Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kimse Bizim Elimizden Alamaz!”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kimse Bizim Elimizden Alamaz!”"— Sunum transkripti:

1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU ve 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

2 Kimse Bizim Elimizden Alamaz!”
Dinazorlar; “Bütün Dünya Bizim, Kimse Bizim Elimizden Alamaz!” KADEBİB-2009

3 KADEBİB-2009

4 Dünya Değişiyor Bilgisayarlar Hızlanıyor Bilgiye Erişim Kolaylaşıyor
Rekabet Artıyor. İyi Olan Ayakta Kalıyor Sayısal Yaşam Stili Yerleşiyor Eğitime ve İnsana Yatırım Yapılıyor Üretim Kalitesi Artıyor Maliyetler Düşüyor KADEBİB-2009

5 “Siz bizi zamanında görecektiniz”
KADEBİB-2009

6 6 SİGMA 15189 17025 HACCP-ISO 22000 ISO 9000 ISO 14000 ISO 17799 JCI
KADEBİB-2009 JCI OHSAS TKY- EFQM

7 Genel Bütçeye Dahil İdarelerle, Katma Bütçeli İdarelerin, Özel İdare ve Belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin nasıl yapılacağını düzenlemek amacıyla tarihinde yürürlüğe konulan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yirmi yıllık işlevini başarıyla tamamlayarak gerek Devlet yapısında ki değişiklikler gerek bilgi ve teknolojide ki dünya ölçekli gelişmeler ve gerekse de Avrupa Birliğine tam üyelik müzakerelerinin başlayarak Avrupa Birliği müktesebatına mali mevzuattaki uyum çerçevesinde mevcut yasa ihtiyaçları karşılayamaz olmuş değiştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. KADEBİB-2009

8 Uzun bir yasal düzenleme sürecinden geçtikten sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacını belirleyen birinci maddesinde kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usullerin belirlenmesi olarak açıklanırken kanunun kapsamının ikinci madde ile kanunda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin bu kanun hükümlerine göre yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. KADEBİB-2009

9 Kapsam itibariyle bakıldığı zaman 2886 sayılı kanun çok daha dar kapsamlı “Kamu” tanımını benimsemiş iken 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kamu hukukuna tabi olup, kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluşların her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kanun kapsamına alındığını belirtmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu sadece kapsamdaki kamu kurum ve kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işlerini kapsama alır iken kira, trampa, satım, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi gibi bir nevi kamuya gelir getirici iş ve işlemleri kapsam dışına çıkarmıştır. Bunlar önceden olduğu gibi yine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olarak yapılmaya devam edecektir. KADEBİB-2009

10 Mali mevzuatı düzenleyen en önemli yasalardan olan ihale yasaları elbette ki tartışmasız, yorucu olmayan bir süreçten geçemez. Öyle de olmuştur. Zira aşağıda kanun numarası ile yayınlandığı resmi gazete tarih ve sayısı belirtilen on yedi kez değişiklik yapılmıştır. KADEBİB-2009

11 KANUN NO : 4734 – KAMU İHALE KANUNU KABUL TARİHİ : 04.01.2002
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /24648 KANUN NO  : BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /24793 KANUN NO  : BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /25200 KANUN NO  : 5020-BANKALAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA İLİŞKİN KANUN KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /25328 KADEBİB-2009

12 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 07.05.2004/25455
KANUN NO  : ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /25455 KANUN NO  : KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : /25535 KANUN NO  : İZMİR KENTİNDE YAPILACAK DÜNYA ÜNİVERSİTELERARASI SPOR OYUNLARI (UNIVERSIADE) KANUNU KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /25642 KADEBİB-2009

13 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 11.03.2005/25752
KANUN NO  : DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHELE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /25752 KANUN NO  : KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /26033 KANUN NO  : FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /26448 KADEBİB-2009

14 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 04.04.2007/26483
KANUN NO  : GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /26483 KANUN NO  : BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /26504 KANUN NO  : KAMU İHALE  KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /26545 KANUN NO  : TANIK KORUMA KANUNU KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /26747 KADEBİB-2009

15 KANUN NO : 5737 - VAKIFLAR KANUNU KABUL TARİHİ : 20.02.2008
RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /26800 KANUN NO  : İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KABUL TARİHİ      : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /26887 KANUN NO  : ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KABUL TARİHİ     : RESMİ GAZETE TARİH/SAYI  : /26948 KADEBİB-2009

16 Tabloda da görüldüğü gibi henüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girmeden bir dizi değişiklikler yapılmış olup, çalışmamızın esasını tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olacaktır. Bu değişikliklerin çoğu esasa müessir olmayan kısmi nitelikli değişiklik olmakla birlikte 5812 sayılı kanun gibi esasa müessir değişikliklerde yapılmıştır. Yapılmaya da devam edilecektir. KADEBİB-2009

17 Bu çalışmaya nasıl karar verildi: Doğrusu 5812 sayılı yasa Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmesinden sonra konunun uygulayıcısı ve biraz da uzmanı olarak yasanın ne gibi değişiklikler getirdiği üzerinde çalışmaya başladık. Değişiklik yasası yayınlanmadan önce kamuoyunda çok tartışılmış doğrusu çok büyük bir beklenti ile merak ediliyordu. Bir uygulayıcı ve konunun uzmanı olarak değişiklik yasasının 4734 sayılı kamu İhale kanunun hangi maddesinin hangi fıkrasının, hangi bendinin, hangi cümlesinde ve hatta hangi kelimesinde değişiklik yaptığını uzun süre tespit edemedik. Ve Kamu İhale Mevzuatını düzenleyen ve uygulamaya yön veren Kamu İhale Kurumundan yasanın değişiklik yasasıyla birlikte güncellenerek kullanıcılara sunulmasını bekledik. Diğer taraftan Başbakanlık Mevzuat Bilgi sisteminden de aynı yasanın güncellemesini bekledik. Fakat çaresiz bir türlü gerçekleşmiyordu. KADEBİB-2009

18 Artık karar verdik kendimiz güncelleyip getirilen değişikliklerinde neler olduğunu hem kendimize hem de kullanıcılara sunarak bu açığı gidermek. Doğrusu çokta zorlandık. Nitekim son yıllarda kanun yapma tekniklerine de bakıldığı zaman bunları çok açık bir şekilde görmek mümkündür. Değişiklikle getirilen hususun hangi kanunun, hangi maddesinin, hangi fıkrasının, hangi bendin, hangi cümlesinin değiştirdiğini bulmak marifet isteyen bir şeydir. Çalışmanın başında amatörce yapılan bu çalışmada eksiklikler olabileceğini baştan belirtip kullanıcıları uyarmak gerekiyor. Çalışmada şu prensipten hareket edilmiştir. Değişiklikten önceki mevzuatın durumu, değişiklikle mevzuatın durumu ve getirilen değişiklik. Bunu yaparken kanunun gerekçeleri kamuoyuna yansıyan tartışmalar kendi uygulamamızdan kaynaklanan kişisel tecrübelerimizde yararlanılmıştır. KADEBİB-2009

19 Uygulayıcılar olarak bir kanunda yapılan esaslı değişikliklerde değişiklikle ne getirilip nelerin kaldırıldığının aynı anda görmek en büyük arzumuzdur. Bunun için çalışmamızda yatay sayfa yapısı kullanılarak bu imkan az da olsa sunulmaya çalışılmıştır. Yukarıda da söylendiği gibi çalışmalar tamamen kendimizi tatmin amatörce yapılan bir çalışmadan ibarettir. Kamu ihale mevzuatında neden bu kadar sık değişikliğe gidildiği sorusu akla gelebilir. Yurt içi ve yurt dışı ekonominin %60’ın üzerinde bir paya sahip kamu ekonomisinden bahsediyoruz. Kamu İhale Kurumu (KİK), geçen yıl kamu alımlarının, bir önceki yıla göre yüzde 27,2 düzeyinde artarak 84 milyar liraya ulaştığını açıkladı.(2008 mali yılı bütçe gerçekleşmesi TL) 2008 yılı Kamu Alımı İstatistikleri’ne göre, kamu ihaleleri 2008’de bir önceki yıla göre sayısal olarak ise yüzde 11,5 artış gösterdi. Geçen yıl gerçekleştirilen toplam 188 bin 704 adet ihalede 84 milyar liralık alım yapılırken, bunun 68 milyar lirası ihale usullerine göre, 11 milyar lirası ise istisna kapsamında yapıldı. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar da 5 milyar lira oldu. Kanun kapsamında yapılan ihalelerin 21,2 milyar lirasını mal alımı, 21 milyar lirasını hizmet alımı, 26 milyar lirasını da yapım işleri oluşturdu. KADEBİB-2009

20 Milli Eğitim Bakanlığı 21 bin 691 adet ihaleyle en çok ihale yapan bakanlık olurken, parasal dağılımda ise Sağlık Bakanlığı toplam 79 milyar liralık kamu alımıyla ilk sırada yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı 4,7 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı ise 3,4 milyar liralık kamu alımı yaptı. Bu dönemde yapılan alımların parasal olarak yüzde 31,3’ünü 24,7 milyar liralık alımla belediyeler oluşturdu. KİT’ler 3,4 milyar liralık alım yaptı. İstisna kapsamında yapılan toplam 11 milyar liralık alımların yüzde 67’sini, KİT’lerin ticari ve sınai faaliyetlerine ilişkin alımlar oluşturdu. KİT’ler bu kapsamda, 7,2 milyar liralık alım gerçekleştirildi. Toplam kamu alımlarının parasal olarak yüzde 73’ünü eşik değerin üzerindeki ihaleler oluşturdu. Dolayısıyla gelişen teknoloji, değişen Devlet yapısı kamu alımlarında etkinlik, verimlilik, şeffaflık, rekabet edebilirlik ve gizliliği getirmektedir. Kamu alımlarında ilkeler ana hatlarıyla çoğunlukla aynı kalır iken bunları sağlamada uygulama şekilleri değişebilmektedir. İstisnalar değişebilmekte, tanımlar değişebilmekte, kapsamlar değişebilmektedir. KADEBİB-2009

21 En önemlisi de üyelik müzakeresinin devam ettiği Avrupa Birliği normlarına uyum müzakereleri neticesinde Avrupa Biriliği üye ülkelerinin direktifleri bu değişiklikleri kaçınılmaz kılmaktadır. Değişmeyen tek şey değişmektir. Kamu alımlarında yolsuzluğun önüne geçmek, ihalelerde saydamlığı rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak için dinamik bir alım yöntemi ve dinamik bir kamu ihale mevzuatı olması gerekir. Yılda kanun kapsamında ihalenin yapıldığı ve bunların adetinin şikayete konu edildiği dikkate alınırsa bu tür değişiklikler kaçılmaz olup, yapılmaya da devam edilecektir. KADEBİB-2009

22 Osman KOÇAŞ Kahramanmaraş Defterdarı
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi çalışmamızda sadece 5812 sayılı kanunla getirilen değişiklikler üzerinde durulmuştur. Kullanıcılarına kolaylık sağlamak amacıyla 5812 sayılı kanunla değişikliğe tabi tutulan madde, fıkra, bendin eski hali ile yeni hali kıyaslama yapmak amacıyla yan yana konulmuş, altına da açıklama olarak kanunla getirilen değişiklikler yazılmıştır. Uygulamayı elbette ki Kamu İhale Kurulu Kararları ve yargı kararları yönlendirecektir. Osman KOÇAŞ Kahramanmaraş Defterdarı KADEBİB-2009

23 5812 SAYILI KANUN İLE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN AYRINTILI İNCELENMESİ
KADEBİB-2009

24 ESKİ HALİ İstisnalar MADDE 3.- b) Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütülmesi gerektiği, her bir ihale için ihale yetkilisince onaylanan; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ve harp malzemeleri ile bunların araştırma-geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon, yazılım ve mühimmat ihaleleri ile bunlarla ilgili sefer stokları, bakım, işletme ve idameye yönelik mal ve hizmetler, devlet güvenliği ve istihbaratı kapsamındaki hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımları, YENİ HALİ İstisnalar MADDE 3.- b) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, KADEBİB-2009

25 AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/2008-5812/1 md.)
Değişiklikle savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili alımlarda önceden her bir ihale için ayrı ayrı olarak ihale yetkilisince onaylanması şartıyla mal ve hizmet alımları istisna kapsamında iken söz konusu alımların ilgili Bakanlık tarafından savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine karar verilmesi halinde mal ve hizmet alımları ile birlikte yapım işleri de istisna kapsamına alınmıştır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

26 ESKİ HALİ YENİ HALİ İstisnalar İstisnalar
MADDE 3.- e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri iş yurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi işletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar, YENİ HALİ İstisnalar MADDE 3.- e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri iş yurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi işletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar, KADEBİB-2009

27 AÇIKLAMA: (Değişik 20/11/2008-5812/1 md.)
Değişiklikle Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak hizmet alımları da istisna kapsamına girerken Kanun kapsamında ki kuruluşların Ar-Ge kapsamında Tübitak’tan, Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlarda istisna kapsamına alınıştır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

28 AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/2008-5812/1 md.)
ESKİ HALİ İstisnalar MADDE 3. f) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları, YENİ HALİ İstisnalar MADDE 3. f) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları, AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /1 md.) Değişiklikle kamunun yaptığı Ar-Ge çalışmaları için gerekli olan her türlü araştırma ve geliştirme hizmetleri istisna kapsamına alınırken tek şart elde edilen sonuçların sadece bu idare tarafından faydalanılmaması öngörülmüştür. KADEBİB-2009

29 AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/2008-5812/1 md.)
ESKİ HALİ İstisnalar MADDE 3 h) Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları, YENİ HALİ İstisnalar MADDE 3 h) Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları, sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları, This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/ /1 md.) Değişiklikle sağlık hizmeti sunan kanun kapsamında ki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirinden yapacakları mal ve hizmet alımları istisna kapsamına alınmıştır. Bununla kapsamda ki sağlık kurumlarının kaynakları en iyi, en rasyonel şekilde kullanmaları düşünülmüştür. Dövizle alınan ve çok büyük maliyet oluşturan tıbbi cihazlar bu şekilde her tedavi kurumunda ayrı ayrı olmak yerine bir cihazdan diğer tedavi kurumunun da aynı şartlarla kolayca faydalanabilmesi imkanı getirilmiştir. Bir sağlık kurumunda MR cihazının olmaması durumunda bu hizmet en yakınındaki diğer bir sağlık kurumundan ihale mevzuatına tabi olmadan alınacaktır. KADEBİB-2009

30 AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/2008-5812/1 md.)
ESKİ HALİ Yeni Eklenen Bent YENİ HALİ İstisnalar MADDE 3 n) Uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları, This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/ /1 md.) Eklenen bent ile Türkiye’nin üyesi bulunduğu veya imza attığı mükellefiyetlerden doğan durumların gerektirdiği acil ihtiyaçların karşılanmasında gerekli mal ve hizmet alımlarının istisna kapsamına alınması getirilmiştir. KADEBİB-2009

31 AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/2008-5812/2 md.)
ESKİ HALİ Tanımlar MADDE 4. Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, YENİ HALİ Tanımlar MADDE 4. Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /2 md.) Değişiklikle “mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar plan” hizmet tanımından çıkartılmıştır. Söz konusu tanımlar 48. maddede ki danışmalık hizmetleri alımına sokulmak suretiyle farklı bir usul benimsenmiştir. KADEBİB-2009

32 YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ EKLENEN TANIMLAR
Tanımlar MADDE 4. İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi, Ön ilan: Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuruyu, Elektronik Kamu Alımları Platformu: İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı, Dinamik alım sistemi: İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini, Elektronik eksiltme: Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri, Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı, ESKİ HALİ YENİ EKLENEN TANIMLAR KADEBİB-2009

33 AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.)
Değişiklilerle e-Devlet, e-Türkiye uygulamalarından sonra elektronik ortamda kamu alımlarının alt yapısını oluşturan düzenlemelere gidilmiş, tanımlamalar yapılmıştır. Kamu İhale Mevzuatına yeni giren bu terimler diğer mevzuatlarla desteklenmesi halinde kamu alımlarındaki yolsuzlukların önüne geçilecek, kamu alımlarında şeffaflık sağlandığı ölçüde yolsuzluk azalacaktır. Yaklaşık yılda ihalenin yapıldığı kamu alımlarında ücretsiz olarak yayınlanacak ön ilan ile elektronik ortamda yapılacak eksiltme ve dinamik alım yöntemi ile kamu kurum ve kuruluşları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini en uygun fiyatlarla, rekabet oluşturarak yapacaktır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

34 İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
ESKİ HALİ İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları MADDE 10. birinci fıkranın b bendinin 2 numaralı alt bendi: 2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, YENİ HALİ İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları MADDE 10. birinci fıkranın b bendinin 2 numaralı alt bendi: 2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;           a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,           b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler, c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,           d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,           e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.  KADEBİB-2009

35 AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/2008-5812/3 md
AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /3 md.) Değişiklikle ihaleye katılımda yeterlilik kuralları olarak istekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde; A) Son onbeş yıl içersinde ki geçici kabul yapılmış yapım işleri ile kabul işlemleri yapılmış, yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler (yeni eklendi) B) Son onbeş yıl içersinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az %80’i oranında denetlenen yada yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler (önceden yapım ve hizmet işleri ile ilgili geçici kabul veya kabul şartı aranmayıp sözleşmede belirtilen bedelin en az %70’inin gerçekleştirildiğinin idarece kusursuz kabul edilmesi öngörülmüştü), C) Değişiklikle devam eden ve parça parça yapılan yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla bedelin en az %80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirildiğini gösteren belgeler, D) Değişiklikle son beş yıl içersindeki kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin iş deneyim belgeleri ( değişmeden önce mal ve hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin %70’lik kısmının tamamlanması yeterli iken değişiklikle mal ve hizmet alımlarına ilişkin kabul işlemlerinin tamamlanması şartı getirilmiştir), E) Değişiklikle sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla son onbeş yıl içindeki geçici kabul yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlana yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyim belgeleri de istenmiştir. Burada kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri terimi mevzuata girmiştir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

36 İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları MADDE 10. 3. fıkrası:
ESKİ HALİ İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları MADDE fıkrası: Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler, en fazla beşte bir oranında dikkate alınır. YENİ HALİ İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları MADDE fıkrası: Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler ilk beş yıl en fazla beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda gerçek kişiler ile tüzel kişilerin en az beş yıldır yarısından fazla hissesine sahip olan mühendis ve mimarların iş denetleme nedeniyle alacakları belgeler tam olarak, yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler en fazla beşte bir oranında dikkate alınır. KADEBİB-2009

37 AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/2008-5812/3 md.)
Değişiklikle ihaleye katılımda yeterlilik kuralları olarak iş bitirme belgeleri ile ihaleye girecek kişilerin tüzel kişilikler oluşturarak ihaleye girmeleri durumunda anlaşmalı ortaklığın (hileli ortaklık) önüne geçmek için tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesi için ihale tarihinden önce en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hisseye sahip olma şartı getirilmiş (önceden ortaklıkta bir süre yoktu). Değiştirilen son cümle ile denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak iş bitirme belgeleri başka bir statüye kavuşturularak ilk beş yıl en fazla beşte bir oranında daha sonraki yıllarda gerçek kişiler ile tüzel kişilerin en az beş yıldır yarısından fazla hissesine sahip olan mühendis ve mimarların iş denetleme nedeniyle alacakları belgeler tam olarak kabul edilerek belirli bir işin alınabilmesi için iş yönetim ve denetim belgesi birleştirilerek haksız bir şekilde iş almanın önü kapatılmıştır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

38 AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/2008-5812/4 md.)
ESKİ HALİ İhaleye Katılamayacak Olanlar MADDE 11. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi: Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. YENİ HALİ İhaleye Katılamayacak Olanlar MADDE 11. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi: Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /4 md.) Değişiklikle ihaleye katılamayacak olanlar kapsamına kendi ülkesinde veya başka bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlarda ihaleye katılamamaları sağlanmıştır. KADEBİB-2009

39 İhale İlân Süreleri ve Kuralları
ESKİ HALİ İhale İlân Süreleri ve Kuralları MADDE 13.- (Değişik: 4964/ 9 md.) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; 1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce, 2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce, 3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce, Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. YENİ HALİ İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan MADDE 13.- Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; 1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce, 2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce, 3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce, Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır. İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi KADEBİB-2009

40 Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
ESKİ HALİ b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden; 1) Yaklaşık maliyeti otuz milyar Türk Lirasına (altmışbirbin yüzdoksaniki Yeni Türk Lirasına)* kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar Türk Lirasına  (yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirasına)* kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde, 2) Yaklaşık maliyeti otuz milyar (altmışbirbin yüzdoksaniki Yeni Türk Lirası)* ile altmış milyar Türk Lirası (yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası)* arasında olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar (yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası)* ile beşyüz milyar Türk Lirası (birmilyon ondokuzbin dokuzyüzsekiz Yeni Türk Lirası)* arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, 3) Yaklaşık maliyeti altmış milyar Türk Lirasının (yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni YENİ HALİ halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi beş gün kısaltılabilir. İdareler, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilirler. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde kırk günlük ilan ve davet süresi yirmidört güne kadar indirilebilir. Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi. b) İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı. c) Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı. d) İhalenin yapılacağı yer. KADEBİB-2009

41 e) İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı.
ESKİ HALİ Türk Lirasının) * üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile beşyüz milyar Türk Lirasının (birmilyon ondokuzbin doküzyüzsekiz Yeni Türk Lirasının)* üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur. İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin YENİ HALİ e) İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı. Ön ilan yapılan hallerde, dördüncü fıkrada belirtilen süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez. Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur. Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır. Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden; 1) Yaklaşık maliyeti otuz milyar Türk Lirasına (altmışbirbin yüzdoksaniki Yeni Türk Lirasına)* kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar Türk Lirasına   KADEBİB-2009

42 birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.
ESKİ HALİ birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir. YENİ HALİ (yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirasına)* kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde, 2) Yaklaşık maliyeti otuz milyar (altmışbirbin yüzdoksaniki Yeni Türk Lirası)* ile altmış milyar Türk Lirası (yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası)* arasında olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar (yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası)* ile beşyüz milyar Türk Lirası (birmilyon ondokuzbin dokuzyüzsekiz Yeni Türk Lirası)* arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, 3)Yaklaşık maliyeti altmış milyar Türk Lirasının (yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirasının) * üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile beşyüz milyar Türk Lirasının (birmilyon ondokuzbin doküzyüzsekiz Yeni Türk Lirasının)* üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden KADEBİB-2009

43 ESKİ HALİ YENİ HALİ en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur. İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. KADEBİB-2009

44 Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.
ESKİ HALİ YENİ HALİ Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir. KADEBİB-2009

45 AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/2008-5812/5 md
AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /5 md.) (Başlık değiştirildi, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklendi, “Resmi Gazetede” ibareleri “Kamu İhale Bülteninde” olarak değiştirilmiştir.) Değişiklikle mevzuata yeni giren ön ilan ile birlikte 13. madde “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” olarak değiştirilmiştir. Devamla yasanın ilk çıktığı tarihten itibaren hiçbir zaman uygulama alanı bulamayan Resmi Gazetede ilan düzenlemesi kanuna 4964 sayılı yasa ile eklenen ek 1 madde ile sadece 13 ve 47. maddelerde geçen Resmi Gazetede yayınlanma zorunluluğu Kamu İhale Bülteni olarak düzenleme yapılmıştı. Yeni düzenleme ile ilanların belirli koşullarda Kamu İhale Bülteninde yayınlanması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Yine değişiklikle elektronik kamu alımları platformunun alt yapısını oluşturmak amacıyla ilanların elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesi halinde ilan sürelerinde yedi gün ila beş gün arasında kısaltılabilmesinin imkanı getirilmiş, eşik değerleri aşan ihaleler de ön ilan yapılması halinde kırk günlük ilan ve davet süresinin 24 güne kadar indirilebilmesi ön ilanda bulunması gereken bilgilerin neler olduğu belirlenmiş, ön ilan yapılmasının idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmeyeceği ile ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu ön ilanların Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayınlanacağı hüküm altına alınmıştır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

46 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
ESKİ HALİ Belli İstekliler Arasında İhale Usulü MADDE Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. (İkinci fıkra Mülga: 4964/ 13 md.) (Değişik: 4964/ 13 md.) 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. (Son cümle Mülga: 4964/ 13 md.) (Değişik: 4964/ 13 md.) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 40 ıncı maddeye uygun olarak YENİ HALİ Belli İstekliler Arasında İhale Usulü MADDE Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.(İkinci fıkra Mülga: 4964/ 13 md.) (Değişik: 4964/ 13 md.) 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. (Son cümle Mülga: 4964/ 13 md.)Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda KADEBİB-2009

47 ESKİ HALİ belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. YENİ HALİ istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. (Değişik: 4964/ 13 md.) Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 40 ıncı maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. KADEBİB-2009

48 AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/2008-5812/6 md
AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /6 md.) (Üçüncü fıkranın sonuna cümle eklenmiş, birinci fıkranın son cümlesi ve dördüncü fıkranın ilk cümlesi değiştirildi) Değişiklikle Belli İstekliler Arasında İhale Usulü kapsamına yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işlerinin ihalelerinin de istenmesi halinde bu usulde yaptırılabileceği düzenlenmiş. Ön yeterlilik ilanında ve dokümanda belirtilmek kaydıyla yeterlilikleri tespit edilenler arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye giren isteklilerin tamamı veya bir kısmı teklif vermeye davet edilmesi davet edilmeyenlere ise gerekçelerinin yazılı olarak bildirilmesi getirilmiştir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

49 Pazarlık Usulü MADDE 21. – ikinci fıkra:
ESKİ HALİ Pazarlık Usulü MADDE 21. – ikinci fıkra: (Değişik: 4964/ 14 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. YENİ HALİ Pazarlık Usulü MADDE 21. – ikinci fıkra: (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /7 md.) Fıkrada yapılan değişiklikle (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu olmamakla birlikte en az üç istekli davet edilerek yeterlilik belgelerinin ve fiyat tekliflerinin birlikte verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. KADEBİB-2009

50 Pazarlık Usulü MADDE 21. – dördüncü fıkra:
ESKİ HALİ Pazarlık Usulü MADDE 21. – dördüncü fıkra: (Ek: 4964/ 14 md.) (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir. YENİ HALİ Pazarlık Usulü MADDE 21. – dördüncü fıkra: (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

51 AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/2008-5812/7 md. ) Değişiklikle 21
AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /7 md.) Değişiklikle 21. maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan alımlarda ihale dokümanlarında değerlendirme kriterlerinin olması ve değerlendirme kriterlerine göre yeterliliği tespit edilen isteklilerden fiyatı içermeyen ilk tekliflerinin alması ve görüşmeler sonucunda gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerin verilmesinin isteneceği getirilmiş ancak bu tekliflerin son teklif olmayacağı da zımnen ifade edilmiştir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

52 ESKİ HALİ Pazarlık Usulü MADDE 21. – beşinci fıkra: (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. YENİ HALİ Pazarlık Usulü MADDE 21. – beşinci fıkra: Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /7 md.) Önceki halinde 21. maddenin sadece (a),(b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihaleler de verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılır iken yapılan değişiklik ile 21. madde kapsamında yapılacak tüm ihalelerde isteklilerden alınan teklifler üzerine son yazılı teklifler alınarak ihalenin sonuçlandırılması getirilmiştir. Bununla bazı suiistimaller önlenmiştir. KADEBİB-2009

53 ESKİ HALİ Pazarlık Usulü MADDE 21. – yedinci fıkra: (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. YENİ HALİ Pazarlık Usulü MADDE 21. – yedinci fıkra: (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /7 md.) Önceden sadece 21/f maddesi gereğince yapılan mal alımlarında malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değil iken yapılan değişiklik ile (b) ve (c) bentlerine göre yapılan alımlarda da aynı usul getirilmiştir. Mal alımlarında önemli bir süre avantajı sağlanmıştır. KADEBİB-2009

54 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR
ESKİ HALİ Pazarlık Usulü MADDE 21. – üçüncü fıkra: İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır. YENİ HALİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /7 md.) Yapılan değişiklikle 21. maddenin (b), (c)ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılmasının zorunlu olmadığı, ilan yapılmayan hallerde en az üç isteklinin davet edilerek yeterlilik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermelerinin istenmesi düzenlemesine paralel olarak 21. maddenin 3. fıkrası yürürlükten kaldırılarak 21. maddeye göre alımlarda ilan yapılmaması prensip olarak benimsenmiştir. Pazarlık usulü diğer ihale usullerinden farklı usul ve süreç tespit edilerek, kendine has bir yöntem belirlenmiştir. KADEBİB-2009

55 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR
ESKİ HALİ Pazarlık Usulü MADDE 21. – altıncı fıkra: (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. YENİ HALİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /7 md.) Önceki haliyle 21. maddenin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan alımlarda teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihalenin iptal edileceği hükmü yapılan değişiklikle kaldırılmış, idareye büyük bir kolaylık sağlanmıştır. Yani ihale dokümanında belirtilen yeterlilik kriterlerine uygun isteklilerle yapılan görüşmeler neticesinde en uygun teklifi veren istekliden mal ve hizmet alımları ile yapım işleri yapılabilir hale getirilmiştir. KADEBİB-2009

56 Doğrudan Temin MADDE 22. – birinci fıkrasının (f) bendi:
ESKİ HALİ Doğrudan Temin MADDE 22. – birinci fıkrasının (f) bendi: f) Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları. YENİ HALİ Doğrudan Temin MADDE birinci fıkrasının (f) bendi: f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /8 md.) Değişiklikle 22/f maddesindeki doğrudan temin kapsamı genişletilmiş ve bizzat nelerin girdiği sayılmıştır. Uygulama genişletilmiştir. KADEBİB-2009

57 Doğrudan Temin MADDE 22. – birinci fıkrasının (h) bendi:
ESKİ HALİ Doğrudan Temin MADDE 22. – birinci fıkrasının (h) bendi: h) (Ek: 5020 / 28 md.) 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları, YENİ HALİ Doğrudan Temin MADDE birinci fıkrasının (h) bendi: h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları, This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /8 md.) Değişiklikle mevzuatımıza yeni giren uluslararası tahkim, uluslararası anlaşmalar ve uluslararası üyeliklerden kaynaklanan adli ve idari uyuşmazlıklarda yabancı avukatlardan hizmet alımları ile haksız rekabetin önlenmesi için markaların tescilini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen hizmet alımları da doğrudan temin yoluyla alınması sağlanmıştır. KADEBİB-2009

58 ESKİ HALİ YENİ EKLENEN BENT YENİ HALİ Doğrudan Temin MADDE 22. birinci fıkrasının (i) bendi: Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Ek:20/11/ /8 md.) Eklenen bent ile ihale prosedürünün uygulanmasına zaman ve zemin bulunmayan seçimlerin yenilenmesi veya ara seçim ya da anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasına karar verilen hallerde YSK tarafından bastırılacak matbu evrakların alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu Başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulalarının basım hizmetleri de doğrudan temin kapsamına alınmıştır. Seçimlerin ve mahalli seçimlerin yaklaşmakta olduğu şu dönemde mevcut düzenleme YSK ve İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına büyük bir kolaylık sağlayacaktır. KADEBİB-2009

59 İlânın Uygun Olmaması MADDE 26. – ikinci fıkrası:
ESKİ HALİ İlânın Uygun Olmaması MADDE 26. – ikinci fıkrası: Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. YENİ HALİ İlânın Uygun Olmaması MADDE 26. – ikinci fıkrası: Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, 13 üncü maddeye göre yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden onbeş gün diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /9 md.) Yapılan değişiklikle ilanların uygun olmaması durumunda yapılması gereken düzeltme ilanlarında yayınlandığı tarihten itibaren düzeltme için belirlenen on günlük süre, yirmi beş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilanların yayınlamasını takip eden on beş gün içersinde yapma şartını getirmiştir. Bununla idareye biraz daha fazla süre ile ilanları düzeltme imkanı getirilmiştir. KADEBİB-2009

60 Tekliflerin Alınması ve Açılması MADDE 36. – ikinci fıkra:
ESKİ HALİ Tekliflerin Alınması ve Açılması MADDE 36. – ikinci fıkra: İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. YENİ HALİ Tekliflerin Alınması ve Açılması MADDE 36. – ikinci fıkra: İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

61 AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/2008-5812/10 md
AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /10 md.) Değişiklikle belki de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu arasında temel ilkeler noktasında en önemli farklılık olan gizlilik ilkesi delinmiş olmaktadır. Bilindiği gibi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile birlikte yaklaşık maliyet sadece bilmesi gereken görevli ve yetkililer tarafından bilinmekte ihalenin hiçbir aşamasında açıklanmamakta idi. Bu durum tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında gerek ihale kendisinde kalan isteklilerce gerekse de diğer istekliler tarafından merak edilmekte bazı şüpheler uyandırmaktaydı. Getirilen düzenleme ile isteklilerin teklif fiyatları ile idarenin yaklaşık maliyet tutarları açıklanmaktadır. Bu durum diğer taraftan ihalenin yapılamamsı, ertelenmesi halinde yaklaşık maliyetin açıklanmış olması nedeniyle idareyi zor duruma sokabilecek, gerekli rekabet oluşmayacaktır. Dolayısıyla temel ilkeler bölümünde belirlenen gizlilik ilkesi aşındırılmış olacaktır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

62 Tekliflerin Değerlendirilmesi MADDE 37. – ikinci fıkrası:
ESKİ HALİ Tekliflerin Değerlendirilmesi MADDE 37. – ikinci fıkrası: Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. YENİ HALİ Tekliflerin Değerlendirilmesi MADDE 37. – ikinci fıkrası: Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

63 ESKİ HALİ Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. son fıkrası: En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. (Yürürlükten kaldırılmıştır) YENİ HALİ olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

64 AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/2008-5812/11 md
AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /11 md.) Maddenin değişmeden önceki halinde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tekliflerin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz belge eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenip, belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılıp herhangi bir işlem yapılmaz iken değişiklikle her şeyden önce dokümanda belirtilen belgelerden herhangi birinin olmaması halinde teklif kabul edilmeyecek sadece teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenecek olup belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler yine değerlendirme dışı bırakılır iken geçici teminatları da gelir kaydedilecektir. Yeni düzenleme ile belge eksikliği değil bilgi eksikliğinden bahsedilmiştir. Yeni düzenleme ile önceden olmayan birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı ile bulunması halinde tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükmü getirilmiştir. Yeni düzenleme ile teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvellerinin birbirine uygun olması şartı getirilmiştir. Maddenin son fıkrası da istekliler ile ihale komisyonu arasında çok büyük ihtilaflara sebep olması nedeniyle aritmetik hata da mevzuattan çıkartılarak komisyonun aritmetik hatayı resen düzeltme yetkisi kaldırılmıştır. İsteklilerin tekliflerini hazırlarken biraz daha dikkatli olmaları gerektiği sağlanmıştır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

65 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
ESKİ HALİ Aşırı Düşük Teklifler MADDE 38. – İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. YENİ HALİ Aşırı Düşük Teklifler MADDE 38. – İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

66 ESKİ HALİ YENİ HALİ alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

67 AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/ /12 md.) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile birlikte ihale mevzuatına giren aşarı düşük teklif sorgulaması ikincil mevzuatla yapım ve hizmet alımı ihaleleri için düzenlenmiş aşarı düşük tekliflerin tespit ve değerlendirilmesinde kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. Bu defa 5812 sayılı yasa ile aşırı düşük teklif kıyaslaması biraz daha belirgin hale getirilerek aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde sınır değer veya sorgulama kriterleri yada ortalamalar belirlemeye kurumun yetkili olduğu getirilmiştir. Bununla Kamu İhale Kanunu Genel Tebliği ile yapım işlerinde var olan yaklaşık maliyetin %120’sinin üzerindeki ve %40’ın altındaki tekliflerin değerlendirilmeyeceği hükmü biraz daha katılaştırılarak idareler isterlerse bu sınırlarda kalmak koşuluyla bir sınır değer belirleyerek bu sınır değerin altındaki teklifleri de değerlendirme dışı bırakacaktır. Sınır değerin belirlendiği durumlarda 43. maddede yapılan değişiklikle ihalenin hesaplanan sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde kesin teminat sınır değerin %6’sı oranında olacaktır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

68 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması MADDE 40. – ikinci fıkrası:
ESKİ HALİ İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması MADDE 40. – ikinci fıkrası: Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir. YENİ HALİ İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması MADDE 40. – ikinci fıkrası: Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /13 md.) Değişiklikle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite gibi fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınarak belirleneceği, fiyat dışındaki unsurların dikkate alınacağı durumlarda ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıklarının belirleneceği ifade edilmiştir. KADEBİB-2009

69 ESKİ HALİ İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması MADDE 40. – son fıkrası: İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. YENİ HALİ İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması MADDE 40. – son fıkrası: İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /13 md.) Değişiklikle ihale yetkilisince ihale onaylanmadan önce varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyidi zorunluluğu getirilmiş, iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihalenin iptal edileceği düzenlenmiştir. KADEBİB-2009

70 Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi
ESKİ HALİ Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi MADDE 41. İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. YENİ HALİ Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi MADDE 41 - İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.     İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.     İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

71 AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/2008-5812/14 md. ) Maddede ki değişikliği 65
AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /14 md.) Maddede ki değişikliği 65. madde ile yapılan bildirim ve tebligat esasları değişikliği ile açıklamak gerekir. Getirilen değişikliklerle her türlü tebliğle bildirim usulleri bir madde başlığı altında toplanmıştır. Aynı maddede yapılan değişiklikle ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre beş gün diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşmenin imzalanamayacağı ile bildirimlerde ihaleye teklif veren bütün isteklilere tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerinin de bildirileceği getirildiği için ikinci bir taleple isteklilerin değerlendirmeye alınmama gerekçelerini isteyerek, zaman kaybının önüne geçilmiş olmaktadır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

72 Sözleşmeye Davet MADDE 42. – birinci fıkra:
ESKİ HALİ Sözleşmeye Davet MADDE 42. – birinci fıkra: (Değişik: 4964/ 27 md.) 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. YENİ HALİ Sözleşmeye Davet MADDE 42. – birinci fıkra: 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

73 AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/2008-5812/15 md
AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /15 md.) Değişiklikle esasen 5018 sayılı kanunla kaldırılan harcama ve taahhüt evraklarının Maliye Bakanlığınca vize olayı yasadan çıkartılmış yerine 5018 sayılı kanunla getirilen Ön Mali Kontrol ifadesi girdirilmiştir. Yani sürelerin bitimini veya ön mali kontrole tabi durumlarda kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalayacağı bildirilir hükmü getirilmiştir. Bildirimin nasıl yapılacağı 65. madde de açıklanması nedeniyle burada değinilmemiştir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale sonuç bilgilerinin kuruma gönderilme zorunluluğu getirilerek isteklinin yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunluluğu düzenlenmiştir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

74 ESKİ HALİ Kesin Teminat
MADDE Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur. YENİ HALİ Kesin Teminat MADDE 43. – Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Yapım işlerinde, 38 inci maddeye göre gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ihalenin aynı madde uyarınca hesaplanan sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde, kesin teminat sınır değerin yüzde altısı oranında alınır. Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/ /16 md.) Getirilen değişikliklerle ilgili olarak 38. maddede değinilmiştir. KADEBİB-2009

75 YENİ HALİ İhale Sonucunun İlânı Sonuç bildirimi
ESKİ HALİ İhale Sonucunun İlânı MADDE (Değişik: 4964/ 29 md.) Sözleşme bedeli, mal veya hizmet alımı ihalelerinde bir trilyon Türk Lirasını (ikimilyon otuzdokuzbin sekizyüzyirmiiki Yeni Türk Lirasını)*, yapım ihalelerinde ise iki trilyon Türk Lirasını (dörtmilyon yetmişdokuzbin altıyüzkırkaltı Yeni Türk Lirasını)* aşan ihalelere ilişkin ihale sonuçları, sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği, bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi izleyen en geç onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilân edilir. İdareler ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarını, yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilirler. YENİ HALİ Sonuç bildirimi MADDE 47 - Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları, 42 nci maddeye göre gönderilenler hariç, en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında görev yapan idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı ilgili idarenin görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

76 ESKİ HALİ İlânlarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir: a) İhaleyi yapan idare. b) İhale tarihi. c) İhale usulü. d) İhale konusu işin adı, niteliği, türü, miktarı ve yeri. e) İhaleye katılan istekli sayısı. f) Üzerine ihale yapılan isteklinin adı veya ticaret unvanı. g) Sözleşme bedeli. h) Sözleşme bedelinin hangi kaynaktan karşılanacağı ve kaynağın miktarı. i) İşin başlama ve bitiş tarihi. YENİ HALİ This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /17 md.) 5812 sayılı yasa ile getirilen en önemli değişiklik belki de bu madde de yapılmıştır. Önceden mal ve hizmet alımı ve yapım ihalelerinde belirli bir miktarı aşan ihale sonuçları Resmi Gazetede duyurulması gerektiği düzenlenmiş iken 5812 sayılı yasa ile kanun kapsamında yer alan idarelerin tüm yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları en geç onbeş gün içinde kuruma bildirilerek Kamu İhale Bülteninde yayınlanması esası getirilmiştir. KADEBİB-2009

77 Danışmanlık Hizmetleri
ESKİ HALİ Danışmanlık Hizmetleri MADDE (Değişik: 4964/ 30 md.) ÇED raporu hazırlanması, plân, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim gibi teknik, malî, hukuki veya benzeri alanlarda niteliği itibarıyla kapsamlı ve karmaşık olduğu, özel uzmanlık ve deneyim gerektirdiği idarece tespit edilen hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınabilir. Danışmanlık hizmet ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Ancak, aday ve istekli seçimi ile değerlendirilmesinde bu bölümde belirtilen özel hükümler uygulanır. Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. YENİ HALİ Danışmanlık Hizmetleri MADDE 48 - Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.           Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. Ancak yaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

78 AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/2008-5812/18 md
AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /18 md.) 5812 sayılı yasa ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun tanımlar başlığında ki hizmet tanımından “mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama” ibaresi çıkartılmış 48.maddeye konularak bu hizmetlerin danışmanlık hizmet sunucularından alınacağı ve bununda Belli istekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edileceği ancak yaklaşık maliyetin 13/b/2 maddenin üst limit tutarının altında kalan (2009 için TL) danışmanlık hizmetlerinin mevcut ihale usulleri ile hizmet alımı ihalesi ile gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Düzenleme ile özelliği olan bu tür hizmet alımlarının Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılmasını mümkün kılınarak idareye kolaylık sağlanmıştır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

79 ESKİ HALİ Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması MADDE 52. maddenin beşinci fıkrası: Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. YENİ HALİ Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması MADDE 52. maddenin beşinci fıkrası: Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

80 AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/2008-5812/19 md
AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /19 md.) 5812 sayılı yasa ile 4734 sayılı kamu İhale kanunda yapılan en önemli değişikliklerden bir tanesi de tekliflerin değerlendirilmesinde ilanda ve ihale dokümanında istenilen bilgi ve belgelerden eksik belge çıkması durumunda tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı olup sadece bilgi eksikliği olması durumunda idarece verilen süre içersinde eksik bilgilerin tamamlanması halinde tekliflerin kabul edilebileceği verilen süre içersinde eksik bilgilerin tamamlanması durumunda ise geçici teminatların gelir kaydedileceğidir. Bu madde 37. madde ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

81 ESKİ HALİ Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması MADDE 52. maddenin sekizinci fıkrası: İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. İhale komisyonunca toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve malî teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin malî teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. Bu işlemlerden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin malî teklif zarfları açılır ve teklif fiyatları okunarak bir tutanakla tespit edilir. İade edilemeyen malî tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir. YENİ HALİ Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması MADDE 52. maddenin sekizinci fıkrası: İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. İhale komisyonunca toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve malî teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin malî teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. Bu işlemlerden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılır ve teklif edilen fiyatlar ile yaklaşık maliyet açıklanarak bir tutanakla tespit edilir. İade edilemeyen malî tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

82 This is an illustration of a three-sigma process
This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /19 md.) Getirilen değişikliklerle 36. maddede ayrıntılı olarak açıklandığı gibi bundan böyle teklif fiyatları açıklanırken yaklaşık maliyette açıklanarak bir tutanakla tespit edilmesi düzenlenmiştir. KADEBİB-2009

83 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR
ESKİ HALİ 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının (9) numaralı bendinden sonra gelen paragraf: Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır. YENİ HALİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /20 md.) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa getirilen en önemli değişikliklerden bir tanesi de kurumun ihale ile ilgili kanunda belirtilen esas usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olma misyonunun 5812 sayılı yasayla teyit edilmesidir. Bilindiği gibi kurum ihale onay belgesinin hazırlanmasından sözleşme imzalanıncaya kadar ki süreç içersinde ihtilafların çözülmesi varsa düzeltici işlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuştur. Kaldırılan fıkra ile âdete kurum bu misyonundan uzaklaşarak teftiş ve denetim kurullarının misyonunu üstlenir hale getirilmişti. Bundan böyle kurum sözleşme imzalanıncaya kadar ki ihtilafların çözümüne yönelik işlev üstlenecek olup, ilerde de değinileceği gibi iddiaların incelenmesi işlevinden bütünüyle çıkartılıp yetki ve sorumluluk alanı daraltılmış esas işlevine çekilmiştir. Yılda ihalenin yapıldığı ve bunun adetinin şikayete konu edildiği durum karşısında sınırlı sayıda uzman ve personeli olan Kamu İhale Kurumunun esasen şikayet konusu olaya kırk beş günlük süre içersinde karar vermesi gerektiği yasal düzenleme karşısında çaresiz de kalmıştır. Söz konusu kaldırılan fıkra ile mevcut uygulama, kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş denetim kurulları ile iç denetçileri marifetiyle de yerine getirebilir. KADEBİB-2009

84 53 üncü maddesinin (c) fıkrasının üçüncü paragrafı:
ESKİ HALİ 53 üncü maddesinin (c) fıkrasının üçüncü paragrafı: Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilemez. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde atandıkları usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmaları halinde ise Başbakan onayıyla görevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. Bu durumlarda atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. YENİ HALİ 53 üncü maddesinin (c) fıkrasının üçüncü paragrafı: Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilemez. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde atandıkları usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmaları halinde ise Başbakan onayıyla görevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

85 This is an illustration of a three-sigma process
This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /20 md.) Yapılan değişiklikle beş yıl olan kurul üyeliği görev süresinin herhangi bir şekilde boşalması durumunda yerine atanan üyenin atandığı üyenin süresini tamamlayacağı hükmü kaldırılarak atanan her üye için atandığı tarihten itibaren beş yıllık bir süre getirilmiştir. KADEBİB-2009

86 ESKİ HALİ 53 üncü maddesinin (c) fıkrasının sonuna: Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesi başkana aittir. Başkanın izin, hastalık, yurt içi veya yurt dışı görevlendirme ve görevden alınma hallerinde ikinci başkan başkana vekâlet eder. YENİ HALİ 53 üncü maddesinin (c) fıkrasının sonuna: Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesi başkana aittir. Başkanın izin, hastalık, yurt içi veya yurt dışı görevlendirme ve görevden alınma hallerinde ikinci başkan başkana vekalet eder. Dava açma, icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara karşı üst mercilere başvurmaktan vazgeçme yetkisi ile üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme yetkisi Kurula aittir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Ek:20/11/ /20 md.) Değişiklik ile kurula bazı yetkiler tanınmıştır. Bilindiği gibi Kurul kararlarında idari yargı yolu açıktır. Kurul kararlarına karşı idari yargı yoluna gidilmesi ve Kurul kararları aleyhine karar verilmesi halinde Kurul bütünüyle yetkisiz bırakılmıştı. Düzenleme ile de bu Kurula kararlarının doğruluğu karşısında adli mercilerde dava açma ve savunma hakkı verilmiştir. KADEBİB-2009

87 53 üncü maddesinin (e) fıkrasının birinci paragrafının ilk cümlesi:
ESKİ HALİ 53 üncü maddesinin (e) fıkrasının birinci paragrafının ilk cümlesi: Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiç bir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, ücret karşılığı konferans veya ders veremez, her türlü ticari amaçlı ortaklıklarda hissedar veya yönetici olamazlar. Kurul üyeleri, göreve başlamadan önce sahip oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlar ve evlatlıkları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasını izleyen otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. YENİ HALİ 53 üncü maddesinin (e) fıkrasının birinci paragrafının ilk cümlesi: Kurul Başkan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla telif ücreti karşılığı bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ücret karşılığı ders verebilir, bunun dışında özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz. Kurul üyeleri, göreve başlamadan önce sahip oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlar ve evlatlıkları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasını izleyen otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

88 This is an illustration of a three-sigma process
This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /20 md.) Getirilen değişikliklerle kurul başkan ve üyelerine diğer üst kurullarda olduğu gibi olması gereken bazı haklar sağlanmıştır. KADEBİB-2009

89 ESKİ HALİ EKLENEN PARAGRAFLAR YENİ HALİ 53 üncü maddesinin (e) fıkrasının birinci paragrafından sonra gelmek üzere: Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz.    Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Ek:20/11/ /20 md.) Getirilen düzenleme ile Kurul kararlarının adli mercilerde hukuka uygunluk noktasında yargılamaya tabi tutulur iken hiçbir idari merci tarafından yerindelik denetimine yani yasalara uygun olup olmama konusunda idari denetime tabi tutulamayacağı getirilmiştir. Bütün üst kurullarda var olan bu imtiyaz esasen üst kurulların karakteristik özelliklerindendir. Bununla birlikte Kurul başkan ve üyeleri ile kurum personellerinin hakemlik ve bilirkişilik yapamayacakları hüküm altına alınmıştır. KADEBİB-2009

90 ESKİ HALİ 53 üncü maddesinin (e) fıkrasının ikinci paragrafın üçüncü ve dördüncü cümlesi: Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar ve bunlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Soruşturma izni, Kurul Başkan ve üyeleri için ilişkili Bakan, Kurum personeli için ise Kurum Başkanı tarafından verilir. YENİ HALİ 53 üncü maddesinin (e) fıkrasının ikinci paragrafın üçüncü ve dördüncü cümlesi: Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

91 AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/2008-5812/20 md
AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /20 md.) Getirilen değişikliklerle kurul üyeleri ile kurum personelinin görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiş ve bunların cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin 5411 sayılı Bankacılık Kanunun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir (Önceden 4483 sayılı kanun uygulanmakta idi). This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

92 ESKİ HALİ 53 üncü maddesinin (h) fıkrasının birinci paragrafı: Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla üç başkan yardımcısı atanabilir. Başkan yardımcıları, Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasından veya en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olduktan sonra aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda meslek personeli olarak çalışmakta bulunanlar arasından atanır. YENİ HALİ 53 üncü maddesinin (h) fıkrasının birinci paragrafı: Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Başkanın önerisi üzerine Kurul kararı ile üç başkan yardımcısı atanabilir. Başkan yardımcıları, Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasından veya en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olduktan sonra aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda meslek personeli olarak çalışmakta bulunanlar arasından atanır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /20 md.) Getirilen değişiklikle kurul başkanının yetkileri arttırılmış başkan yardımcılarının atanmasında Başkanın önerisi şartı getirilmiştir. KADEBİB-2009

93 ESKİ HALİ 53 üncü maddesinin (h) fıkrasının ikinci paragrafını: Kurumun hizmet birimleri, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. YENİ HALİ 53 üncü maddesinin (h) fıkrasının ikinci paragrafının sonuna eklenen cümlesi: Kurumun hizmet birimleri, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Daire başkanlarının ataması başkanın önerisi üzerine Kurul kararı ile diğer personelin ataması ise Başkan tarafından yapılır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Ek:20/11/ /20 md.) Getirilen düzenleme ile Kurul Başkanının yetkileri arttırılmış Başkan Yardımcısı ve daire başkanları dışındaki tüm personelin atamasının Başkan tarafından yapılacağı getirilmiştir. KADEBİB-2009

94 ESKİ HALİ 53 üncü maddesinin (i) fıkrasının altıncı paragrafı: Kurumun görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar kurumlarının, hâkimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakatı ile Kurumda görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından maaşsız izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları Kurumla ilgili arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Üniversite öğretim elemanları uzmanlıklarına uyan işler için, tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının % 10'unu aşamaz. YENİ HALİ 53 üncü maddesinin (i) fıkrasının altıncı paragrafının birinci cümlesinin başına: Kamu ihale uzmanlığı  hariç  olmak  üzere Kurumun görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar kurumlarının, hâkimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakatı ile Kurumda görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından maaşsız izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları Kurumla ilgili arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Üniversite öğretim elemanları uzmanlıklarına uyan işler için, tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının % 10'unu aşamaz. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

95 53 üncü maddesinin (i) fıkrasının beşinci paragrafı:
YENİ HALİ 53 üncü maddesinin (i) fıkrasının beşinci paragrafının sonuna paragraf: Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Belirtilen atama yapılırken Kurul Başkan ve üyelerinin Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hâkim sınıfından olup da yüksek hâkimlik tazminatını almaya başladıktan sonra atananlar için yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. ESKİ HALİ 53 üncü maddesinin (i) fıkrasının beşinci paragrafı: Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Belirtilen atama yapılırken Kurul Başkan ve üyelerinin Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hâkim sınıfından olup da yüksek hâkimlik tazminatını almaya başladıktan sonra atananlar için yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. Kurumda görev alanlar görevden ayrılma This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

96 YENİ HALİ Kurumda görev alanlar görevden ayrılma isteğinde bulunmaları halinde, durumları daha önce tâbi oldukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilmek suretiyle mükteseplerine uygun bir kadroya, yetkili makamlarca atanır. Bu hükümler akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır. Mükteseplerine uygun bir kadroya atamaları gerçekleşinceye kadar süresi dolması sebebiyle görevi sona eren Kurul Başkan ve üyelerine almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla Kurum tarafından ödemede bulunulmasına son verilir. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine atanıp süresi dolması sebebiyle görevi sona erenlere ESKİ HALİ isteğinde bulunmaları halinde, durumları daha önce tâbi oldukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilmek suretiyle mükteseplerine uygun bir kadroya, yetkili makamlarca atanır. Bu hükümler akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

97 ESKİ HALİ YENİ HALİ herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Kurum tarafından bu kapsamda yapılacak ödemeler üç ayı geçemez. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/ /20 md.) Değişmeden önceki düzenlemede Kurul başkan ve üyeliklerine atananların herhangi bir nedenle kuruldaki görevleri bitmesi halinde bir ay içersinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili Bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanacakları ancak bu atamada belirli bir süre öngörülmediğinden ve ilgililerin kurulla da ilişkileri kesilmesi nedeniyle mağdur duruma düşmekte idiler. Düzenleme ile üyelerin üyeliklerinin sona ermesi halinde üç ayı geçmemek üzere almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımları kurum tarafından yapılmasına devam olunması getirilmiştir. Yerinde bir düzenlemedir. KADEBİB-2009

98 AÇIKLAMA: (Ek:20/11/ /20 md.) Getirilen düzenleme ile Kamu İhale Kurumunda çalıştırılacak Kamu İhale Uzmanlığı alımının belirli bir usul ve esasa bağlanıp kariyer meslek haline getirildiği için uzman alımının bundan böyle diğer kurumlardan görevlendirme yapılmak üzere yapılmaması getirilmiştir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

99 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendi:
ESKİ HALİ 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendi: Şikâyette bulunan isteklilerden alınacak yüzelli milyon Türk Lirası. (üçyüzbir Yeni Türk Lirası) YENİ HALİ 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendi: Mal ve hizmet alımı ihalelerinde; yaklaşık maliyeti beşyüz bin Yeni Türk Lirasına kadar olanlarda bin Yeni Türk Lirası, beşyüz bin ile bir milyon Yeni Türk Lirası arasında olanlarda iki bin Yeni Türk Lirası, bir milyon Yeni Türk Lirası ve üzerinde olanlarda üç bin Yeni Türk Lirası, yapım işi ihalelerinde yaklaşık maliyeti bir milyon Yeni Türk Lirasına kadar olanlarda bin Yeni Türk Lirası, bir milyon ile on milyon Yeni Türk Lirasına kadar olanlarda iki bin Yeni Türk Lirası, on milyon ile yirmi milyon Yeni Türk Lirası arasında olanlarda üç bin Yeni Türk Lirası, yirmi milyon Yeni Türk Lirası ve üzerinde olanlarda dört bin Yeni Türk Lirası tutarındaki itirazen şikayet başvuru bedeli. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

100 AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/2008-5812/20 md
AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /20 md.) Yapılan düzenleme çeşitli guruplar tarafından eleştirilmiştir. Eleştirilerde isteklilerin şikayet hakkı elinden alındığı, daraltıldığı zira artan oranlı itirazen şikayet başvuru bedeli alındığı şeklindedir. Gerçekte ise düzenlemeden önceki haliyle de düşük miktarda olan şikayet başvuru bedeli esasen artan oranlı bir düzenleme ile şikayet müessesini rant kapısı olmaktan veya kamusal hizmetin gecikmesine sebep olmaktan çıkartıp ilgilileri bir kez daha düşünmeye sevk etmektedir. Herkes bedelini ödemelidir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

101 YENİ HALİ 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (4) numaralı bendi: Her türlü basılı evrak, form, ilan, doküman ve yayınlar ile Elektronik Kamu Alımları Platformunun işletilmesinden elde edilecek gelirler. ESKİ HALİ 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (4) numaralı bendi: Her türlü basılı evrak, form, doküman ve yayınlardan elde edilecek gelirler. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /20 md.) Değişiklikle kurumun gelirlerinin niteliği, niceliği ayrıntılı olarak sayılmıştır. KADEBİB-2009

102 AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/2008-5812/21 md.) Başlık değiştirilmiştir.
ESKİ HALİ ÜÇÜNCÜ KISIM İKİNCİ BÖLÜM “ Başlığı” İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikâyetlerin İncelenmesi YENİ HALİ ÜÇÜNCÜ KISIM İKİNCİ BÖLÜM “ Başlığı” İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik:20/11/ /21 md.) Başlık değiştirilmiştir. KADEBİB-2009

103 İnceleme Talebinde Bulunulması
ESKİ HALİ İnceleme Talebinde Bulunulması MADDE İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir. YENİ HALİ İhalelere yönelik başvurular MADDE 54 - İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler. Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır. Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.        Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:          a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.        b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.          This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

104 ESKİ HALİ YENİ HALİ           c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.           d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.           e) İtirazen şikayet başvurularında idareye yapılan şikayetin ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.         Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.         İtirazen şikayette bulunanlardan 53 üncü maddenin (j) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen bedelin dört katı tutarına kadar başvuru teminatı alınmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Başvuru teminatları Kurum This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

105 ESKİ HALİ YENİ HALİ hesaplarına yatırılır. Bu teminatlar Kurum gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin ayrı hesaplarda tutulur.         İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.         Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.         Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir.       This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

106 ESKİ HALİ YENİ HALİ Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;           a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,           b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,           c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, karar verilir. Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen şikayet This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

107 ESKİ HALİ YENİ HALİ başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvuru teminatı yatırılan hallerde teminatın gelir kaydedilmesine de karar verilir.         Dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaşmalara ilişkin başvuru esas ve usulleri Kurum tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

108 b) Düzeltici işlemin belirlenmesi c)Başvurunun reddi,
AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /21 md.) 5812 sayılı yasa ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ikinci bölümü “ihalelere yönelik başvurular ve inceleme” başlığı olarak 54, 55 ve 56. maddeleri bütünüyle değiştirilmiştir. Şikayet edecek kişiler geniş tutulmuş, ihale sürecinin başlangıcından sözleşme aşamasına kadar ki tüm ilgililer şikayet edebilecek kişiler kapsamına alınmıştır. Şikayet ve itirazen şikayetin dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolu olduğu belirtilerek şikayet ve itirazen şikayetlerde bulunması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Daha önce ihalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait yönetmelikle düzenlenen hususlar yasa hükmü haline getirilmiştir. Burada şikayetlerde ihale kayıt numarasının da bildirileceği belirtilmiştir. Ayrıca başvuru dilekçelerinde başvuru sahiplerince tespit edilen eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahipleri tarafından tamamlanabileceği, bu eksikliklerin tamamlanması için idare ve kurumun herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğünün bulunmadığı öngörülmektedir. Diğer bir değişiklikle başvurular üzerine idare ve kurum tarafından alınacak karar türleri olarak ; a)İhalenin iptali b) Düzeltici işlemin belirlenmesi c)Başvurunun reddi, olarak sayılmıştır. Önemli bir değişiklik olarak kuruma itirazen şikayette bulunanlardan 53. maddenin (j) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen bedelin dört katı tutarına kadar başvuru teminatı alınmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebileceği bunların kurum gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin ayrı hesaplarda tutulacağı, alınan bu teminatların itirazen şikayetlerin kurumun görev alanına girmemesi nedeniyle reddedilen durumlar hariç itirazen şikayet başvurularının reddedilmesi durumunda Kurul tarafından gelir kaydedilmesine de karar verilebileceği getirilmiştir. Diğer değişiklikler yönetmelikte yapılan düzenlemelerin yasayla korunmasından öte gitmemektedir. Yasaya göre farklı bir ihale sürecine tabi tutulan dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaşmalara ilişkin başvuru usullerinde farklı bir yöntem belirleneceği ve bunun da yönetmelikle tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

109 İdare Tarafından İnceleme
ESKİ HALİ İdare Tarafından İnceleme MADDE İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur. Bu şikâyetler; a) Sözleşme imzalanmamışsa, b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa, İdarece dikkate alınır. (Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 4964/ 33 md.) (Değişik: 4964/ 33 md.) İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir. YENİ HALİ İdareye şikayet başvurusu           MADDE 55 - Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.   İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

110 (Değişik: 4964/ 33 md.) İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme
ESKİ HALİ (Değişik: 4964/ 33 md.) Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. (Değişik: 4964/ 33 md.) Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır. (Değişik: 4964/ 33 md.) İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme YENİ HALİ yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.           İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler  ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

111 ESKİ HALİ imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. YENİ HALİ ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.           Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde.alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.           İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

112 Analitik olarak değerlendirildiğinde;
AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /22 md.) Getirilen düzenleme ile gerek ilan veya ihale dokümanına gerekse de ihale usul ve kararlarına yapılan başvurular nedeniyle ihale sürecinin çok uzadığı kamusal hizmetin geciktiği bunda da çok büyük ekonomik kayıplara sebep olunduğu eleştirilerine bir çözüm üretilmiştir. Süreler oldukça kısaltılmıştır. Analitik olarak değerlendirildiğinde; Düzenleme ile şikayet üzerine yapılan incelemede idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde zeyilname ile başvuru veya ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 29. maddedeki hükümler doğrultusunda uzatılma imkanı getirilmiştir. 5812 sayılı yasa ile getirilen en önemli değişikliklerden bir tanesi idarelere, şikayet olması halinde ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin onay alınarak ihale sürecinin devam ettirilmesi imkanı kaldırılmıştır. İdarelerin başvuru üzerine alınan kararı son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması haklinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren 10 gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşmenin imzalanamayacağı hükmü getirilmiştir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

113 Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme
ESKİ HALİ Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme MADDE (Değişik: 4964/ 34 md.) İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, Kurumun nihai kararları üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. (Değişik: 4964/ 34 md.) Kurul, Kuruma gelen itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle aşağıdaki işlemlerden birine karar verir: a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlemi belirler. YENİ HALİ Kuruma itirazen şikayet başvurusu MADDE 56 - İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.      Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

114 ESKİ HALİ b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerini iptal eder. c) (Değişik: 4964/ 34 md.) İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığını belirler. (Değişik: 4964/ 34 md.) İtirazen şikayet konusunun açıkça bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı olması veya ihale sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi, tedarikçi, hizmet sunucusu, kamu, idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlarının doğma olasılığının bulunması durumlarında, kesin karar verilinceye kadar ihale sürecini durdurur. (Değişik: 4964/ 34 md.) İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı üzerine yapılan itirazen şikayet YENİ HALİ şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.         Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmez.         Kurul tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafından tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir.         Kurum, itirazen şikayete ilişkin nihai kararını, incelenen ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen yirmi gün içinde vermek zorundadır. Bu süre 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

115 ESKİ HALİ başvuruları, gerekli görülmesi halinde ihale süreci durdurularak öncelikle incelenir. (Değişik: 4964/ 34 md.) Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvuruları Kurul tarafından değerlendirmeye alınmaz. Usulüne uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından sözleşme imzalanıncaya kadar incelenerek sonuçlandırılması zorunludur. (Ek: 4761/ 16 md.) (Değişik: 4964/ 34 md.) İtirazen şikayet, dava açılması öncesinde kullanılması zorunlu bir başvuru yoludur. Kurum, yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine, idarece ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde beş gün, diğer hallerde ise onbeş gün içinde ihale sürecinin devamına ilişkin karar alır. Kurum, nihai kararını başvuruyu izleyen kırkbeş gün içinde verir. Kurul tarafından verilen bütün kararlar, taraflara karar tarihini izleyen beş gün YENİ HALİ ile şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında  on iş günü olarak uygulanır.         Kurum, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir. Görüşüne başvurulan özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere (8000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenen miktarda ödeme yapılır. Kamu görevlilerinin görüşüne başvurulması  halinde ise personele  diğer mevzuatta yer  alan kısıtlamalara bağlı  olmaksızın (5000) gösterge rakamı esas alınmak suretiyle aynı esaslar çerçevesinde ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

116 damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
ESKİ HALİ içinde tebliğ edilir. Ayrıca, bu kararlar Resmî Gazetede Kurum tarafından yayımlattırılır. YENİ HALİ damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.         Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara tebligata çıkarılır ve tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun internet sayfasında yayınlanır. Kararlara erişim ücrete tabi tutulamaz.         İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

117 AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/2008-5812/23 md
AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /23 md.) Yapılan düzenleme ile kuruma itirazen şikayet başvuru usulleri ayrıntılı olarak açıklanmış, itirazen şikayet müessesesinin kötü niyetli kişilerce bir rant kapısı olarak kullanılmasının önü kapatılmış kurum tarafından karar süresi kısaltılmıştır. Kamu oyunda çantacı olarak bilinip her ihaleye girerek teminatın gelir kaydedilmesi ve kamu ihalelerine girmekten yasaklama kararına aldırış etmeden bir şekilde kuruma itiraz edip daha sonra amacına ulaşmasıyla itirazından vazgeçme halinde veya kuruma yapılan itiraz neticesinde idare tarafından ihalenin iptal edilmesi durumunda bile kurum tarafından resen inceleme başvuruların değerlendirilmesine devam edilme imkanı getirilmiştir. İtirazen şikayet için 55. maddede belirtilen süre ve en önemlisi de sözleşme imzalanmadan önce başvuruda bulunulması gerekmektedir. Şikayet ve itirazen şikayet üzerine kurum tarafından ihale iptal edilmiş ise bu kararlara karşı 5 gün içersinde doğrudan Kuruma başvurma hakkı getirilmiştir. Kurul yaptığı incelemelerde ihale ilkelerinden olan eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği prensibinden hareket eder. Kurum kamu ihalelerinde ihtilafları çözen bir merci olması nedeniyle gerekli görülmesi hallerinde tarafların dinlenmesine karar verebileceği, inceleme esnasında bilirkişi kullanacağı ve bunlara belli bir katsayı üzerinden ödeme yapılabileceği de düzenlemiştir. Önceki haliyle kurul tarafından öncelikli olarak incelenen ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi üzerine yapılan itirazen şikayet başvuruları yeni düzenlemeyle kaldırılmış belki de en önemli değişiklik olan kurumun itirazen şikayete ilişkin nihai kararı verme süresi incelenen ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen 20 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında 10 iş günü olarak belirlenmiştir. Önceki halinde bu süre 45 gün idi. Yine getirilen değişiklikle kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen 5 iş günü içinde taraflara tebliğ edilerek tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde de kurumun internet sayfasında yayınlanmasıdır. İdarelere de kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmeleri düzenlenmiştir. Önceki halinde ise kararlar 5 gün içinde tebliğ edilmekte ve Resmi Gazetede yayınlanmakta idi. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

118 ESKİ HALİ İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar MADDE 62. –(e) Bendi: (Değişik: 4964/ 38 md.) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. YENİ HALİ İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar MADDE 62. –(e) Bendi: İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Ancak danışmanlık hizmet alım ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /24 md.) Değişiklikle danışmanlık hizmeti alım ihalelerinde istihdam edilen mevcut personelin yeterli nitelik veya sayıda olup olmaması aranmaksızın kanunda belirtilen usuller çerçevesinde ihaleye çıkılabilme imkanı getirilmiştir. KADEBİB-2009

119 İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar MADDE 62. –(h) Bendi:
ESKİ HALİ İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar MADDE 62. –(h) Bendi: Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar Türk Lirası (yüzyirmiikibin üçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası)* olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz. YENİ HALİ İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar MADDE 62. –(h) Bendi: İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, TL olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

120 AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/2008-5812/24 md
AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /24 md.) Daha önceleri herhangi bir usulü, esası, niteliği olmayan yöntemlerle alınıp- verilen, satılabilen, kiralanabilen, kamu ihalelerine girmek için gerekli müteahhitlik karnelerinden sonra iş deneyim belgeleri getirilmiş fakat kanundan beklenilen amaç özellikle yapım işlerinde teknik personelin bu işleri yapmasını özendirmeyi amaçlayan düzenlemeler yapılmaktadır. Bunu içinde teorik bilgilerin yanında pratik bilgilerinde olması gerekmektedir. Maddenin önceki halinde yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için belli bir miktar olarak hesaplanan iş deneyim belgeleri yeni düzenleme ile 15 yıl ile sınırlandırılmış, bunların iş deneyimi bulunması halinde sürenin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Mühendis ve mimarların iş deneyimi olmaya özendirmiştir. Mühendis veya mimarların ortak olmaları halinde ise ortaklığın en az 5 yıllık olması ve %50 ve üzeri hisseye sahip olma şartı getirilmiştir. KADEBİB-2009

121 Bildirim ve tebligat esasları
ESKİ HALİ Tebligat MADDE Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. YENİ HALİ Bildirim ve tebligat esasları           MADDE 65 - Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:           a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:           1) İmza karşılığı elden.           2) İadeli taahhütlü mektupla.           3) Elektronik ortamda.           4) Faksla.        İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.           b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

122 ESKİ HALİ YENİ HALİ tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.        Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikayet başvurularına ilişkin işlemler dahil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde teyit aranmaz.           c) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.           d) Her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin ve başvuru This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

123 İadeli taahhütlü mektupla, Elektronik ortamda, Faksla,
ESKİ HALİ YENİ HALİ belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.        Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /25 md.) Yapılan değişiklikle bildirim ve tebligat esasları ayrıntılı olarak açıklanmış kanunda hüküm bulunmayan hallerde tebligat kanunu hükümlerinin uygulanacağı getirilmiştir. Gelişen haberleşme ve iletişim teknolojileri kamu alımlarındaki hız, güvenilirlik, rekabet, eşit muamele, açıklık gibi hususlar aynı zamanda farklı bir bildirim ve tebligat esasını da zorunlu kılmaktadır. İmza karşılığı elden, İadeli taahhütlü mektupla, Elektronik ortamda, Faksla, Tebligatlar yapılabilecektir. Bu usullere ilişkin ayrıntılar maddede açıklanmıştır. KADEBİB-2009

124 Elektronik Kamu Alımları Platformu
ESKİ HALİ EK MADDE 1. - (Ek: 4964/ 41 md.) Bu Kanunun 13 ve 47 nci maddelerinde geçen Resmî Gazetede yayım zorunluluğuna ilişkin hükümlerden, Kanunun 53'üncü maddesinde öngörülen Kamu İhale Bülteninde yayım zorunluluğu anlaşılır. YENİ HALİ Elektronik Kamu Alımları Platformu    EK MADDE 1 - Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, ilan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilir. Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması ve işletilmesi ile ihale sürecinde elektronik araçların kullanımına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.       Bu Kanunun 13 üncü maddesi This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

125 ESKİ HALİ YENİ HALİ uyarınca yapılacak bütün ilanlar aynı zamanda Elektronik Kamu Alımları Platformunda da yayımlanır.           Bu Kanun kapsamındaki alımlarda aday veya isteklilerin yeterliğinin tespitine ilişkin olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden sistemler kurulabilir. Bu sistemlerin kurulması, kurdurulması, denetlenmesi, yetkilendirilen kuruluşların yetkilerinin iptal edilmesi veya tedbir niteliğinde kararlar alınması hususlarında Kurum yetkilidir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /26 md.) Kamu alımlarında hız, güvenilirlik, rekabet, eşit muamele, kamu oyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla kurum tarafından Elektronik Kamu Alımları Platformu oluşturulmuştur. Sistemde zaten var olan Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarası alma, bazı ilanların Kamu İhale Kurumunun sitesinde yayınlanması, yasaklılık durumunun sorgulanması gibi hususlar biraz daha geliştirilerek yasal alt yapı oluşturulmuştur. Bundan böyle sistem tamamen kurulması halinde bütün işlemler Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacaktır. KADEBİB-2009

126 ESKİ HALİ Çerçeve sözleşme kapsamında mal ve hizmet alımı EK MADDE 2. - (Ek: 5680/ 2 md.) Sağlık hizmeti sunan idareler bu Kanunda öngörülen temel ihale usûllerini uygulamak kaydıyla sürekli biçimde ihtiyaç duydukları mal veya hizmet alımlarına ilişkin çerçeve sözleşmeler yapabilir ve bu çerçeve sözleşmelere istinaden alım ihaleleri düzenleyebilir. Çerçeve sözleşmenin yapılmasına ilişkin ihalelerde ödenek şartı aranmaz. Çerçeve sözleşme kapsamında temin edilecek mal veya hizmet alımları 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre Kamu İhale Bülteninde ilan edilir. İlanda çerçeve sözleşme kapsamında karşılanması planlanan tahmini ihtiyaç miktarları da gösterilir. Çerçeve sözleşme kapsamında alınacak mal ve hizmetlerden yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihaleler ayrıca işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur. YENİ HALİ Çerçeve anlaşmalar           EK MADDE 2 - İdareler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapabilir. Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.        Çerçeve anlaşma kapsamında temin edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kanunun 13 üncü maddesine göre ilan edilir. Çerçeve anlaşma kapsamında karşılanması planlanan tahmini ihtiyaç miktarları ilanda gösterilir.        Teminat alınmasına ilişkin hükümler hariç olmak üzere, ihalelerin sözleşmeye bağlanması hakkında bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde, süresi kırksekiz ayı geçmemek üzere çerçeve anlaşma imzalanır ve sonuçlar Kamu İhale Bülteninde ilan edilir.      This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

127 ESKİ HALİ Çerçeve sözleşmeye taraf olan tedarikçi veya hizmet sunucuları tarafından sunulan teklifler 40 ıncı madde hükümlerine göre değerlendirilerek istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanır ve istekli sayısı yirmibeşi geçmemek üzere şartları taşıyan isteklilerin tamamı listeye alınır. Listeye alınan istekli sayısı üçten az olamaz. Teminat alınmasına ilişkin hükümler hariç olmak üzere, ihalelerin sözleşmeye bağlanması hakkında bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde, süresi yirmidört ayı geçmemek üzere listeye alınan isteklilerle çerçeve sözleşme imzalanır ve sonuçlar Kamu İhale Bülteninde ilan edilir. Yapılan çerçeve sözleşme kapsamında mal veya hizmet alımına ihale yetkilisince onay verilmesi üzerine, listede yer alan istekliler imza karşılığı veya posta yoluyla ya da tebligatı daha sonra yapılmak kaydıyla teleks, faks veya elektronik posta ile teklif vermeye davet edilir. Davet yazısına, alım konusu mal veya hizmetin miktarı ile YENİ HALİ   Çerçeve anlaşmalar, koşulların tamamının baştan belirlendiği hallerde, bir istekli ile de yapılabilir. Birden fazla istekli ile yapılacak çerçeve anlaşmalarda istenilen şartları karşılayan yeterli sayıda teklif sunulması kaydıyla çerçeve anlaşmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale dokümanında belirtilir. Çerçeve anlaşmaların bir istekli ile yapıldığı haller hariç, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde, mevcut çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir.        Koşulların tamamının baştan belirlendiği çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımlarda isteklilerden ilk tekliflerini aşmamak kaydıyla yeniden teklif alınabilir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

128 teslim ve ifa şartlarını gösteren bir şartname eklenir.
ESKİ HALİ teslim ve ifa şartlarını gösteren bir şartname eklenir. İsteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az üç iş günü süre tanınmak suretiyle çerçeve sözleşmeye esas olan teklif bedellerini geçmemek üzere tekliflerini vermeleri istenir. Yazılı olarak verilecek tekliflerin içeriğinin gizliliği ihale saatine kadar korunur ve ihale dokümanında belirtilen hükümlere göre teklifler değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir ve ihale bu teklif sahibinin üzerinde bırakılır. İhalelerin sözleşmeye bağlanmasına ilişkin bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde kısa sözleşme imzalanır.      İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez teklif vermeyenlerin çerçeve sözleşmeleri feshedilir. Çerçeve sözleşmeye taraf olanların sayısının üçün altına inmesi halinde, mevcut çerçeve sözleşmenin sona erdiği taraflara bildirilir. YENİ HALİ  Koşulların tamamının baştan belirlenmediği hallerde ise çerçeve anlaşma koşullarında esaslı değişiklik yapılmaması kaydıyla isteklilerden yeniden teklif    alınır.  İsteklilere ihale konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır.     İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir.   Münferit sözleşmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlaşma feshedilir ve istekli hakkında 58 inci madde hükümleri uygulanır.        Münferit sözleşme aşamasına ilişkin olarak bu Kanunun 6, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55 ve 56 ncı maddeleri This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

129 ESKİ HALİ Çerçeve sözleşme yapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. İdare, çerçeve sözleşme kapsamındaki mal veya hizmet alımlarına ilişkin ihtiyaçlarını bu Kanunda yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir. Çerçeve sözleşme kapsamında yapılacak alımlara ilişkin usul ve esasları tespite Kurum yetkilidir. YENİ HALİ uygulanmaz. Bu maddelerde belirtilen hususlar dahil çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımların usul ve esasları ile nitelik ve kapsamını belirlemeye, ve sınırlar koymaya, sözleşme düzenlenmesine gerek görülen durumlarda sözleşmelerin şeklini ve kapsamını belirlemeye Kurum yetkilidir. Çerçeve anlaşma yapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. İdare, çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Kanunda yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

130 AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/2008-5812/27 md
AÇIKLAMA: (Değişik: 20/11/ /27 md.) Kamu ihale mevzuatına 5680 sayılı yasayla giren çerçeve sözleşme sadece sağlık hizmeti sunan idarelerin mal veya hizmet alımlarına ilişkin hususlarda yapılabiliyor iken düzenleme ile bundan böyle bütün idareler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulü uygulanmak suretiyle çerçeve anlaşmalarla yapabileceklerdir. Pazarlık Usulü ile çerçeve anlaşma yapılabilme imkanı yürürlükten kaldırılmıştır. Düzenleme ile çerçeve anlaşmaya ilişkin ihalelerde ödenek şartı aranmayacağı hükmü kaldırılmış ihalenin kanunun 13. maddesine göre ilan edileceği getirilmiştir. Yine kanunda yer alan hükümler çerçevesinde süresi 48 ayı geçmemek üzere çerçeve anlaşma imzalanarak, sonuçların Kamu İhale Bülteninde yayınlaması getirilmiştir. Önceki haliyle 24 ayı geçmemek üzere sözleşme imzalanmakta olup, istekliler yeterliliklerinin devam ettiğini 12 ayda bir belgelendirmekte idiler. Yeni düzenleme ile çerçeve anlaşmasının şartlarını taşıması halinde bir istekli ile de yapılabileceği ihale dokümanında çerçeve anlaşmaya taraf olabilecek istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale dokümanında belirtileceği hüküm altına alınmıştır.. Önceki düzenlemede ise istekli sayısının yirmi beşi geçmemesi ve en az üç istekli olması şartı vardı. Çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımlarda isteklilerden ilk tekliflerini aşmamak kaydıyla yeniden teklif alınabileceği koşulların tamamının baştan belirlenmediği hallerde ise çerçeve anlaşma koşullarında esaslı değişiklik yapılmaması kaydıyla isteklilerden yeniden teklif alınacağı getirilmiştir. Münferit sözleşmeye davet edildiği halde belirtilen süre içersinde sözleşme imzalamayan istekli ile yapılan çerçeve anlaşma feshedilir ve istekli hakkında 58. madde hükümleri uygulanır. Münferit sözleşmelerde kanunun 6,38,40,41,42,43,44,45,46,54,55 ve 56. maddelerinin uygulanmayacağı da düzenlenmiştir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

131 ESKİ HALİ EKLENEN EK MADDE YENİ HALİ
  Dinamik alım sistemi        EK MADDE 4 - Dinamik alım sistemi, piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik ortamda alımında kullanılabilir. Sistemin kurulmasında açık ihale usulü uygulanır. Dinamik alım sistemi rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde işletilemez.          Sistemin tesis edileceği hususu Kamu İhale Bülteninde ilan edilmek suretiyle duyurulur. İhale dokümanında; planlanan alımın niteliği, türü ve miktarının yanı sıra satın alma sistemine, bu sistemin işletilmesinde kullanılacak elektronik ekipmana, sisteme teknik olarak bağlanabilmek için gerekli düzenlemelere, sistemin işleyişini düzenleyen kurallara ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilir.          Yeterlik kriterlerini sağlayan ve ihale dokümanında yer alan şartlara uygun ön teklif veren bütün isteklilere sisteme dahil olma imkanı verilir. Ön teklifler ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olduğu sürece sürekli olarak geliştirilebilir.         This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

132 EKLENEN EK MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ
  Ön tekliflerin değerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibaren onbeş gün içinde tamamlanır. Teklif vermeye davetin henüz yapılmamış olması halinde değerlendirme süresi onbeş güne kadar bir defa uzatılabilir.          Dinamik alım sisteminin tesis edildiği veya sistemin kurulmasından vazgeçildiği ile ön tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilere karar alındıktan sonra en geç üç gün içinde bildirilir.          Her bir alım için sisteme kabul edilmiş istekliler teklif vermeye davet edilir. Yapılacak alımlar bu davetten en az onbeş gün önce basitleştirilmiş ilan yoluyla duyurulur. Sisteme kabul edilen bütün istekliler, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınmak suretiyle teklif vermeye davet edilir.          Teklifler, ihale dokümanında belirtilen esaslara göre değerlendirilmek suretiyle alım sonuçlandırılır ve sözleşmeye bağlanır.          This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

133 EKLENEN EK MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ
Dinamik alım sisteminin süresi kırk sekiz aydan fazla olamaz.          Dinamik alım sisteminde yapılacak ihalelerde Elektronik Kamu Alımları Platformu kullanılır. Sisteme kabul edilmeye ve sistemin yürütülmesine ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmez.          Dinamik alım sistemi dahilinde yapılacak alımlara ilişkin sözleşme düzenlenmesi gerekli haller ile bu sözleşmelerin şeklini ve kapsamını belirlemeye Kurum yetkilidir.    This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

134 AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/ /28 md.) Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde ve direktifleri doğrultusunda getirilen Dinamik Alım Sistemi, Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yürütülecek bir alım şeklidir. Bu sistemle piyasada mamul olarak bulunan her türlü malların elektronik ortamda alımının açık ihale usulü ile yapılması mümkün kılınmaktadır. Sistemin tesis edileceği Kamu İhale Bülteninde duyurulur. Duyuruda alınacak mâmul mal hakkında ayrıntılı bilgi verilir. Sistemle ihalede rekabet, hız, güvenilirlik, eşit muamele ilkelerinin tamamı sağlanması düşünülmüştür. Uygulama, sistemin işleyişini, aksayan yönlerini açığa çıkartacak olup, Kurul kararları ile veya ikincil mevzuatla aksaklıklar giderilecektir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

135 EKLENEN MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ Elektronik eksiltme
          EK MADDE 5 - İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan pazarlık usulü ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir. Dinamik alım sistemi ve çerçeve anlaşma kapsamında yapılan ihalelerde de elektronik eksiltme uygulanabilir. 48 inci madde uyarınca yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise elektronik eksiltme uygulanmaz.           Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiği hallerde kullanılabilir.           Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenen şartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır.         This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

136 EKLENEN MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ
Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi ve saati ile kullanılmakta olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyen birden fazla aşamada elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.           Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kullanılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.        This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

137 EKLENEN MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ
Elektronik eksiltmenin her aşamasında, o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için gerekli bilgiler anında isteklilere ulaştırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin teklifleri hakkında bilgiler ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz.           Elektronik eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir:           a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.           b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.           c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

138 * Davette verilen tarih ve saatin dolması,
AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/ /28 md.) Eklenen ek madde ile Elektronik Kamu Alımları Platformunun bir diğer getirisi olarak elektronik eksiltme düzenlenmiştir. Açık İhale ve Belli İstekliler Arasındaki İhale Usullerinde isteklilerce verilen teklifler son teklif olarak kabul edilmekte iken ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla elektronik eksiltme usulü ile elektronik ortamda önceden belirlenen tur sayısınca tekrar eksiltme istenebilmenin imkanı getirilmiştir. Sistem tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiği hallerde mümkündür. Yalnız danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde elektronik eksiltme uygulanmaz. Yeterliliği kabul edilen isteklilere elektronik ortamda yeniden teklif vermeleri istenilir. İstekliler elektronik ortamda verilen teklifleri ve kendi sıralamalarını bilmelerine rağmen teklif sahiplerini görememektedirler. Bu durum istekliler arasında ki anlaşma, hile veya ihaleye fesat karıştırma gibi istenmeyen durumların ortaya çıkmasını engellemektedir. Elektronik eksiltme; * Davette verilen tarih ve saatin dolması, *Asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması, * Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması, halinde sona erer. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) KADEBİB-2009

139 YENİ HALİ Finansal kiralama      EK MADDE 6 - Kanun kapsamındaki idarelerin finansal kiralama suretiyle yapacakları mal alımlarında uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir. ESKİ HALİ EKLENEN EK MADDE This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/ /28 md.) Yeni düzenleme ile kamu İhale kanununa finansal kiralama eklenmiş. Finansal kiralama şeklinde yapılacak mal alımlarında uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. KADEBİB-2009

140 ESKİ HALİ EKLENEN FIKRA YENİ HALİ Geçici 4 üncü maddesine eklenen fıkra: İstisnalara İlişkin Esas ve Usuller GEÇİCİ MADDE 4. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi gereğince Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından uygulanacak usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından; (n) bendine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınarak ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/ /29 md.) Eklenen fıkra ile kanun tarafından istisna kapsamına alınan usul ve esasların ilgili kurum tarafından belirleneceğine ilişkin rutin düzenleme teselsül ettirilmiştir. KADEBİB-2009

141 EKLENEN GEÇİCİ MADDE YENİ HALİ ESKİ HALİ Başlanmış olan ihaleler
         GEÇİCİ MADDE 8 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilan edilmiş veya yazılı olarak duyurulmuş ihaleler hakkında, bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.        Bu Kanunun 35 inci maddesinin (b) bendinde sayılanların yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan şikayet başvuruları ile bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddiaları içeren başvurular, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.         ESKİ HALİ EKLENEN GEÇİCİ MADDE This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/ /30 md.) Eklenen geçici madde ile bütün mevzuat değişikliklerinde olduğu gibi değişiklik yasasının yürürlük tarihinden önceki hususlarda eski yasanın geçerli olduğu vurgulanmıştır. KADEBİB-2009

142 ESKİ HALİ EKLENEN GEÇİCİ MADDE YENİ HALİ Mevcut görevlendirmeler          GEÇİCİ MADDE /5/2008 tarihinden önce 53 üncü maddenin (i) fıkrasının son paragrafına göre Kurumda kamu ihale uzmanı olarak görevlendirilenlerden fiilen görev yapanların görevlendirmeleri Kurumun ihtiyacına göre devam ettirilebilir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Ek: 20/11/ /30 md.) Eklenen geçici madde ile kariyer meslek haline getirilip özel yarışma sınav ve seçimle alınacak olan Kamu İhale Uzmanlığı için fiilen görev yapanlarla ilgili olarak bu görevin kurumun ihtiyacına göre devam ettirilebileceği düzenlenmiştir. KADEBİB-2009

143 ESKİ HALİ EKLENEN GEÇİCİ MADDE YENİ HALİ Kurul başkan ve üyelerinin görev süreleri    GEÇİCİ MADDE 10 - Kurulun mevcut başkan ve üyelerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başka bir üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmış olanların görev süreleri atandıkları tarihten itibaren beş yıl olarak uygulanır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) AÇIKLAMA: (Ek:20/11/ /30 md.) Eklenen geçici madde ile 53. maddenin (c) fıkrasının üçüncü paragrafının son cümlesinin de yürürlükten kaldırılmasıyla paralellik arz etmektedir. 53/c/son maddeye göre herhangi bir şekilde boşalan üyeliğin yerine atanan üyenin görev süresinin yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlama imkanı, yerine atandığı tarihten itibaren her üye için geçerli olan beş yıllık sürenin uygulanmasını öngörmüş söz konusu hükmü mevcut başkan ve üyeleri için de geçerli olduğunu hükme bağlamıştır. KADEBİB-2009

144 5812 SAYILI KANUN İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN AYRINTILI İNCELENMESİ KADEBİB-2009

145 ESKİ HALİ Tip Sözleşmeler MADDE ikinci fıkrası: İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. Mal ve hizmet alımlarında, Tip Sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından matbu olarak hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir. YENİ HALİ Tip Sözleşmeler MADDE 5. - ikinci fıkrası: İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. Mal ve hizmet alımlarında, Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) Açıklama: (Değişik: 20/11/ /31 md.) Değişiklikle Tip sözleşmelerin matbu olarak hazırlanması hükmü kaldırılarak mutat olan sözleşmelerin kurumun uygun görüşü alınmak suretiyle mal ve hizmet alımlarında tip sözleşme olarak kullanılabileceği getirilmiştir. KADEBİB-2009

146 ESKİ HALİ Sözleşme Türleri MADDE 6. – birinci fıkrasının (d) bendi: Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda d) İdare ile istekliler arasında belirli bir zaman aralığında gerçekleşecek alımlara ilişkin şartları belirleyen çerçeve sözleşme; bu kapsamda yapılacak alımlarda yükleniciler ile idareler arasında kısa sözleşme, YENİ HALİ Sözleşme Türleri MADDE 6. - birinci fıkrasının (d) bendi: Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda d) Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme, This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) Açıklama: (Değişik: 20/11/ /32 md.) Değişiklikle yeni bir sözleşme türü olarak yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel ve birim fiyat teklif alma yöntemlerinin birlikte kullanılabileceği karma sözleşme türü getirilmiştir. KADEBİB-2009

147 ESKİ HALİ EKLENEN BENT YENİ HALİ Sözleşme Türleri MADDE 6. - e) Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme, This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) Açıklama: (Değişik: 20/11/ /32 md.) Eklenen bent ile Kamu İhale Kanunu ile düzenlenen “Çerçeve Anlaşmalar” başlıklı ek 2. madde paralelinde yapılan anlaşma türü olarak münferit sözleşme türü getirilmiştir. KADEBİB-2009

148 ESKİ HALİ Sözleşme Türleri MADDE 6. – İkinci paragraf: (Ek: 5680/ 3 md.) Çerçeve sözleşme ve kısa sözleşmede belirtilmesi zorunlu olan hususları belirlemeye Kurum yetkilidir. YENİ HALİ Sözleşme Türleri MADDE 6. – İkinci paragraf: Çerçeve anlaşma ve münferit sözleşmede belirtilmesi zorunlu olan hususları belirlemeye Kurum yetkilidir. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) Açıklama: (Değişik: 20/11/ /32 md.) Yapılan değişiklikle yukarıdaki bentlerde yapılan değişikliğe paralel olarak çerçeve anlaşma ve münferit sözleşmede belirtilmesi zorunlu olan hususları belirlemeye Kurulun yetkili olduğu düzenlenmiştir. KADEBİB-2009

149 İş ve İşyerinin Sigortalanması
ESKİ HALİ İş ve İşyerinin Sigortalanması MADDE 9. - Yapım işlerinde yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptırmak zorundadır. YENİ HALİ İş ve İşyerinin Sigortalanması MADDE 9 - Yapım işlerinde yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır. This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) Açıklama : (Değişik: 20/11/ / 33 md.) Getirilen değişiklikle iş ve işyerini sigortalanması hususu genişletilmiş önceki halinde işin biten kısımları için yaptırılması istenilen her türlü sigortalama işi sözleşme konusunun tamamı için getirilmiş, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek tabii ve doğal afetler vs. gibi ve ihale dokümanında belirtilen şekilde ve yine geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yine kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırılmasının zorunluluğu getirilmiştir. KADEBİB-2009

150 ESKİ HALİ İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi MADDE Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, YENİ HALİ İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi MADDE Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, This is an illustration of a three-sigma process. Alternatively, it can be said that this process has a sigma level of 3. In conventional quality lingo, the Cpk of this process is 1.0. (Cpk = Sigma Level/3) Açıklama : (Değişik: 20/11/ /34 md.) 5812 sayılı yasayla getirilen esasen sürelerin kısaltılması ve kamusal hizmetin en hızlı bir şekilde ulaştırılmasına yönelik değişiklikler paralelinde idarelerin sözleşmeyi feshetmesi konusunda önceden belirlenen 20 gün süreli ihtar 10 güne düşürülmüştür. KADEBİB-2009

151 KADEBİB-2009

152 En Büyük Kolaylığımız Düzeltilecek süreçlere daha önce el hiç atılmamış. Fırsat bolluğu var. KADEBİB-2009

153 Dünle beraber gitti cancağızım
YENİYE DOĞRU Her gün bir yerden göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş Dünle beraber gitti cancağızım Ne kadar söz varsa düne ait Şimdi yeni şeyler söylemek lazım Mevlana Celaleddin-i Rumi KADEBİB-2009


"Kimse Bizim Elimizden Alamaz!”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları