Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HIGH PERFORMANCE IN PD: WHAT IS IT? (PD’DE YÜKSEK PERFORMANS: NEDİR?)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HIGH PERFORMANCE IN PD: WHAT IS IT? (PD’DE YÜKSEK PERFORMANS: NEDİR?)"— Sunum transkripti:

1 HIGH PERFORMANCE IN PD: WHAT IS IT? (PD’DE YÜKSEK PERFORMANS: NEDİR?)
Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 22 Mayıs 2009, MİLAN-İTALYA

2 PLAN DİYALİZDEN BEKLENTİLER TARİHÇE SORUNLAR SOLÜSYONLAR/MAKİNELER
TEDAVİ SEÇENEKLERİ/PERFORMASI ARTIRMA PD ÖZEL KULLANIM ALANLARI GELECEKTE PERFORMANS ÖZET

3 PLAN DİYALİZDEN BEKLENTİLER TARİHÇE SORUNLAR SOLÜSYONLAR/MAKİNELER
TEDAVİ SEÇENEKLERİ/PERFORMASI ARTIRMA PD ÖZEL KULLANIM ALANLARI GELECEKTE PERFORMANS ÖZET

4 DİYALİZDEN BEKLENEN BÖBREK FONKSİYONLARI
1.VÜCUT SIVI VE ELEKTROLİT DENGESİNİN KORUNMASI: Su, sodyum, potasyum, hidrojen, bikarbonat, kalsiyum, fosfor, magnezyum..... 2.METABOLİK ARTIK ÜRÜNLERİN ATILIMI: Üre, ürik asit, kreatinin...

5 Yeterli diyaliz yapılan bir hastada beklentiler
Hasta fiziksel, sosyal ve mental olarak kendini iyi hisseder Beslenme durumu iyidir Etkin sıvı kontrolü vardır Kan basıncı kontrol altındadır Anemi, asidoz ve üremik kemik hastalığı kontrol altındadır

6 Diyaliz yapılan bir hastada beklentiler
Rezidüel böbrek fonksiyonlarının korunması Maliyetinin düşük olması

7 PLAN DİYALİZDEN BEKLENTİLER TARİHÇE SORUNLAR SOLÜSYONLAR/MAKİNELER
TEDAVİ SEÇENEKLERİ/PERFORMASI ARTIRMA PD ÖZEL KULLANIM ALANLARI GELECEKTE PERFORMANS ÖZET

8 Tarihçe 1 1923: İnsanda ilk PD 1946: ABY tedavisi
1959: İntermittant PD 1968: Tenckoff kateteri 1976: SAPD tanımı

9 Tarihçe 2 1978: Plastik torba 1987: Çiftli torba 1993: Nutrineal
1997: Ekstraneal Bağlantı kısımları, setler, APD için makineler, diğer solüsyonlar

10 Günümüzde PD PD, HDe alternatif başarılı bir tedavi şeklidir (Son 5-10 yıldır) PD, HD kadar maliyet/etkinlik oranına sahip, hatta daha ekonomik bir tedavi şeklidir Rezidüel böbrek fonksiyonları daha iyi korunur Yaşam süresi ilk 1-2 yılda hemodiyalizden daha iyidir, sonra eşitlenir Uzun yıllar sonra komplikasyonlar nedeni ile teknik başarısızlık ortaya çıkar ve hastalar tedavilerine son vermek zorunda kalabilirler

11 PLAN DİYALİZDEN BEKLENTİLER TARİHÇE SORUNLAR SOLÜSYONLAR/MAKİNELER
TEDAVİ SEÇENEKLERİ/PERFORMASI ARTIRMA PD ÖZEL KULLANIM ALANLARI GELECEKTE PERFORMANS ÖZET

12 Periton diyalizinde sorunlar
Peritonit Kateter zorlukları Rezidüel renal fonksiyonlarda azalma Periton hasarı Sosyal nedenler

13 Peritonit 1 Artık aşil topuğu değil
Çiftli torba sisteminden sonra belirgin azalma İyi merkezlerde ayda bir

14 Peritonit azalmıştır Brown F ve ark. PDI 2007 : 27 ;

15 Peritonitis episodes/patient year
Peritonitte azalma 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 Double bag system S. aureus prophylaxis introduced Spike assist device for cycler patients Peritonitis episodes/patient year Y set introduced Bender ve ark al. Kidney Int. 2006;70(suppl 103):S44-S54. 15 15

16 Peritonit 2 Peritonitteki azalma daha çok ciltten gelen Staph. epidermitis için geçerli Ancak Pseudomonas, S. Aureus ve mantar hala ciddi Mikrobiyolojideki gelişmeler ümit verici Kılavuzlar iyi takip edilmeli

17 Peritonit 3 Mupirocin pomat Gentamisin pomat
Polysporin Triple (P3) bileşimi (bacitracin 500 U/g, gramicidin 0.25 mg/g, and polymyxin B 10,000 U/g) Hastalar antibiyotik kullanırken nistatin kullanımı fungal peritonit insidansını azaltıyor Biyouyumlu solüsyonlar da hem peritonit gelişimini azaltabilir, iyileşme süresini kısaltabilir

18 Kateterler İçeriği: Silikon, poliüretan
Tipi: Missouri, Moncrief-Popovich, DiPaolo kateteri Yerleştirme tekniği: Kör, cerrahi, laparoskopik Çift keçeli

19 Rezidüel renal fonksiyonlarda azalma
Hastalar genellikle ay sonra anürik olurlar Çeşitli faktörler rezidüel renal fonksiyonlarda azalmayı hızlandırır: NSAİİ, Aminoglikozidler, Hipovolemi, Hipotansiyon, Kalp yetmezliği, İnfeksiyon ACEİ ve ARBler rezidüel renal fonksiyonlarda azalmayı yavaşlatabilir, periton membranı üzerine de olumlu etkileri var

20 Periton hasarı 1 Üzerinde en çok çalışılan konu
Uzun dönemde tedavi başarısızlığına yol açan en önemli neden Yakın dönemdeki tüm önemli gelişmeler periton hasarını önlemeye veya periton hasarının yarattığı sorunları azaltmaya yönelik

21 Yakın dönemdeki önemli olaylar
Icodextrin (normal osmolalite, şeker yok, düşük GDP) Aminoasit-gliserol solüsyonları Nötral pH-Düşük GDPli solüsyonlar Daha iyi makineler (cycler)

22 Periton hasarı: Morfolojik değişiklikler
Mezotelyal, vasküler, interstisiyel değişiklikler olur Mezotelyumda dejenerasyon ve kayıp olur Submezotelyal kalınlaşma (fibrozis-sklerozis) izlenir Kan damarlarında sayısal ve yapısal değişiklik olur Vasküler bazal membranda reduplikasyon olur Yeni damar oluşumu izlenir Venül duvarlarında da yapısal değişiklikler izlenebilir

23 Periton hasarı: Sorumlu faktörler
Biyouyumsuz solüsyonlar Peritonit atakları Vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGF) Kollagen oluşumu Transforming growth faktör ß1

24 Periton hasarı: Sonuç Peritonda kalınlaşma ve yeni damar oluşumunun sonucu glukoz emilimi artar, osmotik gradiyent azalır ve ultrafiltrasyon yetersizliği ortaya çıkar

25 Sosyal nedenler Renal replasman tedavisine başlayanların yaşı giderek artıyor, diyabetik oranı da artıyor Yaşlı insanlarda sosyal sorun çok fazla PD teknolojisindeki gelişmeler nedeni ile daha fazla diyabetik ve yaşlı hastada PD mümkün Hasta eğitimi bu hastaların sorunlarını çözmek için çok yardımcı

26 PLAN DİYALİZDEN BEKLENTİLER TARİHÇE SORUNLAR SOLÜSYONLAR/MAKİNELER
TEDAVİ SEÇENEKLERİ/PERFORMASI ARTIRMA PD ÖZEL KULLANIM ALANLARI GELECEKTE PERFORMANS ÖZET

27 Yeni solüsyonlar 1 Extraneal®: % 7.5 icodextrin içerir, % 3.86 glukoz içeren solüsyona alternatiftir. Glukoz içermez, ultrafiltasyon amacı ile kullanılır. Nutrineal®: % 1.1 amino asit içerir. Beslenmeye destek amacı ile kullanılır. Physioneal®: Fizyolojik pH’ya sahip, bikarbonat-laktat içeren bir solüsyondur.

28 Yeni solüsyonlar 2 Balance®: Nötr pH’ya sahip, düşük glukoz parçalanma ürünü (glucose degradation product) içeren bir solüsyondur. GambrosolTM trio: Nötr pH’ya sahip, düşük glukoz parçalanma ürünü içeren bir solüsyondur.

29 Makineler Taşınabilir Daha az gürültülü
Bilgi depolayabilen, bilgisayara aktarabilen Sesli uyaranlar

30 Makineler 2 Sleep Safe™ Fresenius Serena™ Gambro
Home-Choice Navia ™ Baxter

31 PLAN DİYALİZDEN BEKLENTİLER TARİHÇE SORUNLAR SOLÜSYONLAR/MAKİNELER
TEDAVİ SEÇENEKLERİ/PERFORMASI ARTIRMA PD ÖZEL KULLANIM ALANLARI GELECEKTE PERFORMANS ÖZET

32 PERFORMANS NASIL ARTABİLİR?
Ultrafiltrasyon yetersizliği Yetersiz solüt geçişi (Minimal KT/V üre haftada > 1.7 olmalı)

33

34

35

36 SAPD (4X2 litre): Performansı artırma
Solüsyon içeriği değiştirilebilir Değişim sayısı artırılabilir Solüsyon hacmi arttırılabilir APD geçilebilir

37 Örnek hasta 1 EN, 46 yaşında kadın 4 yıldır SAPD tedavisinde
Günde 4 kez değişim yapıyor: 2 litrelik solüsyondan % 1.36 (3 kez) ve % 3.86 KT/V: 1.5 Ultrafiltasyon: Günde 1.5 litre Seçenekler nelerdir?

38 Örnek hasta 1: Yanıt Solüsyon hacmi artabilir (2.5 litre)
Değişim sayısı artabilir (günde 5 kez) APD

39 APD: Performansı artırma
Solüsyon içeriği değiştirilebilir Değişim sayısı artırılabilir Değişim sıklığı arttırılabilir Solüsyon hacmi arttırılabilir Karın gündüz dolu bırakılabilir

40 APD: Kimin için? Yüksek doz SAPD gereken hastalar
Yüksek geçirgenliği olan hastalar SAPD yapamayan hastalar (assisted-PD) Çalışan hastalar

41 Örnek hasta 2 TK, 56 yaşında erken 2 yıldır APD programında
Geçirgenliği yükseğe yakın orta Değişim hacmi toplam 13 litre Değişim süresi 10 saat Gündüz karnı boş KT/V 1.4 Seçenekler nelerdir?

42 Örnek hasta 2: Yanıt Değişim hacmi ve süresi arttırılabilir
Gündüz Icodextrin kullanabilir

43 Örnek hasta 3 TK, 66 yaşında erken 3 yıldır APD programında
Geçirgenliği yüksek Değişim hacmi toplam 13 litre Değişim süresi 9 saat Gündüz karnı boş KT/V 1.8 ancak ultrafiltasyon sorunu var Seçenekler nelerdir?

44 Örnek hasta 3: Yanıt Kullanılan solüsyonların osmolaritesi arttırılabilir İlk seanslarda tidal seçenekler kullanılabilir (hiperosmolar solüsyonlarla) Değişim sıklığı artabilir Gündüz Icodextrin kullanabilir Gün içine ekstra bir değişim konabilir Tuz alımının gözden geçirilmesi Uf sorunu varsa

45 PLAN DİYALİZDEN BEKLENTİLER TARİHÇE SORUNLAR SOLÜSYONLAR/MAKİNELER
TEDAVİ SEÇENEKLERİ/PERFORMASI ARTIRMA PD ÖZEL KULLANIM ALANLARI GELECEKTE PERFORMANS ÖZET

46

47

48 Kombine PD+HD: Potansiyel kullanım alanları
1.Yetersiz diyaliz dozu 2.Hipervolemi 3.Hipoproteinemi 4.PD tatili 5.HDe bağlı (intermittan olması nedeni ile) kardiyovasküler sorunları azaltmak amacı ile

49

50 Acil serviste APD Bu makalede 4 hasta sunulmuş
Acile başvuran genel durumu kritik hastalar Diyaliz endikasyonu: Hiperkalemi ve metabolik asidoz Yatak başı kateter konarak APD uygulanmış Hastalar başarı ile tedavi edilmiş Hepsi APD ile tedavilerine devam ediyor Hastanede HD olanağı yok

51

52

53 Sonuç Çocuklarda konjenital kalp hastalığı cerrahisinde ABY artmış mortalite ile ilişkili PD’nin majör komplikasyonları az PD bu hastalarda kolay ve güvenilir diyaliz yöntemi

54

55 Rezidüel böbrek fonksiyonlarının önemi
Daha iyi kan basıncı kontrolü Sol ventrikül hipertrofisinde azalma Daha iyi sıvı kontrolü Daha düşük serum beta2-mikroglobülin, fosfor ve ürik asit düzeyi Daha yüksek Hb ve bikarbonat Daha iyi beslenme Daha iyi lipid profili İnflamasyonda azalma PD hastalarında daha az peritonit riski

56

57 PD’nin böbrek yetmezliği dışı kullanım alanları
Kalp yetmezliği Metabolizma hastalıkları: Üre siklus bozuklukları, organik asidemiler, aminoasit metabolizması bozuklukları Akut pankreatit Psöriazis Akut karaciğer yetmezliği Hipotermi ve hipertermi Zehirlenmeler Multipl miyeloma

58 Kim D et al. PDI 5: , 1985 58

59 NYHA III 6 hasta NYHA IV 10 hasta Ortalama yaş: 60±14
5 hasta HD’den geçiş Stegmayr BG et al. PDI Suppl , 1996 59

60 PLAN DİYALİZDEN BEKLENTİLER TARİHÇE SORUNLAR SOLÜSYONLAR/MAKİNELER
TEDAVİ SEÇENEKLERİ/PERFORMASI ARTIRMA PD ÖZEL KULLANIM ALANLARI GELECEKTE PERFORMANS ÖZET

61 GELECEK Toplum yaşlanıyor KBH sıklığı artıyor Şeker hastalığı artıyor
Diyaliz tedavisi gören hasta sayısı artıyor KBH tedavisinin Sağlık bütçelerine yükü artıyor Hastalar tedavilerine daha fazla katkıda bulunuyor (maddi, hizmet…)

62 Kronik böbrek hastaları : USRDS 2006
97-98 99-00 01-02 03-04 62

63 Dünya’daki diyaliz hasta sayısı
Lysaght, J Am Soc Nephrol, 2002 Dünya’daki diyaliz hasta sayısı 1990 2000 2010 426,000 1,490,000 2,500,000

64

65

66 PERİTON DİYALİZİNİN GELECEĞİ
Bilimdeki gelişmeler: Periton membranını daha iyi anlayacağız Yeni teknoloji: İyileşmeler olacak Yeni hastalarımız: Kimler olacak?

67 Peritonit: azaltılması ve önlenmesi
Periton diyalizi kateteri Rezidüel böbrek fonksiyonlarında azalma Uzun dönemde periton hasarı ve yeni solüsyonların etkisi Aletli periton diyalizi

68 Gelecekte solüsyonlar
PD sıvılarında Carnitene Serbest radikalleri ve GDP nötralize edecek katkı maddeleri (aminoguanidine, glikoksilaz 1, glutatyon) Anti inflamatuar, antioksidan proteinler

69 PERİTON DİYALİZİNİN DÜNYADA GELECEĞİ
Bağlantı setleri, makineler ve PD solüsyonlarındaki gelişmeler prognozda önemli iyileşmeler sağlamıştır Yeni solüsyonlarla ilgili çalışmalar sürmektedir PD’nin geleceği ümit vericidir

70 GELECEKTE HASTALARIMIZ
Daha fazla yaşlı, daha fazla diyabetik PD teknolojisindeki gelişmeler nedeni ile daha fazla diyabetik ve yaşlı hastada PD mümkün Gelişmekte olan ülkelerdeki hastalarda fakirlik yaygın bir sorun Fakirlik prognozla doğrudan ilgili değil Hasta eğitimi bu hastaların sorunlarını çözmek için çok yardımcı

71 Gelecekte performans nasıl artacak 1
Rezidüel renal fonksiyonların daha uzun süre korunması Ciddi peritonitlerin önlenmesi ve tedavisi Ultrafiltrasyon kapasitesinin korunması Periton hasarının önlenmesi Serum P kontrolünde iyileşme

72 Gelecekte performans nasıl artacak 2
Yeni kateterlerin geliştirilmesi Minimal komplikasyonla kateterlerin takılması, çıkarılması ve yerinin değiştirilmesi Yeni makine ve bağlantı sistemleri

73 Gelecekte performans nasıl artacak 3
Küçük moleküllerin klirensinde artma Sistemik inflamasyonda azalma Lipidlerin kontrolünde iyileşme Kardiyovasküler mortalitede azalma

74 PLAN DİYALİZDEN BEKLENTİLER TARİHÇE SORUNLAR SOLÜSYONLAR/MAKİNELER
TEDAVİ SEÇENEKLERİ/PERFORMASI ARTIRMA PD ÖZEL KULLANIM ALANLARI GELECEKTE PERFORMANS ÖZET

75 ÖZET 1 Periton diyalizi iyi bir alternatiftir Ekonomiktir
Rezidüel böbrek fonksiyonlarını daha iyi korur Son yıllarda PD ile ilgili sorunlar daha iyi anlaşılmıştır

76 ÖZET 2 Gelecekte PD tedavisi uygulanan hasta sayısının artması beklenebilir Hastalar evde, tek başına ve bağımsız olarak PD yapmanın avantajını yaşayacaklardır Birçok hastada uzun süreli (> 10 yıl) tedavi mümkün olacaktır Periton diyalizinin performansı geçmişe kıyasla çok artmıştır ve giderek daha artacaktır

77 Sabrınız için teşekkürler


"HIGH PERFORMANCE IN PD: WHAT IS IT? (PD’DE YÜKSEK PERFORMANS: NEDİR?)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları