Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EE440Ertuğrul Eriş1 LOJİK DEVRELER I MSI KOMBİNEZONSAL DEVRE ELEMANLARI EE410Ertuğrul Eriş1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EE440Ertuğrul Eriş1 LOJİK DEVRELER I MSI KOMBİNEZONSAL DEVRE ELEMANLARI EE410Ertuğrul Eriş1."— Sunum transkripti:

1 EE440Ertuğrul Eriş1 LOJİK DEVRELER I MSI KOMBİNEZONSAL DEVRE ELEMANLARI EE410Ertuğrul Eriş1

2 ORTA ÖLÇEKLİ (MSI)4 BİTLİK PARALEL TOPLAYICI DEVRESİ EE440Ertuğrul Eriş2

3 MSI BCD/EXCESS 3 KOD DÖNÜŞTÜRÜCÜ EE440Ertuğrul Eriş3

4 HIZLI TOPLAMA DEVRELERİ-1 ELDENİN YAYILMASI EE440Ertuğrul Eriş4

5 HIZLI TOPLAMA DEVRELERİ-2 İLERİ BAKMALI PARALEL MSI TOPLAMA (LOOK AHEAD CARRY) EE440Ertuğrul Eriş5 C 0 = input carry C 1 = G 0 + P 0 C 0 C 2 = G 1 + P 1 C 1 = G 1 + P 1 ( G 0 + P 0 C 0 ) = G 1 + P 1 G 0 + P 1 P 0 C 0 C 3 = G 2 + P 2 C 2 = G 2 + P 2 G 1 + P 2 P 1 G 0 + P 2 P 1 P 0 C 0

6 EE440Ertuğrul Eriş6 P i = A i B i G i = A i. B i S i = P i C i C i+1 = G i + P i C i HIZLI TOPLAMA DEVRELERİ-3 İLERİ BAKMALI PARALEL MSI TOPLAMA (LOOK AHEAD CARRY)

7 İKİLİ TOPLAMA/ÇIKARMA DEVRESİ EE440Ertuğrul Eriş7 ÇIKARILAN B SAYI 2-li TÜMLEYEN OLARAK UYGULANMAKTADIR n- bitlik olana genelleştirme nasıl yapabiliriz?

8 MSI BCD ADDER EE440Ertuğrul Eriş8 n- dijitlik olana genelleştirme nasıl yapabiliriz? İkili (binary) ve BCD toplayıcıların karşılaştırması?

9 İKİ BİTLİK ÇARPMA DEVRESİ EE440Ertuğrul Eriş9 n- bitlik olana genelleştirme nasıl yapabiliriz?

10 4 BİTLİK SAYININ 3 BİTLİK SAYI İLE ÇARPIMI EE440Ertuğrul Eriş10 n- bitlik için genelleştime? Çarpma işlemi için başka algoritmalar olabilir mi? • Tekrarlı toplama • Ötelemeli toplama

11 MSI KARŞILAŞTIRMA DEVRESİ (COMPARATOR) EE440Ertuğrul Eriş11 Girişler A = A 3 A 2 A 1 A 0 ve B = B 3 B 2 B 1 B 0 A < B için Ç 1 = 1 Ç 2 = 0 Ç 3 = 0; A > B için Ç 1 = 0 Ç 2 = 1 Ç 3 = 0; A = B iken Ç 1 = 0 Ç 2 = 0 Ç 3 = 1 X i = A i B i + A' i B' i i = 0,1,2,3 A = B → Ç 3 = x 3 x 2 x 1 x 0 = 1 A < B → Ç 1 = A‘ 3 B 3 + x 3 A‘ 2 B 2 + x 3 x 2 A‘ 1 B 1 + x 3 x 2 x 1 A‘ 0 B 0 A > B → Ç 2 = A 3 B‘ 3 + x 3 A 2 B‘ 2 + x 3 x 2 A 1 B‘ 1 + x 3 x 2 x 1 A 0 B‘ 0 Klasik yöntemle sentez yapsak ne olur du? Çıkış iki değişkenle ifade edilebilir mi? Üç değişkenli çıkış’ın getirdiği yarar ve ödenen bedel nedir? Çıkarma işleminde karşılaştırma devresi neden düşünmedik?

12 MSI KARŞILAŞTIRMA DEVRESİ (COMPARATOR) EE440Ertuğrul Eriş12 Girişler A=A 3 A 2 A 1 A 0 ve B=B 3 B 2 B 1 B 0 A < B için Ç 1 = 1 Ç 2 = 0 Ç 3 = 0; A > B için Ç 1 = 0 Ç 2 = 1 Ç 3 = 0; A = B iken Ç 1 = 0 Ç 2 = 0 Ç 3 = 1 X i = A i B i + A' i B' i i = 0,1,2,3 A=B Ç 3 = x 3 x 2 x 1 x 0 = 1 AB Ç 2 = A 3 B‘ 3 + x 3 A 2 B‘ 2 + x 3 x 2 A 1 B‘ 1 + x 3 x 2 x 1 A 0 B‘ 0

13 MSI ÇÖZÜCÜLER (DECODERS) 3X8 EE440Ertuğrul Eriş13 Çözücü çıktıları, kanonik açınımlardaki nelere karşı düşer?

14 EE440Ertuğrul Eriş14 MSI ÇÖZÜCÜLER (DECODERS)-2 (2X4 ENABLE GİRİŞLİ) 0 Active (0) output

15 ÇÖZÜCÜLERDE KAPASİTE ARTTIRIMI (2 tane 3X8 likten bir 4X16 lık ) EE440Ertuğrul Eriş15 Enable girişinin yorumu? • çalıştırıp/çalıştırmamam kontrolü • kapasite arttırımı

16 DECODER UYGULAMASI: TAM TOPLAMA DEVRESİ EE440Ertuğrul Eriş16 C=Σ3,5,6,7 S=Σ1,2,4,7 Hangi çözücü çıktıları ile fonksiyon oluşturuluyor? Çözücülerin yazılımın donanımı kontrol aracı olarak düşünebilirmiyiz? Ne yarar sağlamış oluruz?

17 EE440Ertuğrul Eriş17 MSI ENCODER (8 bitlik) Birden fazla giriş 1 olursa, çıkış şaşırtabilir, örneğin 3 ve 6 birlikte 1 ise çıkış 7 olur? Çözüm Priorty encoder. X = D 4 +D 5 +D 6 +D 7 Y = D 2 +D 3 +D 6 +D 7 Z = D 1 +D 3 +D 5 +D 7 Laboratuvarda yapılan deney: Çıkışa bakıp, girişin ne olduğunu söylenir yorumu, 0 çıkışına uymuyor? Çözüm çıkışı bir arttırmak? Çıkışa bakıp, girişin ne olduğunu söylüyoruz yorumu. Bilgisayarda çözücü(encoder) uygulaması ne olabilir?

18 EE440Ertuğrul Eriş18 MSI PRIORITY ENCODER (4 bitlik) 1 Kitapta x fonksiyonu için 1010 girişinde x görünüyor 1 olacak V çıkışı: D 0 ‘a (0) ve (1) geldiğinin ayırımını yapıyor. Girişe en az bir (1) geldi anlamını da taşıyor. Bir önceki 8 bitlik çözücü idi bu ise 4 bitlik, fakat priority özelliği var.

19 ENABLE GİRİŞLİ MSI DECODER/DEMUX EE440Ertuğrul Eriş19 1X4’lük bir demux ne işe yarar? Bir bitlik E bilgisinin 4 farklı yere gönderilmesi olarak yorumlanabilir mi? İki bitlik E bilgisinin 4 farklı yere gönderilmesi nasıl yapılabilir? Göndereceğimiz yer sayısı artarsa ne yapılabilir?

20 EE440Ertuğrul Eriş20 2X1 MULTIPLEXER (MUX) Yorum 1: İki farklı kaynaktan gelen verinin, aynı yola kontrollü olarak aktarılması, Yorum2: 1 değişkenli 4 fonksiyonun geçekleştirilmesi. Bir haberleşme ortamının ortak kullanılması: Multiplexing/deMultiplexing • Telefon (ses) Haberleşmesi: verici+transmisyon ortamı ortamı transmisyon hattı+alıcı • Sistem içi veri haberleşmesi: verici birim+ BUS+alıcı birim

21 4X1 MSI MULTIPLEXER (MUX) EE440Ertuğrul Eriş21 Yorum 1: Dört farklı kaynaktan (I 0, I 1, I 2, I 3 ) gelen verinin, aynı yola (Y) kontrollü olarak aktarılması, Yorum2: 2 değişkenli 8 fonksiyonun geçekleştirilmesi.

22 MUX LA FONKSİYON GERÇEKLEMESİ-1 EE440Ertuğrul Eriş22 Yorum 1: 4x1 mux la 3 değikenli bütün fonksiyonlar ilave bir NOT kapısıyla gerçekleştirilebilir. 4 değişkenli fonksiyonlarda durum ne olur? Yorum 2: Mux larla fonksiyon gerçeklemenin yarar(la)rı ne(ler)dir? x1x1 x2x2 x3x3 f 00000 f=x 3 10011 20101 f=x’ 3 30110 41000 f=0 51010 61101 f=1 71111

23 EE440Ertuğrul Eriş23 MUX LA FONKSİYON GERÇEKLEMESİ-2 Yorum 1: 8x1 mux la 4 değikenli bütün fonksiyonlar ilave bir NOT kapısıyla gerçekleştirilebilir. 5 değişkenli fonksiyonlarda durum ne olur? Yorum 2: Mux larla fonksiyon gerçeklemenin yarar(la)rı ne(ler)dir? x1x1 x2x2 x3x3 x4x4 f 000001f=1 100011 200100f=x 4 300111 401001f=x’ 4 501010 601100f=0 701110 810001f=1 910011 1010100f=0 1110110 1211000f=0 1311010 1411100f=x 4 1511111

24 MUX UYGULAMASI EE440Ertuğrul Eriş24 Quadruple two-to-one-line multiplexer Two-to-one multiplexer A: veri kaynağı B: veri kaynağı Y: Veri yolu (BUS) E,S:Kontrol girişleri BUS’un kapasitesi belli, veri kaynağı belli, veri büyüklüğü belli mux kapasitesi ve sayısını saptayınız

25 HABERLEŞMEDE MUX/DECODER EE440Ertuğrul Eriş25 M1 A0B0A0B0 M2 A1B1A1B1 M3 A2B2A2B2 M4 A3B3A3B3 D1 C0D0C0D0 D2 C1D1C1D1 D3 C2D2C2D2 D4 C3D3C3D3 4 farklı kaynaktan 8 bitlik bilgiyi karşı tarafta 4 farklı kaynağa aktarabilmek için mux ve dekoder kapasiteleri ne olmalı?

26 PROGRAM ÇIKTILARI ÖĞRENİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI ?ÖĞRENİM PROGRAMI ? öğ anket Öğ. anket Ders öğ. anket Öğrenci Profili BÖLÜM, PROGRAM ÖĞRENCİ YENİ ÖĞRENCİ İyileştirme araçları DIŞ PAYDAŞLAR Öğ. elem Yönetim, idare İç Paydaşlar ÖĞRENCİ, ÜRÜN DEVLET, ÖZEL SEKTÖR MEZUNLAR, AİLELER MESLEK OD, NGO SONUÇ: ULUSAL/ULUSLARARASI AKREDİTASYON AB/VE ULUSAL YETERLİKLER AB/ULUASAL MEZUN ÖĞRENCİMEZUN ÖĞRENCİ Çıktılar için veri top ve değerlendirme ALAN YETERLİLİKLERİ BİLGİ Knowledge BECERİ Skills KİŞİSEL/ MESLEKİ YETKİN LİKLER Competences DIŞ PAYDAŞ GEREKSİNİMLERİ ORYANTASYON PROGRAM ÇIKTILARI PROGRAMÇIKTILARIPROGRAMÇIKTILARI PROGRAMÇIKTILARIPROGRAMÇIKTILARI

27 BLOOM’S TAXONOMY ANDERSON AND KRATHWOHL (2001) http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm !!Listening !!

28 28 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey -Ortaöğretimd e kazanılan yeterliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak -Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. -Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebil mek, öğrenme gereksinimlerin i belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilm ek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. ULUSAL LİSANS YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ BLOOMS TAXONOMY

29 LOJİK DEVRELER I DERS DEĞERLENDİRME MATRİSİ EE440 LOJİK DEVRELER Iabcdefghijk Lojik devrelerin modellenmesinde Boole Cebrini kullanabileceklerdir. 3333 Küçük ölçekli devre elemanlarını içeren kombinasyonel lojik devrelerin analizini yapabileceklerdir. 333313 Küçük ölçekli devre elemanlarını içeren kombinasyonel lojik devrelerin sentezini yapabileceklerdir. 333313 Orta ölçekli devre elemanlarını içeren kombinasyonel lojik devrelerin analizini yapabileceklerdir. 333313 Orta ölçekli devre elemanlarını içeren kombinasyonel lojik devrelerin sentezini yapabileceklerdir. 333313 Büyük ölçekli devre elemanlarını içeren kombinasyonel lojik devrelerin analizini yapabileceklerdir. 333313 Büyük ölçekli devre elemanlarını içeren kombinasyonel lojik devrelerin sentezini yapabileceklerdir. 333313 Kombinasyonel lojik devrelerin Proteus yazılımını kullanarak simüle edebileceklerdir. 333313 Kombinasyonel lojik devreleri Laboratuvarda gerçekleyip çalıştırabileceklerdir. 333313 Ertuğrul ErişLojik Devreler I İlk Ders29 ÖĞRENİM ÇIKTILARI


"EE440Ertuğrul Eriş1 LOJİK DEVRELER I MSI KOMBİNEZONSAL DEVRE ELEMANLARI EE410Ertuğrul Eriş1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları