Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.1 ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.1 ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER"— Sunum transkripti:

1 1.1 ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

2 1.1 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi uzman personel görev yapacak İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek. Devlet, 10’dan az çalışanı olan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderlerini destekleyecek. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak.

3 1.1 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek. İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu tüm işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak. İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak. İşveren tüm çalışanlarını, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek

4 1.1 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak. Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek. Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon sağlanacak. Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde iş durdurulabilecek.

5 1.1 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
4857 Sayılı Kanunun 2. Maddesine Göre Asıl İşveren Al İşveren İlişkisi Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.

6 1.1 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
5237 sayılı Kanunun 85. maddesine göre; Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, birden fazla insanın ölümüne yada bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

7 1.1 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
( 5510 Sayılı Kanun ) Madde 13 İş Kazasının tanımı Aşağıda açıklanan hal durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan beden veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

8 1.1 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
( 5510 Sayılı Kanun ) Madde 13 Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle iş yeri dışında, Sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,meydana gelen sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

9 1.1 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
İstatistikler


"1.1 ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları