Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları"— Sunum transkripti:

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. BAŞVURU REHBERİ VE EKLERİ

2 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. EKLER EK A : Başvuru Formu (Word Formatında) – Doldurulacak EK B : Bütçe (Excel Formatında B1-B2-B3) – Doldurulacak EK C : Mantıksal Çerçeve (Excel Formatında) - Doldurulacak EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri - Doldurulacak EK E : Proje Performans Göstergeleri (Word Formatında) - Bilgi İçin

3 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvurular, Başvuru Rehberlerinin ekinde bulunan Başvuru Formu ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte yapılmalıdır. Bu belgeler, Bakanlıktan elden veya internet adresinden temin edilebilir. Başvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır. El yazısı ve daktilo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Başvuru şekli ve yapılacak işlemler Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, Başvuru Formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dille doldurunuz. Sizden talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara bağlı olarak yürürlükteki mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Başvuru Formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Başvuru Formundaki önemli bir tutarsızlık (Örn: Bütçedeki miktarların Başvuru Formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir.

5 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Proje Nedir? Belirli bir zaman diliminde, Belirli bir bütçe çerçevesinde, Belirli bir amaca ulaşmak ve bu doğrultuda sonuçlar üretmek üzere, Mali, fiziki ve beşeri kaynakların bir araya getirildiği planlanmış faaliyetlerin bütünüdür.

6 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Proje Metninde Yer Alan Hususlar: yaklaşımı, amacı, içeriği, yöntemi sorumlusu / yürütücüsü, süresi, planı, faaliyetleri, sonuçları, ürünleri, etkileri, kaynakları, bütçesi, bitişi ve değerlendirilmesi Ne, Nerede, Ne zaman, Niçin, Nasıl (5N); Kim için, Kim tarafından, Kaç paraya (3K) KILAVUZ SORULAR

7 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Başvuru Formunun Bölümleri PROJE PROJE SAHİBİ PROJE SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI PROJE SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ PROJE SAHİBİNİN BEYANNAMESİ KONTROL LİSTESİ

8 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. BAŞVURU VERİ GİRİŞ FORMU Başvuru Rehberi ekleri arasında yer alan “02 KKTC-12-TCKB EK Veri Giriş Formu.xlsx” isimli tabloyu bilgisayar ortamında doldurunuz, matbu olarak başvuru formuna ekleyiniz. Dijital kopyasını; başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve -varsa- diğer belgelerin dijital kopyaları ile birlikte başvuru esnasında Bakanlığa sunmayı unutmayınız.

9 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. BAŞVURU SAHİBİ Başvuru Sahibinin Tam Yasal Adı Başvuru Sahibinin Statüsü (Gerçek Kişi, Ltd,Vakıf, Dernek vs) Başvuru Sahibinin Türü (kar amacı güden/gütmeyen) Başvuru Sahibinin Proje Konusu Sektörde Tecrübesi (Yıl) Başvuru Sahibinin Vergi Numarası Başvuru Sahibinin Kayıtlı Olduğu İlçe Başvuru Sahibinin Adresi Başvuru Sahibinin Sabit Telefonu Başvuru Sahibinin Faks Numarası Başvuru Sahibinin E-Posta Adresi Başvuru Sahibinin Bu Proje İçin İrtibat Kişisi İrtibat Kişisinin Cep Telefonu Numarası İrtibat Kişisinin E-Posta Adresi

10 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. BAŞVURU SAHİBİ 2008 Yılı Bilanço Büyüklüğü (Onaylı bilanço ile tutarlı) 2009 Yılı Bilanço Büyüklüğü (Onaylı bilanço ile tutarlı) 2010 Yılı Bilanço Büyüklüğü (Onaylı bilanço ile tutarlı) 2008 Yılı Net Satış Hasılası (Onaylı gelir tablosu ile tutarlı) 2009 Yılı Net Satış Hasılası (Onaylı gelir tablosu ile tutarlı) 2010 Yılı Net Satış Hasılası (Onaylı gelir tablosu ile tutarlı) 2009 Yılı Çalışan Sayısı (SSD'dan alınacak belge ile tutarlı) 2010 Yılı Çalışan Sayısı (SSD'dan alınacak belge ile tutarlı) 2011 Yılı Çalışan Sayısı (SSD'dan alınacak belge ile tutarlı)

11 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. PROJE Projenin Adı Projenin Uygulanacağı İlçe Projenin Uygulanacağı Mahalle-Köy Projenin İlgili Olduğu Öncelik Alanı Proje Kapsamında Üretilecek Ürün/Hizmet Nedir Proje Kapsamında Öngörülen Üretim Faaliyetinin Sınıflama Sistemindeki Kodu ve Adı (NACE rev2) Projenin Uygulama Süresi (ay) Projenin Toplam Bütçesi Proje Kapsamında Bakanlıktan Talep Edilen Miktar Destek Oranı (%) Bütçe'nin "5.5 İnşaat İşleri" Tutarı -varsa- Projenin Ortaya Çıkaracağı Yeni İstihdam Sayısı

12 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. ORTAKLAR (1den fazla ortak olması durumunda aşağıdaki bölüm her ortak için ayrı ayrı doldurulmalıdır) Ortağın Tam Yasal Adı Ortağın Statüsü (Gerçek Kişi, Ltd, vs) Ortağın Kayıtlı Olduğu İlçe Ortağın Adresi Ortağın Sabit Telefonu Ortağın E-Posta Adresi Ortağın Bu Proje İçin İrtibat Kişisi İrtibat Kişisinin Cep Telefonu Numarası İrtibat Kişisinin E-Posta Adresi 2008 Yılı Bilanço Büyüklüğü (Onaylı bilanço ile tutarlı) 2009 Yılı Bilanço Büyüklüğü (Onaylı bilanço ile tutarlı) 2010 Yılı Bilanço Büyüklüğü (Onaylı bilanço ile tutarlı) 2008 Yılı Net Satış Hasılası (Onaylı gelir tablosu ile tutarlı) 2009 Yılı Net Satış Hasılası (Onaylı gelir tablosu ile tutarlı) 2010 Yılı Net Satış Hasılası (Onaylı gelir tablosu ile tutarlı) 2009 Yılı Çalışan Sayısı (SSD'dan alınacak belge ile tutarlı) 2010 Yılı Çalışan Sayısı (SSD'dan alınacak belge ile tutarlı) 2011 Yılı Çalışan Sayısı (SSD'dan alınacak belge ile tutarlı) Proje kapsamında ortaklık ilişkisinin varlığının değerlendirmede bir puan avantajı olmayacaktır.

13 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. BAŞVURU FORMU

14 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

15 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Amaçlar <Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel amacı ve başarmayı amaçladığı özel amacı (proje amacı) 1 sayfayı aşmayacak şekilde bu bölüme yazınız. Unutmayınız ki “Faaliyetler projenin amacı değildir”. Genel Amaç: Proje amacının gerçekleştirilmesi ile katkıda bulunulacak, ancak uzun dönemde ve çok daha makro müdahaleler ile gerçekleştirilebilecek, daha soyut ve üst düzey bir amacı ifade eder. Özel Amaç (Proje Amacı): Proje ile gerçekleştirilmek istenen dönüşümü ifade eder. Proje amacı, projenin tamamlanması ile ulaşılabilir ve gerçekçi olmalıdır. Proje amacı, (Kim yapacak? Kim yararlanacak? Ne tür bir dönüşüm meydana getirecek?) sorularının cevaplarını içermelidir. Projeniz için belirlemiş olduğunuz amaçlara ulaşma konusundaki başarınızın ölçülmesine esas oluşturmak üzere ulaşılabilir ve gerçekçi performans göstergeleri belirleyiniz. Burada belirleyeceğiniz göstergelerin Mantıksal Çerçevede belirttiğiniz göstergelerle aynı olması gerekir. Performans göstergeleriniz mevcut durumun bilgisini ve proje sonucunda ulaşılmak istenen durumun bilgisini ayrı ayrı içermelidir.>

16 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Bkz: Mantıksal Çerçeve Genel Amaç Genel Amaç ile İlgili Performans Göstergeleri Performans Göstergesi Birim (Adet, Kişi, Ton, Oran %,...) Mevcut Durum Hedeflenen Durum

17 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Özel Amaç – Proje Amacı Proje ile gerçekleştirilmek istenen dönüşümü ifade eder. Projenin tamamlanması ile ulaşılabilir ve gerçekçi olmalıdır. Genel Amaç Proje amacının gerçekleştirilmesi ile katkıda bulunulacak, Ancak uzun dönemde ve çok daha makro müdahaleler ile gerçekleştirilebilecek, Daha soyut ve üst düzey bir amacı ifade eder. Bu bölümde yazılacak ifadeler mümkün olduğunca kısa, net, herkes tarafından anlaşılabilir, gereksiz ayrıntılardan ve özellikle gerekçeler bölümünde belirtilecek hususların bir tekrarı gibi olmamalıdır. Proje amacı ile genel amaç uyumlu olmalı ve genel amaç yürütülen mali destek programının amaç ve öncelikleri ile uyumlu olmalıdır. Bkz: Müdahale Mantığı

18 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Gerekçelendirme Projenin hazırlanması esas olarak bu bölümde gerekçelendirilecektir. Projenin program ve bölge ile ilgililiği, kimler için hazırlandığı ve bunların hangi ihtiyaçlarına cevap verdiği, projenin ne gibi dönüşümlere yol açacağı, ne gibi teknik, personel ve donanıma ihtiyaç hissedildiği, projenin uygulanması için gerekli olan yasal zorunluluklar bu bölümde açıklanır. Metinde yapılan önermelerin dayanağı olan veriler de objektif ve sayısal olarak elde edilebilir ve güvenilir olmalıdır. Bu bölümde yapılan analizler mümkün olduğunca başkaları tarafından da doğrulanabilir ve elde edilebilir doküman ve istatistiklere dayandırılmalıdır

19 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Bkz: Müdahale Mantığı Yazdığımız her hususun proje kapsamında gerekli, ilgili, kısa, net, anlaşılır ve gerekçeli olmasında yarar vardır. Örnek: “Proje, Tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler kapsamında değerlendirilerek katma değerin artırılması önceliğine istinaden proje programın hedefleri ve önceliklerine %100 uyum göstermektedir.” Bu ifade proje konusunun program amaç ve önceliklerine uygun olduğunu iddia etmektedir. Ancak yüksek katma değer hususunda hiç bir net bilgi sunmamaktadır. Örnek: “Başvuru rehberinde yer alan ve öncelik 2 de belirtilen; ‘metal makine ve otomotiv sanayi sektörlerinde üretim teknik ve teknolojilerinin iyileştirilmesi’ kriterine uymaktadır. Böylece proje kapsamında alınması planlanan makine parkuru ile üretim teknik ve teknolojilerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır..” Proje konusu imalat nedir? Mobilya (?!)

20 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Projenin uygulanacağı yer için belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması Bu bölümde projenin yürütüleceği ve etkilerini göstereceği coğrafyanın; Proje konusu ile ilgili mevcut durumu ve kapasitesi, İhtiyaçları ve sorunları, Projenin bu doğrultuda meydana getireceği dönüşümün etkisinden yeterli genişlikte bahsedilmelidir. Yazılan her hususun proje kapsamında gerekli, proje amacı ile ilgili, kısa, net, anlaşılır ve gerekçeli olmasında sürekli yarar vardır. Bir ilçede gerçekleştirilecek kısıtlı bir proje kapsamında; uzun uzun dünyadaki trendler ve gelişmelerden, ülke genelindeki istatistiklerinden bahsedip; ilçenin özgün ihtiyaç ve sorunlarından hiç bahsetmemek, veya çok kısa ve muğlak ifadelerle geçiştirmek gerekli analizlerin eksik yapıldığının bir göstergesidir. Bkz: Mevcut Durum Analizi / Sorun Analizi

21 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları Proje kapsamında belirlenen hedef grubu(ları) ve nihai yararlanıcıları tanımlayınız: Bu sorundan en çok kim etkileniyor? Bu sorunun çözümünden en çok kim etkilenir? Kimler zarar görür, kimler yararlanır? Kimler bu çözüme karşı olabilir, kimler yandaş olur? Kimlerle beraber çalışabiliriz? Ayrıca hedef grubun(ların) ve nihai yararlanıcıların tahmini sayılarını da tespit ediniz. Hedef Grup: Projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek gruplar/kuruluşlardır. Nihai Yararlanıcılar: Projeden uzun vadede ve dolaylı olarak, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır. Bkz: Paydaş Analizi

22 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Bu hedef grubun(ların) seçilme nedenleri ve bunların ihtiyaç ve sorunlarının tanımlanması Proje hangi sebeple bu gruplar için yapılmaktadır? Bunların seçilme nedenleri nelerdir? Bunların ihtiyaç ve sorunları nelerdir? Bu sorun ve ihtiyaçlar proje amacı, program amacı ve projenin uygulanacağı yerin ihtiyaç ve sorunları ile ne kadar ilgilidir? Projenin uygulanması sayesinde bu grupların ihtiyaç ve sorunları ile ilgili nasıl bir müdahale ve dönüşüm tasarlanmaktadır? Bkz: Paydaş Analizi / Sorun Analizi

23 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. İş Planı ve Yatırım Teklifi Analizi

24 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Proje Kapsamında Geliştirilecek Hizmet Proje kapsamında geliştirilecek nihai hizmet(ler) nedir? Proje kapsamında geliştirilecek hizmet(ler) nedir? Başvuru yapabilmek için üretim faaliyetinizin uygunluğu hususunu gerekçelendiriniz.

25 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Projenin Hizmet Faaliyetlerine Temel Etkisi Projenizin konusunu gerçekleştirmek için ne yapacaksınız? Açıklayınız. kuruluşunuzu büyütmek? mevcut bir ürünü/hizmeti iyileştirmek? yeni bir ürünü/hizmeti geliştirmek? Projenin Hizmet Yerine Etkileri Bu bölümde projenizin konusunu gerçekleştirmek için hizmet faaliyetlerinizin gerçekleştirileceği mekanı ve temel özelliklerini tanımlayınız: Hizmetlerinizi halihazırdaki hizmet mekanınızda mı gerçekleştirilecektir? Yeni bir mekan gerekecek midir? Yeni bir mekan gereiyorsa bu mekanın asgari özellikleri nelerdir? Bu yeni mekanı ne şekilde temin edebileceksiniz?

26 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Proje Konusu Hizmet Üretiminin Girdileri Hizmet sunum sürecinde hangi girdiler/hammaddeler kullanılacaktır? Hizmet sunumunda kullanılan ve kalite standartlarınıza uygun hammaddeleri, parçaları, tali montajları, girdileri ve insan kaynaklarını nereden ve nasıl temin edeceksiniz? Proje Konusu Hizmet Üretiminin Tekniği Bu bölümde proje konusu üretim için iş akışınızı, üretim/hizmet sunum sürecinin aşamalarını açıklayınız. Bu kapsamda uygulanacak yöntem, uygulamalar, kullanılacak teknik ve gerekli araçları, planladığınız iş akışı kapsamında uyulacak standartları da belirterek açıklayınız: Hizmet sunum tekniğini değiştirecek misiniz? Yeni hizmet türlerini kendiniz mi gerçekleştireceksiniz, süreçlerin bir kısmında veya tamamında taşeron kullanacak mısınız? Proje kapsamında ürün ve/veya süreç yeniliğine gidilecek midir? Mevcut ürün/hizmet veya süreçlerinizde yapacağınız yenilikler olacak mıdır? 

27 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Proje Konusu Mal/Hizmet Üretimi İçin İlave İstihdam Tahmini Bu bölümde proje konusu üretim için gerekli olan ilave istiham ihtiyacını analiz ediniz. Proje kapsamında ve sonrasındaki dönemlerde kaç yeni pozisyon yaratılacak? Bunlardan hangileri geçici hangileri sürekli pozisyonlar olacak? Hangi pozisyon için kaç yeni eleman alınacak? Bu çalışanları ne kadar süreyle istihdam etmeyi planlıyorsunuz? Yeni istihdam için mesleki nitelik gereksinimleri ne olacak? Bu kişilere verilmesi gerekli eğitimler varsa bu eğitimleri ne şekilde vermeyi planlıyorsunuz? Gerekli nitelikte personeli nasıl bulacaksınız? Projenizin uygulanması sonucunda ortaya çıkması öngörülen yeni dolaylı istihdam olacak mıdır? Yeni dolaylı istihdama ilişkin projenin nasıl etkisi olacaktır?

28 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Proje Konusu Mal/Hizmet Üretiminin Hitap Ettiği Piyasa Proje sonucunda hitap edilecek piyasanın özelliklerini açıklayınız. Hitap edeceğiniz piyasanın ölçeği (yerel, ulusal, uluslararası) nedir? Arz ve talebin zamana bağlı değişkenlik durumu(sürekli, mevsimlik, dönemlik) nasıldır? Proje sonucunda yeni bir müşteri kitlesine hitap etmeniz gerekecek midir, ya da halihazırda muhatap olduğunuz kitleye dönük mü hizmet vereceksiniz? İlk etapta hedeflediğiniz piyasayı tarif edin. Bu piyasada hedeflediğiniz müşteri kitlesinin büyüklüğü ve temel ihtiyaç ve beklentileri nasıldır? Piyasa ihtiyaçlarına cevap vermek için planlanan yeni ürünler/fonksiyonlar nelerdir? Hitap ettiğiniz/edeceğiniz piyasadan elde edeceğiniz pay değişiklik gösterecek midir? (piyasaya giriş, üretim/hizmet sunumun kalitesi, işgücünün niteliği, makine ve teçhizatın nitelik ve niceliği, sahip olunan bilgi/teknoloji...)

29 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Proje Konusu Hizmet Üretiminin Hitap Ettiği Piyasadaki Rekabet Koşulları Proje sonucunda hitap edilecek piyasadaki rekabet koşullarını açıklayınız. Ülke içinde benzer veya aynı ürünleri üreten/hizmetleri sunan kaç adet işletme vardır? Başlıca rakipleriniz kimlerdir? Rakiplerinizin ölçeği (yerel, ulusal, uluslararası) nedir? Piyasada ne kadar zamandır yer alıyorlar? Rakiplerinizin size kıyasla temel eksiklik/üstünlükleri ve farkları nelerdir? Farklılıkların kaynağı nedir? Rakipleriniz hakkında dikkate alınması gereken diğer ayrıntılar nelerdir?   Proje Konusu Hizmet Üretiminin Rekabet Avantajları Proje sonucunda üretilecek mal/hizmetlerin rekabet üstünlüklerini açıklayınız. Proje kapsamında geliştirilecek ürün ve/veya süreç yeniliğinin, mevcut ürün veya süreçlerinizde yapacağınız yeniliklerin sektördeki ve piyasadaki (firma içinde, yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre öngörülen farklılıklarını, avantajlarını, üstünlüklerini belirtiniz. Projede yer alan ve yukarıda vurgulanan yenilik faaliyetlerinde gerçekleştireceğiniz özgün katkılarınızı açıklayınız.

30 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Proje Konusu Hizmet Üretiminin Fiyat Konumlandırması Proje sonucunda üretilecek mal/hizmetlerin piyasada rekabetçi olabilmesi yönüyle konumlandırmanızı açıklayınız. Ürün / hizmetlerinizin fiyatı ve fiyat dışı (örneğin kalite, dayanıklılık, tasarım, teslimat, satış sonrası servis, başka özellikler) rekabet avantajları hakkında ayrıntılı bilgi veriniz.    Projenin Sağlayacağı Katma Değer Unsurları Projenin ortaya çıkaracağı katma değer unsurlarını açıklayınız. Proje, birim sabit maliyet ve değişken maliyetler üzerinde nasıl bir etki doğuracaktır? Rekabet gücüne katkıları nasıl olacaktır? Proje çıktısının ticarileşme potansiyeli, ihracat potansiyeli veya ithal edilen bir ürünün yerini alma olasılığını belirtiniz.

31 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Proje Konusu Mal/Hizmetin Tanıtımı Proje sonucunda üretilecek mal/hizmetlerin tanıtım yöntemlerini açıklayınız. Müşterileriniz ürünleriniz hakkında nasıl bilgi sahibi olacak? Tanıtım bütçesi ne kadar olacak? Hangi tanıtım/reklam yöntemlerini kullanacaksınız? Ürünlerinizi ihraç etmeyi planlıyorsanız, hangi dış pazarlara nasıl erişeceğinizi ve ürünlerinizi/hizmetlerinizi nasıl tanıtmayı planladığınızı özellikle belirtiniz.   

32 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Yapısal Durum Değişiklikleri Proje kapsamında ilave ihtiyaçlar var mıdır? (İnşaat/tadilat, makine parkı, insan kaynakları, markalar ve değerler, gerekli kamu hizmetlerine erişim imkanları…) Varsa bu gereksinimler nasıl karşılanacaktır?> İlgili Hukuki Konular Projenin uygulanması için gerekli hukuki/bürokratik şartlar (İzin, ruhsat, lisans, yetki belgesi,…) var mıdır? Bu şartlardan halihazırda sağlanmış olanlar var mıdır? Henüz sağlanmış olmayan şartlar hangi kurum/kuruluş nezdinde ve hangi sürede alınabilir? Bu konuda herhangi bir risk öngörülmekte midir?

33 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması Sonuçlara ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek herbir faaliyetin adını ve detaylı açıklamasını belirtiniz. Bu bağlamda, faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması faaliyet planı ile uyumlu olmalıdır. Bununla birlikte iş paketleri, çıktılar, beklenen sonuçlar ve performans göstergeleri Mantıksal Çerçeve ie uyumlu olmalıdır. Faaliyet: Beklenen sonuçlara ulaşmak üzere yapılması gereken bütün işlerdir. Her faaliyet somut bir işi tanımlar. İş Paketi: Birbiri ile ilişkili faaliyetlerin bir arada gruplanması ile oluşan ana faaliyet grubudur. Çıktı: Her iş paketi farklı çıktılar (etki, ürün, hizmet) üretir. Çıktılar, yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkması beklenen ve somut olarak ifade edilebilecek olan ürünler ve hizmetlerdir. (eğitim, rapor, seminer, yayın, üretim hattı, bir makine, nitelik kazanmış işçiler, elde edilen kalite belgeleri, kurulan pazarlama ağı gibi) Beklenen Sonuçlar: Projenin amacına ulaşması ve istenilen dönüşümün sağlanması için ortaya çıkması gerekli olan sonuçlardır. Esas olarak çıktılardan elde edilecek olan daha soyut bir dönüşüm, değişim, kazanım anlayış değişikliği, bilinç artışı, duyarlılık gelişmesi gibi etkilerdir (çevre duyarlılığında gelişme, bilinç yükselmesi, verimlilik artışı, katma değer artışı, kalite standartlarının sağlanması,yeni pazar ağlarına erişim,...). Bkz: Müdahale Mantığı

34 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Bkz: Müdahale Mantığı FAALİYETLER SONUÇLAR PROJE AMACI GENEL AMAÇ TEMEL SORUN

35 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. İş Paketi Numarası İş Paketi Adı Projenin Kaçıncı Ayında Başlatılacak, Kaçıncı Ayında Tamamlanacak, Kaç Ay Sürecek: Uygulama Yeri: İş Paketinin Proje Kapsamında Uygulanma Gerekçesi ve Uygulamadan Beklenen Sonuç (yararlanıcı, ortaklar ve proje paydaşlarının durumlarında meydana gelen değişiklik ve dönüşümleri de belirterek): İş Paketi İçerisinde Yer Alan Alt Faaliyetleri Tanımlayınız: İş Paketi Çıktılarını Mümkün Olduğunca Belirgin, Ölçülebilir ve Sayısal Olarak Tanımlayınız: Elde Edilen Çıktıların Diğer İş Paketleriyle İlişkisini Belirtiniz: Beklenen Sonuç ile İlgili Performans Göstergeleri Performans Göstergesi Birim (Adet, Kişi, Ton, Oran %,...) Mevcut Durum Hedeflenen Durum

36 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Proje paydaşlarının projedeki rolleri, katılımları ve kapasitelerinde öngörülen değişim Proje ile ilgili kişileri, kurum/kuruluşları ve proje içindeki rollerini tanımlayınız, bu rollerin onlara verilmesinin sebeplerini açıklayınız. Proje sonucunda hedef grupların ve/veya varsa ortakların teknik ve yönetim kapasitelerinde öngörülen değişiklikler varsa bu bölümde belirtiniz. Bkz: Strateji Analizi sonrası revize edilen Paydaş Analizi

37 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Projelerin uygulanması için önerilen temel araçlar Faaliyetlerin öngörüldüğü şekli ile gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ekipman ve araçları, tesis, altyapı ve donanım imkanlarını ve bunların proje kapsamında gerekli olmalarının gerekçelerini açıklayınız. Bu bölümde sadece proje bütçesinde maliyetlendirilenlerle sınırlı olmaksızın, proje kapsamında gerekli olan temel araçlarla ilgili bilgi vermeyi unutmayınız. İş Paketi Numarası İş Paketi Adı Uygulama İçin İhtiyaç Duyulan Temel Araçları, Bu Araçların Temel Niteliklerini ve Bunlara Duyulan İhtiyacı Açıklayınız: Bunların Hangileri Proje Bütçesinden Temin Edilecek: Bunların Hangileri Farklı İmkanlar (Ayni Katkılar, Farklı Kurumsal Yapılar) Kullanılarak Temin Edilecek:

38 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Görünürlük Faaliyetleri Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde Bakanlığın sağladığı mali desteği görünür kılmak ve tanıtmak için, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan “Görünürlük Rehberine” uygun olarak gerekli faaliyetleri tanımlayınız. Bütçenin (Ek B1) 5.4 no’lu kaleminin altında, burada öngördüğünüz görünürlük faaliyetlerinin maliyetleri için tahsisat yapmayı unutmayınız. Çarpan Etkileri Projenin sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma olasılığını –eğer varsa ve anlamlı ise– anlatınız. Proje, benzeri başka projelere öncülük edebilecek midir? Bağlantılı olduğu sektör/alanlara ne gibi olumlu etkileri olacaktır? Projede esinlenilebilecek / tekrarlanabilecek bir model / uygulama öngörülüyor mudur? Projenin sonuçlarının çoğaltılması, genişletilmesi ve üretilen bilginin yayılması için mekanizmalar / yaklaşımlar öngörülmüş müdür?

39 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Süre ve Faaliyet Planı Projenin süresi _____ ay olacaktır. (12 aydan fazla olamaz) Burada belirtilen proje süresi, faaliyet planında belirtilen proje süresi ve diğer tüm kısımlarda belirtilenlerle aynı olmalıdır. Gösterge niteliğindeki faaliyet planı gerçek tarihleri belirtmemeli; ancak basitçe “1. ay”, “2. ay” vb. şeklinde gösterilmelidir. Proje sahiplerinin, ihtiyaten faaliyet planı takvimlerinde belirli bir zaman aralığı bırakmaları önerilmektedir. Faaliyet planı, faaliyetlerin ayrıntılı açıklamasını içermemeli, sadece başlıklarına yer vermelidir (lütfen bunların, “Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması” bölümünde sıralanan başlıklarla örtüşmesini sağlayınız). Faaliyet yapılmayan ay(lar), yine de faaliyet planı ve proje süresine dahil edilmelidir. Faaliyet planı, her bir faaliyetin hazırlık ve uygulamasına ait genel bir görüş verecek şekilde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır. uyumlu ve tutarlı Örn: iki ay esnek planlama

40 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Süre ve Faaliyet Planı 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl AYLAR Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uygulama Sorumlusu (Görevli, Birim ya da kurum/kuruluş) İş Paketi-1 Faaliyet 1.1. Faaliyet 1.2. İş Paketi-2 Faaliyet 2.1. vs

41 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Sürdürülebilirlik Bakanlıkça sağlanan destek sonsuza dek sürmeyecektir. Destek bağımlısı olacak bir projeyi desteklemek anlamlı olmayacaktır. Projenin sürdürülebilir olan yönlerini açıklayınız... Mali Boyut Faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecektir? Proje piyasa koşullarında rekabetçi olmaya devam edebilecek midir? İşletme giderleri nasıl finanse edilebilecektir? Projede kullanılan teknolojiler uzun vadede uygun mudur? (örn: Yedek parçaların temin edilebilirliği; güvenlik kurallarının yeterliliği, işletme ve bakımla ilgili kapasite vs.)     Yatırım Teklifi analizi ile uyumlu

42 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Sürdürülebilirlik     Kurumsal Boyut Proje ile elde edilen tesis, donanım ve mali imkanların proje amaçları doğrultusunda kullanılmasına devam edilebilecek midir? –varsa- Ortaklar arasında bunların ne şekilde paylaşılacağı belirlenmiş midir? Proje kapsamında istihdam edilen teknik personel, proje sonunda görevine devam edecek midir? Ayrılması durumunda proje sürdürülebilir kalacak mıdır? Kurumsal yapınız proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek midir?

43 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Sürdürülebilirlik Proje, sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına itibar gösteriyor mu? Projenin çevreyi koruma hassasiyeti veya çevreye zarar verme boyutu projenin işleyişi için bir risk (çevresel ve mevzuat yönü ile) oluşturmakta mıdır? Olası bir çevre zararına karşı yeterli tedbir alınmış mıdır? Yenilenebilir enerji, geridönüşüm, arıtma, sulak alanların ve su kaynaklarının korunması, canlıların ve hammadde kaynaklarının tamamen yokedilmeden değerlendirilmesi konularında projenin bir vizyonu var mıdır? KKTC’nin bir turizm destinasyonu iddiası var değil mi?...

44 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Mantıksal Çerçeve Başvuru Rehberi Ek-C’yi doldurunuz. Yazıcı çıktısını Başvuru Formu’na bir asıl ve iki kopya olarak ekleyiniz. Ayrıca elektronik kopyasını teslim etmeyi unutmayınız. FAALİYETLER SONUÇLAR PROJE AMACI GENEL AMAÇ DİKEY MANTIK - MÜDAHALE MANTIĞI - PROJENİN YAPISI Her ana Faaliyet Grubuna karşılık bir Beklenen Sonuç ifadesinin yer alması, Beklenen Sonuçların tamamının Proje Amacına ulaşılması için gerekli ve anlamlı olması, Proje Amacının Genel Amaca katıkıda bulunması gerekir. Faaliyetler gerçekleştirilirse Beklenen Sonuçlar ortaya çıkar, Beklenen Sonuçlar ortaya çıkarsa Proje Amacı gerçekleştirilir, Proje Amacı gerçekleştirilirse Genel Amaca katkıda bulunulmuş olur.

45 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. YATAY MANTIK Projenin uygulanması için önemli bir risk yoksa, Faaliyetler için gerekli kaynakların (insan kaynağı, donanım, tesis, hizmet alımı...) bütçe imkanları ile gerçekleştirilmesi ve varsayımların olumlu gerçekleşmesi durumunda, Beklenen Sonuçlar ortaya çıkar. Her bir Beklenen Sonucun gerçekleştiğinin belirlenebilmesi ve etkililiğinin ölçülebilmesi için Performans Göstergeleri, Doğrulama Kaynaklarından elde edilip doğrulanabilir ve varsayımların olumlu gerçekleşmesi durumunda, Proje Amacı gerçekleşmiş olur. Proje Amacının gerçekleştiğinin belirlenebilmesi ve etkililiğinin ölçülebilmesi için Performans Göstergeleri, Doğrulama Kaynaklarından elde edilip doğrulanabilir ve varsayımların olumlu gerçekleşmesi durumunda, Genel Amaca katkıda bulunlmuş olur. Genel Amaca ne ölçüde katkıda bulunulduğunun ölçülebilmesi için Performans Göstergeleri, Doğrulama Kaynaklarından elde edilip doğrulanabilir.

46 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Proje Bütçesi Başvuru Rehberi Ek B’yi doldurunuz. (EK B1- Faaliyet Bütçesi, EK B2-Beklenen Finansman Kaynakları, EK B3-Maliyetlerin Gerekçelendirmesi) Başvuru Rehberinde Bütçe ve maliyetlerle ilgili ifadelere dikkat ediniz. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. Bütçenin üç çalışma sayfasını da elektronik formatta doldurmayı unutmayınız. Yazıcı çıktılarını Başvuru Formu’na bir asıl ve iki kopya olarak ekleyiniz. Ayrıca elektronik kopyasını teslim etmeyi unutmayınız.

47 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir.

48 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Bu Bölümde Ne İsteniyor? “Proje” ile ilgili bilgiler 1. PROJE bölümünde yer almaktadır. Bu bölümdeki bilgileri hazırladığınız projeden bağımsız olarak mevcut durum ve yapınızı ortaya koyacak şekilde doldurunuz. Mali ve işletme kapasitenizin gerektiği gibi değerlendirilmesine imkan verecek yeterli bilgi veriniz.

49 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Şirketiniz ne zaman kuruldu ve ne zaman faaliyete başladı? Kuruluşunuzdan bu yana gösterdiğiniz gelişimi ana hatları ile anlatınız. Daha önce üretimde veya hizmet sunumunda değişikliğe gitmiş iseniz, açıklayınız. 

50 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Şirketinizin şu andaki başlıca faaliyetleri nelerdir? KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İÇİN Başlıca faaliyetleriniz nelerdir? Hizmet faaliyetleriniz nerde yapılıyor? Hizmet sunumu nasıl yapılıyor? Kendiniz mi yapıyorsunuz veya taşeron mu kullanıyorsunuz? Hizmet sunumunda kullanılan ve kalite standartlarınıza uygun hammaddelerin, parçaların ve tali montajların satın alınacağı kuruluşlar nelerdir? Şu anda ürünün veya hizmetin hangi aşamasındasınız? (prototip, seri üretim, AR-GE vs.) Mevcut üretim/hizmet sunum kapasitenizle ilgili geleceğe yönelik beklenti ve hedefleriniz nelerdir? Üretim/hizmet sunumunda güçlü ve zayıf yönlerinizin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Karşı karşıya olduğunuzu düşündüğünüz riskler nelerdir? (Kısıtlı işletme veya ticaret tecrübesi, kısıtlı kaynaklar, piyasadaki belirsizlikler, üretim belirsizlikleri, kısıtlı yönetim tecrübesi,…) Mevcut risklerin üstesinden nasıl gelebileceğinizi öngörüyorsunuz? Eğer bu risklerin üstesinden gelebilirseniz, bunun önünüze ne gibi yeni fırsatlar çıkaracağı bekliyorsunuz? Hedefiniz nedir ve bu hedefe ne kadar zamanda ulaşmayı öngörüyorsunuz?...

51 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Kurum/Kuruluşunuzun şu andaki başlıca faaliyetleri nelerdir? KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUŞLAR İÇİN Başlıca faaliyetleriniz nelerdir? Faaliyetleriniz nerde yapılıyor? Mevcut hizmet sunum kapasitenizle ilgili geleceğe yönelik beklenti ve hedefleriniz nelerdir? Hizmet sunumunda güçlü ve zayıf yönlerinizin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Karşı karşıya olduğunuzu düşündüğünüz riskler nelerdir? (Kısıtlı yönetim tecrübesi, kısıtlı kaynaklar, kişilere bağımlılık…) Mevcut risklerin üstesinden nasıl gelebileceğinizi öngörüyorsunuz? Eğer bu risklerin üstesinden gelebilirseniz, bunun önünüze ne gibi yeni fırsatlar çıkaracağı bekliyorsunuz? Hedefiniz nedir ve bu hedefe ne kadar zamanda ulaşmayı öngörüyorsunuz?...

52 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Halihazırda Ürettiğiniz Ürünler / Sunduğunuz Hizmetler Halihazırda Ürettiğiniz Ürünler / Sunduğunuz Hizmetler nedir? Halihazırda üretim faaliyetinizi Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE rev.2) sistemini esas alarak belirtiniz. Halihazırda Ürettiğiniz Ürünler / Sunduğunuz Hizmetlerin Hitap Ettiği Piyasa Hitap ettiğiniz piyasanın ölçeği (yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası) arz ve talep açılarından nedir? Piyasada talep durumu nasıldır? (sürekli, mevsimlik, dönemlik) Hitap ettiğiniz piyasadan karşılaştığınız engeller nelerdir? (piyasaya giriş engelleri, üretim/hizmet sunumun kalitesi, sahip olunan işgücünün niteliği, sahip olunan makine ve techizatın nitelik ve niceliği, sahip olunan bilgi/teknoloji...)>

53 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Halihazırda Hitap Ettiğiniz Piyasadaki Başlıca Rakipleriniz Benzer veya aynı ürünleri hizmetleri sunan kaç adet işletme vardır? Başlıca rakipleriniz kimlerdir? Rakiplerinizin ölçeği nedir? (yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası) Piyasada ne kadar zamandır yer alıyorlar? Rakiplerinizin size kıyasla temel eksiklik / üstünlükleri (ürün / hizmet kalitesi, üretim / hizmet sunum tekniği, kullandıkları teknoloji, ciroları, kar oranları, birim fiyatları, maliyet avantajları…) ve farkları nelerdir? Farklılıkların kaynağı nedir? Rakipleriniz hakkında dikkate alınması gereken diğer ayrıntılar nelerdir?

54 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Şirketinizin/Kurumunuz/Kuruluşunuzun yönetim kurulu / komitesinin listesi Adı Mesleği Görevi Kuruldaki yıl sayısı Sermaye Yapısı Adı Adres / Telefon Gerçek/tüzel kişinin hisseleri (%) Tüzel Kişilikler İçin Çalışan Sayısı Net Satış Hasılatı Bilanço Büyüklüğü

55 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. 2.3. Benzer Proje Tecrübesi Projenin adı Projenin amacı ve yeri Projenin sonuçları Kurum/kuruluş/şirketinizin projedeki rolü (lider kuruluş veya ortak) ve projeye katılım derecesi Projenin maliyeti Projeye finansman katkısı sağlayanlar (isim, katılan tutar)

56 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. 2.4. KAYNAKLAR Mali Verileriniz GELİR TABLOSU – ÖZET – 2008 2009 2010 A-BRÜT SATIŞLAR 1-Yurt İçi Satışlar 2-Yurt Dışı Satışlar 3-Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( - ) 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 3-Genel Yönetim Giderleri ( - ) FAALİYET KARI VEYA ZARARI F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - ) DÖNEM KARI VEYA ZARARI K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

57 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. 2.4. KAYNAKLAR Mali Verileriniz BİLANÇO – ÖZET – 2008 2009 2010 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 Hazır Değerler 11 Menkul Kıymetler 12 Ticari Alacaklar 13 Diğer Alacaklar 15 Stoklar 2 DURAN VARLIKLAR 22 23 24 Mali Duran Varlıklar 25 Maddi Duran Varlıklar 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 30 Mali Borçlar 32 Ticari Borçlar 33 Diğer Borçlar 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 40 42 43 5 ÖZKAYNAKLAR 50 Ödenmiş Sermaye 52 Sermaye Yedekleri 54 Kar Yedekleri 57 Geçmiş Yıllar Karları 58 Geçmiş Yıllar Zararları (-) 59 Dönem Net Karı (Zararı)

58 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Kategorilerine Göre Personel Sayısı Birim Kategori Çalışma Zamanı Sayısı 1. Birim 1. Kategori Tam Zamanlı ... Yarı Zamanlı 2. Kategori 2. Birim Mevcut Yapısal Durum Diğer İlgili Kaynaklar

59 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. 2.5. BAKANLIK İLE ULUSAL YA DA ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLARA DESTEK AMAÇLI YAPILAN DİĞER BAŞVURULAR Alınan Mali Destekler Sonuçlanmamış Başvurular Projenin Adı Başvuru Kodu / Referans Numarası (eğer varsa) Destek Veren Kurum Destek Programının Adı Destek Alınan Tarihler Toplam Destek Tutarı (TL) Projenin Adı Başvuru Kodu / Referans Numarası (eğer varsa) Başvuruda Bulunulan Kurum Destek Programının Adı Tahmini Sonuçlanma tarihi Beklenen Toplam Destek Tutarı (TL)

60 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. 1. ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER Bu bölüm, Başvuru Rehberi <Bölüm 2.1.2> doğrultusunda her ortak kuruluş için doldurulacaktır. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız. 1. Ortak Personel sayısı Yıllık net satış hasılatı Yıllık mali bilançosunun büyüklüğü Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı

61 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. 2. ORTAKLIK BEYANNAMESİ Bu beyanname, eğer projede ortak varsa her bir ortak tarafından doldurulacak ve ortak kurum/kuruluşları temsil etmeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortaklık, ilgili Bakanlık tarafından destek sağlanmakta olan projenin üstlenilmesi konusunda iki veya daha çok kuruluşun sorumluluk paylaşımını içeren, kayda değer çapta ortak çalışma ve işbirliğidir. Projeye ilişkin önemli değişiklik (örneğin faaliyetler, ortaklar) talepleri Bakanlığa sunulmadan önce tüm ortaklar tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Böyle bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, Başvuru Sahibi, değişiklik taleplerini onay için Bakanlığa sunarken bu durumu bildirmekle yükümlüdür.

62 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. 1. İŞTİRAKÇİLERLE İLGİLİ BİLGİLER Bu bölüm, Başvuru Rehberi <Bölüm 2.1.2> doğrultusunda her iştirakçi kuruluş için doldurulacaktır. İştirakçilerin sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız. 1. İştirakçi Personel sayısı Diğer ilgili kaynaklar Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı

63 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. 5. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANNAMESİ Proje Sahibi aşağıdaki hususları beyan eder: Bu başvuruda verilen bilgiler doğrudur; Proje Sahibi, Ortaklarıyla (varsa) birlikte projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumludur ve aracı olarak hareket etmeyecektir; Proje Sahibi projenin yürütüldüğü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve gerektiğinde projenin finansmanına katılmak için istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahiptir; Proje Sahibi teklif edilen projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesine, profesyonel yeterliliğe ve niteliğe sahiptir; Proje Sahibi veya Ortakları Başvuru Rehberi Bölüm (2)’de listelenen (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerden herhangi birine girmemektedir. Başvuru Sahibi –ve varsa– ortakları bu Başvuru Rehberinde yer alan uygunluk koşullarını eksiksiz olarak taşımakta ve uygun olmayan bir koşulda bulunmamaktadır. Kurum/Kuruluş/Şirket Yetkili Temsilcinin Adı Konumu İmza Tarih ve Yer

64 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. BÜTÇE

65 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Halihazırda Hitap Ettiğiniz Piyasadaki Başlıca Rakipleriniz

66 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları BÜTÇE

67 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Proje bütçesi aşağıdaki üç ana tabloyu içerir: Faaliyet Bütçesi (EK B-1) Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2) Maliyetlerin Gerekçelendirmesi (EK B-3)

68 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Faaliyet bütçesi tablosu aşağıdaki ana hesap gruplarını içerir: İnsan kaynakları Ekipman ve malzeme Yerel ofis maliyetleri Diğer maliyetler, hizmetler Diğer Projenin uygun doğrudan maliyetleri toplamı Yedek Akçe Toplam uygun proje maliyeti 1 Faaliyet Bütçesi

69 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Giderler: Gider türlerinin yer aldığı sütundur. Gider kalemleri mevcut tabloda yer verilen türlere göre dağıtılmalı, gereken yerde tablodaki başlıklar eklenecek alt başlıklar ile detaylandırılmalıdır. Birim: Giderin hangi birim cinsinden ifade edileceğini gösteren sütundur. Miktar: Giderin birimine göre projede kullanılması öngörülen miktarıdır. Birim Maliyet: Giderin tespit edilen birim fiyatıdır. Toplam Maliyet: Giderin miktar ve birim maliyete göre hesaplanmış proje kapsamında ortaya çıkaracağı toplam maliyetidir.

70 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Ekipman ve Malzeme Proje faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan, makine, ekipman ve malzemelerin satın alma ve kiralama giderlerini ifade etmektedir. Başvurulacak mali destek programının ilgili rehberinde belirtilen şartlara uygun olan her türlü donanıma bu kalem altında yer verilir. Satın alınacak donanımın “yeni” olması gerekmektedir. İkinci el ekipman ve malzeme satın alımı uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir. Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 3. Ekipman ve malzeme6 3.1 Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için 0,00 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için 3.3 Makineler, teçhizat 3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 3.5 Diğer (lütfen belirtiniz) Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı

71 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 3. Ekipman ve malzeme 3.1 Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için 0,00 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için 3.3 Makineler, teçhizat 3.3.1.Süt Soğutma Tankı Adet 3 44.840,00 ,00 3.3.2.Jeneratör 1 18.500,00 3.3.3.Analiz Cihazı 4.048,20 3.3.4.Antibiyotik Test Kiti 2 448,40 896,80 3.3.5.İnkübatör 501,50 3.3.6.Otomatik SH Büreti 1.650,00 3.3.7.Ph metre 1.350,00 3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 3.5 Diğer (lütfen belirtiniz) Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı ,50

72 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Yerel Ofis Maliyetleri Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 4. Yerel ofis maliyetleri7 4.1 Araç maliyetleri Aylık 0,00 4.2 Ofis kirası 4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri 4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı 4. Yerel ofis maliyetleri7 4.1 Araç maliyetleri Aylık 0,00 4.2 Ofis kirası 4.2.1.Eğitim Salonu Kirası 2 500,00 1.000,00 Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı

73 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Yerel Ofis Maliyetleri 4.1. Araç Maliyetleri: Projeye ayni katkı olarak konulan araç ile gidilecek yol ile orantılı olarak akaryakıt giderleri makul bir oranda (100 km başına 10 lt gibi) bütçeleştirilir.

74 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Diğer Maliyetler, Hizmetler Projenin uygulanması esnasında yapılması gereken yayın, araştırma, denetim, değerlendirme, tercüme, teminat mektubu, konferans, seminer ve tanıtım faaliyeti türündeki giderler. İlgili giderler ancak hizmet, tamamı ile yükleniciye yaptırılıyorsa burada ifade edilir. Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 5. Diğer maliyetler, hizmetler8 5.1 Yayınlar Adet 0,00 5.2 Etüd, araştırma 5.3 Tercüme, tercümanlar 5.4 Tanıtım faaliyetleri4 5.5 İnşaat İşleri5 5.6 Kontrolörlük işleri ve diğer6 Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı

75 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. 5.4 Tanıtım faaliyetleri: Bakanlığın Projeye olan katkısını gösterecek her türlü maliyet de burada gösterilecektir. 5.5 İnşaat İşleri: Yararlanıcı tarafından yapılan inşaat maliyetleri burada yer almayacak, sadece taşerona ihale edilen inşaat işleri bu kalemde bütçeleştirilecektir.

76 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 5. Diğer maliyetler, hizmetler 5.1 Yayınlar Adet 0,00 5.2 Etüd, araştırma 5.3 Tercüme, tercümanlar İngilizce – Türkçe tercüme Sayfa 60 15,00 900,00 5.4 Tanıtım faaliyetleri 5.4.1.Tanıtıcı Pano-Levha Yaptırılması 2 250,00 500,00 5.4.2.Projenin Yerel Gazetede Tanıtımı Sayı 1 200,00 5.5 İnşaat İşleri 5.6 Kontrolörlük işleri ve diğer Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı 1600,00

77 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Diğer Önceki başlıklar altında bütçelenemeyen ancak doğrudan proje uygulaması ile ilgili maliyetler bu grupta bütçeleştirilir. Yukarıdaki hesap gruplarına girmeyen danışmanlık hizmet alımları da burada bütçeleştirilir. Uygun Doğrudan Maliyetler Toplamı Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya kadar)nı ifade eder. Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 6. Diğer14 0,00 Diğer Alt Toplamı 7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya kadar)

78 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Yedek Akçe Öngörülemeyen fiyat değişikliklerinin, projenin başarıyla uygulanabilmesi önünde oluşturabileceği risklerin azaltılması amacıyla, sadece proje bütçesi içinde yer alan maliyetlerle ilgili olmak ve proje bütçesinde yer almayan bir maliyetin finansmanı için kullanılmamak koşulu ile projenin toplam uygun maliyetlerinin %5’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır. Bu Yedek Akçe, sadece, yararlanıcının yazılı ve gerekçeli talebi ve Bakanlığın yazılı ön onayı ile kullanılabilir.

79 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Toplam Uygun Proje Maliyeti 7. ve 8. ana kalemin toplanması suretiyle projenin toplam uygun maliyetini ifade eder. Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 8. Yedek Akçe 0,00 9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8)

80 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Toplam Uygun Proje Maliyeti Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 6. Diğer 0,00 Diğer Alt Toplamı 7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya kadar) ,61 8. Yedek Akçe (kalem 7'nin maksimum %5‘i) 8.000,00 9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8) ,61

81 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. 2 Beklenen Finansman Kaynakları Başvuru sırasında, proje bütçesi içerisinde harcama kalemlerinin yanında finansman kaynak planının da sunulması gerekmektedir. Tabloda, programı yürüten kurumun, başvuru sahibinin ve projeye katkı yapacak diğer kurum/kuruluşların katkıları “toplam uygun proje maliyetinin yüzdesi” cinsinden ifade edilir. Mevcut tablodaki formüllerin yapısına dikkat edilmeli, otomatik olarak hesaplanan değerler kontrol edilmelidir.

82 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları Tutar (TL) Toplamın Yüzdesi (%) Başvuru sahibinin mali katkısı 0,00 Bu başvuruda talep edilen Destek Miktarı Diğer kurumlarca yapılan katkılar Adı Koşullar Ortak1 Ortak2 .... TOPLAM KATKI GENEL TOPLAM 100,00

83 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. 3 3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi Her bütçe kalemi için lütfen maliyetin kısa bir gerekçesini gösteriniz (en fazla 5 satır) ve harcamaların proje faaliyetleri ile ilgisini açıklayınız. Faaliyet Bütçesi tablosuna paralel bir tablodan oluşur. Her maliyet kaleminin yanında, proje faaliyetleri ile ilgisinin açıklandığı ve gerekçesine dair belirtilmesi gerekenlerin yer verildiği bir sütun bulunur. Giderler Birim Açıklama 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutar, yurt içi personel)3 1.1.1 Teknik Aylık 1.1.2 İdari / destek personeli 1.2 Maaşlar (brüt tutar, yabancı/uluslararası personel) 1.3 Görev/seyahat harcırahları4 1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) Gündelik 1.3.2 Yurt içi (proje personeli)

84 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Uygun Doğrudan Maliyetler Nelerdir? Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: Yeni mal (makine, ekipman, teçhizat, mobilya, tefrişat vb..) satın alma maliyetleri, Kalite, hijyen, çevresel standartlar, bilgisayar otomasyon, internet hizmetleri vb. konularda hizmet satın alma maliyetleri Yasal veya teknik bir engel olmaması koşuluyla tadilat, tesisat, çevre düzenlemesi vb. yapım (inşaat) işleri,

85 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Uygun Olmayan Maliyetler Nelerdir? Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler; borçlar; zarar veya borç karşılıkları; faiz borcu; kur farkından doğan zararlar, Turizme yönelik alanlarda taşımacılık üzere tasarlanan özel amaçlı taşıt (akülü araba, teleferik, bisiklet, vb.) dışındaki taşıt alımları, Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.) maliyetleri; ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde maliyeti, Arsa, arazi veya bina alımları, ofis kirası maliyetleri, yeni bina inşaatı veya inşaatı devam eden binanın tamamlanması maliyetleri, İkinci el makine ve ekipman alımları, Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetler; halihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Yararlanıcı dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Bakanlık ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin vergi, resim, harç, banka transfer ücretleri, noter masrafları ve sair giderler,

86 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Maliyetlerin Bütçeleştirilmesinde Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Değerlendirme sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, Bakanlığın destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir. Uygun olmayan maliyetler ile Başvuru Formu ve Bütçe’nin Maliyetlerin Gerekçelendirmesi tablosunda gerekçesi açık bir şekilde belirtilmeyen maliyetler bu kontroller esnasında bütçeden çıkarılacaklardır. Bütçe tablolarında maliyetlerin gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde talep edilmektedir. Proje Sahibinin gerekli, gerekçeli, gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. ...

87 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Bütçe sayfaları doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar: 1 Bütçeye yazılan tüm kalemler uygun maliyet olmalıdır. 2 Çalışma sayfalarındaki hücrelerde yer alan formüller tanımlı olup değişiklik yapılmamalı; bütün formüller ve değerler aritmetik hatalara karşı kontrol edilmelidir. 3 Belirteceğiniz tutarlar brüt olmalıdır. KDV ve ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar dahil olarak hesaplanan tutarlar bütçeleştirilmelidir. 4 Bütçeye yazılan tüm kalemlerin EK B3 Maliyetlerin Gerekçelendirmesi bölümünde karşılığı bulunmalıdır. 5 Bütçede yazılan tüm kalemlerin Başvuru Formunda karşılığı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 6 Her üç çalışma sayfası(1.Bütçe, 2.Beklenen Finansman Kaynakları, 3 Maliyetlerin Gerekçelendirmesi) da eksiksiz doldurulmalı ve her üç tablo da Çukurova Kalkınma Ajansı'na başvuru evrakı ile birlikte teslim edilmelidir.

88 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Başvuru Formu ve diğer eklerin tüm sayfaları yetkili kişi tarafından paraflanmalı, Bütçe ekleri ise imzalanmalıdır. Başvuru Sahibinin Yetkili Temsilcisi: Tarih ve İmza:

89 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programlar kapsamında teknik destek vermektedir. Teşekkür Ederiz...


"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012 yılı Mali Destek Programları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları