Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞUBAT- 2014 1. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 DÜNYADA TAŞKÖMÜRÜ VE ÖNEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞUBAT- 2014 1. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 DÜNYADA TAŞKÖMÜRÜ VE ÖNEMİ."— Sunum transkripti:

1 ŞUBAT- 2014 1

2 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 DÜNYADA TAŞKÖMÜRÜ VE ÖNEMİ

3 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dünya görünür kömür rezervi 826 milyar ton olup, %49,8'ini taşkömürü oluşturmaktadır. Kömür; -Dünya genelinde yaygın ve büyük miktarlarda bulunması, -Güvenilir ve ekonomik fosil yakıt olması, - Diğer kaynaklara göre daha uzun süreli kullanılacak olması, nedenleriyle vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Dünya kömür rezervleri 100’den fazla ülke sınırları içerisinde yer almakta, 70 ülkede de taşkömürü üretimi yapılmaktadır. 3

4 . 4 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dünyada üretilen elektriğin; %41’i kömürden, %20,1’i doğal gazdan, %16’sı hidroelektrik olarak, %14,8’i nükleer santrallerden, %5,8’i petrol ve %2,3’ü diğer kaynaklardan sağlanmaktadır. Küresel ısınma tehdidine karşın elektrik üretimindeki en büyük payın kömürde oluşu dikkat çekicidir. Dünya taşkömürü üretimi yıllar itibarıyla sürekli artmakta, linyit üretimi ise düşük miktarda da olsa azalmaktadır.1990 yılında 3,49 milyar ton olan Dünya taşkömürü üretimi 2000 yılında 3,61 milyar ton iken 2008 yılında 5,79 milyar tona, 2009 yılında ise %3,4 artışla 5,99 milyar tona, 2011 yılında 6,2 milyar tona yükselmiştir. Dünyada üretilen kömürün %70’e yakını elektrik ve ısı üretiminde kullanılmaktadır. Bu oran taşkömüründe %60’larda kalırken linyitte %90’ları geçmektedir. Taşkömürü Dünya’da pek çok yerde ve rekabete açık bir şekilde bulunmasına rağmen, %86’sı Çin, ABD, Hindistan, G.Afrika Cumhuriyeti, Japonya, Rusya ve Kore’den oluşan yedi ülke tarafından tüketilmektedir. Türkiye ise Dünya taşkömürü tüketiminde %0,38 pay ile 17.nci sırada yer almaktadır.1990-2000 döneminde %6,8 oranında artan Dünya taşkömürü tüketimi, 2000-2009 döneminde %60 oranında artmıştır. Kömür, Dünya ölçeğinde kullanımı en fazla artan birincil enerji kaynağı olma özelliğini korumaktadır. 2030 yılına kadar Dünya kömür tüketiminin %74 ve uluslararası kömür ticaretinin % 44 artacağı ve kömürün Dünya enerji tüketimindeki payının %28’e çıkacağı tahmin edilmektedir. Dünyada üretilen elektriğin; %41’i kömürden, %20,1’i doğal gazdan, %16’sı hidroelektrik olarak, %14,8’i nükleer santrallerden, %5,8’i petrol ve %2,3’ü diğer kaynaklardan sağlanmaktadır. Küresel ısınma tehdidine karşın elektrik üretimindeki en büyük payın kömürde oluşu dikkat çekicidir. Dünya taşkömürü üretimi yıllar itibarıyla sürekli artmakta, linyit üretimi ise düşük miktarda da olsa azalmaktadır.1990 yılında 3,49 milyar ton olan Dünya taşkömürü üretimi 2000 yılında 3,61 milyar ton iken 2008 yılında 5,79 milyar tona, 2009 yılında ise %3,4 artışla 5,99 milyar tona, 2011 yılında 6,2 milyar tona yükselmiştir. Dünyada üretilen kömürün %70’e yakını elektrik ve ısı üretiminde kullanılmaktadır. Bu oran taşkömüründe %60’larda kalırken linyitte %90’ları geçmektedir. Taşkömürü Dünya’da pek çok yerde ve rekabete açık bir şekilde bulunmasına rağmen, %86’sı Çin, ABD, Hindistan, G.Afrika Cumhuriyeti, Japonya, Rusya ve Kore’den oluşan yedi ülke tarafından tüketilmektedir. Türkiye ise Dünya taşkömürü tüketiminde %0,38 pay ile 17.nci sırada yer almaktadır.1990-2000 döneminde %6,8 oranında artan Dünya taşkömürü tüketimi, 2000-2009 döneminde %60 oranında artmıştır. Kömür, Dünya ölçeğinde kullanımı en fazla artan birincil enerji kaynağı olma özelliğini korumaktadır. 2030 yılına kadar Dünya kömür tüketiminin %74 ve uluslararası kömür ticaretinin % 44 artacağı ve kömürün Dünya enerji tüketimindeki payının %28’e çıkacağı tahmin edilmektedir.

5 5 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dünya taşkömürü üretiminin önemli kısmı yerel pazarlarda tüketilmekte, uluslararası pazara konu olan kısım; 2006 yılında 593 milyon tonu buhar kömürü, 222 milyon tonu ise koklaşabilir kömür olmak üzere 815 milyon ton olup bu miktar Dünya üretiminin %13’ü oranındadır. 2009 yılında ise Dünya üretiminin %15,7’si oranında 940 milyon ton kömür Dünya ticaretine konu olmuş olup bunun 708 milyon tonunu buhar kömürü, 232 milyon tonunu ise taşkömürü oluşturmuştur. Taşkömürü ticaretinde en önemli kullanıcı sektörler; Buhar kömürü ile çalışan Termik Santraller ile koklaşabilir kömür tüketen Demir-Çelik Sanayi’dir. Kömür özellikle demir- çelik endüstrisi için hayati önem taşımaktadır. Son zamanlarda global pazarda tek damarlı kömür rezervlerinin azalmasıyla birlikte kömür fiyatları 50 $ seviyelerinden 2011 yılında 200-250 $ seviyelerine ulaşmıştır. 2013 yılında ise kömür fiyatları 150 $/ton seviyelerine düşmüş olmakla birlikte, Özellikle fosil yakıtlar içinde taşkömürünün önümüzdeki 10 yılda tüketiminin buna bağlı olarak da fiyatlarının artacağı tahmin edilmektedir. Dünya taşkömürü üretiminin önemli kısmı yerel pazarlarda tüketilmekte, uluslararası pazara konu olan kısım; 2006 yılında 593 milyon tonu buhar kömürü, 222 milyon tonu ise koklaşabilir kömür olmak üzere 815 milyon ton olup bu miktar Dünya üretiminin %13’ü oranındadır. 2009 yılında ise Dünya üretiminin %15,7’si oranında 940 milyon ton kömür Dünya ticaretine konu olmuş olup bunun 708 milyon tonunu buhar kömürü, 232 milyon tonunu ise taşkömürü oluşturmuştur. Taşkömürü ticaretinde en önemli kullanıcı sektörler; Buhar kömürü ile çalışan Termik Santraller ile koklaşabilir kömür tüketen Demir-Çelik Sanayi’dir. Kömür özellikle demir- çelik endüstrisi için hayati önem taşımaktadır. Son zamanlarda global pazarda tek damarlı kömür rezervlerinin azalmasıyla birlikte kömür fiyatları 50 $ seviyelerinden 2011 yılında 200-250 $ seviyelerine ulaşmıştır. 2013 yılında ise kömür fiyatları 150 $/ton seviyelerine düşmüş olmakla birlikte, Özellikle fosil yakıtlar içinde taşkömürünün önümüzdeki 10 yılda tüketiminin buna bağlı olarak da fiyatlarının artacağı tahmin edilmektedir.

6 6 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE’DE TAŞKÖMÜRÜ

7 7 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ülkemizde en önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzasında bulunmaktadır. Havzada bugüne kadar yapılan rezerv arama çalışmalarında, - 1200 m derinliğe kadar tesbit edilmiş toplam Jeolojik rezerv 1.31 Milyar ton olup, bunun %40’ı (yaklaşık 523 Milyon ton) görünür rezerv olarak kabul edilmektedir. Zonguldak Taşkömürü Havzası dışında, rezerv açısından önemsiz birkaç taşkömürü zuhuru daha (Antalya ve Diyarbakır yöresinde) bulunmaktadır. Havza kömürlerinin kalorifik değeri 5.450-7050 kcal/kg (AID) arasında değişmektedir. Koklaşabilir rezervler Kozlu, Üzülmez ve Karadon bölgelerinde yer almaktadır. Armutçuk bölgesinde yer alan rezervler; yarı-koklaşma özelliği, yüksek ısıl değer ve düşük bünye külü içeriği ile hem koklaşabilir kömürlerle harmanlanarak hem de pulverize enjeksiyon (PCI) kömürü olarak demir-çelik fabrikalarında kullanıma uygun niteliktedir. Amasra bölgesi kömürlerinin koklaşma özelliği bulunmamakla birlikte, belirli oranlarda metalurjik kömürler ile harmanlandığında koklaşma özelliğini bozmamaktadır Ülkemizde en önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzasında bulunmaktadır. Havzada bugüne kadar yapılan rezerv arama çalışmalarında, - 1200 m derinliğe kadar tesbit edilmiş toplam Jeolojik rezerv 1.31 Milyar ton olup, bunun %40’ı (yaklaşık 523 Milyon ton) görünür rezerv olarak kabul edilmektedir. Zonguldak Taşkömürü Havzası dışında, rezerv açısından önemsiz birkaç taşkömürü zuhuru daha (Antalya ve Diyarbakır yöresinde) bulunmaktadır. Havza kömürlerinin kalorifik değeri 5.450-7050 kcal/kg (AID) arasında değişmektedir. Koklaşabilir rezervler Kozlu, Üzülmez ve Karadon bölgelerinde yer almaktadır. Armutçuk bölgesinde yer alan rezervler; yarı-koklaşma özelliği, yüksek ısıl değer ve düşük bünye külü içeriği ile hem koklaşabilir kömürlerle harmanlanarak hem de pulverize enjeksiyon (PCI) kömürü olarak demir-çelik fabrikalarında kullanıma uygun niteliktedir. Amasra bölgesi kömürlerinin koklaşma özelliği bulunmamakla birlikte, belirli oranlarda metalurjik kömürler ile harmanlandığında koklaşma özelliğini bozmamaktadır

8 . 8 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

9 9 9 Kuruluş Tarihi : 28.10.1983 Kuruluş KHK Tarih : 08.06.1984 No : KHK / 233 Ana Statü (RG) Tarih : 11.12.1984 No : 18602 Kuruluş Tarihi : 28.10.1983 Kuruluş KHK Tarih : 08.06.1984 No : KHK / 233 Ana Statü (RG) Tarih : 11.12.1984 No : 18602 Adres : TTK Genel Müdürlüğü Yayla Mh. Bağlık Cd. İhsan Soyak Sk. No: 2 67090 Tel : 0 372 2524000 Faks : 0 372 2531661 İnternet : www.taskomuru.gov.trwww.taskomuru.gov.tr Statüsü TTK, tüzel kişiliği olan, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. İlgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. Statüsü TTK, tüzel kişiliği olan, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. İlgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. Kuruluş Amacı Devletin genel sanayi ve enerji siyasetine uygun olarak taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkenin taşkömürü ihtiyacını karşılayarak yurt ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla teşkil edilmiştir. Kuruluş Amacı Devletin genel sanayi ve enerji siyasetine uygun olarak taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkenin taşkömürü ihtiyacını karşılayarak yurt ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla teşkil edilmiştir. Sermayesi : 6.220 MİLYON TL TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 Devletin genel sanayi ve enerji politikalarına uygun olarak taşkömürü rezervlerinin mümkün olan en ucuz maliyetle ve çevreye en az zararı verecek şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasıdır. Misyonu Taşkömürü madenciliğinde ileri ve yeni teknolojilerin kullanılarak üretim ve verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi başta Demir-Çelik sektörü olmak üzere ülkemiz sanayisinde kullanılan taşkömürü ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktır. Vizyonu 10 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 11 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 – GENEL BİLGİLER

12 Faaliyetlerini Genel Müdürlük birimleri ile beş müessesede sürdürmektedir. • Armutçuk, Kozlu, Üzülmez ve Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri Zonguldak ili, • Amasra Müessesesi ise Bartın ili sınırları içindedir. Faaliyetlerini Genel Müdürlük birimleri ile beş müessesede sürdürmektedir. • Armutçuk, Kozlu, Üzülmez ve Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri Zonguldak ili, • Amasra Müessesesi ise Bartın ili sınırları içindedir. Havza imtiyaz alanı 6.885 km² olup, 3000 km²’si denizde, 3885km²’ si karadadır. Havzanın -1200 m derinliğine kadar hesaplanan jeolojik rezervi 1,313 milyar ton olup, bunun %66’sı koklaşabilir özelliğe sahiptir. Toplam rezervin 610 milyon (%46) tonu özel sektör işletmeciliğine açılmıştır. Kurumun kurulu üretim kapasitesi 5 milyon ton/yıldır. Bu üretim programı dikkate alındığında Havzanın ömrü 50-60 yıl olarak hesaplanmaktadır. Havza taşkömürleri koklaşır ve koklaşmaz olmak üzere iki ayrı kalitededir ve kalorifik değerleri 6200-7250 kcal/kg arasında değişmektedir. Doğrudan metalürjik kok elde etmeye uygun rezervler Kozlu, Üzülmez ve Karadon üretim alanlarında bulunmakta olup, toplam rezervdeki payları yaklaşık 2/3’tür. Havza taşkömürleri koklaşır ve koklaşmaz olmak üzere iki ayrı kalitededir ve kalorifik değerleri 6200-7250 kcal/kg arasında değişmektedir. Doğrudan metalürjik kok elde etmeye uygun rezervler Kozlu, Üzülmez ve Karadon üretim alanlarında bulunmakta olup, toplam rezervdeki payları yaklaşık 2/3’tür. 12 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 –GENEL BİLGİLER

13 ÜRETİM MÜESSESELERİ

14 2.1- Personel Durumu 2 –MEVCUT DURUM 14 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VE İŞÇİ SAYILARI 31.01.2014 Genel Toplam MUE_ADI MEMUR MEMUR Toplam İŞÇİ İŞÇİ Toplam KADROLUSÖZLEŞMELİYERALTIYERÜSTÜ GENEL MÜDÜRLÜK 118553671 668 1339 ARMUTÇUK 813414299020811981340 AMASRA 8151159597131728887 ÜZÜLMEZ 15224239156020817682007 KARADON 17324341290244933513692 KOZLU 16212228164026619062134 TOPLAM 1821598178076891930961911399

15 2.2- Yevmiyeli Personel 15 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YIILIK ORTALAMA İŞÇİ SAYILARI PAÜ SayısıYeraltı İşçi SayısıYerüstü İşçi SayısıToplam İşçi Sayısı 2003427910339372314062 200438618932332912261 200532778200304911249 200629367669294210611 200729717983258210565 20082309739122949685 200936788754222510979 201040339331212611457 201137058967193510902 201233068204193610140 20133018794218979839

16 2.3- Havza Taşkömürü Üretimi 16 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ TTK TÜVENAN ÜRETİMİTTK SATILABİLİR ÜRETİMİRÖDOVANS ÜRETİMİTTK SATILABİLİR+RÖDOVANS ÜRETİMİ YIL 2003 2.954.3342.011.17853.0442.064.222 2004 2.804.2441.879.411149.6252.029.036 2005 2.620.7121.665.324837.7192.503.043 2006 2.296.8921.522.421869.5862.392.007 2007 2.423.7191.675.373839.2982.514.671 2008 2.335.4571.586.5321.031.7122.618.244 2009 2.833.2431.879.6301.003.7602.883.390 2010 2.727.4141.708.844883.0742.591.918 2011 2.607.1821.592.5151.026.7322.619.247 2012 2.441.2701.457.104835.1572.292.261 2013 2.190.8371.369.921598.5011.968.422 Genel Toplam 28.235.30418.348.2538.128.20626.476.459

17 2.4- İşçilik Randımanları (Stb. KG/Yevmiye)(2003-2013) 17 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YIILIK RANDIMANLAR Stb.Randıman PAÜStb.Randıman İçeriStb.Randıman Genel 2003 1913775563 2004 1980834601 2005 2074810583 2006 2105784569 2007 2302832628 2008 2892852650 2009 2064843676 2010 2051788639 2011 2000749611 2012 1987713584 2013 2163728587

18 2.5- Kurumdan Ayrılan ve Kuruma Alınan İşçi Sayıları 2 –MEVCUT DURUM TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLAR KURUMDAN AYRILANKURUMA YER ALTIYER ÜSTÜTOPLAMALINAN 1990-199514.4966.41920.9152.677 1996-20004.6663.6328.2984.992 2001-20054.2221.9096.131432 20068412241.0651215 2007370179549176 200874619894485 20095441256693109 2010328139467120 201138714653343 2012645182827123 2013518120638230 TOPLAM27.76313.27341.03613.202

19 2-6 Yatırımlar •2005 yılından itibaren yatırım miktarlarında önemli artış sağlanarak, 90 milyon ton rezervin üretime hazırlanması amacıyla ana alt yapı hazırlıklarının önemli bir kısmı tamamlanmıştır. YILLAR20032004200520062007200820092010201120122013 Program (Bin TL)15.50014.50026.00025.00024.50031.10234.86647.00055.00058.00061.000 Gerçekleşme (Bin TL)11.8028.89025.98822.32324.88731.00733.08542.90033.03329.19250.723 2 –MEVCUT DURUM 19 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 2.7 -Sektörel Satışlar 20 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖREL BAZDA SATIŞLAR ÇatesDemir ÇelikDiğer TOPLAM TON ORAN TON ORAN TON ORAN 2003 1.272.7630,63392.6920,19375.4480,182.040.9031,00 2004 1.149.9630,61410.4010,22320.4990,171.880.8631,00 2005 1.004.5750,61417.8650,26205.2060,131.627.6461,00 2006 934.5590,66305.4430,21185.0580,131.425.0591,00 2007 1.086.3540,65398.7420,24192.9550,111.678.0511,00 2008 962.4310,62359.9180,23231.4900,151.553.8391,00 2009 1.108.6150,63419.1390,24228.0230,131.755.7771,00 2010 1.023.5580,58498.6390,28246.7140,141.768.9111,00 2011 947.2150,61429.1260,27185.7330,121.562.0741,00 2012 835.0610,59416.4180,29157.1910,121.408.6691,00 2013 750.0860,57431.8640,33132.4280,101.314.3781,00 Genel Toplam 11.075.1780,614.480.2470,252.460.7440,1318.016.1701,00

21 2.8 -Mali Durum 2.8.1 –Ticari Maliyet -Ortalama Satış Fiyatı 21 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ MALİYET (YILLIK) YIL HASILAT MALIYET URETIM TONAJSATILAN TONAJ ORTALAMA HASILATORTALAMA MALİYETORTALAMA KAR/ZARAR 2005 160.334.797,99515.604.103,401.659.4691.627.45398,52316,82-218,30 2006 143.097.790,18512.296.703,561.522.6981.425.059100,42359,49-259,08 2007 175.076.891,96608.084.608,861.675.2831.678.052104,33362,38-258,04 2008 203.780.887,96600.154.474,861.586.5311.553.838131,15386,24-255,09 2009 263.809.277,78650.822.403,911.879.6291.755.777150,25370,67-220,42 2010 267.558.855,77723.780.605,981.708.8441.768.912151,26409,17-257,91 2011 294.747.862,17754.693.615,821.592.5151.562.073188,69483,14-294,45 2012 274.618.592,54801.223.528,761.457.1041.408.668194,95568,78-373,83 2013 255.505.077,63813.148.841,651.369.9211.314.378194,39618,66-424,26 Genel Toplam 2.038.530.033,985.979.808.886,8014.451.99414.094.210144,64424,27-279,64

22 2.8.2 -Ticari Maliyet İçindeki Girdilere Ait Paylar 2.8 -Mali Durum 22 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Bin TL) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TUTARORANTUTARORANTUTARORANTUTARORANTUTARORANTUTARORAN MALZEME GİDERLERİ 70.454,240,1182.824,720,1173.482,580,1079.460,160,1083.975,560,1078.852,370,09 İŞÇİLİK GİDERLERİ 438.199,560,67486.293,480,66504.432,430,66543.337,870,67551.774,810,65561.708,370,64 MEMUR GİDERLERİ 63.136,160,1065.478,160,0967.719,470,0976.445,770,0985.254,700,1088.636,710,10 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 61.128,490,0970.601,330,1088.308,180,1173.434,310,0982.514,390,1085.744,720,10 DİĞER GİDERLER 7.756,720,018.276,590,017.631,540,018.637,030,0110.424,370,0110.247,760,01 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 1.834,660,002.080,080,003.026,080,002.497,060,002.586,920,003.217,840,00 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI 13.275,270,0219.037,730,0324.715,390,0329.991,470,0438.462,730,0444.688,580,05 FİNANSMAN GİDERLERİ 655.785,101,00734.592,081,00769.315,671,00813.803,691,00854.993,491,00873.096,351,00

23 2.8.2 -Ticari Maliyet İçindeki Girdilere Ait Paylar (%) 2.8-Mali Durum 23 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24 2.8.3 –Zarar Durumu 2.8-Mali Durum 24 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 3.1 Ana Alt Yapı Hazırlıkları Kurumda üretim ve verimliliğin artırılması Havza taşkömürü kaynaklarının en etkin bir şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 2004 yılından itibaren Müesseselerimizin ana alt yapı hazırlıklarının (kuyular, ana kat galerileri, kömürü hazır hale getiren rekup galerileri ve diğer) önemli bir kısmı ihale yoluyla 3. şahıslara yaptırılmaktadır. Bu kapsamda ana alt yapı hazırlıklarımızı oluşturan kuyu ve galeri projelerimizden tamamlanan ve devam edenler aşağıda özetlenmiştir. 25 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

26 Amaç: 1) İşçilerin ocaklara kısa sürede nakli 2) Havalandırma Kömür ve taş naklinde iyileşme İşletmeye alınma tarihi: 2006 Kuyu toplam derinliği: 842 metre Kazı derinliği: +14/-828 Teçhiz derinliği: +14/-770 İşletmeye alınma tarihi: 2006 Kuyu toplam derinliği: 842 metre Kazı derinliği: +14/-828 Teçhiz derinliği: +14/-770 İşletmeye alınma tarihi: 2004 Kuyu Toplam derinliği: 794 m Kazı Derinliği: +126/-668 Çalışma derinliği: +126/-540 İşletmeye alınma tarihi: 2004 Kuyu Toplam derinliği: 794 m Kazı Derinliği: +126/-668 Çalışma derinliği: +126/-540 Uzun Mehmet-1 Kuyusu Gelik 75.Yıl Cumhuriyet Kuyusu HİZMETE ALINAN KUYULAR 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 26 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuyular Havzadaki kömür madenciliğinde en önemli tesis yatırımlarının başında kuyular gelmektedir. Kuyu tesislerinden önemli bir kısmı tamamlanarak hizmete alınmış bir kısmının ise proje ve ihale hazırlıkları devam etmektedir.

27 Kozlu TİM İncirharmanı Havalandırma Kuyusu İhale tarihi: 08/04/2009 Yüklenici: China coal No:5 Construction Company Sözleşme tarihi: 02/07/2009 Kuyu toplam derinliği: 750 m. Kazı derinliği : +30/-720 Sözleşme bedeli : 6.775.998 $ Kesin kabul tarihi : 16/03/2012 İhale tarihi: 08/04/2009 Yüklenici: China coal No:5 Construction Company Sözleşme tarihi: 02/07/2009 Kuyu toplam derinliği: 750 m. Kazı derinliği : +30/-720 Sözleşme bedeli : 6.775.998 $ Kesin kabul tarihi : 16/03/2012 İhale tarihi: 08/04/2009 Yüklenici: China coal No:5 Construction Company Sözleşme tarihi: 02/07/2009 Kuyu toplam derinliği: 716 m. Kazı derinliği: +76/-640 Sözleşme bedeli: 6.858.175 $ Yer Teslimi: 12/11/2009 Geçici Kabul Tarihi : 16.02.2012 İhale tarihi: 08/04/2009 Yüklenici: China coal No:5 Construction Company Sözleşme tarihi: 02/07/2009 Kuyu toplam derinliği: 716 m. Kazı derinliği: +76/-640 Sözleşme bedeli: 6.858.175 $ Yer Teslimi: 12/11/2009 Geçici Kabul Tarihi : 16.02.2012 Karadon TİM Kilimli Havalandırma Kuyusu TAMAMLANAN HİZMETE ALINACAK KUYULAR 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 27 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28 Üretimin idamesi ve hedeflenen üretim seviyelerine ulaşılması için bazı ana kat hazırlıkları müteahhit eliyle yaptırılmaktadır. Bu kapsamda yaklaşık 35 km galeri ihalesi yapılmış bugüne kadar yaklaşık 29,5 km’si tamamlanmıştır. Bir kısım hazırlıklar ise kurum tarafından sürdürülmektedir. Bu hazırlıkların tamamlanması ile yaklaşık 90 milyon ton rezerv üretime hazır hale getirilecektir. Galeriler Kozlu TİM -560 ve -630 Kat Hazırlıkları Proje boyu: 11.000 m Bu projenin tamamlanması ile; 1. –560/-630 katları arasındaki 10 milyon ton rezerv üretime hazırlanacaktır. 2. Üretim artışı sağlanacaktır. Proje boyu: 11.000 m Bu projenin tamamlanması ile; 1. –560/-630 katları arasındaki 10 milyon ton rezerv üretime hazırlanacaktır. 2. Üretim artışı sağlanacaktır. İhale edilen ilk kısım : 3.112 m Yüklenici Firma : Star İnşaat A.Ş. İşin Bedeli: 2.644.195,60 $ Mayıs 2007 tarihinde proje tamamlanmıştır İhale edilen ilk kısım : 3.112 m Yüklenici Firma : Star İnşaat A.Ş. İşin Bedeli: 2.644.195,60 $ Mayıs 2007 tarihinde proje tamamlanmıştır İhale edilen ikinci kısım : 8.683 m Ihaleyi kazanan firma: Star İnşaat A.Ş. İşin Bedeli: 12.548.670 $ Firma ile 16 Ocak 2008’de sözleşme imzalanmıştır. Aralık 2013 itibariyle 7.383 galeri sürmüştür İhale edilen ikinci kısım : 8.683 m Ihaleyi kazanan firma: Star İnşaat A.Ş. İşin Bedeli: 12.548.670 $ Firma ile 16 Ocak 2008’de sözleşme imzalanmıştır. Aralık 2013 itibariyle 7.383 galeri sürmüştür 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 28 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

29 Proje miktarı: 8.088 metre Yüklenici Firma: Yapı - Tek İnş. San. A.Ş İşin Bedeli: 15.255.374,38 $ Amaç; Karadon Yeni Servis Kuyusu ile ocak bağlantılarının sağlanması, -540 katının üretime hazırlanması. 19 Temmuz 2005 tarihinde firma işe başlamış olup 2013 Haziran ayı sonu itibariyle 6.501 m’ lik ilerleme sağlamıştır. Çalışmalarına 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciası nedeniyle yaklaşık 1 yıl ara veren firma, daha sonra faaliyetlerine başlamıştır. Fakat teminata ve All Risk Sigortasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğinden firmanın sözleşmesi 24.06.2013 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile feshedilmiştir. Proje miktarı: 8.088 metre Yüklenici Firma: Yapı - Tek İnş. San. A.Ş İşin Bedeli: 15.255.374,38 $ Amaç; Karadon Yeni Servis Kuyusu ile ocak bağlantılarının sağlanması, -540 katının üretime hazırlanması. 19 Temmuz 2005 tarihinde firma işe başlamış olup 2013 Haziran ayı sonu itibariyle 6.501 m’ lik ilerleme sağlamıştır. Çalışmalarına 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciası nedeniyle yaklaşık 1 yıl ara veren firma, daha sonra faaliyetlerine başlamıştır. Fakat teminata ve All Risk Sigortasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğinden firmanın sözleşmesi 24.06.2013 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile feshedilmiştir. Karadon Yeni Servis Kuyusu Kat Bağlantı Galerileri ve Su Atım Tesisleri ile –540 Kat Hazırlığı 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 29 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

30 Müessesenin -425/-485 katlarındaki galerilerin geri kazanılarak 3,7 milyon ton rezervin üretime hazırlanması amacıyla 21.11.2007 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Kazanan Firma: Star İnş. ve Tic. A.Ş. Sözleşme Tarihi: 28.12.2007 İşin Miktarı: 3.298 metre İşin Bedeli: 3.659.778 $ 25 Ocak 2008 tarihinde çalışmalarına başlayan firma 13.09.2010 tarihi itibariyle 3.287 m’lik ilerleme yaparak projeyi tamamlamış ve 03.11.2011 tarihinde de işin kesin kabulü yapılmıştır. Müessesenin -425/-485 katlarındaki galerilerin geri kazanılarak 3,7 milyon ton rezervin üretime hazırlanması amacıyla 21.11.2007 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Kazanan Firma: Star İnş. ve Tic. A.Ş. Sözleşme Tarihi: 28.12.2007 İşin Miktarı: 3.298 metre İşin Bedeli: 3.659.778 $ 25 Ocak 2008 tarihinde çalışmalarına başlayan firma 13.09.2010 tarihi itibariyle 3.287 m’lik ilerleme yaparak projeyi tamamlamış ve 03.11.2011 tarihinde de işin kesin kabulü yapılmıştır. Müessesenin yarı kapalı/kapalı durumdaki galeriler ile yeni galerilerin açılarak yaklaşık 5,5 milyon ton rezervin üretime hazır hale getirilmesi amacıyla 13.02.2008 tarihinde ihale yapılmıştır. Kazanan Firma: Kasmet İnş. ve Tic. A.Ş. Sözleşme Tarihi : 01.04.2008 İşin Miktarı: 5.343 metre İşin Bedeli: 6.472.492 $ 2011 Ekim ayı sonu itibariyle 5.338,40 metre galeri işi tamamlanmış olup, geçici kabul süreci dava konusu olmuştur. Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Müessesenin yarı kapalı/kapalı durumdaki galeriler ile yeni galerilerin açılarak yaklaşık 5,5 milyon ton rezervin üretime hazır hale getirilmesi amacıyla 13.02.2008 tarihinde ihale yapılmıştır. Kazanan Firma: Kasmet İnş. ve Tic. A.Ş. Sözleşme Tarihi : 01.04.2008 İşin Miktarı: 5.343 metre İşin Bedeli: 6.472.492 $ 2011 Ekim ayı sonu itibariyle 5.338,40 metre galeri işi tamamlanmış olup, geçici kabul süreci dava konusu olmuştur. Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Kozlu TİM-425/-485 Kat Galerilerinin Islahı Armutçuk TİM -400/-450 Kat Galerileri Islahı Ve -500/-550 Kat Hazırlığı 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 30 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

31 Üzülmez TİM Asma Dilaver –250 Kat Hazırlığı ile Havalandırma ve Nakliyat Galerilerinin Islahı Müessesenin -250 katlarındaki toplam 11,5 milyon ton rezervin üretime hazırlanması amacıyla 29.09.2008 tarihinde ihale yapılmıştır. Kazanan Firma : Star İnş. ve Tic. A.Ş Sözleşme Tarihi : 11.11.2008 İşin Miktarı: 6.367 metre İşin Bedeli: 10.702.030 $ 2013 Mart ayı sonu itibariyle 4.648 metre iş yapılmıştır. Müessesenin -250 katlarındaki toplam 11,5 milyon ton rezervin üretime hazırlanması amacıyla 29.09.2008 tarihinde ihale yapılmıştır. Kazanan Firma : Star İnş. ve Tic. A.Ş Sözleşme Tarihi : 11.11.2008 İşin Miktarı: 6.367 metre İşin Bedeli: 10.702.030 $ 2013 Mart ayı sonu itibariyle 4.648 metre iş yapılmıştır. 12 Ocak 2009 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, yüklenici firma çalışmalarına başlamıştır. 2013 Haziran ayı sonu itibariyle 4.831 metre iş yapılmıştır. Firma işi süresinde tamamlayamadığı için 24.06.2013 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmesi feshedilmiştir. 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 31 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

32 3.2-Tüvenan Kömürlerin Yıkattırılması 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 32 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Üretim miktarlarının arttırılmasına yönelik alt yapı yatırımlarına paralel olarak başta demir-çelik sektörü olmak üzere günümüz piyasa şartlarına uygun kalitede ürünle elde edilebilmesi için tüvenan kömürlerin hizmet alımı yolu ile yıkattırılmasına başlanmıştır.  Kozlu ve Üzülmez Müesseseleri’nde kurulan lavuarlarda kömür yıkama işlemlerine Mart 2006 tarihinde başlanmış ve sözleşme süresi Nisan 2011 tarihinde tamamlanmıştır. Her iki müessesede tüvenan kömürlerin yıkattırılması işlerinin kesintisiz yapılmasını sağlamak amacıyla ayrı ayrı ihaleye çıkılmıştır.  Karadon TİM için 5 Nisan 2010 tarihinde ihale yapılmış olup, ihaleyi kazanan Firmanın sözleşmesi 31/08/2012 tarihinde fesh edilmiş ve yıkama işlemlerinin kesintisiz sürdürülmesi için 01/09/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 18 aylık süre için doğrudan temin yapılmıştır. İhale süresinin 5 yıl olması sorunlar yaşanmasına sebep olmuştur.  Tüvenan kömürlerin hizmet alımı yoluyla yıkattırılması süresinin 15 yıla çıkarılması ile ilgili Bakanlığımız nezdinde yapılan girişimler sonucu gerekli izin alınmıştır. Bu kapsamda 15 yıllık süre için Kozlu, Karadon ve Amasra TİM’leri tüvenan taşkömürlerinin 15 yıl süre ile yıkattırılmasına ilişkin ihale hazırlıkları sürdürülmektedir.

33 33 3.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

34 3.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 34 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARAMETREKLASİK YÖNTEMMEKANİZE UZUN AYAK GERÇEKLEŞMELER İŞÇİ SAYISI (kişi)9027 GÜNLÜK ÜRETİM (Ton) 208600 RANDIMANLAR Tüvenan (Kg/Yev.) Pano Ayak üretim İşçiliği Randımanı 3.61915.185 Satılabilir (Kg/Yev.) 2.1719.111

35 3.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 35 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

36 3.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 36 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

37 37 Mekanize kazı teçhizatının Kurum çapında yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 37 Hazırlanması Planlanan Dik Damar (40° Üstü) Damar Rezervleri (ton) TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAMAR KALINLIKEĞİMPANO BOYU AYAK BOYU REZERV AMASRA Tavan Damar 1-2,252300-33075-85140.000 Kalın damar 2,5-3,252-61300-34070-80285.000 Taşlı damar 2,5-3,252-61300-34070-80285.000 ÜZÜLMEZ Piç 1,555400-450100-150204.000 Nasifoğlu 3,355400-450100-150303.000 KOZLUÖmerağa Civelek Büyük kılıç 2,5 2,5-3,00 7,00 70º 400-450 70 898.000 694.000 1.579.000 KARADONAcılık 3,0060º530110297.330 Piriç 1,8060º540110181.760 Çay 3,0060º5601010314.160 Akalın 1,7060º580110184.380 Gökcan 1,5060º590110165.490 TOPLAM 5.531.120

38 38 Mekanize kazı teçhizatının Kurum çapında yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 38 2014-2023 dik damarlar üretim planlaması (Ton/yıl) *2. Teçhizatın alınması halinde TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Müessese2014201520162017201820192020202120222023 Amasra 180.000 Üzülmez 180.000 140.000 Kozlu 150.000180.000 360.000 Karadon *200.000200.000

39 3.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 39 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

40 3.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 40 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

41 41 2.3 Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları 2-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 41

42 42

43 3.4 İş Güvenliğinin ve Ekonomisinin Geliştirilmesi Projesi 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 43 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

44 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 44 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.4 İş Güvenliğinin ve Ekonomisinin Geliştirilmesi Projesi

45 3-YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 45 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.4 İş Güvenliğinin ve Ekonomisinin Geliştirilmesi Projesi

46 KISA VADEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR 46 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

47 47 Karadon TİM I Nolu Kuyu Derinleştirme ve Teçhizi Projesi Karadon TİM’de ; Üretimin derin kotlara inmesi, mevcut ihraç kuyusu olan Çatalağzı kuyusunda yaşanan su problemleri, yüksek maliyetler ve (yıllık 19 milyon kw enerji kullanılması ve 2 milyon TL nin üzerinde maliyet) –360 katına kadar hizmet vermesi, yeni bir ihraç kuyusu ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucu en uygun alternatifin 1 No.lu Kuyunun derinleştirilmesi olacağına karar verilmiştir. Proje kapsamında I No.lu kuyunun açık olan +50/-420 kotları arası tamirinin yapılması, -420/-780 kotları arasında derinleştirilmesi, -540 ve -700 katlarında çift taraflı inset tesis edilerek ihraç kuyusuna dönüştürülmesi planlanmıştır. Ayrıca -360 katında yer altı sızdırmazlık barajı inşa edilecek ve Çatalağzı kuyusu devre dışı bırakılacaktır. 4.1- Karadon TİM I Nolu Kuyu Derinleştirme ve Teçhizi Projesi 4-KISA VADEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

48 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 48  Armutçuk Müessesesi toplam 100 km² lik bir alanda üretim faaliyetini ilk yıllardan itibaren rezervin %75’ ini oluşturan büyük damarda gerçekleştirmiş ve halen devam etmektedir. Müessesenin Büyükdamar için rezerv durumu toplam 21.938.405 ton’dur. Bu rezerv Deniz Altı İşletme Sahasındaki kömür varlığını da kapsamakta olup, -300/-650 katları arasındaki rezerv 16 milyon tondur.  Mevcut durumda 1964 yılında hizmete alınarak +191/-430 kotları arasında açık bulunan 13 nolu kuyu, +191/-400 katlarına hizmet vermektedir. Müessesede üretim faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda -500 ve alt kotlar ile denizaltına inilmesi zorunlu olduğundan mevcut altyapı ile Müessese üretiminin idame ettirilmesi mümkün olmayacaktır.  Bu nedenle Müessese üretiminin zorunlu olarak yoğunlaşacağı I. ve II. Blok Dikdamar Üretim Projesiyle birlikte yeni bir kuyunun tesis edilmesi planlanmış olup, ihale hazırlıkları sürdürülmektedir. 4.2- Armutçuk TİM Yeni Kuyu Tesisi Projesi 4848 4-KISA VADEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

49 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 49  Karadon TİM Gelik -460 Kat hazırlığı (Toplam rezerv miktarı 4,5 milyon ton, proje boyu 6 km, 1,8 km si tamamlanmıştır. )  Karadon TİM Kilimli -540 Batı Kanadı Kat hazırlığı (Toplam rezerv miktarı 10 milyon ton, proje boyu 5,3 km )  Amasra -250/-350 Kat Hazırlığı, (Toplam rezerv miktarı 4,3 milyon ton, proje boyu 6 km, projenin 3,6 km’si tamamlanmıştır )  Armutçuk -500/-600 Kat Hazırlığı (Toplam rezerv miktarı 16 milyon ton, proje boyu 4,12 km ) Projelerinin önümüzdeki dönemde tamamlanması planlanmaktadır. 4.4 Diğer Çalışmalar 4-KISA VADEDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

50 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50 5- RÖDEVANS YOLUYLA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPTIRILAN ÇALIŞMALAR

51 5.1-Rödövanslı Sahalar Bu sahalardaki üretim miktarları ile rödevans geliri * Tahakkuk edilen rödövans geliri TL. ÜRETİM (Ton)YILLAR 1989-20092010201120122013 Kömür Şiferton Boksit Kuvars kumu 4.612.579 16.181 305.692 - 883.073 - - 33.278 1.026.732 - 72.048 835.157 - 21535 72.517 598.500 - 31.714 31.518 Rödövans Geliri ($)51.862.8659.611.94814.789.915*15.225.007*10.229.065* 51 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ o 05.06.2004 Tarih ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5177 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerle, özel sektörün Zonguldak Havzasında rödövans yoluyla üretim yapmasının önü açılmıştır. Böylece taşkömürü potansiyelimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve üretimin artırılması ile yaratılacak istihdam marifetiyle bölge ekonomisi canlandırılmıştır. o Bu kapsamda 31 taşkömürü, 2 kuvars kumu ve 1 adet de boksit olmak üzere toplam 34 saha rödövans yoluyla özel sektör işletmeciliğine açılmıştır. Rödövanslı sahaların tamamında 2013 yılı sonu itibariyle 598.500 ton taşkömürü üretimi gerçekleştirilmiştir

52 52 52 5.395 km 2 1.490 km 2 KANDİLLİ – HEMA A:Ş BBAĞLIK İNAĞZI– SOMA A:Ş GELİK GÜNEY DİK KANAT – DEMİR MADENCİLİK A.Ş AMASRA –B HEMA 52

53 5.1-Rödövanslı Sahalar Amasra B Sahası –400/-1200 m kotları arasında 375 milyon ton taşkömürü rezerv mevcuttur. İhale tarihi: 14.02.2005 Kazanan firma : Hema End. A.Ş Kademeli olarak 3,6 milyon ton üretime ulaşılarak 20 yıllık sözleşme süresince toplam 56 milyon ton kömür üretilecektir. Firma Amasra-B sahasında her biri 8 m çapında 1 adet havalandırma kuyusu, 1 adet kömür ihraç kuyusu ve 1 adet servis kuyusu olmak üzere toplam 3 adet derin kuyu tesis etmiştir. Firma kuyu akrosaj galerileri ve kat hazırlıklarını sürdürmektedir. Bu kapsamda toplam 3.212 m galeri sürmüştür. 53 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

54 5.1-Rödövanslı Sahalar Alacaağzı Kandilli Sahası +100/-300 arasında yaklaşık 13 milyon ton taşkömürü rezervi mevcuttur. İhale tarihi: 24.01.2005 İhaleyi kazanan firma: Hema Endüstri A.Ş Sözleşme süresi : 20 yıl 24.01.2005 tarihinde yapılan ihale sonucu sahayı 20 yıl süre ile işletmek üzere alan Hema Endüstri A.Ş. İle Kurumumuz arasında sözleşme imzalanmıştır. Firmanın hazırlamış olduğu projeler onaylanmış, yer teslimi yapılmıştır. Sahada yaklaşık 13 milyon ton rezerv mevcut olup, firma sözleşme süresi boyunca toplam 8 milyon ton üretim taahhüdünde bulunmuştur. Sahada yaklaşık 800 kişi istihdam edilmektedir. Alacaağzı Kandilli -300 kotu üzeri sahasında bugüne kadar 956.272 ton üretim yapılmıştır. Alacaağzı Kandilli Sahası +100/-300 arasında yaklaşık 13 milyon ton taşkömürü rezervi mevcuttur. İhale tarihi: 24.01.2005 İhaleyi kazanan firma: Hema Endüstri A.Ş Sözleşme süresi : 20 yıl 24.01.2005 tarihinde yapılan ihale sonucu sahayı 20 yıl süre ile işletmek üzere alan Hema Endüstri A.Ş. İle Kurumumuz arasında sözleşme imzalanmıştır. Firmanın hazırlamış olduğu projeler onaylanmış, yer teslimi yapılmıştır. Sahada yaklaşık 13 milyon ton rezerv mevcut olup, firma sözleşme süresi boyunca toplam 8 milyon ton üretim taahhüdünde bulunmuştur. Sahada yaklaşık 800 kişi istihdam edilmektedir. Alacaağzı Kandilli -300 kotu üzeri sahasında bugüne kadar 956.272 ton üretim yapılmıştır. 54 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

55 5.1-Rödövanslı Sahalar Bağlık-İnağzı Sahası  Bu proje ile 136 milyon ton koklaşabilir taşkömürünün özel sektör tarafından üretilerek ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmıştır.  İşletmeye alınma süresi; 2 yıl sahanın etüdü ve işletme projesi hazırlama, 4 yıl hazırlık dönemi olmak üzere 6 yıldır. Toplam 36 yıl süreli olarak 10.10.2011 tarihinde ihalesi yapılan Bağlık-İnağzı sahasının ihalesini Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Kazanmıştır. Firma 92 milyon ton üretim taahhüdünde bulunmuştur. Ödeyeceği rödövans bedeli 15,50 TL/ton’dur.  Firma mevcut durumda “Saha etüdü ve proje hazırlama” faaliyetlerini sürdürmektedir. Gelik Dik Kanat Sahası  Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Gelik İşletmesinin 1 Nolu Fayın güneyinde kalan dik damarlar yaklaşık 23 milyon ton rezerv ile üçüncü şahıslar tarafından işletilmek üzere Gelik Güneyi Senklinal Dikkanat-A Sahası olarak 13.06.2012 tarihinde yapılan ihaleyi Demir Madencilik A.Ş kazanmıştır.  İşin süresi; 1 yılı proje hazırlama dönemi ve en az 4 yılı hazırlık dönemi olmak üzere toplam 25 yıldır. Firma 22,6 milyon ton üretim taahhüdünde bulunmuştur. Ödeyeceği rödövans bedeli 31 TL/ton’dur. 55 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

56 1.Saha Gelir Payı : %17,4 2.Saha Gelir Payı : %10 Tahmini Rezerv: 60 Milyar M 3 5.2 Kömür Kaynaklı Metan Gazı Arama Ve İşletme Projesi (Coal Bed Methane Cbm)  Havzada kömürlü seriler içerisinde bulunan ve işletmecilik esnasında tehlike arz ettiği için ortamdan uzaklaştırılması gereken metan gazının üretimden önce dışarı alınması, ortamdan çekilen gazın kullanıma sunularak kuruma ve ülke ekonomisine katkıda bulunması amacıyla Kömür Kaynaklı Metan Gazı Araştırma ve İşletme Projesi (Coal Bed Methane) ihale edilmiştir. 56 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

57 24.01.2005 tarihinde yapılan ihaleyi Hema Doğal Enerji Kaynakları A.Ş. kazanmış ve firma ile 08.03.2005 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Çalışma süresi; 2 yıl arama ve 15 yıl işletme safhası olmak üzere toplam 17 yıldır. Firma % 17,4 oranında, rödevans payı ödeyecektir. Bugüne kadar 10 ayrı sondaj tamamlanmıştır. Bu sondajlardan 5 adedinde çatlatma işlemleri yapılmıştır. Ticari olarak metan gazı üretimi için çalışmalar sürdürülmektedir.  Ayrıca 2 no.lu saha için 21.11.2011 tarihinde tekrar ihaleye çıkılmıştır. İhaleyi Delta Uluslararası İnşaat Sanayi ve Tic Ltd.Şt. kazanmıştır. Firma ile 9 Şubat 2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Firma 2 no.lu saha için % 10 oranında, rödövans payı ödemeyi taahhüt etmiştir.  Projenin etüt ve arama dönemi 3 yıldır. Firma başarılı olması durumunda işletme dönemine geçecektir. İşletme dönemi 30 yıldır. İşletme döneminde ticari bir gaz üretemeyen firma aylık 5000 ABD doları ceza ödeyecektir. 5.3- Maden Ocaklarından Aspiratörle Emilen Hava İçindeki Metan Gazından Enerji Üretimi Projesi (Ventilation Air Methane VAM)  Kurumumuz taşkömürü üretim faaliyetleri esnasında ocak içinden aspiratörle emilen hava içindeki metan gazının kurulacak tesiste yakılarak elde edilecek elektrik enerjisi yanında sıcak buhar ( prosesten alınan ) ve CO 2 üretimine de imkan sağlamak ve aynı zamanda CO 2 den 23 kat daha fazla sera etkisi yapan zararlı metan gazının atmosfere salınımını önlemek amacıyla 21.11.2011 tarihinde ihaleye çıkılmıştır. İhaleyi METANOKS Elektrik Üretim A.Ş kazanmıştır. Firma ile 8 Şubat 2012’de sözleşme imzalanmıştır.  Proje öncelikle Amasra + 40 pervane sahası içinde başlatılacaktır, Amasra ‘da başarı sağlandığı takdirde Kuruma ait diğer pervaneler için de değerlendirilecektir. Firma %10,2 rödövans payı ödemeyi taahhüt etmişt ir. 57 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

58 HEDEF: Devam eden ve hazırlık aşamasındaki projelerin gerçekleştirilmesi ile ; 1.Devreye alınan derin kuyular ve sürdürülmekte olan ana kat hazırlıklarının tamamlanması ile ana alt yapı hazırlıkları gelecek 30 yıl hizmet verecektir. 2. TTK tarafından 5 milyon ton, özel sektörce 5 milyon ton olmak üzere, toplam 10 milyon ton/yıl üretim gerçekleştirilecektir. 3. 4 milyon tonun üzerinde koklaşabilir kömür üretilerek ülkemiz Demir-Çelik sektörü ihtiyacının büyük bir kısmı havzadan karşılanabilecek ve bu sektörde dışa bağımlılık azaltılacaktır. 4.Yeniden Yapılandırma Çalışmaları birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Tüm bu çalışmalar sonucunda Hazineye olan yükümüz azaltılarak başabaş noktasına ulaşılacaktır. 58 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

59 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 59 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

60  Kurumuzun yeniden yapılanma programının temel hedefi üretim artışının sağlanarak kısa dönem içinde 5 milyon ton/yıl üretim seviyesine ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için işçiliğin belirlenen norm kadro yer altı 12000, yerüstü 2000 olmak üzere toplam 14000 seviyesinde tutulması gerekmektedir. Bu nedenle mevcut durumda ihtiyaç olan işgücü açığının ivedilikle giderilerek norm kadro seviyesine gelinmesi, bu seviyenin korunması için ise her yıl ihtiyaç olacak şekilde işçi alımı yapılması önem arz etmektedir.  Bunun için işçi alımlarında bürokratik işlemlerin en aza indirilerek işçiliğin norm kadro seviyesinde tutularak sürdürülebilir bir istihdam politikasının oluşturulması gerekmektedir. . Bu nedenle gerek mevcut yapının korunması gerekse yeni yatırımlara paralel olarak yeraltında üretime destek gayesiyle bu işlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu eksiğin bir an önce kapatılması zorunluluk arz etmektedir. Mevcut durumda faaliyetlerin yürütülmesi ve üretimin idamesi açısından acil olarak 1500 pano ayak üretim işçisi ile 1000 üretime destek işçisi olmak üzere toplam 2500 işçiye ihtiyaç bulunmaktadır 6.1 -İşçi Eksikliği 6- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 60 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

61 6- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 61 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3213 Sayılı Maden Kanunu ve Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5177 Sayılı Kanuna ilave edilen Ek Madde-1 ile 3867 Sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe işletilmesi hakkında Kanun ile Devletçe İşlettirilmesi kararlaştırılan Ereğli Kömür Havzasındaki Madencilik Faaliyetleri, bu kanun kapsamına alınmış ve sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürlerini işletmeye ve hukuku uhdesinde kalmak şartıyla işlettirmeye Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkili kılınmıştır. Kurumumuz imtiyaz sahası içerisinde bulunan ancak; kamu kaynağı aktarılmaması nedeniyle işletilemeyen ya da Kurumumuzca işletilmesi ekonomik olmayan veya daha önce çalışılıp terk edilen sahalardaki küçük ölçekli taşkömürü rezervlerinin, gerek ülke ekonomisine kazandırılması ve yeni istihdam olanakları yaratılması, gerekse kaçak kömür işletilmesi faaliyetlerinin önlenebilmesi açısından, rödövans karşılığı işlettirilmesinin önündeki hukuki engeller, Maden Kanununda yapılan değişikliklerle ortadan kaldırılmıştır. 6.2- Rödevans İşletmeciliği Sorunları

62 6- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 62 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu düzenlemeyle Kurumumuzun 3867 Sayılı Kanun ile kazanılmış hakları güvenceye alınmıştır. Ancak, uygulamada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle RÖDÖVANS İŞLETMECİLİĞİ, KURUMUMUZ ALEYHİNE sonuçlar doğurmaya başlamıştır. Şöyle ki: Kurumumuzun ruhsat alanında, hukuku Kurumumuz uhdesinde kalmak kaydıyla bağımsız bir işyeri sahibi olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan rödövanslı saha işletmecileriyle imzalanan sözleşmelerde, firmaların yükümlülükleri ve sorumlulukları çok açık olarak ifade edilmiş olmasına rağmen, Maden Kanunu ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde, “MADEN İŞYERLERİNDEKİ TÜM SORUMLULUKLARIN RUHSAT SAHİBİNE AİT OLACAĞINA” ilişkin hükümler nedeniyle önemli sonuçlar doğuracak hukuki ve idari sorunlara muhatap olunmaktadır. Bu sorunun çözümlenmesine ilişkin olarak, Maden Kanunu ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişiklik taleplerimiz 12/11/2013 tarih ve 111/3380 sayılı yazımızla Bakanlığımıza arz edilmiştir. 6.2- Rödevans İşletmeciliği Sorunları

63 6- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 63 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3241 Sayılı Kanunda belirtilen ve işletme yetkisi Kurumumuza ait olan inhisarların gerektiğinde kurumumuz tarafından üçüncü şahıslara işlettirilebilmesini teminen amacına yönelik olarak hazırlanan Ereğli şirketinden alınan demiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarının işletilmesi ve havzadaki deniz işlerinin inhisar altına alınması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağı Bakanlığımızın 26 haziran 2013 tarih ve 4415 sayılı yazısı ile başbakanlığa gönderilmiştir. 6.3- Limanlar

64 ARZ OLUNUR… ARZ OLUNUR… 64 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"ŞUBAT- 2014 1. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 DÜNYADA TAŞKÖMÜRÜ VE ÖNEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları