Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞUBAT- 2014

2 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 DÜNYADA TAŞKÖMÜRÜ VE ÖNEMİ

3 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dünya genelinde yaygın ve büyük miktarlarda bulunması, Güvenilir ve ekonomik fosil yakıt olması, Diğer kaynaklara göre daha uzun süreli kullanılacak olması, nedenleriyle vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Dünya görünür kömür rezervi 826 milyar ton olup, %49,8'ini taşkömürü oluşturmaktadır. Dünya kömür rezervleri 100’den fazla ülke sınırları içerisinde yer almakta, 70 ülkede de taşkömürü üretimi yapılmaktadır.

4 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dünyada üretilen elektriğin; %41’i kömürden, %20,1’i doğal gazdan, %16’sı hidroelektrik olarak, %14,8’i nükleer santrallerden, %5,8’i petrol ve %2,3’ü diğer kaynaklardan sağlanmaktadır. Küresel ısınma tehdidine karşın elektrik üretimindeki en büyük payın kömürde oluşu dikkat çekicidir. Dünya taşkömürü üretimi yıllar itibarıyla sürekli artmakta, linyit üretimi ise düşük miktarda da olsa azalmaktadır.1990 yılında 3,49 milyar ton olan Dünya taşkömürü üretimi 2000 yılında 3,61 milyar ton iken 2008 yılında 5,79 milyar tona, 2009 yılında ise %3,4 artışla 5,99 milyar tona, 2011 yılında 6,2 milyar tona yükselmiştir. Dünyada üretilen kömürün %70’e yakını elektrik ve ısı üretiminde kullanılmaktadır. Bu oran taşkömüründe %60’larda kalırken linyitte %90’ları geçmektedir. Taşkömürü Dünya’da pek çok yerde ve rekabete açık bir şekilde bulunmasına rağmen, %86’sı Çin, ABD, Hindistan, G.Afrika Cumhuriyeti, Japonya, Rusya ve Kore’den oluşan yedi ülke tarafından tüketilmektedir. Türkiye ise Dünya taşkömürü tüketiminde %0,38 pay ile 17.nci sırada yer almaktadır döneminde %6,8 oranında artan Dünya taşkömürü tüketimi, döneminde %60 oranında artmıştır. Kömür, Dünya ölçeğinde kullanımı en fazla artan birincil enerji kaynağı olma özelliğini korumaktadır yılına kadar Dünya kömür tüketiminin %74 ve uluslararası kömür ticaretinin % 44 artacağı ve kömürün Dünya enerji tüketimindeki payının %28’e çıkacağı tahmin edilmektedir. .

5 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dünya taşkömürü üretiminin önemli kısmı yerel pazarlarda tüketilmekte, uluslararası pazara konu olan kısım; 2006 yılında 593 milyon tonu buhar kömürü, 222 milyon tonu ise koklaşabilir kömür olmak üzere 815 milyon ton olup bu miktar Dünya üretiminin %13’ü oranındadır yılında ise Dünya üretiminin %15,7’si oranında 940 milyon ton kömür Dünya ticaretine konu olmuş olup bunun 708 milyon tonunu buhar kömürü, 232 milyon tonunu ise taşkömürü oluşturmuştur. Taşkömürü ticaretinde en önemli kullanıcı sektörler; Buhar kömürü ile çalışan Termik Santraller ile koklaşabilir kömür tüketen Demir-Çelik Sanayi’dir. Kömür özellikle demir- çelik endüstrisi için hayati önem taşımaktadır. Son zamanlarda global pazarda tek damarlı kömür rezervlerinin azalmasıyla birlikte kömür fiyatları 50 $ seviyelerinden 2011 yılında $ seviyelerine ulaşmıştır yılında ise kömür fiyatları 150 $/ton seviyelerine düşmüş olmakla birlikte, Özellikle fosil yakıtlar içinde taşkömürünün önümüzdeki 10 yılda tüketiminin buna bağlı olarak da fiyatlarının artacağı tahmin edilmektedir.

6 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 TÜRKİYE’DE TAŞKÖMÜRÜ

7 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Ülkemizde en önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzasında bulunmaktadır. Havzada bugüne kadar yapılan rezerv arama çalışmalarında, m derinliğe kadar tesbit edilmiş toplam Jeolojik rezerv 1.31 Milyar ton olup, bunun %40’ı (yaklaşık 523 Milyon ton) görünür rezerv olarak kabul edilmektedir. Zonguldak Taşkömürü Havzası dışında, rezerv açısından önemsiz birkaç taşkömürü zuhuru daha (Antalya ve Diyarbakır yöresinde) bulunmaktadır. Havza kömürlerinin kalorifik değeri kcal/kg (AID) arasında değişmektedir. Koklaşabilir rezervler Kozlu, Üzülmez ve Karadon bölgelerinde yer almaktadır. Armutçuk bölgesinde yer alan rezervler; yarı-koklaşma özelliği, yüksek ısıl değer ve düşük bünye külü içeriği ile hem koklaşabilir kömürlerle harmanlanarak hem de pulverize enjeksiyon (PCI) kömürü olarak demir-çelik fabrikalarında kullanıma uygun niteliktedir. Amasra bölgesi kömürlerinin koklaşma özelliği bulunmamakla birlikte, belirli oranlarda metalurjik kömürler ile harmanlandığında koklaşma özelliğini bozmamaktadır

8 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
.

9 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kuruluş Tarihi : Kuruluş KHK Tarih : No : KHK / 233 Ana Statü (RG) Tarih : No : 18602 Statüsü TTK, tüzel kişiliği olan, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. İlgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. Kuruluş Amacı Devletin genel sanayi ve enerji siyasetine uygun olarak taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkenin taşkömürü ihtiyacını karşılayarak yurt ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla teşkil edilmiştir. Adres : TTK Genel Müdürlüğü Yayla Mh. Bağlık Cd. İhsan Soyak Sk. No: Tel : Faks : İnternet : Sermayesi : MİLYON TL 9

10 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Misyonu Devletin genel sanayi ve enerji politikalarına uygun olarak taşkömürü rezervlerinin mümkün olan en ucuz maliyetle ve çevreye en az zararı verecek şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasıdır.  Vizyonu Taşkömürü madenciliğinde ileri ve yeni teknolojilerin kullanılarak üretim ve verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi başta Demir-Çelik sektörü olmak üzere ülkemiz sanayisinde kullanılan  taşkömürü  ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktır.

11 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1– GENEL BİLGİLER

12 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1 –GENEL BİLGİLER Havza imtiyaz alanı km² olup, 3000 km²’si denizde, 3885km²’ si karadadır. Havzanın m derinliğine kadar hesaplanan jeolojik rezervi 1,313 milyar ton olup, bunun %66’sı koklaşabilir özelliğe sahiptir. Toplam rezervin 610 milyon (%46) tonu özel sektör işletmeciliğine açılmıştır. Faaliyetlerini Genel Müdürlük birimleri ile beş müessesede sürdürmektedir. Armutçuk, Kozlu, Üzülmez ve Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri Zonguldak ili, Amasra Müessesesi ise Bartın ili sınırları içindedir. Havza taşkömürleri koklaşır ve koklaşmaz olmak üzere iki ayrı kalitededir ve kalorifik değerleri kcal/kg arasında değişmektedir. Doğrudan metalürjik kok elde etmeye uygun rezervler Kozlu, Üzülmez ve Karadon üretim alanlarında bulunmakta olup, toplam rezervdeki payları yaklaşık 2/3’tür. Kurumun kurulu üretim kapasitesi 5 milyon ton/yıldır. Bu üretim programı dikkate alındığında Havzanın ömrü yıl olarak hesaplanmaktadır.

13 ÜRETİM MÜESSESELERİ

14 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 –MEVCUT DURUM 2.1- Personel Durumu MEMUR VE İŞÇİ SAYILARI Genel Toplam MUE_ADI MEMUR MEMUR Toplam İŞÇİ İŞÇİ Toplam KADROLU SÖZLEŞMELİ YERALTI YERÜSTÜ GENEL MÜDÜRLÜK 118 553 671 668 1339 ARMUTÇUK 8 134 142 990 208 1198 1340 AMASRA 151 159 597 131 728 887 ÜZÜLMEZ 15 224 239 1560 1768 2007 KARADON 17 324 341 2902 449 3351 3692 KOZLU 16 212 228 1640 266 1906 2134 TOPLAM 182 1598 1780 7689 1930 9619 11399

15 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YIILIK ORTALAMA İŞÇİ SAYILARI
2.2- Yevmiyeli Personel YIILIK ORTALAMA İŞÇİ SAYILARI PAÜ Sayısı Yeraltı İşçi Sayısı Yerüstü İşçi Sayısı Toplam İşçi Sayısı 2003 4279 10339 3723 14062 2004 3861 8932 3329 12261 2005 3277 8200 3049 11249 2006 2936 7669 2942 10611 2007 2971 7983 2582 10565 2008 2309 7391 2294 9685 2009 3678 8754 2225 10979 2010 4033 9331 2126 11457 2011 3705 8967 1935 10902 2012 3306 8204 1936 10140 2013 3018 7942 1897 9839

16 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.3- Havza Taşkömürü Üretimi YILLIK TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ TTK TÜVENAN ÜRETİMİ TTK SATILABİLİR ÜRETİMİ RÖDOVANS ÜRETİMİ TTK SATILABİLİR+RÖDOVANS ÜRETİMİ YIL 2003 53.044 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Genel Toplam

17 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.4- İşçilik Randımanları (Stb. KG/Yevmiye)( ) YIILIK RANDIMANLAR Stb.Randıman PAÜ Stb.Randıman İçeri Stb.Randıman Genel 2003 1913 775 563 2004 1980 834 601 2005 2074 810 583 2006 2105 784 569 2007 2302 832 628 2008 2892 852 650 2009 2064 843 676 2010 2051 788 639 2011 2000 749 611 2012 1987 713 584 2013 2163 728 587

18 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.5- Kurumdan Ayrılan ve Kuruma Alınan İşçi Sayıları YILLAR KURUMDAN AYRILAN KURUMA YER ALTI YER ÜSTÜ TOPLAM ALINAN 14.496 6.419 20.915 2.677 4.666 3.632 8.298 4.992 4.222 1.909 6.131 432 2006 841 224 1.065 1215 2007 370 179 549 176 2008 746 198 944 85 2009 544 125 669 3109 2010 328 139 467 120 2011 387 146 533 43 2012 645 182 827 123 2013 518 638 230 27.763 13.273 41.036 13.202 2 –MEVCUT DURUM

19 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2-6 Yatırımlar 2005 yılından itibaren yatırım miktarlarında önemli artış sağlanarak, 90 milyon ton rezervin üretime hazırlanması amacıyla ana alt yapı hazırlıklarının önemli bir kısmı tamamlanmıştır. 2 –MEVCUT DURUM YILLAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Program (Bin TL) 15.500 14.500 26.000 25.000 24.500 31.102 34.866 47.000 55.000 58.000 61.000 Gerçekleşme (Bin TL) 11.802 8.890 25.988 22.323 24.887 31.007 33.085 42.900 33.033 29.192 50.723

20 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖREL BAZDA SATIŞLAR
2.7 -Sektörel Satışlar SEKTÖREL BAZDA SATIŞLAR Çates Demir Çelik Diğer TOPLAM TON ORAN 2003 0,63 0,19 0,18 1,00 2004 0,61 0,22 0,17 2005 0,26 0,13 2006 0,66 0,21 2007 0,65 0,24 0,11 2008 0,62 0,23 0,15 2009 2010 0,58 0,28 0,14 2011 0,27 0,12 2012 0,59 0,29 2013 0,57 0,33 0,10 Genel Toplam 0,25

21 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ MALİYET (YILLIK)
2.8 -Mali Durum –Ticari Maliyet -Ortalama Satış Fiyatı TİCARİ MALİYET (YILLIK) YIL HASILAT MALIYET URETIM TONAJ SATILAN TONAJ ORTALAMA HASILAT ORTALAMA MALİYET ORTALAMA KAR/ZARAR 2005 ,99 ,40 98,52 316,82 -218,30 2006 ,18 ,56 100,42 359,49 -259,08 2007 ,96 ,86 104,33 362,38 -258,04 2008 ,96 ,86 131,15 386,24 -255,09 2009 ,78 ,91 150,25 370,67 -220,42 2010 ,77 ,98 151,26 409,17 -257,91 2011 ,17 ,82 188,69 483,14 -294,45 2012 ,54 ,76 194,95 568,78 -373,83 2013 ,63 ,65 194,39 618,66 -424,26 Genel Toplam ,98 ,80 144,64 424,27 -279,64

22 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.8 -Mali Durum Ticari Maliyet İçindeki Girdilere Ait Paylar ( Bin TL) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TUTAR ORAN MALZEME GİDERLERİ 70.454,24 0,11 82.824,72 73.482,58 0,10 79.460,16 83.975,56 78.852,37 0,09 İŞÇİLİK GİDERLERİ ,56 0,67 ,48 0,66 ,43 ,87 ,81 0,65 ,37 0,64 MEMUR GİDERLERİ 63.136,16 65.478,16 67.719,47 76.445,77 85.254,70 88.636,71 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 61.128,49 70.601,33 88.308,18 73.434,31 82.514,39 85.744,72 DİĞER GİDERLER 7.756,72 0,01 8.276,59 7.631,54 8.637,03 10.424,37 10.247,76 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 1.834,66 0,00 2.080,08 3.026,08 2.497,06 2.586,92 3.217,84 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI 13.275,27 0,02 19.037,73 0,03 24.715,39 29.991,47 0,04 38.462,73 44.688,58 0,05 FİNANSMAN GİDERLERİ ,10 1,00 ,08 ,67 ,69 ,49 ,35

23 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.8-Mali Durum Ticari Maliyet İçindeki Girdilere Ait Paylar (%)

24 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.8-Mali Durum 2.8.3 –Zarar Durumu

25 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Kurumda üretim ve verimliliğin artırılması Havza taşkömürü kaynaklarının en etkin bir şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 3 .1 Ana Alt Yapı Hazırlıkları 2004 yılından itibaren Müesseselerimizin ana alt yapı hazırlıklarının (kuyular, ana kat galerileri, kömürü hazır hale getiren rekup galerileri ve diğer) önemli bir kısmı ihale yoluyla 3. şahıslara yaptırılmaktadır. Bu kapsamda ana alt yapı hazırlıklarımızı oluşturan kuyu ve galeri projelerimizden tamamlanan ve devam edenler aşağıda özetlenmiştir. 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

26 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuyular Havzadaki kömür madenciliğinde en önemli tesis yatırımlarının başında kuyular gelmektedir. Kuyu tesislerinden önemli bir kısmı tamamlanarak hizmete alınmış bir kısmının ise proje ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. HİZMETE ALINAN KUYULAR Uzun Mehmet-1 Kuyusu Gelik 75.Yıl Cumhuriyet Kuyusu 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İşletmeye alınma tarihi: 2004 Kuyu Toplam derinliği: 794 m Kazı Derinliği: +126/-668 Çalışma derinliği: +126/-540 İşletmeye alınma tarihi: 2006 Kuyu toplam derinliği: 842 metre Kazı derinliği: +14/-828 Teçhiz derinliği: +14/-770 Amaç: 1) İşçilerin ocaklara kısa sürede nakli 2) Havalandırma Kömür ve taş naklinde iyileşme 

27 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAMAMLANAN HİZMETE ALINACAK KUYULAR Kozlu TİM İncirharmanı Havalandırma Kuyusu İhale tarihi : 08/04/2009 Yüklenici : China coal No:5 Construction Company Sözleşme tarihi : 02/07/2009 Kuyu toplam derinliği : 750 m. Kazı derinliği : +30/-720 Sözleşme bedeli : $ Kesin kabul tarihi : 16/03/2012 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Karadon TİM Kilimli Havalandırma Kuyusu İhale tarihi : 08/04/2009 Yüklenici : China coal No:5 Construction Company Sözleşme tarihi : 02/07/2009 Kuyu toplam derinliği : 716 m. Kazı derinliği : +76/-640 Sözleşme bedeli : $ Yer Teslimi : 12/11/2009 Geçici Kabul Tarihi :

28 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Galeriler Üretimin idamesi ve hedeflenen üretim seviyelerine ulaşılması için bazı ana kat hazırlıkları müteahhit eliyle yaptırılmaktadır. Bu kapsamda yaklaşık 35 km galeri ihalesi yapılmış bugüne kadar yaklaşık 29,5 km’si tamamlanmıştır. Bir kısım hazırlıklar ise kurum tarafından sürdürülmektedir. Bu hazırlıkların tamamlanması ile yaklaşık 90 milyon ton rezerv üretime hazır hale getirilecektir. Kozlu TİM ve Kat Hazırlıkları Proje boyu : m Bu projenin tamamlanması ile; 1. –560/-630 katları arasındaki 10 milyon ton rezerv üretime hazırlanacaktır. 2. Üretim artışı sağlanacaktır. 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İhale edilen ikinci kısım : m Ihaleyi kazanan firma : Star İnşaat A.Ş. İşin Bedeli : $ Firma ile 16 Ocak 2008’de sözleşme imzalanmıştır. Aralık 2013 itibariyle galeri sürmüştür İhale edilen ilk kısım : m Yüklenici Firma : Star İnşaat A.Ş. İşin Bedeli : ,60 $ Mayıs 2007 tarihinde proje tamamlanmıştır

29 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Karadon Yeni Servis Kuyusu Kat Bağlantı Galerileri ve Su Atım Tesisleri ile –540 Kat Hazırlığı Proje miktarı : metre Yüklenici Firma : Yapı - Tek İnş. San. A.Ş İşin Bedeli : ,38 $ Amaç; Karadon Yeni Servis Kuyusu ile ocak bağlantılarının sağlanması, -540 katının üretime hazırlanması. 19 Temmuz 2005 tarihinde firma işe başlamış olup 2013 Haziran ayı sonu itibariyle m’ lik ilerleme sağlamıştır. Çalışmalarına 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciası nedeniyle yaklaşık 1 yıl ara veren firma, daha sonra faaliyetlerine başlamıştır. Fakat teminata ve All Risk Sigortasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğinden firmanın sözleşmesi tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile feshedilmiştir. 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

30 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kozlu TİM-425/-485 Kat Galerilerinin Islahı Müessesenin -425/-485 katlarındaki galerilerin geri kazanılarak 3,7 milyon ton rezervin üretime hazırlanması amacıyla tarihinde ihalesi yapılmıştır. Kazanan Firma : Star İnş. ve Tic. A.Ş. Sözleşme Tarihi : İşin Miktarı : metre İşin Bedeli : $ 25 Ocak 2008 tarihinde çalışmalarına başlayan firma tarihi itibariyle m’lik ilerleme yaparak projeyi tamamlamış ve tarihinde de işin kesin kabulü yapılmıştır. Armutçuk TİM -400/-450 Kat Galerileri Islahı Ve -500/-550 Kat Hazırlığı 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Müessesenin yarı kapalı/kapalı durumdaki galeriler ile yeni galerilerin açılarak yaklaşık 5,5 milyon ton rezervin üretime hazır hale getirilmesi amacıyla tarihinde ihale yapılmıştır. Kazanan Firma : Kasmet İnş. ve Tic. A.Ş. Sözleşme Tarihi : İşin Miktarı : metre İşin Bedeli : $ 2011 Ekim ayı sonu itibariyle 5.338,40 metre galeri işi tamamlanmış olup, geçici kabul süreci dava konusu olmuştur. Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

31 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Üzülmez TİM Asma Dilaver –250 Kat Hazırlığı ile Havalandırma ve Nakliyat Galerilerinin Islahı Müessesenin katlarındaki toplam 11,5 milyon ton rezervin üretime hazırlanması amacıyla tarihinde ihale yapılmıştır. Kazanan Firma : Star İnş. ve Tic. A.Ş Sözleşme Tarihi : İşin Miktarı : metre İşin Bedeli : $ 2013 Mart ayı sonu itibariyle metre iş yapılmıştır. 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 12 Ocak tarihinde yer teslimi yapılmış olup, yüklenici firma çalışmalarına başlamıştır Haziran ayı sonu itibariyle metre iş yapılmıştır. Firma işi süresinde tamamlayamadığı için tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmesi feshedilmiştir.

32 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
3.2-Tüvenan Kömürlerin Yıkattırılması Üretim miktarlarının arttırılmasına yönelik alt yapı yatırımlarına paralel olarak başta demir-çelik sektörü olmak üzere günümüz piyasa şartlarına uygun kalitede ürünle elde edilebilmesi için tüvenan kömürlerin hizmet alımı yolu ile yıkattırılmasına başlanmıştır. Kozlu ve Üzülmez Müesseseleri’nde kurulan lavuarlarda kömür yıkama işlemlerine Mart 2006 tarihinde başlanmış ve sözleşme süresi Nisan 2011 tarihinde tamamlanmıştır. Her iki müessesede tüvenan kömürlerin yıkattırılması işlerinin kesintisiz yapılmasını sağlamak amacıyla ayrı ayrı ihaleye çıkılmıştır. Karadon TİM için 5 Nisan 2010 tarihinde ihale yapılmış olup, ihaleyi kazanan Firmanın sözleşmesi 31/08/2012 tarihinde fesh edilmiş ve yıkama işlemlerinin kesintisiz sürdürülmesi için 01/09/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 18 aylık süre için doğrudan temin yapılmıştır. İhale süresinin 5 yıl olması sorunlar yaşanmasına sebep olmuştur. Tüvenan kömürlerin hizmet alımı yoluyla yıkattırılması süresinin 15 yıla çıkarılması ile ilgili Bakanlığımız nezdinde yapılan girişimler sonucu gerekli izin alınmıştır. Bu kapsamda 15 yıllık süre için Kozlu, Karadon ve Amasra TİM’leri tüvenan taşkömürlerinin 15 yıl süre ile yıkattırılmasına ilişkin ihale hazırlıkları sürdürülmektedir. 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

33 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
3.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları Kömür üretiminde mekanizasyonun sağlanarak üretim ve randımanlarda önemli oranda iyileştirme sağlanması amacıyla 1,1 – 2,2 metre kalınlıklardaki kömür damarlarında mekanize kazı yöntemlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda başlangıçta pilot bir kömür panosunda mekanize üretim metodunun uygulanması ve elde edilecek sonuçlara göre havza çapında yaygınlaştırılması planlanmaktadır Bu amaçla 13 Haziran 2012 tarihinde ihale yapılmış olup, 15 Ağustos 2012 tarihinde de sözleşme imzalanmıştır. İhaleyi kazanan firma, 2012 yılsonu itibariyle teçhizatın imalatına yönelik çalışmalarını tamamlamış ve 2013 Mart ayı başında Kurumumuza naklini gerçekleştirmiştir. Mekanize Kazı Teçhizatı ile yapılan deneme çalışmaları ile istenilen başarı elde edilmiştir. Teçhizatın geçici kabulü yapılmıştır. Ayrıca teçhizatın Karadon TİM, Üzülmez TİM ve Kozlu TİM’ deki dik damarlarda kullanılmasına yönelik planlama yapılmış olup, bu müesseselerdeki hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Teçhizatın bu müesseselerimizde yaygınlaştırılması halinde üretimde önemli artış sağlanacaktır. 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

34 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
3.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları Amasra TİM’deki pilot panoda kullanılacak mekanize kazı teçhizatının klasik uzun ayak uygulamasına göre mukayesesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. PARAMETRE KLASİK YÖNTEM MEKANİZE UZUN AYAK GERÇEKLEŞMELER İŞÇİ SAYISI (kişi) 90 27 GÜNLÜK ÜRETİM (Ton) 208 600 RANDIMANLAR Tüvenan (Kg/Yev.) Pano Ayak üretim İşçiliği Randımanı 3.619 15.185 Satılabilir 2.171 9.111 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

35 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
3.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

36 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
3.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları Bu teçhizatın Karadon, Kozlu ve Üzülmez TİM’lerinde kullanılmasına yönelik uygun damarlar mevcut olup, Amasra TİM’deki panoların 2 yıl içinde tamamlanmasına müteakip bu müesseselerimizde de kullanılması ve yaygınlaştırılması planlamıştır. 2. bir teçhizatın alımı ve bu müesseselerimizde kullanılması halinde klasik uzun ayak yöntemine göre mukayese edildiğinde; 1-Mekanize üretimde yıllık ortalama ton üretim artışı, 2-İşçilik maliyetlerinde 11,7 milyon TL /yıl olmak üzere toplam maliyetlerde yıllık ortalama 13,3 milyon TL tasarruf sağlanacaktır. 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

37 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mekanize kazı teçhizatının Kurum çapında yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar Hazırlanması Planlanan Dik Damar (40° Üstü) Damar Rezervleri (ton) DAMAR KALINLIK EĞİM PANO BOYU AYAK BOYU REZERV AMASRA Tavan Damar 1-2,2 52 75-85 Kalın damar 2,5-3,2 52-61 70-80 Taşlı damar ÜZÜLMEZ Piç 1,5 55 Nasifoğlu 3,3 KOZLU Ömerağa Civelek Büyük kılıç 2,5 2,5-3,00 7,00 70º 70 KARADON Acılık 3,00 60º 530 110 Piriç 1,80 540 Çay 560 1010 Akalın 1,70 580 Gökcan 1,50 590 TOPLAM 37

38 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mekanize kazı teçhizatının Kurum çapında yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar dik damarlar üretim planlaması (Ton/yıl) Müessese 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Amasra Üzülmez Kozlu Karadon * *2. Teçhizatın alınması halinde 38 38

39 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
3.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

40 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
3.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

41 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları 2-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 41

42 42

43 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
3.4 İş Güvenliğinin ve Ekonomisinin Geliştirilmesi Projesi Ayrıca Kurumumuz 2011 yılında Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği Madencilik Bölümüne (ISSA MINING) üye olmuştur tarihinde Issa Mining ile teknik işbirliği anlaşması yapılarak, Türkiye madenciliğinde, mevcut şartları iyileştirmek, iş kazaları ve meslek hastalığı tazminatlarını düşürmek, üretim ve verimliliği artırmak amacıyla “Taşkömürü Madenlerinde İş Güvenliğinin ve Ekonomisinin Geliştirilmesi Projesi” uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında, Kozlu TİM’de -485/-560 Milepero damarında pilot çapta JACPOT ‘lu tahkimat elemanlarının uygulanmasına yönelik deneme çalışmaları sürdürülmektedir. Deneme amaçlı uygulama çalışmaları devam eden sistemde malzemeden %30’luk iyileşme sağlanmıştır. Ayrıca benzer proje olarak İspanya ocaklarında kullanılan ve kurum ocaklarında da kullanılması uygun görülen kömür kazı makinasının denenmek üzere alımına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

44 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
3.4 İş Güvenliğinin ve Ekonomisinin Geliştirilmesi Projesi 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

45 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
3.4 İş Güvenliğinin ve Ekonomisinin Geliştirilmesi Projesi 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

46 KISA VADEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KISA VADEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

47 Karadon TİM I Nolu Kuyu Derinleştirme ve Teçhizi Projesi
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.1-Karadon TİM I Nolu Kuyu Derinleştirme ve Teçhizi Projesi Karadon TİM’de ; Üretimin derin kotlara inmesi, mevcut ihraç kuyusu olan Çatalağzı kuyusunda yaşanan su problemleri, yüksek maliyetler ve (yıllık 19 milyon kw enerji kullanılması ve 2 milyon TL nin üzerinde maliyet) –360 katına kadar hizmet vermesi, yeni bir ihraç kuyusu ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucu en uygun alternatifin 1 No.lu Kuyunun derinleştirilmesi olacağına karar verilmiştir. Proje kapsamında I No.lu kuyunun açık olan +50/-420 kotları arası tamirinin yapılması, -420/-780 kotları arasında derinleştirilmesi, -540 ve -700 katlarında çift taraflı inset tesis edilerek ihraç kuyusuna dönüştürülmesi planlanmıştır. Ayrıca -360 katında yer altı sızdırmazlık barajı inşa edilecek ve Çatalağzı kuyusu devre dışı bırakılacaktır. Karadon TİM I Nolu Kuyu Derinleştirme ve Teçhizi Projesi 4-KISA VADEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR 47

48 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4.2- Armutçuk TİM Yeni Kuyu Tesisi Projesi Armutçuk Müessesesi toplam 100 km² lik bir alanda üretim faaliyetini ilk yıllardan itibaren rezervin %75’ ini oluşturan büyük damarda gerçekleştirmiş ve halen devam etmektedir. Müessesenin Büyükdamar için rezerv durumu toplam ton’dur. Bu rezerv Deniz Altı İşletme Sahasındaki kömür varlığını da kapsamakta olup, -300/-650 katları arasındaki rezerv 16 milyon tondur.   Mevcut durumda 1964 yılında hizmete alınarak +191/-430 kotları arasında açık bulunan 13 nolu kuyu, +191/-400 katlarına hizmet vermektedir. Müessesede üretim faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda -500 ve alt kotlar ile denizaltına inilmesi zorunlu olduğundan mevcut altyapı ile Müessese üretiminin idame ettirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle Müessese üretiminin zorunlu olarak yoğunlaşacağı I. ve II. Blok Dikdamar Üretim Projesiyle birlikte yeni bir kuyunun tesis edilmesi planlanmış olup, ihale hazırlıkları sürdürülmektedir. 4-KISA VADEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR 48 48

49 Karadon TİM Kilimli -540 Batı Kanadı Kat hazırlığı
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.4 Diğer Çalışmalar Karadon TİM Gelik -460 Kat hazırlığı (Toplam rezerv miktarı 4,5 milyon ton, proje boyu 6 km, 1,8 km si tamamlanmıştır. ) Karadon TİM Kilimli -540 Batı Kanadı Kat hazırlığı (Toplam rezerv miktarı milyon ton, proje boyu 5,3 km ) Amasra -250/-350 Kat Hazırlığı, (Toplam rezerv miktarı 4,3 milyon ton, proje boyu 6 km, projenin 3,6 km’si tamamlanmıştır ) Armutçuk -500/-600 Kat Hazırlığı (Toplam rezerv miktarı 16 milyon ton, proje boyu 4,12 km ) Projelerinin önümüzdeki dönemde tamamlanması planlanmaktadır. 4-KISA VADEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR 49

50 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5- RÖDEVANS YOLUYLA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPTIRILAN ÇALIŞMALAR 50

51 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5.1-Rödövanslı Sahalar Tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5177 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerle, özel sektörün Zonguldak Havzasında rödövans yoluyla üretim yapmasının önü açılmıştır. Böylece taşkömürü potansiyelimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve üretimin artırılması ile yaratılacak istihdam marifetiyle bölge ekonomisi canlandırılmıştır. Bu kapsamda 31 taşkömürü, 2 kuvars kumu ve 1 adet de boksit olmak üzere toplam 34 saha rödövans yoluyla özel sektör işletmeciliğine açılmıştır. Rödövanslı sahaların tamamında 2013 yılı sonu itibariyle ton taşkömürü üretimi gerçekleştirilmiştir Bu sahalardaki üretim miktarları ile rödevans geliri ÜRETİM (Ton) YILLAR 2010 2011 2012 2013 Kömür Şiferton Boksit Kuvars kumu - 33.278 72.048 21535 72.517 Rödövans Geliri ($) * * * * Tahakkuk edilen rödövans geliri TL.

52 1.490 km2 5.395 km2 52 52 KANDİLLİ – HEMA A:Ş BBAĞLIK İNAĞZI– SOMA A:Ş
GELİK GÜNEY DİK KANAT – DEMİR MADENCİLİK A.Ş AMASRA –B HEMA 1.490 km2 5.395 km2 52 52

53 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5.1-Rödövanslı Sahalar Amasra B Sahası –400/-1200 m kotları arasında 375 milyon ton taşkömürü rezerv mevcuttur. İhale tarihi : Kazanan firma : Hema End. A.Ş Kademeli olarak 3,6 milyon ton üretime ulaşılarak 20 yıllık sözleşme süresince toplam 56 milyon ton kömür üretilecektir. Firma Amasra-B sahasında her biri 8 m çapında 1 adet havalandırma kuyusu, 1 adet kömür ihraç kuyusu ve 1 adet servis kuyusu olmak üzere toplam 3 adet derin kuyu tesis etmiştir. Firma kuyu akrosaj galerileri ve kat hazırlıklarını sürdürmektedir. Bu kapsamda toplam m galeri sürmüştür.

54 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5.1-Rödövanslı Sahalar Alacaağzı Kandilli Sahası +100/-300 arasında yaklaşık 13 milyon ton taşkömürü rezervi mevcuttur. İhale tarihi : İhaleyi kazanan firma : Hema Endüstri A.Ş Sözleşme süresi : 20 yıl tarihinde yapılan ihale sonucu sahayı 20 yıl süre ile işletmek üzere alan Hema Endüstri A.Ş. İle Kurumumuz arasında sözleşme imzalanmıştır. Firmanın hazırlamış olduğu projeler onaylanmış, yer teslimi yapılmıştır. Sahada yaklaşık 13 milyon ton rezerv mevcut olup, firma sözleşme süresi boyunca toplam 8 milyon ton üretim taahhüdünde bulunmuştur. Sahada yaklaşık 800 kişi istihdam edilmektedir. Alacaağzı Kandilli -300 kotu üzeri sahasında bugüne kadar ton üretim yapılmıştır.

55 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5.1-Rödövanslı Sahalar Bağlık-İnağzı Sahası Bu proje ile 136 milyon ton koklaşabilir taşkömürünün özel sektör tarafından üretilerek ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmıştır. İşletmeye alınma süresi; 2 yıl sahanın etüdü ve işletme projesi hazırlama, 4 yıl hazırlık dönemi olmak üzere 6 yıldır. Toplam 36 yıl süreli olarak tarihinde ihalesi yapılan Bağlık-İnağzı sahasının ihalesini Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Kazanmıştır. Firma 92 milyon ton üretim taahhüdünde bulunmuştur. Ödeyeceği rödövans bedeli 15,50 TL/ton’dur. Firma mevcut durumda “Saha etüdü ve proje hazırlama” faaliyetlerini sürdürmektedir. Gelik Dik Kanat Sahası Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Gelik İşletmesinin 1 Nolu Fayın güneyinde kalan dik damarlar yaklaşık 23 milyon ton rezerv ile üçüncü şahıslar tarafından işletilmek üzere Gelik Güneyi Senklinal Dikkanat-A Sahası olarak tarihinde yapılan ihaleyi Demir Madencilik A.Ş kazanmıştır. İşin süresi; 1 yılı proje hazırlama dönemi ve en az 4 yılı hazırlık dönemi olmak üzere toplam 25 yıldır. Firma 22,6 milyon ton üretim taahhüdünde bulunmuştur. Ödeyeceği rödövans bedeli 31 TL/ton’dur.

56 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5.2 Kömür Kaynaklı Metan Gazı Arama Ve İşletme Projesi (Coal Bed Methane Cbm) 1.Saha Gelir Payı : %17,4 2.Saha Gelir Payı : %10 Tahmini Rezerv: 60 Milyar M3 Havzada kömürlü seriler içerisinde bulunan ve işletmecilik esnasında tehlike arz ettiği için ortamdan uzaklaştırılması gereken metan gazının üretimden önce dışarı alınması, ortamdan çekilen gazın kullanıma sunularak kuruma ve ülke ekonomisine katkıda bulunması amacıyla Kömür Kaynaklı Metan Gazı Araştırma ve İşletme Projesi (Coal Bed Methane) ihale edilmiştir.

57 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
tarihinde yapılan ihaleyi Hema Doğal Enerji Kaynakları A.Ş. kazanmış ve firma ile tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Çalışma süresi; 2 yıl arama ve 15 yıl işletme safhası olmak üzere toplam 17 yıldır. Firma % 17,4 oranında, rödevans payı ödeyecektir. Bugüne kadar 10 ayrı sondaj tamamlanmıştır. Bu sondajlardan 5 adedinde çatlatma işlemleri yapılmıştır. Ticari olarak metan gazı üretimi için çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca 2 no.lu saha için tarihinde tekrar ihaleye çıkılmıştır. İhaleyi Delta Uluslararası İnşaat Sanayi ve Tic Ltd.Şt. kazanmıştır. Firma ile 9 Şubat 2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Firma 2 no.lu saha için % 10 oranında, rödövans payı ödemeyi taahhüt etmiştir. Projenin etüt ve arama dönemi 3 yıldır. Firma başarılı olması durumunda işletme dönemine geçecektir. İşletme dönemi 30 yıldır. İşletme döneminde ticari bir gaz üretemeyen firma aylık 5000 ABD doları ceza ödeyecektir. 5.3- Maden Ocaklarından Aspiratörle Emilen Hava İçindeki Metan Gazından Enerji Üretimi Projesi (Ventilation Air Methane VAM) Kurumumuz taşkömürü üretim faaliyetleri esnasında ocak içinden aspiratörle emilen hava içindeki metan gazının kurulacak tesiste yakılarak elde edilecek elektrik enerjisi yanında sıcak buhar ( prosesten alınan ) ve CO2 üretimine de imkan sağlamak ve aynı zamanda CO2 den 23 kat daha fazla sera etkisi yapan zararlı metan gazının atmosfere salınımını önlemek amacıyla tarihinde ihaleye çıkılmıştır. İhaleyi METANOKS Elektrik Üretim A.Ş kazanmıştır. Firma ile 8 Şubat 2012’de sözleşme imzalanmıştır. Proje öncelikle Amasra + 40 pervane sahası içinde başlatılacaktır, Amasra ‘da başarı sağlandığı takdirde Kuruma ait diğer pervaneler için de değerlendirilecektir. Firma %10,2 rödövans payı ödemeyi taahhüt etmiştir.

58 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF: Devam eden ve hazırlık aşamasındaki projelerin gerçekleştirilmesi ile ; Devreye alınan derin kuyular ve sürdürülmekte olan ana kat hazırlıklarının tamamlanması ile ana alt yapı hazırlıkları gelecek 30 yıl hizmet verecektir. 2. TTK tarafından 5 milyon ton, özel sektörce 5 milyon ton olmak üzere, toplam 10 milyon ton/yıl üretim gerçekleştirilecektir. 3. 4 milyon tonun üzerinde koklaşabilir kömür üretilerek ülkemiz Demir-Çelik sektörü ihtiyacının büyük bir kısmı havzadan karşılanabilecek ve bu sektörde dışa bağımlılık azaltılacaktır. 4. Yeniden Yapılandırma Çalışmaları birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Tüm bu çalışmalar sonucunda Hazineye olan yükümüz azaltılarak başabaş noktasına ulaşılacaktır.

59 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

60 6- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6.1 -İşçi Eksikliği Kurumuzun yeniden yapılanma programının temel hedefi üretim artışının sağlanarak kısa dönem içinde 5 milyon ton/yıl üretim seviyesine ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için işçiliğin belirlenen norm kadro yer altı 12000, yerüstü 2000 olmak üzere toplam seviyesinde tutulması gerekmektedir. Bu nedenle mevcut durumda ihtiyaç olan işgücü açığının ivedilikle giderilerek norm kadro seviyesine gelinmesi, bu seviyenin korunması için ise her yıl ihtiyaç olacak şekilde işçi alımı yapılması önem arz etmektedir. Bunun için işçi alımlarında bürokratik işlemlerin en aza indirilerek işçiliğin norm kadro seviyesinde tutularak sürdürülebilir bir istihdam politikasının oluşturulması gerekmektedir. . Bu nedenle gerek mevcut yapının korunması gerekse yeni yatırımlara paralel olarak yeraltında üretime destek gayesiyle bu işlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu eksiğin bir an önce kapatılması zorunluluk arz etmektedir. Mevcut durumda faaliyetlerin yürütülmesi ve üretimin idamesi açısından acil olarak 1500 pano ayak üretim işçisi ile 1000 üretime destek işçisi olmak üzere toplam 2500 işçiye ihtiyaç bulunmaktadır 6- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

61 6- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6.2- Rödevans İşletmeciliği Sorunları 3213 Sayılı Maden Kanunu ve Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5177 Sayılı Kanuna ilave edilen Ek Madde-1 ile 3867 Sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe işletilmesi hakkında Kanun ile Devletçe İşlettirilmesi kararlaştırılan Ereğli Kömür Havzasındaki Madencilik Faaliyetleri, bu kanun kapsamına alınmış ve sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürlerini işletmeye ve hukuku uhdesinde kalmak şartıyla işlettirmeye Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkili kılınmıştır. Kurumumuz imtiyaz sahası içerisinde bulunan ancak; kamu kaynağı aktarılmaması nedeniyle işletilemeyen ya da Kurumumuzca işletilmesi ekonomik olmayan veya daha önce çalışılıp terk edilen sahalardaki küçük ölçekli taşkömürü rezervlerinin, gerek ülke ekonomisine kazandırılması ve yeni istihdam olanakları yaratılması, gerekse kaçak kömür işletilmesi faaliyetlerinin önlenebilmesi açısından, rödövans karşılığı işlettirilmesinin önündeki hukuki engeller, Maden Kanununda yapılan değişikliklerle ortadan kaldırılmıştır. 6- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

62 6- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6.2- Rödevans İşletmeciliği Sorunları Bu düzenlemeyle Kurumumuzun 3867 Sayılı Kanun ile kazanılmış hakları güvenceye alınmıştır. Ancak, uygulamada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle RÖDÖVANS İŞLETMECİLİĞİ, KURUMUMUZ ALEYHİNE sonuçlar doğurmaya başlamıştır. Şöyle ki: Kurumumuzun ruhsat alanında, hukuku Kurumumuz uhdesinde kalmak kaydıyla bağımsız bir işyeri sahibi olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan rödövanslı saha işletmecileriyle imzalanan sözleşmelerde, firmaların yükümlülükleri ve sorumlulukları çok açık olarak ifade edilmiş olmasına rağmen, Maden Kanunu ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde, “MADEN İŞYERLERİNDEKİ TÜM SORUMLULUKLARIN RUHSAT SAHİBİNE AİT OLACAĞINA” ilişkin hükümler nedeniyle önemli sonuçlar doğuracak hukuki ve idari sorunlara muhatap olunmaktadır. Bu sorunun çözümlenmesine ilişkin olarak, Maden Kanunu ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişiklik taleplerimiz 12/11/2013 tarih ve 111/3380 sayılı yazımızla Bakanlığımıza arz edilmiştir. 6- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

63 6- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6.3- Limanlar 3241 Sayılı Kanunda belirtilen ve işletme yetkisi Kurumumuza ait olan inhisarların gerektiğinde kurumumuz tarafından üçüncü şahıslara işlettirilebilmesini teminen amacına yönelik olarak hazırlanan Ereğli şirketinden alınan demiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarının işletilmesi ve havzadaki deniz işlerinin inhisar altına alınması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağı Bakanlığımızın 26 haziran 2013 tarih ve 4415 sayılı yazısı ile başbakanlığa gönderilmiştir. 6- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

64 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARZ OLUNUR…


"TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları