Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Selçuk Nas R İ SK R İ SK TANIMI R İ SK KATOGOR İ LER İ R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMELER İ HAZIRLAYAN SELÇUK NAS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Selçuk Nas R İ SK R İ SK TANIMI R İ SK KATOGOR İ LER İ R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMELER İ HAZIRLAYAN SELÇUK NAS."— Sunum transkripti:

1 © Selçuk Nas R İ SK R İ SK TANIMI R İ SK KATOGOR İ LER İ R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMELER İ HAZIRLAYAN SELÇUK NAS

2 © Selçuk Nas Yaşantımızı kolaylaştırmak üzere kullandığımız her teknolojik yenilik olası olumsuzlukları da beraberinde getirir. Olası olumsuz etkilere riskler denir ve bunları göze alarak teknolojiyi kullanmaya da risk alma veya risk yönetimi denir. •Arabaya binmekle kaza yapma •Yolda yürümekle ezilme •İstanbul'da yaşamak ile deprem •Hazır gıda tüketmekle kanser •Doğal gaz ile ısınmakla yangın •Buzdolabı, elektrik süpürgesi kullanmakla elektriğe çarpılmak, vb. risklerini üstlenmiş oluruz. R İ SK

3 © Selçuk Nas RİSK (risk) “Risk” meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesidir. “Risk” çok önemsiz bir olaydan (kağıt kesiği), felaket düzeyinde bir kazaya kadar çok geniş aralıkta tanımlanır TEHLİKE ( TEHLİKE (threat) “Tehlike” potansiyel olarak zarara sebep olabilecek durumdur. Bunlar, maddeler veya makineler, çalışma metotları, iş organizasyonunun diğer konuları olabilir. ZARAR ( ZARAR (harm) “Zarar” fiziksel yaralanma, ölüm, hastalık, mal mülk ya da ekipman hasarı ve bunlardan kaynaklanan her türlü kayıp olarak tanımlanır. tanImlar

4 © Selçuk Nas  Otobüse binmek taksiye göre ucuzdur ancak geç kalma riski yükseldiğinde bunu göze alamayıp pahalı aracı tercih edebiliriz.  Evimizi yangına karşı sigorta yaptırmayarak risk alabiliriz.  Köpek ısırdığında hemen aşı olarak kuduz riskini yok etmeye çalışırız.  Kanser riskini göze alarak sigara içmeyi sürdürebiliriz.  Sabah evden çıkarken bulutlu havada şemsiye almayarak olası bir yağmurda ıslanmayı göze almış oluruz  Cep telefonları ve baz istasyonları için de durum aynıdır. Henüz olumsuz etkilerin gözlenmemesi olumsuz etkilerin olmayacağı anlamına gelmez. Gündel İ k Ya ş ant ı m ı zda R İ sk Yönet İ m İ Cep telefonları kullanımı “kişisel risk yönetimi” baz istasyonları ise “toplumsal risk yönetimi”

5 © Selçuk Nas R İ sk katogor İ ler İ categories of RisK Risk Sınıflandırması Risk classification Belirsizliğin ilgili olduğu alanlar Main Areas of Uncertainty Ekonomik Economic Vergilendirme, Enflasyon, Faiz oranları, Borsa endeksleri Taxation, inflation, interest rates, exchange rates Finansal Financial Yatırım, Kredi, Fiyat ve maliyet beklentileri Investment, credit, aspects of pricing and costs Politik Political Uluslararası, Ulusal, Yerel yönetim faaliyetleri International/ national/ local government actions Suç Criminal Güvenlik, Vandalizm, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Rüşvet Security, vandalism, theft, fraud, corruption Sağlık Health Rahatsızlık, Hastalık, Önlemler Illness, disease, health care provision Klinik Clinical Ameliyat, Diğer tıbbi müdahaleler Surgery, other medical treatment Yasal Lega Sorumluluklar, Ticari uygulamalar Liabilities, contractual obligations, business practices Stratejik Strategic Politikalar, Uzun süreli hedefler Policy, longer-term aims Operasyonel Operational Güvenirlik, Kalite, Ürün, Depo., Ulaştırma Reliability, quality, production, storage, transport İnsan Human Yetersizlik, Verimsizlik, Kültür, Anahtar Eleman Incompetence, inefficiency, culture, key staff Emniyet Safety İşte, Faaliyetlerde yasalara uygunluk At work, from activities, compliance with legislation Çevresel Environmental Doğal kazalar, Kirlilik, Ekoloji Natural disasters, pollution, ecology Asıl – Ana Major Büyük Hasar, Can kaybı, Ciddi etkiler Major damage, loss of life, serious consequences

6 © Selçuk Nas Finansal Risk Finansal risk genellikle yatırım ve kredi ile ilgili yönetim kararlarıyla ilişkilendirilir. Genel olarak yatırım yapma teknikleri ve değişkenleri ile ilgilidir. Politik Risk Organizasyonların; politik parti, hükümet ve yabancı ülke gibi çıkar grupları ile ilişkilerindeki aktiviteleri ile ilgilidir. Ana Risk (MAJOR RISK) Bu kategori son yıllarda eklenen bir tanımdır. Özellikle son 30 yılda endüstri ve ulaştırma alanlarında meydana gelen büyük hasarlı ve can kayıplı ciddi kazalarla ilişkilendirilmiştir. Baz ı r İ sk S ı n ı flar ı n ı n tan ı mlar ı Çevresel Risk Sosyal çevrenin gelişmesi ve medyanın etkisi ile son 50 yıldan beri çevre duyarlılığı artmıştır. Bu kapsamda değerlendirilmeye başlanan çevresel riskler, sel, orman yangıları, kuraklık, deprem, yanardağ, fırtına, çevre kirliliği gibi tehditlere karşı geliştirilmiştir.

7 © Selçuk Nas

8

9

10

11 ProblemÇözüm Kaza Şiddetinin Tahmini Kaza Olabilirliğin Tahmini Risk in Belirlenmesi Risk Kabul edilebilir mi? Uygulama Evet Hayır RAS Süreci - Risk Tahmini, Değerlendirmesi ve Yönetimi

12 © Selçuk Nas İşin Gerçekleştirme Akış Diyagramı (İş Risk Değerlendirmesi)

13 © Selçuk Nas R İ SK = OLAYIN ETK İ S İ VEYA Şİ DDET İ X OLAYIN OLMA OLASILI Ğ I R = Ş X O RISK = CONSEQUENCE X PROBABILITY R = C X P R İ SK FORMULÜ

14 © Selçuk Nas OLAYIN OLMA OLASILIĞI PROBABILITY OF OCCURRENCE OLAYIN ETKİLERİ VEYA ŞİDDETİ CONSEQUENCES A Noktası B Noktası C Noktası Şehir içi trafiği = Kaza yapma olasılığı sık ama kaza etkisi küçük Şehirler arası yol = Kaza yapma olasılığı ara sıra, kaza etkisi büyük Otoban = Kaza yapma olasılığı aşırı derecede az, kaza etkisi çok büyük R İ SK E Ğ R İ S İ

15 © Selçuk Nas Olayın Etkileri Veya Şiddeti (C) Aşırı Yüksek Olayın Etkileri Veya Şiddeti (C) 1 X P = P Uçağın motorunun bozulduğunda uçak yere çakılır. Kazanın etkisi uçağın yere düşmesi sonucundaki etki “ 1 ” olarak kabul edilir. Bu durumda uçak yolcularının ölüm riski tamamen uçak motorunun bozulma olasılığına bağlıdır. Olayın Etkileri Veya Şiddeti (C) Aşırı Düşük Olayın Etkileri Veya Şiddeti (C) 0 X P = 0 Masa örtüsüne açık bir havada su dökülmesinin etkisi hemen kuruyabileceği kabul edilirse yok kabul edilebilir. Bu durum için riskten söz edilemez ????? Olayın Olma Olasılığı (P) Aşırı Yüksek Olayın Olma Olasılığı (P) C X 1 = C Pimi çekilen el bombasının patlama olasılığı “1” olarak kabul edilirse etkisi, bombanın patladığı yere bağlıdır. Bu durumda risk oluşacak etkiye bağlıdır. Olayın Olma Olasılığı (P) Aşırı Düşük Olayın Olma Olasılığı (P) C X 0 = 0 Dünyanın Venüs ile çarpışma olasılığı “0” kabul edilirse, riskten bahsedilemez C X P = R R İ SK, OLASILIK VE Şİ DDET ARASINDAK İ İ L İŞ K İ LER

16 © Selçuk Nas TanımDüzeyİhtimal Çok Sık A 10 -1 SıkB 10 -2 Arada sırada C 10 -3 DüşükD 10 -4 Çok düşük E 10 -5 TanımDescription Düzey Ölçeği Scale İhtimal Dağılımı RangeSıkFrequent5 10 -0 --- 10 -3 Orta derece olası Reasonably probable 4 10 -3 --- 10 -5 Pek az Remote3 10 -5 --- 10 -7 Aşırı derecede az Extremely remote 2 10 -7 --- 10 -9 İmkansız derecede Extremely improbable 1 10 -9 dan az OLAYIN OLASILI Ğ I ( P ) Probability 0 1

17 © Selçuk Nas OLAYIN ETK İ s İ veya Şİ DDET İ ( C ) Consequence TanımDescription Ağırlık Düzeyi Weighting Value Felaket (Çok ciddi) CatastrophicZ Tehlikeli etki (Ciddi) Hazardous effect Y Büyük etki (Orta) Major effect X Küçük etki (Hafif) Minor effect W Çok küçük etki (Çok hafif) Little effect V 0 1

18 © Selçuk Nas SİGARA İÇEN BİR KİŞİNİN AKCİĞER KANSERİNDEN ÖLME RİSKİ 100 000 kişi üzerinde yapılan gözlem sonucu bir yılda 122 akciğer kanserli ölüm olayında 110 kişinin sıgara içtiği 12 kişinin ise içmediği saptanmıştır. İçen sayısı içmeyen sayısının 10 katı kadardır. içen 122 ---------------- =10.2 122-12= 110/100 000 içmeyen 12 110/100.000 sigara içen bir kişinin akciğer kanserinden ölme olasılığıdır. Etki oranı “1” olarak kabul edildiğinde risk değeri de 1,1 x 10 -3 olur. TÜRKİYE’DE TRAFİK KAZALARINDA ÖLME RİSKİ 60 milyonluk ülkemizde bir yılda 7646 kişi trafik kazasında ölmüştür. 100 000 kişi başına ölüm sayısı 13 olacaktır. trafik kazası 7646/60 000 000=13/100 000 13/100.000 trafik kazalarında ölma olasılığıdır. Etki oranı “1” olarak kabul edildiğinde risk değeri de 1,3 x 10 -4 olur. R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMELER İ

19 © Selçuk Nas KUZEY DENİZİNİN KUZEYİNDE SUPER TANKERİN PETROL PLATFORMUNA ÇARPMA RİSKİNİN HESABI Süper bir tanker platformuna çarptığı anda platformda ciddi bir hasar meydana gelecektir. Patlama ve yangın meydana gelebilir. Hatta petrol kirliliğinden dolayı çevrede büyük çapta kirlenmeler meydana gelebilir. İleride sıralanacak değerlendirme teknikleri kullanılarak olayın etkisinin yüksek değerde etkisinin olacağı açıktır. Buna göre etki değeri olarak “0,8” atanır. Olayın olma olasılığı ise süper tanker operasyonlarında meydana gelen istatistiklere göre tahmin edilebilir. Buna göre olayın olma olasılığı 1/10.000 olarak atanabilir. Bu durumda risk = C X P = 0,8 X 10 -4 = 10 -5 olarak hesaplanır. Bundan sonraki aşama risk değerinin kabullenebilir olup olmadığını tespit etmektir. Risk seviyesini düşürmek için; • super tankerler için yeni trafik ayrım düzenleri oluşturarak • bu bölgede haberleşme ve uyarı sistemleri geliştirerek • çatışmayı önleme ile ilgili gemi zabitlerine eğitim verilerek vb. yöntemler uygulanabilir. R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMELER İ

20 © Selçuk Nas R İ SK DE Ğ ERLEND İ RME TEKN İ KLER İ NİTEL TEKNİKLER  Riski, Yüksek, Orta veya Küçük gibi tanımlayıcı terimlerle tanımlama NİCEL TEKNİKLER  Riski, sayısal hale getirmek ve bunu ekipmanın hata sayısı, insan hatası vb. sayısal tanımlara bağlı olarak hesaplamak Risk Değerlendirmesi aşağıdaki sorulara cevap arar: ► - Ne yanlış gidebilir? ► - Bunun olasılığı nedir? ► - Olursa ne tür sonuçlar doğurabilir? ► - Riski nelerdir? ► - Bu riskler kabul edilebilir düzeyde midir? ► - Riskler nasıl azaltılabilir?

21 © Selçuk Nas ZTTIII YNNTII XNNTTI WNNNTT 12345 R İ S K M A T R İ S İ RISK MATRIS OLAYIN OLMA OLASILIĞI PROBABILITY OF OCCURRENCE I Kabul Edilemez Bölge …...Intolerable Region T Kabul Edilebilir Bölge.. …Tolerable Region N Önemsiz Bölge …..…Neligible Region OLAYIN ETKİLERİ VEYA ŞİDDETİ CONSEQUENCES Olayın Etkileri veya Şiddeti (C) Tanım Description Ağırlık Düzeyi Weighting Value Felaket (Çok ciddi) Catastrophic Z Tehlikeli etki (Ciddi) Hazardous effect Y Büyük etki (Orta) Major effect X Küçük etki (Hafif) Minor effect W Çok küçük etki (Çok hafif) Little effect V Olayın Olma Olasılığı (P) Tanım Description Düzey Ölçeği Scale İhtimal Dağılımı Range Sık Frequent 5 10 -0 --- 10 -3 Orta derece olası Reasonably probable 4 10 -3 --- 10 -5 Pek az Remote 3 10 -5 --- 10 -7 Aşırı derecede az Extremely remote 2 10 -7 --- 10 -9 İmkansız derecede Extremely improbable 1 10 -9 dan az N İ TEL R İ SK DE Ğ ERLEND İ RME TEKN İ KLER İ

22 © Selçuk Nas ZNTTTTTIIIIII YNNTTTTTIIIII XNNTTTTTTTIII WNNTTTTTTTTTT VNNTTTTTTTTTT UNNNNNNTTTTTT 123456789101112 DETAYLANDIRILMIŞ RİSK MATRİSİ DETAILED RISK MATRIS OLAYIN OLMA OLASILIĞI PROBABILITY OF OCCURRENCE OLAYIN ETKİLERİ VEYA ŞİDDETİ CONSEQUENCES N İ TEL R İ SK DE Ğ ERLEND İ RME TEKN İ KLER İ

23 © Selçuk Nas  Gözlemlenemez  Tehlikeye Maruz Kalanlar Tarafından Tanınmıyor  Riskin Etkisi Geç  Yeni Bir Risk  Bilimin Tanımadığı Riskler  Kontrol Edilebilir  Korkutucu Değil  Dünya Çapında Felaket Yaratan Sonuçları Yok  Öldürücü Değil  Yasalara Uygun  Gelecek Kuşaklar İçin Risk Az  Risk Kolayca Azaltılabilir  Risk Azalıyor  Gönüllü Hizmet  Gözlemlenebilir  Tehlikeye Maruz Kalanlar Tarafından Tanınıyor  Riskin Etkisi Ani  Risk Eski  Bilimin Tanıdığı Riskler  Kontrol Edilemez  Korkutucu  Dünya Çapında Felaket Yaratıcı  Sonuçları Öldürücü  Yasalara Uygun Değil  Gelecek Kuşaklar İçin Çok Tehlikeli  Kolayca Azaltılamaz  Risk Artıyor  Gönüllü Hizmet Yok N İ TEL R İ SK DE Ğ ERLEND İ RME TEKN İ KLER İ

24 © Selçuk Nas GÖZLEMLENEMEZ TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR TARAFINDAN TANINMIYOR RİSKİN ETKİSİ GEÇ, YENİ BİR RİSK, BİLİMİN TANIMADIĞI RİSKLER KONTROL EDİLEMEZ KORKUTUCU, DÜNYA ÇAPINDA FELAKET YARATICI, SONUÇLARI ÖLDÜRÜCÜ, YASALARA UYGUN DEĞİL,GELECEK KUŞAKLAR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ, KOLAYCA AZALTILAMAZ, RİSK ARTIYOR, GÖNÜLLÜ HİZMET YOK GÖZLEMLENEBİLİR TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR TARAFINDAN TANINIYOR, RİSKİN ETKİSİ ANİ, RİSK ESKİ, BİLİMİN TANIDIĞI RİSKLER KONTROL EDİLEBİLİR KORKUTUCU DEĞİL, DÜNYA ÇAPINDA FELAKET YARATAN SONUÇLARI YOK, ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL, YASALARA UYGUN, GELECEK KUŞAKLAR İÇİN RİSK AZ, RİSK KOLAYCA AZALTILABİLİR, RİSK AZALIYOR, GÖNÜLLÜ HİZMET •DNA TEKNOLOJİSİ •ELEKTRİK ALANLAR •AZAOTLU GÜBRELER •RADYOAKTİF ATIKLAR •NÜKLEER REAKTÖR KAZALARI •PESTİSİDLER •URANYUM MADENCİLİĞİ •ASBESTLE YALITMA •CIVA •KÖMÜR YAKMANIN ÇEVREYİ KİRLETMESİ •UYDU ÇARPIŞMALARI •NÜKLEER SİLAHLARDAN RADYOAKTİF SERPİNTİ •KARBON MONOKSİT (OTOMOBİLLER) •SIVI DOĞAL GAZIN DEPOLANMASI VE NAKLİ •SİNİR GAZI KAZALARI •BÜYÜK BARAJLAR •GÖKDELEN YANGINLARI •SUALTI İNŞAATLARI •PARAŞÜT SPORU •HAVACILIK •YÜKSEK YAPILAR •TREN KAZALARI •TİCARİ HAVACILIK •DİNAMİT •TABANCA •OTOMOBİL KAZALARI •OTOMOBİL YARIŞLARI •KÖMÜR MADENİ KAZALARI •NÜKLEER SİLAHLAR(SAVAŞ) •KAYKAYLAR •MOTORLU ÇİMBİÇERLER •MOTORLU KIZAKLAR •SİGARA ALIŞKANLIĞI •TRAMPENLER •TRAKTÖRLER •YÜZME HAVUZLARI •ASANSÖRLER •KAYAK YAPMAK •SANDAL GEZİNTİLERİ •BİSİKLETLER •MOTOSİKLETLER •ALKOLE BAĞLI KAZALAR •HAVAİ FİŞEKLER •AŞILAR •ASPİRİN •KURŞUN BOYALAR •KURŞUN(OTOMOBİLLER) •ANTİBİYOTİKLER •SU FLORLAMA •SU KLORLAMA •SAKARİN •NİTRİTLER •POLİVİNİLKLORÜR •TEŞHİS RONTGENLERİ •AŞILAR •KAFEİN •DOĞUM KONTROL HAPLARI KAYNAK:SLOVIC-1987

25 © Selçuk Nas N İ cEL R İ SK DE Ğ ERLEND İ RME TEKN İ KLER İ Nicel risk değerlendirmesi için zararın risk seviyesinin belirlenebilmesi için etki ve olma olasılığının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ve bu değerlerin sayısal olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Etkinin veya Şiddetin Hesaplanması (Consequece) Süper tankerin platforma çarpması senaryosunda etkinin veya şiddetin hesaplanabilmesi için -Geminin pruvasından çarpması : Pruvadaki yapı elemanlarının platforma etkisi -Geminin bordadan çarpması: Bordadaki yapı elemanlarının platforma etkisi -Geminin çapraz çarpması: 45 0 ile çarpmanın platforma etkisi -Geminin pupadan çarpması: Pupadaki yapı elemanlarının platforma etkisi Ayrıca, geminin büyüklüğünün, hızının, akıntı ve çevre etkilerinin tümünün hesaba katılarak en kötü senaryodaki “C” değeri tespit edilir.

26 © Selçuk Nas N İ cEL R İ SK DE Ğ ERLEND İ RME TEKN İ KLER İ Olayın Olma Olasılığının Hesaplanması (Probability) Olayın olma olasılığı da sayısal olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Olma olasılıkları en kötüsü için zincirleme şekilde birbirlerini tetikleyeceği için “hata ağacı yöntemi” ile en kötü senaryonun olma olasılığı hesaplanır. Olasılığın hesaplanabilmesi için aşağıdaki parametrelerin birinin veya daha fazlasının hesaba katılarak hesaplanması gerekmektedir. -Ana makine arızası -Dümen donanımının arızalanması -Platforma çok yakın geçme veya o bölgede çalışma -Hava koşullarının ters etkileri -Deneyimsiz personel -Programsız ve plansız çalışma

27 © Selçuk Nas Risk Değerlendirme Yöntemleri a) Teknik eksenli yöntemler b) İnsan eksenli yöntemler c) Görev analizi. d) Yönetim eksenli yöntemler e) Kaza araştırması f) Kaba analizler. R İ SK DE Ğ ERLEND İ RME – ANAL İ Z YÖNTEMLER İ YAKLA Ş IMLAR BU YÖNTEMLER İ N AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

28 © Selçuk Nas YöntemAçıklama Teknik Eksenli 1. Enerji Analiziİnsanlara zarar verebilecek enerjileri belirler. 2. Tehlike ve İşletilebilirlik ÇalışmalarıEkipmanın planlanan tasarımındaki sapmaları belirler. 3. Hata Modu ve Etkileri AnaliziBileşenlerdeki (veya modüllerdeki) hataları belirler 4. Hata Ağacı AnaliziBelli bir istenmeyen olaya neden olan mantıksal bağlantıları ve zinciri analiz eder. 5. Olay Ağacı AnaliziBelli bir tehlikeli olayın sonuçlarını analiz eder. İnsan Eksenli 6. Aksiyon Hata YöntemiÇalışma prosedürlerindeki tehlikeye neden olabilecek sapmalar Sistem Eksenli 7. İş Güvenlik AnaliziÇalışma prosedürlerindeki tehlikelerin belirlenmesi 8. Sapma AnaliziPlanlanmış veya normal üretim prosesinden sapmalar 9. Güvenlik Fonksiyon AnaliziSistemin güvenlik fonksiyonları ve zayıf yönlerinin incelenmesi R İ sk De Ğ erlend İ rme Yöntemler İ

29 © Selçuk Nas Teknoloji, tesis, donanım hatalarını ve bunların sebep olacağı kazaları incelemeyi esas alan yöntemlerdir.  Enerji Analizi  HAZOP  Hata Ağacı Analizi  Hata Modu ve Etkiler Analizi (FMEA)  Olay Ağacı Analizi  Sebep-Sonuç Diyagramı  Reaksiyon Matrisi  Sonuç Analiz Modelleri R İ sk De Ğ erlend İ rmes İ nde Tekn İ k Eksenl İ Yöntemler

30 © Selçuk Nas •İnsan Güvenilirlik Değerlendirmesi (Human Reliability Assessment.) •İnsan Hata Tanımlaması (Aksiyon Hata Yöntemi) (Human Error Identification) •İnsan Hata Oranı Tahmini Tekniği (THERP) •Kavramsal Güvenilirlik ve Hata Analiz Yöntemi (CREAM) •HAZOP- insan hatalarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. •Görev Analizi •Sapma Analizi R İ sk De Ğ erlend İ rmes İ nde İ nsan Eksenl İ Yöntemler İnsan hatalarını ve görevlerini analiz etmek için birtakım teknikler bulunmaktadır. Buların çoğu ileri düzeydedir ve uygulaması zordur. İnsan hataları konusundaki genel alan bir geniş bir literatüre sahip bir uzmanlık alanı haline dönüşmüştür. Genelde, bu tür bir analizin amacı tanımlanmış bir görevde insan hatasını tahmin etmek ve neyin yanlış gidebileceği üzerinde durmaktır. Analiz, örneğin, kontrol odasındaki belli operasyonlar üzerinde veya belli bir problemin nasıl çözüleceği ile ilgili çalışabilir.

31 © Selçuk Nas •Hiyerarşik Görev Analizi (Hierarchical Task Analysis) •Kavramsal Görev Analizi (Cognitive Task Analysis) R İ sk De Ğ erlend İ rmede Görev Anal İ z İ Görev analizi çok çeşitli insan faktörleri tekniklerini kapsayan bir metodolojidir. Birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin amacı kişinin özellikle manuel iş yapan işçilerin, proses operatörlerinin ve bazen operatör timlerinin yaptıkları ile ilgilenmektedir.

32 © Selçuk Nas •Tetkikler-genel olarak •Yönetim Bakışı ve Risk Ağacı (MORT) •Uluslar arası Güvenlik Derecelendirme Sistemi (ISRS) •Güvenlik, Sağlık ve Çevre Tetkiki (Safety, Health and Environment) •Güvenlik Kültürü Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması (SCHAZOP) R İ sk De Ğ erlend İ rmes İ nde Yönet İ m Eksenl İ Yöntemler Organizasyonel aktiviteler, bir kuruluşun nasıl tasarlanacağı, işin nasıl yürütüleceği, tesiste kimlerin çalışacağı, güvenlik rutinlerinin neler olduğu vb. konularını belirlemektedir. Bu aktivitelerin kalitesi ve yoğunlaşma noktaları tehliklerin olup olmaması ve risklerin nasıl kontrol edileceği noktasında kesin bir öneme sahiptir. Bu yöntemlerin listesi aşağıda verilmiştir.

33 © Selçuk Nas •Sapma Analizi (Deviation Analysis) •Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis) •Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis) •Yönetim Bakışı ve Risk Ağacı (MORT) (Management Oversight and Risk Tree) •Güvenlik Fonksiyon Analizleri (Safety Function Analysis) •Kaza Evrimi ve Bariyer Fonksiyonu (Accident Evoluation and Barrier Function) •Değişim Analizi (Change Analysis) •Multilineer Olaylar Sıralaması (Multilinear Events Sequencing) •STEP R İ sk De Ğ erlend İ rmes İ nde Kaza Ara Ş tIrmasI

34 © Selçuk Nas •Kontrol listesi kullanımı •Kayıtlara geçmiş tehlikelerin dökümü •Bilinen tehlikelerin dökümü •Benzer kuruluşlarla karşılaştırma •Direktif ve normlarla karşılaştırma •Kabaca tehlike analizi •Ne – eğer (What – if) •Kaba enerji analizi •Kaba sapma analizi R İ sk De Ğ erlend İ rmes İ nde Kaba Anal İ zler

35 © Selçuk Nas R İ SK KONTROLÜNDE ÖNCEL İ K SIRASI 1.BERTARAF ETMEK Yapılan işi,görevi ya da aktiviteyi yapmamak ya da kullanılan maddeleri, ekipmanları kullanmamak 2.DEĞİŞTİRMEK İkame etmek/modernleştirmek 3.AZALTMAK Kişileri/Kullanım Sayısını/Kullanılan Miktarı 4.KONTROL ETMEK Engel koymak/Çalışabilme İzni/Emniyetli Çalışma Teknikleri/ 5.Kişisel Koruyucular (en son önlem)

36 © Selçuk Nas TE Ş EKKÜRLER


"© Selçuk Nas R İ SK R İ SK TANIMI R İ SK KATOGOR İ LER İ R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMELER İ HAZIRLAYAN SELÇUK NAS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları