  Bir problemi çözmenin olası yolları içinden en uygun olanına karar verebilme.  Kendi davranışının sorumluluğunu kabul edebilme.  Bağımsız olarak çalışma isteğine değer verebilme.  Kurallara uygun olarak otomobil kullanabilme.  Verilen bir tarihî konuda bir araştırma planlayabilme.  Gözlenmiş bir olgunun sebebini açıklamak için hipotezler oluşturabilme.  Bir matematik probleminde ilgili ve ilgisiz sayılar arasında ayrım yapabilme.  Uygun istatistik yöntemleri kullanarak bir testin güvenilirliğini hesaplayabilme.  Bilişim teknolojilerini kendi alanında kullanabilme.  Bir kavram ve ilkenin hangi kategoriye ait olduğunu belirleyebilme.  Tarihî olayları günümüz şartlarıyla karşılaştırabilme.  Gözlenmiş bir olgunun sebebini açıklamak için hipotezler oluşturabilme.  Gözlemlediği verilere göre bir bilim adamının ulaşmış olduğu sonuçların uygunluğunu inceleyebilme.

28 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 Öğrenme Çıktılarının Program Çıktıları ile İlişkilendirilmesi Her bir öğrenme çıktısının hangi program çıktısı/çıktılarıyla ilişkili olduğu belirlenmelidir. Böyle bir ilişkilendirme, dersin programa nasıl katkıda bulunduğunun görülmesine veya dersin programa olan katkısının arttırılması için dersin genel hedeflerinin ve öğrenme çıktılarının gözden geçirilmesine yardımcı olacaktır. Aşağıdaki tablo kullanılarak öğrenme çıktılarının program çıktılarıyla ilişkilendirilmesi sağlanabilir:

29 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi* Ders Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları PÇ1PÇ2PÇ3 -- ÖÇ1 ÖÇ2 ÖÇ3 ÖÇ4 *Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

30 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 Dersler ve Program Çıktıları Eğitim planında yer alan bütün ders ve etkinliklerin öğrenme çıktıları hazırlandıktan sonra her bir dersin hangi program çıktılarını sağladığını gösteren bir matris hazırlanmalıdır. Böylece program çıktılarının ders öğrenme çıktıları ile karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilmelidir. Boş kalan bir program çıktısı olursa derslerin içerikleri ve buna bağlı olarak öğrenme çıktıları tekrar yazılmalıdır. Sadece işaretleme yerine 1-5 arası yapacağınız değerlendirme sonuçları da yerleştirilebilir. 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek

31 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 DERS PROGRAM ÇIKTILARI PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13 Ders Axxxxxx Ders Bxxxxx Ders Cxxxx Ders Dxx Ders Exxx Ders Fxxxxxxx Ders Gxx Ders Hxxxxx Ders Ixxxxx Ders Jxxxx

32 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011

33 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011

34 Celal Bayar Üniversitesi MANİSA – 2011 YÖK Bologna Süreci, http://www.bologna.yok.gov.tr Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), http://tyyc.yok.gov.tr/ Avrupa Kalite Güvence Ağı http://www.enqa.eu/ Avrupa Üniversiteler Birliği http://www.eua.be/Home.aspx Avrupa Yüksek Öğrenim Araştırma konseyi http://www.coe.int/t/ Avrupa Öğrenci Birliği http://www.esib.org/ http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf http://www.enic-naric.net/ http://bologna.ankara.edu.tr/epgc/sunumlar/ocyazma.pdf http://www.agri.edu.tr/ulus/belgeler/bologna%20sureci%20uyum%20calismalari%20kilavuzu.pdfhttp://www.bologna.yok.gov.trTürkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)http://tyyc.yok.gov.tr/http://www.enqa.eu/http://www.eua.be/Home.aspxhttp://www.coe.int/t/http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdfhttp://bologna.ankara.edu.tr/epgc/sunumlar/ocyazma.pdfhttp://www.agri.edu.tr/ulus/belgeler/bologna%20sureci%20uyum%20calismalari%20kilavuzu.pdf http://cegek.cu.edu.tr/dokumanlar http://abofisi.kku.edu.tr/belgeler/bologna/programciktisi.ppt#256,1,Slayt 1 http://www.marmara.edu.tr/dosya/bologna-sureci-1.pdf http://bologna.ankara.edu.tr/epgc/sunumlar/auepgc1asama http://erasmus.ibu.edu.tr/Formlar/prg-gel-src.ppt http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/duyurular/ http://www.ege.edu.tr/excelword/bolognasunum2.ppt#256,1http://www.marmara.edu.tr/dosya/bologna-sureci-1.pdfhttp://bologna.ankara.edu.tr/epgc/sunumlar/auepgc1asamahttp://erasmus.ibu.edu.tr/Formlar/prg-gel-src.ppt http://www.ege.edu.tr/pdf/bologna.pdf http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=12027 http://bologna.ankara.edu.tr/epgc/sunumlar/ornekprogramyeterlikleri.pdf http://abofisi.kku.edu.tr/belgeler/bologna/ http://bologna.mehmetakif.edu.tr/


"Celal Bayar Üniversitesi  Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA  Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR  Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ  Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER  Yrd. Doç. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları