Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİGARA İLE MÜCADELE ve KONTROL FAALİYETLERİ Dünyada ve Türkiye’de Durum Dr. Toker ERGÜDER Dünya Sağlık Örgütü Ulusal Tütün Kontrol Program Sorumlusu (Bloomberg.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİGARA İLE MÜCADELE ve KONTROL FAALİYETLERİ Dünyada ve Türkiye’de Durum Dr. Toker ERGÜDER Dünya Sağlık Örgütü Ulusal Tütün Kontrol Program Sorumlusu (Bloomberg."— Sunum transkripti:

1 SİGARA İLE MÜCADELE ve KONTROL FAALİYETLERİ Dünyada ve Türkiye’de Durum Dr. Toker ERGÜDER Dünya Sağlık Örgütü Ulusal Tütün Kontrol Program Sorumlusu (Bloomberg Küresel Girişimi) 11 Nisan 2008 BURSA

2 DSÖ Sigara Salgını Raporu ://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf ://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf Sigara Hakkında Bazı Gerçekler Sigara kullanımı dünyanın karşılaştığı gelmiş geçmiş en büyük sağlık tehdididir.

3 Sigara Kullanımı Dünyanın En Önemli Ölüm Nedenidir Eğer gerekli önlemler alınmazsa sigara kullanımına bağlı ölümler iki katına çıkarak bu yüzyılda 1 milyar kişiye ulaşacaktır.

4 Türkiye Genelinde Seçilmiş Risk Faktörlerinin Ortadan Kaldırılması İle Önlenebilecek DALY Sayılarının Dağılımı (UHY-ME Çalışması, 2004, Türkiye) 931.909 DALY: Disability Adjusted Life Year (Sakatlığa Uyarlanmış Kayıp Yaşam Yılı = Erken ölümler (YLL) + Sakatlığa Bağlı Kayıp Yıllar (YLD )

5

6

7 TÜRKİYE’DE SİGARA KULLANIMI (BİN TON) Türkiye’de yabancı sigara fabrikalarının kurulması Yabancı Sigaraların İthalatı ve Satışı 4207 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi Kaynak: Tekel ve TAPDK, 2006 Verileri

8 18 YAŞ ve ÜZERİNDE TÜTÜN KULLANIMI ORANLARI (TÜRKİYE) Kaynaklar: 1993 Sağlık Bakanlığı Araştırması, 2004 Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Yükü Çalışması, 2006 Aile Araştırma Kurumu ve TÜİK Aile Yapısı Araştırması %

9

10 Dünya Sağlık Örgütü yetkililerden sigaradan alınan vergilerin arttırılmasını, buradan elde edilen gelirin ise tamamen sigarayla mücadele için harcanmasını talep eder. MPOWER stratejileri: •Sigara kullanımını ve önleme politikalarını izleyin ve ölçün •İnsanları sigara dumanından koruyun •Sigara bırakmak isteyenlere yardım sağlayın •Sigaranın tehlikeleri hakkında uyarı yapın •Sigara reklamlarını, tanıtımlarını, sponsorluklarını yasaklayın •Sigaradan alınan vergileri arttırın

11

12

13 € 1,5 - 2 € 8 € 5 € 6,5 € 7,5 € 4,5 € 2,8 € 4 € 3 € 1,5

14 FİYAT VE VERGİLENDİRME Fiyat değişimi Tüketim değişimi Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte olan Ülkeler

15 Tüketim ve vergi geliri ilikisi, Türkiye, 2006 Tüketimdeki azalmanın vergi gelirine etkisi ne olur?

16 Küresel Cevap

17 Ulusal Tütün Kontrol Programı GEREKÇE • "Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi TKÇS" 21 Mayıs 2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün 56. Dünya Sağlık Asamblesi’nde kabul edilmiştir. • TKÇS, 28 Nisan 2004 tarihinde Sağlık Bakanımız tarafından imzalanmıştır. • TKÇS, 5261 sayılı Kanun ile TBMM’de kabul edilerek 30 Kasım 2004 tarihli ve 25656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

18

19 12 Aralık 2007 / ANKARA / WHOTUR

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 İrlanda kanun öncesi tartışmalar •Havalandırma sistemleri •Özgürlüklerin ihlali •Toplumun gelenek ve yaşam biçimine aykırılık •Ekonomik kayıplar •Konukseverlik sektöründe iş gücü kayıpları

34

35 19 MAYIS 2008 19 Temmuz 2009 Türkiye Sigara Dumansız Olacak

36 % 100 SİGARASIZ ORTAM, HİÇ BİR YERİNDE SİGARA İÇİLMEYEN KAPALI ALANLAR ANLAMINA GELMEKTEDİR. SİGARA ODALARI İÇEREN MEKANLAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR. KENYA

37 Ülkemizde sigara içenlerin % 64,1’i, içmeyenlerin % 91,1’i halka açık yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması gerektiğini düşünmektedir (KGTA 2003) ENDONEZYA

38 Sigara Dumanının Sağlık Üzerine Etkileri Ortamda bulunan sigara dumanının solunmasıyla da vücuda… •4,000 ’den fazla kimyasal bileşik içeren zehirli bir karışım girer •Üflenen duman en az 69 adet kanserojen madde içerir

39 Ortamdaki Duman (OD) Ortamdaki duman, iç mekanlardaki hava kirliliğinin ana nedenidir

40 Ortamdaki Duman (OD) Kaynak: Çevre Koruma Ajansı – AirNow.gov Sigara, puro ve pipo BAŞLICA PM 2.5 yayıcılarıdır

41 Partikül Kirliliği Nedir? •Partikül kirliliği havada asılı mikroskobik katılardan ve sıvı damlacıklarından oluşan bir karışımdır. •Partikül maddesi olarak da bilinir (PM) Kaynak: Çevre Koruma Ajansı – AirNow.gov •PM asitleri, organik kimyasalları, metalleri, toprak/toz partiküllerini, alerjenleri ve çok daha fazlasını içerir…

42 Partikül boyutu •Partiküllerin boyutları, sağlık sorunlarına yol açma olasılıkları ile doğrudan bağlantılıdır •PM 2.5 – “İnce Partiküller”, çapları 2.5 mikrometre ya da daha az olan partiküllerdir Kaynak: Çevre Koruma Ajansı – AirNow.gov •PM 2.5 – burun ya da boğaz tarafından yakalanmak için çok küçüktür ve akciğerlerin derinlerine ve hatta kan dolaşımına bile yerleşebilir

43 “çalışanların sağlığı için kapalı alanlarda sigara içmeyin” İRLANDA

44 2004 yılında bar çalışanlarının sağlığının korunmasından yola çıkılarak hazırlanan ve kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan kanuni düzenleme büyük bir başarı ile uygulanmakta olup •hapishane, •ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri ve •otel odaları haricinde hiç bir kapalı alanda sigara içilmemektedir. İRLANDA

45 Bangkok - Tayland’da taksiler dahil tüm kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaklanmış durumda ve yasaklara uyulmakta. TAYLAND

46 T.C. Resmî Gazete 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 KANUN TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5727Kabul Tarihi: 3/1/2008

47 Dumansız (Smoke-Free) Türkiye •Akıl Hastaneleri •Yaşlı Bakım Evleri •Hapishaneler •Otel Odaları •İkamete mahsus Konutlar Haricinde hiçbir kapalı alanda sigara içilmeyecek. (19 MAYIS 2008)

48 tütün ürünü (6) Bu Kanunun uygulanmasında "tütün ürünü" ibaresi tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeyi ifade eder.“ – NARGİLE DAHİL

49 Diğer koruyucu önlemler MADDE 3 – (1) Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. (2) Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organlarına ilân verilemez. (6) Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez. (7) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz.

50 Diğer koruyucu önlemler MADDE 3 – (10) Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz. (11) Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz. (13) Tütün ürünleri, onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa arz edilemez. Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz.

51 Diğer koruyucu önlemler (7) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. (8) Tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın oluşturduğu sağlık riskleri konusunda çocukları ve gençleri bilinçlendirmek üzere ilgili kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bir müfredat hazırlanır. (9) (10) Bu maddenin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan programların finansmanına yönelik olarak her yıl Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.

52 Diğer Ülke Yasalarına Üstünlükleri •Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. (Avustralya’da plajlar) •Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez. (Hindistan sinema filimleri) •İlan ve reklam giderleri gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösterilemez.

53

54 The International picture…. •Protection from Environmental Tobacco Smoke through legislation with comprehensive smoking bans (including those in restaurants and bars with smoking areas being completely prohibited) are now adopted: •In fourteen countries - Ireland, Norway, New Zealand, Bhutan, Scotland, Uruguay, Lithuania, Iceland, Northern Ireland, Wales, Slovenia, Denmark, England and France; •Fourteen US States and the District of Columbia; •Eleven out of sixteen German States; •Two Canadian Territories and eight Provinces; •All Australian States, except for the Northern Territory, and •Bermuda, Guernsey and Puerto Rico. •Other nations have implemented laws that provide significant protection. These include Italy, Sweden and Malta, while Turkey has passed a law prohibiting smoking in public places, it will be implemented in full after the President has signed it into law. http://www.otc.ie/article.asp?article=243

55 Yeni Zelanda

56 İrlanda sigara kanununa destek

57 Kanun’a Uyum Oranları

58

59 BUNDAN SONRA •KANUNUN UYGULANMASI •RESiMLi UYARI YAZILARI •VERGiLERiN VE SiGARA FiYATLARIN ARTIRILMASI

60 RESİMLİ UYARILAR

61 TAYLAND BREZİLYA

62 € 1,5 - 2 € 8 € 5 € 6,5 € 7,5 € 4,5 € 2,8 € 4 € 3 € 1,5

63 FİYAT VE VERGİLENDİRME Fiyat değişimi Tüketim değişimi Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte olan Ülkeler

64 Tüketim ve vergi geliri ilikisi, Türkiye, 2006 Tüketimdeki azalmanın vergi gelirine etkisi ne olur?

65 Sigara Kullanımını Azaltmak için Bloomberg Küresel Girişimi Dr. Toker ERGÜDER Dünya Sağlık Örgütü Ulusal Tütün Kontrol Program Sorumlusu (Bloomberg Küresel Girişimi) 12 Aralık 2007 ANKARA

66 Diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında sigara ile mücadeleye çok az para ayrılmaktadır. World Health Organization

67 Hibe Yardım •$125 milyon iki yıllığına •Düşük ve orta gelirli ülkelere yönelik •Dünya genelinde sigara içenlerin 2/3’ünün yaşadığı 15 ülkede uygulanacaktır: Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, Bangladeş, Brezilya, Meksika, Türkiye, Pakistan, Mısır, Ukrayna, Filipinler, Tayland, Vietnam ve Polonya.

68 5 Ortak Kuruluş •Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) •Campaign for Tobacco Free Kids •Centers for Disease Control and Prevention Foundation •Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health •World Lung Foundation (UNION)

69 Dünya Sağlık Örgütü Bloomberg Küresel Girişimi 2008 Öncelikleri (Türkiye) •Proje Destekleri, •Sigara imajının ve toplumsal kabul edilebilirliğinin azaltılması amacıyla halk eğitimi ve sağlığı geliştirilmesine yönelik iletişim ve medya kampanyaları, •Araştırmalar (GATS), •İzleme ve değerlendirme.

70 Dünya Sağlık Örgütü Bloomberg Küresel Girişimi 2007 (Türkiye) •Ulusal Tütün Kontrolü Program Sorumlusu •Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı 2008-2012 (teknik ve finansal destek) •İrlanda çalışma gezisi •4207 yasa çalışmalarına destek •Ülke Tütün Kontrol Raporu •Proje Destekleri (Teknik – Finansal) ve eğitimleri •Mevcut Durumun Belirlenmesi (Yetişkin Sigara Anketi) –Sağlık Bakanlığı – TUİK- HASUDER –Mart 2008’de başlayacak (15 ülke içerisinde araştırmayı tamamlayan ilk ülke Türkiye olacaktır.) •Sağlık Çalışanları Anketi (5600 kişi) •Tütün Ekonomisi Çalışması

71 Dünya Sağlık Örgütü Bloomberg Küresel Girişimi 2008 Öncelikleri (Türkiye) •Proje Destekleri, •Sigara imajının ve toplumsal kabul edilebilirliğinin azaltılması amacıyla halk eğitimi ve sağlığı geliştirilmesine yönelik iletişim ve medya kampanyaları, •Araştırmalar (GATS), •İzleme ve değerlendirme.

72 TEŞEKKÜR EDERİM ergudert@euro.who.int The WHOLE is GREATER than the SUM of the PARTS


"SİGARA İLE MÜCADELE ve KONTROL FAALİYETLERİ Dünyada ve Türkiye’de Durum Dr. Toker ERGÜDER Dünya Sağlık Örgütü Ulusal Tütün Kontrol Program Sorumlusu (Bloomberg." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları