Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknik Eğitim Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknik Eğitim Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Teknik Eğitim Fakültesi
Sepiolit- Poliakrilonitril`in Ayrıştırılması ile Silisyum- Nitrür Eldesi Ali Osman Kurt Muğla Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 15-17 Eylül 1999

2 Teşekkür Prof. Tom J. Davies Prof. Süleyman Sarıtaş Prof. Frank Sale
Muğla Üniversitesi Personeli Manchester Materials Science Centre Teknisyenleri

3 İçerik Giriş Araştırmada kullanılan yöntem ve teknikler
Karbothermal İndirgeme ve nitrürleme Kil-monomer sistemleri Araştırmada kullanılan yöntem ve teknikler Sepiolit`in saflaştırılması Sepiolit-PAN karışımı Nitrürleme Presleme ve sinterleme Bulgular ve değerlendirme Sonuç

4 Giriş Karbothermal indirgeme-nitrürleme SiO2 + C + N2  Si3N4 + CO
Kil-monomer sistemleri kil+monomer  polımerizasyon  stabilizasyon  nitrürleme  ürün Si2AlO5 + N2  SiAlON + CO

5 Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Sepiolit`in saflaştırılması Magnezyum silikat + dolomit (CaMg(CO3)2 ) * Sulandırılmış HCl solüsyonu (0.21M-1.5h) Sepiolit-PAN karışımı Sep+AN  polımerizasyon  stabilizasyon (24h) (60C,12h) (225C,20h)

6 Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Nitrürleme Stab. Sepiolit-PAN + N2  Si3N4 +Mg(g) + CO(g) ( C; 0.1-8h) Sıkıştırma ve pişirme

7 Bulgular ve değerlendirme
Saflaştırma işleminin sepiolit üzerine etkileri Dolomit sistemden uzaklaştırıldı Sepiolitin lifli yapısı korundu Sepiolitin molekül yapısı korundu Yüzey alanında artış gözlendi

8 Bulgular ve değerlendirme
Sepiolit-PAN  Si3N4 üretimi İşlem parametrelerinin (sıcaklık, zaman, N2-akış hızı, vs.) ürün kalitesine etkisi Sıcaklık faktörü 3Mg2SiO2 + N2 + 12C  Si3N4 + 6Mg + 12CO Yüksek -Si3N4 oluşumu (11.5m2/g)

9 Bulgular ve değerlendirme
Sıkıştırma Tek yönlü kalıpta ön-presleme  CIP (400MPa) Sinterleme Vakum altında, grafit fırın içerisinde 1atm N2 1700C, 1h %80 Teorik yoğunluk eldesi

10 Sonuç Sepiolit saflaştırıldı
Değişik oranlarda ikinci fazlar içeren, birim yüzey alanı yüksek -Si3N4 tozları üretildi SiC arafazı görülmedi Forsterit gibi nitrürleme yan ürünleri sinterleme aşamasında avantaj sağladı Basınçsız sinterleme ile yüksek yoğunluk elde edildi


"Teknik Eğitim Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları