Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORU 1 VE KISA AÇIKLAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORU 1 VE KISA AÇIKLAMASI"— Sunum transkripti:

1 SORU 1 VE KISA AÇIKLAMASI

2 2. Olgu – İnfertilite nedeniyle takip edilen 36 yaşında bayan hasta, 1 sene önce tubo-ovaryen abse nedeniyle opere

3 Bulgular Sagital T2 A görüntülerde uterus korpus posteriorunda endometriumu yaylandırmış, sınırları uterus myometriumdan ayırt edilemeyen içerisinde kistik değişiklikler izlenen heterojen kitle mevcut.

4 Koronal T2 ve aksiyel yağ baskılamalı T2A görüntülerde, tarif edilen kitle, ayrıca sağ adneksiyel bölgede ince duvarlı, hidrosalpinks ile uyumlu tübüler-kistik lezyonlar, solda ince duvarlı kist izleniyor.

5 T1 A görüntülerde tariflenen lezyon içerisinde hiperintens, yağ baskılamalı görüntülerde de hiperintens izlenen hemoraji odakları, ayrıca sağ ve sol adneksiyel alanda, solda seviyelenme de veren hemorajik kistler

6 Dinamik görüntülerde korpus posteriorunda erken fazdan başlayarak izlenen heterojen kontrast madde tutulumu mevcut, sağ adneksiyel bölgedeki kistik-tubüler yapılarda kontrast tutulumu izlenmiyor.

7 Geç fazda elde olunan yağ baskılamalı T1A görüntülerde tarif edilen lezyonda diffüz kontrast tutulumu izleniyor.

8 Sağ over kesitinde endometriyum yüzey epiteli ve stroma görülüyor (Hematoksilen eozin X10 orijinal büyütme) Tanı: Her iki overde endometriozis Miyom nodülü içinde endometriyum gland ve stroması izleniyor (Hematoksilen eozin X4 orijinal büyütme) Tanı: Adenomyoma, uterus

9 Tartışma Adenomyozis, uterusta sık görülen MR ile tanısı konulabilen neoplastik olmayan bir patolojidir. Ektopik endometriyal dokunun myometriuma invazyonudur. Çoğunlukla doğum yapmış kadınlarda izlenir bu nedenle etiyolojide doğuma bağlı endometrimun bazal tabakasında bozulma düşünülmektedir. Myometriumu fokal odak şeklinde veya diffüz tutulabilir. Fokal myom odağı içerisinde endometrial dokunun izlenmesi ise adenomyoma olarak adlandırılır.

10 MR, adenomyozise bağlı değişikliklerin gösterilmesinde ve leyomyomdan ayırmada duyarlı bir görüntüleme yöntemidir. En önemli bulgusu transisyonel zonda diffüz veya fokal kalınlaşmadır. 12 mm’nin üstünde kalınlıkta olması çoğu zaman tanı koydurucudur. T2A görüntülerde içerisinde hiperintens odaklar (ektopik endometrial doku), ve T1A’da hiperintens izlenen menstruasyona bağlı hemoraji odakları mevcuttur. Ayırıcı tanıda, transisyonel zonda fizyolojik kalınlaşma, myometrial kontraksiyonlar, uterusun adenomatoid tümörleri, uterin korpusa metastaz ve endometrial stromal sarkom düşünülebilir. Bu hastada lezyon boyutlarının çok büyük olması ve erken fazda heterojen kontrast tutulumu izlenmesi nedeniyle endometrial stromal sarkomun veya adenomyozis odağından köken almış adenokarsinomun ekarte edilmesi önem kazanmaktadır.

11 Endometriozis, dismenore ve infertilite olan hastalarda sık görülen bir patolojidir. Bir çok lokalizasyonda izlenebilir, en sık overlerde ve fallop tüplerinde yerleşirler. MR, endometriozis odaklarının gösterilmesinde en duyarlı görüntüleme yöntemidir. Menstrüasyonun 8.gününden itibaren T1’de hiperintens hemoraji odakları şeklinde izlenirler. Fibrotik hale gelmiş nodüller T1 ve T2’de hipointens izlenirler. Endometriomalarda kalın duvar ve çevre yapılara yapışıklıklar da görülebilir. Endometriomalardan, endometrioid tümör ve şeffaf hücreli adenokarsinom gibi maligniteler gelişebilmektedir. Bu nedenle IVKM sonrası görüntülerde kontrast tutan mural nodül olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır.

12 SORU 2 VE KISA AÇIKLAMASI

13 40 yaşında erkek, metatarslar üzerinde ağrı
YB T2A

14 YB T2A T1A

15 TANI: Freiberg hastalığı
Görüntüleme Bulguları 2. metatars başının sklerozu ve düzleşmesi Ek sık 2. metatars başını tutar Başlangıçta dorsal subkondral kemikte sınırlıdır Kemik iliği ödemi ile birlikte subkondral dejeneratif değişiklikler Ayırıcı Tanı Osteoartrit Travma Romatoid artrit

16 Tek travma veya tekrarlayan mikrotravma Vasküler bası/zedelenme
Klinik 11-17 yaşlarda pik, E/K=1/3-11 2. metatars başının uzun olması nedeniyle artmış stres sorumlu tutulmakta Tek travma veya tekrarlayan mikrotravma Vasküler bası/zedelenme Ağrı, şişlik, duyarlılık, hareket kısıtlılığı Kaynak: Stoller DW, Ferkel RD. The Ankle and Foot. In: Stoller DW ed. Magnetic Resonance Imaging in Orthopaedics and Sports Medicine. 3rd ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; p Olgu 3

17 SORU 3 VE KISA AÇIKLAMASI

18 50 yaş erkek

19

20 TANI: Servikal Kordoma

21 KORDOMA Embriyonel notokord artıklarından gelişen lokal agresif tümör
Sıklıkla 40–70 yaş Olguların yaklaşık %50’si sakrumda özellikle sakral 4–5 %30-35’i sfenooksipital (klivus) %15’i ise diğer vertebra korpuslarında (C2)

22 En belirgin radyolojik görünüm orta hatta santralize, büyük yumuşak doku komponenti içeren destrüktif lezyon Erken dönemde düzensiz kemik yıkımı Tümör büyüdükçe kortikal ekspansiyon

23 Direkt grafide intratümöral kalsifikasyon görülme oranı %50-70 iken, BT’de %90
Sakrum dışı vertebra segmentlerinde yerleşimli kordomalar daha az ekspansil %11 olguda intervertebral disk tutulumu

24 SORU 4 VE KISA AÇIKLAMASI

25 42 y kadın Yakınma: Sol memede kitle Fizik bakı: Sol alt dış kadranda palpabl kitle

26

27

28 tirm T1 fs

29 +C subtraksiyon

30

31 TANI: Hamartom

32 Meme hamartomları nadir görülen benign meme lezyonlarıdır,
benign meme tümörlerinin %0.7’sini oluştururlar. Fibroadenolipoma olarak da adlandırılır. Fibröz, glandüler ve yağlı dokunun benign proliferasyonu ile Karakterize, ince kapsülle sarılı kitlelerdir. İçinde nadiren malignite gelişebilir. MRG de içerdiği yağ ve doku komponentlerine ait heterojen sinyal izlenir.

33 SORU 5 VE KISA AÇIKLAMASI

34 7 aylık bebek bilinç bulanıklığı ile geritildi.
Öz babası ve üvey annesi ile yaşıyor. Öncelikli tanınız nedir? 7 aylık. Radyolojik tanı klinik olarak doğrulandı. 34

35 TANI: ÇOCUK İSTİSMARI NONACCİDENTAL TRAVMA

36 7 aylık. Radyolojik tanı klinik olarak doğrulandı.
36

37 NON-AKSİDENTAL TRAVMA (NAT)
Hırpalanmış çocuk; Non-accidental injury, battered child, child abuse, shaken baby Çocuğun kaza dışı sebeple biri tarafından yaralanması ve örselenmesidir Çocuk belirgin stres altındadır ve erken tanı kritiktir Etkilenen bölge grafileri ve kemik survey (örnek, kotlar, kafa, uzun kemikler) tanı için gereklidir Aşağıdaki durumlar tanı koydurucudur Hikaye ile uyumsuz kırıklar Değişik yaşlarda multipl kırıklar Nadir fraktür alanları (örnek, sternum, skapula)

38 NAT: TANI Uzun kemikler Kostalar Kafa
Eski kırıklarla ilgili periostal yeni kemik oluşumları Metafiz köşe veya epifiz plate kırıkları Spiral diafiz kırıkları Kostalar %80’ den fazlası okülttür ve iyileşme ile görülebilir hale gelir Arka kot kırıkları özellikle düşündürücüdür Kafa Accidental kırıklar genellikle lineerdir Non-accidental kırık özellikleri Multipl/kompleks kırıklar Çökme kırıkları, özellikle oksipital kemikte Geniş kırıklar (> 5mm)

39 Klasik triad Subdural hemoraji Subaraknoid hemoraji Retinal hemoraji

40 SORU 6 VE KISA AÇIKLAMASI

41 Hipotonisite ve anormal göz hareketleri mevcut olan infant
Hipotonisite ve anormal göz hareketleri mevcut olan infant. Tanınız nedir?

42 TANI: JOUBERT SENDROMU

43 JOUBERT SENDROMU Önemli bir beyin sapı anomalisidir
En önemli klinik bulgular dismorfik yüz, ataksi, anormal göz hareketleri ve hipotonidir MR bulguları Klasik molar diş görünümü (beyin sapı istmik kısmında disgenetik değişiklik) Horizontal yerleşimli kalın süperior serebellar pedinküller Serebellar vermis hipoplazisi Dördüncü ventrikülde genişleme ve fastigiumda küntleşme ve elevasyon Midsagital vermis klefti


"SORU 1 VE KISA AÇIKLAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları