Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ"— Sunum transkripti:

1 AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Sarıkaya

2 Müessese Müdürlüğümüz, Soma, Deniş ve Eynez
havzalarında madencilik faaliyetinde bulunarak, yılda yaklaşık 10 milyon ton linyit kömürü üretmekte ve böylece enerji sektörüne oldukça önemli oranda katkı sağlamaktadır.

3 Açık ocak çalışmalarında dekapajın yapıldığı alanların ve
örtü kazısının depolandığı “toprak döküm alanları” nın büyük bir bölümü orman alanlarının içindedir, geri kalan bölüm ise ELİ ve şahısların arazilerdir.

4 Açık Ocak madencilik çalışmalarının yapılabilmesi için ormanlık alanların geçici sürelerle bedeli karşılığında kullanılması kaçınılmaz olmaktadır.

5 Müessesemiz, madencilik faaliyetlerini sürdürürken geçici izinle kullandığımız orman alanlarının geri dönüşümü için Orman Genel Müdürlüğü’ne ; 2005 yılında 13,594 milyon TL, 2006 yılında 13,467 milyon TL, 2007 yılında 18,731 milyon TL, 2008 yılında 18,737 milyon TL, 2009 yılında 27,361 milyon TL 2010 yılında 29,924 milyon TL ödemiştir.

6 Orman idaresinin bilgisi içinde, açık ocak madencilik faaliyetlerini sonlandırdığımız alanlarda kendi olanaklarımızla ağaçlandırma çalışmaları yapmakta, bozulan ormanlık alanların doğaya yeniden kazandırılabilmesi için çalışmaktayız yılından günümüze kadar artan bir oranda ağaçlandırma çalışmalarımız devam etmektedir.Üretimin ve buna bağlı çalışmaların tamamlandığı alanların ağaçlandırması sırası geldikçe yapılmaktadır ve yapılacaktır. Ağaçlandırma çalışmalarının bir bölümü Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürütülmektedir.

7

8

9 Not: Ayrıca 2010 yılı 4. döneminde daha önce dikim yapılan yerlere 7
Not: Ayrıca 2010 yılı 4.döneminde daha önce dikim yapılan yerlere ad.onarım dikimi yapılmıştır. 2011 yılı I.Döneminde adet daha önce dikim yapılan yerlere onarım dikimi yapılmıştır. Böylece dikim sezonunda adet onarım dikim yapılmış olup tabloya dahil edilmemiştir.

10 ELİ Müessesesi ağaçlandırma çalışması, sırasıyla;
1-Deniş Bölümü 6-Sarıkaya Orta İstasyon 2-Atabacası 7-Sarıkaya Eski Din.Amb. 3-Kısrakdere Doğu 8-Cenkyeri 4-Sarıkaya 9-Turgutalp Sos.Tesis. 5-Sarıkaya Deveboynu 10-Güneydoğu Kısrakdere

11 İR 2406 UYAR MADENCİLİK (RÖDOVANS)
1 OCAK 2009 TÜRKPİYALE İR SOMA KÖM. KOZLUÖREN İR DENİŞ ( MUH.+GÖR.+HAZ. ) İR UYAR MADENCİLİK (RÖDOVANS) İR 34714 DENİŞ-2 EVCİLER İR 1841 İR İMBAT AŞ (RÖDOVANS) İR 3629 İR 549 SARIKAYA-TELSİZ-K.KISR.-ELMALI İR EYNEZ-GÜNEY K.DERE İR IŞIKLAR- BATI K.DERE İR PARK TEKNİK (HİZMET ALIMI) İR EYNEZ

12 1-DENİŞ BÖLÜMÜ İR 34714(ESKİ İR 4168)
Batı Harmanları olarak tanımlanan alanda döküm çalışmaları tamamlanmış ve bu kısımdaki ormanlık alanlar iade edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonunda, yılları arasında 881 dekarı Orman Genel Müdürlüğüne iade edilen alan 553 dekarı ELİ arazisi olmak üzere 1434 dekarlık alanın ağaçlandırması yapılmıştır.

13 Bu alana; Yalancı Akasya: 130 bin adet Kızıl Çam: bin adet Fıstık Çamı: 3 bin adet Toplam 146 bin adet ağaç dikilmiştir.

14 2-ATABACASI İR 549 (ESKİ İR 2535)
Bu alanda 300 dekarlık bir bölüm 1996 yılında İşletme imkanlarımızla teraslanmış yine çalışanlarımızla işletmemizin temin ettiği fidan dikimi gerçekleştirilmiş ve söz konusu alan Orman İdaresine devredilmiştir.

15 ATABACASI Ağaçlandırma alanına,
Yalancı Akasya: 10 bin Kızılçam: 3 bin adet olmak üzere ağaç dikilmiştir.

16 2007 yılında ATABACASI

17 2008 yılında ATABACASI

18 3-KISRAKDERE DOĞU ALANI İR 944 (ESKİ İR 2536)

19 KISRAKDERE DOĞU 2011 2000 yılında İşletme imkanlarımızla 50 dekarlık
alan teraslanmış, kendi çalışanlarımızla kendi temin ettiğimiz adet fıstık çamı dikilmiştir. 2011 yılında aynı alana 1250 adet yalancı akasya 500 adet Fıkstık Çamı 25 Adet Meyve dikilmiş olup bu alanda toplam 4775 Adet fidanımız olmuştur.

20 4-SARIKAYA İR 549 (ESKİ İR 2535) 150 dekar

21 5-SARIKAYA DEVEBOYNU MEVKİİ İR 549 (ESKİ İR 2535)
2003 yılında kurumumuz tarafından iş makinalarıyla ağaçlandırma alanı projesine uygun hale getirilmiştir. Toplam 1360 dekarlık bu alan Orman idaresine devredilmiş, Orman İdaresi tarafından; 95 bin adet yalancı akasya, 29 bin adet karaçam, 26 bin adet kızılçam toplam 150 bin adet fidan dikilmiştir.

22 2007 2008 SARIKAYA Deveboynu

23 Dinamit Deposu Çevresi Sarıkaya Orta İstasyon Vadisi
SARIKAYA ORTA İSTASYON VADİSİ ve SARIKAYA ETEKLERİ 6- SARIKAYA ORTA İSTASYON VADİSİ ve SARIKAYA ETEKLERİ 7- SARIKAYA Eski Dinamit Ambarı Çevresi İR 549 Sarıkaya Etekleri Sarıkaya Eski Dinamit Deposu Çevresi Sarıkaya Orta İstasyon Vadisi

24 Sarıkaya mevkiinden (İR 549) başlayan, Soma yerleşimine doğru inen dere yatağındaki döküm harmanı üzerinde m² lik ( =590 dekar) alanın Müessesemiz tarafından teraslama, yol vb. hazırlık çalışmaları 2005 yılı sonunda bitirilmiştir. Sarıkaya’dan aşağıya inen vadi boyunca, günü imkanlarımız ile edinilen adet tüplü kızıl çam, 200 adet tüplü kara çam fidanları yapılan törenle katılımcılar ile birlikte dikilmiştir. Dikimlere 2006 sonbaharında, 2007 ilkbaharında ve sonbaharında, 2009 ilkbaharı ve dikim sezonunda 1500 adet tüplü kızıl çam ilave edilmiştir. Sonuç olarak bu bölgeye; Yalancı akasya: adet, Fıstık çamı: adet, Kızılçam: adet, Mavi selvi: adet Diğer: adet Toplam: adet fidan dikilmiştir.

25 Sarıkaya-Orta Vadi Şubat 2006

26 SARIKAYA Eski Dinamit Ambarı Çevresi

27 Sarıkaya Orta İstasyon Vadisi
2008 Sarıkaya Orta İstasyon Vadisi 2006 2009

28 8-CENKYERİ Cenkyeri Çatalahlat mevkiinde 50 parselden oluşan yaklaşık 500 dekarlık alan Müessesemizce hazırlanmış, dikim 1990 yılında Orman İdaresince yapılmış olup, bu alanda yaklaşık 20 bin adet yetişmiş fıstık çamı ve 785 adet Zeytin ağacı bir protokolle Soma Kaymakamlığının kullanımına verilmiştir. Ayrıca Soma-Kınık yolu üzerindeki Cenkyeri Atölyelerimizin ve sosyal tesislerimizin bulunduğu alana çalışanlarımız tarafından 58 dekarlık bir alana son 5 yılda; Fıstık çamı : adet Meyve ve diğer fidanlar: adet Toplam: adet fidan dikimi yapılmıştır. Ayrıca 2011 yılında Cenkyeri’ndeki İlköğretim Okulu altındaki boş yerlerimiz yeni otoyola kadar düzeltilmiş, 126 dekarlık alana 2500 adet zeytin ağacı, 100 adet meyva fidanı dikimi yapılmıştır.

29 2006 CENKYERİ 2008

30 9-TURGUTALP SOSYAL TESİSLERİ
Bu alandaki çok amaçlı havuzun etrafındaki 142 dekarlık bozuk makilik alan 2004 sonbaharında iş makinalarımızla temizlenmiş, teraslanmış, parsellenmiştir. Ayrıca bu alanda çalışanlarımızın spor yapması için yürüyüş yolları ve 45 x 65 m. ölçülerinde çim futbol sahası yapılmış etrafı tel örgü ile çevrilmiş ve ışıklandırılarak hizmete sunulmuştur.

31 Turgutalp Sos. Tesisleri Ağaçlandırmadan Önce
2004 2005 2004 sonbaharı ve 2005 yılı çalışmalarımızla dikilen fidanlar: Fıstık çamı : adet Mavi selvi :2.500 adet Lübnan sediri:1.100 adet Değişik fidan :1.700 adet Toplam: adet

32 2006 2007 Turgutalp Sosyal Tesisleri 2009

33 Turgutalp

34 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu kapsamında Başbakanlık tarafından 01 Kasım 2007 tarihinde , 2007/28 nolu Ağaçlandırma Seferberliği Genelgesi yayınlanmıştır. Bu genelge çerçevesinde; Çevre ve Orman Bakanlığı’nın madencilik faaliyetleriyle bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması yönetmeliği hükümlerine göre Soma Kısrakdere mevkiindeki madencilik faaliyetlerimizin sonlandığı Çevre ve Orman Bakanlığı’na iade ettiğimiz alanlar ile mülkiyeti müessesemize ait olan alanlardan oluşan bölüm yılları arasında, Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile tarihinde yapılan bir protokol ile 2008 yılından itibaren her yıl 1000 dekarlık bir alan müştereken projelendirilip müessesemizce ağaçlandırılacaktır. Güneykısrakdere’ de 3700 dekara adet, Kısrakdere Eskiharmanlar’ da 1419 dekara adet fidan dikilmiş, beş yıllık hedefe dördüncü yılın sonunda ulaşılarak 5119 dekara adet fidan dikilerek protokolün 119 dekar fazlasıyla bu bölümdeki ağaçlandırmamız 2011 yılında tamamlanmıştır.

35 Sonuç olarak; döneminde 3909 dekara fidan döneminde 7562 dekara fidan olmak üzere: Toplam: dekara fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Çevre bilinci ve ağaçlandırma öncelikli hedeflerimizden olup bu alandaki faaliyetlerimiz artan bir hızla gönüllü olarak devam edecektir.

36 10- GÜNEYDOĞU KISRAKDERE

37 2008 GÜNEYDOĞU KISRAKDERE 2009

38 Güneydoğu Kısrakdere 2009

39 ÇEVRE TANZİMİ ÇALIŞMALARIMIZ
Turgutalp Sosyal Tesisleri

40 MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ

41 İl Çevre ve Ağaçlandırma
Manisa İl Çevre ve Ağaçlandırma Ödül Töreni

42 Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor ve edecektir. Saygılarımızla…


"AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları