Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akıllı Şebekelerin Gerekliliği ve Dünyada Uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akıllı Şebekelerin Gerekliliği ve Dünyada Uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 Akıllı Şebekelerin Gerekliliği ve Dünyada Uygulamaları
Ömer Faruk DEMİRKOL Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı 9 Mayıs İstanbul

2 1. Neden akıllı şebeke Akıllı Şebeke: Kendisine fiziksel olarak bağlı tüm paydaşların; - maliyet etkin bir şekilde sisteme entegre edildiği, - teknolojik araçlar ile güçlendirilmiş, - tüm sistemin anlık takip edildiği ve en az kısıntının olduğu - hizmet kalitesi ve güvenilirliği artırılmış - tüketicinin üretici konumunda olduğu elektrik şebekesidir. Akıllı Şebeke = Türkiye Elektrik Şebekesinin Modernizasyonu. 2

3 2. Akıllı Şebeke ile Elektrik Sistemine Bakış
Üreticiler, tedarikçiler ve son kullanıcılar arasında doğrudan iletişimin sağlanması. Tüketicilerin saatlik elektrik fiyatlarına göre kendi elektrik tüketimlerini yönetebilmeleri. Şebekeyi etkin ve verimli kullanmak, şebekenin güvenliğini sağlamak. Şebeke operasyon maliyetlerini de düşürmesi. Arz güvenliğini sağlamakta, müşterilere kesintisiz ve kaliteli hizmet verilmesini temin etmektedir.

4 3. Akıllı Şebekenin Sağlayacağı Avantajlar
Yenilenebilir enerji kaynaklarının enterkonnekte sisteme entegre edilebilmesi. Dağıtık üretim+Tüketicilerin de üretici konumunda olması. Elektrik kayıp-kaçak oranının azaltılması. Tüketicilere daha kapsamlı bilgi ve enerji tüketim tarifeleri sunulabilmesi. Tüketicinin, elektrik sistemindeki işletme optimizasyonunda kendi rollerini oynama imkânı.

5 Kaynak: Deloitte Analizi
*Şebeke yönetim programlarında: -hizmet kalitesinin arttırılması -maliyetlerin düşürülmesi hedefi. *Gelişmiş sayaç altyapıları (AMI): -gelişmiş müşteri hizmetleri -iki taraflı iletişimli otomatik sayaçlar ile operasyonel verimlilikler. *Talep tepkisi programları: -etkin talep yönetimi sağlanması -kullanıcıların, yük yönetim stratejileri oluşturması, -son tüketici davranışlarını analiz edebilme. Kaynak: Deloitte Analizi

6 Karbon salınımı azaltma hedefi için önemli bir adım olacaktır.
İletim ve dağıtım altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlayacaktır. Dağıtım ve iletim şirketlerine daha fazla şebeke yönetim imkânı sunacaktır. Sistemin ihtiyaç duyacağı enerji yatırımları, elde edilen ölçümler ve analizler sayesinde daha iyi planlanabilecektir. Elektrikli araçlar için sağlam bir altyapı oluşturacaktır. Mevcut kapasite daha etkin ve doğru bir şekilde kullanılacaktır. 6 6

7 * Regional CO2 emissions reduction from smart grid deployment
KEY POINT: Smart grid deployment enables significant CO2 emissions reductions.

8 * Deployment of electric vehicles and plug-in hybrid electric vehicles
KEY POINT: Major economies with large personal vehicle sales will need smart grids to enable the effective integration of electric vehicles to their electricity grids. Source: IEA-Energy Technology Perspectives 2012

9 4.Dünyada yapılan akıllı şebeke uygulama çalışmaları
2005 yılında tamamlanan Telegestore projesi: İtalya. Akıllı şebekeler ile ilgili tam olarak ilk adımı atan ülke olmuştur. Bu proje ile 27 milyon adet sayaç uzaktan okunabilen akıllı sayaçlar ile değiştirilmiştir. AB: 2020 yılı için iklim değişikliği ve enerji politikası hedefleri doğrultusunda elektrik altyapısında büyük bir dönüşüm gereklidir. 9

10 AB, Akıllı Şebekeler Teknoloji Platformunu kurmuş ve akıllı şebeke ile ilgili yol haritası belirlemiştir. AB ana hedefi; 2020 yılına kadar : -yenilenebilir enerji kaynaklarını % 20 oranında sisteme entegre etmek, -enerji verimliliğini % 20 artırmak, -karbon salınımını % 20 azaltmak olmuştur. ABD, birçok akıllı şebeke projesini belli oranlarda geri ödemeli olarak finanse etmektedir. Japonya, akıllı şehir pilot uygulamalarını başlatmıştır. Çin, Güney Kore, Brezilya, Hindistan, Kanada gibi birçok ülke, akıllı şebekeler ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

11 ABD; Akıllı şebeke mevzuatının 2007 yılında Enerji Bağımsızlığı Yasası (EISA) ile düzenlenmesi.
Ulusal iletim ve dağıtım sisteminin modernleştirilmesi kararı. Yatırımların önümüzdeki 20 sene içinde toplam maliyetinin 300 ile 450 milyar dolar arasında olması beklenmektedir. Brezilya; Akıllı şebeke pilot çalışmaları yürütmektedir. 2012 itibariyle 1 milyonu aşkın uzaktan otomatik okumalı sayaç kurulumu yapılmıştır. 2021 yılı sonuna kadar 63 milyon elektrik sayacının akıllı sayaçlar ile değiştirilmesi planlanmaktadır.

12 Hindistan; Dünyadaki en büyük iletim ve dağıtım kayıpları oranı (Hindistan Enerji Bakanlığı).
Bu kayıpların, kaçaklar dâhil edildiğinde ortalama %50 olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle 2008 yılında "Smart Grids India" konferansı ile ilk adım atılarak akıllı şebekeler çalışmaları başlatıldı. 2020 yılına kadar 130 milyondan fazla akıllı sayacın kurulumu planlanmaktadır. Çin; Akıllı Şebeke yol haritası: Planlama ve Pilot ( ), Kurulum ( ), Geliştirme ( )’dir. yılları arası akıllı şebeke teknolojisi geliştirilmesi için 101 milyar dolar yatırım planlanmıştır.

13 Güney Kore; 3 aşama ve 5 fazdan oluşan program ile 2030 yılına kadar akıllı şebekeye tamamen geçilmesi planlanmıştır. Aşamalar; , ve periyodu. Fazlar; akıllı şebeke, akıllı tüketici, akıllı taşımacılık, akıllı yenilenebilirler ve akıllı elektrik hizmetleri şeklindedir. Avrupa; 3. Enerji Paketi hükümleri ve buna bağlı 2009/72/EC Enerji Direktifi ile akıllı şebeke yatırımları teşvik edilmektedir. 2020 yılına kadar Avrupalı tüketicilerin %80’inin akıllı sayaçlara sahip olması gerekiyor. Son 10 yılda 300 projeye 5,5 Milyar Euro yatırım yapılmıştır. 2020 yılına kadar ise toplam 240 Milyon akıllı sayacın Avrupa genelinde aktif olması beklenmektedir.

14

15 5. Türkiye’de akıllı şebeke çalışmaları
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde ( ). SA-04/ SH-02/E-01 kodlu eylem: çok terimli sayaç ve akıllı şebeke uygulamalarının yapılması olarak belirtilmiştir. Dağıtım şirketleri tarafından otomatik sayaç okuma sistemi (OSOS) yatırımlarına başlanmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne ilişkin yatırımların başlatılmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri bulunmaktadır. Talep yönetimine ilişkin çalışmalar yapılmakta ve akıllı şebekeler ile bu yönetimin gerçekleşmesi hedefi. Akıllı sayaçlar ve uzaktan okuma sistemleri olarak belirlenen bir vizyon ve uygulama süreci bulunmaktadır

16 6.Değerlendirmeler Mevcut şebeke sistemlerinin, bu teknolojiye entegre olabilmesi için bir değişim geçirmesi kaçınılmazdır. Bu değişim ne bir lüks, ne de bir hayaldir. Bir an önce planlaması bitirilmesi ve uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Birçok ülke yatırım planlamalarını bitirmiş, akıllı sayaçlar, akıllı şehirler v.s. çalışmalar ile ciddi mesafe kat etmişlerdir. Tutarlı pilot çalışmalar yapmamız çok fayda sağlayacaktır. - Sistem olarak bize paralellik gösteren İtalya, Almanya gibi Avrupa devletleri, - Aşamalı programlar yapan Güney Kore, Brezilya gibi ülkeler örnek alınabilir.

17 En önemli unsur ise, akıllı şebeke sisteminin kurulması için kendi ürün ve yerli projeler geliştirmemizdir. Gerekli ar-ge çalışmaları ve yerli imalatın yapılmadığı bir süreçte; -İthal ürünlerin fiyatına göre hareket etmek durumu, -Fiyatların düşüşünü bekleme ve vakit kaybı, -Cari açığın artması, dışa bağımlılık v.s. Bir sanayi hamlesi-micro sanayi devrimi. Yeni teknolojiyi kullanabilecek nitelikli insan kaynağı-eğitim. Sonuç olarak; sistemin bu dönüşümü yaşaması kaçınılmazdır ve sürecin kendi öz kaynaklarımızla yönetilmesi en doğru yoldur.

18 TEŞEKKÜRLER…


"Akıllı Şebekelerin Gerekliliği ve Dünyada Uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları