Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVRE ANALİZ YÖNTEMLERİ Bölüm 4: Devre Analiz Yöntemleri Hazırlayan: Ertuğrul Eriş Referans kitap: Electric Circuits, Nilsson, Riedel Pearson, Prentence.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVRE ANALİZ YÖNTEMLERİ Bölüm 4: Devre Analiz Yöntemleri Hazırlayan: Ertuğrul Eriş Referans kitap: Electric Circuits, Nilsson, Riedel Pearson, Prentence."— Sunum transkripti:

1 DEVRE ANALİZ YÖNTEMLERİ Bölüm 4: Devre Analiz Yöntemleri Hazırlayan: Ertuğrul Eriş Referans kitap: Electric Circuits, Nilsson, Riedel Pearson, Prentence Hall,2007

2 Ekim 2009Ertuğrul Eriş2 DEVRE ANALİZ YÖNTEMLERİ  Terminoloji  Düğüm Gerilimleri Yöntemi  Bağımlı kaynaklı  Özel durumlar  Çevre Akımları Yöntemi  Bağımlı kaynaklı  Özel durumlar  Düğüm gerilimleri ile çevre akımları yöntemlerinin karşılaştırılması  Kaynak eşdeğerlilikleri  Thevenin ve Norton eşdeğerlikleri  Maksimum güç transferi  Çarpımsallık toplamsallık

3 Ekim 2009Ertuğrul Eriş3 TERMİNOLOJİ  Düğüm(node): İki veya daha fazla devre elemanının bağlı olduğu yer  Yol (path): bir elemandan en fazla bir defa geçmemek koşuluyla, komşu devre elemanları izlenerek gidilen yol,  Çevre (loop): başlangıç ve son düğümleri aynı olan yol  Göz (mesh): İçinde bir başka çevrim içermeyen çevrim  Gözlü devre (Planar circuit)

4 Ekim 2009Ertuğrul Eriş4 ÖRNEK DEVRE Düğümler Çevrimler Çevreler Gözlü devre

5 Ekim 2009Ertuğrul Eriş5 DEVRE ÇÖZÜMÜ-1  Bir devreye ilişkin bilinenler  Devre topolojisi  Elemanların tipi, ( tanım bağıntıları), Eleman sayısı (n e )  Bağımsız kaynaklar (Akım ve/veya gerilim)  Bir devreye ilişkin bilinmeyenler  Her bir elemana ilişkin akım ve gerilimler (2n e )  Çözüm için gerekli denklemler  Düğümlere ilişkin Kirchhoff’un Akımlar Denklemleri (KAD)  Sayısı n d  Bağımsızların sayısı n d -1, biri referans düğümü  Çevrelere ilişkin Kirchhoff’un Gerilim Denklemleri (KGD)  Sayısı hemen söylenemez  Bağımsızların sayısı, (gözlü devrelerdeki göz sayısı kadar) n e - (n d -1)  Tanım bağıntıları sayısı n e  Denklem/ Bilinmeyen sayısı  Toplam denklem sayısı: (n d -1) + n e - (n d -1) + n e = 2n e  Bilinmeyen sayısı : 2n e

6  Tanım bağıntıları lineer olan elemanlardan oluşan devreler Lineer devrelerdir, bu devrelere ilişkin denklemlerde lineerdir.  Tanım bağıntılarında türev olmayan, lineer elemanlaradan oluşan devrelere ilişkin devre denklemleri lineer cebirseldir.  Tanım bağıntılarında türev olan, lineer elemanlaradan oluşan devrelere ilişkin devre denklemleri lineer diferansiyeldir. Ekim 2009Ertuğrul Eriş6 DEVRE ÇÖZÜMÜ-2 Lineer bağıntı, lineer cebirsel ve lineer diferansiyel denklem tanımları.

7 Ekim 2009Ertuğrul Eriş7 MİNUMUM SAYIDA DENKLEM İLE DEVRE ÇÖZÜMÜNE ÖRNEK  (2n e ) Bilinmeyen/denklem incelendi  Acaba daha az Bilinmeyen/denklem- Yeni değişkenler  Düğüm gerilimleri yöntemi  (n d -1) denklem  Çevre akımları yöntemi  n e -(n d -1) denklem

8 Ekim 2009Ertuğrul Eriş8 DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ (Node- Voltage Method) İLE DEVRE ÇÖZÜMÜ-1  Düğüm gerilimi: herhangi bir düğüme ilişkin düğüm gerilimi, bu düğüm ile ile seçilen referans düğümü arasındaki gerilim farkıdır. Referans düğümün düğüm gerilimi 0 dır.  Herhangi bir elemana ilişkin gerilim, o elemanın bağlı olduğu düğümlere ilişkin düğüm gerilimleri cinsinden ifade edilebilir.  Düğüm gerilimleri sayısı (n d -1) dir  Referans düğüm gerilimi sıfırdır.

9 Ekim 2009Ertuğrul Eriş9 DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ (Node- Voltage Method) İLE DEVRE ÇÖZÜMÜ-2 1.Adım KAA Eleman Akımları N d -1 n e 2.Adım Eleman Gerilimleri N d -1 n e 3.Adım Düğüm Gerilimleri N d -1 n d -1 Denklem sayısı Bilinmeyenler Bilinmeyen sayısı Tanım Bağıntısı Yeni değişkenler Düğüm Gerilimleri AX=B Eleman Gerilimleri Eleman Akımları Tanım bağıntıları

10 Ekim 2009Ertuğrul Eriş10 DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİNE BİR ÖRNEK (iki adımda) i1i1 i2i2 i3i3 i4i4 i5i5 2 31 V d1 =10v V d2 =9.09v V d3 =10.91v İ 1 =-1.82A

11 Ekim 2009Ertuğrul Eriş11 DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİNE BİR ÖRNEK (tek adımda) i1i1 i2i2 i3i3 i4i4 i5i5 321

12 Ekim 2009Ertuğrul Eriş12 BAĞIMLI KAYNAKLI DEVRELER İÇİN DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ  Yöntem aynen uygulanır, n d -1 bilinmeyen (düğüm gerilimleri) ve n d -1 denklem (KAD), ilave olarak  Bağımlı kaynaklardan dolayı ek bilinmeyenler gelebilir  Her bir bağımlı kaynak için ek denklem(supplementary) yazılır  Bağımlı gerilim kaynakları varsa,  Akımları ek bilinmeyenler olarak gelir,  Tanım bağıntıları, düğüm gerilimleri cinsinden ifade edilerek, her biri için düğüm gerilimleri arasında bir bağıntı bulunur (ek denklemler)  Sonuç, ek bilinmeyen kadar ek denklem yazıldığı için, bilinmeyen sayısı ve denklem sayısı aynı  Bağımlı akım kaynakları varsa,  Akım denklemlerinde bilinmeyen olarak görülen bağımlı kaynak akımları yerine, tanım bağıntılarından yaralanarak düğüm gerilimleri cinsinden ifadeleri konulur  Sonuç, bilinmeyenler ve denklem sayısı aynen kalır, değişmez.  Süperdüğüm(supernode) uygulaması  incelemeyeceğiz

13 Ekim 2009Ertuğrul Eriş13 i1i1 i2i2 i3i3 i4i4 i5i5 BAĞIMLI KAYNAKLI BİR DEVRENİN DÜĞÜM GERİLİMİ YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMÜ 2314 Bağımlı gerilim kaynağı yerine, bağımlı akım kaynağı olsa ne olurdu? Bağımlı kaynaklar, toprak dışında iki düğüm arasına bağlı olsa ne olurdu? V d1 =20v V d2 =16v V d3 =10v İ φ =1.2A V d4 =9.6v İ v =-2A

14 Ekim 2009Ertuğrul Eriş14 DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİNİN DOĞRUDAN UYGULAMASI MATRİSEL AX=B (Nilsson’da yok) a ij xixi bibi = AXB

15 Ekim 2009Ertuğrul Eriş15 BİR BAŞKA ÖRNEK

16 Ekim 2009Ertuğrul Eriş16 ELEKTRONİKTEN BİR ÖRNEK Bu örnekte olduğu gibi aralarında bir elemanın bulunmadığı iki düğüm arasındaki gerilime bağlı bir bağımlı kaynak olabilir

17 Ekim 2009Ertuğrul Eriş17 ÇEVRE AKIMLARI (Mesh-Current Method) YÖNTEMİ İLE DEVRE ÇÖZÜMÜ-1  Çevre akımı: herhangi bir çevrede dolanan fiktif(sanal) akımdır.  Herhangi bir elemana ilişkin akım, o elemanın içinde bulunduğu çevrelere ilişkin çevre akımları cinsinden ifade edilebilir.  Eleman akımı; eleman akımı ile aynı yönde olan çevre akımları pozitif, ters yönde olanları negatif alınarak bulunan cebirsel toplama eşittir.  Bağımsız çevre akımları sayısı: n e -(n d -1), yani bağımsız akım denklemleri sayısı, yani planar devrelerdeki göz(mesh) sayısı kadardır.

18  Yöntem (Yalnızca bağımsız kaynaklar varken)  n e -(n d -1) çevreye (gözlere, mesh) ilişkin bağımsız KGD yazılır,  Bu denklemlerdeki gerilimler yerine, tanım bağıntıları kullanılarak, eleman akımlarına geçilir,  bağımsız akım kaynaklarının gerilimleri bilinmeyen olarak kalır.  eleman akımları yerine çevre akımları yazılır.  Bağımsız akım kaynaklarının akımı çevre akımları cinsinden yazılır.  n e -(n d -1) + bağımsız akım kaynağı sayısı kadar denklemli ve bilinmeyenli (çevre akımları+bağımsız akım kaynaklarının gerilimleri) denklem takımı elde edilir.  Çevre akımları bulunduktan sonra  Eleman akımları, çevre akımlarından yararlanarak bulunur.  Eleman gerilimleri tanım bağıntılarından yararlanılarak bulunur. Ekim 2009Ertuğrul Eriş18 ÇEVRE AKIMLARI (Mesh-Current Method) YÖNTEMİ İLE DEVRE ÇÖZÜMÜ-2

19 Ekim 2009Ertuğrul Eriş19 ÇEVRE AKIMLARI YÖNTEMİ (Mesh- Current Method) İLE DEVRE ÇÖZÜMÜ-2 1.Adım KGA Eleman Gerilimleri n e -n d +1 n e 2.Adım Eleman Akımları n e -n d +1 n e 3.Adım Çevre Akımları n e -n d +1 Denklem sayısı Bilinmeyenler Bilinmeyen sayısı Tanım Bağıntısı Yeni değişkenler Çevre Akımları AX=B Eleman Akımları Eleman Gerilimleri Tanım bağıntıları

20 Ekim 2009Ertuğrul Eriş20 ÇEVRE YÖNTEMİNE İLİŞKİN ÖRNEK İ ç1 =0.87A İ ç2 =-0.94A

21 Ekim 2009Ertuğrul Eriş21 BAĞIMLI KAYNAKLI DEVRELER İÇİN ÇEVRE AKIMI YÖNTEMİ  Yöntem aynen uygulanır: n e -n d -1 (KGD) denklem, n e -n d -1 (Çevre akımları) bilinmeyen  Bağımlı kaynaklardan dolayı ek bilinmeyenler gelebilir  Her bir bağımlı kaynak için ek denklem(supplementary) yazılır  Bağımlı akım kaynakları var ise,  bunların gerilimleri bilinmeyen olarak gelir  Tanım bağıntıları, çevre akımlarıcinsinden ifade edilerek, her biri için çevre akımları rasında bir bağıntı bulunur (ek denklemler)  Sonuç, ek bilinmeyen kadar ek denklem yazıldığı için, bilinmeyen sayısı ve denklem sayısı aynı  Bağımlı gerilim kaynakları varsa,  Bilinmeyen bağımlı gerilim kaynağı gerilimi, tanım bağıntısı kullanılarak, çevre akımları cinsiden yazılır,  Sonuç, denklem sayısı değişmez.  Süperçevre(supermesh) uygulaması  incelemeyeceğiz

22 Ekim 2009Ertuğrul Eriş22 i1i1 i2i2 i3i3 i4i4 BAĞIMLI KAYNAKLI BİR DEVRENİN ÇEVRE AKIMI YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMÜNE ÖRNEK

23 Ekim 2009Ertuğrul Eriş23 ÇEVRE AKIMLARI YÖNTEMİNİN DOĞRUDAN UYGULAMASI MATRİSEL CX=B (Nilsson’da yok) c ij x bibi = CXB

24 Ekim 2009Ertuğrul Eriş24 HANGİ YÖNTEM: DÜĞÜM GERİLİMİ, ÇEVRE AKIMI  Bağımsız düğüm denklemi sayısı :  Herhangi (n d -1) düğüm sayısı + kaynak sayısı  Bağımsız çevre denklemi sayısı:  Göz gözlere ilişkin çevre sayısı (n e -n d +1) + kaynak sayısı

25 Ekim 2009Ertuğrul Eriş25 KAYNAK DÖNÜŞÜMLERİ  Devre çözümüne katkıda bulunacak uygulamalar  Yazılacak denklem (değişken sayısını) azaltmak  Bağımsız gerilim kaynağına(v s ) bağlı bir seri direnç (R), Akımı (v s /R) olan akım kaynağına paralel bağlı (R) direncine eşdeğerdir.

26 Ekim 2009Ertuğrul Eriş26 KAYNAK DÖNÜŞÜMLERİ-1 EŞDEĞERLİK: a-b uçları arasına, gerilim kaynağı ve ona seri bağlı direnç veya akım kaynağı ve ona paralel bağlı direnç bağlansa, a-b uçlarının sağındaki devrede hiçbir değişiklik olmaz. I s =V s /R V s =RI s I s =V s /R V s =RI s

27 Ekim 2009Ertuğrul Eriş27 KAYNAK DÖNÜŞÜMLERİ-2 R VsVs IsIs I s =V s /R V s =RI s

28 Ekim 2009Ertuğrul Eriş28 KAYNAK DÖNÜŞÜMLERİ ÖRNEK Bu devreyi, düğüm gerilimleri veya çevre akımları yöntemi ile çözmek istesek kaç denklem kaç bilinmeyen olur?

29 Ekim 2009Ertuğrul Eriş29 THEVENİN EŞDEĞERLİĞİ 1

30 Ekim 2009Ertuğrul Eriş30 THEVENİN EŞDEĞERLİĞİ 2

31 Ekim 2009Ertuğrul Eriş31 THEVENİN EŞDEĞERLİĞİ 3  Devredeki belli elemanların elektriksel büyüklükleri ile ilgileniliyorsa, bu eşdeğerlikler kolaylıklar sağlar  Bir A devresi bir başka devre B devresini besliyorsa, A devresinin eşdeğerini kullanarak B devresini analiz edebiliriz  V th, A devresi ab uçlarına, R L direnci bağlı değilken, yani açık devre iken ki V 0 gerilimidir  R th ise, A devresinin ab uçları kısa devre edildiğinde akan kısa devre akım I 0 hesablanıp, R th =V 0 /I 0 bulunur

32 Ekim 2009Ertuğrul Eriş32 i1i1 i2i2 THEVENİN EŞDEĞERLİĞİNE ÖRNEK-1

33 Ekim 2009Ertuğrul Eriş33 i2i2 i1i1 THEVENİN EŞDEĞERLİĞİNE DİĞER YOLA ÖRNEK-2

34 Ekim 2009Ertuğrul Eriş34 THEVENİN EŞDEĞERLİĞİNE ÖRNEK-3 V th =-5v;

35 Ekim 2009Ertuğrul Eriş35 THEVENİN EŞDEĞERLİĞİNE ÖRNEK-4 I sc =-50 mA; R th =100Ω

36 Ekim 2009Ertuğrul Eriş36 THEVENİN-NORTON/KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ Thevenin eşdeğeri: V s =V th R=R th V th =açık devre gerilimi Norton Eşdeğeri eşdeğeri: I s =I sc R=R n I sc =kısa devre akımı R=R th =R n =V th /I sc

37 Ekim 2009Ertuğrul Eriş37 THEVENİN VE NORTON EŞDEĞERLİKLERİ İÇİN DİĞER BAKIŞ  R th aynı zamanda, kaynaklar devre dışı edildiğinde ab uçlarından sola bakıldığında görülen dirençtir.  Bir devreye ilişkin bir çift uçtan (ab) görülen direncin hesaplanması için önce devredeki bağımsız kaynaklar devre dışı yapılır:  Bağımsız gerilim kaynakları kısa devre  Bağımsız akım kaynakları açık devre  Sonra (ab) uçlarına bir bağımsız gerilim kaynağı bağlanır (V 1 ), devreye verdiği akım hesaplanır (I 1 )  Bağımsız gerilim kaynağının hesaplanan akıma oranı (ab uçlarından görülen direnci verir (R=V 1 /I 1 )  Norton eşdeğer devresi, Thevenin devresinin akım kaynağı eşdeğeridir.

38 Ekim 2009Ertuğrul Eriş38 MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ  Bir devreye bağlı yüke maksimum güç transfer edebilmek için yük direnci ne olmalıdır?  Bir devreyi Thevenin eşdeğeri olarak düşünüp, yükteki gücü hesaplayıp, yüke göre türevini alıp sıfıra eşitleyip R L yükünü buluruz oda Thevenin direncine (R th ) eşittir. R L = R th

39 Ekim 2009Ertuğrul Eriş39 MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ-1

40 Ekim 2009Ertuğrul Eriş40 MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ-2

41 Ekim 2009Ertuğrul Eriş41 (ab) UÇLARINA MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ İÇİN R NE OLMALIDIR?

42 Ekim 2009Ertuğrul Eriş42 MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ ÖRNEĞİ i1i1 i2i2 R th +

43 Ekim 2009Ertuğrul Eriş43 MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ ÖRNEĞİ R th R th =3Ω i ç1 i ç2 v + I R th = V/I

44 Ekim 2009Ertuğrul Eriş44 SÜPERPOZİSYON: TOPLAMSALLIK; ÇARPIMSALLIK ÖZELLİKLERİ  Toplamsallık  Bir devrede (Lineer) kaynakların tek başına olduklarında  Diğer kaynaklar devre dışı  yani gerilim kaynakları kısa devre  akım kaynakları açık devre  bulunan çözümlerin toplamı,  kaynakların hepsi birlikte devrede iken ki çözümüne eşittir.  Çarpımsallık  Kaynaklar k katına çıkarılırsa, çözümde k katına çıkar Matematiksel olarak bu bağıntıyı nasıl tanıtlarız?

45 Ekim 2009Ertuğrul Eriş45 TOPLAMSALLIK ÖZELLİKLERİ-1 i 1 =17 A, i 2 =6A, i 3 =11 A, i 4 =-1 A,

46 Ekim 2009Ertuğrul Eriş46 i’ 1 =15 A, i’ 2 =10A, i’ 3 =5 A, i’ 4 =5 A, TOPLAMSALLIK ÖZELLİKLERİ-2

47 Ekim 2009Ertuğrul Eriş47 i 1 =17 A, i 2 =6A, i 3 =11 A, i 4 =-1 A, i’ 1 =15 A, i’ 2 =10A, i’ 3 =5 A, i’ 4 =5 A, i’’ 1 =2 A, i’’ 2 =-4A, i’’ 3 =6 A, i’’ 4 =-6 A, TOPLAMSALLIK ÖZELLİKLERİ-3 Akımlar için geçerli olan bu toplamsallık gerilimler içinde geçerli olur mu? Neden?

48 SÜPERPOZİSYON: ÇARPIMSALLIK TEOREMİ  Lineer bir devrede bütün bağımsız kaynaklar ‘k’ katına çıkarıldığında Devrenin çözümüde ‘k’ katına çıkar.  Lineer denklemlerin özelliğinden doğrudan tanıtlanabilir. Ekim 2009Ertuğrul Eriş48

49 PROGRAM ÇIKTILARI ÖĞRENİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI ?ÖĞRENİM PROGRAMI ? öğ anket Öğ. anket Ders öğ. anket Öğrenci Profili BÖLÜM, PROGRAM ÖĞRENCİ YENİ ÖĞRENCİ İyileştirme araçları DIŞ PAYDAŞLAR Öğ. elem Yönetim, idare İç Paydaşlar ÖĞRENCİ, ÜRÜN DEVLET, ÖZEL SEKTÖR MEZUNLAR, AİLELER MESLEK OD, NGO SONUÇ: ULUSAL/ULUSLARARASI AKREDİTASYON AB/VE ULUSAL YETERLİKLER AB/ULUASAL MEZUN ÖĞRENCİMEZUN ÖĞRENCİ Çıktılar için veri top ve değerlendirme ALAN YETERLİLİKLERİ BİLGİ Knowledge BECERİ Skills KİŞİSEL/ MESLEKİ YETKİN LİKLER Competences DIŞ PAYDAŞ GEREKSİNİMLERİ ORYANTASYON PROGRAM ÇIKTILARI PROGRAMÇIKTILARIPROGRAMÇIKTILARI PROGRAMÇIKTILARIPROGRAMÇIKTILARI

50 BLOOM’S TAXONOMY ANDERSON AND KRATHWOHL (2001) http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm !!Listening !!

51 51 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey -Ortaöğretimd e kazanılan yeterliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak -Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. -Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebil mek, öğrenme gereksinimlerin i belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilm ek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. ULUSAL LİSANS YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ BLOOMS TAXONOMY

52 DEVRE TEORİSİ DERSİNİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI  Dersi tamamlayan öğrenciler  devre teorisinin akım, gerilim, güç, Kirşof’un aksiyomları, eşdeğer devreler gibi temel kavramlarını öğrenecekler,  ‘Çevre Akımları’ ve ‘Düğüm Gerilimleri’ yönemleriyle resistif devreleri çözebilecekler,  lineer 1. ve 2. derece elektrik devreleri, matematiksel olarak cebirsel ve diferansiyel denklemler yardımıyla t-domeninde çözebilecekler,  labaratuvarda, teori/uygulama ilişkisini gözlecekler Ertuğrul Eriş52Devre Teorisi İlk Ders


"DEVRE ANALİZ YÖNTEMLERİ Bölüm 4: Devre Analiz Yöntemleri Hazırlayan: Ertuğrul Eriş Referans kitap: Electric Circuits, Nilsson, Riedel Pearson, Prentence." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları