Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geleceğin Ortak Vizyon Kuruluşu BTSO İlhan Parseker 1. Paylaşım Toplantısı 25 Mart 2013 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geleceğin Ortak Vizyon Kuruluşu BTSO İlhan Parseker 1. Paylaşım Toplantısı 25 Mart 2013 1."— Sunum transkripti:

1 Geleceğin Ortak Vizyon Kuruluşu BTSO İlhan Parseker 1. Paylaşım Toplantısı 25 Mart 2013 1

2 Doğrudan Ortak Fayda Projeleri  BTSOCard  Call Center(0850…) Ücretsiz Danışma Hattı  Hukuki Ve Mali Danışmanlık  Ticaret Kanunu yükümlülüğüne uygun web sitesi  Oda ve banka kaynaklarının üyelere dönük uygun koşullu kredi olanaklarına dönüştürülmesi  Video-konferans Sistemi  Üyelerle genişletilmiş sektörel toplantılar 2

3 BTSOCard  BTSOCard ile BTSO üyelerinin çeşitli ürün ve hizmetlerden özel koşullarla faydalanması ya da satın alması konusunda marka ve kurumlarla anlaşmalar yapılarak üyelere yaygın faydaya dönüştürmeyi amaçlıyoruz. 3

4 Call Center(0850…) Ücretsiz Danışma Hattı  Her türlü sorun, bilgi, öneri ve randevu sistemi.  Geri arama, otomatik arama, etkinlik iletişimleri.  Bu hattı arayan BTSO üyelerinin sorunları anında çözülecek, önerileri, özel bir ekibin önüne gelecek ve hızlıca aksiyona dönüşecek.  Bu yolla, 34 bine yakın üyemizin BTSO’yla ilişkisinin güçlendirilmesi ve yönetim sürecine etkin katılımı sağlanacak. 4

5 Hukuki ve Mali Danışmanlık  Oda merkezinde hafta içi her gün 10.00-17.00 saatleri arasında randevu sistemi ile çalışan bir danışmanlık hizmeti ihdas edilecek.  Bu danışmanlık birimi, tek adımda hizmet ofisi mantığıyla çalışacak. Çeşitli resmi ya da yarı resmi kurum ve kuruluşların üyelerimize yönelik destek, kredi ve hibe programları konusunda yol göstericilik yapacak.  Proje yazımı vb. uzmanlık konularında hizmet verecek. 5

6 Üyelere Web Sayfası  BTSO yeni dönemde Ticaret Kanunu’nun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirebilecek niteliklerde web sayfalarının oluşturulmasına dönük kolaylaştırıcı çözümler sunacak.  34 bin BTSO üyesi arasında aktif olan ve talep eden tüm işletmelerin, iyi işleyen bir web sitesine çok uygun hız ve koşullarda kavuşması için gerekli yapılanmaya gidilecek.  BTSONet E –Ticaret Portalı haline getirilecek. 6

7 Finansal Destek çözümleri  Oda ve banka kaynaklarının üyelere dönük ayrıcalıklı koşullarda kullandırılmasına dönük finansal anlaşmalara hız verilecek.  Bu tür cansuyu projeleri, özellikle işlerin yavaşladığı, ödemelerin aksadığı dönemlerde müthiş bir çarpan etkisi yaratıyor.  Bundan sonra bankalarla yapılacak kredi anlaşmalarından daha fazla kesimin faydalanması için kolaylaştırıcı adımlar atılacak. 7

8 Video-Konferans Sistemi  Bursa, 3 bini aşkın ihracatçısı olan, ülke ihracatının yüzde 8’den fazlasını gerçekleştiren bir kent.  Pazar geliştirme ve çeşitlendirme ihtiyacımız var.  Bu nedenle Bursa’dan yoğun ihracat yapılan kentlerinin ticaret ve sanayi odaları ile ortaklaşa kurulacak video-konferans sistemi ile toplantı imkânı sağlanması konusunda, gerekli alt yapı ve anlaşmaları sağlayacağız. 8

9 Üyelerle Genişletilmiş Sektörel Toplantılar  Tüm üyelerimizi sektörlere göre gruplandırarak senede birer defa tüm sektörel gruplarla toplantılar yapmak.  Bunun sonucunda tüm üyelerimizle bir araya gelerek sahadaki problemleri ve yapılacakları bire bir dinlemek ve çözüme kavuşturmak. 9

10 Odanın Hizmet Anlayışını Değiştirecek Projeler  Online işlemler  KENTofisleri  Uluslararası tahkim merkezi misyonu  Alışveriş Şenliği’nin uluslararası hale getirilmesi  Uluslararası girişimcilik kongresi  EFQM mükemmellik sürecinin başlatılması  Bağımsız denetleyici kararlarının internette yayınlanması 10

11 Online İşlemler  Dijital imza ile online işlem yapılmasını sağlayacak alt yapının geliştirilmesi 11

12 İstanbul / Ankara Ofisleri  İstanbul ve Ankara’daki üyelerimizin kullanımına uygun temsilcilikler açılması, randevulu bir şekilde kullanılabilecek ofis imkânı sağlanması 12

13 Uluslararası Tahkim Merkezi Olmak  BTSO’nun, uluslararası tahkim konusunda Bursa’da tek merkez olma ve iş dünyasının uluslararası ilişkilerinde belirleyici bir konum elde edilmesine dönük yapılandırmanın gerçekleştirilmesi. 13

14 Alışveriş Şenliği’nin Uluslararası Niteliğe Kavuşturulması  Kentimiz hali hazırda deniz yolları ve karayolları ile önemli ulaşım imkanlarına sahip.Önümüzdeki günlerde hava yolu ulaşımı konusunda da önemli gelişmeler sağlanacağını umuyoruz.  Bu imkanlar ışığında başta Arap turizmi olmak üzere alışveriş şenliğine uluslar arası nitelik kazandırılması yönünde işbirlikleri kurulup,anlaşmalar yaparak alışveriş şenliği uluslararası hale getirilmelidir. 14

15 Uluslararası Girişimcilik Kongresi  Uluslararası ticari arenada Bursa’nın rekabetçiliğini arttırmak amacıyla, bahar ve kış dönemleri olmak üzere yılda iki kez uluslararası nitelikte Girişimcilik Kongresi gerçekleştirilmelidir.  Bu kongrelere, küresel karar vericiler ve dünyanın 500 büyük şirketinin CEO’ları başta olmak üzere, kendi alanının trend belirleyicisi isimler davet edilmelidir.  Bu kongre döneminde Bursalı şirketler, küresel işbirliği fırsatı yakalayabilecek ortama da sahip olacaktır. 15

16 EFQM Mükemmellik Sürecinin Başlatılması  Oda’nın hizmet kalitesindeki çıtayı daha da yükseltmek ve dünyanın kabul ettiği iş yapma standartlarında bir hizmeti sunabilmek için EFQM Mükemmellik Modeli’ne geçiş yapmak ve 4 yıl içinde de Avrupa Kalite Ödülleri’ne ve Dünya Odalar Birliği ödüllerinden en az ikisine aday olmak. 16

17 Bağımsız Mali Denetim  Uluslararası düzeyde kabul görmüş bir bağımsız mali denetim firması ile anlaşma imzalanarak, Oda’nın mali yapısının düzenli olarak üçüncü bir profesyonel göz tarafından denetlenmesine sağlamak.  Elde edilen sonuçları üyelerle düzenli olarak paylaşmak. 17

18 BUTGEM  Nitelikli eleman yetiştirilmesi seferberliği  Mesleki yeterlilik kurulu nezdinde Bursa’daki mesleklerin tanımlanması, sertifikasyon  İş güvenliği ve sağlığı uzmanı yetiştirme  Uluslararası entegrasyon ve akreditasyon  BUTGEM.tv (Uzaktan eğitim) 18

19 Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi Seferberliği  Sektörler bazında geniş çaplı bir araştırma yapılarak, nitelikli eleman ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda, BUTGEM’in yapılandırılarak, “nitelikli eleman” seferberliğinin başlatılması,  Hali hazırda Bursa, işsizlik oranında İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli gibi ekonomi merkezlerinden daha iyi durumda.  Bu konuda hedefimiz ülkemizdeki ve şehrimizdeki işsizlik oranının BUTGEM’in eğitim ve istihdam çalışmaları ile düşürülmesi ve bu katkının sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. 19

20 Mesleki Yeterlilik Kurulu Nezdinde Bursa’daki Mesleklerin Tanımlanması, Sertifikasyon  Önceliği Bursa sanayi ve ekonomisinin dinamik meslekleri ile ilgili olmak üzere MYK nezdinde tek muhatap olarak mesleklerin tanımlanması ve BUTGEM in aynı zamanda sertifikasyon merkezi haline dönüştürülmesi.  BUTGEM’den alınacak sertifikaların, dünyanın her yerinde geçerli olmasını sağlayacak işbirliği anlaşmalarının imzalanması. 20

21 İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Yetiştirme  Yeni çıkan yasa ile ihtiyaç duyulan uzmanların yetişmesine katkı sağlayacak sertifikasyon merkezini, iş dünyası için uygun fiyatlarla elde edilebilecek hale getirmek için BUTGEM’in yerinde organizasyonunun sağlanması. 21

22 Uluslararası Entegrasyon ve Akreditasyon  Sadece Bursa için değil, Türkiye için de bir referans merkezi olacak, insan kaynağı yetiştirme niteliği, yetiştirdiği insan kalitesi ve süreçleri açısından uluslararası entegrasyonunu tamamlamış ve akredite bir BUTGEM için daha da çok çalışmak. 22

23 BUTGEM.tv  Webtv yoluyla BUTGEM eğitim programlarının uzaktan eğitime uygun olanlarının dijital platforma taşınmasını sağlamak.  Özellikle engelliler yada ev kadınları gibi gruplara uzaktan eğitim imkanları sunmak. 23

24 ULUTEK  Üretimde Katma Değerin Arttırılması  Yeni Nesil Teknolojiler Konferansları  Bursa Yazılım Vadisi 24

25 Üretimde Katma Değerin Arttırılması  Konu yönetimi olarak, ULUTEK’in liderliğinde ürünlerin katma değerini arttıracak, üretimin dönüşümünde bilişim ve teknolojiyi kullanmayı hedefleyen bir eylem planını yürütmek, ayrıca ihracatın katma değerli ürünlerle yapılabilmesi, yeni pazarlar oluşturulabilmesi noktasında somut hedefler belirlemek.  Orta vadede Türkiye’nin orta ve ileri teknoloji üretiminin oranını yüzde 90’lara, 1 kg ihracatın ihraç bedelini en az 3 dolara taşımak. 25

26 Yeni Nesil Teknolojiler Konferansları  Öncelikle yeni nesil teknolojilerin Bursa ile buluşması için konferanslar düzenlemek, uluslararası kanaat önderlerini Bursa’ya çağırmak, AR-GE üreticileri ile atölye çalışmaları düzenlemek ve hedefler dâhilinde projeler üreterek ülkemizin gelişen yüksek teknolojide rekabetçiliğine katkıda bulunmak. 26

27 Bursa Yazılım Vadisi  Bursa’nın yazılım endüstrisi ile yeni nesil sanayiye geçişinin sağlanması, katma değerli ve entelektüel sermayeye dayalı üretim çeşitliliğinin yaratılması için yazılım vadisi yapılanmasının tüm paydaşlarla birlikte hayata geçirilmesi, ulusal ve uluslararası hedefler çerçevesinde işlerlik kazandırılması.  (Savunma Sanayi – Oto Test Merkezi) 27

28 Bursa Ekonomisinin Gelişimi ile İlgili Projeler  Bursa Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı( BEPAV)  Bursa Ekonomi Konseyi  Bursa markasının yurtdışında tanıtılması  Yeni pazarlar, yeni ürünler, yeni yöntemler 28

29 Bursa Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (BEPAV)  Bursa’nın entelektüel sermaye birikiminin artmasına destek sağlanması.  Bursa’nın ekonomik verilerine dönük araştırmalar ile elde edilen sonuçların analizlerinin yapılması.  Verilerin sürekli olarak derlenip, incelenerek, ulusal endeksler çerçevesinde yayınlanarak, Bursa ekonomisini geleceği ile ilgili çalışmalar yapan, kanun koyucu ve karar vericiler nezdinde referans bir merkez olmak. 29

30 Bursa Ekonomi Konseyi  Bursa’nın ileriye dönük planlarının konuşulduğu, sanayisinin ve ekonomisinin problemlerinin tartışıldığı, kabine üyeleri ve bürokratların katıldığı büyük bir etkinliği her yıl düzenli yapmak. 30

31 Bursa Markasının Yurtdışında Tanıtılması  İhracat yoğun dünya merkezlerine kentimizin marka algısına dönük etkinlikler gerçekleşmesini sağlayacak organizasyonlar yapmak ve “Bursa Markasının” iş dünyası adına sahibi olma misyonunun gerekleri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşları harekete geçirici eylem ve projelere öncülük etmek.  Kent markası tartışmalarına profesyonel bir ofis oluşturarak sahip çıkmak, bu yönde tartışma, araştırma ve girişimlere alt yapı sağlamak.  Kent turizmi için doğru stratejilere katkı vermek ve süreç yönetimine katılmak, kentin bu anlamda dönüşümüne ev sahipliği yapmak. 31

32 Yeni Pazarlar, Yeni Ürünler, Yeni Yöntemler  Bursa’nın ihracatının demografik yapısının envanteri ışığında, pazarların ve satın alma politikalarının değişimlerini incelemek ve bu değişimler ışığında pazarların ihtiyacının karşılığı olan ürünlerin üretilmesi konusunda raporlar hazırlamak, araştırmalar yapmak ve bu verilerin paylaşımına uygun alt yapı oluşturmak.  Üretim teknikleri ile ilgili süreçleri tespit etmek ve pazarların ihtiyaçlarına göre değişim gerektiren süreçlerin yeniden yapılanması için bilgi, know-how, uygun finansman metotları üretme, üyelerin bu kaynaklara aracılık etmesi için çalışmalar düzenleme. 32

33 Bursa’nın gelecek vizyonuna uygun etkinlik ve projeler  Dünya Odalar Birliği Toplantısının Bursa’da yapılması yönünde girişimlerde bulunmak.  Mudanya Manifestosu (Dünyanın Ekonomik Görünümü)  TOBB ETÜ Üniversitesi  Entegre Demiryolu Projesi  Ticaret merkezleri 33

34 Dünya Odalar Birliği Toplantısının Bursa’da Yapılması  Hem Bursa’nın tanıtılmasına, hem de Bursalı sanayicilerin ve iş adamlarının böyle bir toplantının içinde yer almasına imkân tanımak, Bursalı turizmcilere katkı sağlamak 34

35 Mudanya Manifestosu (Sektörel entegrasyon)  TOBB ETÜ, Uludağ üniversitesi ve benzer paydaşlarla, dünyanın en saygın üniversitelerinden ve sektörün kanaat önderi olan akademisyenlerinden katılımların sağlanacağı her iki yılda bir yapılacak ve referans sektörün Bursa’daki niteliğinin dünya ile karşılaştırmalı özelliklerinin tartışılacağı toplantılar. 35

36 Bursa TOBB ETÜ (Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)  BTSO, özellikle eğitim yatırımları ile ülkemizde TBMM Üstün Hizmet Madalyası almaya hak kazanmış ilk odadır.  Bu önemli misyonun devamını sağlamak üzere, TOBB’un BTSO’ya katkı ve destekleri ile teknik yüksek öğrenimde önemli bir merkez olmak. 36

37 Dünyaya Açılan Entegre Demiryolu  Bursa, Türkiye’nin üretimin merkezi.  13 organize sanayi bölgemiz, 8 islah osb’miz var. Sanayi bölgelerinden limanlara akacak ve ulusal demiryolu ağına bağlanacak entegre bir raylı sistem Bursa’yı ivmelendirir.  Bu lojistik avantaj, küresel rekabet gücümüzü artırır.  Özel sektör destekli bu kamu projesi için BTSO’nun öncü rol oynamalı. 37

38 Toptan Ticaret Merkezleri  Bursa’nın Doğu ve Batı yakalarında, kentin genişleme yönüne uygun olarak uygun uzaklıklarda toptan ticaret merkezleri kurmak.  Kurulacak bu merkezlerin Bursa ve çevresinin en az 30 yıllık ticaret yükünü çekmesi ve rekabet avantajı yaratması planlanmalı. 38


"Geleceğin Ortak Vizyon Kuruluşu BTSO İlhan Parseker 1. Paylaşım Toplantısı 25 Mart 2013 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları