Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ"— Sunum transkripti:

1 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
ÖZLEM TAMER

2 Sunuş Planı -Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tanıtımı -Evde Sağlık Hizmetleri Neden Gereklidir? -Evde Sağlık Hizmetleri Birimimizin Tanıtımı -Olgu Sunumu

3 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Ankara'nın en eski sağlık kuruluşudur. 1800’lü yılların ikinci yarısında "Gureba Hastanesi" ismi ile hizmet veren hastanemiz; 1924 yılında çıkarılan bir yasa ile "Ankara Numune Hastanesi" ismini almıştır.

4 1998 yılından itibaren de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla hizmetlerine devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın en büyük hizmet ve eğitim hastanesidir.

5 Bugün her türlü tetkik ve tedavinin yapıldığı, çağdaş tıp teknolojisi ile donatılmış hastanemiz aynı zamanda ülkemiz tıbbının hizmetine uzman hekim yetiştirmeye ve hastalarına şifa dağıtmaya devam etmektedir. Ayrıca referans hastanesi olarak birçok konuda "hakemlik hizmetini" de yerine getirmektedir fiili yatağı bulunan hastanemiz 40 dalda hizmet, 31 dalda eğitim vermektedir.

6 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Eğer sağlığımız yerinde, genç ve yaşayacağımız birçok yıl olduğunu düşünüyorsak hastalıklar bize o kadar uzaktır ki… Maalesef hastalık, özürlülük en önemlisi de yaşlılık hiç bir insanın önüne geçemeyeceği ya da önlemini alamayacağı bir gelecektir .

7 Geleceğin bize taşıyacağı sorunları, yaşayabileceğimiz sıkıntıları tahmin edemez böyle bir yaşantıyı hiç kimse aklından bile geçirmez.

8 Özellikle yaşlılıkta sağlık sıkıntıları ve hastalıklar artmaktadır.
Yıllara meydan okuyan yorgun bedenler zamanla öz bakımını yapamaz hale gelerek birilerinin yardımı ile hayatına devam etmek zorunda kalmaktadır .

9 Toplumumuzda var olan hasta, yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir Ve evde sağlık camiası olarak bizler bu zor görevi üstlendik…

10 Gelişmiş ülkelerde sağlık ve sosyal hizmet sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen evde sağlık ve bakım hizmetleri, son yıllarda ülkemiz gündeminde de daha fazla yer almaktadır. Önceki yıllarda özel sektör ve yerel yönetimlerle başlayan hizmet sunumu, 2010 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemeleriyle kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve aile hekimleri tarafından uygulamaya konmuş ve ihtiyaç sahipleri için tüm ülke çapında yaygınlaşmaya başlamıştır .

11 HASTANEMİZDE EVDE SAĞLIK
Evde Sağlık Birimimiz 2010 yılı Aralık ayında kurulmuş olup, hizmete 2011 yılında girerek üzerine düşen görevi özverili bir şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır.

12 Yakını olmayan hastalarımıza maddi ve manevi olarak destek olmak, hastalarının bakımını üstlenmiş olan hasta yakınlarımızın yüklendikleri ağır yükü bir nebze olsun paylaşmak ve onlara yardımcı olmaya çalışarak memnun etmek ; dolayısıyla hastalarımızı mutlu ederek daha güvende ve huzurlu olmalarını sağlamak istiyoruz.

13 BİRİMİMİZİN İŞLEYİŞİ NASILDIR?
Peki birimimizin işi ve işleyişi nasıldır; BİRİMİMİZİN İŞLEYİŞİ NASILDIR?

14 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EVDE SAĞLIK BİRİMİ Dr. Sencar TEPE BAŞHEKİM YARDIMCISI Hem. Özlem TAMER BİRİM SORUMLUSU M. Fatih AKINCI ÇOCUK GELİŞİMİ UZM. Hem. Emine TAŞDEMİR EVDE SAĞLIK HİZ. GÖREVLİSİ Şule ERİŞ TIBBİ SEKRETER Hem. Zinnet ÖZ EVDE SAĞLIK HİZ. GÖREVLİSİ Hüseyin AKÖZ ULAŞIM SORUMLUSU

15 Koordinasyon merkezinden iletilen başvuru bildirimleri sistem üzerinden kabul edilir.

16 Kabul edilen başvuru sahipleri aranıp işleyiş hakkında bilgi verilerek belirlenen randevu tarihi bildirilir.

17 Ziyaret tarihinden bir gün önce başvuru sahipleri tekrar aranarak ziyaretin gerçekleştirileceği bilgisi verilir.

18 Hastanın evine ilk ziyaret gerçekleştirilerek muayenesi yapılır ve gerekli evraklar doldurularak hizmet kapsamında olan hastalar takibe alınır.

19 Vakanın durumuna göre günlük, haftalık veya aylık dilimler halinde ziyaret planlanır.
Önceden hazırlanan plan doğrultusunda hasta ziyaret edilerek, bakım ve tedavileri düzenli olarak yapılır.

20 Hastanın hangi sıklıkla ziyaret edilmesi gerektiğine hekim tarafından karar verilir.
Ayrıca gerekli durumlarda hastaların klinik tedavileri için hastaneye nakilleri sağlanır.

21 Hastalarımızın sağlık ihtiyaçları ve hastalık halleri sona erene kadar gerekli bütün sağlık hizmetleri en iyi şekilde yapılmaya çalışılmaktadır.

22 ULAŞILAN TOPLAM HASTA SAYISI HİZMETİ SONLANDIRILAN HASTA SAYISI
YILLARI İSTATİSTİK BİLGİLERİ ULAŞILAN TOPLAM HASTA SAYISI AKTİF HASTA SAYISI HİZMETİ SONLANDIRILAN HASTA SAYISI 1050 518 532

23 2011-2013 YILLARI İSTATİSTİK BİLGİLERİ
HİZMETİ SONLANDIRILAN HASTALARIN DEĞERLERE GÖRE DAĞILIMI İYİLEŞME İKAMET DEĞİŞİKLİĞİ VEFAT TEDAVİNİN SAĞLIK PER. GEREKTİRMEDEN UYGULANABİLECEK HALE GELMESİ SONLANDIRILMANIN TALEP EDİLMESİ TEDAVİYİ RED ETME DİĞER EVDE SAĞLIK BİRİMİNE VERİLEN HASTALAR TEDAVİYE YANIT ALAMAMA 31 82 325 45 21 18 10

24 OLGU S.Y 68 yaşında Erkek GOP ALS,BPH,HT,DM,P.ULCUS,TETRAPAREZİ
tanıları olan hasta 6 yıl önce ALS tanısı almış. Tanı konulduktan 2 yıl sonra trakeostomi açılarak ev tipi mekanik ventilatöre ve yatağa bağımlı hale gelmiştir. Tetraparezi olan hastamız konuşabilmektedir.

25 Hastamıza şimdiye kadar 40 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir
Hastamıza şimdiye kadar 40 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu 40 ziyaretin geneli Aile Hekimi asistanları eşliğinde gerçekleştirilmiş olup; gerektiğinde uzman hekim ziyareti konsültasyonlar aracılığıyla sağlanmıştır.

26 HASTAMIZIN KULLANDIĞI TIBBİ CİHAZLAR
FONKSİYONLU KARYOLA EV TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR EV TİPİ ASPİRATÖR O2 TÜPÜ O2 KONSANTRATÖRÜ NEBÜLİZATÖR HAVALI YATAK TEKERLEKLİ İSKEMLE GLUKOMETRE TANSİYON ALETİ

27 HASTAMIZIN KULLANDIĞI İLAÇLAR
RİLUZOL 50 MG 2*1 DUTASTERİD 0.5 MG 1*1 ALFUZOSİN HCL 10 MG 1*1 METFORMİN 500 MG 2*1 MİX İNSÜLİN S:14 İÜ A:8 İÜ VİTAMİN B12 1*1 ESSİTALOPRAM 10 MG 1*1

28 Evde sağlık hizmetinden yararlanmak için koordinasyon merkezimize başvuruda bulunan hastamız aynı gün içinde birimimize bildirilmiş, İlk ev ziyareti gerçekleştirilerek hizmet kapsamında olan hasta birimimiz takibine alınmıştır.

29 EV ZİYARETLERİ İLK EV ZİYARETİ: Hastaya ayrıntılı FM yapıldı. Rutin tetkikler için kan alındı. Portex kanülü (trakeostomi kanülü) olan hastanın yakınına aspirasyon eğitimi, ağız bakımı, vücut bakımı, kanül bakımı, pozisyon değişikliği eğitimleri verildi.Hastaya yetişkin hasta alt bezi raporu düzenlendi. Kanül değişimi için KBB polikliniğine konsülte edildi.

30 25. 03. 2011. Ev ziyareti KBB Hastalıkları Uzmanı ile gerçekleşti
Ev ziyareti KBB Hastalıkları Uzmanı ile gerçekleşti. Hastanın portex kanülü ev ortamında değiştirildi. Komplikasyon gelişmedi ve hastaya ayda bir kanül değişimi planlandı. Hastaya her ay KBB uzmanı ile kanül değişimine gidildi .

31 Ziyarette hastaya nöroloji konsültasyonu istendi. Hastanın nörolojik açıdan muayenesi yapıldı ve gerekli bilgiler uzman hekim tarafından verildi. Hastaya tekerlekli sandalye raporu düzenlendi.

32 BPH tanısı olan hasta gece, hasta yakınları tarafından hastaneye getirilmiş ve üroloji kliniği hastayı foley sonda ile taburcu etmiştir. Bu sondası tıkandığı için dış merkezlere giderek, sık sık kateter değişimi yaptırılmıştır.

33 Ev ziyaretinde sonda değişimi yapıldı ve hastada İYE düşünüldüğü için TİT ve idrar kültürü alındı. Reçete verilerek, üroloji konsültasyonu uygun görüldü.

34 Üroloji uzmanı ile yapılan ziyarette önerilerde bulunuldu ve sondasının 1 hafta sonra çekilmesi, eğer idrar yapamazsa rekateterizasyon önerildi. Hastaya üç yollu foley sonda takılarak yıkama eğitimi verildi.

35 Yapılan muayenesinde hastanın bez raporunun süresi biteceği için yenilendi. Hasta çok ajite olduğu için psikiyatri konsültasyonu uygun görüldü. Psikiyatri uzmanı ile ziyaret gerçekleştirildi ve hastaya reçete düzenlendi.

36 27.04.2012 Ev ziyaretinde sonda değişiminde hastadan İK alındı.
Kültüründe üremesi olan hastaya Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine danışılarak reçete verildi.

37 Muayenesinde hastadan aspirat kültürü alındı, kültürde üremesi olan hastanın sonucu Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine danışılarak reçete verildi ve hastaya Dahiliye konsültasyonu önerildi.

38 Dahiliye uzmanı ile yapılan ziyarette hastanın muayenesi yapıldı; hastaya eğitimleri ve reçete verildi. Kullandığı insülini değiştirildi. Dahiliye Uzmanı, hastanın nöroloji tarafından tekrar değerlendirilmesini istedi.

39 Nöroloji uzmanı ile ziyaret gerçekleştirildi. Hastaya beslenme önerileri, yutma güçlüğü takibi önerildi. Eğer hastanın yutma güçlüğü artarsa PEG açılması gerektiği anlatıldı fakat hasta ve yakınları işlemi kabul etmedi. İlaç raporları düzenlendi.

40 Hastaya son kanül değişimi yapıldı. Başka bir hastamızda kanül değişiminde gelişen komplikasyon nedeni ile evde kanül değişimleri iptal edildi.

41 Üroloji uzmanı ile ziyaret yapıldı ve ilaç raporları düzenlendi. Psikiyatri uzmanı ile ziyaret yapıldı ve ilaç raporları düzenlendi. Hastamızın takipleri devam etmektedir.

42 Evinizde yalnız değilsiniz, tüm zorlukları beraber aşmak ümidiyle…
“Yalnızlığın en kötüsü seni anlayamayanların arasında kalmaktır.” Hz. Mevlana Evinizde yalnız değilsiniz, tüm zorlukları beraber aşmak ümidiyle…


"EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları