Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Millî Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından Eylül ayı başında genel çerçevesi açıklanan «Temel Eğitim Kurumlarından Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi»

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Millî Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından Eylül ayı başında genel çerçevesi açıklanan «Temel Eğitim Kurumlarından Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi»"— Sunum transkripti:

1 Millî Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından Eylül ayı başında genel çerçevesi açıklanan «Temel Eğitim Kurumlarından Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi» ne ait detaylar belli oldu. İlk açıklamada net olmayan ya da üzerinde tartışmalar süren detaylar ilan edilen «2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e-Klavuzu» ile artık netleşti. Özellikle ortak sınav uygulamasında yanlış cevapların doğru cevapları götürmeyeceği, Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarının nasıl hesaplanacağı ve uygulamanın detayları belli oldu.

2 • Sınav Takvimi ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI UYGULAMA TAKVİMİ SınıfDönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı TarihleriSınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıfI. Dönem 28-29 Kasım 2013 Perşembe -Cuma 14-15 Aralık 2013 Cumartesi-Pazar Ocak 2014 8. sınıfII. Dönem 28-29 Nisan 2014 Pazartesi-Salı 10-11 Mayıs 2014 Cumartesi-Pazar Haziran 2014

3 • Sınav Oturumları MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV OTURUMLARI SINAV GÜNÜOTURUMDERS ADI BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ SINAV SÜRESİ SORU SAYISI 1 1Türkçe09:0009:4040 DAKİKA20 2Matematik10:3011:1040 DAKİKA20 3Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi12:0012:4040 DAKİKA20 2 1Fen ve Teknoloji09:0009:4040 DAKİKA20 2T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük10:3011:1040 DAKİKA20 3Yabancı Dil12:0012:4040 DAKİKA20

4 2013–2014 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8 inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler merkezi sistem ortak sınavlarına gireceklerdir. E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencilerinin sınava girmek için herhangi bir ücret ödemelerine ya da başvuru yapmalarına gerek yoktur. • Sınav Başvurusu

5 Tüm 8 inci sınıf öğrencileri (olağanüstü haller ve özel durumlar hariç) sınavlara öğrenim gördüğü kendi okulunda girecektir. Öğrenciler sınava girecekleri sınıf ve sıra numarasını ise Millî Eğitim bakanlığının e-okul ve veli bilgilendirme sisteminden öğrenebileceklerdir. • Sınav Giriş Yeri

6 • Ortak Sınav Yapılacak Dersler DERS ADI Merkezi Ortak Sınav Puanı İçin AĞIRLIK KATSAYISI Türkçe4 Matematik4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi2 Fen ve Teknoloji4 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük2 Yabancı Dil2 Toplam AĞIRLIK KATSAYISI18

7 • Sınav Uygulaması Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek, her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır. Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınavda A ve B olmak üzere iki ayrı tür Soru Kitapçığı kullanılacaktır.

8 • Merkezi Sistem Sınavlarının Değerlendirilmesi Her test için doğru cevap sayıları dikkate alınacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Derslerin Sınav Puanı hesaplaması; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü ile hesaplanacaktır. 8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

9 Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır. • Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)

10 1. DÖNEM2. DÖNEM 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puan (YBP8) Dersler Haftalık Ders Saati Ağırlık Katsay ısı 1. Sınav Puanı 2. Sınav Puanı 3. Sınav Puanı Proje Performa ns Ortalama Ağırlıklı Ortalam a 1. Sınav Puanı 2. Sınav Puanı 3. Sınav Puanı Proje Performa ns Ortalama Ağırlıklı Ortalam a DSKSS1S2S3PRPEORTAORTS1S2S3PRPEORTAORT Türkçe549095100 9596,000017,142990100 9597,000017,3214 Matematik449085 889087,600012,5143888590 9589,500012,7857 Fen ve Teknoloji449395100 97,600013,9429939095 10094,500013,5000 Yabancı Dil42908590 9590,000012,85719095 93,750013,3929 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük2285 9086,66676,19059095 9091,66676,5476 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2295100 98,33337,0238100 100,00007,1429 Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi1 9592 9092,33333,297695100 98,33333,5119 Görsel Sanatlar1 95100 8593,33333,3333100 100,00003,5714 Müzik1 95 9093,33333,333395100 98,33333,5119 Beden Eğitimi ve Spor2 100 100,00007,1429100 100,00007,1429 Teknoloji ve Tasarım2 9094 10094,66676,76199094 10094,66676,7619 Toplam2818 93,5405 95,190594,3655 Ortalama (ORT) Hesaplama: ORT = ( S1 + S2 + S3 + PR + PE ) / 5 ORT_Türkçe = ( 90+95+100+100+95 ) / 5 = 96,000 Ağırlıklı Ortalama (AORT) Hesaplama: AORT = ( ORT x DS ) / ToplamDS AORT_Türkçe = ( 96.0000 x 5 ) / 28 = 17.1429 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP8) Hesaplama: YBP8 = ( 1.Dönem_AORT_Toplamı + _ 2.Dönem_AORT_Toplamı ) / 2 YBP8 = ( 93.5405 + 95.1905 ) / 2 = 94.3655

11 Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır. • Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı

12 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) Hesaplama: OSP1 = ((( (SPTür x KSTür + SPMat x KSMat + SPFen x KSFen + SPTar x _ KSTar + SPDil x KSDil + SPDin x KSDin) / KSTop.) / 100) x 700) OSP1 = ((( (95x4 + 85x4 + 95x4 + 85x2 + 85x2 + 95x2)/18) /100) x 700)=633.8889 OSP2 = ((( (100x4 + 85x4 + 90x4 + 95x2 + 90x2 + 100x2)/18)/100)x700)=649.4444 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) Hesaplama: AOSP = ( OSP1 + OSP2 ) / 2 AOSP = (633.8889 + 649.4444 ) / 2 = 641.6667 1. DÖNEM2. DÖNEM Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) Dersler Ağırlık Katsayısı Sınav Puanı Ağırlıklı Sınav Puanı 1. Sınav Puanı Ağırlıklı Sınav Puanı KSSPASPS1ASP Türkçe495380100400 Matematik48534085340 Fen ve Teknoloji49538090360 Yabancı Dil28517095190 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük28517090180 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi295190100200 Toplam18 1630 1670 OSP1633,8889OSP2649,4444641,6667

13 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. • Yerleştirme Puanı 6. Sınıf Yıl Sopnu Başarı Puanı (YBP6) 7. Sınıf Yıl Sopnu Başarı Puanı (YBP7) 8. Sınıf Yıl Sopnu Başarı Puanı (YBP8) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP) Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) 98,520093,480094,3655641,6667464,0161 Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) Hesaplama: YEP = ( YBP6 + YBP7 + YBP8 + OSP ) / 2 YEP = (98.5200 + 93.4800 + 94.3655 + 641.6667 ) / 2 YEP = 464.0161

14 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir. Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, - Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, - Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, - Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir. • Ek Puan

15 Öğrencilerin tercihlerine göre Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirmeleri yapılırken Yerleştirme Puanı ‘nın eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sırasına bakılır. 1) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı 2) 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 3) 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 4) 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 5) Tercih önceliği 6) Okuldaki Özürsüz Devamsızlık Oranı • Yerleştirme Puanı Eşitliği

16 DORUK ETÜT MERKEZİ olarak yeni sisteme uygun tüm çalışmalarımız yoğun olarak devam etmektedir. Öğrencilerimizin hem kaliteli eğitim alabilmeleri hem de yeni sisteme en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için hafta içi çalışmalarına ek olarak hafta sonu kurslarında da yeni sisteme uygun çalışmalar ve 20 sorudan oluşan ders bazlı test sınavları yapılacaktır. Sınav sonuçları en ince ayrıntısına kadar analiz edilerek öğrencilerimizin bireysel gelişimleri titizlikle takip edilmektedir. • Her Sisteme Hazırız


"Millî Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından Eylül ayı başında genel çerçevesi açıklanan «Temel Eğitim Kurumlarından Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi»" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları