Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 1)Temizlik malzemeleri 2)Sabun nedir? 3)Deterjan nedir? 4)Parfüm 5)Yumuşatıcılar 6)Çamaşır Suyu 7)Çamaşır Sodası 8)Tuz Ruhu 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 1)Temizlik malzemeleri 2)Sabun nedir? 3)Deterjan nedir? 4)Parfüm 5)Yumuşatıcılar 6)Çamaşır Suyu 7)Çamaşır Sodası 8)Tuz Ruhu 2."— Sunum transkripti:

1 1

2 1)Temizlik malzemeleri 2)Sabun nedir? 3)Deterjan nedir? 4)Parfüm 5)Yumuşatıcılar 6)Çamaşır Suyu 7)Çamaşır Sodası 8)Tuz Ruhu 2

3  Kimyasal maddeler yalnızca imalat ya da sanayi dallarında kullanılmayıp, günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. 3

4  Mutfak ve banyoyu temizlediğimiz, çamaşır ve bulaşıkları yıkadığımız ve mobilya cilaları, yüzme havuzu için kullandığımız klor, benzin, motor yağı, hidrolik yağ ve LPG kimyasal maddelerdir. 4

5  Evlerimizde kullandığımız ve kimyasal madde olarak değerlendirmediğimiz birçok ürün bulunmaktadır.  Sabunlar, şampuanlar, deodorantlar, parfümler, ilaçlar, öksürük şurupları, reçeteli ilaçlar, vitaminler, bitkisel ilaçlar ve organik temizlik ürünleri.  Kimyasal maddeler zehirli ve yanıcı olabilir ya da karıştırıldıkları zaman şiddetli tepki verebilirler. 5

6 Sabun Deterjan Çamaşır Sodası Çamaşır Suyu Tuz Ruhu 6

7 7

8  Sabun temizlikte kullanılan maddelerden bir bölümüne verilen genel addır.  Kimyasal bakımdan sabun ise basitçe yağ asitlerinin sodyum (Na ) yada potasyum (K) tuzlarından meydana gelen bileşiklerdir.  Farklı sabun çeşitleri vardır. 8

9 9

10 Gliserin Sodyum karboksilatlar Triaçilgliserol Hayvansal ya da bitkisel yağlar, kuvvetli bazlarla aynı ortamda ısıtılır. Bu olay sonunda sabun ve gliserin elde edilir. 10

11 SABUN KİRİ NASIL TEMİZLER: Sabun molekülleri 2 kısımdan oluşur. Suyu seven kısmı, suyu sevmeyen kısmı. Suyu seven kısım molekülün baş kısmını, sevmeyen kısmı da kuyruk kısmını oluşturur. Anlaşıldığı gibi baş kısım, polar; kuyruk kısmı da apolardır. 11

12 12

13 Sabun suda çözündüğünde bazik bir çözelti oluşturur. Oluşan baz kiri yumuşatır. C 17 H 35 -COONa → C 17 H 35 -COO - + Na + Kirler, genel olarak apolar yapıda olan yağlardır. Sabun ile su karşılaştığında sabunun polar ucunu, su molekülleri çeker. Ancak sabunun apolar ucu da elbisede yumuşamış olan apolar kiri sarar. Su molekülleri sabunun anyon kısmını çeker ve böylece kir ortamdan çözeltiye geçmiş olur. NOT: sert sularda özellikle Mg +2 ve Ca +2 iyonları vardır. Sabunlardaki anyon kısmı bu katyonlarla bileşik oluşturarak çökerler. Bu sebeple sabunun önemli kısmı çökmüş olur. Yumuşak sularda sabun daha fazla temizler. 13

14 14

15  Kir sökücü anlamına gelmektedir.Sabun dışındaki tüm temizlik malzemelerini kapsamaktadır.  Petrol ve türevlerinden elde edilmektedir.  Yüzey aktif özelliği olan deterjanlarda hidrofob kısmı genelde 8-18 karbon içeren düz veya dallanmış zincirlidir.Yapıda bazen benzen halkası da bulunabilmektedir. 15

16 DETERJAN Uzun C atomu zincirinden oluşan bir alkil yada arilin SÜLFAT yada SÜLFÜNAT tuzudur. C12H25-OSO3Na 16

17 Deterjanların yapısında benzen halkası taşıyan türleri vardır. Benzen halkası formülde gösterilmiştir. Bu tür deterjanlara; alkil benzen sülfonat deterjanları denir.

18 DETERJANLARINI KİRİ TEMİZLEMİSİ Deterjanın temizleme prensibi sabunla aynıdır. C 12 H 25 -OSO 3 - anyonunun OSO 3 - tarafı su tarafından C 12 H 25 - ucu, kir tarafından çekilir. Bu şekilde kir temizlenmiş olur. NOT: Deterjanlar, sert suda çökelek oluşturmazlar. Sert sularda daha iyi temizlerler. NOT: Deterjanlara köpük düzenleyici katkı maddeleri ilave edilir. NOT: Deterjan ve sabunun sıcak suda daha iyi temizlerler. 18

19 Su seven u ç su molek ü llerini tutar 19

20  Dolgu maddeler : Bu maddeler suya sertlik veren tuzları (Örn; Ca ++ ) inaktive ederek kumaş ve çamaşır makinasının çeşitli yerlerinde birikmesini önlerler. Deterjanların ısıtma ve emülsifiye olma özelliklerini artırırlar. Yıkama çözeltisinin uygun pH’da olmasını sağlarlar. (Fosfatlar, karbonatlar, silikatlar, sodyum sitrat ve aluminasilikatlar.)  Ağartıcılar : Bu maddeler çeşitli konsantrasyonlarda bulunan sodyum peroksit, sodyum perborat veya sodyum hipoklorit gibi maddelerdir. Hemen hepsinin yan etkileri vardır. Deride ve gözde yanmalara, ağız ve yemek borusunda yanıklara neden olurlar. 20

21 Deterjanların Sahip Olması Gereken Nitelikler  Suyun tek başına kirleri temizleyici g ü c ü sınırlıdır.. Kirle suyun s ü spansiyon veya em ü lsiyon şeklinde birleşmesi i ç in suya temizlik maddeleri katılır. Deterjan ismi verilen bu temizlik maddeleri doğal veya yapay nitelikte toz, tablet, ince tabaka veya sıvı halde olabilir.  Deterjanlar y ü ksek y ü zey aktivitesine sahiptir. 21

22 Yüzey aktif maddelerin suda çözündüklerinde hidrofil uçlarının ortaya çıkarttığı iyonların niteliğine göre; AnyonikKatyonik Non- iyonik Amfoterik 22

23  Suda çözündüklerinde hidrofil uçları anyon oluşturur.  Deterjanlar genellikle anyon aktif madde içerirler.  Etkileri ve sudaki çözünürlükleri sıcaklıkla artar.  Çok köpürürler.  Su sertliklerinden olumsuz etkilenirler 23

24  Sudaki çözeltileri katyon iyon oluşturur.  Kir çıkarma özellikleri zayıf olduğundan temizlik ürünleri üretiminde kullanılmaz.  Anyonik aktif maddelerle karıştırıldıklarında birbirlerini nötralize ederek çöker ve özelliklerini kaybederler.  Dezenfektanlar ve çamaşır yumuşatıcılarının üretiminde kullanılırlar. 24

25  Suda çözündüklerinde herhangi bir iyon oluşturmazlar.  Anyonik ve katyonik aktiflere oranla daha pahalıdır.  Su sertliğinden etkilenmemeleri önemli özelliklerindendir.  İyi bir yıkama maddesidir.  Alkali ortamda temizlenmemesi gereken malzemelerin temizliğinde tercih edilir.  Yağlı kirlerin çıkarılmasında oldukça etkilidir. 25

26  Yapılarında hem anyon hem katyon aktif maddelerin yumuşatma özelliğini taşırlar.  Temizleme güçlerinin yüksek olmasına karşın,yapılarının ve üretimlerinin karmaşık olması nedeni ile daha çok kozmetik sanayisinde kullanılırlar. 26

27 PARFÜM  Parfümün temizlik maddelerine ilave edilmesindeki nedenler temizliğin algılanabilir göstergesi olması ve temizlik sırasında sıcaklığın etkisiyle kirlerin yaydığı kötü kokuların önlenmesidir. 27

28  Çeşitli sakıncalarından ötürü,endüstriyel çamaşır temizliğinde parfümün etkisinin oldukça az olması istenmektedir.  Parfümler,birbiriyle uyumlu pek çok yağ ve koku maddesinin karışımından elde edilir. 28

29 APRE MADDELER  Yumuşatıcılar 29

30 YUMUŞATıCıLAR  Katyonik aktif maddelerdir.  Yıkanmış elyafın yüzeylerine yerleşerek yüzeyi yeniden düzgün hale getirirler.Elyafı kabartırlar.Yıkama esnasında gerek sürtünmeden gerekse anyonik maddelerden kaynaklanan statik elektriklenme oluşur.Çamaşır yumuşatıcılarının bir diğer etkisi de bu statik elektriklenmeyi ortadan kaldırmaktır. 30

31 SABUN SABUN DETERJAN DETERJAN  Suda çökelme yapar.  Bardak ve tabaklarda lekeler oluşur.  Giysiler ütülenirken sarı lekeler meydana gelir.  Doğal yağlardan hazırlanır.  Suyun sertliğinden etkilenir.  Birçok kullanım alanında deterjanın yerini alamaz.  Hem sert hem yumuşak sularda yıkama özelliğine sahiptir.  Sert sularda bile rahatlıkla köpürür.  Petrol ve türevlerinden elde edilmektedir.  Suyun sertliğinden etkilenmez.  Sabunun yaptığı her işi yapabilir. Sabun ile Deterjan Arasındaki Fark 31

32 ÇAMAŞıR SUYU  Çamaşırdaki kir ve lekelerin çıkmasına yarayan ya da çamaşırı beyazlatan,özel olarak hazırlanan kimyasal sudur.  Kimyasal formülü,NaOCl;kimyasal adı,sodyum hipoklorit veya sodyum hipoklorür.  Bulaşık,fayans,ıslak zemin,banyo ve tuvalet temizliğinde ve hijyen amacıyla kullanılan kimyasal bir maddedir. 32

33 33

34 ÇAMAŞIR SULARI: Bilinen beyazlatıcılar (ağartıcılar), Hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) Sodyum hipoklorit (NaOCl) Sodyum perborat mono hidrat(NaBO 3.H 2 O), Sodyum perborat tetrahidrat (NaBO 3.4H 2 O), Sodyum perkarbonat (2Na 2 CO 3.3H 2 O 2 ) gibi bileşiklerdir. 34

35 KLORLU ÇAMAŞIR SUYU: Sodyum Hipoklorit in % 5 lik çözeltisidir. Beyazlatıcı ve parlatıcı özelliğine sahiptir. •Mikrop öldürücü özelliğine sahiptir. •Ucuz dur. •Renkli çamaşırlarda kullanılmaz. 35

36 OKSİJENLİ ÇAMAŞIR SUYU: Bunların en önemlileri sodyum perborat (NaBO 3. 3H 2 O) ve sodyum perkarbonat (2Na 2 CO 3.3H 2 O 2 ) tır. Bu çamaşır sularının klorlu çamaşır sularına göre bir çok üstün yönleri vardır. •Daha pahalıdır. •Pamuklu ve keten kumaştan üretilmiş kumaşlarda kullanılır. •Her renk kumaşta kullanıla bilir. •Kumaşları fazla yıpratmazlar. 36

37 ÇAMAŞIR SODASI: Na 2 CO 3 Çamaşır sodası Sodyum Karbonat olarak bildiğimiz, bazik bir tuzdur. Sodyum Karbonatı suya attığımızda: Na 2 CO 3 +H 2 O → NaOH +Na HCO 3 şeklinde çözünürler. Yukarıda oluşan Sodyum Hidroksit: Yağ + NaOH → Sabun + Gliserin NOT: Çamaşır sodası görüldüğü gibi yağlar için önemli bir temizleyicidir. 37

38  En önemli kullanım alanı beyazlatma(ağartma)dır.  Bir maddeyi beyazlatmak veya ağartmak,onun rengini çıkarmak veya açmaktır.  Diğer bilinen beyazlatıcılar,hidrojen peroksit(H ₂ O ₂ ),sodyum hipoklorit(NaClO),sodyum perborat mono hidrat(NaBO ₂. H ₂ O ₂ ),sodyum perborat Tekstil sanayisinde boyama işleminin ilk adımı beyazlatmadır.  Çamaşır suyu,su arıtımı,sebze ve meyvelerin temizlenmesi amacıyla da kullanılmaktadır. 38

39 39 ÇAMAŞIR SODASIÇAMAŞIR SUYU 1.Çamaşır sodası Na 2 CO 3(sodyum karbonat) olarak bilinen bazik bir tuzdur. 2.Çamaşır sodası suya atıldığında, NaOH bazını oluşturur. 3.Oluşan NaOH yağ ile tepkimeye girerek, sabun ve gliserin oluşturur. 4.Çevreye zarar vermez. 1.Beyazlatıcı maddeler dir. 2.Klorlu çamaşır suları, hipo kilirit asitin %5 lik çözeltisidir. Ucuzdur. Renkli çamaşırlarda kullanılmazlar. 3.Oksijenli çamaşır suları, pahalıdır. Çamaşırları fazla yıpratmazlar ve her renk çamaşırda kullanılır.

40 TUZ RUHU  Hidroklorik asit,hidrojen ve klor elementlerinden oluşan,oda sıcaklığı ve normal basınçta gaz halinde bulunan kimyasal bileşiktir.  Temizlikte doğru kullanılan %36 lık derişik HCl,tuz ruhudur;sıvıdır.  Fayans,taş vb ıslak zeminde ağır kirleri temizlemek için kullanılır. 40

41 Kullanım alanları şöyledir: Kullanım alanları şöyledir:  Başlıca hidroklorik asit içeren tuz ruhu,çeşitli iş alanlarında kullanılan bir tür inorganik asittir,  Organik bileşiklerin oluşturulması,  İnorganik maddelerin sanayi dallarında üretilmesi, 41

42  Derişik HCl,organizmalar için büyük tahribata neden olabilmektedir.Gaz halindeki bir miktar HCl solunumu halinde,tüm solunum sistemi tahrip edilebilir.Sıvı halde döküldüğü çoğu yüzeyi eritebilir.  HCl ile çalışırken,eldiven ve koruyucu kıyafetlerin giyilmesi HCl kaynaklanabilecek tahribatların azaltılmasında veya engellenmesinde önemlidir.  Çamaşır suyu ile tuz ruhu birleşirse Cl ₂ açığa çıkar. Cl ₂ gazı oldukça zararlıdır.Bu nedenle tuz ruhu ile çamaşır suyunun birlikte kullanılmaması gerekir. NaOH+2HCl―>NaCl+H ₂ O+Cl ₂ 42

43 Bulaşık deterjanları Piyasada satılan bulaşık deterjanlarının çoğunda yüksek düzeyde fosfat ve klor bulunur. Yanlışlıkla yutulursa çok önemli sağlık sorunlarına yol açar. Bu nedenle bulaşıklarınızın çok iyi durulanması gerekir. 43

44 Cam ve ayna temizleyiciler Cam temizleyicilerin çoğu su, amonyak ve biraz da mavi boya karışımından başka bir şey değildir. Amonyak içeren cam temizleyicileri fazlasıyla tahriş edici gazlar yayar ve kazara göze püskürtülürse zararlı olabilir. 44

45 Koku Gidericiler  Oda deodorantlarının çoğu hiçbir şekilde havadaki kötü kokuları yok etmez. Bazıları rahatsız edici kokuları, hoş kokularla örtmeye çalışır, bazıları da burun yollarını yağlı bir tabakayla kaplayıp koku alma duyumuzu engelleyen bir kimyasal yayar. Oda deodoratlarında bulunan kimyasal maddelerden bazıları naftalin, fenol, kresol, etanol, ksilen ve formaldehit'tir. 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 ETİKETİ OKUYUNUZ!  Herhangi bir kimyasal ürünü almadan önce ETİKETİ OKUYUNUZ! Ürünün doğru kullanımını ve taşıdığı tehlikeleri öğreniniz. SEÇİNİZ  Evde özellikle çocukların olması halinde, en az tehlike içeren kimyasal ürünleri SEÇİNİZ KİLİTLEYİNİZ SAKLAYINIZ.  Kimyasal ürünleri çocukların ulaşamayacağı bir dolaba KİLİTLEYİNİZ. En tehlikeli ürünleri dolabın en dip kısmında SAKLAYINIZ. 50

51  BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ  51

52 CENNET COŞKUN 1011211028 AZER DİLEK 1011211077 AYŞE CANLI 1111211016 HÜLYA CANDOĞAN 1011211078 52 BURCU KAYAK 1011211056


"1. 1)Temizlik malzemeleri 2)Sabun nedir? 3)Deterjan nedir? 4)Parfüm 5)Yumuşatıcılar 6)Çamaşır Suyu 7)Çamaşır Sodası 8)Tuz Ruhu 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları