Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013 YILI FAALİYET RAPORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013 YILI FAALİYET RAPORU."— Sunum transkripti:

1 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı 2- Dekanın Önsözü
3- Bölüm Başkanının Önsözü 4- Bölüm Hakkında 5- Vizyon 6- Misyon 7- Değerlerimiz 8- Yönetim 9- Bölüm Kurulu 10- Bölüm Koordinatörleri 11- Personel 11.1. Tam Zamanlı 11.2. Misafir Öğretim Üyeleri 11.3. Araştırma Görevlileri 11.4. İdari Personel 2013 YILI FAALİYETLERİ 12 Kurumsallaşma Faaliyetleri 13 Akademik Faaliyetler Yayınlar Araştırma Seminerleri Yöntembilim Seminerleri Araştırma Projeleri Uluslararası Akademik Ziyaretler 14 İş Dünyası İle İlişkiler 15. Öğretim Faaliyetleri Programlarımız 15.02 İşletme Lisans Programları 15.03İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 15.04 İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı 15.05 İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı 16. Öğrenci Faaliyetleri Öğrencilerin Akademik Çalışmaları Öğrencilerin Uluslar arası Projeleri 17. Stajlar ve Öğrenci Asistanlığı 18. Mesleki Teknik Geziler 19 Uluslararası İşbirlikleri 20- Erasmus 21- Öğrenci Kulüpleri 22- Mezunlar 23- EK 24-İletişim

3 İşletme Bölüm Başkanlığı
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü olarak kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde paydaş odaklı, yanıt verebilir, şeffaf ve sorumlu süreç yönetimiyle kendini paydaşlarına doğru ifade edebilen yönetim hedefini ortaya koyan bir bölüm olan bölümümüzün 2013 yıllına ait faaliyet raporunu hazırlamış bulunmaktayız. İlgili yıldaki faaliyetlerimizin önceki dönemlerle karşılaştırılabilirliğini sağlamak ve paydaşlarımıza sürekli bilgi sunmak için her yıl Mart ayında faaliyet raporumuzu hazırlayıp kamuoyunu aydınlatma ilkesi çerçevesinde paydaşlarımıza sunuyoruz. Üçüncüsünü 2013 yılı için hazırladığımız bu faaliyet raporunun yararlı olması dilek ve temennisiyle. İşletme Bölüm Başkanlığı

4 Yalova Üniversitesi Rektörü
1- Rektörün Mesajı Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU Yalova Üniversitesi Rektörü 2008 yılında kurulan ve kökleri on beş yıl öncesine dayanan Yalova Üniversitesi hızlı büyüyen bir üniversitedir. Üniversitemiz güçlü akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası güçlü ilişkileri ve coğrafi avantajı ile yakın gelecekte konusunda öncü ve lider sosyal ve teknik bölümlere sahip olmayı hedeflemektedir. İşletme Bölümümüz de lisans ve yüksek lisans seviyesinde İngilizce programları, uluslar arası bir çok işbirliği ile üniversitemizin lokomotif bölümleri arasındadır. Halihazırda 3 lisans, 3 yüksek lisans seviyesinde 6 program yürüten İşletme Bölümümüz emsallarinin önüne geçen bir öğretim yaklaşımı ile; hem en yüksek düzeyde kuramsal bilgiyi hem de iş dünyasından profesyonellerin katılımıyla bu bilgiyi uygulama becerisini öğrencilere kazandırma hedefindedir. Bölüm personeli ve öğrencilerine başarılı çalışmalarının devamını diliyor, bu faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum.

5 İktisadi ve İdari Bilimler
2- Dekanın Mesajı Prof. Dr. Ali Rıza ABAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Kurumların tarihini oluşturan ve medeniyetlerin en büyük kaynakları olan yazılı belgeler kurumlarımız ve toplumumuz için olduğu kadar insanlık için de önem taşımaktadır. Kurumların ortaya çıkardığı belgeler, ilgili döneme ait bilgilerin kayda geçmesine ve ilerleyen dönemlerde o döneme ait araştırmaların yapılmasına kaynaklık edebilmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinden temel alan Fakültemiz İşletme Bölümünün ortaya koyduğu bu faaliyet raporu, bölümlerimizde sadece teorik bilgilerin verilmediğini, aynı zamanda çağdaş bilginin bölümlerimizin işleyişine de yansıdığını gösteren güzel bir örnektir. Bu çalışmalarından dolayı bu çalışmada emeği geçenleri kutluyor, sevgilerimi sunuyorum.

6 3- Bölüm Başkanının Mesajı
Doç. Dr. Mustafa KURT İşletme Bölüm Başkanı Değerli Paydaşlarımız; 2010 yılından itibaren her yıl yayınladığımız raporlar boyunca bölümümüzün önemli tecrübeler biriktirdiğine ve bu doğrultuda yetenekler kazandığına hep birlikte şahit olduk. Özellikle lisans düzeyinde işletme öğretiminin “güçlü bir kuramsal zeminde etkili bir uygulama becerisi” gerektirdiği anlayışımızdan hareketle yıllar boyunca bölümümüzü çeşitli araçlar iş dünyasıyla yakışlaştırmaya gayret gösterdik. Bu çerçevede bugüne kadar iş dünyasından 15 kadar profesyonel bölümümüzde dersler yürüttü, önemli isimlerin katıldığı sayısız seminer düzenlendi, bir çok işletmeye gezi düzenlendi. Sayısı altı yüzü bulan lisans öğrencilerimizi en yüksek becerilerle donanmış şekilde mezun etmek için iyileştirmeler yapmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede öğrenimlerinin son yılına paketleri oluşturup (insan kaynakları yönetimi, satış ve pazarlama, muhasebe ve finans, yönetim bilişim sistemleri) bu alt alanlarda uzman olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Lisansüstü düzeyde ise iyi araştırmacılar yetiştirmek adına yeni programlarımız tasarlandı ve bugün yaklaşık 200 öğrencimiz öğrenimlerine devam ediyor. Dördüncüsü hazırlanan bu faaliyet raporunda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm faaliyetlerimizde bize destek veren ekibimize ve öğrencilere şükranlarımı sunuyorum. Sevgi ve saygılarımla.

7 Genel Bilgiler 4- Bölüm Hakkında
İşletme Bölümü, eğitim ve öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitime başlamıştır. Daha sonra 22 Mayıs 2008 yılında Yalova Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte İşletme Bölümü Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır. İşletme Bölümü Yalova Üniversitesinin fakülte düzeyinde ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesine öğrenci kabul eden ilk bölümüdür. Bölümümüzde şu anda üçü lisans üçü yüksek lisans düzeyinde olmak üzere 6 program yürütülmektedir. Lisans düzeyinde İngilizce İşletme Programı’nda hazırlık sınıfı ile birlikte 1., 2., 3. ve 4. sınıflar öğretim görmektedir. Bunun yanında, Yalova Üniversitesi - Leeds Metropolitan Üniversitesi İşletme Bölümü Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) 2011 yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bu program, Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü ve Leeds Metropolitan Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen dört yıllık bir lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci Yalova Üniversitesi İşletme bölümü ve Leeds Metropolitan Üniversitesi İşletme bölümünün lisans diplomalarını almaya hak kazanmaktadır. Bu program kapsamında öğrenciler lisans öğreniminin ilk üç yılını Yalova Üniversitesinde, son yılını İngiltere’de Leeds Metropolitan Üniversitesi’nde tamamlayacaklardır sonu itibariyle İşletme İngilizce bölümünde 295, ikinci öğretim işletme (Türkçe) bölümünde 250, İşletme İngilizce (UOLP) 90 öğrenci şu anda eğitim görmektedir. Lisanüstü düzeyde ise, MBA, İşletme Tezli Yüksek Lisans ve İngilizce İşletme Tezli Yüksek Lisans programlarında öğretim sürdürülmektedir.

8 Genel Bilgiler 4- Bölüm Hakkında
eğitim ve öğretim döneminde işletme bölümü bünyesinde işletme tezsiz yüksek lisans programına öğrenci alımına başlanmıştır. Bu programa iş dünyasından profesyonel yöneticiler katılmaktadır. Ayrıca ilk kez eğitim ve öğretim bahar döneminde İşletme tezli yüksek lisans Türkçe ve İngilizce bölümlerine öğrenci alımı yapılmıştır. Önümüz dönemde İşletme doktora programının açılması için gerekli başvurular YÖK’e yapılmıştır. Bölümümüzde derse giren öğretim elemanlarının büyük bir kısmı Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümün kadrolu öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Bunun yanında öğrencilere farklı bakış açısı kazandırmak amacıyla farklı üniversitelerden öğretim elemanları ve iş dünyasından yöneticilerde derslere girmektedir. Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İngilizce bölümü ikinci mezunlarını 2013 yılında vermiştir. Bu mezunlar fakülte bazında üniversitemizin ikincisi mezunlarıdır. İşletme eğitimi, sürekli değişime uğrayan ve gelişmeye açık bir alana hitap ettiği için günün koşullarına uygun piyasaların çok yakından takip edilmesi ve verilen eğitimin mümkün olduğunca geleceğe ve yeniliklere yönelik olarak öğrencilere sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda öğrencilere; organizasyon, kaynakların etkin kullanımı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt geliştirme ve genel yönetim, üretim/hizmet yönetimi, finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, bilişim sistemleri ve değerlendirme konularında yeterlilik kazandırarak geleceğin yöneticilerini yetiştirmek amaçlanmaktadır.

9 Genel Bilgiler 4- Bölüm Hakkında 5- Vizyon 6 - Misyon 7 - Değerlerimiz
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünün amacı, ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör ile kamu sektöründe görev alabilecek niteliklere ve donanıma sahip çağdaş işletmeciler yetiştirmektir. İşletme Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programında yer alan bölümler içerisinde mezuniyet sonrası iş bulma potansiyeli açısından en önde gelen bölümdür. Bunun nedeni, bölüm ders programının iktisat, işletme, hukuk dersleri ile zenginleştirilmiş olması ve günün koşullarına göre sürekli gözden geçirilerek gerekli yeniliklere kavuşturulmasıdır. Bölüm mezunları; özel sektörde pazarlama, finans, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi dallarında iş bulabilmekte; mali müşavirlik meslek sınavlarına başvurabilir niteliğe gelmekte; ayrıca kamu sektöründe de müfettişlikler, çeşitli uzmanlık ve denetmenlik sınavlarına hazır hale gelmektedirler. 5- Vizyon Vizyonumuz küresel standartlarda öğretim yapan ve dünyadaki işletme okulları ile rekabet edebilen bir işletme bölümü olmaktır. 6 - Misyon Misyonumuz iş ahlakını tüm tarafların maksimum kazancı olarak kabul eden, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak iş dünyasına donanımlı yönetici adayları yetiştirmektir. 7 - Değerlerimiz Bilimsellik Akademik Özgürlük Esneklik Yenilikçilik İşbirliği Şeffaflık Yalınlık Kalite

10 Bölüm Yönetimi 8. BÖLÜM YÖNETİMİ Doç. Dr. Mustafa KURT Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Erol MUZIR Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIZIL

11 Bölüm Yönetimi 9. Bölüm Kurulu
İşletme Bölüm Kurulu her ay düzenli olarak İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa KURT başkanlığında toplanmaktadır yılı toplantılarında öğrenci değişim programları, uluslararası işbirlikleri, lisans ve yüksek lisans programlarının koşullarının iyileştirilmesine yönelik konular ele alınmıştır. BÖLÜM KURULU Doç. Dr. Mustafa KURT Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erol MUZIR Üye, Bölüm Baş. Yrd. Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIZIL Doç. Dr. Veli Denizhan KALKAN (Yönetim - Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Üye Doç. Dr. Ayşe TANSEL ÇETİN (Muhasebe - Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Fahri APAYDIN (Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Selami ÖZCAN (Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIZIL (Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Arş. Gör. Elif Nur ALPER (Araştırma Görevlisi Temsilcisi) Lisansüstü Öğrenci Temsilcisi Lisans Öğrenci Temsilcisi

12 10- Bölüm Koordinatörleri PROGRAM KOORDİNATÖRLER
Program koordinatörleri lisans ve yüksek programlarının eşgüdüm ve uyum içerisinde çalışmasını sağlamak ve her bir programın etkin bir şekilde çalışmasını sağlama amacıyla görev yapmaktadır. PROGRAM KOORDİNATÖRLER Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY İşletme (İngilizce) Lisans Programı Koordinatörü Doç. Dr. Selami ÖZCAN İşletme (İ.Ö) Lisans Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIZIL İşletme Uluslararası Ortak  Lisans Programı (UOLP) Koordinatörü Doç. Dr. Senay YÜRÜR İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı Kordinatörü Doç. Dr. Veli Denizhan KALKAN İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erol MUZİR İşletme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı Koordinatörü

13 TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ
11- Personel TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ Doç. Dr. Mustafa KURT, (Bölüm Başkanı), Lisans, Dumlupınar Üniversitesi İktisat; Yüksek Lisans, Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon ABD; Doktora, Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon ABD Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIZIL, (Bölüm Başkan Yardımcısı), Lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Southern New Hampshire University İşletme (MBA), Southern New Hampshire University Örgütsel Liderlik; Doktora, Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yrd. Doç. Dr. Erol MUZIR, (Bölüm Başkan Yardımcısı), Lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme(İngilizce); Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman (İngilizce), Doktora, İstanbul Üniversitesi İşletme Doç. Dr. Senay YÜRÜR, Lisans, Uludağ Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon; Doktora, Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon Doç. Dr. Ayşe Tansel ÇETİN, Lisans, Gazi Üniversitesi Muhasebe-Finansman Öğretmenliği; Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Doç. Dr. Selim ÖZDEMİR, Lisans, Anadolu Üniversitesi İşletme; Doktora, Kişinev Ekonomi Akademisi Doç. Dr. Fahri APAYDIN, Lisans, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği; Yüksek Lisans, Marmara, Üretim Yönetimi ve Pazarlama; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Doç. Dr. Veli Denizhan KALKAN, Lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme(ingilizce); Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme

14 TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ
11- Personel TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ Doç. Dr. Selami ÖZCAN, Lisans, Atatürk Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi Sayısal Yöntemler ABD; Doktora, Cumhuriyet Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY, Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği; Yüksek Lisans, University of Sunderland Bilgi Teknolojileri Yönetimi; Doktora, Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yrd. Doç. Dr. İnci Dursun, Lisans Aksaray Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Mehtap ŞAHİN, Lisans Boğaziçi Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme; Doktora, Gebze Yüksek Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPCU, Lisans, Atatürk Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi İşletme; Doktora, Atatürk Üniversitesi İşletme Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM, Lisans, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Mali İktisat; Doktora, Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Yrd. Doç. Dr. İkram DAŞTAN, Lisans, Atatürk Üniversitesi İşletme; Yüksek lisans Atatürk Üniversitesi İşletme; Doktora, Atatürk Üniversitesi İşletme Yrd. Doç. Dr. Fatih GEÇTİ, Lisans, Sakarya Üniversitesi işletme; Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama; Doktora, Sakarya Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD

15 MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELERİ
11- Personel MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU, Lisans, Ankara Üniversitesi; Yüksek Lisans, Coventry University İşletme; Doktora, Coventry University İşletme Prof. Dr. Sadık ÇÖKELEZ, Lisans, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği; Yüksek lisans, Amerika Cornell University Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği; Doktora, Texas Tech University İşletme Prof. Dr. Erman COŞKUN, İstanbul Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, New York Pace University MBA, Rensselaer Polytechnic Institute Mühendislik; Doktora, Rensselaer Polytechnic Institute Mühendislik Yrd. Doç. Dr. Kerim ÖZCAN, Lisans, Çukurova Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme Yönetimi ve Organizasyon ABD; Doktora, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme Yönetimi ve Organizasyon ABD Doç. Dr. Hüseyin KANIBİR, Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme; Yüksek lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi; Doktora, Uludağ Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doç. Dr. Murad KAYACAN, Lisans, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Finans; Doktora, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yrd. Doç. Dr. Murat AZALTUN, Okan Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hikmet ERBIYIK, Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği; Yüksek Lisans, Birmingham University Makine Mühendisliği; Doktora, Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Melih ARAT, Lisans, İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü; Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme

16 MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELERİ
11- Personel MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELERİ Dr. Okan Erol, Lisans, Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği; Yüksek Lisans Université Panthéon Sorbonne (Paris I) / IAE Paris (MBA), Kadir Has Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Doktora, Kadir Has Üniversitesi Finans ve Bankacılık Dr. Sevdiye ERSOY YILMAZ, lisans Anadolu Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon; Doktora, İnsan kaynakları yönetimi Dr. Mevlüt BAYDAR, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme; Yüksek Lisans, New Hampshire College Pazarlama; Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Yrd. Doç. Dr. Ali GÜZEL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme;  Yüksek Lisans, Texas Tech Üniversitesi’ Sayısal Yöntemler; Doktora, Alabama Üniversitesi Sayısal Yöntemler Haluk ÜÇKURT, Lisans Marmara Üniversitesi İşletme Zafer BERKMAN, Lisans Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği; Yüksek lisans, Frankfurt Üniversitesi International Executive MBA 

17 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
11- Personel ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ Arş. Gör. Elif Nur ALPER, Lisans, Uludağ Üniversitesi; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi işletme; Doktora, Uludağ Üniversitesi İşletme (Devam) Arş. Gör. Sinem ATEŞ, Lisans, Marmara Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Galatasaray Üniversitesi İşletme(Devam) Arş. Gör. Zafer AY, Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Finansman; Doktora, Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman(Devam) Arş. Gör. Alperen Mehmet AYDIN, Lisans, Fatih Üniversitesi İşletme; yüksek Lisans;Fatih Üniversitesi, Ekonomi; Doktora, Leeds University Business School Arş. Gör. Abdurahman BABACAN, Lisans, Marmara Üniversitesi iktisat; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi iktisat; Doktora, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Devam) Arş. Gör. Gülgönül BOZOĞLU, Lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Ekonometri; Doktora, Marmara Üniversitesi Sayısal Yöntemler(Devam) Arş. Gör. Mesut ÇİÇEK, Lisans, Marmara Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama; Doktora, Bilgi Üniversitesi, Pazarlama(Devam) Arş. Gör. İzzet Sıtkı DARENDELİ, Lisans, Bilkent Üniversitesi İşletme ve; Yüksek Lisans, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler; Doktora, Temple Üniversitesi Fox Business School Arş. Gör. Kemal DEMİR, Lisans, Erciyes Üniversitesi iktisat; Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları; Doktora, Sakarya Üniversitesi Yönetim Organizasyon ABD(Devam) Arş. Gör. Vedat DEMİRKOL, Lisans, Ufuk Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Muhasebe Bilim Dalı, Yalova Üniversitesi İşletme; Doktora, Uludağ Üniversitesi İşletme(Devam)

18 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
11-Personel ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ Arş. Gör. İlker DÖM, Lisans, Gazi Üniversitesi İşletme, Yüksek Lisans Durham University, İşletme; Doktora, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam) Arş. Gör. Onur EMRE, Lisans, İstanbul Üniversitesi İktisat; Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme (Devam) Arş. Gör. M. Fevzi ESEN, Lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler ABD; Doktora, İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler Bilim Dalı(Devam) Arş. Gör. Gökçen EVCİ, Lisans, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Arş. Gör. Mehmet Kadir İŞGÜVEN, Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Pennsylvania State Üniversitesi Finans Arş. Gör. Ahmet KARPUZ, lisans, Gazi Universitesi Muhasebe ve Finansman Egitimi, Yüksek Lisans,  The University of Texas at Dallas Naveen Jindal School of Management finans; Doktora, The University of Houston C.T. Bauer College of Business Finans Arş. Gör. Barış KOCAARSLAN, Lisans, Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik, Anadolu Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme(Devam) Arş. Gör. Armağan ÖZDEMİR, Lisans, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk(Devam) Arş. Gör. Özlem (ÖZMEN) USMAN, Lisans, Uludağ Üniversitesi; Yüksek Lisans, Yalova Üniversitesi işletme; Doktora, Uludağ Üniversitesi İşletme(Devam) Arş. Gör. Volkan POLAT, Lisans, Atatürk Üniversitesi İktisat; Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme(Devam) Arş. Gör. Zekeriya Oğuz SEÇME, Lisans, İşletme; Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi Ekonometri; Doktora, İstanbul Üniversitesi Finans Bilim Dalı (Devam)

19 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
11-Personel ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ Arş. Gör. Vildan TAŞLI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme; Yüksek lisans, University of Manchester, Manchester Business School Arş. Gör. Onur ÜNLÜ, Lisans, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Doktora, Erciyes Üniversitesi Yönetim Organizasyon ABD(Devam) Arş. Gör. Üzeyir YILDIZ, Lisans, Viyana Ekonomi Üniversitesi (Wirtschaftsuniversitat Wien) İşletme; Doktora, Sakarya Üniversitesi Yönetim Organizasyon (Devam) Arş. Gör. Pınar YOZGATLI, Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği; Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesi İşletme(Devam) Arş. Gör. Halil İbrahim ZENGİN, Lisans, Hacettepe Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi işletme(Devam) İDARİ PERSONEL Necat Işık GÜLAL, Lisans Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Yüksek Lisans, Yalova Üniversitesi, Sosyal Politika(Devam)

20 12- Kurumsallaşma Faaliyetleri
2013 YILI FAALİYETLERİ 12- Kurumsallaşma Faaliyetleri 2013 yılı sonu itibariyle 6 programda öğretim ve araştırma faaliyetlerine İşletme Bölümü yaşadığı hızlı büyüme sonrası kurumsallaşma çabalarına öncelik vermiştir. Bu doğrultuda bölüm içerisinde bazı sistemlerin kurulması ve orta vadede akreditasyona hazır olmak adına çalışmalara öncelik vermektedir. Bu doğrultuda bölümümüz kurumsal yönetim ilkelerini uygulamasından dolayı Birleşmiş Milletler'in bir girişimi olan ve The AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), Association of MBAs, The European Foundation for Management Development (EFMD) gibi İşletme okullarını kapsayan uluslararası kuruluşların aktif yer aldığı Sorumlu Yönetim Eğitimi Prensipleri - Principles for Responsible Management Education (PRME)- ağına kabul edilmiştir. Bölümümüzün imzaladığı niyet mektubu ile öğretim faaliyetlerinde ve araştırma çalışmalarında etik, sürdürülebilirlik gibi konulara özel önem verilecek, bölüm faaliyetleri sürdürülürken sosyal sorumluluk, sivil toplumla iletişim ve paydaşlarla diyalog ilkelerine bağlı eylemler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, İşletme lisans ve yüksek lisans programları revize edilerek iş etiği dersi ders müfredatına eklenmiştir. Bölümümüz yöneticileri Mustafa KURT ve Cevdet Kızıl 2013 PRME Zirvesinde Yalova Üniversitesi İşletme Bölümün’ün başarılı çalışmalarını “Vision at Global, Action at Local” adıyla bir vaka olarak sunmuşlar ve özellikle yerel aktörlerle yaptığı işbirlikleri dikkat çekmişlerdir. İlgili çalışma raporun sonunda EK-1 de yer almaktadır. Kurumsal web sitesinde revize çalışmaları yapılmış ve daha etkin olması adına önlemler alınmıştır. Ayrıca bölümümüzün etkinliğini artırmak adına 2014 yılında düzenlenecek Uluslar arası İşletme Öğrenci Kongresi’nin ön hazırlıkları yapılmıştır.

21 13-Akademik Faaliyetler
Yayınlar A.Tansel Cetin, A., Kızıl, C., Zengin, H.İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (USA), Volume 3, No: 2, University of Pittsburg Press, page 1-28, ISSN: (online), DOI : /emaj , Acar, A.Z., Zehir, C., Özgenel, N. and Ozşahin, M. (2013), The Effects of Customer and Entrepreneurial Orientations on Individual Service Performance in Banking Sector, The Proceedings of 9th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Science, Volume 99, Pages , 6 November , 2013 Aksel, İ., Arslan, M. L., Kızıl, C., Okur, M. E., Şeker, Ş. E. (2013). “Dijital İşletme”, (Digital Business), Cinius Yayınları (Cinius Publishing). ISBN: Aksoy M., “Day of The Week Anomaly For Istanbul Gold Exchange Gold and Silver Data”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayi:57. Aksoy M., “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Finansal Kriz Döneminde Yabancı Yatırımcıların Hisse Senedi Tercihlerinin Analizi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayi: 48. Aksoy M., “Short- and long-term Links among Turkish and Global Securitized Real Estate Markets”, The Empirical Economics Letters, Volume 12, Number 1. Aksoy M., “Terörizmin Borsa İstanbul Hisse Senedi Getirileri ve Volatilitesi Üzerindeki Etkileri", 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat, Kırgızistan, Haziran 2013. Aksoy M., N. Topcu, “Altin Ile Hisse Senedi Ve Enflasyon Arasindaki Ilişki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1. Aksoy M., S. Karatepe, “Evidence For Structural Breaks In ISE Sectoral Indices”, The Journal of Financial Researches and Studies, Marmara University Publishing, Volume :4 No:8. Aksoy M., S. Karatepe, Z.O.Secme, F. Benli, “Short- and long-term links among Turkish and European Stock markets: Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayi:58.

22 13-Akademik Faaliyetler
Yayınlar Aksoy M.."Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Mevzuatı", Sakarya Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi", Şubat 2013, ss Çetin, A. T., Aslan, S., Kızıl, C. (2013). ”Behaviors of Academicians Regarding Internet Acceptance and a Research Run in Marmara Region Universities”, Proceedings of Balkans Between East and West International Conference, 5-7 Haziran 2013, Prizren, Kosova. s. 211. Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: (online), DOI: /emaj ss. 1-28, Çiçek, M., Erdoğmuş, İ. E. (2013). Social Media Marketing: Exploring the User Typology in Turkey. International Journal of Technology Marketing, 8(3), Çiçek, M., S. Özcan (2013), Examining the Demographic Features of Turkish Social Media Users and Their Attitudes towards Social Media Tools, International Conference on Control, Decision and Information Technologies, Hammamet, Tunusia. Darendeli, I. S., & Hill, T. L Delicate Diplomacy: Lessons from Libya about Balancing Political and Social Legitimacy. Academy of Management Proceedings 1: 17408 Darendeli, I.S & Hill, T.L MNE Political Strategies and Government Legitimacy Academy of International Business 2013 Annual Meeting, Istanbul. Darendeli, I.S Organizing for Different Adaptations in Plural Forms: A Typology for Efficient Boundary Choices Strategic Management Society 2013 Meeting, Atlanta. Darendeli, I.S. & Hill, T.L Delicate Diplomacy: Insights From Libya For MNEs About Balancing Political And Social Relations Within Host Countries. Academy of Management 2013 Annual Meeting, Orlando.

23 13-Akademik Faaliyetler
Yayınlar Daştan, İ., M. Çiçek (2013), Social Media Usage Behavior of Communication and Advertising Agencies: An Empirical Study, 12th International Conference on Research in Advertising, Zagreb, Croatia. Demir, Kemal İşletmeler ile Gönüllü Kuruluşlar Arasındaki İşbirlikleri s.173 – 196. Gönüllü Kuruluşlarda Yönetim ve Strateji içinde, (Ed). Serkan BAYRAKTAROĞLU, Muammer SARIKAYA. Gazi Kitabevi, Ankara. Dursun, İ. and Tümer Kabadayı, E. (2013) “Resistance to persuasion in an anti- consumption context: Biased assimilation of positive product information” Journal of Consumer Behaviour (Special Issue: Challenges to Attitude and Behaviour Change Through Persuasion), 12(2): 93–101 (SSCI). Dursun, İnci, Ümit Alnıaçık, Ebru Tümer Kabadayı (2013) "Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı ve Boyutları” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19: F. Pinar Acar, Kubilay Gok, Vildan Tasli, Salvador Barragan and Mahfooz Ansari. “Identifying the good soldier: The changing nature of extra-role behaviour across employee gender in Turkish culture”, EGOS, 2011, Gothenburg. GÜMÜŞ, N., H. ZENGİN ve F. Geçti (2013), “Sosyal Medya Aracı Olarak Facebook Uygulamalarının Marka Denkliği Üzerindeki Etkisi: Bir GSM Operatörünün Facebook Sayfası Üzerinde Araştırma”, Sakarya İktisat Dergisi, Cilt 2, Sayı 2. Karatepe, S., The Relationship between Economic Growth and Electric Power Consumption: Evidence from Cross‐Sectional Dependent Panel. Presented in 14th International Symposium on Econometrics Operation Research and Statistics, May , 2013, International University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme", DER Yayınları. ISBN: Kızıl, C, Tansel Cetin, A., and Bulunmaz, A. (2013). “Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards”, 10th EBES Istanbul Conference Program and Abstract Book, Mayıs 2013, İstanbul, Turkey, page. 63.

24 13-Akademik Faaliyetler
Yayınlar Kızıl, C., Akman, V., Esmer, Ö. (2013), "Yalova'daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe-Finansman ve Yönetim Organizasyon Sorunları", İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ISSN: X, ss Kızıl, C., Arslan, M. L., Şeker, Ş. E. (2013). "Correlation between Intellectual Capital and Web Trends of Top 30 Companies in Turkey", Social Sciences Research Society (SOSRES) VI. International Conference on Social Sciences (ICSS) '2013, 4-5 Ekim 2013, İzmir, Turkey, Kızıl, C., Çetin, A. T., Bulunmaz, A. (2013). “Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards”, 10th EBES Istanbul Conference Program and Abstract Book, Mayıs 2013, İstanbul, Turkey, s. 63. Kızıl, C., Eddy, V., Clary, L., Crowell, K. (2013). "Hershey's Entry to the Australian Market with a New Brand: An Accounting and Marketing Perspective", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No:2, ISSN: (online), DOI: /emaj ss Kızıl, C., Erzin, N. O., Kara, E. Ç. (2013). "Measurement, Reporting and Accounting of Intellectual Capital in the E-Commerce Industry: A Research on Amazon.com Inc", Proceedings of European Business Research Conference, Sharaton Roma, 5-6 Eylül 2013, Rome, Italy. Kızıl, C., Kahve, F., Aydınyılmaz, O. (2013). "Muhasebe ve Finans Perspektifinden Renault-Nissan Birleşmesi ile Daimler Stratejik Ortaklığı", Derin Yayınları. ISBN: Kızıl, C., Kurt, M. (2013). "Vision at Global, Action at Local", 2013 PRME Summit - 5th Annual Assembly: New Ways of Developing Leaders for The Future We Want, Selected Case Stories, Eylül 2013, Bled, Slovenya, Kurt, M. (2013) Rise of Entrepreneurship and Characteristics of Economic Environment: The Emergence of Family Holdings during Republican Turkey, European Business History Association Congress, August 2013. Kurt, M. Dinç, S. (2013) Diversification Strategies of Business Groups in Bosnia and Herzegovina, 1st International Conference on Economic and Social Studies, Sarejova, May 2013.

25 13-Akademik Faaliyetler
Yayınlar Kurt, M. Rüzgar, N. (2013) Yöneticiler Aslında Ne Yapar? Yönetici Rolleri Hakkında Bursa Merkezli İşletmelerde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, Sayı 5, No.4. Muzir, Erol, “Impact of Placement Choices and Governance Issues on Credit Risk in Banking: Nonparametric Evidence from an Emerging Market”, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 2013, Vol:3, Issue: 3, pp Nergis, A. T., Polat, V., & Akgun, A. E., Android OS As A New Ingredient Brand in Consumer Electronics.World Review Of Business Research, Vol. 3. No. 2. March 2013 Issue. Pp. 84 – 94. Ozşahin, M., Zehir, C., Acar, A.Z. And Sudak (2013), M.K.The Effects of Leadership and Market Orientation on Organizational Commitment, The Proceedings of 9th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Science, Volume 99, Pages , 6 November , 2013. Özdemir, S., Ünal Ö.F., “A Management and Organization Workshop on TUSKON Members SMEs in Holland”, WEI International Academic Business-Management Conference, Orlando-USA. Sayım, F. Temir, Y.“Kamu Hastanelerinde Mevzuat ve Denetim Açısından Faturalama Süreçleri”, A.Arge Y., İstanbul, 2013 Sayım, F. “Araştırma ve Yazım Yöntemleri”, A.Arge Y., İstanbul, 2013 Sayım, F.“5411 sayılı Bankacılık Kanununun 1-5, 15-19, 21-33, 36-57, 60-64, Maddeleri” Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, Sakarya: Ada Renk Matbaa, Eylül 2013, ISBN: Selin Karatepe and Kenneth W. Corscadden (2013), Wind Speed Estimation: Incorporating Seasonal Data Using Markov Chain Models, Hindawi ISRN Renewable Energy, Volume 2013 Article ID Tansel Cetin, A. , Yapıcı, G. (2014). Muhasebe Etiğine Yönelik Yapılan Düzenlemeler, Hata Ve Hilelerin Meslek Mensuplarınca Algılanması, 4. Muhasebe Düşünce Kampı, 28 Ağustos -1 Eylül 2013, Beyşehir Konya.

26 13-Akademik Faaliyetler
Yayınlar Tansel Cetin, A., Arslan, S., and Kızıl, C. (2013). “Behaviors of Academicians Regarding Internet Acceptance and a Research Run in Marmara Region Universities”, Proceedings of Balkans Between East and West International Conference. Kosova, 5-7 Haziran 2013, Prizren, Kosova. page. 211. Topçu, Nuraydın. “ Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi ve Malilyetlerin Dağıtılması”, ”Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Maliyet Muhasebesi Kitabı. Topçu, Nuraydın. “Altın ile hisse senedi ve enflasyon arasındaki ilişki”Atatürk üniversitesi iktisadi ve idari bilimler dergisi, cilt: 27, sayı: 1, 2013. Topçu, Nuraydın. “Duran Varlılların TMS (16,38,40) ve TFRS (5)’ na Göre Değerlemesi ve Türk Vergi Kanunu Açısından Analizi”, 11. Türk dünyası sosyal bilimler kongresi, Haziran 2013, Kırgızistan. Topçu, Nuraydın. “Maliyet Dağıtım Yöntemleri” Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Maliyet Muhasebesi Ders Kitabı. Topçu, Nuraydın. “Sigorta muhasebesi” Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı. Sakarya, Ada Renk Matbaa, Eylül 2013, ISBN: ÜNLÜ, Onur, HECKERT, D. Alex, ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut, (2013) Pozitif Sapma Davranışı: Yeni Bir Tanım Arayışı, 1. Örgütsel Davranış Kongresi, 15/16 Kasım 2013, Sakarya / TÜRKİYE ÜNLÜ, Onur, ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut, (2013) Kapitalizmin Tartışma Alanları ve Ahilik Sistemi, III. Uluslar arası Ahilik Sempozyumu, Kayseri / TÜRKİYE Yazar Ozturk, T., Aksoy M., 2013, "Bilesik Oncu Gostergeler Endeksinin Konut Kredileri ve Yapi Ruhsat Izinleri Ile Iliskisinin Incelenmesine Yonelik Bir Arastirma", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 50, Sayı :578. Yıldız, Ü ve Kurt, M. (2013). Corporate Social Responsibility in Turkey: Evidence from Web of the Biggest Firms, Beyond Business as Usual. CSR trends” , International Conference | June 20-21, 2013 | Lodz, Poland

27 13-Akademik Faaliyetler
Araştırma Seminerleri Araştırma seminerleri, öğretim üye ve yardımcıları ile tezli yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla her hafta bölüm seminer salonunda düzenlenmektedir. Araştırma seminerleri akademik kariyerinin başındaki öğretim üye yardımcılarının ve tezli yüksek lisans öğrencilerinin akademik dünyaya uyumlarını kolaylaştırmak ve eğitim, araştırma faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla İşletme Bölümü tarafından düzenlenmekte ve desteklenmektedir. Araştırma seminerleri kendi alanlarında uzman kişiler tarafından, bilimsel araştırma yöntemleri, makale yazma teknikleri, istatistik paket programlarını kullanma ve yorumlama teknikleri, etkili sunum teknikleri, İşletme Bilim dalında güncel tartışmalar konularında sunumlar gerçekleştirilmektedir.

28 13-Akademik Faaliyetler
Araştırma Seminerleri Serisi Araştırma Seminerleri Serisi-8: “Big Data"-Büyük Veri İşletme Bölümü Araştırma Seminerleri Serisi Kapsamında Uludağ Üniversitesi, Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Necmi Gürsakal tarafından 2 Mayıs 2013 saat 13.30'da İşletme Bölümü Seminer Salonunda, "Big Data" konulu sunum gerçekleştirilmiştir. Günümüzde Özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin etkisiyle, bir çok alanda otomatik olarak toplanan veriler ve bunların önemi hakkında detaylı bilgiler verilen sunuma İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri, Araştırma Görevlileri ve Yüksek Lisans öğrencileri katılmıştır.  Araştırma Seminerleri Serisi-9: Prof. Dr. Attila Yaprak Prof. Dr. Atilla Yaprak, akademik kariyer geliştirme ve nitelikli dergilerde yayın yapma ve araştırma sürecinin yönetilmesi hususunda 16 Mayıs 2013 tarihinde İşletme Bölümü seminer salonunda bir seminer vermiştir.

29 13-Akademik Faaliyetler
Yöntembilim Seminerleri Akademik mesleğin başında olan araştırma görevlileri, yüksek lisans ile lisans öğrencilerine yol gösterme ve öğretim üyelerinin akademik üretkenliğine katkı sağlama amacını güden yöntembilim seminerleri kapsamında araştırma sürecinin her bir evresini inceleyen dokuz oturumluk seminer serisi düzenlenecektir. İlk iki oturum 2013 yılında yapılmıştır. Yöntembilim seminerleri – 1. Oturum akademik yılında, İşletme Bölümü tarafından “YÖNTEMBİLİM SEMİNERLERİ” programı adı altında düzenlenecek olan dokuz serilik seminerin ilki 3 Aralık 2013 Salı günü Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa KURT’un sunduğu “Anlama ve Açıklama Güdüsüyle Bilimsel Araştırma Yapmak" konulu seminerle başladı. Gerçekleşen seminere fakülte akademik personeli, işletme yüksek lisans ve lisans öğrencileri katıldı. Akademik mesleğin başında olan araştırma görevlileri, yüksek lisans ile lisans öğrencilerine yol gösterme ve öğretim üyelerinin akademik üretkenliğine katkı sağlama amacını güden seminerde Doç. Dr. KURT, “Araştırmacı olmak? Peki, ama neden?”, “Dünyayı anlama ile ilgili sorulara cevap vermeye yönelik yöntemlerden biri:  bilimsel araştırmalar”, “Akademi neden araştırma memurları üretir?”, “Ünvanlar mı meraklar mı öncelikli?” gibi soruları ele aldı. 

30 13-Akademik Faaliyetler
Yöntembilim seminerleri - 2. Oturum      İşletme Bölümü tarafından düzenlenen “YÖNTEMBİLİM SEMİNERLERİ” nin ikincisi 17 Aralık 2013 Salı günü gerçekleşti. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN "ARAŞTIRMA KONUSU BELİRLEME" konulu semineri sundu. Seminere fakülte akademik personeli, işletme yüksek lisans ve lisans öğrencileri katıldı. Prof. Dr. AKGÜN, bir araştırmacının araştırma konusu belirleme noktasında; “Neyi biliyoruz?”, “Nasıl biliyoruz?”, “Neyi bilmiyoruz?”, “Niçin bilmiyoruz?”, “Bilsek ne olur?” gibi soruları kendisine sorması gerektiğini belirtti. Bunun için en önemli gereklilik, genel çerçevesi belirlenen konu hakkında yoğun literatür okuması olduğunu söyleyen Prof. Dr. AKGÜN bilimsel araştırma temelinin sabır gerektiren okuma sürecine dayandığını vurguladı. Bu süreç içinde orijinal araştırma konularının kaynağı olarak hangi noktalara bakılması gerektiği konusunda çok faydalı bilgiler sundu.        Tüm bilimsel araştırmalarda olduğu gibi ampirik araştırmalarda da teorinin merkezi rol oynadığını belirten Prof. Dr. Akgün, teorinin araştırmanın tüm hücrelerine yayılması gerektiğini vurguladı. Ardından araştırma sorularını cevaplamaya yönelik uygun araştırma tasarımının belirlenmesi, veri toplama aracına karar verilmesi, analizlerin gerçekleştirilmesi, sonuçların tartışılması aşamalarında en çok dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.   Birçok uluslararası dergide hakemlik görevini sürdüren Prof. Dr. AKGÜN, nitelikli dergilere gönderilen yayınları hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. AKGÜN oldukça ilgi toplayan seminerinin sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

31 13-Akademik Faaliyetler
Araştırma Projeleri Bölüm üyelerimizden Mustafa KURT'un yürütücü, Kemal DEMİR'in araştırmacı olarak görev yapacağı "Geç Osmanlı Dönemi Devlet Fabrikalarında Yönetim Bilgisi ( ): Anlayış ve Uygulamalar" isimli araştırma projesi 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından destekleniyor TL’lik önemli bir destek kazanan araştırma projesinin temel amacı; Osmanlı Döneminde 1700'lü yıllardan itibaren başlayan sanayileşme çabalarının birer yansıması olan devlet fabrikalarında hakim yönetim anlayışını ve özgün uygulamaları Osmanlı Arşiv Belgeleri üzerinde incelemeler yapmak suretiyle ortaya koymak ve bulguları İşletme Bilimi ışığında yorumlamaktır. Proje çıktılarının ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda yaygınlaştırılarak bilim çevreleri ile paylaşılması ve ilgili literatüre katkılar sağlanması da temel amaçlar arasındadır. Üç yıl araştırma süresi bulunan multidisipliner projeye, Kırklareli Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Baki ÇAKIR ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZCAN da destek veriyor.

32 13-Akademik Faaliyetler
Uluslararası Akademik Ziyaretler Bölüm öğretim üyelerimiz Erasmus Ders Verme hareketliliği kapsamında aşağıdaki üniversitelerde, ülkelerde ve konularda sunumlar gerçekleştirmişlerdir. ÖĞRETİM ÜYESİ ÜLKE ÜNİVERSİTE SUNUM KONUSU Doç. Dr. Mustafa KURT Macaristan University of Miskolc Turkish Business Groups Doç. Dr. Fahri APAYDIN İspanya La Universidad de Sevilla City Marketing Yrd. Doç. Dr. Cevdet Kızıl International Financial Risk Types, Hedging Against Risk, World Trade Organization Doç. Dr. Selami ÖZCAN Quality Management

33 14-İş Dünyası İle İlişkiler
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü olarak amacımız, yakın iletişim içinde olduğumuz iş sektörüne gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi için destek vermek ve profesyonel iş dünyasına muhasebe, finans, yönetim, vb. alanlarda eğitim ve seminerler yoluyla bilgi ve deneyimlerimizi aktarabilmektir. Bu kapsamda, İşletme Bölümüne bağlı olarak İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı, Strateji Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı, Avrupa Birliği Projeleri Hazırlama Danışmanlığı grupları oluşturulmuştur. Bu grupların üyeleri ise; kendi alanlarında yetkin olan bölümümüz Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı akademik personelinden oluşmaktadır. Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile iş dünyası arasındaki iletişimi ve işbirliği düzenlemek ve geliştirmek amacıyla Yalova Üniversitesi Girişimcilik ve İşletmecilik Merkezi (YÜGİM) kurulmuştur. Bu merkezde bölümümüz öğretim elemanları görev almaktadır. YÜGİM’in müdürlüğünü bölümümüz öğretim üyeleri Doç. Dr. Selim ÖZDEMİR ve başkan yardımcılığını ise Yrd. Doç. Dr. İkram DAŞTAN yürütmektedir. Bölümümüze bağlı olarak 2010 yılında Yalova Ticaret Odası, Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası irtibat birimleri oluşturulmuştur. Gelecekte Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve Yalova Ticaret Odası ile eğitimler ve projeler yapılması planlanmaktadır. YSMMMO ve YTO ile yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde bu kurumlara bağlı iş yerlerinde öğrencilerimizin staj yapması imkânı sağlanmıştır.

34 15-Programlarımız Bölümümüzde İşletme (İngilizce), İşletme (İngilizce) UOLP, İşletme Türkçe, İşletme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans, İşletme Tezli Yüksek Lisans ve İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) programlarımız mevcuttur. Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme lisans programında mezuniyete yaklaştıkça seçimlik derslerin sayısının artmaktadır. Bu ise, öğrencilere kendi ilgileri doğrultusunda ders seçimi imkânı vermekte, bu da onların aldıkları derslerdeki isteklendirme ve bilgi donanımını olumlu yönde etkilemesi hedeflenmektedir. İşletme lisans programında, yandal ve çift anadal, öğrencinin başarı durumuna göre üst sınıftan dersler alarak erken mezun olma imkânları da bulunmaktadır. PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM ADI LİSANS İşletme İngilizce İşletme İngilizce (UOLP Leeds Metropolitan University) İşletme Türkçe YÜKSEK LİSANS İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans İşletme Tezli Yüksek Lisans İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA)

35 İşletme Bölümü Lisans Öğrenci Sayısı
15-Programlarımız İşletme Lisans Programları İşletme bölümü ilk kez eğitim ve öğretim yıllında öğrenci alımına başlamıştır. İşletme bölümünde (İngilizce) bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık okutulmaktadır. Aşağıdaki tabloda yıllı itibariyle öğrenci sayısı verilmiştir. İşletme ikinci öğretim bölümüne yıllında ilk kez öğrenci alımına başlanmıştır. Şu an itibariyle bölümümüzde 1., 2., 3. ve 4. sınıflar bulunmakta ve bu programda yaklaşık 461öğrenci bulunmaktadır. İşletme lisans ders programı günün şartlarına uygun olarak sürekli olarak güncellenmektedir. Öğrencilerin mezun olduktan sonra rekabet ve piyasanın şartlarına uygun nitelikte eğitim almaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda, öğrencilerin mezuniyet sonrası uzmanlaşmak istedikleri; muhasebe finans, insan kaynakları yönetimi, pazarlama ve satış, yönetim bilişim sistemleri alanlarına dönük uzmanlık paketleri oluşturulmuş yine bu alanlara ait mezuniyet projesi dersi müfredatta eklenmiştir. İşletme Bölümü Lisans Öğrenci Sayısı Sınıf ÖğrenciSayısı 1.Sınıf 171 2. Sınıf 115 3. Sınıf 114 4. Sınıf 42

36 İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS PLANI
15-Programlarımız İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS PLANI I.YARIYIL/GÜZ II.YARIYIL BAHAR  KODU DERSİN ADI ISL 101 İşletmeye Giriş-I ISL 102 İşletmeye Giriş-II ISL 103 Muhasebe I ISL 104 Muhasebe II ISL 105 Arakademik Okuma ve Yazma ISL 106 İşletme Enformatiği IBF 101 İktisada Giriş IBF 104 Sosyolojiye Giriş ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı IBF 106 Hukuka Giriş AIB 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -I AIB 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -II TDB 101 Türk Dili -I TDB 102 Türk Dili -II YDB 101 Yabancı Dil -I (İngilizce) YDB 102 Yabancı Dil -II (İngilizce) III.YARIYIL/GÜZ IV.YARIYIL BAHAR ISL 201 Mikro İktisat ISL 202 Makro İktisat ISL 203 İşletme Matematiği ISL 204 Ticaret Hukuku ISL 205 Yönetim ISL 206 Örgütsel Davranış ISL 207 İstatistik I ISL 208 İstatistik II ISL 209 Pazarlama Yönetimi ISL 210 İşletmelerde İletişim ISL 211 Envanter Bilanço ISL 212 Mali Tablolar Analizi Seçmeli Ders V.YARIYIL/GÜZ VI.YARIYIL BAHAR ISL 301 Finansal Yönetim - I ISL 302 Finansal Yönetim- II ISL 303 Üretim Yönetimi ISL 304 İnsan Kaynakları Yönetimi ISL 305 Maliyet Muhasebesi-I ISL 306 Maliyet Muhasebesi-II ISL 307 Girişimcilik ISL 308 Araştırma Yöntemleri VII.YARIYIL/GÜZ VIII.YARIYIL BAHAR ISL 401 Stratejik Yönetim ISL 402 İşletme Becerileri ve Kariyer Yönetimi ISL 403 Uluslararası İşletmecilik ISL 404 Mezuniyet Projesi SEÇMELİ DERSLER ISL 213 Borçlar Hukuku ISL 214 Şirketler Muhasebesi ISL 215 Üretim Sistemleri ISL 216 Vergi Hukuku ISL 217 Halkla İlişkiler ISL 218 İş İngilizcesi ISL 219 İşletme Okumaları ISL 220 Marka Yönetimi ISL 221 Yönetim Bilişim Sistemleri ISL 222 Hizmet Pazarlaması ISL 223 Yabancı Dil ISL 224 ISL 311 Örgüt Teorileri ISL 312 Avrupa Birliği ISL 313 Yeni Ürün Geliştirme ISL 314 Yatırım Proje Analizi ISL 315 Liderlik ISL 316 Tüketici Davranışları ISL 317 Pazarlama İletişimi ISL 318 Finansal Matematik ISL 319 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ISL 320 İş Hukuku ISL 321 Tedarik Zinciri Analizi ISL 322 Türk İşletmecilik Tarihi ISL 323 Aile İşletmelerinde Yönetim ISL 324 Türkiye ve Dünya Ekonomisi ISL325 Sayısal Yöntemler ISL 326 Uluslar arası İşletmecilik ISL 327 Kalite Kontrol ISL 328 Kalite Yönetim Sistemleri ISL 329 ISL 330 SL 411 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi ISL 412 İnsan Kaynakları Uygulamaları ISL 413 İş Sağlığı ve Güvenliği ISL 414 İş Analizi ve Tasarımı ISL 415 Ücret Yönetimi ISL 416 Performans Değerleme ISL 417 İşgören Bulma ve Seçme ISL 418 İnsan Kaynaklarında Güncel Konular ISL 419 Endüstri İlişkileri ISL 420 Eğitim ve Geliştirme ISL 421 Pazarlama Araştırmaları ISL 422 Dijital Pazarlama ISL 423 Uluslararası Pazarlama ISL 424 Perakende Yönetimi ISL 425 Reklamcılık ISL 426 Müşteri İlişkileri Yönetimi ISL 427 Satış Yönetimi ISL 428 Pazarlamada Güncel Konular ISL 429 Kurumsal Kaynak Planlama ISL 430 Veritabanı Yönetimi ISL 431 Sistem Analizi ve Tasarımı ISL 432 Veri Madenciliği ve İş Zekası ISL 433 E-İş ve E-Ticaret ISL 434 Proje Yönetimi ISL 435 Programlamaya Giriş ISL 436 Bilişimde Güncel Konular ISL 437 Finansal Araçlar ve Kurumlar ISL 438 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi ISL 439 Uluslararası Finans ISL 440 Menkul Kıymet Analizi ISL 441 Banka Muhasebesi ISL 442 Muhasebe Denetimi ISL 443 Yönetim Muhasebesi ISL 444 Muhasebede Güncel Konular ISL 445 ISL 446

37 İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (MBA)
15-Programlarımız İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (MBA) Modern iş hayatı kişisel uzmanlık alanı ne olursa olsun bireylerin işletme bilgisine ihtiyaç duyduğu bir seviyeye gelmiştir. Yerelden küresele hızla geçişin yaşandığı günümüzde, ekonomik, teknolojik ve sosyal çevredeki değişim ortamı, işletme sahiplerinin ve yöneticilerinin uzmanlık alanlarının yanı sıra işletmeciliğe ilişkin temellere de sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişileri ortak bir kültürde buluşturup, ekipler halinde çalışmalarına olanak sağlamak gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi çeşitli alanlarda çalışanların ve yöneticilerin temel işletmecilik kavramlarından haberdar olup, kullanmalarıyla mümkün olabilecektir. Bu gözlemlenen ihtiyaçlardan yola çıkarak üniversitemiz bünyesinde İşletme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğretime devam etmektedir. Bu program çerçevesinde, dünyadaki gelişmeleri izleyen ve bunları sorgulayan bir bakış açısıyla yaklaşıp sürekli gelişmeyi ön planda tutan şirket çalışanları ve yöneticiler yetiştirilmektedir. Yalova Üniversitesi ile Yalova Belediyesi, Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Yalova Defterdarlığı, Yalova İl Gümrük Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılacak İşletme tezsiz (MBA) programlar ile söz konusu kurum personellerine lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlandı. Yalova Üniversitesi ile Yalova Belediyesi arasında yapılan protokol ile Yalova Belediyesi şehrin hafızasını oluşturmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Yalova Belediyesi'nin Yalova şehri ile ilgili lisansüstü tez çalışmalarına veri ve maddi destek sağlaması imkânı sağlandı. Şu anda üniversitemiz bünyesinde öğretime devam eden İşletme tezsiz yüksek lisans programında öğrenciler 2 dönem ders, 1 dönem ise proje hazırlayarak “İşletme Bilim Uzmanı” ünvanı ile mezun olmaktadır. Program rekabetçi iş dünyasının doğasını yansıtacak bir içerikte tasarlanmakta ve yetkin öğretim üyelerinin katılımıyla yüksek düzeyde kalite hedeflenmektedir. Bu programa her bahar yarıyılında öğrenci kabul edilmektedir. Şu anda 175 tane öğrenci tezsiz yüksek lisans programına devam etmektedir.

38 İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS –MBA- DERS PLANI
15-Programlarımız İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS –MBA- DERS PLANI I.YARIYIL DERSİN ADI TÜRÜ KREDİ İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları S 3 Çağdaş Yönetim Teknikleri Pazarlama Yönetimi ve Politikaları Seminer Z Finansal Araçlar ve Kurumlar Türk Vergi Sistemi Proje Bütçeleme Örgütsel Davranış İş Etiği Girişimcilik ve KOBİ’ler Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Sanayi İşletmelerinde Verimlilik Yönetimi Bilgisayar Uygulamalı Kalite Kontrol Elektronik Ticaret Satış Yönetimi TOPLAM 15 II.YARIYIL Finansal Yönetim Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası Yeni Üretim Teknikleri Maliyet Yönetimi Muhasebe Denetimi ve Risk Yönetimi Banka ve Finansal Kurumlar Muhasebesi Yönetim Muhasebesi İşletme Bütçeleri Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi İşletmelerde Halkla İlişkiler Güncel Yönetim Sorunları Problem Çözme Teknikleri Uluslararası Hizmet Pazarlaması Kalite Yönetimi Uygulamaları Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 III. YARIYIL Dönem Projesi

39 İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
15-Programlarımız İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı İşletme tezli yüksek lisans Türkçe ve İngilizce programları ilk öğrencilerini eğitim yılı bahar döneminde yapmıştır. İşletme Tezli yüksek lisans programında şu an itibariyle bir tane bilimsel hazırlık sınıfı ile birlikte, iki tane tezli yüksek lisans gurubu bulunmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki bölümler haricinde lisans okumuş olan öğrenciler, bir yıl bilimsel hazırlık sınıfı okumaktadırlar. Bilimsel hazırlık sınıfının amacı öğrencilere İşletme anabilim dalının temel kavramlarını öğretmek ve yüksek lisans ders aşamasına hazırlamaktır. İşletme Tezli Yüksek Lisans Bilimsel hazırlık sınıfı ders planı aşağıda sunulmuştur. BİLİMSEL HAZIRLIK KODU DERSİN ADI Z/S * Haf. Ders Saati Kredisi ECTS T U SII501TL İşletmeleri Anlamak Z 3 6 SII502TL Toplum ve Ekonomiyi Anlamak SII503TL İnsan ve Davranışı Anlamak SII505TL Bilim ve Eleştirel Düşünce

40 TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PLANI
15-Programlarımız TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PLANI I. YARIYIL KODU DERSİN ADI Z/S* Haf.Ders Saati Kredisi ECTS T U SII507TL Bilimsel Araştırma Yöntemleri – I Z 3 6 SII509TL Yönetim Teorisi SII511TL Pazarlama İlkeleri SII513TL Finansal Muhasebe S800 Uzmanlık Alan Dersi 4 Toplam(Maksimum) 16 30 II. YARIYIL SII504TL Bilimsel Araştırma Yöntemleri- II SII506TL Hizmet Pazarlaması S SII508TL Stratejik Yönetim SII510TL Örgütsel Davranış SII512TL İnsan Kaynakları Yönetimi SII514TL Aile İşletmeleri Yönetimi SII516TL Kurumsal Yönetim SII518TL Maliyet Yönetimi SII520TL Yönetim Muhasebesi SII522TL Muhasebe Denetimi SII524TL Yönetimde Bilgi Sistemleri Kullanımı SII528TL Finansal Araçlar ve Kurumlar SII530TL Uluslararası İşletmecilik SII532TL Karşılaştırmalı Yönetim SII534TL Proje Bütçeleme SII536TL Kalite Yönetimi SII538TL Bilgi Yönetimi SII540TL Üretim Teknikleri SII542TL Finansal Yönetim SII544TL İş Etiği SII546TL İşletme İstatistiği SII548TL İşletme Ekonomisi III. YARIYIL Uzmanlık Alan Dersleri Tez 24 Genel Toplam IV. YARIYIL

41 İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı (MA in Management)
15-Programlarımız İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı (MA in Management) İşletme İngilizce tezli yüksek lisans programı ilk öğrencilerini eğitim yılı güz döneminde almıştır. Yabancı öğrencilerin de yer aldığı programa kabulde çok iyi yabancı dil bilgisi şartı aranmaktadır. İlerleyen yıllarda programın yurtdışındaki üniversitelerle ortak diploma programı kapsamında işbirliklerine yönelmesi düşünülmektedir. BİLİMSEL HAZIRLIK KODU DERSİN ADI Z/S * Haf. Ders Saati Kredisi ECTS T U SII501TL İşUnderstanding Business Z 3 6 SII502TL Understanding Economics and Soiety SII503TL Understanding Human Behaviour SII505TL Science and Critical Thinking

42 İŞLETME İNGİLİZCE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
15-Programlarımız İŞLETME İNGİLİZCE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Course C/E Weekly Course Hours Credit ECTS T U Business Research Methods - I C 3 6 Management Theory Marketing Theory Financial Accounting Caourse for Academic Skills (Uzmanlık Alan Dersi) TOTAL 16 30 Business Research Methods - II S Strategic Management Organizational Behaviour Human Resources Management Family Business Management Corporate Governance Management Information Systems International Business Comparative Management Quality Management Knowledge Management Business Readings Business Ethics Technology and Innovation Management Investment Project Analyses Cost Accounting Managerial Accounting Auditing Financial Institutions Financial Management Production Management Service Marketing Business Statistics Data Management Consumer Behaviour 4 Thesis 24

43 16-Öğrenci Faaliyetleri
Öğrencilerin Akademik Çalışmaları Uluslar arası Konferanslara Katılım 7 Mart 2013 tarihinde Uluslarası Burch Üniversitesi’nde gerçekleşen “1st Annual International Student Symposium” a üniversitemizi temsilen bölümümüz öğrencilerinden Recep Yortanlı ve Fethullah Ataç katıldı. Burch Üniversitesi, Saraybosna Üniversitesi, Banja Luka Üniversitesi ve Yalova Üniversitelerinin 4 farklı fakültesinden gelen öğrenciler 45 adet bildiri sundular. Öğrencilerimiz Recep Yortanlı ve Fethullah Ataç ise “Küreselleşen Dünyada Yeşil Ekonomi: Dünya ve Türkiye Örnekleri” adlı sunumlarıyla beğeni topladılar. Sempozyumun ardından katılımcıların tümüne sertifikaları verilirken en iyi 3 makaleye ise ödülleri verildi.

44 16-Öğrenci Faaliyetleri
Ulusal Konferanslara Katılım Mart 2013 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilen 1.Ulusal İşletmecilik Kongresine üniversitemizi temsilen bölümümüz öğrencilerinden Ahmed Bulunmaz, Ahmet Cüneyt Kemerci ve Hatice Gül katıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Yalova Üniversitesinden gelen öğrenciler 8 adet bildiri sundular. Ahmet Bulunmaz ‘Helal Gıda ve Kullanımı ve Pazarlama Stratejilerini ’Ahmet Cüneyt Kemerci ve Hatice Gül ise Gençlik ve Sosyal Medya Kullanımı ile katıldılar. Etkinliğin diğer kısmında ise, Türkiye’nin önde gelen işadamlarının yaptıkları konuşmaları dinlediler.

45 16-Öğrenci Faaliyetleri
Öğrencilerin Uluslar arası Projeleri Think Wise” Avrupa Birliği Madde Bağımlılığı Projesi. 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan’ın Rusçuk şehrinde ‘Ruse Youth Center’ tarafından düzenlenen madde bağımlılığı konulu Avrupa Birliği gençlik projesi “Think Wise” için Türkiye, Romanya, İtalya, Mısır, Sırbistan, Macaristan, Fas, Tunus, Yunanistan, Litvanya ve İspanya’dan toplam 30 kişi katılım gösterdi. Üniversitemizi temsilen bölümümüz öğrencilerinden Ahmed BULUNMAZ, Nail KOZLU ve Sosyal Hizmet bölümü öğrencisi Mustafa Kemal AVŞAR da oradaydı. Proje kapsamında katılımcılardan oluşturulan gruplar yaptıkları çalışma ve beyin fırtınalarıyla madde bağımlılığına karşı çözümler aradılar. Öğrencilerimiz, Yalova ve Yalova Üniversitesi tanıtımlarının yanısıra Türkiye’nin madde bağımlılığı istatistiklerini de paylaştılar, diğer ülke istatistikleriyle kıyaslamalar yaptılar. Yapılan ‘İntercultural Night’ etkinliği dahilinde de ülkemizin tanıtımını yapıp, zengin Türk mutfağından ikramlar sundular.

46 16-Öğrenci Faaliyetleri
Europe is Good For You Projesi Yalova Üniversitesi Belçika’nın Brüksel ve Ardennes bölgesinde gerçekleştirilen “Europe is Good For You” adlı gençlik kampına katıldı. Jeugd International Zemst’in düzenlediği Avrupa Birliği Gençlik Projesinde, Türkiye, Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Estonya, Danimarka, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve İtalya’dan 54 genç, Geleceğin Avrupası için bir araya geldi. Projede Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi (YADİM) Koordinator Yardımcısı Öğr. Gör. Oğuzhan Köse, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencileri Hatice Gül, Özgür Kaya, Ahmet Arif Kaya, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sümeye Acar ile Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans öğrencisi Cemile Yavaş yer aldılar. Brüksel’de yapılan çalışmalar ve Avrupa Birliği Komisyonu Binası ziyareti sonrası Zemst Bölgesi’nde belediye başkanı ziyareti gerçekleştirildi. Ardından projeyi gerçekleştirmek üzere Ardennes Bölgesi’ndeki Ansart Kamp alanına geçildi. Kampta sportif ve kültürel etkinlikler ve grup çalışmaları ile kültürler arası deneyim yaşandı. Türk Gecesi ile katılımcılara Yalova Üniversitesi, Yalova ve Türkiye tanıtıldı. Yalova Üniversitesi ekibine sertifikaları verildi

47 17-Stajlar ve Öğrenci Asistanlığı
STAJ PROGRAMLARI Yalova’daki yerel aktörlerle görüşmeler yapılmış ve Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’na bağlı ofislerde öğrencilerimizin staj yapmaları için anlaşmalar yapılmıştır. Ayrıca ilimizde faaliyet gösteren büyük işletmelerde öğrencilerin staj yapmalarını sağlamak için çalışmalar yapılmış ve her öğrencimize mezun olmadan önce bir dönem iş deneyimi kazandırılması amaçlanmıştır. ÖĞRENCİ ASİSTANLIĞI Bölümümüz yılında öğrenci asistanlığını uygulamaya devam etmiştir. Bu adım, ilerde akademik kariyer yapmayı düşünen lisans öğrencilerinin akademik ortamı tanımaları ve öğrencilerin cüzi tutarda gelir elde etmeleri amacıyla başlatılan bir uygulamadır.

48 17-Mesleki Teknik Geziler
Öğrencilerimize teorik eğitim yanında uygulamalı eğitim de verilerek, teorik eğitimin pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca “VİZYON GEZİLERİ” adında bir program tasarlanmış ve bu program kapsamında bölgedeki büyük sanayi ve hizmet işletmelerine, ekonomik kurumlara gezi düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Bölüm tarafından yılında aşağıdaki geziler düzenlenmiştir. Vizyon Gezileri -7 , 21/05/2013, Autoport Bölümümüz öğrencileri ve öğretim üyeleri, Türkiye' deki ilk ve tek otomotiv ihtisas limanı olan Autoport'u ziyaret ettiler. Denizcilik ve Liman İşletmeciliği iş alanları, dış ticaret konularında genel bilgilerin yanı sıra, Autoport'un faaliyetleri, yönetim sistemleri, sektördeki yeri, müşterileri, iş ve staj olanakları ile ilgili bilgileri alındıktan sonra yükleme-boşaltma ve park alanları gezdiler.

49 17-Mesleki Teknik Geziler
Vizyon Gezileri /05/2013 Bursa Merinos Tekstil Müzesi Bölümümüz öğrencileri “Vizyon Gezileri” kapsamında Melih Arat önderliğinde gezinin ilk durağında Türkiye’nin ilk Tekstil Sanayi Müzesi olan Bursa Merinos Tekstil Müzesi'ni ziyaret ettiler. Açılışının 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirildiği, Cumhuriyet ve Bursa tarihinin sembol işletmelerinden biri olan Merinos Yünlü Müessesesi restore edilerek müze mimarisine uygun bir biçimde tasarlanan müzede geçmişten günümüze tekstil sanayisini yakından tanıma fırsatı elde ettiler. Daha sonra ise Bursa Merinos Enerji Müzesini ziyaret ettikten sonra Çilek Mobilya Fabrikasında önce İK Müdürü Mahir Kandemirle Çilek Mobilya İK politikaları hakkında fikir alışverişinde bulundular. Sonraki kısımda fabrikanın üretim bölümü yöneticisi tarafından firmanın idari yapısı, personel sayısı, günlük üretim rakamları ve temel üretim yöntemleri hakkında bilgi verildi. Gezinin İznik ayağında ise, 4. Yüzyıldan bugüne kadar gelmiş olan ve şuan anıt- müze olarak kullanıma açık olan Ayasofya Camii’ni gezdiler. Gezinin son bölümünde ise, Amsterdam’dan İstanbul’a toplamda 9 ülkeden geçerek 3 bin 652 km yol yapan ve 53 günde 1 yaşındaki oğullarıyla birlikte bisikletle gelen Soner ve İnci Sarıhan çiftiyle buluştular.

50 18-Uluslararası İşbirlikleri
Bologna Süreci Bologna Süreci, tüm Avrupa'da üniversite eğitiminde ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa'da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. İşletme Bölümü de Bologna sürecine uyumu sağlayabilmek için çalışmalar başlatmış, ikili ve Erasmus anlaşmalarında uyumu kolaylaştırmak amacıyla Yrd. Doç. Dr. Fatih Geçti Uluslar arası İşbrilikleri Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca bölümümüzde Bologna Süreci’nin uyumuna yönelik olarak çalışmalar devam etmektedir. Çift Diploma ve Değişim Programları İşletme Bölümü, 2010 yılında İngiltere Leeds Metropolitan ve Üniversitesi ile çift diploma anlaşması yapmıştır. Bu anlaşma dahilinde isteyen öğrencilerimiz ilk 3 yılı Yalova Üniversitesi İşletme Bölümünde, dördüncü yılında Leeds Metropolitan Üniversitesinde anlaşma çerçevesinde belirlenen özel indirimli fiyatla okuyarak her iki okulun diplomasını almaya hak kazanmaktadırlar. Amerika Benedict College ile 2010 yılında öğrenci değişim programı anlaşması yapılmıştır. Benedict College ile yapılan anlaşma çerçevesinde Eğitim ve Öğretim bahar yarıyılında iki öğrenci bölümümüzde öğrenimlerine devam etmişlerdir. 2 öğrencimiz ise Eğitim ve Öğretim bahar yarıyılında 4 öğrencimiz ise güz yarıyılında öğrenimlerine Benedict College’de devam etmişlerdir. Gürcistan International Black Sea University ile olan anlaşmamız çerçevesinde Öğretim Bahar Yarıyılında ilgili üniversiteden 6 öğrenci, güz yarıyılında ise 2 öğrenci bölümümüzde eğitimlerini görmüşlerdir.

51 18-Uluslararası İşbirlikleri
Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü’nün Anlaşmalı Olduğu Üniversiteler ÜLKE ÜNİVERSİTE ANLAŞMA TARİHİ ABD North Dakota State University Bosna Hersek University of Tuzla University of Bihaç Tompkins Cortland Community College International University of Sarajevo Gürcistan Georgian Technical University University of Zenica Benedict College International Black Sea University Suriye Damascus Unıversity Kırgızistan Narin University Malezya International Islamic University Malaysia Arnavutluk The Agricultural University of Tirana  Rusya Fedarasyonu Kazan State Technical University  

52 Erasmus Programına Katılım
Küresel ölçekte rekabet edebilir mezunlar yetiştirmek için bölümde İngilizce öğrenim yapılmakta, yurtdışı işbirliği programlarıyla öğrencilerimizin öğretim hayatlarının belirli bir dönemini yurtdışında geçirmesini hedeflenmekteyiz. Bölümümüz geçen yıllar içerisinde aşağıdaki listede bulunan üniversitelerle anlaşmalar imzalamış ve bugüne kadar etkin yürütmüştür. Bölümüz Erasmus programına katılan diğer ülkelerdeki üniversitelerle ikili anlaşma çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir yılı itibariyle otuzu aşan anlaşma yapılmıştır. Eğitim Öğretim bahar döneminde 19, Eğitim Öğretim güz döneminde 20 öğrencimiz Erasmus programı kapsamında anlaşmalı üniversitelerde eğitim görmüşlerdir. Giden öğrencilere paralel olarak bölümümüze yabancı öğrencilerin ilgisi de gün geçtikçe devam etmektedir. Halihazırda 20 civarında öğrenci Erasmus değişim programı ile bölümümüzde öğrenim görmektedir.

53 ERASMUS PROGRAMI LİSTESİ Anlaşmalı Üniversiteler
Ülke Haute Belçika Chemical Tech Bulgaristan Un. Chemical Tech. Metallurgy Zlatarov Pau Pays Fransa Leeds Metropolitan İngiltere Compostela Santiago İspanya Cordoba Granada La Laguna Santiago Sevilla Foggia İtalya L'Aquilla Molise Sassari Kaunas Litvanya Miskolc Macaristan Danuta Polonya Lodz Natural Sciences Nicholas Copernicus Poznan Varşova Kardinal Zielona Gora IPCA Portekiz Santare Romanya Amerikan Üniversitesi Romanya Bratislava School of Economics Slovakya Maribor Slovenya Poznan School of Banking Nicolaus Copernicus University University of Lodz School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava

54 20-Öğrenci Kulüpleri Üniversitemizde öğrencilerimizin sosyal ve kültürel çalışmalara, öğrenci kulüp faaliyetlerine katılmaları ve öğrenci toplulukları kurmaları, özellikle, teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Sosyal ve kültürel çalışmalar yolluyla öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır yılı itibariyle bölümüz öğrencilerinin yöneticisi ve üyesi olduğu yaklaşık 10 tane aktif öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

55 21-Mezunlar Bölümümüz İngilizce İşletme Programının Yalova Üniversitesi diplomasına sahip olan ilk mezunları 18 Haziran 2013 tarihinde Raif Dinçkök Kültür Merkezinde düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini almıştır. Mezuniyet törenine Yalova Valisi Esengül Civelek, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu, Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, Yalova Üniversitesi Senato Üyeleri, Öğretim Elemanlarımız, öğrencilerimiz ve aileleri katıldı. Bölüm üyelerimizin ve öğrencilerimizin büyük sevinç ve heyecan yaşadığı törenle mezunlarımızı iş hayatına uğurlamış olduk.

56 21-Mezunlar İngilizce eğitimin verdiği imkânla ilk mezunlarımızın büyük bir kısmı yabancı lisan faktörünün önem taşıdığı şirketlerde çalışmaya başlamışlardır. Mezunlarımız, uluslararası bağımsız denetim şirketinde, uluslararası dış ticaret şirketlerinde, mali müşavirlik şirketlerinde, gıda sektöründe, özel ve kamu bankalarında iş bulmuşlardır.

57 “VISION AT GLOBAL, ACTION AT LOCAL” Mustafa KURT, Cevdet KIZIL
22-EK-1 “VISION AT GLOBAL, ACTION AT LOCAL” Mustafa KURT, Cevdet KIZIL -The Paper Presented at  2013 PRME Summit, Bled, Slovenia, September, Introduction Yalova University, Department of Management has completed some important steps to build partnership and dialogue with local actors to establish a productive base for responsible management education. Concurrently, the department also has a global vision for attaining success and leading by example. This case discusses the actions and steps taken to reach emphasised targets. Challenges, Actions taken, & Results According to our understanding, the main challenge in the business world is to sanctify the global business system and big companies while small local players are generally neglected and not seen as traditional valuable actors. But, to create a sustainable business environment, small players at local levels should be protected through some tools in the long-run period. For Yalova University, Department of Management, to overcome this challenge, we created a strategy that focuses on collaborating with local actors/firms and support them through the transfer of this knowledge into practice. We believe that more sustainable business environment can be created through such support. First, through partnership and dialogue the Department interacts and gets in touch with local managers of firms located in Yalova. In previous years, local firms of the region were managed with traditional methods, operating in isolation from academics and modern business management. The Department organises regular visits and meetings with managers of local firms to exchange ideas and experiences. As an example, bright and talented managers are invited to teach in undergraduate and graduate programmes. This helps managers of local firms to get familiar with the academic environment and students also have the change to unite their theoretical and practical knowledge.

58 22-EK-1 Some challenges were faced during the process, especially since not all traditional companies believed the value of getting in touch with academics. Generally, local managers and firms emphasised the limited time they had and underlined their heavy workload. However, specific actions were taken to overcome the mentioned problem. For example, local managers and firms were invited to courses and seminars, so that they could get familiar with academics and realise their place in the value chain. Furthermore, technical visits are made to local businesses and accounting offices with professors and students. This partnership allows students to monitor the professional job environment closely themselves, thus enabling them to prepare for their futures in advance. Definitely, innovative collaboration with local businesses also creates an environment for the Department to realise Principle 1 - Purpose, improving the capabilities of students to be future generators of sustainable value for business and society at large and to work for an inclusive and sustainable global economy. So, while the global economy may dominate big cities and developed areas, small cities like Yalova can have a sustainable business system with supporting local small firms and businesses. Moreover, the research strategy of Yalova University, Department of Management has also changed its direction to local. With special effort of the Department, currently some managers and staff from local businesses continue their education in the Yalova University MBA programme. The thesis and graduation project phases initiate conceptual and empirical research that advance our understanding about the role, dynamics, and impact of corporations in the creation of sustainable social, environmental, and economic value, and stress studies that focus on the city, Yalova. In depth and high quality research are run with professors of the Department of Management and MBA students, then turned into publications. With this publication, local business systems accumulate a knowledge that can help them to be sustainable over the years.

59 22-EK-1 Again, some challenges were faced. One of the primary difficulties was funding thesis and graduation projects and student fees. Action taken to overcome this challenge was to sign an agreement with Yalova Municipality, which now funds and sponsors theses related to the city of Yalova and with local firms/institutions that offer special discount for student fees. Also, in order to make the graduate education more feasible for local organisation personnel, several agreements and contracts were signed with firms of the region. These agreements and contracts offer flexible/adjusted course hours and fees, which make a graduate education much more attractive. All of these efforts created a kind of atmosphere where many local managers and staff from different local firms meet each other’s and share their experience and expertise. This dynamic environment also helps professors to focus on problems in local business system. As an action taken, the Department supports entrepreneurship performance of the local community. Since the low participation of women in the business life has been a problem in Turkey and Yalova, one of female staff members of the Department attended a local “Women Entrepreneurs Board” in Yalova Chamber of Commerce and Industry to support local women to perform well regarding entrepreneurship. With the collaboration of the local development agency, MARKA, 25 final year students attended the “Practical Entrepreneurship Training Programme” with financial support from the government. Consequently, the Department has been focused to develop all types of partnership with local actors to facilitate entrepreneurship performance of the local community. Regarding partnership and dialogue, the Department organises a Business Summit each December at the local level. The purpose of the summit is to bring academics and businessmen together tp share their thoughts and experiences. During the programme, representatives of the local firms share their experiences and success stories and the programme motivates local businesses through symbolic prizes. Students of the Department are also invited the programme, where they also create networks with local businessman.

60 22-EK-1 Finally, the Department facilitates several training programmes/courses intended for unemployed, elders and students via the University’s lifelong education centre. One of the challenges faced has been low participation, but educational programme/course days and hours were adjusted accordingly and successful participants were awarded with certificates. These actions were helpful to increase the participation rate for educational educations/courses. Some of the mentioned participants are now employed, elders are armed with new capabilities, and students work under better conditions at their jobs.

61 e-posta: isletme@yalova.edu.tr
23-İletişim Yalova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Bağlarbaşı Mah. Safranyolu Cad Yalova / Türkiye T: F: e-posta:


"2013 YILI FAALİYET RAPORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları